Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Pakuotės lapelis - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEperzan
ATC kodasA10BJ04
Sudėtisalbiglutide
GamintojasGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Eperzan 30 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Albigliutidas

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra Eperzan ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant Eperzan

3.Kaip vartoti Eperzan

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti Eperzan

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

Užpildyto švirkštiklio naudojimo instrukcijos (kitoje lapelio pusėje)

Klausimai apie užpildytų švirkštiklių naudojimo instrukcijas ir atsakymai į juos.

Perskaitykite abi šio pakuotės lapelio puses

1.Kas yra Eperzan ir kam jis vartojamas

Eperzan sudėtyje yra veikliosios medžiagos albigliutido, kuris priklauso vaistų, vadinamų GPP-1 receptoriaus agonistais, grupei. Šios grupės vaistai vartojami mažinti cukraus (gliukozės) koncentracijai suaugusių žmonių, sergančių II tipo diabetu, kraujyje.

Jūs sergate II tipo diabetu arba:

-dėl to, kad Jūsų organizme gaminama per mažai insulino, būtino cukraus (gliukozės) koncentracijai kraujyje reguliuoti;

arba

-dėl to, kad Jūsų organizme insulinas veikia netinkamai.

Eperzan padės Jūsų organizmui padidinti insulino gamybą, padidėjus cukraus (gliukozės) koncentracijai kraujyje.

Eperzan vartojamas cukraus (gliukozės) koncentracijai kraujyje reguliuoti:

-vienas, jeigu cukraus (gliukozės) koncentraciją kraujyje tinkamai nesureguliuoja dieta ir mankšta, o Jūs negalite vartoti metformino (kito vaisto diabetui gydyti);

arba

-kartu su kitais geriamaisiais vaistais diabetui gydyti (pvz.: metforminu arba vaistais, kurie vadinami sulfonilkarbamido dariniais ar tiazolidinedionais) arba insulinu.

Labai svarbu, kad vartodami Eperzan, ir toliau laikytumėtės dietos ir aktyvaus gyvenimo būdo nurodymų, kuriuos rekomendavo Jūsų gydytojas.

2. Kas žinotina prieš vartojant Eperzan

Eperzan vartoti negalima:

-jeigu yra alergija albigliutidui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Jeigu manote, kad tai tinka Jums, Eperzan vartoti negalima tol, kol tai neaptarėte su gydytoju, slaugytoja arba vaistininku.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, slaugytoja arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Eperzan.

-Jeigu sergate I tipo (nuo insulino priklausomu) diabetu arba pasireiškė ketoacidozė (labai sunki diabeto komplikacija, kuri pasireiškia, kai dėl insulino trūkumo organizmas nesugeba skaidyti gliukozės), tai šis vaistas Jums netinka. Pasikalbėkite su savo gydytoju apie tai, kaip atpažinti ketoacidozės simptomus, ir jeigu tokių atsirastų, nedelsdami kreipkitės skubios medicininės pagalbos.

-Jeigu Jums yra buvęs pankreatitas (kasos uždegimas). Jūsų gydytojas turės nuspręsti, ar galite vartoti Eperzan, ir paaiškinti apie pankreatito simptomus (žr. 4 skyrių).

-Jeigu vartojate sulfonilkarbamido darinį arba insuliną diabetui gydyti, nes gali pernelyg sumažėti cukraus (gliukozės) koncentracija kraujyje (pasireikšti hipoglikemija). Jūsų gydytojui gali tekti keisti Jums skiriamą šio kito vaisto dozę, kad tokia rizika sumažėtų (pernelyg sumažėjusios cukraus (gliukozės) koncentracijos kraujyje požymius žr. 4 skyriaus poskyryje “Labai dažnas šalutinis poveikis”).

-Jeigu Jums yra sunkus skrandžio turinio pasišalinimo sutrikimas (gastroparezė) arba jeigu sergate sunkia žarnų liga (sunkia virškinimo organų liga). Jeigu yra šios būklės, Eperzan vartoti nerekomenduojama.

Jeigu manote, kad tai tinka Jums, pasitarkite su gydytoju, slaugytoja arba vaistininku, prieš vartodami Eperzan.

Vaikams ir paaugliams

Nežinoma, ar saugu ir veiksminga vartoti Eperzan jaunesniems kaip 18 metų žmonėms. Eperzan nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams.

Kiti vaistai ir Eperzan

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui (taip pat žr. 2 skyriaus pirmiau esantį poskyrį „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Jums negalima vartoti akarbozės, jeigu Jus vargina žarnų obstrukcija.

Pasitarkite su savo gydytoju, jeigu tuo pačiu metu vartojate akarbozę ir Eperzan.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju, slaugytoja arba vaistininku. Jeigu yra galimybė, kad Jūs galite pastoti vartodama šį vaistą, turite naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą.

Nėštumas

Nedelsdama pasakykite gydytojui, slaugytojai arba vaistininkui, jeigu pastojote gydymo Eperzan metu.

Informacijos apie Eperzan saugumą moterims nėštumo laikotarpiu nėra. Jeigu esate nėščia, Eperzan vartoti negalima.

Jeigu planuojate pastoti, Jūsų gydytojas gali nuspręsti nutraukti Jūsų gydymą Eperzan, likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki bandymo pastoti. Taip elgtis reikia dėl to, kad užtrunka, kol Eperzan pasišalina iš organizmo.

Žindymo laikotarpis

Jeigu žindote kūdikį, turite pasitikrinti pas gydytoją, prieš vartodama Eperzan. Nežinoma, ar Eperzan išsiskiria su motinos pienu. Jūs kartu su savo gydytoju turėsite nuspręsti, vartoti Eperzan ar žindyti kūdikį. Vartoti Eperzan ar žindyti kūdikį vienu metu negalima.

Vaisingumas

Nežinoma, ar Eperzan gali paveikti vyrų ir moterų vaisingumą.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Eperzan gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Vis dėlto, jeigu vartojate Eperzan kartu su sulfonilkarbamido dariniais arba insulinu, gali pernelyg sumažėti cukraus (gliukozės) koncentracija Jūsų kraujyje (pasireiškti hipoglikemija). Dėl to gali būti sunku susikaupti ir gali būti juntamas galvos svaigimas ar mieguistumas. Jeigu pasireiškia toks poveikis, vairuoti ar mechanizmų valdyti negalima.

Eperzan sudėtyje yra natrio

Šio vaisto 0,5 ml yra mažiau kaip 1 mmol natrio (23 mg), t. y. jis beveik neturi reikšmės.

3.Kaip vartoti Eperzan

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas, slaugytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją, slaugytoją arba vaistininką.

Rekomenduojama dozė yra 30 mg vieną kartą per savaitę, kurią reikia suleisti tą pačią kiekvienos savaitės dieną. Jūsų gydytojas gali padidinti Jums skirtą dozę iki 50 mg vieną kartą per savaitę, jeigu 30 mg dozė nepakankamai kontroliuoja cukraus (gliukozės) koncentraciją kraujyje. Jeigu būtina, galite pakeisti savaitės dieną, kurią leidžiate Eperzan, užtikrindami, kad po paskutiniosios dozės suleidimo būtų praėję ne mažiau kaip 4 paros.

Eperzan galite vartoti bet kuriuo paros laiku valgant arba nevalgant.

Eperzan tiekiamas injekciniuose švirkštikliuose, kuriais vaistą galite susileisti patys. Pasitarkite su savo gydytoju, slaugytoju arba vaistininku, kaip teisingai suleisti Eperzan. Jūs turite susileisti Eperzan po oda pilvo, šlaunies (viršutinė kojos dalis) arba užpakalinėje žasto (viršutinė rankos dalis) srityse. Vaistą galima suleisti kiekvieną savaitę toje pačioje kūno dalyje, bet ne į tą pačią vietą kiekvieną kartą.

Eperzan negalima suleisti į veną (i. v.) arba į raumenį (i. m.)

Injekciniame švirkštiklyje yra miltelių ir injekcinio vandens, kuriuos reikia sumaišyti prieš suleidžiant vaistą. Už šio pakuotės lapelio 6 skyriaus yra pateiktos „Naudojimo instrukcijos“ su išvardytais veiksmas po veiksmo nurodymais, kaip sumaišyti ir susileisti Jums paskirtą vaistą. Jeigu kiltų klausimų arba nesuprastumėte, kaip naudoti švirkštiklį, pasitarkite su gydytoju, slaugytoja arba vaistininku.

Jokiu būdu negalima maišyti insulino ir Eperzan. Jeigu vienu laiku turite susileisti abu vaistus, turite suleisti dvi atskiras injekcijas. Abi injekcijas galima suleisti toje pačioje kūno dalyje (pvz., pilvo srityje), bet jokiu būdu negalima jų suleisti vieną šalia kitos.

Ką daryti pavartojus per didelę Eperzan dozę?

Jeigu susileidote per daug Eperzan, kreipkitės patarimo į gydytoją arba vaistininką. Jeigu įmanoma, parodykite jiems pakuotę arba šį lapelį. Gali pasireikšti šleikštulys (sunkus pykinimas), vėmimas raba galvos skausmas.

Pamiršus pavartoti Eperzan

Jeigu praleidote dozę, kiek galima greičiau per 3 paras po praleisto dozės suleidimo laiko susileiskite kitą dozę. Po to toliau leiskite vaistą įprastą dieną. Jeigu praėjo daugiau kaip 3 paros po praleisto dozės suleidimo laiko, palaukite kitos injekcijos dienos pagal gydymo planą. Negalima vartoti dvigubos dozės, norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Eperzan

Vartokite Eperzan visą gydytojo rekomenduotą laiką. Nutraukus Eperzan vartojimą, gali pakisti cukraus (gliukozės) koncentracijos Jūsų kraujyje. Nenutraukite vartojimo, nebent tai daryti patarė Jūsų gydytojas.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Ūminio pankreatito (kasos uždegimo) rizika

Buvo pranešta apie pankreatitą, kaip nedažnai pasireiškiantį šalutinį poveikį. Jis gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 100 žmonių.

Pankreatitas gali būti sunkus ir kelti pavojų gyvybei.

Jeigu pasireiškė:

-sunkus, nepraeinantis pilvo skausmas, tai gali būti pankreatito simptomas. Skausmas gali pasireikšti su šleikštuliu (vėmimu) arba be jo. Galite justi skausmą, kuris plinta iš pilvo priekinės dalies į nugarą.

Nutraukite Eperzan vartojimą ir iš karto pasitarkite su savo gydytoju.

Kitas šalutinis poveikis, apie kurį buvo pranešta vartojant Eperzan

Labai dažnas: gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių

-Maža cukraus (gliukozės) koncentracija Jūsų kraujyje (hipoglikemija), vartojant Eperzan kartu su insulinu arba sulfonilkarbamido dariniu. Įspėjamieji sumažėjusios cukraus (gliukozės) koncentracijos kraujyje simptomai yra šaltas prakaitas, šalta blyški oda, galvos skausmas, mieguistumo jutimas, silpnumas, galvos svaigimas, sumišimo arba irzlumo jutimas, alkio jutimas, dažnas širdies plakimas, drebulys. Jūsų gydytojas pasakys, kaip elgtis, jeigu pernelyg sumažėtų cukraus (gliukozės) koncentracija Jūsų kraujyje.

-Viduriavimas.

-Blogavimas (pykinimas).

-Odos išbėrimas, paraudimas ar niežulys vietoje, į kurią buvo suleistas Eperzan.

Dažnas: gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 10 žmonių

-Krūtinės ląstos infekcinė liga (pneumonija).

-Maža cukraus (gliukozės) koncentracija Jūsų kraujyje (hipoglikemija), vartojant Eperzan vieną arba kartu su metforminu ar pioglitazonu.

-Neritmiškas širdies plakimas.

-Šleikštulys (vėmimas).

-Vidurių užkietėjimas.

-Nevirškinimas.

-Rėmuo (gastroezofaginis refliuksas).

Nedažnas: gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 100 žmonių

-Žarnų obstrukcija.

Retas: gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 1 000 žmonių

-Alerginė reakcija (padidėjęs jautrumas); tai apima tokius simptomus kaip lokalus ar išplitęs bėrimas, odos paraudimas ar niežulys, pasunkėjęs kvėpavimas.

Be to, pasireiškė ir kai kurie kiti šalutiniai poveikiai (dažnis nežinomas, negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis):

-Sumažėjęs apetitas.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojai. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.Kaip laikyti Eperzan

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartono dėžutės ir švirkštiklio po „Tinka iki“ arba „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Švirkštiklius ir adatas iki vartojimo reikia laikyti gamintojo kartono dėžutėje.

Laikyti šaldytuve (2 C-8 C). Negalima užšaldyti. Vaistą galima laikyti kambario (ne aukštesnėje kaip 30 C) temperatūroje ne ilgiau kaip iš viso 4 savaites prieš vartojant. Baigiantis šiam laikotarpiui, švirkštiklį reikia panaudoti arba išmesti.

-Švirkštiklyje sumaišius miltelius su tirpikliu, švirkštiklio turinį reikia suleisti per 8 valandas.

-Uždėjus ir pripildžius atadą, švirkštiklio turinį reikia suleisti nedelsiant. Priešingu atveju tirpalas gali išdžiūti adatos viduje ir ją užkimšti.

Kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vieną kartą.

Panaudojus švirkštiklį, adatos nuimti negalima. Išmeskite švirkštiklį taip, kaip nurodė Jūsų gydytojas, vaistininkas arba slaugytoja.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

Eperzan sudėtis

-Veiklioji medžiaga yra albigliutidas.

Kiekviename švirkštiklyje 0,5 mililitro yra 30 mg albigliutido dozė.

-Tirpiklis yra injekcinis vanduo.

-Pagalbinės medžiagos yra natrio-divandenilio fosfatas monohidratas, bevandenis dinatrio fosfatas (žr. 2 skyriuje skyrelį “Eperzan sudėtyje yra natrio“), trehalozė dihidratas, manitolis (E421), polisorbatas 80.

Eperzan išvaizda ir kiekis pakuotėje

Tiekiami Eperzan švirkštikliai savarankiškam vaisto susileidimui. Kiekviename švirkštiklyje yra nuo baltos iki geltonos spalvos miltelių ir bespalvio tirpiklio skirtingose kamerose. Kiekvienam švirkštikliui yra tiekiama adata.

Švirkštikliai tiekiami pakuotėse, kuriose yra 4 švirkštikliai ir 4 adatos ir sudėtinėse pakuotėse, kuriose yra 3 pakuotės, kiekvienoje iš jų yra po 4 švirkštiklius ir 4 adatas švirkštikliams.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Airija.

Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Glaxo Operations UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Durham

DL12 8DT

Jungtinė Karalystė

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

info@glaxosmithkline.dk

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

 

produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OU Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:++385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 39 70 00 gskcyprus@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)31 67 09 00 info.produkt@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas <{MMMM-mm}>.

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Eperzan 30 mg švirkštiklis (vieną kartą per savaitę)

 

Perskaitykite visas instrukcijas, įskaitant klausimų ir

 

atsakymų skyrių, ir sumaišydami vaistą bei ruošdami

Skaidrus

švirkštiklį injekcijai, nuosekliai vykdykite toliau esančius

užtaisas

nurodymus.

 

 

Neišmeskite šių instrukcijų ir perskaitykite jas kiekvieną

 

kartą ruošdami vaistinį preparatą.

 

Nesilaikant nuoseklios vaiksmų nuo A iki C eigos nurodymų, galima sugadinti švirkštiklį.

Švirkštiklio savybės

Vienoje švirkštiklio kameroje yra vaisto milteliai, kitoje

– injekcinis vanduo. Šias medžiagas sumaišysite sukdami švirkštiklį.

ĮSPĖJIMAS!

Švirkštiklio korpusas

Apžiūros langelis

Skaičius 3. Pašalinti dideli oro burbulai, pasirodo injekcinis mygtukas, o švirkštiklis yra paruoštas vaisto suleidimui. Skaičius 2. Vaisto milteliai sumaišyti su injekciniu vandeniu. Palaukti 15 minučių ir tada uždėti adatą.

Skaičius 1. Švirkštiklis yra paruoštas pradėti paruošimą. Vaisto milteliai ir injekcinis vanduo yra atskirose skaidraus užtaiso kamerose.

Injekcinis mygtukas*

*(Injekcinis mygtukas būna švirkštiklio viduje iki tol, kol švirkštiklis paruošiamas vaisto suleidimui).

Švirkštiklio negalima

Prieš pradėdami A veiksmą,

užšaldyti. Švirkštiklį,

šaldytuve laikytą švirkštiklį turite

kuris buvo užšaldytas,

15 minučių palaikyti kambario

reikia išmesti.

temperatūroje.

Švirkštiklio turinio negalima vartoti pakartotinai, negalima jo vėl uždengti dangteliu arba nuimti nuo jo adatą. Suleidus injekciją, švirkštiklį reikia tinkamai išmesti.

Prieš pradėdami, nusiplaukite rankas, paimkite ir apžiūrėkite priemones.

Nusiplaukite rankas.

Paimkite švirkštiklį bei naują adatą iš dėžutės ir patikrinkite švirkštiklio etiketę, kad įsitikintumėte, jog jame yra Jums paskirta vaisto dozė.

Paimkite švarų tuščią puodelį, kuriame laikysite švirkštiklį, kol susimaišys vaistas, laikrodį ar chronometrą, kuriuo matuosite laiką, per kurį turi susimaišyti vaistas, bei talpyklę, į kurią išmesite panaudotą švirkštiklį (šių priemonių nėra preparato pakuotėje).

Adata

Eperzan 30 mg vienkartinis švirkštiklis

Išorinis adatos dangtelis

Vidinis adatos dangtelis

Adata

Lapelis

NEGALIMA UŽDĖTI

adatos anksčiau nei nurodyta B veiksme.

Švarus tuščias puodelis

Laikrodis / chronometras

A VEIKSMAS. Apžiūrėkite švirkštiklį ir sumaišykite vaistą.

Apžiūrėkite švirkštiklį

Įsitikinkite, kad paėmėte visas pirmiau išvardytas priemones (švirkštiklį, adatą, puodelį, chronometrą, išmetimo priemones).

Patikrinkite švirkštiklio tinkamumo laiką. Jeigu tinkamumo laikas pasibaigęs, švirkštiklio naudoti negalima.

PATIKRINKITE TINKAMUMO LAIKĄ

Patikrinkite, ar švirkštiklio skaičių langelyje matosi skaičius [1].

ŠVIRKŠTIKLIO NAUDOTI NEGALIMA, jeigu nematyti skaičiaus [1].

Pasukite švirkštiklį, kad sumaišytumėte vaistą.

Paimkite švirkštiklio korpusą taip, kad skaidrus užtaisas būtų nukreiptas į viršų ir skaičių langelyje galėtumėte pamatyti skaičių [1].

Kita ranka sukite skaidrų užtaisą rodyklės kryptimi (pagal laikrodžio rodyklę) tol, kol pajusite ar išgirsite švirkštiklio spragtelėjimą („click”), o skaičių langelyje pamatysite skaičių [2]. Tokiu būdu vaisto milteliai ir tirpiklis susimaišys skaidriame užtaise.

Spragtelėjimas "CLICK"

Lėtai atsargiai pasiūbuokite švirkštiklį į šalis 5 kartus (panašiai, kaip juda automobilio priekinio stiklo valytuvas), kad vaistas susimaišytų.

Švirkštiklio NEGALIMA stipriai kratyti, kad jame nesusiformuotų putos, kurios gali turėti įtakos dozei.

5 KARTUS

NEGALIMA stipriai kratyti švirkštiklio.

Palaukite, kol vaistas ištirps

Švirkštiklį įdėkite į švarų tuščią puodelį taip, kad skaidrus užtaisas būtų nukreiptas į viršų.

Nustatykite laikrodį ar chronometrą 15 minučių.

Laukimo

laikas

Turite palaukti 15 minučių, kol vaistas ištirps, prieš atlikdami tolimesnį B veiksmą.

Ištirpinus, švirkštiklį laikyti ne ilgiau kaip 8 valandas, kol bus atliekamas B veiksmas. Uždėjus adatą, švirkštiklio turinį reikia suleisti nedelsiant.

B VEIKSMAS. Uždėkite adatą ir paruoškite švirkštiklį injekcijai.

Palaukę 15 minučių, nusiplaukite rankas ir iš karto užbaikite likusius tolimesnius veiksmus.

Ištirpusį vaistą apžiūrėkite.

Dar sykį lėtai atsargiai pasiūbuokite švirkštiklį į šalis 5 kartus (panašiai, kaip juda automobilio priekinio stiklo valytuvas), kad vaistas dar kartą susimaišytų. Švirkštiklio NEGALIMA stipriai kratyti, kad jame nesusiformuotų putos, kurios gali turėti įtakos dozei.

DAR SYKĮ PASIŪBUOKITE

 

NEGALIMA stipriai kratyti švirkštiklio.

Pažiūrėkite į skaičių langelį ir įsitikinkite, kad užtaise esantis tirpalas yra skaidrus ir ar jame nėra kietų dalelių.

APŽIŪRĖKITE, AR NĖRA KIETŲ DALELIŲ

Jeigu tirpale vis dar matote kietų dalelių, švirkštiklio naudoti NEGALIMA.

Tirpalas turi būti geltonos spalvos, o jo paviršiuje turi būti susikaupusių didelių oro burbulų.

Uždėkite adatą.

Nuplėškite lapelį nuo išorinio adatos dangtelio.

Laikykite švirkštiklį su į viršų nukreiptu skaidriu užtaisu.

Spausdami adatą tiesiai žemyn, ją tvirtai uždėkite ant skaidraus užtaiso (kol pajusite ar išgirsite spragtelėjimą [„click”]). Tai ženklas, kad adata yra uždėta.

Spragtelėjimas

„CLICK

TVIRTAI SPAUSKITE ŽEMYN

NEGALIMA sukti adatos arba adatą pritvirtinti kampu.

Pastuksenkite, kad pašalintumėte oro burbulus.

Laikydami adatą nukreiptą į viršų, atsargiai pastuksenkite skaidrų užtaisą 2-3 kartus, kad dideli burbulai iškiltų į tirpalo paviršių užtaiso viršuje.

PASTUKSENKITE

UŽTAISĄ

Švirkštiklis turi būti nukreiptas į viršų.

Maži burbuliukai gali likti ir nereikia stengtis, kad jie susikauptų tirpalo paviršiuje užtaiso viršuje.

Pasukdami švirkštiklį, pripildykite adatą.

UŽDĖJĘ adatą, langelyje turite matyti skaičių [2], tada keletą kartų lėtai sukite skaidrų užtaisą rodyklės kryptimi (pagal laikrodžio rodyklę) tol, kol pajusite arba išgirsite spragtelėjimą („click”) ir skaičių langelyje pamatysite skaičių [3]. Tokiu būdu iš skaidraus užtaiso pašalinsite didelius oro burbulus. Taip pat švirkštiklio apatinėje dalyje pasirodys injekcinis mygtukas.

Spragtelėjimas

CLICK

C VEIKSMAS. Nuimkite adatos dangtelį ir susileiskite vaistą.

Nuimkite adatos dangtelį.

Atsargiai nuimkite išorinį adatos dangtelį, po to – vidinį adatos dangtelį. Iš adatos gali išsiskirti keletas tirpalo lašų. Tai yra normalu.

1 veiksmas. Nuimkite

2 veiksmas. Nuimkite

išorinį adatos dangtelį.

vidinį adatos dangtelį.

Suleiskite vaistą.

Įdurkite adatą į pilvo, šlaunies ar žasto odą ir suleiskite vaistą taip, kaip parodė Jūsų sveikatos priežiūros specialistas.

Vaisto suleidimo vietos

Nykščiu lėtai, tolygiai spausdami injekcinį mygtuką, susileiskite vaistą. Kuo lėčiau spausite mygtuką, tuo lengviau susileisite vaistą.

Spauskite injekcinį mygtuką tol, kol išgirsite spragtelėjimą („click”). Neatleisdami nuo mygtuko nykščio, lėtai suskaičiuokite iki 5, kad būtų suleista visa vaisto dozė.

Tada lėtai suskaičiuokite iki 5

Spragtelėjimas "CLICK"

Leiskite lėtai ir tolygiai. Išgirdę spragtelėjimą "click", suskaičiuokite iki 5, kad būtų suleista visa dozė.

Suskaičiavę iki 5, ištraukite adatą iš odos.

Išmeskite švirkštiklį.

Adatos negalima vėl uždengti dangteliu ar nuimti nuo švirkštiklio.

Švirkštiklio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Išmeskite švirkštiklį taip, kaip nurodė Jūsų gydytojas arba vaistininkas.

Dažnai užduodami klausimai

Skaičių langelis

Ar skaičiais 1, 2 ir 3 aš galiu nustatyti vaisto dozę?

Ne, Jums nereikia nustatyti vaisto dozės. Šie skaičiai padės Jums paruošti ir susileisti vaistą. Skaičius 1 rodo, kad švirkštiklis yra paruoštas naudojimui. Vaisto milteliai ir injekcinis vanduo yra atskirose skaidraus užtaiso kamerose.

Skaičius 2 rodo, kad vaisto milteliai ir injekcinis vanduo yra sumaišyti ir atsargiai pasiūbuoti. Palaukite 15 minučių ir tada uždėkite adatą.

Skaičius 3 rodo, kad dideli oro burbulai yra pašalinti, pasirodė injekcinis mygtukas ir šiuo švirkštikliu galima suleisti vaisto dozę.

Ką daryti, jeigu neišgirdau spragtelėjimo („CLICK”) skaičių langelyje pasirodžius skaičiams 2 ar 3?

Jeigu negirdėjote spragtelėjimo („click”) langelyje pasirodžius skaičiams 2 ar 3, skaičiai gali būti ne pačiame langelio centre. Atsargiai pasukite skaidrų užtaisą rodyklės kryptimi, kad išgirstumėte spragtelėjimą („click”), o skaičius atsidurtų skaičių langelio centre.

A veiksmas. Apžiūrėkite švirkštiklį ir sumaišykite vaistą

Ką daryti, jeigu neišlaukiau 15 minučių po to, kai švirkštiklio langelyje pasirodė skaičius 2?

Jeigu neišlauksite visų 15 minučių, vaistas gali blogai susimaišyti su injekciniu vandeniu. Dėl to skaidriame užtaise gali likti dalelių, dozė būti neveiksminga ir (arba) užsikimšti adata. Išlaukite visas 15 minučių, kad vaisto milteliai gerai susimaišytų su injekciniu vandeniu, net tuo atveju, kai apžiūrėjus Jums atrodo, kad vaistas susimaišė greičiau.

Ką daryti, jeigu švirkštiklį palaikiau ilgiau kaip 15 minučių po pasukimo, atliekant A veiksmą, po kurio langelyje pasirodė skaičius 2?

Kol neuždėta adata, švirkštiklio turinį galima suleisti per 8 valandas po to, kai buvo atliktas A veiksmas. Jeigu praėjo daugiau kaip 8 valandos po to, kai vaistas buvo sumaišytas, atliekant A veiksmą, švirkštiklį reikia išmesti ir paimti naują švirkštiklį.

B veiksmas. Uždėkite adatą ir paruoškite švirkštiklį injekcijai

Kas būtų, jeigu švirkštiklį palikčiau su atliekant B veiksmą uždėta adata ir tik vėliau užbaigčiau C veiksmą?

Dėl to gali užsikimšti adata, todėl po B veiksmo turite iš karto atlikti C veiksmą.

Kas būtų, jeigu adatą uždėčiau ne per B veiksmą taip, kaip nurodyta?

Negalima uždėti adatos atliekant A veiksmą. Uždėjus adatą atliekant A veiksmą, sumaišymo metu galima prarasti šiek tiek vaisto. Jeigu adata buvo uždėta atliekant A veiksmą, švirkštiklį reikia išmesti ir paimti naują švirkštiklį.

Uždėkite adatą tada, kai skaičių langelyje yra matomas skaičius 2, prieš pasukdami užtaisą į kitą padėtį (skaičius 3). Taip leidžiama per adatą pasišalinti užtaise susikaupusiam orui.

oJeigu adatą uždėsite po to, kai langelyje pasirodė skaičius 3, švirkštiklis gali neišskirti visos dozės arba gali užstrigti. Švirkštiklį reikia išmesti ir paimti naują švirkštiklį.

Adatą reikia spausti tol, kol pajusite ar išgirsite spragtelėjimą („click”) (adatos negalima užsukti). Jeigu adata atsitiktinai buvo pasukta, bet ne spaudžiama, o langelyje vis dar matomas skaičius 2, švirkštiklį vis dar galima naudoti.

Jeigu negalite pasukti užtaiso taip, kad matytumėte skaičių 3, švirkštiklį reikia išmesti ir paimti naują švirkštiklį.

C veiksmas. Nuimkite adatos dangtelį ir susileiskite vaistą

Švirkštiklyje vis dar yra mažų oro burbuliukų. Ar vis tiek galiu vartoti švirkštiklyje esantį vaistą?

Taip, nes tai, kad liko matomų mažų oro burbuliukų, yra normalu ir tai nesutrukdys Jums susileisti tinkamą vaisto dozę. Maži oro burbuliukai Jums nepakenks.

Ar galiu susileisti vaistą į ranką?

Taip, viršutinė rankos dalis (žastas) yra viena iš tinkamų vietų vaisto suleidimui.

Po to, kai susileidau vaisto, skaidriame užtaise matyti šiek tiek likusio skysčio.

Tai yra normalu. Jeigu girdėjote ar pajutote injekcinio mygtuko spragtelėjimą („click”) ir lėtai suskaičiavote iki 5 prieš ištraukdami adatą iš odos, Jūs susileidote tinkamą vaisto dozę.

Patikrinkite, ar paėmėte tinkamą vaisto dozę. Tai yra instrukcijos, skirtos:

30 mg

dozei

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Eperzan 50 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Albigliutidas

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra Eperzan ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant Eperzan

3.Kaip vartoti Eperzan

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti Eperzan

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

Užpildyto švirkštiklio naudojimo instrukcijos (kitoje lapelio pusėje)

Klausimai apie užpildytų švirkštiklių naudojimo instrukcijas ir atsakymai į juos.

Perskaitykite abi šio pakuotės lapelio puses

1.Kas yra Eperzan ir kam jis vartojamas

Eperzan sudėtyje yra veikliosios medžiagos albigliutido, kuris priklauso vaistų, vadinamų GPP-1 receptoriaus agonistais, grupei. Šios grupės vaistai vartojami mažinti cukraus (gliukozės) koncentracijai suaugusių žmonių, sergančių II tipo diabetu, kraujyje.

Jūs sergate II tipo diabetu arba:

-dėl to, kad Jūsų organizme gaminama per mažai insulino, būtino cukraus (gliukozės)

koncentracijai kraujyje reguliuoti;

arba

-dėl to, kad Jūsų organizme insulinas veikia netinkamai.

Eperzan padės Jūsų organizmui padidinti insulino gamybą, padidėjus cukraus (gliukozės) koncentracijai kraujyje.

Eperzan vartojamas cukraus (gliukozės) koncentracijai kraujyje reguliuoti:

-vienas, jeigu cukraus (gliukozės) koncentraciją kraujyje tinkamai nereguliuoja dieta ir mankšta, o Jūs negalite vartoti metformino (kito vaisto diabetui gydyti);

arba

-kartu su kitais geriamaisiais vaistais diabetui gydyti (pvz.: metforminu arba vaistais, kurie vadinami sulfonilkarbamido dariniais ar tiazolidinedionais) arba insulinu.

Labai svarbu, kad vartodami Eperzan, ir toliau laikytumėtės dietos ir aktyvaus gyvenimo būdo nurodymų, kuriuos rekomendavo Jūsų gydytojas.

2. Kas žinotina prieš vartojant Eperzan

Eperzan vartoti negalima:

-jeigu yra alergija albigliutidui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Jeigu manote, kad tai tinka Jums, Eperzan vartoti negalima tol, kol tai neaptarėte su gydytoju, slaugytoja arba vaistininku.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, slaugytoja arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Eperzan.

-Jeigu sergate I tipo (nuo insulino priklausomu) diabetu arba pasireiškė ketoacidozė (labai sunki diabeto komplikacija, kuri pasireiškia, kai organizmas nesugeba skaidyti gliukozės, nes trūksta insulino), tai šis vaistas Jums netinka. Pasikalbėkite su savo gydytoju apie tai, kaip atpažinti ketoacidozės simptomus, ir jeigu tokių atsirastų, nedelsdami kreipkitės skubios medicininės pagalbos.

-Jeigu Jums yra buvęs pankreatitas (kasos uždegimas). Jūsų gydytojas turės nuspręsti, ar galite vartoti Eperzan, ir paaiškinti apie pankreatito simptomus (žr. 4 skyrių).

-Jeigu vartojate sulfonilkarbamido darinį arba insuliną diabetui gydyti, nes gali pernelyg sumažėti cukraus (gliukozės) koncentracija kraujyje (pasireikšti hipoglikemija). Jūsų gydytojui gali tekti keisti Jums skiriamą šio kito vaisto dozę, kad tokia rizika sumažėtų (pernelyg sumažėjusios cukraus (gliukozės) koncentracijos kraujyje požymius žr. 4 skyriaus poskyryje “Labai dažnas šalutinis poveikis”).

-Jeigu Jums yra sunkus skrandžio turinio pasišalinimo sutrikimas (gastroparezė) arba jeigu sergate sunkia žarnų liga (sunkia virškinimo organų liga). Jeigu yra šios būklės, Eperzan vartoti nerekomenduojama.

Jeigu manote, kad tai tinka Jums, pasitarkite su gydytoju, slaugytoja arba vaistininku, prieš vartodami Eperzan.

Vaikams ir paaugliams

Nežinoma, ar saugu ir veiksminga vartoti Eperzan jaunesniems kaip 18 metų žmonėms. Eperzan nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams.

Kiti vaistai ir Eperzan

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui (taip pat žr. 2 skyriaus pirmiau esantį poskyrį „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Jums negalima vartoti akarbozės, jeigu Jus vargina žarnų obstrukcija.

Pasitarkite su savo gydytoju, jeigu tuo pačiu metu vartojate akarbozę ir Eperzan.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju, slaugytoja arba vaistininku. Jeigu yra galimybė, kad Jūs galite pastoti, vartodama šį vaistą, turite naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą.

Nėštumas

Nedelsdama pasakykite gydytojui, slaugytojai arba vaistininkui, jeigu pastojote gydymo Eperzan metu.

Informacijos apie Eperzan saugumą moterims nėštumo laikotarpiu nėra. Jeigu esate nėščia, Eperzan vartoti negalima.

Jeigu planuojate pastoti, Jūsų gydytojas gali nuspręsti nutraukti Jūsų gydymą Eperzan, likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki bandymo pastoti. Taip elgtis reikia dėl to, kad užtrunka, kol Eperzan pasišalina iš organizmo.

Žindymo laikotarpis

Jeigu žindote kūdikį, turite pasitikrinti pas gydytoją, prieš vartodama Eperzan. Nežinoma, ar Eperzan išsiskiria su motinos pienu. Jūs kartu su savo gydytoju turėsite nuspręsti, vartoti Eperzan ar žindyti kūdikį. Vartoti Eperzan ar žindyti kūdikį vienu metu negalima.

Vaisingumas

Nežinoma, ar Eperzan gali paveikti vyrų ir moterų vaisingumą.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Eperzan gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Vis dėlto, jeigu vartojate Eperzan kartu su sulfonilkarbamido dariniais arba insulinu, gali pernelyg sumažėti cukraus (gliukozės) koncentracija Jūsų kraujyje (pasireiškti hipoglikemija). Dėl to gali būti sunku susikaupti ir gali būti juntamas galvos svaigimas ar mieguistumas. Jeigu pasireiškia toks poveikis, vairuoti ar mechanizmų valdyti negalima.

Eperzan sudėtyje yra natrio

Šio vaisto 0,5 ml yra mažiau kaip 1 mmol natrio (23 mg), t. y. jis beveik neturi reikšmės

3.Kaip vartoti Eperzan

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas, slaugytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją, slaugytoją arba vaistininką.

Rekomenduojama dozė yra 30 mg vieną kartą per savaitę, kurią reikia suleisti tą pačią kiekvienos savaitės dieną. Jūsų gydytojas gali padidinti Jums skirtą dozę iki 50 mg vieną kartą per savaitę, jeigu 30 mg dozė nepakankamai kontroliuoja cukraus (gliukozės) koncentraciją kraujyje. Jeigu būtina, galite pakeisti savaitės dieną, kurią leidžiate Eperzan, užtikrindami, kad po paskutiniosios dozės suleidimo būtų praėję ne mažiau kaip 4 paros.

Eperzan galite vartoti bet kuriuo paros laiku valgant arba nevalgant.

Eperzan tiekiamas injekciniuose švirkštikliuose, kuriais vaistą galite susileisti patys. Pasitarkite su savo gydytoju, slaugytoju arba vaistininku, kaip teisingai suleisti Eperzan. Jūs turite susileisti Eperzan po oda pilvo, šlaunies (viršutinė kojos dalis) arba užpakalinėje žasto (viršutinė rankos dalis) srityse. Vaistą galima suleisti kiekvieną savaitę toje pačioje kūno dalyje, bet ne į tą pačią vietą kiekvieną kartą.

Eperzan negalima suleisti į veną (i. v.) arba į raumenį (i. m.).

Injekciniame švirkštiklyje yra miltelių ir injekcinio vandens, kuriuos reikia sumaišyti prieš suleidžiant vaistą. Už šio pakuotės lapelio 6 skyriaus yra pateiktos „Naudojimo instrukcijos“ su išvardytais veiksmas po veiksmo nurodymais, kaip sumaišyti ir susileisti Jums paskirtą vaistą. Jeigu kiltų klausimų arba nesuprastumėte, kaip naudoti švirkštiklį, pasitarkite su gydytoju, slaugytoja arba vaistininku.

Jokiu būdu negalima maišyti insulino ir Eperzan. Jeigu vienu laiku turite susileisti abu vaistus, turite suleisti dvi atskiras injekcijas. Abi injekcijas galima suleisti toje pačioje kūno dalyje (pvz., pilvo srityje), bet jokiu būdu negalima jų suleisti vieną šalia kitos.

Ką daryti pavartojus per didelę Eperzan dozę?

Jeigu susileidote per daug Eperzan, kreipkitės patarimo į gydytoją arba vaistininką. Jeigu įmanoma, parodykite jiems pakuotę arba šį lapelį. Gali pasireikšti šleikštulys (sunkus pykinimas), vėmimas raba galvos skausmas.

Pamiršus pavartoti Eperzan

Jeigu praleidote dozę, kiek galima greičiau per 3 paras po praleisto dozės suleidimo laiko susileiskite kitą dozę. Po to toliau leiskite vaistą įprastą dieną. Jeigu praėjo daugiau kaip 3 paros po praleisto dozės suleidimo laiko, palaukite kitos injekcijos dienos pagal gydymo planą. Negalima vartoti dvigubos dozės, norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Eperzan

Vartokite Eperzan visą gydytojo rekomenduotą laiką. Nutraukus Eperzan vartojimą, gali pakisti cukraus (gliukozės) koncentracijos Jūsų kraujyje. Nenutraukite vartojimo, nebent tai daryti patarė Jūsų gydytojas.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Ūminio pankreatito (kasos uždegimo) rizika

Buvo pranešta apie pankreatitą kaip nedažnai pasireiškiantį šalutinį poveikį. Jis gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 100 žmonių.

Pankreatitas gali būti sunkus ir kelti pavojų gyvybei.

Jeigu pasireiškė:

-sunkus, nepraeinantis pilvo skausmas, tai gali būti pankreatito simptomas. Skausmas gali pasireikšti su šleikštuliu (vėmimu) arba be jo. Galite justi skausmą, kuris plinta iš pilvo priekinės dalies į nugarą.

Nutraukite Eperzan vartojimą ir iš karto pasitarkite su savo gydytoju.

Kitas šalutinis poveikis, apie kurį buvo pranešta vartojant Eperzan

Labai dažnas: gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių

-Maža cukraus (gliukozės) koncentracija Jūsų kraujyje (hipoglikemija), vartojant Eperzan kartu su insulinu arba sulfonilkarbamido dariniu. Įspėjamieji sumažėjusios cukraus (gliukozės) koncentracijos kraujyje simptomai yra šaltas prakaitas, šalta blyški oda, galvos skausmas, mieguistumo jutimas, silpnumas, galvos svaigimas, sumišimo arba irzlumo jutimas, alkio jutimas, dažnas širdies plakimas, drebulys. Jūsų gydytojas pasakys, kaip elgtis, jeigu pernelyg sumažėtų cukraus (gliukozės) koncentracija Jūsų kraujyje.

-Viduriavimas.

-Blogavimas (pykinimas).

-Odos išbėrimas, paraudimas ar niežulys vietoje, į kurią buvo suleistas Eperzan.

Dažnas: gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 10 žmonių

-Krūtinės ląstos infekcinė liga (pneumonija).

-Maža cukraus (gliukozės) koncentracija Jūsų kraujyje (hipoglikemija), vartojant Eperzan vieną arba kartu su metforminu ar pioglitazonu.

-Neritmiškas širdies plakimas.

-Šleikštulys (vėmimas).

-Vidurių užkietėjimas.

-Nevirškinimas.

-Rėmuo (gastroezofaginis refliuksas).

Nedažnas: gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 100 žmonių

-Žarnų obstrukcija.

Retas: gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 1 000 žmonių

-Alerginė reakcija (padidėjęs jautrumas; tai apima tokius simptomus kaip lokalus ar išplitęs bėrimas, odos paraudimas ar niežulys, pasunkėjęs kvėpavimas.

Be to, pasireiškė ir kai kurie kiti šalutiniai poveikiai (dažnis nežinomas, negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis):

-Sumažėjęs apetitas.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojai. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.Kaip laikyti Eperzan

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartono dėžutės ir švirkštiklio po „Tinka iki“ arba „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Švirkštiklius ir adatas iki vartojimo reikia laikyti gamintojo kartono dėžutėje.

Laikyti šaldytuve (2 C-8 C). Negalima užšaldyti. Vaistą galima laikyti kambario (ne aukštesnėje kaip 30 C) temperatūroje ne ilgiau kaip iš viso 4 savaites prieš vartojant. Baigiantis šiam laikotarpiui, švirkštiklį reikia panaudoti arba išmesti.

-Švirkštiklyje sumaišius miltelius su tirpikliu, švirkštiklio turinį reikia suleisti per 8 valandas.

-Uždėjus ir pripildžius atadą, švirkštiklio turinį reikia suleisti nedelsiant. Priešingu atveju tirpalas gali išdžiūti adatos viduje ir ją užkimšti.

Kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vieną kartą.

Panaudojus švirkštiklį, adatos nuimti negalima. Išmeskite švirkštiklį taip, kaip nurodė Jūsų gydytojas, vaistininkas arba slaugytoja.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

Eperzan sudėtis

-Veiklioji medžiaga yra albigliutidas.

Kiekviename švirkštiklyje 0,5 mililitruose yra 50 mg albigliutido dozė.

-Tirpiklis yra injekcinis vanduo.

-Pagalbinės medžiagos yra natrio-divandenilio fosfatas monohidratas ir bevandenis dinatrio fosfatas (žr. 2 skyriuje skyrelį „Eperzan sudėtyje yra natrio“), trehalozė dihidratas, manitolis, polisorbatas 80.

Eperzan išvaizda ir kiekis pakuotėje

Tiekiami Eperzan švirkštikliai savarankiškam vaisto susileidimui. Kiekviename švirkštiklyje yra nuo baltos iki geltonos spalvos miltelių ir bespalvio tirpiklio skirtingose kamerose. Kiekvienam švirkštikliui yra tiekiama adata.

Švirkštikliai tiekiami pakuotėse, kuriose yra 4 švirkštikliai ir 4 adatos ir sudėtinėse pakuotėse, kuriose yra 3 pakuotės, kiekvienoje iš jų yra po 4 švirkštiklius ir 4 adatas švirkštikliams.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork Airija

Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Glaxo Operations UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Durham

DL12 8DT

Jungtinė Karalystė

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

info@glaxosmithkline.dk

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OU Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:++385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 39 70 00 gskcyprus@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 lv-epasts@gsk.com

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)31 67 09 00 info.produkt@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas <{MMMM-mm}>.

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Eperzan 50 mg švirkštiklis (vieną kartą per savaitę)

Perskaitykite visas instrukcijas, įskaitant klausimų ir atsakymų skyrių, ir sumaišydami vaistą bei ruošdami švirkštiklį injekcijai, nuosekliai vykdykite toliau esančius nurodymus.

Neišmeskite šių instrukcijų ir perskaitykite jas kiekvieną kartą ruošdami vaistinį preparatą.

Nesilaikant nuoseklios veiksmų nuo A iki C eigos nurodymų, galima sugadinti švirkštiklį.

Švirkštiklio savybės.

Vienoje švirkštiklio kameroje yra vaisto milteliai, o kitoje – injekcinis vanduo. Sumaišysite šias medžiagas sukdami švirkštiklį.

ĮSPĖJIMAS!

Skaidrus užtaisas

Švirkštiklio korpusas

Apžiūros langelis

Skaičius 3. Pašalinti dideli oro burbulai, pasirodo injekcinis mygtukas, o švirkštiklis yra paruoštas vaisto suleidimui. Skaičius 2. Vaisto milteliai sumaišyti su injekciniu vandeniu. Palaukti 15 minučių ir tada uždėti adatą.

Skaičius 1. Švirkštiklis yra paruoštas pradėti paruošimą. Vaisto milteliai ir injekcinis vanduo yra atskirose skaidraus užtaiso kamerose.

Injekcinis mygtukas*

*(Injekcinis mygtukas būna švirkštiklio viduje iki tol, kol švirkštiklis paruošiamas vaisto

Švirkštiklio negalima

Prieš pradėdami A veiksmą,

užšaldyti. Švirkštiklį,

šaldytuve laikytą švirkštiklį turite

kuris buvo užšaldytas,

15 minučių palaikyti kambario

reikia išmesti.

temperatūroje.

Švirkštiklio turinio negalima vartoti pakartotinai, negalima jo vėl uždengti dangteliu arba nuimti nuo jo adatą. Suleidus injekciją, švirkštiklį reikia tinkamai išmesti.

Prieš pradėdami, nusiplaukite rankas, paimkite ir apžiūrėkite priemones.

Nusiplaukite rankas.

Paimkite švirkštiklį bei naują adatą iš dėžutės ir patikrinkite švirkštiklio etiketę, kad įsitikintumėte, jog jame yra Jums paskirta vaisto dozė.

Paimkite švarų tuščią puodelį, kuriame laikysite švirkštiklį, kol susimaišys vaistas, laikrodį ar chronometrą, kuriuo matuosite laiką, per kurį turi susimaišyti vaistas, bei talpyklę, į kurią išmesite panaudotą švirkštiklį (šių priemonių nėra preparato pakuotėje).

Adata

Išorinis adatos dangtelis

Vidinis adatos dangtelis

Adata

Lapelis

Eperzan 50 mg vienkartinis švirkštiklis

Šį EPERZAN 50 mg švirkštiklį reikia palaikyti 30 minučių, kad atliekant A veiksmą, milteliai ir injekcinis vanduo susimaišytų. Tuo jis skiriasi nuo EPERZAN 30 mg švirkštiklio, kurį galbūt naudojote pirmiau.

NEGALIMA UŽDĖTI

adatos anksčiau nei nurodyta B veiksme.

Švarus tuščias puodelis

Laikrodis / chronometras

A VEIKSMAS. Apžiūrėkite švirkštiklį ir sumaišykite vaistą.

Apžiūrėkite švirkštiklį.

Įsitikinkite, kad paėmėte visas pirmiau išvardytas priemones (švirkštiklį, adatą, puodelį, chronometrą, išmetimo priemones).

Patikrinkite švirkštiklio tinkamumo laiką. Jeigu tinkamumo laikas pasibaigęs, švirkštiklio naudoti negalima.

PATIKRINKITE TINKAMUMO LAIKĄ

Patikrinkite, ar švirkštiklio skaičių langelyje matosi skaičius [1].

ŠVIRKŠTIKLIO NAUDOTI NEGALIMA, jeigu nematyti skaičiaus [1].

Pasukite švirkštiklį, kad sumaišytumėte vaistą.

Paimkite švirkštiklio korpusą taip, kad skaidrus užtaisas būtų nukreiptas į viršų ir skaičių langelyje galėtumėte pamatyti skaičių [1].

Kita ranka sukite skaidrų užtaisą rodyklės kryptimi (pagal laikrodžio rodyklę) tol, kol pajusite ar išgirsite švirkštiklio spragtelėjimą („click”), o skaičių langelyje pamatysite skaičių [2]. Tokiu būdu vaisto milteliai ir tirpiklis susimaišys skaidriame užtaise.

Spragtelėjimas "CLICK"

Lėtai atsargiai pasiūbuokite švirkštiklį į šalis 5 kartus (panašiai, kaip automobilio priekinio stiklo valytuvas), kad vaistas susimaišytų.

5 KARTUS

NEGALIMA stipriai kratyti švirkštiklio.

Palaukite, kol vaistas ištirps.

Švirkštiklį įdėkite į švarų tuščią puodelį taip, kad skaidrus užtaisas būtų nukreiptas į viršų.

Nustatykite laikrodį ar chronometrą 30 minučių.

PALAUKITE 30 MIN.

Turite palaukti 30 minučių, kol vaistas ištirps, prieš atlikdami tolimesnį B veiksmą.

Ištirpinus, švirkštiklį laikyti ne ilgiau kaip 8 valandas, kol bus atliekamas B veiksmas. Uždėjus adatą, švirkštiklio turinį reikia suleisti nedelsiant.

B VEIKSMAS. Uždėkite adatą ir paruoškite švirkštiklį injekcijai.

Palaukę 30 minučių, nusiplaukite rankas ir iš karto užbaikite likusius tolimesnius veiksmus.

Ištirpusį vaistą apžiūrėkite.

Dar sykį lėtai atsargiai pasiūbuokite švirkštiklį į šalis 5 kartus (panašiai, kaip juda automobilio priekinio stiklo valytuvas), kad vaistas dar kartą susimaišytų. Švirkštiklio NEGALIMA stipriai kratyti, kad jame nesusiformuotų putos, kurios gali turėti įtakos dozei.

5 KARTUS

DAR SYKĮ PASIŪBUOKITE

NEGALIMA stipriai kratyti švirkštiklio.

Pažiūrėkite į skaičių langelį ir įsitikinkite, kad užtaise esantis tirpalas yra skaidrus ir ar jame nėra kietų dalelių.

APŽIŪRĖKITE, AR NĖRA KIETŲ DALELIŲ.

Jeigu tirpale vis dar matote kietų dalelių,

švirkštiklio naudoti NEGALIMA.

Tirpalas turi būti geltonos spalvos, o jo paviršiuje turi būti susikaupusių didelių oro burbulų.

Uždėkite adatą.

Nuplėškite lapelį nuo išorinio adatos dangtelio.

Laikykite švirkštiklį su į viršų nukreiptu skaidriu užtaisu.

Spausdami adatą tiesiai žemyn, ją tvirtai uždėkite ant skaidraus užtaiso (kol pajusite ar išgirsite spragtelėjimą [„click”]). Tai ženklas, kad adata yra uždėta.

Spragtelėjimas

CLICK

TVIRTAI SPAUSKITE ŽEMYN

NEGALIMA sukti adatos arba adatą pritvirtinti kampu.

Pastuksenkite, kad pašalintumėte oro burbulus.

Laikydami adatą nukreiptą į viršų, atsargiai pastuksenkite skaidrų užtaisą 2-3 kartus, kad dideli burbulai iškiltų į tirpalo paviršių užtaiso viršuje.

PASTUKSENKITE

UŽTAISĄ

Švirkštiklis turi būti nukreiptas į viršų.

Maži burbuliukai gali likti ir nereikia stengtis, kad jie susikauptų tirpalo paviršiuje užtaiso viršuje.

Pasukdami švirkštiklį, pripildykite adatą.

UŽDĖJĘ adatą, langelyje turite matyti skaičių [2], tada keletą kartų lėtai sukite skaidrų užtaisą rodyklės kryptimi (pagal laikrodžio rodyklę) tol, kol pajusite arba išgirsite spragtelėjimą („click”) ir skaičių langelyje pamatysite skaičių [3]. Tokiu būdu iš skaidraus užtaiso pašalinsite didelius oro burbulus. Taip pat švirkštiklio apatinėje dalyje pasirodys injekcinis mygtukas.

Spragtelėjimas

CLICK

C VEIKSMAS. Nuimkite adatos dangtelį ir susileiskite vaistą.

Nuimkite adatos dangtelį.

Atsargiai nuimkite išorinį adatos dangtelį, po to – vidinį adatos dangtelį. Iš adatos gali išsiskirti keletas tirpalo lašų. Tai yra normalu.

1 veiksmas. Nuimkite

2 veiksmas. Nuimkite

išorinį adatos dangtelį.

vidinį adatos dangtelį.

Suleiskite vaistą.

Įdurkite adatą į pilvo, šlaunies ar žasto odą ir suleiskite vaistą taip, kaip parodė Jūsų sveikatos priežiūros specialistas.

Vaisto suleidimo vietos

Nykščiu lėtai, tolygiai spausdami injekcinį mygtuką, susileiskite vaistą. Kuo lėčiau spausite mygtuką, tuo lengviau susileisite vaistą.

Spauskite injekcinį mygtuką tol, kol išgirsite spragtelėjimą („click”). Neatleisdami nuo mygtuko nykščio, lėtai suskaičiuokite iki 5, kad būtų suleista visa vaisto dozė.

Spragtelėjimas "CLICK"

 

Tada lėtai

 

 

suskaičiuokite iki 5

 

 

 

 

Leiskite lėtai ir tolygiai. Išgirdę spragtelėjimą "click", suskaičiuokite iki 5, kad būtų suleista visa dozė.

Suskaičiavę iki 5, ištraukite adatą iš odos.

Išmeskite švirkštiklį.

Adatos negalima vėl uždengti dangteliu ar nuimti nuo švirkštiklio.

Švirkštiklio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Išmeskite švirkštiklį taip, kaip nurodė Jūsų gydytojas arba vaistininkas.

Dažnai užduodami klausimai

Skaičių langelis

Ar skaičiais 1, 2 ir 3 aš galiu nustatyti vaisto dozę?

Ne, Jums nereikia nustatyti vaisto dozės. Šie skaičiai padės Jums paruošti ir susileisti vaistą. Skaičius 1 rodo, kad švirkštiklis yra paruoštas naudojimui. Vaisto milteliai ir injekcinis vanduo yra atskirose skaidraus užtaiso kamerose.

Skaičius 2 rodo, kad vaisto milteliai ir injekcinis vanduo yra sumaišyti ir atsargiai pasiūbuoti. Palaukite 30 minučių ir tada uždėkite adatą.

Skaičius 3 rodo, kad dideli oro burbulai yra pašalinti, pasirodė injekcinis mygtukas ir šiuo švirkštikliu galima suleisti vaisto dozę.

Ką daryti, jeigu neišgirdau spragtelėjimo („CLICK”) skaičių langelyje pasirodžius skaičiams 2 ar 3?

Jeigu negirdėjote spragtelėjimo („click”) langelyje pasirodžius skaičiams 2 ar 3, skaičiai gali būti ne pačiame langelio centre. Atsargiai pasukite skaidrų užtaisą rodyklės kryptimi, kad išgirstumėte spragtelėjimą („click”), o skaičius atsidurtų skaičių langelio centre.

A veiksmas. Apžiūrėkite švirkštiklį ir sumaišykite vaistą.

Ką daryti, jeigu neišlaukiau 30 minučių po to, kai švirkštiklio langelyje pasirodė skaičius 2?

Jeigu neišlauksite visų 30 minučių, vaistas gali blogai susimaišyti su injekciniu vandeniu. Dėl to skaidriame užtaise gali likti dalelių, dozė būti neveiksminga ir (arba) užsikimšti adata. Išlaukite visas 30 minučių, kad vaisto milteliai gerai susimaišytų su injekciniu vandeniu, net tuo atveju, kai apžiūrėjus Jums atrodo, kad vaistas susimaišė greičiau.

Ką daryti, jeigu švirkštiklį palaikiau ilgiau kaip 30 minučių po pasukimo, atliekant A veiksmą, po kurio langelyje pasirodė skaičius 2?

Kol neuždėta adata, švirkštiklio turinį galima suleisti per 8 valandas po to, kai buvo atliktas A veiksmas. Jeigu praėjo daugiau kaip 8 valandos po to, kai vaistas buvo sumaišytas, atliekant A veiksmą, švirkštiklį reikia išmesti ir paimti naują švirkštiklį.

B veiksmas. Uždėkite adatą ir paruoškite švirkštiklį injekcijai.

Kas būtų, jeigu švirkštiklį palikčiau su atliekant B veiksmą uždėta adata ir tik vėliau užbaigčiau C veiksmą?

Dėl to gali užsikimšti adata, todėl po B veiksmo turite iš karto atlikti C veiksmą.

Kas būtų, jeigu adatą uždėčiau ne per B veiksmą taip, kaip nurodyta?

Negalima uždėti adatos atliekant A veiksmą. Uždėjus adatą atliekant A veiksmą, sumaišymo metu galima prarasti šiek tiek vaisto. Jeigu adata buvo uždėta atliekant A veiksmą, švirkštiklį reikia išmesti ir paimti naują švirkštiklį.

Uždėkite adatą tada, kai skaičių langelyje yra matomas skaičius 2, prieš pasukdami užtaisą į kitą padėtį (skaičius 3). Taip leidžiama per adatą pasišalinti užtaise susikaupusiam orui.

o Jeigu adatą uždėsite po to, kai langelyje pasirodė skaičius 3, švirkštiklis gali neišskirti visos dozės arba gali užstrigti. Švirkštiklį reikia išmesti ir paimti naują švirkštiklį.

Adatą reikia spausti tol, kol pajusite ar išgirsite spragtelėjimą („click”) (adatos negalima užsukti). Jeigu adata atsitiktinai buvo pasukta, bet ne spaudžiama, o langelyje vis dar matomas skaičius 2, švirkštiklį vis dar galima naudoti.

Jeigu negalite pasukti užtaiso taip, kad matytumėte skaičių 3, švirkštiklį reikia išmesti ir paimti naują švirkštiklį.

C veiksmas. Nuimkite adatos dangtelį ir susileiskite vaistą.

Švirkštiklyje vis dar yra mažų oro burbuliukų. Ar vis tiek galiu vartoti švirkštiklyje esantį vaistą?

Taip, nes tai, kad liko matomų mažų oro burbuliukų, yra normalu ir tai nesutrukdys Jums susileisti tinkamą vaisto dozę. Maži oro burbuliukai Jums nepakenks.

Ar galiu susileisti vaistą į ranką?

Taip, viršutinė rankos dalis (žastas) yra viena iš tinkamų vietų vaisto suleidimui.

Po to, kai susileidau vaisto, skaidriame užtaise matyti šiek tiek likusio skysčio.

Tai yra normalu. Jeigu girdėjote ar pajutote injekcinio mygtuko spragtelėjimą („click”) ir lėtai suskaičiavote iki 5 prieš ištraukdami adatą iš odos, Jūs susileidote tinkamą vaisto dozę.

Patikrinkite, ar paėmėte tinkamą vaisto dozę. Tai yra instrukcijos, skirtos:

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai