Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Eptifibatide Accord (eptifibatide) – Preparato charakteristikų santrauka - B01AC16

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEptifibatide Accord
ATC kodasB01AC16
Sudėtiseptifibatide
GamintojasAccord Healthcare Limited

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml infuzinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename infuzinio tirpalo mililitre yra 0,75 mg eptifibatido.

Viename 100 ml infuzinio tirpalo flakone yra 75 mg eptifibatido.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

0,75 mg/ml : 1,72 mg/ml (0,075 mmol/ml) natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Infuzinis tirpalas

Skaidrus, bespalvis tirpalas

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Eptifibatide Accord yra skirtas vartoti su acetilsalicilo rūgštimi ir nefrakcionuotu heparinu.

Eptifibatide Accord yra skiriamas ankstyvo miokardo infarkto profilaktikai tiems suaugusiesiems, kurie serga nestabiliąja krūtinės angina (NKA) arba miokardo infarktu be Q bangos (MIBQ), kai paskutinysis krūtinės skausmo epizodas tęsiasi ne ilgiau kaip 24 valandas ir yra pokyčių elektrokardiogramoje (EKG) ir (arba) padidėjęs kardiofermentų kiekis kraujyje.

Eptifibatide Accord naudingiausias tiems pacientams, kuriems per 3-4 dienas po staiga kilusių ūminių krūtinės anginos simptomų yra didelė rizika išsivystyti miokardo infarktui, įskaitant ir tuos, kuriems artimiausiu laiku bus atliekama PTKA (perkutaninė transliuminalinė koronarinė angioplastika) (žr. 5.1 skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Šis produktas yra skirtas vartoti tik ligoninėje. Jį gali skirti tik gydytojas specialistas, turintis ūminių koronarinių sindromų gydymo patirties.

Eptifibatide Accord infuzinis tirpalas turi būti naudojamas kartu su Eptifibatide Accord injekciniu tirpalu.

Rekomenduojama kartu skirti vartoti hepariną, išskyrus atvejus, kai jo vartojimas kontraindikuotinas dėl anksčiau pasireiškusios trombocitopenijos, susijusios su heparino vartojimu (žr. 4.4 skyriuje skyrelį ,,Heparino vartojimas“). Be to, Eptifibatide Accord skiriamas vartoti kartu su acetilsalicilo rūgštimi taikant įprastą pacientų, kuriems pasireiškia ūminis koronarinis sindromas, gydymą, išskyrus atvejus, kai jo vartojimas kontraindikuotinas.

Dozavimas

Suaugusiesiems (18 metų), kuriems yra nestabilioji krūtinės angina (NKA) ar miokardo infarktas be

Q bangos (MIBQ)

Rekomenduojama iš karto suleisti 180 mikrogramų/kg dozę, suleidžiamas nedelsiant po diagnozės nustatymo, po to tęsiant infuziją 2 mikrogramų/kg/min. greičiu iki 72 valandų, t. y. kol pradedama transplantato vainikinių arterijų šuntavimui (TVAŠ) operacija arba kol pacientas išrašomas iš ligoninės (žiūrint, kas nutinka pirmiau). Jei taikant eptifibatido terapiją atliekama perkutaninė koronarinė intervencija (PKI), reikėtų tęsti infuziją 20-24 valandas po PKI, ilgiausiai 96 valandas.

Neatidėliotina pagalba ar planinė operacija

Jei pacientui reikia neatidėliotinos pagalbos arba būtina skubi širdies operacija eptifibatido terapijos metu, infuziją tuoj pat reikia nutraukti. Jei pacientui reikalinga planinė operacija, eptifibatido infuziją tam tikram laikui reikia nutraukti, kad būtų pakankamai laiko sunormalėti trombocitų funkcijai.

Kepenų pažeidimas

Patirtis gydant pacientus su kepenų pažeidimais yra labai maža. Atsargiai reikėtų skirti pacientams, kurių pažeistos kepenys, kadangi jiems dažniau galimas krešėjimo sutrikimas (žr. 4.3 skyrių, protrombino laiką). Kontraindikuotinas pacientams, kuriems pasireiškia kliniškai reikšmingas kepenų funkcijos sutrikimas.

Inkstų pažeidimas

Pacientams, kuriems yra vidutiniškai sutrikusi inkstų funkcija (kreatinino klirensas

30-< 50 ml/min.), reikia skirti pradinę 180 mikrogramų/kg dozę iš karto suleidžiant į veną, po to nepertraukiama infuzija 1,0 mikrogramo/kg/min. dozę viso gydymo metu. Ši rekomendacija pagrįsta farmakodinamikos ir farmakokinetikos duomenimis. Vis dėlto, turimi klinikiniai duomenys negali patvirtinti, kad toks dozės pakeitimas duos ilgalaikės naudos (žr. 5.1 skyrių). Vartojimas pacientams, kuriems yra sunkesnis inkstų pažeidimas, kontraindikuotinas (žr. 4.3 skyrių).

Vaikų populiacija

Kadangi nepakanka duomenų apie saugumą ir veiksmingumą, nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 18 metų amžiaus.

4.3Kontraindikacijos

Eptifibatide Accord negalima gydyti pacientų, kuriems:

-padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

-prieš gydymą 30 dienų laikotarpiu buvo virškinamojo trakto kraujavimai, dideli kraujavimai iš

šlapimo ir lyties organų ar kiti pasikartojantys nenormalūs kraujavimai;

-prieš gydymą 30 dienų laikotarpiu buvo insultas ar anamnezėje buvęs hemoraginis insultas;

-anamnezėje sirgta galvos smegenų ligomis (augliais, arterioveniniais sklaidos trūkumais, aneurizma);

-6 savaičių laikotarpyje atlikta sudėtinga operacija ar patirta sunki trauma;

-anamnezėje buvusi hemoraginė diatezė;

-trombocitopenija (< 100 000 ląstelių/mm3);

-protrombino laikas 1,2 karto didesnis už kontrolinį ar Tarptautinis Normalizuotas Santykis

(INR) yra ≥ 2,0;

-sunki hipertenzija (taikant antihipertenzinę terapiją sistolinis kraujo spaudimas > 200 mm Hg ar diastolinis kraujo spaudimas > 110 mm Hg);

-sunki inkstų liga (kreatinino klirensas <30 ml/min.) arba atliekamos dializės;

-yra kliniškai reikšmingas kepenų pažeidimas;

-taikomas arba numatomas taikyti gydymas kitais parenteriniu būdu vartojamais glikoproteinų

(GP) IIb/IIIa inhibitoriais.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kraujavimas

Eptifibatide Accord yra antitrombozinis vaistinis preparatas, kuris slopina trombocitų agregaciją, todėl gydymo metu reikia atidžiai stebėti pacientų būklę dėl kraujavimo atsiradimo galimybės (žr.

4.8 skyrių). Moterims, senyviems žmonėms, ligoniams, kurių maža kūno masė, arba sergantiems

vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu (kreatinino klirensas > 30- < 50 ml/min.) gali būti didesnė kraujavimo rizika, todėl šiuos pacientus reikia stebėti labai atidžiai.

EARLY-ACS tyrimas parodė, kad pacientams, anksti pradėjusiems vartoti eptifibatidą (t. y. po diagnozės nustatymo), gali būti didesnė kraujavimo rizika, palyginti su pacientais, vaistinį preparatą pavartojusiais prieš pat perkutaninę koronarinę intervenciją (PKI). Skirtingai nuo patvirtinto dozavimo ES, visiems šiame tyrime dalyvavusiems pacientams iš karto (boliusu) buvo sušvirkštos dvigubos vaistinio preparato dozės prieš infuziją (žr. 5.1 skyrių).

Kraujavimas dažniausiai būna patekimo į arteriją vietoje tiems pacientams, kuriems taikomos perkutaninės arterinės procedūros. Visos potencialios kraujavimo vietos (pvz., kateterio įstatymo vieta, dūrimo į arterijas, venas ar adatų dūrių vietos, pjūviai bei virškinamasis traktas ir šlapimo bei lyties organų sistema) turėtų būti atidžiai stebimos. Kitos potencialaus kraujavimo vietos, tokios kaip centrinė ir periferinė nervų sistema bei retroperitoninė sritis, taip pat turėtų būti atidžiai stebimos.

Kadangi Eptifibatide Accord slopina trombocitų agregaciją, ypatingų atsargumo priemonių reikia imtis kai jis vartojamas su kitais vaistiniais preparatais veikiančiais hemostazę, įskaitant tiklopidiną, klopidogrelį, trombolizinius preparatus, geriamuosius antikoaguliantus, dekstrino tirpalus, adenoziną, sulfinpirazoną, prostacikliną, nesteroidinius priešuždegiminius vaistus ar dipiridamolį (žr. 4.5 skyrių).

Nėra patirties vartojant eptifibatidą kartu su mažos molekulinės masės heparinais.

Terapinė patirtis eptifibatidu gydant pacientus, kuriems paprastai reikalinga trombolizinė terapija (pvz., ūminis transmuralinis miokardo infarktas su nauja patologine Q banga arba ST segmento pakilimu arba kairės Hiso pluošto kojytės blokada EKG), yra ribota. Todėl tokiais atvejais,

Eptifibatide Accord vartoti nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

Reikia nedelsiant nutraukti Eptifibatide Accord infuziją, jei būtina taikyti trombolizinę terapiją ar pacientui reikalinga skubi transplantato vainikinių arterijų šuntavimui operacija arba intraortinė kontrapulsacija.

Jei atsiranda stiprus kraujavimas, kurio negalima sustabdyti užspaudžiant kraujavimo vietą, reikia nedelsiant nutraukti Eptifibatide Accord ir kartu vartojamo nefrakcionuoto heparino infuzijas.

Arterinės procedūros

Gydymo eptifibatidu laikotarpiu būna didesnė kraujavimo galimybė, ypač šlaunies arterijos srityje, kur įstatoma kateterio makštis. Būtinai įsitikinti, kad yra perdurta tik priekinė šlaunies arterijos sienelė. Kateterio makštį iš arterijos galima pašalinti tik po to, kai krešėjimas sunormalėja, pavyzdžiui, kai aktyvintas krešėjimo laikas (AKL) tampa mažesnis nei 180 sekundžių (nutraukus heparino vartojimą dažniausiai po 2-6 valandų). Ištraukus kateterio makštį, reikia atidžiai prižiūrėti, kad kraujavimas visiškai sustotų.

Trombocitopenija ir imunogeninės reakcijos, susijusios su GP IIb/IIIa inhibitoriais

Eptifibatide Accord slopina trombocitų agregaciją, bet neatrodo, kad paveiktų trombocitų gyvybingumą. Kaip parodė klinikiniai tyrimai, trombocitopenijos atvejų dažnis buvo mažas ir jie buvo panašūs pacientams, gydytiems eptifibatidu ir placebu. Vartojant eptifibatidą po vaistinio preparato patekimo į rinką, buvo pastebėta trombocitopenijos, įskaitant ir sunkios trombocitopenijos, atvejų (žr. 4.8 skyrių).

Mechanizmas (imuninis ir [arba] neimuninis), kuriuo eptifibatidas gali sukelti trombocitopeniją, nėra visiškai aiškus. Vis dėlto gydymas eptifibatidu buvo susijęs su antikūnų, kurie atpažįsta su eptifibatidu susijungusį GPIIb/IIIa, atsiradimu, o tai rodo imuninį mechanizmą. Trombocitopeniją po pirmosios GPIIb/IIIa inhibitoriaus ekspozicijos galima paaiškinti tuo, kad antikūnų natūraliai yra kai kurių asmenų organizme.

Kadangi ir kartotinė bet kurio GP IIb/IIIa ligando mimetiko (pvz.: abciksimabo ar eptifibatido) ekspozicija, ir GP IIb/IIIa inhibitoriaus ekspozicija pirmą kartą gali būti susijusi su imuniniu

trombocitopeniniu atsaku, pacientai turi būti stebimi (t. y. turi būti skaičiuojamas trombocitų kiekis prieš gydymą, per 6 vartojimo valandas ir vėliau bent vieną kartą per parą gydymo metu, ir nedelsiant, kai tik atsiranda netikėto kraujavimo tendencijos klinikinių požymių).

Ir nustačius trombocitų skaičiaus sumažėjimą iki < 100 000/mm3, ir diagnozavus ryškią ūminę trombocitopeniją, bet kurio vaistinio preparato, kuris kaip žinoma arba įtariama sukelia trombocitopeninį poveikį, įskaitant eptifibatido, heparino ar klopidogrelio, vartojimas apsvarsčius turi būti nedelsiant nutrauktas. Ar perpilti trombocitų, turėtų būti sprendžiama individualiai, remiantis klinikiniu įvertinimu.

Duomenų apie eptifibatido vartojimą pacientams, kuriems anksčiau vartojant kitus parenterinius GP IIb/IIIa inhibitorius buvo pasireiškusi imuninė trombocitopenija, nėra. Todėl eptifibatido nerekomenduojama vartoti pacientams, kuriems anksčiau vartojant GP IIb/IIIa inhibitorių, įskaitant eptifibatidą, pasireiškė imuninė trombocitopenija.

Heparino vartojimas

Heparino vartoti rekomenduojama, nebent yra kontraindikacijų (pvz., anamnezėje trombocitopenija buvo susijusi su heparino vartojimu).

NKA/ MIBQ: Pacientui, kurio kūno masė ≥ 70 kg, rekomenduojama suleisti iš karto (bolus) 5 000 VV

dozę, toliau nuolatinės infuzijos būdu lašinti 1 000 VV/val. dozę. Jei paciento kūno masė yra < 70 kg, rekomenduojama suleisti iš karto 60 VV/kg dozę, toliau nuolatinės infuzijos būdu lašinti

12 VV/kg/val. dozę. Reikia stebėti dalinį aktyvuoto tromboplastino laiką (aDTL) ir jį palaikyti 50-70 sekundžių ribose; ilgesnis nei 70 sekundžių laikas rodo padidėjusią kraujavimo riziką.

Jei PKI buvo atlikta esant NKA/MIBQ, reikia stebėti aktyvintą krešėjimo laiką (AKL), kad jo vertė būtų palaikoma 300-350 sekundžių ribose. Heparino vartojimą būtina nutraukti, jei AKL yra ilgesnis nei 300 sekundžių, ir jo nevartoti tol, kol AKL vertė tampa mažesnė negu 300 sekundžių.

Laboratorinių rodiklių stebėjimas

Prieš atliekant Eptifibatide Accord infuzijas, kad būtų nustatyti esami kraujo krešėjimo sutrikimai, rekomenduojama atlikti laboratorinius tyrimus: nustatyti protrombino laiką (PL) ir aDTL, kreatinino kiekį serume, trombocitų, hemoglobino kiekį ir hematokritą. Hemoglobino ir trombocitų kiekį bei hematokritą reikia stebėti 6 valandų laikotarpyje nuo terapijos pradžios ir vėliau tikrinti bent kartą per dieną visos terapijos metu (arba dažniau, jei atsiranda žymaus kritimo požymių). Jei trombocitų kiekis tampa mažesnis negu 100 000/mm3, reikia atlikti papildomą trombocitų kiekio tyrimą, kad būtų galima atmesti pseudotrombocitopenijos galimybę. Reikia nutraukti nefrakcionuoto heparino vartojimą. Jei pacientui atliekama PKI, taip pat stebėkite jo AKL.

Natris

Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml infuzinio tirpalo didžiausioje paros dozėje yra 77,4 mg (3,37 mmol) natrio. Į tai būtina atsižvelgti pacientams, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Varfarinas ir dipiridamolis

Nemanoma, kad eptifibatido,vartojamas kartu su varfarinu ar dipiridamoliu, didintų stiprių ir nedidelių kraujavimų riziką. Eptifibatidu gydomi pacientai, kurie drauge vartojo varfariną ir kurių protrombino

laikas (PL) buvo > 14,5 sekundės, neturėjo padidėjusios kraujavimo rizikos.

Eptifibatidas ir tromboliziniai vaistai

Duomenys apie eptifibatido vartojimą pacientams, kurie gydomi tromboliziniais preparatais, yra riboti. Nėra tvirto įrodymo, kad eptifibatidas, vartojamas su audinių plazminogeno aktyvatoriumi, padidino stipraus ar silpno kraujavimo riziką, nei PKI, nei ūminio miokardo infarkto studijose. Atrodo, kad eptifibatidas padidino kraujavimo riziką, jei jo buvo vartojama su streptokinaze ūminio miokardo infarkto studijoje. Sumažintos tenekteplazės dozės vartojimas kartu su eptifibatidu, palyginti su

placebo vartojimu kartu su eptifibatidu, reikšmingai didino ir stipraus, ir silpno kraujavimo riziką, jeigu kartu buvo vartojami ūminėje ST-pakilimo fazėje miokardo infarkto tyrimo metu.

Ūminio miokardo infarkto tyrime dalyvavo 181 pacientas, kurie vartojo eptifibatidą (jiems buvo iš karto suleista ne didesnė kaip 180 mikrogramų/kg dozė, toliau ne ilgiau kaip 72 valandas infuzijos būdu lašinama 2 mikrogramų/kg/min. dozė) kartu su streptokinaze (1,5 milijono vienetų per

60 minučių). Esant tyrimo metu taikytam didžiausiam infuzijos greičiui (1,3 mikrogramų/kg/min. ir 2,0 mikrogramų/kg/min.) eptifibatidas buvo susijęs su didesniu kraujavimų dažniu ir kraujo perpylimų skaičiumi, lyginant su atvejais, kuomet buvo vartojama vien streptokinazė.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Reikiamų duomenų apie eptifibatido vartojimą nėštumo metu nėra.

Tyrimų su gyvūnais atlikta nepakankamai, kad būtų galima nustatyti poveikį nėštumo eigai ir (arba) embriono/vaisiaus vystymuisi, gimdymui ir (arba) postnataliniam vystymuisi (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas.

Eptifibatide Accord nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.

Žindymas

Ar eptifibatido prasiskverbia į motinos pieną, nežinoma. Rekomenduotina nutraukti žindymą gydymo metu.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenys neaktualūs, nes Eptifibatide Accord yra skirtas vartoti tik ligoninėje gydomiems pacientams.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dauguma nepageidaujamų reakcijų, kurios pasireiškė eptifibatidą vartojantiems pacientams, dažniausiai buvo susijusios su kraujavimu ar kardiovaskuliniais reiškiniais, kurie buvo dažni šioje pacientų populiacijoje.

Klinikiniai tyrimai

Nepageidaujamų reakcijų dažnis nustatytas remiantis dviejų III fazės klinikinių tyrimų (PURSUIT ir

ESPRIT) duomenimis. Šie tyrimai trumpai aprašyti toliau.

PURSUIT. Tai dvigubai aklu būdu atliktas atsitiktinių imčių eptifibatido veiksmingumo ir saugumo mažinant mirtingumą ir (pakartotinio) miokardo infarkto dažnį pacientams, kuriems pasireiškia nestabilioji krūtinės angina ar miokardo infarktas be Q bangos, įvertinimo, palyginti su placebu, tyrimas.

ESPRIT. Tai dvigubai aklu būdu atliktas daugiacentris atsitiktinių imčių paralelinių grupių placebu kontroliuojamasis tyrimas, kurio metu buvo įvertintas gydymo eptifibatidu saugumas ir veiksmingumas pacientams, kuriems atliekama planinė neskubi perkutaninė koronarinė intervencija

(PKI) ir implantuojamas stentas.

PURSUIT tyrimo duomenys apie kraujavimą ir su kraujavimu nesusijusius reiškinius buvo renkami per laikotarpį nuo išrašymo iš ligoninės iki apsilankymo 30-tą parą. ESPRIT tyrimo metu kraujavimo reiškiniai buvo registruojami po 48 val., o su kraujavimu nesusiję reiškiniai 30-tą parą. Abiejų (ir PURSUIT, ir ESPRIT) tyrimų metu stiprus ir nedidelis kraujavimas buvo skirstomi pagal dažnį, naudojant trombolizės sergant miokardo infarktu TIMI kraujavimo kriterijus, vis dėlto PURSUIT

tyrimo duomenys buvo renkami 30 parų, o ESPRIT tyrimo duomenys apsiribojo tik tais reiškiniais, kurie pasireiškė per 48 val. arba išrašant iš ligoninės (žiūrint, kas nutinka pirmiau).

Nepageidaujamas poveikis išvardytas toliau pagal organų sistemų klases ir dažnį. Naudojami tokie sutrikimų dažnio apibūdinimai: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo

≥ 1/1000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000), labai reti (< 1/10 000), dažnis nežinomas

(negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Nurodytas absoliutus sutrikimų dažnis, neatsižvelgiant į dažnį placebo grupėje. Kai kurių nepageidaujamų reakcijų atveju, jeigu duomenys apie jas gauti ir

PURSUIT, ir ESPRIT metu, nurodyti duomenys to tyrimo, kurio metu nepageidaujama reakcija pasireiškė dažniau.

Pastaba. Priežastinis ryšys nustatytas ne visos nepageidaujamoms reakcijoms.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Labai dažni

 

Kraujavimas (stiprus arba nedidelis, įskaitant iš patekimo į šlaunies arteriją vietos,

 

 

su TVAŠ susijusį kraujavimą, kraujavimą iš virškinimo trakto, lytinių organų ir

 

 

šlapimo takų, intrakranijinį kraujavimą, vėmimą krauju, hematuriją, kraujavimą iš

 

 

burnos [burnos ir gerklės], hemoglobino [hematokrito] sumažėjimą ir kt.).

Nedažni

 

Trombocitopenija.

Nervų sistemos

sutrikimai

Nedažni

 

Smegenų išemija.

Širdies sutrikimai

 

Dažni

 

Širdies sustojimas, skilvelių virpėjimas, skilvelinė tachikardija, stazinis širdies

 

 

nepakankamumas, atrioventrikulinė blokada, prieširdžių virpėjimas.

Kraujagyslių sutrikimai

Dažni

 

Šokas, hipotenzija, flebitas.

Širdies sustojimas, stazinis širdies nepakankamumas, skilvelių virpėjimas, hipotenzija ir šokas, kurie pasireiškė dažnai PURSUIT tyrimo metu, buvo su gretutine liga susiję reiškiniai.

Eptifibatido vartojimas susijęs su stipraus ir nedidelio kraujavimo, klasifikuojamo pagal TIMI, padažnėjimu tyrimo grupėje. Vartojant rekomenduojamą gydomąją dozę, kurią PURSUIT tyrimo metu vartojo beveik 11 000 pacientų, kraujavimas buvo dažniausia gydymo eptifibatidu metu pasireiškusi komplikacija. Dažniausios kraujavimo komplikacijos buvo susijusios su invazinėmis širdies procedūromis (susijusios su transplantatu vainikinės arterijos šuntavimui [TVAŠ] ar patekimo į šlaunies arteriją vieta).

Kaip nedidelis kraujavimas PURSUIT tyrimo metu buvo apibūdinama savaiminė didelė hematurija, savaiminis vėmimas krauju, diagnozuotas kraujavimas ir hemoglobino koncentracijos sumažėjimas daugiau kaip 3 g/dl arba hemoglobino koncentracijos sumažėjimas daugiau kaip 4 g/dl ir nenustatyta kraujavimo vieta. Gydant eptifibatidu šio tyrimo metu, nedidelis kraujavimas buvo labai dažna komplikacija (> 1/10 arba 13,1 % eptifibatido grupėje, palyginti su 7,6 % placebo grupėje). Kraujavimo reiškiniai pasireiškė dažniau pacientams, kurie kartu vartojo hepariną taikant PKI, kai AKL viršijo 350 sekundžių (žr. 4.4 skyriuje skyrelį ,,Heparino vartojimas“).

Kaip stiprus kraujavimas PURSUIT tyrimo metu buvo apibūdinamas intrakranijinis kraujavimas arba hemoglobino koncentracijos sumažėjimas daugiau kaip 5 g/dl. PURSUIT tyrimo metu stiprus kraujavimas taip pat pasireiškė labai dažnai ir dažniau vartojant eptifibatidą nei placebą (> 1/10 arba 10,8 %, palyginti su 9,3 %), bet buvo nedažnas didelei daugumai pacientų, kuriems per 30 parų po priėmimo į šį tyrimą TVAŠ operacija neatlikta. Pacientams, kuriems atlikta TVAŠ operacija, kraujavimas vartojant eptifibatidą, nepadažnėjo, palyginti su pacientais, vartojusiais placebą. Pacientų, kuriems atlikta PKI, pogrupyje, stiprus kraujavimas pasireiškė dažnai (9,7 % eptifibatidą vartojusių pacientų grupėje, palyginti su 4,6 % placebą vartojusių pacientų grupėje).

Sunkių ar gyvybei pavojingų kraujavimo reiškinių dažnis vartojant eptifibatidą buvo 1,9 %, palyginti su 1,1 %, vartojant placebą. Gydant eptifibatidu, vidutiniškai padidėjo kraujo perpylimo poreikis (11,8 %, palyginti su 9,3 %, vartojant placebą).

Gydant eptifibatidu, pokyčiai atsiranda dėl žinomo farmakologinio poveikio, t. y. trombocitų agregacijos slopinimo. Taigi laboratorinių tyrimų rodmenų pokyčiai, susiję su kraujavimu (t. y. kraujavimo laiku), dažnai būna numatyti. Žymių kepenų funkcijos (SGOT/AST, SGPT/ALT, bilirubino, šarminės fosfatazės koncentracijos) ar inkstų funkcijos (kreatinino koncentracijos serume, kraujo šlapalo azoto) rodmenų skirtumų vartojant eptifibatidą ar placebą nenustatyta.

Po vaistinio preparato patekimo į rinką

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Labai reti

Mirtinas kraujavimas (daugeliu atvejų apėmė centrinės ir periferinės nervų

 

sistemos sutrikimus: kraujavimą į smegenis ar intrakranijinį kraujavimą),

 

kraujavimas iš plaučių, ūminė didelė trombocitopenija, hematoma.

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti

Anafilaksinės reakcijos.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Labai reti

Išbėrimas, sutrikimai vartojimo vietoje, pavyzdžiui, dilgėlinė.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Patirtis apie eptifibatido perdozavusius pacientus yra labai menka. Nėra jokių duomenų apie sunkius nepageidaujamus reiškinius, susijusius su atsitiktinai iš karto suleista didele doze, greita infuzija, kuri laikyta perdozavimu, arba didele kumuliacine doze. PURSUIT tyrimo metu buvo 9 pacientai, kuriems iš karto suleista arba sulašinta daugiau negu dvigubai didesnė už rekomenduojamą dozė arba kurie tyrėjų buvo įvertinti kaip suvartoję per didelę dozę. Nei vienam iš šių pacientų neatsirado stiprus kraujavimas, nors vienam pacientui, kuriam buvo atlikta TVAŠ operacija, silpnas kraujavimas buvo. Nei vienam pacientui nebuvo intrakranijinio kraujavimo.

Eptifibatido perdozavimas gali sukelti kraujavimą. Dėl trumpo pusinio gyvavimo periodo ir greito klirenso eptifibatido veikimą galima sustabdyti nutraukus infuziją. Nors eptifibatidą galima šalinti dialize, jos poreikis yra mažai tikėtinas.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: antitrombozinis preparatas (trombocitų agregacijos inhibitoriai, neįskaitant heparino), ATC kodas: B01AC16.

Veikimo mechanizmas

Eptifibatidas yra sintetinis ciklinis heptapeptidas, turintis šešias amino rūgštis, įskaitant vieną cisteino amidą ir vieną merkaptopropionilio (desamincistenilio) liekaną, yra trombocitų agregacijos inhibitorius ir priklauso RGD (arginio-glicino-aspartato) mimetikams.

Eptifibatidas laikinai slopina trombocitų agregaciją, kadangi neleidžia jungtis fibrinogenui, Vilebrando faktoriui ir kitiems adhezininiams ligandams prie glikoproteino (GP) IIb/IIIa receptorių.

Farmakodinaminis poveikis

Eptifibatidas slopina trombocitų agregaciją tokiu nuo dozės ir koncentracijos priklausomu būdu, kokiu vyksta ex vivo trombocitų agregacija, kai veikia adenozino difosfatas (ADF) ir kitas agonistas, skatinantis trombocitų agregaciją. Suleidus į veną iš karto 180 mikrogramų/kg dozę, nedelsiant pastebimas eptifibatido poveikis. Toliau nuolatinės infuzijos būdu lašinant 2,0 mikrogramų/kg/min dozę, daugiau nei 80 % pacientų > 80 % slopinama ADF ex vivo sukelta trombocitų agregacija, esant fiziologinei kalcio koncentracijai.

Po 4 valandų, sustabdžius 2,0 mikrogramų/kg/min. infuziją, lengvai atsistato trombocitų agregacija ir sunormalėja jų funkcija (> 50 % trombocitų agregacijos). Pacientų, sergančių nestabilia krūtinės angina ir miokardo infarktu be Q bangos, ADF sukelti ex vivo trombocitų agregacijos matavimai esant fiziologinei kalcio koncentracijai (antikoaguliantas D-fenilalanil-L-propil-L-argino chlormetilketonas

(FPACK) parodė, kad slopinimas priklauso nuo koncentracijos: IK50 (50 % inhibicinė koncentracija) yra apytikriai 550 ng/ml ir IK80 (80 % inhibicinė koncentracija) apytikriai 1 100 ng/ml.

Duomenys apie trombocitų funkcijos slopinimą pacientams, kuriems yra inkstų funkcijos sutrikimas, yra riboti. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas 30-50 ml/min.), 100 % slopinimas pasireiškė per 24 val. po 2 mikrogramų/kg/min. dozės pavartojimo. Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas

< 30 ml/min.), pavartojus 1 mikrogramo/kg/min. dozę, 80 % slopinimas pasireiškė daugiau kaip 80 % pacientų po 24 val.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

PURSUIT klinikinis tyrimas

Pagrindinis nestabiliosios krūtinės anginos (NKA) ir miokardo infarkto be Q bangos (MIBQ) klinikinis tyrimas buvo PURSUIT. Šis tyrimas vyko 726 centruose, 27 šalyse, buvo dvigubai aklas, randomizuotas, kontroliuojamas placebu. Tyrime dalyvavo 10 948 pacientai, sergantys NA ar MIBQ.

Tyrime galėjo dalyvauti tik pacientai, kurie patyrė širdies išemiją ramybės būsenoje (≥ 10 minučių) per pastarąsias 24 valandas ir buvo būdingi:

arba ST segmentų pokyčiai: ST nusileidimas > 0,5 mm mažiau nei 30 minučių arba nuolatinis ST pakilimas > 0,5 mm, nereikalaujantis reperfuzinės terapijos ar trombolizinio preparato, T bangos inversija (> 1 mm),

arba padidėjęs kreatininkinazės mioglobino frakcijos (KK-MB) aktyvumas.

Pacientai atsitiktiniu būdu vartojo arba placebą, arba eptifibatidą, kurio 180 mikrogramų/kg dozė suleidžiama į veną iš karto, toliau infuzijos būdu lašinama 2,0 mikrogramų/kg/min. dozė (180/2,0), arba 180 mikrogramų/kg dozė suleidžiama į veną iš karto, toliau infuzijos būdu lašinama

1,3 mikrogramų/kg/min. dozė (180/1,3).

Priklausomai nuo aplinkybių vaistas buvo lašinamas iki išrašymo iš ligoninės, iki transplantato vainikinių arterijų šuntavimui (TVAŠ) operacijos pradžios arba net 72 valandas. Jei buvo taikoma PKI, eptifibatido infuzijos buvo tęsiamos dar 24 valandas po procedūros. Tokiu atveju bendra infuzijos trukmė galėjo būti net 96 valandos.

180/1,3 schema buvo nutraukta pagal protokolą, po išankstinės analizės nustačius, kad dvi aktyvios gydymo schemos turi vienodą kraujavimo tikimybę.

Pacientams buvo taikomi įprasti tyrime dalyvavusiam centrui tyrimo standartai. Todėl angiografijos, PKI ir TVAŠ dažnis labai skyrėsi skirtingose vietose ir šalyse. Iš visų pacientų, dalyvavusių PURSUIT tyrime, eptifibatido terapijos metu 13 % buvo taikoma PKI, iš kurių 50 % buvo įstatyti intrakoronariniai stentai, 87 % buvo gydomi medikamentais (eptifibatido infuzijų metu PKI neatlikta).

Didžioji dauguma pacientų gėrė acetilsalicilo rūgšties (75-325 mg vieną kartą per dieną). Nefrakcionuotas heparinas buvo skiriamas intraveninėmis ar poodinėmis injekcijomis gydytojo nuožiūra, dažniausiai iš karto suleidžiama į veną 5 000 VV dozė, toliau infuzijos būdu lašinama 1 000 VV/val. dozė. Rekomenduojama palaikyti aDTL – 50-70 sekundžių ribose. Iš viso

1 250 pacientams buvo atliekama PKI per 72 valandas po randomizacijos, šiuo atveju jiems buvo

leidžiamas į veną nefrakcionuoto heparino, kad aktyvintas krešėjimo laikas (AKL) būtų 300-350 sekundžių.

Pagrindinė vertinamoji klinikinio tyrimo baigtis buvo mirtis dėl kokių nors priežasčių arba naujas miokardo infarktas (MI) (nustatytas Klinikinių atvejų komiteto) per 30 randomizacijos dienų. MI galėjo būti besimptomis, su KK-MB aktyvumo padidėjimu arba nauja Q banga.

Palyginus su placebo, eptifibatido vartojimas pagal 180/2,0 schemą stipriai sumažino pagrindinės vertinamosios baigties atvejų skaičių (1 lentelė). Tai atitinka maždaug 15 atvejų, kurių išvengė 1 000 gydomų pacientų.

1 lentelė: Mirties atvejų dažnis/KAK nustatytas MI (“gydyti pagal randomizaciją” populiacijoje)

Laikas

Placebas

Eptifibatidas

p-vertė

30 dienų

743/4 697

667/4 680

0,034a

 

(15,8 %)

(14,3 %)

 

a:Pearson chi kvadrato testas, rodantis skirtumus tarp placebo ir eptifibatido.

Pagrindinės vertinamosios baigties rezultatus labiausiai lėmė miokardo infarkto atvejai. Pagrindinės vertinamosios baigties dažnio sumažėjimas eptifibatidą vartojančių pacientų tarpe buvo pastebėtas ankstyvoje gydymo stadijoje (per pirmąsias 72-96 valandas) ir šis sumažėjimas laikėsi 6 mėnesius, be jokio reikšmingo poveikio mirtingumui.

Pacientai, kuriems buvo naudingiausias gydymas eptifibatidu, buvo tie, kurie turėjo didžiausią besivystančio miokardo infarkto, atsirandančio per 3-4 dienas po ūmios krūtinės anginos, riziką. Remiantis epidemiologiniais duomenimis, didesnė širdies ir kraujagyslių komplikacijų rizika buvo siejama su tam tikrais faktoriais, pavyzdžiui:

-amžiumi;

-pagreitėjusiu širdies ritmu ar padidėjusiu kraujo spaudimu;

-nuolatiniais ar pasikartojančiais širdies išeminiais skausmais;

-ryškiais EKG pokyčiais (ypač ST-segmento pakitimais);

-padidėjusiu kardiofermentų ar žymeklių (pvz., KK-MB, troponino) aktyvumu;

-širdies nepakankamumu.

PURSUIT tyrimas buvo atliktas tuo metu, kai įprastas ūminių koronarinių sindromų gydymas buvo kitoks nei šiuo metu taikomas gydymas trombocitų ADF receptorių (P2Y12) antagonistais ir įprastai naudojamais intrakoronariniais stentais.

ESPRIT tyrimas

ESPRIT (Trombocitų IIb/IIIa receptorių slopinimo stiprinimas, taikant eptifibatido terapiją) buvo dvigubai aklas, randomizuotas, kontroliuojamas placebu klinikinis tyrimas (n = 2 064), kurio metu buvo atliekama planinė PKI ir į širdies vainikinę arteriją įstatomas stentas.

Visiems pacientams taikyta standartinė įprastinė slauga, jie atsitiktiniu būdu paskirstyti į grupes, kurios vartojo atitinkamai placebą ir eptifibatidą (du kartus iš karto suleista į veną 180 mikrogramų/kg dozė, toliau iki išrašymo iš ligoninės arba ne ilgiau kaip 18-24 valandas vaisto lašinta į veną).

Pirmasis greita injekcija į veną ir infuzija buvo pradėti tuo pat metu, iš karto prieš PKI procedūrą, antroji greita injekcija į veną suleista 10 minučių po pirmosios. Infuzijos greitis buvo

2,0 migrogramų/kg/min. pacientams, kurių serumo kreatininas buvo ≤ 175 mikromolių/l arba 1,0 mikrogramų/kg/min., kurių serumo kreatininas buvo > 175-350 mikromolių/l.

Grupėje, kuri buvo gydoma eptifibatidu, beveik visi pacientai gėrė aspirino (99,7 %) ir 98,1 % vartojo tienopiridinų (95,4 % klopidogrelio ir 2,7 % tiklopidino). PKI dieną, prieš kateterizaciją,

53,2 % vartojo tienopiridinų (klopidogrelio 52,7 %; tiklopidino 0,5 %) dažniausiai maksimalią dozę

(300 mg ar daugiau). Grupėje, kuri vartojo placebą, buvo panašiai (aspirino gėrė 99,7 %, klopidogrelio 95,9 %, tiklopidino 2,6 % pacientų).

ESPRIT tyrimo metu heparinas buvo vartojamas supaprastintu metodu: pradžioje iš karto suleidžiama 60 VV/kg dozė, kad AKL būtų 200-300 sekundžių. Pagrindinė klinikinio tyrimo vertinamoji baigtis buvo: mirtis (M), MI, skubi kraujagyslių revaskuliarizacija (SKR), pagerėjimas taikant antitrombozinį gydymą GP IIb/IIIa inhibitorių terapija (RT) per 48 randomizacijos valandas.

MI buvo nustatytas remiantis KK-MB laboratoriniais kriterijais. Šiai diagnozei nustatyti per

24 valandas po PKI procedūros, turėjo būti nustatytos bent dvi KK-MB vertės ≥ 3 kartus viršijančios ribą, todėl diagnozės patvirtinimas KAK buvo nebūtinas. MI galėjo būti nustatytas KAK sprendimu pagal tyrėjo pranešimą.

Pagrindinės vertinamosios baigties analizė (keturios mirties priežasčių grupės, MI, skubi kraujagyslių revaskuliarizacija (SKR) ir trombo ištirpimas per 48 valandas) parodė 37 % santykinį ir

39 % absoliutų sumažėjimą eptifibatido grupėje (6,6 % atvejų, palyginti su 10,5 % atvejų, p = 0,0015). Pagrindinės vertinamosios baigties rezultatas daugiausia priklausė nuo fermentinio MI, nustatyto pagal ankstyvą širdies fermentų padidėjimą po PKI (80 iš 92 MI-ų placebo grupėje ir 47 iš 56 MI-ų eptifibatido grupėje), atvejų sumažėjimo. Klinikinė tokio enziminių MI atvejų svarba iki šiol yra ginčytina.

Panašūs buvo ir 2 antraeilių vertinamųjų baigčių rezultatai, gauti per 30 dienų, (trys mirties priežasčių grupės, MI ir SKR, bei daug stipresnė mirties ir MI kombinacija).

Vertinamosios baigties dažnio sumažėjimas pacientams, vartojantiems eptifibatidą, buvo pastebėtas ankstyvoje gydymo stadijoje. Kad po to nauda būtų didesnė, per metus nepastebėta.

Kraujavimo laiko pailgėjimas

Eptifibatido injekcija į veną iš karto ir infuzijomis gali iki 5 kartų padidinti kraujavimo laiką. Šis padidėjimas yra laikinas, nutraukus infuziją, kraujavimo laikas sunormalėja maždaug per 6 (2-8) valandas. Jei vartojamas tik eptifibatidas, jis nedaro pastebimos įtakos protrombino laikui (PL) ar daliniam aktyvuotam tromboplastino laikui (aDTL).

EARLY-ACS tyrimas

EARLY ACS (angl. Early Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition in Non-ST-segment Elevation Acute Coronary Syndrome – ankstyvas glikoproteino IIb/IIIa slopinimas ūminio koronarinio sindromo be ST segmento pakilimo atveju) yra įprastinio eptifibatido vartojimo, palyginti su placebu (vėluojant laikinai vartoti eptifibatidą kateterizavimo laboratorijoje), kartu taikant antitrombozinį gydymą (acetilsalicilo rūgštimi (ASR), nefrakcionuotu heparinu (NFH), bivalirudinu, fondaparinuksu ar mažos molekulinės masės heparinu), tyrimas, kuriame dalyvavo pacientai, kuriems nustatyta didelė ūminio koronarinio sindromo (ŪKS) be ST segmento pakilimo rizika. Praėjus 12-96 val. po tiriamojo vaistinio preparato pavartojimo, pacientams buvo taikyti invaziniai gydymo metodai. Pacientai galėjo būti gydomi vaistiniais preparatais, jiems galėjo būti atlikta transplantato vainikinės arterijos šuntavimui [TVAŠ] operacija arba perkutaninė vainikinių arterijų intervencija (PKI). Kitaip nei patvirtintas dozavimas ES, tyrimo metu prieš greitą infuziją buvo sušvirkšta dviguba tiriamojo vaistinio preparato dozė (antra dozė praėjus 10 minučių po pirmosios).

Ankstyvas eptifibatido paskyrimas šios didelės ŪKS be ST segmento pakilimo rizikos grupės pacientams, kuriems buvo taikytas optimalus gydymas, kuriems nebuvo taikyti invaziniai gydymo būdai, nelėmė statistiškai reikšmingo jungtinės svarbiausios vertinamosios baigties (mirtingumas, miokardo infarktas (MI), RI-UR [angl. Recurrent Ischemia Requiring Urgent Revascularization – išemijos pasikartojimas, dėl kurio prireikė skubios revaskuliarizacijos procedūros], ir krešulių ištirpimas per 96 valandas) sumažėjimo, palyginti su gydymo planais, pagal kuriuos buvo vėluojama laikinai vartoti eptifibatidą (9,3 % pacientų, kuriems eptifibatido skirta vartoti anksti, palyginti su 10,0% pacientų, kuriems eptifibatido buvo skirta laikinai vėluojant, šansų santykis = 0,920, 95 % PI = 0,802-1,055, p = 0,234). Sunkus/gyvybei pavojingas kraujavimas pagal GUSTO (angl. Global

Use of Strategies to Open Occluded Coronary Arteries – visuotinai taikomi gydymo būdai vainikinių

arterijų užsikimšimo atveju) pasireiškė nedažnai ir panašiu dažnumu abiejose grupėse (0,8 %).

Vidutinio sunkumo ar sunkus/gyvybei pavojingas kraujavimas pagal GUSTO anksti įprastai vartojant eptifibatidą pasireiškė reikšmingai dažniau (7,4 %, palyginti su 5,0 % laikinai vėluojant skirti eptifibatido, p < 0,001). Pastebėti panašūs masyvaus kraujavimo, naudojant trombolizės sergant miokardo infarktu (TIMI) kraujavimo kriterijus, skirtumai (118 [2,5 %] anksti įprastai vartojant eptifibatidą, palyginti su 83 [1,8 %] laikinai vėluojant skirti eptifibatido, p = 0,016).

Statistiškai reikšmingo palankaus poveikio anksti įprastai vartojant eptifibatidą pacientų, kurie gydyti vaistiniais preparatais arba vaistinių preparatų vartojimo laikotarpiu prieš PKI arba TVAŠ, pogrupyje nepastebėta.

Vėlesnė (angl. post hoc) EARLY ACS tyrimo duomenų apie rizikos ir naudos santykį sumažinus dozę pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, analizė yra negalutinė. Svarbiausiosios vertinamosios baigties reiškinių dažnis buvo 11,9 % pacientams, kurie vartojo mažesnę dozę (1 mikrogramas/kg/min.), palyginti su 11,2 % pacientams, kurie vartojo įprastą dozę

(2 mikrogramai/kg/min.), kai eptifibatidas buvo skirtas vartoti anksčiau įprastu būdu (p = 0,81). Laikinai atidėjus eptifibatido vartojimą, pacientams, kurie vartojo mažesnę dozę reiškinių dažnis buvo 10 %, palyginti su 11,5 % pacientams, kurie vartojo įprastą dozę (p = 0,61). Didelis kraujavimas pagal TIMI pasireiškė 2,7 % pacientų, kurie vartojo mažesnę dozę (1 mikrogramas/kg/min.), palyginti su 4,2

% pacientų, kurie vartojo įprastą dozę (2 mikrogramai/kg/min.), kai eptifibatidas buvo skirtas vartoti anksčiau įprastu būdu (p = 0,36). Laikinai atidėjus eptifibatido vartojimą, didelio kraujavimo pagal TIMI reiškinių pasireiškė 1,4 %, palyginti su 2,0 % pacientų, kurie vartojo atitinkamai mažesnę ir įprastą dozes (p = 0,54). Nebuvo jokių reikšmingų gausaus kraujavimo pagal GUSTO skirtumų.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Eptifibatido farmakokinetika yra linijinė ir proporcinga dozei, jei į veną iš karto suleidžiama 90-250 mikrogramų/kg dozė arba ji lašinama infuzijos būdu 0,5-3,0 mikrogramų/kg/min. greičiu.

Pasiskirstymas

Jei pacientams, sergantiems išemine širdies liga, vaisto lašinama 2,0 mikrogramų/kg/min. greičiu, plazmoje nusistovi 1,5-2,2 mikrogramų/ml vidutinė pastovi eptifibatido koncentracija. Tokią koncentraciją plazmoje galima greitai pasiekti, jei į veną iš karto suleidžiama 180 mikrogramų/kg dozė.

Biotransformacija

25 % eptifibatido jungiasi su žmogaus plazmos baltymais. Toje pačioje populiacijoje vaistinio preparato pusinės eliminacijos iš plazmos periodas trunka apytikriai 2,5 valandos, plazmos klirensas yra 55-80 ml/kg/val. ir pasiskirstymo tūris apytikriai yra 185-260 ml/kg.

Eliminacija

Sveikiems žmonėms vaisto šalinimas per inkstus atitinka maždaug 50 % bendro organizmo klirenso; apie 50 % viso kiekio išsiskiria nepakitusia forma. Pacientams, kuriems yra vidutinis ar sunkus inkstų nepakankamumas (kreatinino klirensas < 50 ml/min.), eptifibatido klirensas sumažėja maždaug 50 % ir nusistovėjusi plazmos koncentracija padidėja maždaug dvigubai.

Oficialių farmakokinetinės sąveikos tyrimų neatlikta, tačiau populiacijos farmakokinetikos tyrimų metu farmakokinetinės eptifibatido ir tuo pat metu vartojamų medicininių preparatų: amlodipino, atenololio, kaptoprilio, atropino, cefazolino, diazepamo, digoksino, diltiazemo, difenhidramino, enalaprilio, fentanilio, furozemido, heparino, lidokaino, lizinoprilio, metoprololio, midazolamo, morfino, nitratų, nifedipino ir varfarino sąveikos nenustatyta.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Buvo atlikti toksikologiniai tyrimai su eptifibatidu vartojant vienkartines ir pakartotines dozes

žiurkėms, triušiams ir beždžionėms, reprodukcijos tyrimai su žiurkėmis ir triušiais, in vitro ir in vivo

genetinio toksiškumo, dirginamojo poveikio, padidėjusio jautrumo ir antigeniškumo tyrimai. Nebuvo nustatytas joks nenumatytas šios farmakologinės medžiagos toksinis poveikis, panašūs duomenys buvo gauti klinikinių tyrimų metu, kai pagrindinis nepageidaujamas poveikis buvo kraujavimas. Eptifibatido genotoksinio poveikio nepastebėta.

Buvo atlikti teratogeniškumo tyrimai eptifibatidą lašinant į veną nuolatinės infuzijos būdu vaikingoms žiurkėms 72 mg/kg/per dieną (tai maždaug 4 kartus didesnė nei maksimali rekomenduojama dienos dozė žmogui apskaičiuota pagal kūno paviršiaus plotą) ir vaikingoms triušių patelėms 36 mg/kg/per dieną (tai maždaug 4 kartus didesnė nei maksimali rekomenduojama dienos dozė žmogui apskaičiuota pagal kūno paviršiaus plotą). Šie tyrimų duomenimis, eptifibatidas nesutrikdo vaisingumo bei nedaro žalos vaisiui. Reprodukcijos tyrimų su gyvūnų rūšimis, kurioms eptifibatidas sukelia panašų kaip žmogui farmakologinį poveikį, nėra, todėl esami tyrimai nėra tinkami, vertinant eptifibatido toksiškumą reprodukcinei funkcijai (žr. 4.6 skyrių).

Ilgalaikių kancerogeninių eptifibatido poveikio tyrimų neatlikta.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Citrinų rūgštis monohidratas

Natrio hidroksidas

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Eptifibatide Accord nesuderinamas su furozemidu.

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl Eptifibatide Accord negalima maišyti su kitais vaistiniais preparatais, išskyrus išvardytus 6.6 skyriuje.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C-8 °C). Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo

šviesos.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Vienas 100 ml I tipo stiklo flakonas, užkimštas butilkaučiuko kamščiu ir uždengtas nuplėšiamuoju aliuminio dangteliu.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Fizinio ir cheminio suderinamumo tyrimai parodė, kad Eptifibatide Accord galima leisti į veną su atropino sulfatu, dobutaminu, heparinu, lidokainu, meperidinu, metoprololiu, midazolamu, morfinu, nitroglicerinu, audinių plazminogeno aktyvatoriumi ar verapamiliu. Eptifibatide Accord chemiškai ir fiziškai suderinamas su 0,9 % infuziniu natrio chlorido tirpalu ir su 5 % glikozės Normosol R tirpalu, kuriame yra arba nėra kalio chlorido ne daugiau kaip 92 val., jei yra laikomas 20-25°C. Tikslią sudėtį žr. Normosol R tirpalo preparato charakteristikų santraukoje.

Prieš vartojimą reikia patikrinti flakono turinį. Vartoti draudžiama, jei yra kokių nors pakitimų ar spalvos pokyčių. Vartojimo metu Eptifibatide Accord tirpalą saugoti nuo šviesos nebūtina.

Po atidarymo nesuvartoto vaistinio preparato likučius reikia sunaikinti.

7.REGISTRUOTOJAS

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/15/1065/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMODATA

Registravimo data:

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje: http://www.ema.europa.eu

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Eptifibatide Accord 2 mg/ml injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename injekcinio tirpalo mililitre yra 2 mg eptifibatido.

Viename 10 ml injekcinio tirpalo flakone yra 20 mg eptifibatido.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: 2 mg/ml : 3,45 mg/ml (0,150 mmol/ml) natrio

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas

Skaidrus, bespalvis tirpalas

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Eptifibatide Accord yra skirtas vartoti su acetilsalicilo rūgštimi ir nefrakcionuotu heparinu.

Eptifibatide Accord yra skiriamas ankstyvo miokardo infarkto profilaktikai tiems suaugusiesiems, kurie serga nestabiliąja krūtinės angina (NKA) arba miokardo infarktu be Q bangos (MIBQ), kai paskutinysis krūtinės skausmo epizodas tęsiasi ne ilgiau kaip 24 valandas ir yra pokyčių elektrokardiogramoje (EKG) ir (arba) padidėjęs kardiofermentų kiekis kraujyje.

Eptifibatide Accord naudingiausias tiems pacientams, kuriems per 3-4 dienas po staiga kilusių ūminių krūtinės anginos simptomų yra didelė rizika išsivystyti miokardo infarktui, įskaitant ir tuos, kuriems artimiausiu laiku bus atliekama PTKA (perkutaninė transliuminalinė koronarinė angioplastika) (žr. 5.1 skyrių)

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Šis produktas yra skirtas vartoti tik ligoninėje. Jį gali skirti tik gydytojas specialistas, turintis ūminių koronarinių sindromų gydymo patirties.

Eptifibatide Accord injekcinis tirpalas turi būti naudojamas kartu su Eptifibatide Accord infuziniu tirpalu.

Rekomenduojama kartu skirti vartoti hepariną, išskyrus atvejus, kai jo vartojimas kontraindikuotinas dėl anksčiau pasireiškusios trombocitopenijos, susijusios su heparino vartojimu (žr. 4.4 skyriuje skyrelį ,,Heparino vartojimas“). Be to, Eptifibatide Accord skiriamas vartoti kartu su acetilsalicilo rūgštimi taikant įprastą pacientų, kuriems pasireiškia ūminis koronarinis sindromas, gydymą, išskyrus atvejus, kai jo vartojimas kontraindikuotinas.

Dozavimas

Suaugusiesiems (18 metų), kuriems yra nestabilioji krūtinės angina (NKA) ar miokardo infarktas be

Q bangos (MIBQ)

Rekomenduojama iš karto suleisti 180 mikrogramų/kg dozę, suleidžiamas nedelsiant po diagnozės nustatymo, po to tęsiant infuziją 2 mikrogramų/kg/min. greičiu iki 72 valandų, t. y. kol pradedama transplantato vainikinių arterijų šuntavimui (TVAŠ) operacija arba kol pacientas išrašomas iš ligoninės (žiūrint, kas nutinka pirmiau). Jei taikant eptifibatido terapiją atliekama perkutaninė koronarinė intervencija (PKI), reikėtų tęsti infuziją 2024 valandas po PKI, ilgiausiai 96 valandas.

Neatidėliotina pagalba ar planinė operacija

Jei pacientui reikia neatidėliotinos pagalbos arba būtina skubi širdies operacija eptifibatido terapijos metu, infuziją tuoj pat reikia nutraukti. Jei pacientui reikalinga planinė operacija, eptifibatido infuziją tam tikram laikui reikia nutraukti, kad būtų pakankamai laiko sunormalėti trombocitų funkcijai.

Kepenų pažeidimas

Patirtis gydant pacientus su kepenų pažeidimais yra labai maža. Atsargiai reikėtų skirti pacientams, kurių pažeistos kepenys, kadangi jiems dažniau galimas krešėjimo sutrikimas (žr. 4.3 skyrių, protrombino laiką). Kontraindikuotinas pacientams, kuriems pasireiškia kliniškai reikšmingas kepenų funkcijos sutrikimas.

Inkstų pažeidimas

Pacientams, kuriems yra vidutiniškai sutrikusi inkstų funkcija (kreatinino klirensas ≥30-<50 ml/min.), reikia skirti pradinę 180 mikrogramų dozę iš karto suleidžiant į veną, po to nepertraukiama infuzija 1,0 mikrogramo/kg/min. dozę viso gydymo metu. Ši rekomendacija pagrįsta farmakodinamikos ir farmakokinetikos duomenimis. Vis dėlto, turimi klinikiniai duomenys negali patvirtinti, kad toks dozės pakeitimas duos ilgalaikės naudos (žr. 5.1 skyrių). Vartojimas pacientams, kuriems yra sunkesnis inkstų pažeidimas, kontraindikuotinas (žr. 4.3 skyrių).

Vaikų populiacija

Kadangi nepakanka duomenų apie saugumą ir veiksmingumą, nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 18 metų amžiaus.

4.3 Kontraindikacijos

Eptifibatide Accord negalima gydyti pacientų, kuriems:

-padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

-prieš gydymą 30 dienų laikotarpiu buvo virškinamojo trakto kraujavimai, dideli kraujavimai iš šlapimo ir lyties organų ar kiti pasikartojantys nenormalūs kraujavimai;

-prieš gydymą 30 dienų laikotarpiu buvo insultas ar anamnezėje buvęs hemoraginis insultas;

-anamnezėje sirgta galvos smegenų ligomis (augliais, arterioveniniais sklaidos trūkumais, aneurizma);

-6 savaičių laikotarpyje atlikta sudėtinga operacija ar patirta sunki trauma;

-anamnezėje buvusi hemoraginė diatezė;

-trombocitopenija (< 100 000 ląstelių/mm3);

-protrombino laikas 1,2 karto didesnis už kontrolinį ar Tarptautinis Normalizuotas Santykis

(INR) yra ≥ 2,0;

-sunki hipertenzija (taikant antihipertenzinę terapiją sistolinis kraujo spaudimas > 200 mm Hg ar diastolinis kraujo spaudimas > 110 mm Hg);

-sunki inkstų liga (kreatinino klirensas < 30 ml/min.) arba atliekamos dializės;

-yra kliniškai reikšmingas kepenų pažeidimas;

-taikomas arba numatomas taikyti gydymas kitais parenteriniu būdu vartojamais glikoproteinų

(GP) IIb/IIIa inhibitoriais.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kraujavimas

Eptifibatide Accord yra antitrombozinis vaistinis preparatas, kuris slopina trombocitų agregaciją, todėl gydymo metu reikia atidžiai stebėti pacientų būklę dėl kraujavimo atsiradimo galimybės (žr.

4.8 skyrių). Moterims, senyviems žmonėms, ligoniams, kurių maža kūno masė, arba sergantiems

vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu (kreatinino klirensas > 30- < 50 ml/min.) gali būti didesnė kraujavimo rizika, todėl šiuos pacientus reikia stebėti labai atidžiai.

EARLY-ACS tyrimas parodė, kad pacientams, anksti pradėjusiems vartoti eptifibatidą (t. y. po diagnozės nustatymo), gali būti didesnė kraujavimo rizika, palyginti su pacientais, vaistinį preparatą pavartojusiais prieš pat perkutaninę koronarinę intervenciją (PKI). Skirtingai nuo patvirtinto dozavimo

ES, visiems šiame tyrime dalyvavusiems pacientams iš karto (boliusu) buvo sušvirkštos dvigubos vaistinio preparato dozės prieš infuziją (žr. 5.1 skyrių).

Kraujavimas dažniausiai būna patekimo į arteriją vietoje tiems pacientams, kuriems taikomos perkutaninės arterinės procedūros. Visos potencialios kraujavimo vietos (pvz., kateterio įstatymo vieta, dūrimo į arterijas, venas ar adatų dūrių vietos, pjūviai bei virškinamasis traktas ir šlapimo bei lyties organų sistema) turėtų būti atidžiai stebimos. Kitos potencialaus kraujavimo vietos, tokios kaip centrinė ir periferinė nervų sistema bei retroperitoninė sritis, taip pat turėtų būti atidžiai stebimos.

Kadangi Eptifibatide Accord slopina trombocitų agregaciją, ypatingų atsargumo priemonių reikia imtis kai jis vartojamas su kitais vaistiniais preparatais veikiančiais hemostazę, įskaitant tiklopidiną, klopidogrelį, trombolizinius preparatus, geriamuosius antikoaguliantus, dekstrino tirpalus, adenoziną, sulfinpirazoną, prostacikliną, nesteroidinius priešuždegiminius vaistus ar dipiridamolį (žr. 4.5 skyrių).

Nėra patirties vartojant eptifibatidą kartu su mažos molekulinės masės heparinais.

Terapinė patirtis eptifibatidu gydant pacientus, kuriems paprastai reikalinga trombolizinė terapija (pvz., ūminis transmuralinis miokardo infarktas su nauja patologine Q banga arba ST segmento pakilimu arba kairės Hiso pluošto kojytės blokada EKG), yra ribota. Todėl tokiais atvejais, Eptifibatide Accord vartoti nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

Reikia nedelsiant nutraukti Eptifibatide Accord infuziją, jei būtina taikyti trombolizinę terapiją ar pacientui reikalinga skubi transplantato vainikinių arterijų šuntavimui operacija arba intraortinė kontrapulsacija.

Jei atsiranda stiprus kraujavimas, kurio negalima sustabdyti užspaudžiant kraujavimo vietą, reikia nedelsiant nutraukti Eptifibatide Accord ir kartu vartojamo nefrakcionuoto heparino infuzijas.

Arterinės procedūros

Gydymo eptifibatidu laikotarpiu būna didesnė kraujavimo galimybė, ypač šlaunies arterijos srityje, kur įstatoma kateterio makštis. Būtinai įsitikinti, kad yra perdurta tik priekinė šlaunies arterijos sienelė. Kateterio makštį iš arterijos galima pašalinti tik po to, kai krešėjimas sunormalėja, pavyzdžiui, kai aktyvintas krešėjimo laikas (AKL) tampa mažesnis nei 180 sekundžių (nutraukus heparino vartojimą dažniausiai po 2-6 valandų). Ištraukus kateterio makštį, reikia atidžiai prižiūrėti, kad kraujavimas visiškai sustotų.

Trombocitopenija ir imunogeninės reakcijos, susijusios su GP IIb/IIIa inhibitoriais

Eptifibatide Accord slopina trombocitų agregaciją, bet neatrodo, kad paveiktų trombocitų gyvybingumą. Kaip parodė klinikiniai tyrimai, trombocitopenijos atvejų dažnis buvo mažas ir jie buvo panašūs pacientams gydytiems eptifibatidu ir placebu. Vartojant eptifibatidą po vaistinio preparato patekimo į rinką, buvo pastebėta trombocitopenijos, įskaitant ir sunkios trombocitopenijos, atvejų (žr. 4.8 skyrių).

Mechanizmas (imuninis ir [arba] neimuninis), kuriuo eptifibatidas gali sukelti trombocitopeniją, nėra visiškai aiškus. Vis dėlto gydymas eptifibatidu buvo susijęs su antikūnų, kurie atpažįsta su eptifibatidu susijungusį GPIIb/IIIa, atsiradimu, o tai rodo imuninį mechanizmą. Trombocitopeniją po pirmosios GPIIb/IIIa inhibitoriaus ekspozicijos galima paaiškinti tuo, kad antikūnų natūraliai yra kai kurių asmenų organizme.

Kadangi ir kartotinė bet kurio GP IIb/IIIa ligando mimetiko (pvz.: abciksimabo ar eptifibatido) ekspozicija, ir GP IIb/IIIa inhibitoriaus ekspozicija pirmą kartą gali būti susijusi su imuniniu

trombocitopeniniu atsaku, pacientai turi būti stebimi (t. y. turi būti skaičiuojamas trombocitų kiekis prieš gydymą, per 6 vartojimo valandas ir vėliau bent vieną kartą per parą gydymo metu, ir nedelsiant, kai tik atsiranda netikėto kraujavimo tendencijos klinikinių požymių).

Ir nustačius trombocitų skaičiaus sumažėjimą iki < 100 000/mm3, ir diagnozavus ryškią ūminę trombocitopeniją, bet kurio vaistinio preparato, kuris kaip žinoma arba įtariama sukelia trombocitopeninį poveikį, įskaitant eptifibatido, heparino ar klopidogrelio, vartojimas apsvarsčius turi būti nedelsiant nutrauktas. Ar perpilti trombocitų, turėtų būti sprendžiama individualiai, remiantis klinikiniu įvertinimu.

Duomenų apie eptifibatido vartojimą pacientams, kuriems anksčiau vartojant kitus parenterinius GP IIb/IIIa inhibitorius buvo pasireiškusi imuninė trombocitopenija, nėra. Todėl eptifibatido nerekomenduojama vartoti pacientams, kuriems anksčiau vartojant GP IIb/IIIa inhibitorių, įskaitant eptifibatidą, pasireiškė imuninė trombocitopenija.

Heparino vartojimas

Heparino vartoti rekomenduojama, nebent yra kontraindikacijų (pvz., anamnezėje trombocitopenija buvo susijusi su heparino vartojimu).

NKA/ MIBQ: Pacientui, kurio kūno masė ≥ 70 kg, rekomenduojama suleisti iš karto (bolus) 5 000 VV

dozę, toliau nuolatinės infuzijos būdu lašinti 1 000 VV/val. dozę. Jei paciento kūno masė yra < 70 kg, rekomenduojama suleisti iš karto 60 VV/kg dozę, toliau nuolatinės infuzijos būdu lašinti

12 VV/kg/val. dozę. Reikia stebėti dalinį aktyvuoto tromboplastino laiką (aDTL) ir jį palaikyti 50-70 sekundžių ribose; ilgesnis nei 70 sekundžių laikas rodo padidėjusią kraujavimo riziką.

Jei PKI buvo atlikta esant NKA/MIBQ, reikia stebėti aktyvintą krešėjimo laiką (AKL), kad jo vertė būtų palaikoma 300-350 sekundžių ribose. Heparino vartojimą būtina nutraukti, jei AKL yra ilgesnis nei 300 sekundžių, ir jo nevartoti tol, kol AKL vartė tampa mažesnė negu 300 sekundžių.

Laboratorinių rodiklių stebėjimas

Prieš atliekant Eptifibatide Accord infuzijas, kad būtų nustatyti esami kraujo krešėjimo sutrikimai, rekomenduojama atlikti laboratorinius tyrimus: nustatyti protrombino laiką (PL) ir aDTL, kreatinino kiekį serume, trombocitų, hemoglobino kiekį ir hematokritą. Hemoglobino ir trombocitų kiekį bei hematokritą reikia stebėti 6 valandų laikotarpyje nuo terapijos pradžios ir vėliau tikrinti bent kartą per dieną visos terapijos metu (arba dažniau, jei atsiranda žymaus kritimo požymių). Jei trombocitų kiekis tampa mažesnis negu 100 000/mm3, reikia atlikti papildomą trombocitų kiekio tyrimą, kad būtų galima atmesti pseudotrombocitopenijos galimybę. Reikia nutraukti nefrakcionuoto heparino vartojimą. Jei pacientui atliekama PKI, taip pat stebėkite jo AKL.

Natris

Eptifibatide Accord 2 mg/ml injekcinio tirpalo didžiausioje paros dozėje yra 57,96 mg (2,52 mmol) natrio. Į tai būtina atsižvelgti pacientams, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Varfarinas ir dipiridamolis

Nemanoma, kad eptifibatidas, vartojamas kartu su varfarinu ar dipiridamoliu, didintų stiprių ir nedidelių kraujavimų riziką. Eptifibatidu gydomi pacientai, kurie drauge vartojo varfariną ir kurių

protrombino laikas (PL) buvo > 14,5 sekundės, neturėjo padidėjusios kraujavimo rizikos.

Eptifibatidas ir tromboliziniai vaistai

Duomenys apie eptifibatido vartojimą pacientams, kurie gydomi tromboliziniais preparataiss, yra riboti. Nėra tvirto įrodymo, kad eptifibatidas vartojamas su audinių plazminogeno aktyvatoriumi padidino stipraus ar silpno kraujavimo riziką, nei PKI, nei ūminio miokardo infarkto studijose. Atrodo, kad eptifibatidas padidino kraujavimo riziką, jei jo buvo vartojama su streptokinaze ūminio miokardo infarkto studijoje. Sumažintos tenekteplazės dozės vartojimas kartu su eptifibatidu, palyginti su

placebo vartojimu kartu su eptifibatidu, reikšmingai didino ir stipraus, ir silpno kraujavimo riziką, jeigu kartu buvo vartojami ūminėje ST-pakilimo fazėje miokardo infarkto tyrimo metu.

Ūminio miokardo infarkto tyrime dalyvavo 181 pacientas, kurie vartojo eptifibatidą (jiems buvo iš karto suleista ne didesnė kaip 180 mikrogramų/kg dozė, toliau ne ilgiau kaip 72 valandas infuzijos būdu lašinama 2 mikrogramų/kg/min. dozė) kartu su streptokinaze (1,5 milijono vienetų per

60 minučių). Esant tyrimo metu taikytam didžiausiam infuzijos greičiui (1,3 mikrogramų/kg/min. ir 2,0 mikrogramų/kg/min.) eptifibatidas buvo susijęs su didesniu kraujavimų dažniu ir kraujo perpylimų skaičiumi, lyginant su atvejais, kuomet buvo vartojama vien streptokinazė.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Reikiamų duomenų apie eptifibatido vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimų su gyvūnais atlikta nepakankamai, kad būtų galima nustatyti poveikį nėštumo eigai ir (arba) embriono/vaisiaus vystymuisi, gimdymui ir (arba) postnataliniam vystymuisi (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas.

Eptifibatide Accord nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.

Žindymas

Ar eptifibatido prasiskverbia į motinos pieną, nežinoma. Rekomenduojama nutraukti žindymą gydymo metu.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenys neaktualūs, nes Eptifibatide Accord yra skirtas vartoti tik ligoninėje gydomiems pacientams.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Dauguma nepageidaujamų reakcijų, kurios pasireiškė eptifibatidą vartojantiems pacientams, dažniausiai buvo susijusios su kraujavimu ar kardiovaskuliniais reiškiniais, kurie buvo dažni šioje pacientų populiacijoje.

Klinikiniai tyrimai

Nepageidaujamų reakcijų dažnis nustatytas remiantis dviejų III fazės klinikinių tyrimų (PURSUIT ir

ESPRIT) duomenimis. Šie tyrimai trumpai aprašyti toliau.

PURSUIT. Tai dvigubai aklu būdu atliktas atsitiktinių imčių eptifibatido veiksmingumo ir saugumo mažinant mirtingumą ir (pakartotinio) miokardo infarkto dažnį pacientams, kuriems pasireiškia nestabilioji krūtinės angina ar miokardo infarktas be Q bangos, įvertinimo, palyginti su placebu, tyrimas.

ESPRIT. Tai dvigubai aklu būdu atliktas daugiacentris atsitiktinių imčių paralelinių grupių placebu kontroliuojamasis tyrimas, kurio metu buvo įvertintas gydymo eptifibatidu saugumas ir veiksmingumas pacientams, kuriems atliekama planinė neskubi perkutaninė koronarinė intervencija

(PKI) ir implantuojamas stentas.

PURSUIT tyrimo duomenys apie kraujavimą ir su kraujavimu nesusijusius reiškinius buvo renkami per laikotarpį nuo išrašymo iš ligoninės iki apsilankymo 30-tą parą. ESPRIT tyrimo metu kraujavimo reiškiniai buvo registruojami po 48 val., o su kraujavimu nesusiję reiškiniai 30-tą parą. Abiejų (ir PURSUIT, ir ESPRIT) tyrimų metu stiprus ir nedidelis kraujavimas buvo skirstomi pagal dažnį, naudojant trombolizės sergant miokardo infarktu (TIMI) kraujavimo kriterijus, vis dėlto PURSUIT tyrimo duomenys buvo renkami 30 parų, o ESPRIT tyrimo duomenys apsiribojo tik tais reiškiniais, kurie pasireiškė per 48 val. arba išrašant iš ligoninės (žiūrint, kas nutinka pirmiau).

Nepageidaujamas poveikis išvardytas toliau pagal organų sistemų klases ir dažnį. Naudojami tokie sutrikimų dažnio apibūdinimai: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo

≥ 1/1000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000), labai reti (< 1/10 000), dažnis nežinomas

(negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Nurodytas absoliutus sutrikimų dažnis, neatsižvelgiant į dažnį placebo grupėje. Kai kurių nepageidaujamų reakcijų atveju, jeigu duomenys apie jas gauti ir PURSUIT, ir ESPRIT metu, nurodyti duomenys to tyrimo, kurio metu nepageidaujama reakcija pasireiškė dažniau.

Pastaba. Priežastinis ryšys nustatytas ne visos nepageidaujamoms reakcijoms.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Labai dažni

 

Kraujavimas (stiprus arba nedidelis, įskaitant iš patekimo į šlaunies arteriją vietos,

 

 

su TVAŠ susijusį kraujavimą, kraujavimą iš virškinimo trakto, lytinių organų ir

 

 

šlapimo takų, intrakranijinį kraujavimą, vėmimą krauju, hematuriją, kraujavimą iš

 

 

burnos [burnos ir gerklės], hemoglobino [hematokrito] sumažėjimą ir kt.).

Nedažni

 

Trombocitopenija.

Nervų sistemos

sutrikimai

Nedažni

 

Smegenų išemija.

Širdies sutrikimai

 

Dažni

 

Širdies sustojimas, skilvelių virpėjimas, skilvelinė tachikardija, stazinis širdies

 

 

nepakankamumas, atrioventrikulinė blokada, prieširdžių virpėjimas.

Kraujagyslių sutrikimai

Dažni

 

Šokas, hipotenzija, flebitas.

Širdies sustojimas, stazinis širdies nepakankamumas, skilvelių virpėjimas, hipotenzija ir šokas, kurie pasireiškė dažnai PURSUIT tyrimo metu, buvo su gretutine liga susiję reiškiniai.

Eptifibatido vartojimas susijęs su stipraus ir nedidelio kraujavimo, klasifikuojamo pagal TIMI, padažnėjimu tyrimo grupėje. Vartojant rekomenduojamą gydomąją dozę, kurią PURSUIT tyrimo metu vartojo beveik 11 000 pacientų, kraujavimas buvo dažniausia gydymo eptifibatidu metu pasireiškusi komplikacija. Dažniausios kraujavimo komplikacijos buvo susijusios su invazinėmis širdies procedūromis (susijusios su transplantatu vainikinės arterijos šuntavimui [TVAŠ] ar patekimo į šlaunies arteriją vieta).

Kaip nedidelis kraujavimas PURSUIT tyrimo metu buvo apibūdinama savaiminė didelė hematurija, savaiminis vėmimas krauju, diagnozuotas kraujavimas ir hemoglobino koncentracijos sumažėjimas daugiau kaip 3 g/dl arba hemoglobino koncentracijos sumažėjimas daugiau kaip 4 g/dl ir nenustatyta kraujavimo vieta. Gydant eptifibatidu šio tyrimo metu, nedidelis kraujavimas buvo labai dažna komplikacija (> 1/10 arba 13,1 % eptifibatido grupėje, palyginti su 7,6 % placebo grupėje). Kraujavimo reiškiniai pasireiškė dažniau pacientams, kurie kartu vartojo hepariną taikant PKI, kai AKL viršijo 350 sekundžių (žr. 4.4 skyriuje skyrelį ,,Heparino vartojimas“).

Kaip stiprus kraujavimas PURSUIT tyrimo metu buvo apibūdinamas intrakranijinis kraujavimas arba hemoglobino koncentracijos sumažėjimas daugiau kaip 5 g/dl. PURSUIT tyrimo metu stiprus kraujavimas taip pat pasireiškė labai dažnai ir dažniau vartojant eptifibatidą nei placebą (> 1/10 arba 10,8 %, palyginti su 9,3 %), bet buvo nedažnas didelei daugumai pacientų, kuriems per 30 parų po priėmimo į šį tyrimą TVAŠ operacija neatlikta. Pacientams, kuriems atlikta TVAŠ operacija, kraujavimas vartojant eptifibatidą nepadažnėjo, palyginti su pacientais, vartojusiais placebą. Pacientų, kuriems atlikta PKI, pogrupyje, stiprus kraujavimas pasireiškė dažnai (9,7 % eptifibatidą vartojusių pacientų grupėje, palyginti su 4,6 % placebą vartojusių pacientų grupėje).

Sunkių ar gyvybei pavojingų kraujavimo reiškinių dažnis vartojant eptifibatidą buvo 1,9 %, palyginti su 1,1 %, vartojant placebą. Gydant eptifibatidu, vidutiniškai padidėjo kraujo perpylimo poreikis (11,8 %, palyginti su 9,3 %, vartojant placebą).

Gydant eptifibatidu, pokyčiai atsiranda dėl žinomo farmakologinio poveikio, t. y. trombocitų agregacijos slopinimo. Taigi laboratorinių tyrimų rodmenų pokyčiai, susiję su kraujavimu (t. y. kraujavimo laiku), dažnai būna numatyti. Žymių kepenų funkcijos (SGOT/AST, SGPT/ALT, bilirubino, šarminės fosfatazės koncentracijos) ar inkstų funkcijos (kreatinino koncentracijos serume, kraujo šlapalo azoto) rodmenų skirtumų vartojant eptifibatidą ar placebą nenustatyta.

Po vaistinio preparato patekimo į rinką

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Labai reti

Mirtinas kraujavimas (daugeliu atvejų apėmė centrinės ir periferinės nervų

 

sistemos sutrikimus: kraujavimą į smegenis ar intrakranijinį kraujavimą),

 

kraujavimas iš plaučių, ūminė didelė trombocitopenija, hematoma.

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti

Anafilaksinės reakcijos.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Labai reti

Išbėrimas, sutrikimai vartojimo vietoje, pavyzdžiui, dilgėlinė.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Patirtis apie eptifibatido perdozavusius pacientus yra labai menka. Nėra jokių duomenų apie sunkius nepageidaujamus reiškinius, susijusius su atsitiktinai iš karto suleista didele doze, greita infuzija, kuri laikyta perdozavimu, arba didele kumuliacine doze. PURSUIT tyrimo metu buvo 9 pacientai, kuriems iš karto suleista arba sulašinta daugiau negu dvigubai didesnė už rekomenduojamą dozė arba kurie tyrėjų buvo įvertinti kaip suvartoję per didelę dozę. Nei vienam iš šių pacientų neatsirado stiprus kraujavimas, nors vienam pacientui, kuriam buvo atlikta TVAŠ operacija, silpnas kraujavimas buvo. Nei vienam pacientui nebuvo intrakranijinio kraujavimo.

Eptifibatido perdozavimas gali sukelti kraujavimą. Dėl trumpo pusinio gyvavimo periodo ir greito klirenso, eptifibatido veikimą galima sustabdyti nutraukus infuziją. Nors eptifibatidą galima šalinti dialize, jos poreikis yra mažai tikėtinas.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: antitrombozinis preparatas (trombocitų agregacijos inhibitoriai, neįskaitant heparino), ATC kodas: B01AC16.

Veikimo mechanizmas

Eptifibatidas yra sintetinis ciklinis heptapeptidas, turintis šešias amino rūgštis, įskaitant vieną cisteino amidą ir vieną merkaptopropionilio (desamincistenilio) liekaną, yra trombocitų agregacijos inhibitorius ir priklauso RGD (arginio-glicino-aspartato) mimetikams.

Eptifibatidas laikinai slopina trombocitų agregaciją, kadangi neleidžia jungtis fibrinogenui, Vilebrando faktoriui ir kitiems adhezininiams ligandams prie glikoproteino (GP) IIb/IIIa receptorių.

Farmakodinaminis poveikis

Eptifibatidas slopina trombocitų agregaciją tokiu nuo dozės ir koncentracijos priklausomu būdu, kokiu vyksta ex vivo trombocitų agregacija, kai veikia adenozino difosfatas (ADF) ir kitas agonistas, skatinantis trombocitų agregaciją. Suleidus į veną iš karto 180 mikrogramų/kg dozę, nedelsiant pastebimas eptifibatido poveikis. Toliau nuolatinės infuzijos būdu lašinant 2,0 mikrogramų/kg/min dozę, daugiau nei 80 % pacientų > 80 % slopinama ADF ex vivo sukelta trombocitų agregacija, esant fiziologinei kalcio koncentracijai.

Po 4 valandų, sustabdžius 2,0 mikrogramų/kg/min. infuziją, lengvai atsistato trombocitų agregacija ir sunormalėja jų funkcija (> 50 % trombocitų agregacijos). Pacientų, sergančių nestabilia krūtinės angina ir miokardo infarktu be Q bangos, ADF sukelti ex vivo trombocitų agregacijos matavimai esant fiziologinei kalcio koncentracijai (antikoaguliantas D-fenilalanil-L-propil-L-argino chlormetilketonas

(FPACK) parodė, kad slopinimas priklauso nuo koncentracijos: IK50 (50 % inhibicinė koncentracija) yra apytikriai 550 ng/ml ir IK80 (80 % inhibicinė koncentracija) apytikriai 1 100 ng/ml.

Duomenys apie trombocitų funkcijos slopinimą pacientams, kuriems yra inkstų funkcijos sutrikimas, yra riboti. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas 30-50 ml/min.), 100 % slopinimas pasireiškė per 24 val. po 2 mikrogramų/kg/min. dozės pavartojimo. Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas

< 30 ml/min.), pavartojus 1 mikrogramo/kg/min. dozę, 80 % slopinimas pasireiškė daugiau kaip 80 % pacientų po 24 val.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

PURSUIT klinikinis tyrimas

Pagrindinis nestabiliosios krūtinės anginos (NKA) ir miokardo infarkto be Q bangos (MIBQ) klinikinis tyrimas buvo PURSUIT. Šis tyrimas vyko 726 centruose, 27 šalyse, buvo dvigubai aklas, randomizuotas, kontroliuojamas placebu. Tyrime dalyvavo 10 948 pacientai, sergantys NA ar MIBQ.

Tyrime galėjo dalyvauti tik pacientai, kurie patyrė širdies išemiją ramybės būsenoje (≥ 10 minučių) per pastarąsias 24 valandas ir buvo būdingi:

arba ST segmentų pokyčiai: ST nusileidimas > 0,5 mm mažiau nei 30 minučių arba nuolatinis ST pakilimas > 0,5 mm, nereikalaujantis reperfuzinės terapijos ar trombolizinio preparato, T bangos inversija (> 1 mm),

arba padidėjęs kreatininkinazės mioglobino frakcijos (KK-MB) aktyvumas.

Pacientai atsitiktiniu būdu vartojo arba placebą, arba eptifibatidą, kurio 180 mikrogramų/kg dozė suleidžiama į veną iš karto, toliau infuzijos būdu lašinama 2,0 mikrogramų/kg/min. dozė (180/2,0) arba 180 mikrogramų/kg dozė suleidžiama į veną iš karto, toliau infuzijos būdu lašinama

1,3 mikrogramų/kg/min dozė (180/1,3).

Priklausomai nuo aplinkybių vaistas buvo lašinamas iki išrašymo iš ligoninės, iki transplantato vainikinių arterijų šuntavimui (TVAŠ) operacijos pradžios arba net 72 valandas. Jei buvo taikoma PKI, eptifibatido infuzijos buvo tęsiamos dar 24 valandas po procedūros. Tokiu atveju bendra infuzijos trukmė galėjo būti net 96 valandos.

180/1,3 schema buvo nutraukta pagal protokolą, po išankstinės analizės nustačius, kad dvi aktyvios gydymo schemos turi vienodą kraujavimo tikimybę.

Pacientams buvo taikomi įprasti tyrime dalyvavusiam centrui tyrimo standartai. Todėl angiografijos, PKI ir TVAŠ dažnis labai skyrėsi skirtingose vietose ir šalyse. Iš visų pacientų, dalyvavusių PURSUIT tyrime, eptifibatido terapijos metu 13 % buvo taikoma PKI, iš kurių 50 % buvo įstatyti intrakoronariniai stentai, 87 % buvo gydomi medikamentais (eptifibatido infuzijų metu PKI neatlikta).

Didžioji dauguma pacientų gėrė acetilsalicilo rūgšties (75-325 mg vieną kartą per dieną).

Nefrakcionuotas heparinas buvo skiriamas intraveninėmis ar poodinėmis injekcijomis gydytojo nuožiūra, dažniausiai iš karto suleidžiama į veną 5 000 VV dozė, toliau infuzijos būdu lašinama 1 000 VV/val. dozė. Rekomenduojama palaikyti aDTL – 50-70 sekundžių ribose. Iš viso

1 250 pacientams buvo atliekama PKI per 72 valandas po randomizacijos, šiuo atveju jiems buvo

leidžiamas į veną nefrakcionuoto heparino, kad aktyvintas krešėjimo laikas (AKL) būtų 300-350 sekundžių.

Pagrindinė vertinamoji klinikinio tyrimo baigtis buvo mirtis dėl kokių nors priežasčių arba naujas miokardo infarktas (MI) (nustatytas Klinikinių atvejų komiteto) per 30 randomizacijos dienų. MI galėjo būti besimptomis, su KK-MB aktyvumo padidėjimu arba nauja Q banga.

Palyginus su placebo, eptifibatido vartojimas pagal 180/2,0 schemą, stipriai sumažino pagrindinės vertinamosios baigties atvejų skaičių (1 lentelė). Tai atitinka maždaug 15 atvejų, kurių išvengė

1 000 gydomų pacientų.

1 lentelė: Mirties atvejų dažnis/KAK nustatytas MI (“gydyti pagal randomizaciją” populiacijoje)

Laikas

Placebas

Eptifibatidas

p-vertė

30 dienų

743/4 697

667/4 680

0,034a

 

(15,8 %)

(14,3 %)

 

a:Pearson chi kvadrato testas, rodantis skirtumus tarp placebo ir eptifibatido

Pagrindinės vertinamosios baigties rezultatus labiausiai lėmė miokardo infarkto atvejai. Pagrindinės vertinamosios baigties dažnio sumažėjimas eptifibatidą vartojančių pacientų tarpe buvo pastebėtas ankstyvoje gydymo stadijoje (per pirmąsias 7296 valandas) ir šis sumažėjimas laikėsi 6 mėnesius, be jokio reikšmingo poveikio mirtingumui.

Pacientai, kuriems buvo naudingiausias gydymas eptifibatidu buvo tie, kurie turėjo didžiausią besivystančio miokardo infarkto, atsirandančio per 3-4 dienas po ūmios krūtinės anginos, riziką. Remiantis epidemiologiniais duomenimis, didesnė širdies ir kraujagyslių komplikacijų rizika buvo siejama su tam tikrais faktoriais, pavyzdžiui:

-amžiumi;

-pagreitėjusiu širdies ritmu ar padidėjusiu kraujo spaudimu;

-nuolatiniais ar pasikartojančiais širdies išeminiais skausmais;

-ryškiais EKG pokyčiais (ypač ST-segmento pakitimais);

-padidėjusiu kardiofermentų ar žymeklių (pvz., KK-MB, troponino) aktyvumu;

-širdies nepakankamumu.

PURSUIT tyrimas buvo atliktas tuo metu, kai įprastas ūminių koronarinių sindromų gydymas buvo kitoks nei šiuo metu taikomas gydymas trombocitų ADF receptorių (P2Y12) antagonistais ir įprastai naudojamais intrakoronariniais stentais.

ESPRIT tyrimas

ESPRIT (Trombocitų IIb/IIIa receptorių slopinimo stiprinimas, taikant eptifibatido terapiją) buvo dvigubai aklas, randomizuotas, kontroliuojamas placebu klinikinis tyrimas (n = 2 064), kurio metu buvo atliekama planinė PKI ir į širdies vainikinę arteriją įstatomas stentas.

Visiems pacientams taikyta standartinė įprastinė slauga, jie atsitiktiniu būdu paskirstyti į grupes, kurios vartojo atitinkamai placebą ir eptifibatidą (du kartus iš karto suleista į veną 180 mikrogramų/kg dozė, toliau iki išrašymo iš ligoninės arba ne ilgiau kaip 18-24 valandas vaisto lašinta į veną).

Pirmasis greita injekcija į veną ir infuzija buvo pradėti tuo pat metu, iš karto prieš PKI procedūrą, antroji greita injekcija į veną suleista 10 minučių po pirmosios. Infuzijos greitis buvo

2,0 migrogramų/kg/min pacientams, kurių serumo kreatininas buvo ≤ 175 mikromolių/l arba 1,0 mikrogramų/kg/min., kurių serumo kreatininas buvo > 175-350 mikromolių/l.

Grupėje, kuri buvo gydoma eptifibatidu, beveik visi pacientai gėrė aspirino (99,7 %) ir 98,1 % vartojo tienopiridinų (95,4 % klopidogrelio ir 2,7 % tiklopidino). PKI dieną, prieš kateterizaciją,

53,2 % vartojo tienopiridinų (klopidogrelio 52,7 %; tiklopidino 0,5 %) dažniausiai maksimalią dozę

(300 mg ar daugiau). Grupėje kuri vartojo placebą buvo panašiai (aspirino gėrė 99,7 %, klopidogrelio 95,9 %, tiklopidino 2,6 % pacientų).

ESPRIT tyrimo metu heparinas buvo vartojamas supaprastintu metodu: pradžioje iš karto suleidžiama 60 VV/kg dozė, kad AKL būtų 200-300 sekundžių. Pagrindinė klinikinio tyrimo vertinamoji baigtis buvo: mirtis (M), MI, skubi kraujagyslių revaskuliarizacija (SKR), pagerėjimas taikant antitrombozinį gydymą GP IIb/IIIa inhibitorių terapija (RT) per 48 randomizacijos valandas.

MI buvo nustatytas remiantis KK-MB laboratoriniais kriterijais. Šiai diagnozei nustatyti per

24 valandas po PKI procedūros, turėjo būti nustatytos bent dvi KK-MB vertės ≥ 3 kartus viršijančios ribą, todėl diagnozės patvirtinimas KAK buvo nebūtinas. MI galėjo būti nustatytas KAK sprendimu pagal tyrėjo pranešimą.

Pagrindinės vertinamosios baigties analizė (keturios mirties priežasčių grupės, MI, skubi kraujagyslių revaskuliarizacija (SKR) ir trombo ištirpimas per 48 valandas) parodė 37 % santykinį ir

39 % absoliutų sumažėjimą eptifibatido grupėje (6,6 % atvejų, palyginti su 10,5 % atvejų, p = 0,0015). Pagrindinės vertinamosios baigties rezultatas daugiausia priklausė nuo fermentinio MI, nustatyto pagal ankstyvą širdies fermentų padidėjimą po PKI (80 iš 92 MI-ų placebo grupėje ir 47 iš 56 MI-ų eptifibitido grupėje), atvejų sumažėjimo. Klinikinė tokio enziminių MI atvejų svarba iki šiol yra ginčytina.

Panašūs buvo ir 2 antraeilių vertinamųjų baigčių rezultatai, gauti per 30 dienų, (trys mirties priežasčių grupės, MI ir SKR, bei daug stipresnė mirties ir MI kombinacija).

Vertinamosios baigties dažnio sumažėjimas pacientams, vartojantiems eptifibatidą, buvo pastebėtas ankstyvoje gydymo stadijoje. Kad po to nauda būtų didesnė, per metus nepastebėta.

Kraujavimo laiko pailgėjimas

Eptifibatido injekcija į veną iš karto ir infuzijomis gali iki 5 kartų padidinti kraujavimo laiką. Šis padidėjimas yra laikinas, nutraukus infuziją, kraujavimo laikas sunormalėja maždaug per 6 (2-8) valandas. Jei vartojamas tik eptifibatidas, jis nedaro pastebimos įtakos protrombino laikui (PL) ar daliniam aktyvuotam tromboplastino laikui (aDTL).

EARLY-ACS tyrimas

EARLY ACS (angl. Early Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition in Non-ST-segment Elevation Acute Coronary Syndrome – ankstyvas glikoproteino IIb/IIIa slopinimas ūminio koronarinio sindromo be ST segmento pakilimo atveju) yra įprastinio eptifibatido vartojimo, palyginti su placebu (vėluojant laikinai vartoti eptifibatidą kateterizavimo laboratorijoje), kartu taikant antitrombozinį gydymą (acetilsalicilo rūgštimi (ASR), nefrakcionuotu heparinu (NFH), bivalirudinu, fondaparinuksu ar mažos molekulinės masės heparinu), tyrimas, kuriame dalyvavo pacientai, kuriems nustatyta didelė ūminio koronarinio sindromo (ŪKS) be ST segmento pakilimo rizika. Praėjus 12-96 val. po tiriamojo vaistinio preparato pavartojimo, pacientams buvo taikyti invaziniai gydymo metodai. Pacientai galėjo būti gydomi vaistiniais preparatais, jiems galėjo būti atlikta transplantato vainikinės arterijos šuntavimui [TVAŠ] operacija arba perkutaninė vainikinių arterijų intervencija (PKI). Kitaip nei patvirtintas dozavimas ES, tyrimo metu prieš greitą infuziją buvo sušvirkšta dviguba tiriamojo vaistinio preparato dozė (antra dozė praėjus 10 minučių po pirmosios).

Ankstyvas eptifibatido paskyrimas šios didelės ŪKS be ST segmento pakilimo rizikos grupės pacientams, kuriems buvo taikytas optimalus gydymas, kuriems nebuvo taikyti invaziniai gydymo būdai, nelėmė statistiškai reikšmingo jungtinės svarbiausios vertinamosios baigties (mirtingumas, miokardo infarktas (MI), RI-UR [angl. Recurrent Ischemia Requiring Urgent Revascularization – išemijos pasikartojimas, dėl kurio prireikė skubios revaskuliarizacijos procedūros], ir krešulių ištirpimas per 96 valandas) sumažėjimo, palyginti su gydymo planais, pagal kuriuos buvo vėluojama laikinai vartoti eptifibatidą (9,3 % pacientų, kuriems eptifibatido skirta vartoti anksti, palyginti su 10,0% pacientų, kuriems eptifibatido buvo skirta laikinai vėluojant, šansų santykis = 0,920, 95 % PI = 0,802-1,055, p = 0,234). Sunkus/gyvybei pavojingas kraujavimas pagal GUSTO (angl. Global

Use of Strategies to Open Occluded Coronary Arteries – visuotinai taikomi gydymo būdai vainikinių

arterijų užsikimšimo atveju) pasireiškė nedažnai ir panašiu dažnumu abiejose grupėse (0,8 %). Vidutinio sunkumo ar sunkus/gyvybei pavojingas kraujavimas pagal GUSTO anksti įprastai vartojant eptifibatidą pasireiškė reikšmingai dažniau (7,4 %, palyginti su 5,0 % laikinai vėluojant skirti eptifibatido, p < 0,001). Pastebėti panašūs masyvaus kraujavimo, naudojant trombolizės sergant miokardo infarktu (TIMI) kraujavimo kriterijus, skirtumai (118 [2,5 %] anksti įprastai vartojant eptifibatidą, palyginti su 83 [1,8 %] laikinai vėluojant skirti eptifibatido, p = 0,016).

Statistiškai reikšmingo palankaus poveikio anksti įprastai vartojant eptifibatidą pacientų, kurie gydyti vaistiniais preparatais arba vaistinių preparatų vartojimo laikotarpiu prieš PKI arba TVAŠ, pogrupyje nepastebėta.

Vėlesnė (angl. post hoc) EARLY ACS tyrimo duomenų apie rizikos ir naudos santykį sumažinus dozę pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, analizė yra negalutinė. Svarbiausiosios vertinamosios baigties reiškinių dažnis buvo 11,9 % pacientams, kurie vartojo mažesnę dozę (1 mikrogramas/kg/min.), palyginti su 11,2 % pacientams, kurie vartojo įprastą dozę

(2 mikrogramai/kg/min.), kai eptifibatidas buvo skirtas vartoti anksčiau įprastu būdu (p = 0,81). Laikinai atidėjus eptifibatido vartojimą, pacientams, kurie vartojo mažesnę dozę reiškinių dažnis buvo 10 %, palyginti su 11,5 % pacientams, kurie vartojo įprastą dozę (p = 0,61). Didelis kraujavimas pagal TIMI pasireiškė 2,7 % pacientų, kurie vartojo mažesnę dozę (1 mikrogramas/kg/min.), palyginti su 4,2

% pacientų, kurie vartojo įprastą dozę (2 mikrogramai/kg/min.), kai eptifibatidas buvo skirtas vartoti anksčiau įprastu būdu (p = 0,36). Laikinai atidėjus eptifibatido vartojimą, didelio kraujavimo pagal TIMI reiškinių pasireiškė 1,4 %, palyginti su 2,0 % pacientų, kurie vartojo atitinkamai mažesnę ir įprastą dozes (p = 0,54). Nebuvo jokių reikšmingų gausaus kraujavimo pagal GUSTO skirtumų.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Eptifibatido farmakokinetika yra linijinė ir proporcinga dozei, jei į veną iš karto suleidžiama 90-250 mikrogramų/kg dozė arba ji lašinama infuzijos būdu 0,5-3,0 mikrogramų/kg/min. greičiu.

Pasiskirstymas

Jei pacientams, sergantiems išemine širdies liga, vaisto lašinama 2,0 mikrogramų/kg/min. greičiu, plazmoje nusistovi 1,5-2,2 mikrogramų/ml vidutinė pastovi eptifibatido koncentracija. Tokią koncentraciją plazmoje galima greitai pasiekti, jei į veną iš karto suleidžiama 180 mikrogramų/kg dozė.

Biotransformacija

25 % eptifibatido jungiasi su žmogaus plazmos baltymais. Toje pačioje populiacijoje vaistinio preparato pusinės eliminacijos iš plazmos periodas trunka apytikriai 2,5 valandos, plazmos klirensas yra 55-80 ml/kg/val. ir pasiskirstymo tūris apytikriai yra 185-260 ml/kg.

Eliminacija

Sveikiems žmonėms vaisto šalinimas per inkstus atitinka maždaug 50 % bendro organizmo klirenso; apie 50 % viso kiekio išsiskiria nepakitusia forma. Pacientams, kuriems yra vidutinis ar sunkus inkstų nepakankamumas (kreatinino klirensas < 50 ml/min.), eptifibatido klirensas sumažėja maždaug

50 % ir nusistovėjusi plazmos koncentracija padidėja maždaug dvigubai.

Oficialių farmakokinetinės sąveikos tyrimų neatlikta, tačiau populiacijos farmakokinetikos tyrimų metu farmakokinetinės eptifibatido ir tuo pat metu vartojamų medicininių preparatų: amlodipino, atenololio, kaptoprilio, atropino, cefazolino, diazepamo, digoksino, diltiazemo, difenhidramino, enalaprilio, fentanilio, furozemido, heparino, lidokaino, lizinoprilio, metoprololio, midazolamo, morfino, nitratų, nifedipino ir varfarino sąveikos nenustatyta.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Buvo atlikti toksikologiniai tyrimai su eptifibatidu vartojant vienkartines ir pakartotines dozes

žiurkėms, triušiams ir beždžionėms, reprodukcijos tyrimai su žiurkėmis ir triušiais, in vitro ir in vivo

genetinio toksiškumo, dirginamojo poveikio, padidėjusio jautrumo ir antigeniškumo tyrimai. Nebuvo nustatytas joks nenumatytas šios farmakologinės medžiagos toksinis poveikis, panašūs duomenys buvo gauti klinikinių tyrimų metu, kai pagrindinis nepageidaujamas poveikis buvo kraujavimas.

Eptifibatido genotoksinio poveikio nepastebėta.

Buvo atlikti teratogeniškumo tyrimai eptifibatidą lašinant į veną nuolatinės infuzijos būdu vaikingoms žiurkėms 72 mg/kg/per dieną (tai maždaug 4 kartus didesnė nei maksimali rekomenduojama dienos dozė žmogui apskaičiuota pagal kūno paviršiaus plotą) ir vaikingoms triušių patelėms 36 mg/kg/per dieną (tai maždaug 4 kartus didesnė nei maksimali rekomenduojama dienos dozė žmogui apskaičiuota pagal kūno paviršiaus plotą). Šie tyrimų duomenimis, eptifibatidas nesutrikdo vaisingumo bei nedaro žalos vaisiui. Reprodukcijos tyrimų su gyvūnų rūšimis, kurioms eptifibatidas sukelia panašų kaip žmogui farmakologinį poveikį, nėra, todėl esami tyrimai nėra tinkami vertinant eptifibatido toksiškumą reprodukcinei funkcijai (žr. 4.6 skyrių).

Ilgalaikių kancerogeninis eptifibatido poveikio tyrimų neatlikta.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Citrinų rūgštis monohidratas

Natrio hidroksidas

Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Eptifibatide Accord nesuderinamas su furozemidu.

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl Eptifibatide Accord negalima maišyti su kitais vaistiniais preparatais, išskyrus išvardytus 6.6 skyriuje.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Vienas 10 ml I tipo stiklo flakonas, užkimštas butilkaučiuko kamščiu ir uždengtas nuplėšiamuoju aliuminio dangteliu.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Fizinio ir cheminio suderinamumo tyrimai parodė, kad Eptifibatide Accord galima leisti į veną su atropino sulfatu, dobutaminu, heparinu, lidokainu, meperidinu, metoprololiu, midazolamu, morfinu, nitroglicerinu, audinių plazminogeno aktyvatoriumi ar verapamiliu. Eptifibatide Accord chemiškai ir fiziškai suderinamas su 0,9 % infuziniu natrio chlorido tirpalu ir su 5 % gliukozės Normosol R tirpalu, kuriame yra arba nėra kalio chlorido ne daugiai kaip 92 val., jei laikoma 20-25°C. Tikslią sudėtį žr. Normosol R tirpalo preparato charakteristikų santraukoje.

Prieš vartojimą reikia patikrinti flakono turinį. Vartoti draudžiama, jei yra kokių nors pakitimų ar spalvos pokyčių. Vartojimo metu Eptifibatide Accord tirpalą saugoti nuo šviesos nebūtina. Po atidarymo nesuvartoto vaistinio preparato likučius reikia sunaikinti.

7. REGISTRUOTOJAS

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Jungtinė Karalystė

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/15/1065/002

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMODATA

Registravimo data:

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje: http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai