Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evicel (human fibrinogen / human thrombin) – ženklinimas - B02BC

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEvicel
ATC kodasB02BC
Sudėtishuman fibrinogen / human thrombin
GamintojasOmrix Biopharmaceuticals N. V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė su 2 flakonais

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EVICEL tirpalai audinių klijams

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Tirpalai audinių klijams

Preparato veikliosios medžiagos yra:

1 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 1 ml krešėjimą skatinančio žmogaus baltymo (50–90 mg/ml) 2 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 1 ml žmogaus trombino (800–1 200 TV/ml).

Preparato veikliosios medžiagos yra:

1 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 2 ml krešėjimą skatinančio žmogaus baltymo (50–90 mg/ml) 2 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 2 ml žmogaus trombino (800–1 200 TV/ml).

Preparato veikliosios medžiagos yra:

1 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 5 ml krešėjimą skatinančio žmogaus baltymo (50–90 mg/ml) 2 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 5 ml žmogaus trombino (800–1 200 TV/ml).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Žmogaus fibrinogenas: arginino hidrochloridas, glicinas, natrio chloridas, natrio citratas, kalcio chloridas, injekcinis vanduo.

Žmogaus trombinas: kalcio chloridas, žmogaus albuminas, manitolis, natrio acetatas, injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Tirpalai audinių klijams

Preparato veikliosios medžiagos yra:

1 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 1 ml krešėjimą skatinančio žmogaus baltymo (50–90 mg/ml) 2 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 1 ml žmogaus trombino (800–1 200 TV/ml).

Preparato veikliosios medžiagos yra:

1 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 2 ml krešėjimą skatinančio žmogaus baltymo (50–90 mg/ml) 2 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 2 ml žmogaus trombino (800–1 200 TV/ml).

Preparato veikliosios medžiagos yra:

1 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 5 ml krešėjimą skatinančio žmogaus baltymo (50–90 mg/ml) 2 sudedamoji dalis – 1 flakonas, kuriame yra 5 ml žmogaus trombino (800–1 200 TV/ml).

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti ant pažeistos vietos.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Neskirti į kraujagyslę.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vertikaliai.

Kartą atšildžius, nebeužšaldyti.

Laikyti išorinėje dėžutėje -18 °C ar žemesnėje temperatūroje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Atšildytus neatidarytus flakonus laikyti išorinėje dėžutėje 2–8 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 30 dienas, pradedant nuo:

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą preparatą šalinti laikantis vietinių reikalavimų.

11.REGISTRUOTOJOPAVADINIMAS IR ADRESAS

Omrix Biopharmaceuticals N.V.

Leonardo Da Vinci Laan 15

B-1831 Diegem

Belgija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/473/001

EU/1/08/473/002

EU/1/08/473/003

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Žmogaus fibrinogenas:

EVICEL tirpalai audinių klijams

1 sudedamoji dalis – krešėjimą skatinantis žmogaus baltymas 50–90 mg/ml

2.VARTOJIMO METODAS

Vartoti ant pažeistos vietos.

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1ml

2ml

5ml

6.KITA

Vartoti kaip dviejų sudedamųjų dalių preparatą naudojantis aplikatoriumi.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Žmogaus trombinas:

EVICEL tirpalai klijams

2 sudedamoji dalis – žmogaus trombinas 800–1 200 TV/ml

2. VARTOJIMO METODAS

Vartoti ant pažeistos vietos.

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1ml

2ml

5ml

6. KITA

Vartoti kaip dviejų sudedamųjų dalių preparatą naudojantis aplikatoriumi.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai