Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exalief (eslicarbazepine acetate) – ženklinimas - N03AF04

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasExalief
ATC kodasN03AF04
Sudėtiseslicarbazepine acetate
GamintojasBIAL - Portela

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 7, 14 arba 28 tablečių dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exalief 400 mg tabletės

Eslikarbazepino acetatas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 400 mg eslikarbazepino acetato.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 tabletės

14 tablečių

28 tabletės

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

neberegistruotas

Vartoti per burną.

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotė l pelį.

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

 

NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepa ek amoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

 

preparatas

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

Vaistinis

 

 

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

 

EU/1/09/520/001

7 tabletės - ALU / ALU lizdinė plokštelė

 

 

 

 

 

EU/1/09/520/002

14 tablečių - ALU / ALU lizdinė plokštel

ė

 

 

EU/1/09/520/003

28 tabletės - ALU / ALU lizdinė plokštelė

 

 

 

EU/1/09/520/004

7 tabletės - PVC / ALU lizdinė plokštelė

 

 

 

 

EU/1/09/520/005

14 tablečių - PVC / ALU lizdinė plokštel

ė

 

 

EU/1/09/520/006

28 tabletės - PVC / ALU lizdinė plokštelė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

 

 

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

 

 

 

 

 

Exalief 400 mg

 

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ

ALU / ALU lizdinė plokštelė

PVC / ALU lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exalief 400 mg tabletės

Eslikarbazepino acetatas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

BIAL

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

EXP

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

preparatas

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 30 arba 60 tablečių dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exalief 600 mg tabletės

Eslikarbazepino acetatas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 600 mg eslikarbazepino acetato.

neberegistruotas

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 tablečių

60 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

(-AI)

 

 

 

Vartoti per burną.

preparatas

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotė lapelį.

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

 

NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

 

7.

Vaistinis

 

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.

TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

 

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

EU/1/09/514/007
EU/1/09/514/008
EU/1/09/514/009
EU/1/09/514/010

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

30 tablečių - ALU / ALU lizdinė plokštelė 60 tablečių - ALU / ALU lizdinė plokštelė 30 tablečių - PVC / ALU lizdinė plokštelė 60 tablečių - PVC / ALU lizdinė plokštelė

13.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

neberegistruotas

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

Exalief 600 mg

preparatas

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ

ALU / ALU lizdinė plokštelė

PVC / ALU lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exalief 600 mg tabletės

Eslikarbazepino acetatas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

BIAL

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

EXP

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

preparatas

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

HDPE butelių dėžutė ir 90 tablečių HDPE buteliuose

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exalief 600 mg tabletės

Eslikarbazepino acetatas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 600 mg eslikarbazepino acetato.

neberegistruotas

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

90 tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

preparatas

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotė lapelį.

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

 

NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

 

7.

Vaistinis

 

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.

TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

 

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/520/011

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exalief 600 mg

preparatas

 

 

(tik ant išorinės pakuotės)

 

 

 

Vaistinis

 

neberegistruotas

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 20, 30, 60 arba 90 tablečių dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exalief 800 mg tabletės

Eslikarbazepino acetatas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 800 mg eslikarbazepino acetato.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

20 tablečių

 

neberegistruotas

 

30 tablečių

 

 

 

60 tablečių

 

 

 

90 tablečių

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

Vartoti per burną.

 

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotė l pelį.

 

 

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

 

 

NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

 

 

 

 

preparatas

 

 

Laikyti vaikams nepas ek amoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

 

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

 

Vaistinis

 

 

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Serija
EU/1/09/520/012
EU/1/09/520/013
EU/1/09/520/014
EU/1/09/520/015
EU/1/09/520/016
EU/1/09/520/017
EU/1/09/520/018
EU/1/09/520/019

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

20 tablečių - ALU / ALU lizdinė plokštelė 30 tablečių - ALU / ALU lizdinė plokštelneberegistruotasė 60 tablečių - ALU / ALU lizdinė plokštelė

90 tablečių - ALU / ALU lizdinė plokštelė 20 tablečių - PVC / ALU lizdinė plokštelė 30 tablečių - PVC / ALU lizdinė plokštelė 60 tablečių - PVC / ALU lizdinė plokštelė 90 tablečių - PVC / ALU lizdinė plokštelė

13. SERIJOS NUMERIS

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA VARTOJIMO INSTRUKCIJApreparatas

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU16.

15. Exalief 800 mg

Receptinis vaistinis preparatas.

Vaistinis

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ

ALU / ALU lizdinė plokštelė

PVC / ALU lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exalief 800 mg tabletės

Eslikarbazepino acetatas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

BIAL

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

EXP

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

preparatas

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

HDPE butelių dėžutė ir 90 tablečių HDPE buteliuose

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exalief 800 mg tabletės

Eslikarbazepino acetatas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 800 mg eslikarbazepino acetato.

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

90 tablečių

 

 

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

neberegistruotas

Vartoti per burną.

preparatas

 

 

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotė lapelį.

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

 

NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

 

 

 

7.

Vaistinis

 

 

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Tinka iki

 

 

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

BIAL-Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/09/520/020

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exalief 800 mg

preparatas

 

 

 

 

(tik ant išorinės pakuotės)

 

Vaistinis

 

neberegistruotas

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai