Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exelon (rivastigmine) – ženklinimas - N06DA03

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasExelon
ATC kodasN06DA03
Sudėtisrivastigmine
GamintojasNovartis Europharm Ltd

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDEDAMOJI DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 1,5 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulėje yra 1,5 mg rivastigmino (rivastigmino vandenilio tartrato pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

28 kietosios kapsulės

56 kietosios kapsulės

112 kietųjų kapsulių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kapsulę nurykite visą, nekramtytą ir neatidarytą.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/001

28 kietosios kapsulės

 

 

EU/1/98/066/002

56 kietosios kapsulės

 

 

EU/1/98/066/003

112 kietųjų kapsulių

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 1,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 1,5 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 1,5 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulėje yra 1,5 mg rivastigmino (rivastigmino vandenilio tartrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

250 kietųjų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kapsulę nurykite visą, nekramtytą ir neatidarytą.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/98/066/014

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 1,5 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDEDAMOJI DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 3,0 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulėje yra 3,0 mg rivastigmino (rivastigmino vandenilio tartrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

28 kietosios kapsulės

56 kietosios kapsulės

112 kietųjų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kapsulę nurykite visą, nekramtytą ir neatidarytą.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/004

28 kietosios kapsulės

 

 

EU/1/98/066/005

56 kietosios kapsulės

 

 

EU/1/98/066/006

112 kietųjų kapsulių

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 3,0 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 3,0 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2.RINKODAROS REISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Pirmadienis Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 3,0 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulėje yra 3,0 mg rivastigmino (rivastigmino vandenilio tartrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

250 kietųjų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kapsulę nurykite visą, nekramtytą ir neatidarytą.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/98/066/015

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 3,0 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDEDAMOJI DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 4,5 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulėje yra 4,5 mg rivastigmino (rivastigmino vandenilio tartrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

28 kietosios kapsulės

56 kietosios kapsulės

112 kietųjų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kapsulę nurykite visą, nekramtytą ir neatidarytą.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/007

28 kietosios kapsulės

 

 

EU/1/98/066/008

56 kietosios kapsulės

 

 

EU/1/98/066/009

112 kietųjų kapsulių

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 4,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 4,5 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Pirmadienis Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 4,5 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (JŲ) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulėje yra 4,5 mg rivastigmino (rivastigmino vandenilio tartrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

250 kietųjų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kapsulę nurykite visą, nekramtytą ir neatidarytą.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/98/066/016

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 4,5 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDEDAMOJI DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 6,0 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulėje yra 6,0 mg rivastigmino (rivastigmino vandenilio tartrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

28 kietosios kapsulės

56 kietosios kapsulės

112 kietųjų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kapsulę nurykite visą, nekramtytą ir neatidarytą.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/010

28 kietosios kapsulės

 

 

EU/1/98/066/011

56 kietosios kapsulės

 

 

EU/1/98/066/012

112 kietųjų kapsulių

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 6,0 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 6,0 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Pirmadienis Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 6,0 mg kietosios kapsulės

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 kapsulėje yra 6,0 mg rivastigmino (rivastigmino vandenilio tartrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

250 kietųjų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kapsulę nurykite visą, nekramtytą ir neatidarytą.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/98/066/017

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 6,0 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

SUDEDAMOJI DĖŽUTĖ IR BUTELIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 2 mg/ml geriamasis tirpalas

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename mililitre yra 2 mg rivastigmino (rivastigmino vandenilio tartrato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje taip pat yra natrio benzoato, citrinų rūgšties, natrio citrato, chinolino geltonojo dažo (E104) ir išgrynintojo vandens.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Geriamasis tirpalas 50 ml

120 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Atidarius butelį, Exelon geriamąjį tirpalą suvartoti per 1 mėnesį.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje. Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Laikyti vertikaliai.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/98/066/018

50 ml

 

EU/1/98/066/013

120 ml

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 2 mg/ml [tik išorinė pakuotė]

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ VIENINGAJAI PAKUOTEI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 4,6 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename 5 cm2 transderminiame pleistre yra 9 mg rivastigmino ir atpalaiduojama 4,6 mg rivastigmino per 24 valandas.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be kitų, yra ir šių pagalbinių medžiagų: lakuota polietileno tereftalato plėvelė, alfa tokoferolis, poli(butilmetakrilatas, metilmetakrilatas), akrilinis kopolimeras, silikono alyva, dimetikonas, dengta fluoropolimeru poliesterio plėvelė.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai

30 transderminių pleistrų

42 transderminiai pleistrai

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoj ir nepasiekiamoje e vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Pleistrą laikyti paketėlyje iki naudojimo.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/019

7 transderminiai pleistrai

 

 

 

EU/1/98/066/020

30 transderminių pleistrų

 

 

 

EU/1/98/066/031

42 transderminiai pleistrai

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 4,6 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ DĖŽUTĖ SUDĖTINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOSIOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 4,6 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename 5 cm2 transderminiame pleistre yra 9 mg rivastigmino ir atpalaiduojama 4,6 mg rivastigmino per 24 valandas.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be kitų, yra ir šių pagalbinių medžiagų: lakuota polietileno tereftalato plėvelė, alfa tokoferolis, poli(butilmetakrilatas, metilmetakrilatas), akrilinis kopolimeras, silikono alyva, dimetikonas, dengta fluoropolimeru poliesterio plėvelė.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 transderminių pleistrų. Sudėtinės pakuotės dalis. Neparduodama atskirai.

42 transderminiai pleistrai. Sudėtinės pakuotės dalis. Neparduodama atskirai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Pleistrą laikyti paketėlyje iki naudojimo.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/021

60 transderminių pleistrų

 

 

 

EU/1/98/066/022

90 transderminių pleistrų

 

 

 

EU/1/98/066/032

84 transderminiai pleistrai

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 4,6 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ SUDĖTINEI PAKUOTEI (SU MĖLYNĄJA DĖŽUTE)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 4,6 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename 5 cm2 transderminiame pleistre yra 9 mg rivastigmino ir atpalaiduojama 4,6 mg rivastigmino per 24 valandas.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be kitų, yra ir šių pagalbinių medžiagų: lakuota polietileno tereftalato plėvelė, alfa tokoferolis, poli(butilmetakrilatas, metilmetakrilatas), akrilinis kopolimeras, silikono alyva, dimetikonas, dengta fluoropolimeru poliesterio plėvelė.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 60 (2 dėžutės po 30) transderminių pleistrų.

Sudėtinė pakuotė: 90 (3 dėžutės po 30) transderminių pleistrų.

Sudėtinė pakuotė: 84 (2 dėžutės po 42) transderminiai pleistrai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Pleistrą laikyti paketėlyje iki naudojimo.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/021

60 transderminių pleistrų

 

 

 

EU/1/98/066/022

90 transderminių pleistrų

 

 

 

EU/1/98/066/032

84 transderminiai pleistrai

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 4,6 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Exelon 4,6 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras paketėlyje

6.KITA

Klijuokite vieną pleistrą per dieną. Nuimkite ankstesnės dienos pleistrą prieš klijuojant VIENĄ naują pleistrą.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ VIENINGAJAI PAKUOTEI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 9,5 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename 10 cm2 transderminiame pleistre yra 18 mg rivastigmino ir atpalaiduojama 9,5 mg rivastigmino per 24 valandas.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be kitų, yra ir šių pagalbinių medžiagų: lakuota polietileno tereftalato plėvelė, alfa tokoferolis, poli(butilmetakrilatas, metilmetakrilatas), akrilinis kopolimeras, silikono alyva, dimetikonas, dengta fluoropolimeru poliesterio plėvelė.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai

30 transderminių pleistrų

42 transderminiai pleistrai

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Pleistrą laikyti paketėlyje iki naudojimo.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/023

7 transderminiai pleistrai

 

 

 

EU/1/98/066/024

30 transderminių pleistrų

 

 

 

EU/1/98/066/033

42 transderminiai pleistrai

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 9,5 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ DĖŽUTĖ SUDĖTINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOSIOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 9,5 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename 10 cm2 transderminiame pleistre yra 18 mg rivastigmino ir atpalaiduojama 9,5 mg rivastigmino per 24 valandas.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be kitų, yra ir šių pagalbinių medžiagų: lakuota polietileno tereftalato plėvelė, alfa tokoferolis, poli(butilmetakrilatas, metilmetakrilatas), akrilinis kopolimeras, silikono alyva, dimetikonas, dengta fluoropolimeru poliesterio plėvelė.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 transderminių pleistrų. Sudėtinės pakuotės dalis. Neparduodama atskirai.

42 transderminiai pleistrai. Sudėtinės pakuotės dalis. Neparduodama atskirai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Pleistrą laikyti paketėlyje iki naudojimo.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/025

60 transderminių pleistrų

 

 

 

EU/1/98/066/026

90 transderminių pleistrų

 

 

 

EU/1/98/066/034

84 transderminiai pleistrai

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 9,5 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ SUDĖTINEI PAKUOTEI (SU MĖLYNĄJA DĖŽUTE)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 9,5 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename 10 cm2 transderminiame pleistre yra 18 mg rivastigmino ir atpalaiduojama 9,5 mg rivastigmino per 24 valandas.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be kitų, yra ir šių pagalbinių medžiagų: lakuota polietileno tereftalato plėvelė, alfa tokoferolis, poli(butilmetakrilatas, metilmetakrilatas), akrilinis kopolimeras, silikono alyva, dimetikonas, dengta fluoropolimeru poliesterio plėvelė.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 60 (2 dėžutės po 30) transderminių pleistrų.

Sudėtinė pakuotė: 90 (3 dėžutės po 30) transderminių pleistrų.

Sudėtinė pakuotė: 84 (2 dėžutės po 42) transderminiai pleistrai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Pleistrą laikyti paketėlyje iki naudojimo.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/025

60 transderminių pleistrų

 

 

 

EU/1/98/066/026

90 transderminių pleistrų

 

 

 

EU/1/98/066/034

84 transderminiai pleistrai

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 9,5 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Exelon 9,5 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras paketėlyje

6. KITA

Klijuokite vieną pleistrą per dieną. Nuimkite ankstesnės dienos pleistrą prieš klijuojant VIENĄ naują pleistrą.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ VIENINGAJAI PAKUOTEI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 13,3 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename 15 cm2 transderminiame pleistre yra 27 mg rivastigmino ir atpalaiduojama 13,3 mg rivastigmino per 24 valandas.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be kitų, yra ir šių pagalbinių medžiagų: lakuota polietileno tereftalato plėvelė, alfa tokoferolis, poli(butilmetakrilatas, metilmetakrilatas), akrilinis kopolimeras, silikono alyva, dimetikonas, dengta fluoropolimeru poliesterio plėvelė.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai

30 transderminių pleistrų

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Pleistrą laikyti paketėlyje iki naudojimo.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/027

7 transderminiai pleistrai

 

 

EU/1/98/066/028

30 transderminių pleistrų

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 13,3 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ DĖŽUTĖ SUDĖTINEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOSIOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 13,3 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename 15 cm2 transderminiame pleistre yra 27 mg rivastigmino ir atpalaiduojama 13,3 mg rivastigmino per 24 valandas.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be kitų, yra ir šių pagalbinių medžiagų: lakuota polietileno tereftalato plėvelė, alfa tokoferolis, poli(butilmetakrilatas, metilmetakrilatas), akrilinis kopolimeras, silikono alyva, dimetikonas, dengta fluoropolimeru poliesterio plėvelė.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 transderminių pleistrų. Sudėtinės pakuotės dalis. Neparduodama atskirai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Pleistrą laikyti paketėlyje iki naudojimo.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/029

60 transderminių pleistrų

 

 

EU/1/98/066/030

90 transderminių pleistrų

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

Serija

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 13,3 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ SUDĖTINEI PAKUOTEI (SU MĖLYNĄJA DĖŽUTE)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exelon 13,3 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename 15 cm2 transderminiame pleistre yra 27 mg rivastigmino ir atpalaiduojama 13,3 mg rivastigmino per 24 valandas.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be kitų, yra ir šių pagalbinių medžiagų: lakuota polietileno tereftalato plėvelė, alfa tokoferolis, poli(butilmetakrilatas, metilmetakrilatas), akrilinis kopolimeras, silikono alyva, dimetikonas, dengta fluoropolimeru poliesterio plėvelė.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 60 (2 dėžutės po 30) transderminių pleistrų.

Sudėtinė pakuotė: 90 (3 dėžutės po 30) transderminių pleistrų.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Pleistrą laikyti paketėlyje iki naudojimo.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/066/029

60 transderminių pleistrų

 

 

EU/1/98/066/030

90 transderminių pleistrų

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Exelon 13,3 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Exelon 13,3 mg/24 h transderminis pleistras

Rivastigminum

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras paketėlyje

6. KITA

Klijuokite vieną pleistrą per dieną. Nuimkite ankstesnės dienos pleistrą prieš klijuojant VIENĄ naują pleistrą.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai