Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exubera (insulin human) – ženklinimas - A10AF01

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasExubera
ATC kodasA10AF01
Sudėtisinsulin human
GamintojasPfizer Limited
Inhaliaciniai dozuoti milteliai
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
Kartono dėžutė/Vienadozės lizdinės plokštelės (30, 60, 90, 180 ir 270)
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EXUBERA 1 mg inhaliaciniai dozuoti milteliai Žmogaus insulinas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-JŲ) KIEKIS (-IAI)

 

Vienoje vienadozėje lizdinėje plokštelėje yra 1 mg žmogaus insulino.

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

Taip pat yra manitolio, glicino, natrio citrato (dihidrato pavidalo), natrio hidroksido.

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

neberegistruotas

 

30 x 1 vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis. 60 x 1 vienadozė lizdinpreparatasė plokštelė su išmuštomis skylutėmis. 90 x 1 vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis.

180 x 1 vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis. 270 x 1 vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Inhaliuoti.

Vartoti tik naudojant insulino inhaliatorių.

Prieš pradėdami vartoti, perskaitykite pakuotės lapelį ir inhaliatoriaus naudojimo instrukciją.

VaistinisTrimis 1 mg vienadozėmis plokštelėmis vieną 3 mg vienadozę plokštelę keisti negalima. Jeigu 3 mg plokšteles.

vienadozės lizdinės plokštelės įsigyti neįmanoma, vietoj jos galima vartoti tik dvi 1 mg lizdines

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Nuplėšus viršutinę plėvelę, laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

 

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Pfizer Limited

 

 

 

 

Ramsgate Road

 

 

 

 

Sandwich

 

 

 

 

Kent

 

 

 

 

 

CT13 9NJ

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

 

 

 

EU/1/05/327/001

 

neberegistruotas

 

EU/1/05/327/002

preparatas

 

EU/1/05/327/003

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/004

 

 

 

 

EU/1/05/327/005

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Serija {numeris}

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

EXUBERA 1 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

{POBŪDIS/TIPAS}

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

EXUBERA 1 mg inhaliaciniai dozuoti milteliai

neberegistruotas

 

 

 

 

Žmogaus insulinas

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

 

 

Pfizer Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

 

EXP{MMMM/mm}

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Lot {numeris}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

preparatas

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

Inhaliuoti.

3. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

(-AI)
MINIMALI INFORMACIJA ANT TARPINĖS PAKUOTĖS NUPLĖŠIAMA FOLIJA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EXUBERA 1 mg inhaliaciniai dozuoti milteliai Žmogaus insulinas

2.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

Inhaliaciniai dozuoti milteliai

 

 

30x 1

vienadozių lizdinių plokštelių su išmuštomis skylutėmis

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

 

Trimis 1 mg vienadozėmis plokštelėmis vieną 3 mg vienadozę plokštelę keisti negalima. Jeigu 3 mg vienadozės lizdinės plokštelės įsigyti neįmanoma, vietoj jos galima vartoti tik dvi 1 mg lizdines plokšteles.

 

 

 

 

 

4.

 

preparatas

 

TINKAMUMO LAIKAS

 

EXP {MMMM/mm}

 

5.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

 

Pfizer Limited

 

 

 

 

 

 

6.

SERIJOS NUMERIS

Vaistinis

 

 

Lot {numeris}

 

 

7.

KITA

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
Kartono dėžutė/Vienadozės lizdinės plokštelės (60, 90, 270)
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EXUBERA 1 mg inhaliaciniai dozuoti milteliai Žmogaus insulinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-JŲ) KIEKIS (-IAI)

Vienoje vienadozėje lizdinėje plokštelėje yra 1 mg žmogaus insulino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Taip pat yra manitolio, glicino, natrio citrato (dihidrato pavidalo), natrio hidroksido.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Inhaliaciniai dozuoti milteliai

 

 

Dėžutė: 60 x 1 PVC/Aliuminio folijos vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis (2

 

 

neberegistruotas

maišeliai), ir 2 atsarginės insuliną išskiriančios detalės (IID)

 

preparatas

 

 

 

 

 

 

Inhaliuoti.

 

 

 

Dėžutė: 270 x 1 PVC/Aliuminio folijos vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis (9 maišeliai) ir 6 atsarginės insuliną išskiriančios detalės (IID)

Dėžutė: 90 x 1 PVC/Aliuminio folijos 1 mg vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis (3 maišeliai), 1 insulino inhaliatorius, 1 atsarginė kamera ir 6 atsarginės insuliną išskiriančios detalės (IID).

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

VaistinisVartoti tik naudojant insulino inhaliatorių.

Prieš pradėdami vartoti, perskaitykite pakuotės lapelį ir inhaliatoriaus naudojimo instrukciją.

Trimis 1 mg vienadozėmis plokštelėmis vieną 3 mg vienadozę plokštelę keisti negalima. Jeigu 3 mg vienadozės lizdinės plokštelės įsigyti neįmanoma, vietoj jos galima vartoti tik dvi 1 mg lizdines plokšteles.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Nuplėšus viršutinę plėvelę, laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Negalima šaldyti ar užšaldyti.

 

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

11.

RINKODAROS TEISĖS PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Pfizer Limited

neberegistruotas

 

Ramsgate Road

 

Sandwich

 

Kent

 

 

CT13 9NJ

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

 

 

EU/1/05/327/006

 

 

 

EU/1/05/327/007

 

 

 

EU/1/05/327/008

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

preparatas

 

 

Serija{numeris}

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

Vaistinis

 

 

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

EXUBERA 1 mg

Inhaliaciniai dozuoti milteliai
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS Kartono dėžutė/Vienadozės lizdinės plokštelės (30, 60, 90, 180 ir 270)
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EXUBERA 3 mg inhaliaciniai dozuoti milteliai Žmogaus insulinas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

Vienoje vienadozėje lizdinėje plokštelėje yra 3 mg žmogaus insulino.

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

Taip pat yra manitolio, glicino, natrio citrato (dihidrato pavidalo), natrio hidroksido.

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

neberegistruotas

 

30 x 1 vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis. 60 x 1 vienadozė lizdinpreparatasė plokštelė su išmuštomis skylutėmis. 90 x 1 vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis.

180 x 1 vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis. 270 x 1 vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Inhaliuoti.

Vartoti tik naudojant insulino inhaliatorių.

Prieš pradėdami vartoti, perskaitykite pakuotės lapelį ir inhaliatoriaus naudojimo instrukciją.

VaistinisTrimis 1 mg vienadozėmis plokštelėmis vieną 3 mg vienadozę plokštelę keisti negalima. Jeigu 3 mg plokšteles.

vienadozės lizdinės plokštelės įsigyti neįmanoma, vietoj jos galima vartoti tik dvi 1 mg lizdines

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Nuplėšus viršutinę plėvelę, laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

 

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Pfizer Limited

 

 

 

Ramsgate Road

 

 

 

Sandwich

 

 

 

Kent

 

 

 

 

CT13 9NJ

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

neberegistruotas

 

 

EU/1/05/327/009

 

 

 

EU/1/05/327/010

 

 

 

EU/1/05/327/011

 

 

 

EU/1/05/327/012

 

 

 

EU/1/05/327/013

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Serija {numeris}

 

 

 

preparatas

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

Vaistinis

 

 

EXUBERA 3 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

{POBŪDIS/TIPAS}

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

EXUBERA 3 mg inhaliaciniai dozuoti milteliai

neberegistruotas

 

 

 

 

Žmogaus insulinas

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

 

 

Pfizer Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

 

EXP{MMMM/mm}

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Lot {numeris}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

preparatas

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

Inhaliuoti.
3. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)
MINIMALI INFORMACIJA ANT TARPINĖS PAKUOTĖS NUPLĖŠIAMA FOLIJA
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EXUBERA 3 mg inhaliaciniai dozuoti milteliai Žmogaus insulinas

2.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

Inhaliaciniai dozuoti milteliai

 

 

30x 1

vienadozių lizdinių plokštelių su išmuštomis skylutėmis

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

 

Trimis 1 mg vienadozėmis plokštelėmis vieną 3 mg vienadozę plokštelę keisti negalima. Jeigu 3 mg vienadozės lizdinės plokštelės įsigyti neįmanoma, vietoj jos galima vartoti tik dvi 1 mg lizdines plokšteles.

 

4.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

 

preparatas

 

EXP {MMMM/mm}

 

5.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

 

Pfizer Limited

 

 

 

 

Vaistinis

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Lot {numeris}

 

 

7.

KITA

 

Inhaliaciniai dozuoti milteliai
EXUBERA 3 mg inhaliaciniai dozuoti milteliai Žmogaus insulinas
2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
Kartono dėžutė/Vienadozės lizdinės plokštelės (60, 90, 180, 270)
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje vienadozėje lizdinėje plokštelėje yra 3 mg žmogaus insulino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Taip pat yra manitolio, glicino, natrio citrato (dihidrato pavidalo),neberegistruotasnatrio hidroksido.

Dėžutė: 60 x 1 PVC/Aliuminiopreparatasfolijos vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis (2 maišeliai), ir 2 atsarginės insuliną išskiriančios detalės (IID)

Dėžutė: 90 x 1 PVC/Aliuminio folijos vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis (3 maišeliai), ir 2 atsarginės insuliną išskiriančios detalės (IID)

Dėžutė: 180 x 1 PVC/Aliuminio folijos vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis (6 maišeliai), ir 2 atsarginės insuliną išskiriančios detalės (IID)

Dėžutė: 270 x 1 PVC/Aliuminio folijos vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis (9 maišeliai), ir 6 atsarginės insuliną išskiriančios detalės (IID)

Dėžutė: 90 x 1 PVC/Aliuminio folijos vienadozė lizdinė plokštelė su išmuštomis skylutėmis (3

Vaistinis5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

maišeliai), 1 insulino inhaliatorius, atsarginė kamera ir 6 atsarginės insuliną išskiriančios detalės (IID)

Inhaliuoti.

Vartoti tik naudojant insulino inhaliatorių.

Prieš pradėdami vartoti, perskaitykite pakuotės lapelį ir inhaliatoriaus naudojimo instrukciją.

Trimis 1 mg vienadozėmis plokštelėmis vieną 3 mg vienadozę plokštelę keisti negalima. Jeigu 3 mg vienadozės lizdinės plokštelės įsigyti neįmanoma, vietoj jos galima vartoti tik dvi 1 mg lizdines plokšteles.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS

, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Nuplėšus viršutinę plėvelę, laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Negalima šaldyti ar užšaldyti.

 

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Pfizer Limited

 

 

 

 

Ramsgate Road

 

 

 

 

Sandwich

 

 

 

 

Kent

 

 

 

 

 

CT13 9NJ

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

 

 

 

EU/1/05/327/014

 

 

 

 

EU/1/05/327/015

 

 

 

 

EU/1/05/327/016

 

 

 

 

EU/1/05/327/017

 

 

 

 

EU/1/05/327/018

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

Vaistinis

 

 

 

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

EXUBERA 3 mg

Vaistinis

preparatas

 

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai