Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Preparato charakteristikų santrauka - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasFablyn
ATC kodasG03
Sudėtislasofoxifene tartrate
GamintojasDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
Plėvele dengta tabletė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FABLYN 500 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra toks lazofoksifeno tartrato kiekis, kuris atitinka 500 mikrogramų lazofoksifeno.

Pagalbinė medžiaga. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 71,34 mg laktozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Trikampė persiko spalvos plėvele dengta tabletė, kurios vienoje pusėje yra užrašas ,,Pfizer“, o kitoje ,,OPR 05“.

neberegistruotas

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Jeigu moteriai po menopauzės nusprendži ma taikyti gydymą FABLYN arba kitokiais vaistiniais preparatais, įskaitant estrogenus, reikia tsižvelgti į menopauzės simptomus, poveikį gimdos ir krūties audiniams, kardiovaskulinę riziką bei naudą (žr. 5.1 skyrių).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Osteoporozės po menopauzėpreparatass gydymas moterims, kurioms yra padidėjusi lūžių rizika. Nustatytas žymus stuburo ir ne stuburo, bet ir ne šlaunikaulio k ulų lūžių dažnio sumažėjimas (žr. 5.1 skyrių).

SuaugusiejiVaistinis(moterys po menopauzės):

Rekomenduojama dozė yra viena 500 mikrogramų tabletė per parą.

Tabletę gal ma išgerti bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į maisto ar gėrimų vartojimą.

Reikia p pildomai vartoti kalcio ir (arba) D vitamino papildų, jeigu jų per parą suvartojama nepakankamai. Moterims po menopauzės reikia suvartoti vidutiniškai 1500 mg kalcio per parą. Rekomenduojama vartoti 400-800 TV D vitamino dozę per parą.

Vaikai ir jaunesni kaip 18 metų paaugliai:

Indikacijų vartoti FABLYN vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams nėra, nes šiuo vaistiniu preparatu gydomos tik moterys po menopauzės. Taigi saugumo ir veiksmingumo tyrimų neatlikta (žr. 5.2 skyrių).

Senyvos moterys (65 metų ir vyresnės):

Dėl lėtinio ligos pobūdžio reikia taikyti ilgalaikį gydymą
Inkstų funkcijos nepakankamumas:

Senyvoms moterims dozės keisti nebūtina (žr. 5.2 skyrių).

Kepenų funkcijos nepakankamumas:

Pacientėms, kurios serga lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu, dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių). Lazofoksifeno saugumo ir veiksmingumo tyrimų su pacientėmis, kurios serga kepenų funkcijos nepakankamumu ir kurių kepenų funkcijos tyrimų rodmenys > 1,5 VNR, neatlikta. Taigi tokioms pacientėms FABLYN vartoti reikia atsargiai.

Pacientėms, kurios serga lengvu ar vidutinio sunkumo inkstų nepakankamumu, dozės keis i nebūtina (žr. 5.2 skyrių). Lazofoksifeno saugumo ir veiksmingumo tyrimų su pacientėmis, kurios serga sunkiu inkstų nepakankamumu, neatlikta. Taigi tokioms pacientėms FABLYN vartoti reikia atsargiai.

FABLYN (žr. 5.1 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaistinio p epa ato medžiagai.

Esantys arba anksčiau pasireiškę venų tromboembolijos reiškiniai, įskaitant giliųjų venų trombozę, plaučių emboliją ir tinklainės venų trombozę.

Neišaiškintas kraujavimas iš gimdos.

neberegistruotas

Nėštumas ir žindymo laikotarpis:preparatasFABLYN skiri m s vartoti tik moterims po menopauzės. Galinčioms pastoti, nėščioms moterims ar žindyvėms FABLYN v rtoti negalima (žr. 4.6 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo p iemonės

Klinikinių tyrimų duomenimis, FABLYN gydytoms moterims, palyginti su placebu, nustatyta didesnė venų tromboembolijos rizika (giliųjų venų trombozės ir plaučių embolijos). Gali pasireikšti ir kitų venų tromboembolijos reiškinių. Va tojant FABLYN, lengvesnių paviršinių venų tromboflebito reiškinių diagnozuota irgi dažniau, alyginti su placebu. Pacientėms, kurioms dėl bet kurių priežasčių yra venų tromboembolijos re šk nių rizika, reikia nustatyti rizikos ir naudos santykį (žr. 4.3 ir 4.8 skyrius). Imobilizacija nepriklau omai nuo gydymo didina venų tromboembolijos reiškinių riziką, taigi FABLYN

vartojimą reikia

u raukti likus ne mažiau kaip 3 savaitėms iki imobilizacijos ir nevartoti imobilizacijos

laikotarpiu (pvz.,

ve kimo po chirurginės operacijos laikotarpiu, ilgalaikio gulimo režimo). Gydymą

atnaujintiVaistinisgal ma tik tada, kai pacientė visiškai pasveiksta. Be to, moterims, kurios vartoja FABLYN, reikia rekomenduoti periodiškai judėti ilgalaikės kelionės metu.

Jeigu dėl neišaiškintų priežasčių pasireiškia kraujavimas iš makšties, reikia ištirti pacientės būklę. FABLYN gydytų ir placebą vartojusių pacienčių grupėse gimdos gleivinės išvešėjimo ir vėžio dažnis buvo panašus (žr. 5.1 skyrių).

Lazofoksifenas susijęs su gerybinių gimdos gleivinės auglių atsiradimu. Kai kurioms pacientėms šiek tiek padažnėjo kraujavimo iš makšties, ultragarsu diagnozuotų gimdos gleivinės cistinių pokyčių ir histologiniu tyrimu išaiškintų gerybinės cistinės atrofijos (gimdos gleivinės atrofijos rūšis) atvejų. Tokie cistiniai pokyčiai lėmė maždaug 1,5 mm vidutinį gimdos gleivinės sustorėjimą. Dėl šių gerybinių pokyčių PEARL tyrimo metu didesnei daliai FABLYN vartojusių pacienčių atlikta diagnostinių gimdos procedūrų, palyginti su placebą vartojusiomis pacientėmis (žr. 5.1 skyrių). Vis dėlto atsižvelgiant į moterų po

menopauzės stebėjimo rekomendacijas, moterims, kurioms kraujavimas nepasireiškia, dėl šių gerybinių pokyčių atlikti papildomų tyrimų nereikia, nes diagnostinės gimdos procedūros rizika moterims, kurioms simptomų nepasireiškia, persveria bet kokią naudą. Gimdos gleivinės histologiją tiriantį patologą reikia perspėti, kad moteris vartojo lazofoksifeną, kad gerybinės cistinės atrofijos diagnozė būtų kuo tikslesnė.

FABLYN vartojimas kartu su sisteminio poveikio estrogenais ar hormonų terapija, netirtas, taigi FABLYN vartoti kartu su sisteminio poveikio estrogenais nerekomenduojama.

FABLYN vartojimas moterims, kurioms anksčiau buvo diagnozuotas krūties vėžys, netirtas. Duomenų

apie šio vaistinio preparato vartojimą kartu su vaistiniais preparatais, kuriais gydomas anksti diagnozuotas ar išplitęs krūties vėžys, nėra. Dėl to osteoporozę gydyti FABLYN reikia tik užbaigus krūties vėžio gydymą, įskaitant pagalbinį gydymą.

Visus vartojant FABLYN atsiradusius neišaiškintus krūtų sutrikimus reikia ištirti. FABLYN nepanaikina krūties vėžio rizikos (žr. 5.1 skyrių).

Vartojant FABLYN, gali dažniau pasireikšti kraujo priplūdimas į veidą ir kaklą, šis vaistinis preparatas

neveiksmingas, mažinant su estrogenų trūkumu susijusį kraujo priplūdimą į ve dą ir kaklą. Kai kurioms

pacientėms, kurioms simptomų nepasireiškia, kraujo priplūdimas į veidą ir kaklą gali pasireikšti pradėjus gydymą.

Riboti klinikinių tyrimų duomenys rodo, kad pacientėms, kurioms anksčiau geriant estrogenų pasireiškė hipertrigliceridemija (> 5,6 mmol/l), lazofoxifeno vartojimas gali ūti susijęs su žymiu trigliceridų

koncentracijos serume padidėjimu. Vartojant lazofoksifenneberegistruotasą, r ikia stebėti pacienčių, kurioms anksčiau buvo šių sutrikimų, trigliceridų koncentraciją serume.

Daug lazofoksifeno prisijungia prie baltymų, vaistinis preparatas šalinamas iš organizmo metabolizmo būdu ir greičiausiai patenka į enterohepatinę kr ujo ką (žr. 5.2 skyrių). FABLYN saugumo ir

veiksmingumo tyrimų su pacientėmis, kurių kepenų funkcijos rodmenys > 1,5 VNR, neatlikta, taigi

tokioms pacientėms FABLYN vartoti reikia ts rgiai.

malabsorbcija.

preparatas

FABLYN saugumo ir veiksmingumo tyrimų su pacientėmis, kurios serga sunkiu inkstų nepakankamumu, neatlikta, taigi tokioms pacientėms FABLYN vartoti reikia atsargiai (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

FABLYN sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientėms, kurioms nustatyta

retų paveldimų sutrikimų: galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės

4.5 VaistinisSąveika su k tais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Atsižvelg ant į tai, kad kolestiraminas (anijonų pakeičiamoji derva), flukonazolas (CYP2C9 inhibitorius), ketokon zol s (CYP3A4/5 inhibitorius) ir paroksetinas (CYP2D6 inhibitorius) kliniškai reikšmingo poveikio l zofoksifeno farmakokinetikai nedaro, tikimybė, kad kitos anijonų pakeičiamosios dervos ir kiti šių CYP izofermentų inhibitoriai sukels kliniškai reikšmingų FABLYN ekspozicijos pokyčių, yra maža ir dozės keisti nereikia.

Lazofoksifeno klirensas iš pacienčių, kurios ilgą laiką vartoja CYP3A4 ir UDP-gliukuronoziltransferazės sužadinančių vaistinių preparatų (pvz., fenitoiną, karbamazepiną, barbitūratų, jonažolės preparatų), organizmo gali padidėti, dėl to gali sumažėti pusiausvyros apykaitos koncentracija ir vaistinio preparato veiksmingumas.

Ketokonazolas. Stiprus CYP3A4/5 inhibitorius ketokonazolas padidino lazofoksifeno sisteminę ekspoziciją 20 %. Manoma, kad tai yra kliniškai nereikšminga.

Žindymo laikotarpis
Nėštumas

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Paroksetinas. Stiprus CYP2D6 inhibitorius paroksetinas padidino lazofoksifeno sisteminę ekspoziciją 35 %. Manoma, kad tai yra kliniškai nereikšminga.

Protonų siurblio inhibitoriai. Duomenų apie kartu vartojamų protonų siurblio inhibitorių (PSI) įtaką lazofoksifenui nėra. Taigi šiuos vaistinius preparatus vartoti kartu su lazofoksifenu reikia atsargiai.

Klinikinių tyrimų duomenimis, lazofoksifenas neveikia dekstrometorfano (CYP2D6 substrato) ir chlorzoksazono (CYP2E1 substrato) metabolizmo ar varfarino (CYP2C9 substrato), metilprednizolono (CYP3A4 substrato) ar digoksino (MDR 1 glikoproteino P substrato) farmakokinetikos. Taigi, kad

FABLYN keistų vaistinių preparatų, kurie eliminuojami metabolizmo,neberegistruotasveikiant šiems CYP izofermentams, būdu arba pernešami MDR 1 glikoproteino P, farmakokinetiką, nesitikima.

Varfarinas. Lazofoksifenas neveikia R- ir S- varfarino farmakokinetikos. Vidutinis tarptau inis normalizuotas santykis (angl., Mean international normalized ratio [INR]) AUC ir didžia sias INR rodmuo pavartojus vienkartinę varfarino dozę kartu su lazofoksifenu, buvo maždaug a itinkamai 8 % ir 16 % mažesni, nei vartojant vieną varfariną. Manoma, kad šie pokyčiai yra kliniškai nereikšmingi.

FABLYN vartoja tik moterys po menopauzės. FABLYN negalima vartoti vaisingoms moterims (žr. 4.3 skyrių). Reikiamų duomenų apie lazofoksifeno vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas.

FABLYN vartoja tik moteryspreparataspo menopauzės. FABLYN žindymo laikotarpiu vartoti negalima (žr. 4.3 skyrių). Ar lazofoksifeno prasiskverbia į motinos pieną, nežinoma. Su gyvūnais atlikti tyrimai rodo, kad

lazofoksifeno prasiskverbia į pieną.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

FABLYNVaistinisžinomo pove k o gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nedaro.

Dvigubai aklu būdu atlikti dideli (dalyvavo 8556 pacientės) tarptautiniai klinikiniai lūžių III fazės atsitiktinių mč ų, placebu kontroliuojamieji osteoporozės gydymo FABLYN saugumo tyrimai (PEARL tyrim s). Moterys po menopauzės buvo gydytos 60 mėnesių, 2852 atsitiktiniu būdu buvo paskirta vartoti FABLYN ir 2852 atsitiktiniu būdu buvo paskirta vartoti placebą

Šio tyrimo duomenimis, gydymą dėl nepageidaujamų reiškinių nutraukė 12,9 % FABLYN ir 12,3 % placebą vartojusių moterų.

Venų tromboembolijos (VTE) reiškiniai. Sunkiausia nepageidaujama reakcija, susijusi su FABLYN vartojimu, buvo VTE (giliųjų venų trombozė, plaučių embolija, tinklainės venų trombozė). Per 5 stebėjimo metus VTE pasireiškė 37 FABLYN vartojusioms moterims (1,3 % arba 2,9 per 1000 pacienčių metų), palyginti su 18 placebą vartojusių moterų (0,6 % arba 1,41 per 1000 pacienčių metų), santykinė rizika buvo 2,06 (95 % PI: 1,17; 3,61).

PEARL tyrimo duomenimis, vartojant lazofoksifeną, kaip ir vartojant kitokius selektyvius estrogenų receptorių moduliatorius (SERM), šiek tiek sumažėjo (maždaug 4 %) trombocitų kiekis.

Dažnos nepageidaujamos reakcijos, kurios, manoma, buvo susijusios su gydymu FABLYN buvo raumenų spazmai, kraujo priplūdimas į veidą ir kaklą bei išskyros iš makšties. Raumenų spazmai pasireiškė maždaug vienai iš 9 pacienčių. Kraujo priplūdimas į veidą ir kaklą pasireiškė maždaug vienai iš 11 pacienčių ir dažniausiai pasireiškė per pirmus 6 gydymo mėnesius. Išskyrų iš makšties atsirado maždaug vienai iš 26 pacienčių.

neberegistruotas 1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, kurios placebu kontroliuojamųjų osteoporozės gydymo

Atlikti II fazės placebu kontroliuojamieji osteoporozės gydymo FABLYN saugumo tyrimai, kuriuo e dalyvavo Japonijos, Korėjos ir Taivanio moterys. Moterys po menopauzės buvo gydytos 12 mėne ių, 124 vartojo FABLYN ir 125 vartojo placebą. Šio tyrimo duomenimis, 3,2 % FABLYN ir 8,0 % pl cebą vartojusių moterų nutraukė gydymą dėl nepageidaujamų reiškinių.

1 lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, kurios dviejų osteoporozės gydymo klinikinių tyrimų metu pasireiškė dažniau vartojant vaistinį preparatą nei vartojant placebą.

Dauguma tyrimų metu pasireiškusių nepageidaujamų reakcijų buvo lengvos, ydymo nutraukti dažniausiai neprireikė.

Nepageidaujamos reakcijos išvardytos pagal organų sistemų klas s ir dažnį (labai dažnos [≥1/10], dažnos [nuo ≥1/100 iki < 1/10], nedažnos [nuo ≥1/1000 iki < 1/100] ir r tos [nuo ≥1/10 000 iki < 1/1000] sutrikimai). Kiekvienoje organų sistemų klasių ir dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos išvardytos ne mažėjančio sunkumo tvarka, bet pagal abėcėlę.

klinikinių tyrimų metu dažniau pasireiškė FABLYN nei placebą vartojančioms moterims.

Infekcijos ir infestacijos

 

 

Nedažni.

Makšties infekcija, makšties k ndidozė, šlapimo takų infekcija, vulvovaginitas.

Reti.

Akių paprastoji pūslelinė, bronchitas, celiulitas, cervicitas, divertikulitas, furunkulas, grybelių

 

sukelta infekcija, inf

kcinis artritas, labirintitas, lytinių organų kandidozė, pielonefritas,

 

piometra, pūlinėlinė.

 

Gerybiniai,

piktybiniai ir ne

atikslinti navikai (tarp jų cistos ir polipai)

Nedažni.

Fibroma, g mdos lejomioma.

 

 

 

preparatas

Reti.

Daugybinė m eloma, gerybinė krūties neoplazija, gerybinis prieskydinių liaukų navikas, gimdos

 

gleiv ės

eoplazija, hemangioma, krūties fibroma, lejomioma, lėtine limfocitinė leukemija,

 

melanoc

nis apgamas, moters lytinių organų neoplazija, neoplazija, piktybinė kepenų

 

neoplazija.

 

 

Kraujo ir

limfinės sistemos sutrikimai

Nedažni.

Anemija, makrocitoze, trombocitopenija.

Reti.

Hipochromazija, megaloblastine anemija.

Vaistinis

 

 

Imuninės sistemos sutrikimai

 

Reti. Sezonine alergija.

Endokrininiai sutrikimai

Reti. Hiperparatiroze.

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Nedažni. Cukrinis diabetas.

Reti. Anoreksija, apetito padidejimas, apetito sumažejimas, hipertrigliceridemija, hipoalbuminemija,

hipofosfatemija, tetanija, II tipo cukrinis diabetas.

Psichikos sutrikimai

Reti. Ciklotiminis sutrikimas, nenormalūs sapnai.

Nervu sistemos sutrikimai

Nedažni.

Deginimo pojūtis, galvos skausmas, neramių kojų sindromas, smegenų infarktas.

Reti.

Alzheimerio tipo demencija, Amnezija, atminties sutrikimas, būklė prieš apalpstant, epilepsija,

 

hidrocefalija, kraujagyslinis galvos skausmas, migrena, migrena su aura, motorinių neuronų liga,

 

nervo suspaudimas, ortostatinis galvos svaigimas, parezė, sėdmens nervo skausmai, skonio

 

pojūčio susilpnėjimas, skonio pojūčio sutrikimas.

Akių sutrikimai

Nedažni.

Akių sausumas.

Reti.

Akies hiperemija, akies niežulys, akies voko edema, chorioretinopatija, gelton si s dėmės

 

degeneracija, junginės hiperemija, junginės kraujosruvos, kraujavimas į akį, lęšiuko nebuvimas,

 

nevienodi vyzdžiai, regėjimo aštrumo sumažėjimas, regėjimo sutrikimas, etinopatija, sausasis

 

keratokonjunktyvitas, tinklainės atšoka, tinklainės kraujagyslių sutrikimas.

Ausu ir

labirintu sutrikimai

Reti.

Ausies diskomfortas, nuo padėties priklausomas galvos sukimasis, v d nės ausies sutrikimas.

Širdies

sutrikimai

Nedažni.

Palpitacija, tachikardija.

Reti.

Cor pulmonale, kardiomegalija, sinoatrialine blokada, suprav ntrikulinės ekstrasistolės, širdies

 

nepakankamumas, triburio vožtuvo nepakankamumas.

Kraujagysli

ų sutrikimai

Dažni.

Kraujo priplūdimas į veidą ir kaklą.

 

neberegistruotas

Nedažni.

Flebitas, giliųjų venų trombozė paviršinių venų tromboflebitas, tromboflebitas, veido ir kaklo

 

paraudimas, veninio kraujo sąstovis.

Reti.

Aortos aneurizma, arterijų okliuzinė lig , embolija, galūnių venų trombozė, hematoma, kapiliarų

 

sutrikimas, kraujagyslių stenozė, k uj vimas, limfos sąstovis, protarpinis šlubumas, trombozė,

 

venų trombozė.

Dažni.

Vidurių užk etėjimas.preparatas

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir t rpuplaučio sutrikimai

Nedažni.

Alerginis rinitas, kosulys, laučių embolija.

Reti.

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga, plaučių granulioma, vazomotorinis rinitas.

Virškinimo

trakto sutrikimai

 

 

Vaistinis

Nedažni.

Burnos džiūv mas, dirglios žarnos sindromas, dujų susikaupimas virškinimo trakte, gastritas,

 

pilvo skausmas, skausmas pilvo apačioje, skausmas viršutinėje pilvo dalyje.

Reti.

Burnos išopėjimas, burnos skausmas, cheilozė, disfagija, duodenitas, dvylikapirštės žarnos opa,

 

ezofagitas, išeinamosios angos įtrūkimas, išeinamosios angos spazmas, kirkšnies išvarža, lūpos

 

uždegimas, opinis kolitas, pilvo įtempimas, skrandžio diskomfortas, skrandžio polipas, tiesiosios

 

žarnos opa, tiesiosios žarnos polipas.

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Nedažni. Kepenų steatozė, tulžies pūslės akmenligė.

Reti. Akmenys tulžies latake, cholecistitas, gelta, hepatitas, kepenų sutrikimas.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni. Prakaitavimo sustiprejimas.

Nedažni. Alopecija, niežulys, eritema (raudonė), prakaitavimas naktį.

Reti. Angioneurozinė edema, dilgelinė, generalizuotas niežulys, makulopapulinis išbėrimas, nago lūžimas, nagų sutrikimas, nenormali plaukų sandara, niežtintysis išbėrimas, odos dirginimas,

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

odos edema, odos hiperpigmentacija, odos pažaida, odos sausumas, padidėjusio jautrumo reakcija, rožiniai spuogai.

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Labai Raumenų spazmai. dažni.

Nedažni. Galūnių skausmas, kaklo skausmas, nugaros skausmas.

Reti.

Artropatija, bursitas, galūnių kontraktūra, kaulo išauga, klubo sutrikimas, kraujas sąnario

 

ertmėje, periartritas, piršto uždegimas, plaštakos sukamojo raumens sindromas, raumens

 

kontraktūra, raumenų trūkčiojimas, reumatoidinis artritas, sausgyslės makšties uždegimas,

 

 

neberegistruotas

 

sąnario sąstingis, skeleto raumenų diskomfortas, stuburgalio skausmas, šonkaulio kremzlė

 

uždegimas, žandikaulio skausmas.

 

Nedažni.

Dažnas šlapinimasis, skubus poreikis šlapintis, šlapimo nelaikymas, šlapinimasis naktį, šlaplės

 

sutrikimas.

 

Reti.

Hiperkalciurija, kraujavimas iš šlaplės, nefrosklerozė, šlapimo pūslės akmenys, šlapimo pūslės

 

hipertonija, šlapimo pūslės polipas, šlapimo takų sutrikimas.

Lytinės

sistemos ir krūties sutrikimai

Dažni.

Gimdos gleivinės išvešėjimas * (ultragarsu diagnozuotas gimdos leivinės sustorėjimas),

 

gimdos gleivinės sutrikimas, gimdos polipas, išskyros iš makšti s, makšties sutrikimas, šlapimo

 

pūslės išvarža.

 

Nedažni.

Gimdos gleivinės išvešėjimas ** (tyrėjo duomenimis), gimdos iškritimas, gimdos kaklelio

 

erozija, gimdos kaklelio displazija, gimdos kakl lio polipas, gimdos kaklelio sutrikimas, gimdos

 

vandenė, išskyros iš lytinių organų, kraujavimas iš makšties, kraujavimas iš lytinių organų,

 

kraujavimas po menopauzės, krūties skausmas, krūties sukietėjimas, krūties sutrikimas

 

moterims, makšties iškritimas, makšties išvarža, metroragija, tiesiosios žarnos išvarža, vulvos ir

 

makšties niežulys.

Reti.

Adenomiozė, gimdos kaklelio plokščiojo epitelio metaplazija, gimdos padidėjimas, gimdos

 

priedų cista, gimdos priedu sustorėjim s, išskyros iš krūties, kiaušintakio cista, klitorio

 

padidėjimas, kraujavimas iš gimdos, kraujo priplūdimas į makšties sienelę, krūtų fibrozė, krūtų

 

padidėjimas, lytinių organų niežulys, makšties erozija, makšties skausmas, makšties uždegimas,

 

spenelių skausmas, sp n lių sutrikimas, tarpvietės įplyšimas, vulvos sutrikimas, vulvos venų

 

varikozė.

 

Įgimtos,

šeiminės ir genetinės ligos

Reti.

Venų apsigimimai.

 

 

preparatas

Bendrieji sutrikimai r vartojimo vietos pažeidimai

Dažni.

Netikėtas atsakas į gydymą.

Nedažni.

Karšč o jut mas, krūtinės skausmas, nuovargis, periferinė edema.

Reti.

Ap vaigimo pojutis, edema, hipertermija, krutines diskomfortas, padidejimas, polipas,

 

uždegimas.

 

Tyrimai

 

 

Dažni

Aspartataminotransferazės aktyvumo padidėjimas.

 

Vaistinis

 

Nedažni.

Alaninaminotransferazės aktyvumo padidėjimas, gliukozės koncentracijos kraujyje padidėjimas,

 

nenormalus tepinėlis iš makšties, svorio padidėjimas, transaminazių padaugėjimas.

Reti.

Albuminų koncentracijos kraujyje sumažėjimas, didelio tankio lipoproteinų koncentracijos

 

sumažėjimas, gamagliutamiltransferazės aktyvumo padidėjimas, kaulų tankio sumažėjimas,

 

kojos pulso sumažėjimas, kraujas šlapime, mažo tankio lipoproteinų koncentracijos padidėjimas,

 

nenormalūs kiaušidžių ultragarsinio tyrimo duomenys, nenormali kreatinino koncentracija

 

kraujyje, nenormalūs krūtinės rentgenogramos duomenys, nenormalūs T dantelis

 

elektrokardiogramoje, nenormalūs ultragarsinio tyrimo duomenys, 5' nukleotidazės aktyvumo

 

 

padidėjimas, teigiamas B hepatito paviršinis antigenas, trigliceridų koncentracijos kraujyje padidėjimas, trombocitų kiekio kraujyje sumažėjimas.

Sužalojimai, apsinuodijimai ir procedūrų komplikacijos

Reti. Danties lūžis, galūnių trauma, krūtinės slankstelių lūžis, lytinių organų trauma, minkštųjų audinių trauma, odos nudrėskimas, skeleto trauma, stuburo lūžis.

*Gimdos gleivinės išvešėjimas pagal MedDRA yra ultragarsu diagnozuojamas gimdos gleivinės sustorėjimas.

** Tyrėjo duomenimis, gimdos gleivinės išvešėjimo atvejai buvo dažnesni nei patvirtinta histopatologiniu tyrimu.

4.9 Perdozavimas

neberegistruotas

Pranešimų apie FABLYN perdozavimą negauta.

 

Moterims po menopauzės, kurios vartojo vienkartines 100 mg (200 kartų didesnė už rekomenduojamą vienkartinę dozę) arba ne ilgiau kaip vienerius metus vartojo kartotin s 10 mg (20 kartų didesnė už rekomenduojamą dozę) lazofoksifeno paros dozes nuo dozės priklausomų sunkių nepageidaujamų reakcijų nepasireiškė.

Specifinio priešnuodžio FABLYN nėra. Perdozavus vaistinio pr parato, reikia taikyti bendrąsias palaikomąsias priemones, atsižvelgiant į pacientui pasireiškusius požymius ir simptomus.

5.

preparatas

FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1

Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Selektyvūs estrogenų receptorių moduliatoriai (SERM), ATC kodas – {not yet assigned}

Moterų po menopauzės arba kiaušidžių pašalinimo operacijos organizme sumažėja estrogenų kiekis, dėl to

pasireiškia kaulų retėjimas, nes dėl sustiprėjusios kaulų apykaitos kaulo irimas persveria kaulo formavimVaistinisąsi. Apykaitos u tiprėjimas lemia kaulo irimą, nes kompensacinio kaulo formavimosi nepakanka sustiprėju ai rezorbcijai atsverti. Kai kurių moterų organizme dėl šių pokyčių ilgainiui mažėja

kaulų masė, pas re škia osteoporozė ir padidėja lūžių, ypač stuburo, šlaunikaulio ir riešo, rizika. Stuburo lūžis yra dažniaus ai dėl osteoporozės pasireiškiantis lūžis moterims po menopauzės.

Lazofoks fen yra SERM, pasižymintis plačiu biologiniu poveikiu, kuris daugiausiai susijęs su prisijungimu prie estrogenų receptorių. Veikliajai medžiagai prisijungus prie receptorių, aktyvinami vieni ir slopinami kiti su estrogenais susiję procesai. Lazofoksifenas sukelia specifinį poveikį estrogenams jautrių audinių audiniams bei ląstelėms.

Klinikiniai duomenys rodo, kad FABLYN sukelia estrogenų agonistams būdingą poveikį kaulams ir antagonistams būdingą poveikį krūtims. FABLYN poveikis kaulams pasireiškia kaulų apykaitos žymekliu sumažėjimu serume ir šlapime, kaulų mineralinio tankio (KMT) padidėjimu ir lūžių dažnio sumažėjimu.

Poveikis skeletui:

Kaulų apykaita

Osteoporozės gydymo tyrimų duomenimis, gydymas FABLYN sukėlė pastovų statistiškai reikšmingą kaulų rezorbcijos slopinimą bei kaulo formavimąsi, tai rodo kaulų apykaitos žymeklių (pvz., C-telopeptido ir kaulo formavimosi žymeklių: osteokalcino, 1 tirpo N-terminalinio propeptido prokolageno, kaulams specifinės šarminės fosfatazės) serume ir šlapime pokyčiai. Kaulų apykaitos žymeklių slopinimas pasireiškė po 3 mėnesių ir išliko per visą 36 mėnesių stebėjimo laikotarpį PEARL tyrimo subtyrimo metu.

Didelio tarptautinio lūžių (PEARL) tyrimo 5-metų duomenys

FABLYN įtaka lūžių dažniui (2 lentelė) buvo tiriama 5 metus. KMT ir kaulų biologiniai žymekliai moterims po menopauzės, kurios serga osteoporoze, buvo tirti 3 metus PEARL tyrimo metu. Tyrime dalyvavo 8556 moterys po menopauzės, kurios serga osteoporoze, kuri diagnozuota nustačius mažą KMT (stuburo arba šlaunikaulio KMT standartinis nuokrypis bent 2,5 mažesnis nei vidutinis sveikų j unų moterų rodmuo). Šiame tyrime dalyvavo moterys, kurių amžiaus vidurkis buvo 67 metai (nuo 59 iki 80) ir praėję vidutiniškai 20 metų po menopauzės. Visos tiriamosios moterys vartojo kalcį (po 1000 mg per parą) ir D vitaminą (po 400-800 TV per parą).

2 lentelė. Lūžių dažnis moterims po menopauzės per 5 metus

 

 

 

FABLYN

Placebas

Santykinės rizikos sumažėjimas

 

 

 

 

 

(95 % PI), palyginti su placebu

Rentgenologiniu tyrimu naujai diagnozuotas stuburo

n=2748

n=2744

41%a

lūžis

 

 

5.6%

9.3%

(28%, 52%)

Pacienčių, kurioms diagnozuotas naujas lūžis, dalis

 

 

 

procentais

 

 

 

 

Rentgenologiniu tyrimu naujai diagnozuotas

=778

n=774

42%b

pacientėms, kurioms prieš tyrimą buvo ≥1 lūžis

8.7%

14.2%

(21%, 57%)

Pacienčių, kurioms diagnozuotas naujas lūžis, d lis

 

neberegistruotas

 

 

 

procentais

 

 

 

 

Rentgenologiniu tyrimu naujai diagnozuot s

n=1970

n=1970

41%c

pacientėms, kurioms prieš tyrimą lūžių diagnozuota

4.4%

7.4%

(23%, 55%)

nebuvo

 

 

 

 

Pacienčių, kurioms diagnozuotas naujas lūžis, dalis

 

 

 

procentais

 

 

 

 

Ne stuburo lūžis

 

n=2852

n=2852

24%d

Pacienčių, kurioms diagnozuotas ne stuburo lūžis,

8.1%

10.4%

(9%, 36%)

dalis procentais

preparatas

 

 

 

Visi klinikiniai lūžio atvejai

n=2852

n=2852

25%e

Pacienčių, kurioms d ag ozuotas klinikinis lūžis,

9.3%

12.1%

(12%, 36%)

dalis

 

 

 

 

 

Trumpin ma : n = pacienčių skaičius; PI = pasikliautinasis intervalas a p < 0,0001; b p = 0,0004; c p =

0,0002; d p = 0,0020; e p = 0,0004

 

 

 

-Rentgenologiniu tyrimu diagnozuotas stuburo slankstelių lūžis

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

FABLYN reikšmingai retino rentgenologiniu tyrimu diagnozuotus naujus stuburo slankstelių lūžius (išskyrus ankstesnio lūžio pasunkėjimą) nuo 9,3 % vartojant placebą iki 5,6 % vartojant FABLYN (santykinės rizikos sumažėjimas = 41 %, p < 0,0001). Šis sumažėjimas pasireiškė per pirmus metus ir išliko per penkerius metus.

Moterims, kurioms prieš pradedant tyrimą buvo diagnozuotas stuburo slankstelių lūžis, FABLYN reikšmingai retino rentgenologiniu tyrimu diagnozuotus naujus stuburo slankstelių lūžius nuo 14,2 % vartojant placebą iki 8,7 % vartojant FABLYN (santykinės rizikos sumažėjimas = 42 %, p = 0,0004).

-Kaulų mineralinis tankis
-Visi klinikiniai lužiai
-Ne stuburo slankstelių lūžis

Moterims, kurioms prieš pradedant tyrimą jokių stuburo slankstelių lūžių diagnozuota nebuvo, rentgenologiniu tyrimu naujų stuburo slankstelių lūžių diagnozuota reikšmingai rečiau (sumažėjo nuo 7,4 % vartojant placebą iki 4,4 % vartojant FABLYN, santykinės rizikos sumažėjimas = 41 %, p = 0,0002).

Gydymo FABLYN grupės moterims, palyginti su placebo grupe, per penkerius gydymo metus daug rečiau rentgenologiniu tyrimu diagnozuota daugybinių stuburo slankstelių lūžių (p < 0,0001).

FABLYN gydytoms moterims, palyginti su vartojusiomis placebą, daug rečiau pasireiškė vidutinio sunkumo ar sunkus stuburo slankstelių lūžis (pagal Genant skalę) (5,2 % placebą vartojusių moterų, palyginti su 3,3 % FABLYN vartojusių moterų; p = 0,0006).

0,0020). Šis sumažėjimas pasireiškė per pirmus metus ir išliko per penkerius me us. Ne st buro lūžių dažnio sumažėjimas pasireiškė ir moterims po menopauzės, kurios sirgo sunkia o eoporoze (prieš pradedant tyrimą nustatytas juosmens slankstelio KMT T-balas-2,5 + diagnozuotas lūžis arba KMT T- balas ≤ -3) (p = 0,0183).

FABLYN reikšmingai retino visus klinikinius lūžius nuo 12,1 % vartojant placebą iki 9,3 % vartojant FABLYN (santykinės rizikos sumažėjimas = 25 %, p = 0,0004). Šis sumažėjimas pasireiškė per pirmus metus ir išliko per penkerius metus.

FABLYN reikšmingai retino rentgenologiniu tyrimu diagnozuotusneberegistruotasnaujus stuburo slankstelių lūžius nuo 10,4 % vartojant placebą iki 8,1 % vartojant FABLYN (santykinės rizikos sumažėjimas = 24 %, p =

%), šlaunikaulio kaklelio (3,3 %), didžiojo gūbrio (3,6 %), tarpgūbrinės srities (2,6 %), Ward trikampio (5,9 %) ir dilbio (1,8 %) KMT padidėjim s. Be to, FABLYN, palyginti su to placebo, trečiais metais reikšmingai padidino viso organizmo kaulų mineralinį tankį (KMT). Nuo trečio mėnesio stebėtas reikšmingas juosmens slankst lių ir viso šlaunikaulio KMT padidėjimas.

Trejus metus trukusio PEARLpreparatastyrimo (n = 760) sub yrimo duomenimis, vartojant FABLYN, trečiais metais nustatytas reikšmingas (palyginti su pl cebu) juosmens slankstelių (3,3 %), viso šlaunikaulio (3,0

Buvo analizuojami duomenys tų asmenų, kurie kreipėsi į savo gydytoją, kad būtų paskirtas gydymas kitokiaisVaistinisvaistiniais preparatais nuo osteoporozės, jeigu nustatyta kuri nors iš šių aplinkybių: a) ≥ 7 % juosmens slankstelių KMT umažėjimas arba ≥ 10 % šlaunikaulio kaklelio KMT sumažėjimas 12-tą

mėnesį; b) ≥ 11% juosmens slankstelių KMT sumažėjimas arba ≥ 14 % šlaunikaulio kaklelio KMT sumažėjimas 24- ą mėnesį; c) 24-tą mėnesį rentgenologiniu tyrimu diagnozuota ≥ 2 stuburo lūžių, įvykusių tyr mo metu. Tokių pranešimų gauta daug rečiau FABLYN (0,9 %), nei placebo grupėje (3,3 %).

Vienerius metus trukusio tyrimo, kuriame dalyvavo asmenys iš Azijos, duomenys

FABLYN poveikis moterų po menopauzės iš Japonijos, Korėjos ir Taivanio, kurios sirgo osteoporoze, KMT buvo tirtas vienerius metus trukusio atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamųjų dvigubai aklu būdu atliktų osteoporozės gydymo tyrimų metu. Tyrime dalyvavo 497 moterys, kurios serga osteoporoze, kuri diagnozuota nustačius mažą stuburo KMT (T-balas ≤ 2,5). Šiame tyrime dalyvavusių moterų amžiaus vidurkis buvo 63 metai (nuo 44 iki 79) ir buvo praėję vidutiniškai 13 metų po menopauzės. Visos tyrime dalyvavusios moterys vartojo kalcį (600-1200 mg per parą) ir D vitaminą (400-800 TV per parą).

Šio tyrimo duomenimis, FABLYN reikšmingai padidino stuburo ir šlaunikaulio (viso šlaunikaulio ir visų šlaunikaulio dalių) KMT 2-4 %. Be to, sumažėjo kaulų apykaitos žymeklių rodmenys.

Kaulų histomorfometrija

Per du lazofoksifeno vartojimo metus susiformavusio kaulo kokybė yra normali. Kaulo kokybė įvertinta atlikus biopsiją KMT tyrime dalyvavusioms 71 moteriai po menopauzės po 2 gydymo metų. Osteomaliacijos, kaulų čiulpų fibrozės, toksinio poveikio ląstelėms, kaulų audinio ar kitokių sutrikimų, turinčių įtakos kaulų kokybei, požymių po gydymo lazofoksifenu nebuvo.

Poveikis gimdos gleivinei

Šie duomenys apie FABLYN poveikį gimdos gleivinei gauti per penkerius vaistinio preparato vartojimo metus PEARL tyrimo metu.

Gimdos gleivinės vėžio ir gimdos gleivinės išvešėjimo dažnio skirtumų FABLYN ar placebą vartojusioms moterims nenustatyta.

Lazofoksifenas gali būti susijęs su gerybiniais gimdos gleivinės pokyčiais: ultragar u diagnozuotais gimdos gleivinės cistiniais pokyčiais ir histologiniu tyrimu nustatyta gerybine c t ne atrofija (gimdos

gleivinės atrofijos rūšis), pasireiškiančia vidutiniu maždaug 1,5 mm gimdos

leivinės sustorėjimu.

Atsižvelgiant į moterų po menopauzės stebėjimo rekomendacijas, mot rims, kurioms kraujavimas iš

makšties nepasireiškia, dėl šių gerybinių pokyčių atlikti papildomų ty imų n

reikia (žr. 4.4 skyrių).

Gimdos gleivinės cistinių pokyčių ir gimdos gleivinės sustorneberegistruotasėjimo dažnis buvo analizuojamas pogrupyje tiriamųjų (298 pacientės), kurioms trejus metus kasmet buvo atli kamas transvaginalinis ultragarsinis

(TVU) tyrimas. Placebą vartojusioms moterims per trejus m tus diagnozuotų cistinių pokyčių dažnis buvo

1,9%, o FABLYN vartojusioms moterims 20,4 %. Visais atvejais histologiniu tyrimu nustatyti gerybiniai pokyčiai. Nustatyta, kad placebpreparatasą vartojusių moterų gimdos gleivinės storis sumažėjo vidutiniškai 0,7 mm, palyginti su buvusiu prieš tyrimą, o FABLYN v r ojusių moterų padidėjo vidutiniškai 1,4 mm.

Padidėjimas pasireiškė 12-tą mėnesį ir per trejus metus reikšmingai nepadidėjo. Kai kuriais atvejais gydymo metu šie pokyčiai išnyko savaime.

Histologiniu tyrimu gerybinių gimdos gleivinės polipų diagnozuota 34 iš 2302 (1,5 %) FABLYN, palyginti su 18 iš 2309 (0,8 %) placebą vartojusių moterų, kurios prieš pradedant tyrimą sirgo gimdos ligomis. Tiriamųjų, kurioms t čiaisiais metais atlikus TVU numatyta atlikti histologinį gimdos gleivinės tyrimą (1080 pacienčių), og u yje histologiniu tyrimu gerybinių gimdos gleivinės polipų diagnozuota 20

makšties pasire škė 74 (2,6 %) FABLYN, palyginti su 37 (1,3 %) vartojusių moterų. Asmenų, nutraukusių gydymą dėl kraujav mo iš makšties dalis buvo maža [FABLYN: 4 (0,1 %), placebo: 0].

iš 366 (5,5 %) FABLYN ir 12 iš 360 (3,3 %) placebą vartojusių moterų. BendrasVaistiniskraujavimo š makšties dažnis buvo mažas (visose gydymo grupėse ≤ 2,6 %). Kraujavimas iš

Gydymo FABLYN grupėje atliktų histerektomijų dažnis (27 iš 2302 pacienčių, 1,2 %) buvo panašus kaip ir placebo grupėje (24 iš 2309 pacienčių, 1,0 %). Norint įvertinti FABLYN įtaką diagnostinėms gimdos procedūroms (pvz., histeroskopijai, ultragarsinei histerografijai panaudojant fiziologinį tirpalą, gimdos gleivinės biopsijai, polipektomijai, gimdos kaklelio dilatacijai ir kiuretažui), buvo analizuojami duomenys moterų, kurioms nebuvo atliekami planiniai TVU tyrimai (4055 pacientės). Didesnei daliai FABLYN vartojusių pacienčių (7,0 %) atlikta diagnostinių procedūrų, palyginti su vartojusiomis placebą (2,7 %). Didesnei daliai FABLYN vartojusių pacienčių atlikta diagnostinių gimdos procedūrų dėl kraujavimo iš makšties (pagal protokolą) ir simptomų nesukeliančių gimdos gleivinės pokyčių (pvz., gimdos gleivinės polipo įtarimo, gimdos gleivinės sustorėjimo).

Poveikis krūtims

Poveikis lipidų metabolizmui ir kardiovaskulinei rizikai

Per penkerius PEARL tyrimo (kuriame dalyvavo 8556 pacientės) metus, vartojant FABLYN, palyginti su placebu, invazinio krūties vėžio rizika sumažėjo 85 % (placebo 20 atveju [0,7 %], FABLYN 3 atvejai [0,1 %], SR 0,15 [PI 0,04, 0,50]), bet kurio krūties vėžio rizika sumažėjo 79 % (placebo 24 atvejai [0,9 %], FABLYN 5 atvejai [0,2 %], SR 0,21 [PI 0,08, 0,55]), invazinio krūties vėžio su teigiamais estrogenų receptoriais (ER) rizika sumažėjo 83 % (placebo 18 atvejų [0,7 %], FABLYN 3 atvejai [0,1 %], SR 0,17 [PI 0,05, 0,57]) ir krūties vėžio su teigiamais estrogenų receptoriais (ER) rizika sumažėjo 81 % (placebo 21 atvejis [0,8 %], FABLYN 4 atvejai [0,1 %], SR 0,19 [PI 0,07, 0,56]). FABLYN neturėjo įtakos krūties vėžio su ER neigiamais receptoriais ar invazinio vėžio su ER neigiamais receptoriais rizikai. Šie duomenys patvirtina išvadą, kad lazofoksifenui nebūdingas estrogenų agonistų poveikis krūties audiniui.

FABLYN poveikis lipidams įvertintas 3 metus trukusio PEARLneberegistruotastyrimo subtyrimo metu. Sub yrime dalyvavo 1014 moterų po menopauzės. FABLYN, palyginti su placebu, reikšmingai mažino bendrąjį

cholesterolį, MTL cholesterolį, su MTL susijusį apolipoproteiną B-100 ir didelio ja tr mo C reaktyvų

baltymą (vidutiniai pokyčiai buvo atitinkamai -10,4 %, -15,8 %, -11,8 %, -12,5 %). Reikšmingų DTL

cholesterolio ar LDTL cholesterolio pokyčių, palyginti su placebu, nenustatyta. Nu a ytas statistiškai reikšmingas apolipoproteino A-1, kuris susijęs su DTL cholesteroliu, ir trigl cer dų erume padaugėjimas (vidutinis pokytis, palyginti su placebu, buvo atitinkamai 6,1 % ir 4,9 %).

Penktais metais bendrojoje tiriamųjų populiacijoje (N=8556) didžiųjų vainikinės kraujotakos sutrikimų dažnis, įskaitant koronarinę mirtį, nemirtiną miokardo infarktą, naujai diagnozuotą išeminę širdies ligą, gydymą ligoninėje dėl nestabilios anginos ir revaskuliarizacijos proc dūrą, buvo reikšmingai mažesnis. FABLYN vartojusioms pacientėms pasireiškė 0,51 reiškinio/100 pacientės metų, palyginti su 0,75 reiškinio/100 pacientės metų placebą vartojusioms pacie tėms (SR 0,68, 95 % PI 0,50, 0,93, p = 0,016).

To paties tyrimo penktais metais insulto, įskaitant hemoraginį, išeminį, embolinį, kitaip neapibūdinamo nepadidėjo. Placebo grupėjepreparataspasireiškė 0,48 reiškinio/100 pacientės metų, o FABLYN vartojusioms pacientėms 0,36 reiškinio/100 pacientės metų (SR = 0,75, 95 % PI 0,51, 1,10 p = 0,140).

tipo insultus ir praeinantįjį smegenų išemijos priepuolį, rizika FABLYN vartojusioms pacientėms

Poveikis vulvos ir makšties atrofijai (VVA)

VVA gydymo FABLYN veiksmingumas buvo tirtas dviejų 12 savaičių trukusių III fazės tyrimų, kuriuose dalyvavo moterys po menopauzės, kurioms pasireiškė vidutinio sunkumo ar sunkių VVA požymių ir simptomų, neatsižvelgiant į osteoporozės būklę (dalyvavo 889 pacientės), metu. Abiejų tyrimų

duomenimis, prieš tyrimą labiausiai varginę VVA simptomai palengvėjo, sumažėjo makšties pH, sumažVaistinisėjo makšties parabazalinių ląstelių dalis subrendimo indekse (SI) ir padidėjo makšties paviršinių ląstelių dalis SI. Pa ašū pH ir SI duomenys gauti ir PEARL tyrimo metu.

5.2 Farmakok netinės savybės

Atlikti įpr st n ai farmakologiniai lazofoksifeno savybių tyrimai, kuriuose dalyvavo 758 asmenys. Buvo atlikta 2000 moterų po menopauzės, įskaitant pacienčių iš atrinktų osteoporozės klinikinių tyrimų, farmakokinetikos duomenų analizė.

Absorbcija

Lazofoksifenas lėtai absorbuojamas iš virškinimo trakto, didžiausia koncentracija plazmoje atsiranda vidutiniškai maždaug per 6 valandas po dozės išgėrimo. Valgant daug riebaus maisto, per burną pavartoto lazofoksifeno biologinis prieinamumas nepakinta. FABLYN galima vartoti bet kuriuo paros laiku, neatsižvelgiant į valgymą arba gerimų vartojimą.

Pasiskirstymas

Tiesine / netiesine kinetika

Tariamas lazofoksifeno pasiskirstymo tūris (V/F) moterų po menopauzės organizme yra maždaug 1350 l.

Daug lazofoksifeno prisijungia prie žmogaus plazmos baltymų (> 99 %). Lazofoksifenas prisijungia prie albuminų ir alfa 1 rūgšties glikoproteinų. Vis dėlto tai neturi įtakos nei varfarino, nei propranololio prisijungimui.

Metabolizmas

Lazofoksifeno metabolizmas ir pasiskirstymas žmogaus organizme buvo ištirtas, vartojant per burną

žymėtąjį 14C lazofoksifeną. Didelė dalis lazofoksifeno žmogausneberegistruotasorganizme ekstensyviai metabolizuojama. Nustatyti penki lazofoksifeno metabolizmo būdai: tiesioginė gliukuronizacija, tiesioginė sulf tiz cija,

feniltetralino radikalo hidroksilinimas (ir vėliau vykstantis konjugacinis tarpinio katecholio me bolizmas metilinimo ir gliukuronizacijos būdu), pirolidino žiedo oksidacija ir fenilo hidroksilinimas. Plazmoje nustatyti trys lazofoksifeno metabolitai: tiesioginis konjuguotas gliukuronidas, hidroksilintas gliukuronido metabolitas ir metilintas katecholis.

Svarbiausių cirkuliuojančių člazofoksifeno metabolitų gebėjimas prisijungti pr e alfa ir beta estrogenų receptorių yra atitinkamai ne mažiau kaip 31 ir 18 kartų silpnesnis nei lazofoksifeno. Tai rodo, kad šie metabolitai greičiausiai neturi įtakos lazofoksifeno farmakologiniam aktyvumui. Lazofoksifeno oksidacija, veikiant įvairiems citochromo P450 izofermentams, įskaitant CYP 2D6 ir CYP 3A4/5, ir konjugacija yra du svarbiausi lazofoksifeno eliminacijos iš sisteminės kraujotakos būdai. Išgerto vaistinio preparato tariamasis klirensas (CL/F) iš moterų po menopauzės organizmo yra maždaug 6,6 l/val.

Eliminacija

šlapimu. Per burną pavartojus žymėtojo 14C l zofoksifeno tirpalo, maždaug 72 % radioaktyvios dozės pasišalino per 24 paras (maždaug 66 % su išm tomis ir 6 % su šlapimu). Mažiau kaip 2 % pavartotos dozės pasišalino su šlapimu nepakitusio l zofoksifeno pavidalu.

Lazofoksifeno pusinės eliminacijospreparatasperiodas trunka maždaug 6 paras. Daugiausia lazofoksifeno ir jo metabolitų šalinama su išmatomis, mažesnė dalis su veikliąja medžiaga susijusių medžiagų šalinama su

Lazofoksifenui būdinga linijinė fa makokinetika, vartojant vaistinį preparatą plačiose vienkartinių (iki 100

mg) ir kartotinių (iki 20 mg vieną kartą per parą) dozių ribose. Lazofoksifeno pusiausvyros apykaitos farmakokinetikaVaistinisatit nka numatytąją pagal vienkartines dozės farmakokinetika.

Lazofoksifeno pus ės eliminacijos periodas pusiausvyros apykaitos sąlygomis (susidarius pusiausvyrinei koncentracijai) mo erų po menopauzės organizme trunka maždaug 6 paras, dėl to vartojant vaistinį preparatą kas 24 valandas, koncentracija kinta nežymiai.

Vaikai ir p ugliai

Lazofoksifeno farmakokinetikos tyrimų su vaikais ir paaugliais neatlikta.

Senyvi pacientai

Remiantis populiacijos farmakokinetikos analizės duomenimis, kliniškai reikšmingų lazofoksifeno farmakokinetikos skirtumų 40-80 metų žmonių organizme nenustatyta. Senyvoms pacientėms FABLYN dozės keisti nereikia.

Rasė

Pacientės, kurios serga inkstų funkcijos sutrikimu
Pacientės, kurios serga kepenų funkcijos sutrikimu

Populiacijos farmakokinetikos analizės duomenimis, pastebimų lazofoksifeno farmakokinetikos skirtumų skirtingų rasių žmonių grupėse nenustatyta. Buvo analizuojami 2049 moterų po menopauzės (85,5 % baltųjų, 8,6 % ispanių, 3,4 % azijiečių ir 1,9 % afroamerikiečių duomenys. I fazės tyrimo, kuriame dalyvavo japonės ir baltosios moterys, duomenys atitiko populiacijos farmakokinetikos analizės duomenis ir pastebimų lazofoksifeno farmakokinetikos skirtumų šių dviejų populiacijų pacienčių organizme neparodė.

Lytis

FABLYN gydomos tik moterys po menopauzės, taigi lytiesneberegistruotasįtaka lazofoksifeno farmakokinetikai netirta. Atlikti 0,25 mg lazofoksifeno dozės tyrimai su sveikais asmenimis ir asmenimis, kurie serga lengvu ar

vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu. Lazofoksifeno ekspozicija sveikų asmenų organizme buvo maždaug tokia pati, kaip ir asmenų, kurie serga lengvu kepenų funkcijos sutrikimu (A klasės pagal Child- Pugh), ir vidutiniškai padidėjo (38 %) asmenų, kurie serga vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu (B klasės pagal Child-Pugh) organizme, palyginti su sveikų asmenų. Manoma, kad šie skirtumai yra kliniškai nereikšmingi. FABLYN dozės keisti pacientėms, kurios serga l n vu ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos nepakankamumu, nebūtina. Asmenys, kurie serga sunkiu k penų funkcijos sutrikimu, netirti (žr. 4.4 skyrių).

Mažiau kaip 2 % lazofoksifeno šalinama su šlapimu nepakitusios veikliosios medžiagos pavidalu, dėl to tyrimų su asmenimis, kurie sergapreparatasinkstų nepakankamumu, neatlikta. Populiacijos farmakokinetikos analizės duomenimis, kliniškai reikšmingų lazofoksifeno farmakokinetikos skirtumų moterų po menopauzės, kurių kreatinino klirensas m žesnis k ip 32 ml/min. ir kurių kreatinino klirensas normalus, organizme nenustatyta. Pacientėms, kurios se ga lengvu ar vidutinio sunkumo inkstų nepakankamumu, FABLYN dozės keisti nebūtina (žr. 4.4 sky ių).

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Lazofoksifenas genotoksinio oveikio neparodė nei viename iš atliktų tyrimų. Per du kancerogeninio

poveikio tyrimo metus su žiurkėmis (≥ 1 mg/kg per parą, 7 kartus didesnė sisteminė ekspozicija nei AUC žmogaus,Vaistinispavartojus o 0,5 mg per parą, plazmoje) padažnėjo inkstų kanalėlių adenomų ir vėžio atvejų patinams ir granulioz ų lą telių navikų atvejų patelėms. Per 2 metus atitinkamų tyrimų su pelėmis (≥ 2

mg/kg per parą, mažesnė sisteminė ekspozicija nei AUC žmogaus, pavartojusio 0,5 mg per parą, plazmoje) padažnėjo antinksčių žievės adenomų ir vėžio, sėklidžių intersticinių ląstelių navikų, gerybinių ir piktybinių k aušidžių navikų bei gerybinių gimdos liaukinių polipų atvejų. Manoma, kad visų šių navikų atsiradim s yra susijęs su specifiniais hormonų poveikio graužikams būdais, o jų reikšmė žmogui nežinoma. Remiantis trejų ir penkerių metų klinikinių tyrimų su žmonėmis duomenimis, vėžio atvejai gydantis lazofoksifenu nebuvo dažnesni nei vartojant placebą.

Lazofoksifenas teratogeninio poveikio žiurkėms, kurioms buvo duodamos iki 10 mg/kg kūno svorio dozės (AUC maždaug 53 kartus didesnis nei žmogaus organizme), ar triušiams, kuriems buvo duodamos iki 3 mg/kg kūno svorio dozės (mažesnė už sisteminę ekspoziciją žmogaus organizme), nesukėlė. Padažnėjo žiurkių, kurioms veisimosi laikotarpiu buvo duodamos 100 mg/kg kūno svorio dozės (AUC maždaug 400 kartų didesnis nei žmogaus organizme) vaisiaus išeinamosios angos užakimo, uodegos hipoplazijos, edemos ir galūnių sulinkimo atvejų, kurie buvo susiję su embriono ir vaisiaus žuvimo bei vystymosi nepakankamumo padažnėjimu. Su žiurkėms atliktų lazofoksifeno poveikio vaisingumui tyrimų duomenimis, vartojant ≥ 10 mg/kg dozę per parą (AUC maždaug 42 kartus didesnis nei žmogaus

organizme), pasireiškė poveikis patinų reprodukcinei elgsenai, kuris pasireiškė kergimosi indekso, implantacijos vietų ir vados sumažėjimu. Dėl vislumo sumažėjimo ir persileidimų prieš ir po implantacijos padažnėjimo sumažėjo patelių, kurios buvo gydytos ≥ 0,01 mg/kg vaistinio preparato doze per parą (mažesnė už sisteminę ekspoziciją žmogaus organizme), vados dydis ir pailgėjo gestacinis laikotarpis. Prenatalinių ir postnatalinių tyrimų su žiurkėmis duomenimis, vartojant ≥ 0,01 mg/kg lazofoksifeno dozę per parą vėlavo ir (arba) sutriko atsivedimas, padidėjo žiurkiukų mirtingumas atsivedimo metu, pakito svarbiausi raidos etapai ir sulėtėjo augimas. Aplamai, poveikis gyvūnų reprodukcijai ir vystymuisi atitiko SERM klasės medžiagoms būdingą poveikį.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis:

Bevandenė laktozė

Mikrokristalinė celiuliozė

Kroskarmeliozės natrio druska

Bevandenis koloidinis silicio dioksidas

Magnio stearatas

 

Tabletės plėvelė:

preparatas

 

 

Saulėlydžio geltonasis FCF aliuminio kraplakas (E 110)

Hipromeliozė

 

Laktozė monohidratas

 

Titano dioksidas (E 171)

 

Triacetinas

 

6.2

Vaistinis

 

Nesuderi amumas

 

Duomenys nebū ni.

 

6.3

Tink mumo laikas

 

4 metai

 

6.4

Specialios laikymo sąlygos

neberegistruotas

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Pakuotė ir jos turinys

Tiekiamos FABLYN plėvele dengtų tablečių (PVC) lizdinės plokštelės su aliuminio folijos pamušalu arba (DTPE) buteliukai su vaikų neatidaromu polietileno/aliuminio folija padengtu polipasropileno uždoriu.

Lizdinių plokštelių pakuotėje yra 7, 28 ar 30 tablečių, buteliukuose - 90 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

EU/1/08/500/004

 

neberegistruotas

7.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

Am Bahnhof 2

 

 

92289 Ursensollen

 

 

Vokietija

 

 

8.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

 

EU/1/08/500/001

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

EU/1/08/500/003

preparatas

 

9.

 

 

RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2009 m. vasario mėn. 24 d.

 

 

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

 

Vaistinis

 

 

Naujausią išsamią i formaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros (EMEA) interneto svetainėje http://www.emea.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai