Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – ženklinimas - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasFablyn
ATC kodasG03
Sudėtislasofoxifene tartrate
GamintojasDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ (30 plėvele dengtų tablečių)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FABLYN 500 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Lazofoksifenas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖneberegistruotasJE

 

 

 

4.

 

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra toks lazofoksifeno tartrato kiekis, kuris atitinka 500 mikrogramų lazofoksifeno.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.

Išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje.

 

 

 

 

30 plėvele dengtų tablečių

preparatas

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite akuotės lapelį.

 

 

6.

Vaistinis

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

 

NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti v ik ms nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Sandari pakuotė.

Jeigu dėžutė pažeista, vartoti negalima.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMASneberegistruotasIR ADRESAS

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

13. SERIJOS NUMERIS

preparatas

14. Vaistinis

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

FABLYN

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ (7 plėvele dengtos tabletės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FABLYN 500 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Lazofoksifenas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖneberegistruotasJE

 

 

 

4.

 

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra toks lazofoksifeno tartrato kiekis, kuris atitinka 500 mikrogramų lazofoksifeno.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.

Išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje.

 

 

 

 

7 plėvele dengtos tabletės

preparatas

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite akuotės lapelį.

 

 

6.

Vaistinis

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

 

NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti v ik ms nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Sandari pakuotė.

Jeigu dėžutė pažeista, vartoti negalima.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMASneberegistruotasIR ADRESAS

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

13. SERIJOS NUMERISpreparatas

14. VaistinisPARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

FABLYN

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO KARTONO DĖŽUTĖ (90 plėvele dengtų tablečių)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FABLYN 500 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Lazofoksifenas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖneberegistruotasJE

 

 

 

4.

 

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra toks lazofoksifeno tartrato kiekis, kuris atitinka 500 mikrogramų lazofoksifeno.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.

Išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje.

 

 

 

 

90 plėvele dengtų tablečių

preparatas

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite akuotės lapelį.

 

 

6.

Vaistinis

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

 

NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti v ik ms nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Sandari pakuotė.

Jeigu dėžutė pažeista, vartoti negalima.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMASneberegistruotasIR ADRESAS

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

13. SERIJOS NUMERISpreparatas

14. VaistinisPARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

FABLYN

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ (28 plėvele dengtos tabletės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FABLYN 500 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Lazofoksifenas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖneberegistruotasJE

 

 

 

4.

 

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra toks lazofoksifeno tartrato kiekis, kuris atitinka 500 mikrogramų lazofoksifeno.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.

Išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje.

 

 

 

 

28 plėvele dengtos tabletės

preparatas

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite akuotės lapelį.

 

 

6.

Vaistinis

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

 

NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti v ik ms nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Sandari pakuotė.

Jeigu dėžutė pažeista, vartoti negalima.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMASneberegistruotasIR ADRESAS

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

13. SERIJOS NUMERISpreparatas

14. VaistinisPARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

FABLYN

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

FABLYN 500 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Lazofoksifenas

Vartoti per burną

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5.

KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

90 plėvele dengtų tablečių

preparatas

 

6.

KITA

 

 

Vaistinis

 

neberegistruotas

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ – 7 tabletės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FABLYN 500 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Lazofoksifenas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Eberth

neberegistruotas

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4.SERIJOS NUMERIS

Lot:

 

preparatas

 

 

 

 

5. KITA

 

Pir

 

 

Ant

 

 

Tre

Vaistinis

 

Ket

 

 

 

Pen Šeš Sek

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ – 30 tablečių

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FABLYN 500 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Lazofoksifenas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Eberth

neberegistruotas

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4.SERIJOS NUMERIS

Lot:

preparatas

 

 

 

5. KITA

 

Vaistinis

 

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ – 28 tabletės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FABLYN 500 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Lazofoksifenas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Eberth

neberegistruotas

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4.SERIJOS NUMERIS

Lot:

 

preparatas

 

 

 

 

5. KITA

 

Pir

 

 

Ant

 

 

Tre

Vaistinis

 

Ket

 

 

 

Pen Šeš Sek

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai