Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – ženklinimas - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasGalafold
ATC kodasAmicus Therapeu
Sudėtismigalastat hydrochloride
GamintojasAuthorised

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Galafold 123 mg kietosios kapsulės

Migalastatas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra migalastato hidrochlorido, kurio kiekis atitinka 123 mg migalastato.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 kietųjų kapsulių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti tuščiu skrandžiu, likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki arba praėjus ne mažiau kaip 2 valandoms po valgymo, tuo pačiu metu kiekvieną dieną.

Nurykite kapsulę jos nekramtydami. Nesmulkinkite, nesutrinkite ir nekramtykite kapsulės. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Gerkite Galafold kas antrą dieną, o tomis dienomis, kai Galafold nereikia vartoti, pirštu įspauskite perforuota linija pažymėtą skrituliuką lizdinės plokštelės įmautėje.

Atidarymo instrukcija

1.PASPAUSKITE ir laikykite nuspaudę kairėje esantį užrakto mygtuką.

2.Per dešinę pusę IŠTRAUKITE kortelę.

3.IŠSPAUSKITE kapsulę iš aliuminio folijos.

4.ĮSTUMKITE kortelę atgal į dėklą.

Pakuotės lapelį rasite nuskenavę toliau pateiktą kodą.

QR kodas bus nurodytas + www.galafoldsmpc.co.uk

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House

Oxford Road

Tatling End

Gerrards Cross

Buckinghamshire

SL9 7AP

Jungtinė Karalystė

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/15/1082/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

galafold 123 mg kietosios kapsulės

MINIMALI INFORMACIJA ANT TARPINĖS PAKUOTĖS

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS ĮMAUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Galafold 123 mg kietosios kapsulės

Migalastatas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KITA

Išsamesnės instrukcijos pateiktos pakuotės lapelyje.

Tomis dienomis, kai Galafold nereikia vartoti, pirštu įspauskite perforuota linija pažymėtą skrituliuką. Galafold vartojamas kas antrą dieną.

Pradžios data

MINIMALI INFORMACIJA ANT TARPINĖS PAKUOTĖS

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ IŠ ALIUMINIO FOLIJOS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

4. SERIJOS NUMERIS

LOT

5. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai