Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glubrava (metformin hydrochloride / pioglitazone...) – ženklinimas - A10BD05

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasGlubrava
ATC kodasA10BD05
Sudėtismetformin hydrochloride / pioglitazone hydrochloride
GamintojasTakeda Pharma A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Glubrava 15 mg/850 mg plėvele dengtos tabletės

Pioglitazonas/Metformino hidrochloridas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 15 mg pioglitazono (hidrochlorido pavidalu) ir 850 mg metformino hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengtos tabletės 14 tablečių

28 tabletės

30 tablečių

50 tablečių

56 tabletės

60 tablečių

90 tablečių

98 tabletės

180 tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/421/001 14 tablečių

EU/1/07/421/002 28 tabletės

EU/1/07/421/003 30 tablečių

EU/1/07/421/004 50 tablečių

EU/1/07/421/005 56 tabletės

EU/1/07/421/006 60 tablečių

EU/1/07/421/007 90 tablečių

EU/1/07/421/008 98 tabletės

EU/1/07/421/009 180 tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Glubrava 15 mg/850 mg tabletės

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ ALIUMINIO PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Glubrava 15 mg/850 mg tabletės

Pioglitazonas/Metformino hidrochloridas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Takeda (logotipas)

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Pr 1

Pr 2

A 1

A 2

T 1

T 2

K 1

K 2

P 1

P 2

Š 1

Š 2

S 1

S 2

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai