Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glybera (alipogene tiparvovec) – Preparato charakteristikų santrauka - C10 AX10

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasGlybera
ATC kodasC10 AX10
Sudėtisalipogene tiparvovec
GamintojasuniQure biopharma B.V.  

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Glybera 3 × 1012 genomo kopijų/ml injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Alipogeno tiparvoveko sudėtyje yra į vektorių įterptas žmogaus lipoproteinlipazės (LPL) geno

variantas LPLS447X. Vektorių sudaro adeno-asocijuoto viruso I serotipo (angl. adeno-associated virus serotype 1, AAV1) kilmės baltyminis apvalkalas, citomegalo viruso (CMV) promotorius, Š. Amerikos švilpiko hepatito viruso posttranskripcinio reguliavimo elementas ir AAV2 kilmės atvirkštinės galinės pasikartojančios sekos. Alipogeno tiparvovekas gaminamas naudojant vabzdžių ląsteles ir bakulovirusų rekombinacijos technologiją.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Viename alipogeno tiparvoveko flakone yra 1 ml ištraukiamo tirpalo, kuriame yra 3 x 1012 genomo kopijų (gk).

Vienoje konkrečiam pacientui skirtoje pakuotėje yra tiek flakonų, kiek jų reikia sušvirkšti, kad pacientas gautų 1 x 1012 LPLS447X gk/kg kūno svorio atitinkančią vaisto dozę.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra nuo 47,5 mg (vaistą švirkščiant į 27 injekcijos vietas) iki 105,6 mg natrio (vaistą švirkščiant į 60 injekcijos vietų).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

Skaidrus arba šiek tiek opalescuojantis, bespalvis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Glybera skirtas suaugusiems pacientams, kuriems diagnozuotas šeiminis lipoproteinlipazės nepakankamumas (LPLN) ir, nepaisant riebalų kiekio apribojimų mityboje, pasireiškia stiprūs arba pasikartojantys pankreatito priepuoliai. LPLN diagnozė turi būti patvirtinta genetiniais tyrimais. Ši indikacija taikoma tik tiems pacientams, kurių kraujyje aptinkama LPL baltymo (žr. 4.4 skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Glybera galima vartoti tik jei LPLN diagnozė patvirtinta atitinkamu genetiniu tyrimu (žr. 5.1 skyrių).

Gydymą Glybera gali paskirti tik pacientų, kuriems nustatytas LPLN, gydymo ir genų terapijos taikymo praktinę patirtį turintis gydytojas, o šio vaistinio preparato galima leisti tik prižiūrint šiam gydytojui; tai daroma gydymą išsamiai aptarus su pacientu. Leidžiant Glybera pacientas visada turi būti stebimas, taip pat turi būti parengtos atitinkamos gydymo priemonės, kad jomis būtų galima pasinaudoti, jeigu suleidus vaistinio preparato pacientui pasireikštų anafilaksinė reakcija.

Dozavimas

Didžiausia bendra Glybera dozė, kurią galima suleisti pacientui, yra 1 x 1012 gk/kg kūno svorio.

Glybera leidžiama naudoti tik vienai gydymo procedūrai. Duomenų apie pakartotinį gydymą Glybera nėra, todėl jo negalima vartoti pakartotinai.

Taikant gydymą Glybera, iš eilės kelis kartus šio vaisto suleidžiama į kojų raumenis. Dozė į vieną

injekcijos vietą yra 1,5 × 1012 gk arba 0,5 ml injekcinio tirpalo. Reikia naudoti po vieną 1 ml švirkštą su aiškiomis 0,5 ml tūrio žymomis kiekvienai injekcijos vietai. Tūris vienai injekcijos vietai negali viršyti 0,5 ml. Švirkštų negalima naudoti daugiau kaip vieną kartą.

Gydymo poveikį reikia stebėti vertinant neutralizuojančius antikūnus ir T ląstelių reakciją į AAV1 ir LPLS447X bei T ląstelių reakciją gydymo pradžioje ir praėjus 6 ir 12 mėnesių po gydymo.

Siekiant apskaičiuoti flakonų skaičių, paciento svoris nustatomas jį suapvalinant iki artimiausio sveiko kilogramų skaičiaus. Paciento svorį reikia padalinti iš 3 ir suapvalinti iki didesnio sveiko skaičiaus. Tai yra flakonų skaičius, kurį reikia sušvirkšti pacientui.

Siekiant apskaičiuoti injekcijos vietų ir švirkštų skaičių, paciento svoris nustatomas jį suapvalinant iki artimiausio sveiko kilogramų skaičiaus. Paciento svorį reikia padalinti iš 3, nesuapvalinus šio skaičiaus padauginti jį iš 2 ir suapvalinti iki didesnio sveiko skaičiaus. Tai yra injekcijos vietų ir bendras švirkštų (kiekvienas užpildytas 0,5 ml) skaičius, reikalingas pacientui gydyti.

Pagal pacientų kūno svorį nustatytų tipinių dozavimo planų pavyzdžiai pateikiami lentelėje toliau:

Kūno svoris (kg)

Flakonų (1 ml) skaičius

1 ml švirkštų skaičius

Injekcijos vietų skaičius

 

 

(kiekvienas užpildytas 0,5 ml)

 

Tris dienas iki suleidžiant Glybera ir 12 savaičių po suleidimo pacientas turi vartoti imunosupresantų: rekomenduojama skirti ciklosporino (3 mg/kg per parą) ir mikofenolato mofetilio (2 x 1 g per parą). Be to, likus pusei valandos iki Glybera suleidimo, į veną reikia iš karto („boliusu“) suleisti 1 mg/kg metilprednizolono (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Glybera saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 18 metų arba kiti svarbūs kriterijai, pvz., svoris, brendimo amžius, lytis, neištirti. Duomenų nėra.

Senyvo amžiaus pacientai

Senyvo amžiaus pacientų gydymo Glybera patirties yra nedaug. Senyvo amžiaus pacientams Glybera dozės koreguoti nereikia.

Gali tekti pakoreguoti imunosupresantų dozę.

Inkstų arba kepenų veiklos sutrikimas

Pacientų, kurių inkstų arba kepenų veikla sutrikusi, gydymo Glybera patirties yra nedaug. Glybera dozės koreguoti nereikia.

Vartojimo metodas

Pacientui į įvairias šlaunų ir blauzdų raumenų vietas, jas sterilizavus, pvz., jodu, bus daug kartų suleista po 0,5 ml (kiekvienai injekcijai po vieną švirkštą).

Kadangi reikia atlikti daug injekcijų , patariama prieš suleidžiant vaistinį preparatą į raumenis taikyti spinalinę arba regioninę nejautrą. Esant tokios procedūros kontraindikacijoms rekomenduojama gili sedacija.

Jokiomis aplinkybėmis Glybera negalima leisti į kraujagyslę (žr. 4.4 skyrių).

Siekiant užtikrinti, kad vaistinio preparato būtų suleista į raumenį, patariama naudoti ultragarsines arba elektrofiziologines injekcijų kontrolės priemones.

Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Imunodeficitas.

Pacientų, kuriems padidėjusi kraujavimo rizika (pvz., serga trombocitopenija) ir kurie serga raumenų liga (pvz., miozitu), negalima gydyti Glybera, nes jo reikia daug kartų leisti į raumenis.

Leidžiant Glybera, taip pat likus ne mažiau kaip savaitei iki šių procedūrų ar parą po jų negalima vartoti trombocitų agregaciją slopinančių ar kitų kraujo krešėjimą mažinančių vaistinių preparatų.

Geriamų kontraceptikų vartojimas (žr. 4.6 skyrių).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Šiame vaistiniame preparate yra genetiškai modifikuotų organizmų. Reikia laikytis tokiems preparatams taikomų vietinių biologinės saugos gairių (žr. 6.6 skyrių).

Glybera galima leisti tik tiems pacientams, kurių kraujyje esančio LPL baltymo masė atitinka ne mažiau kaip 5 % normos. LPL baltymo masė nustatoma taikant ELISA (angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) arba lygiaverčius analizės metodus. LPL baltymo masę reikia matuoti paciento kraujo mėginį lyginant su kontroliniu sveikų savanorių kraujo mėginiu.

Mityba

Gydymas Glybera nepašalina ūminio pankreatito priepuolių. Pacientams patariama toliau laikytis neriebių maisto produktų dietos ir nevartoti alkoholio.

Cukriniu diabetu sergantys pacientai

Duomenų apie cukriniu diabetu sergančius pacientus yra nedaug. Cukriniu diabetu dažnai serga pacientai, kuriems LPLN simptomai pasireiškia stipriausiai. Gydytojas turi kruopščiai įvertinti cukriniu diabetu sergančių pacientų, kuriems nustatytas LPLN, gydymo Glybera galimybę.

Imunosupresantai (žr. 5.2 skyrių)

Prieš pat pradedant gydymą imunosupresantais ir prieš suleidžiant Glybera, būtina patikrinti, ar pacientui nepasireiškia kokie nors aktyvios infekcinės ligos simptomai, o nustačius tokią infekciją, gydymo pradžią reikia atidėti, kol pacientas pasveiks.

Tromboembolijos reiškiniai

Sergant LPLN, padidėja pacientų kraujo klampumas ir (arba) krešumas. Taikant spinalinę nejautrą ir atliekant daugybines injekcijas į raumenį, gali dar labiau padidėti tromboembolijos arba embolijos reiškinių leidžiant ir vos tik suleidus Glybera rizika. Prieš leidžiant Glybera, patariama įvertinti kiekvienam pacientui kylančią riziką. Vadovaukitės taikytinomis vietinėmis arba tarptautinėmis profilaktikos gairėmis (taip pat žr. 4.5 skyrių).

Ląstelių ir audinių donorystė

Glybera gydyti pacientai negali būti transplantacijai skirtų kraujo, organų, audinių ir ląstelių donorais. Ši informacija taip pat pateikiama Glybera paciento skubios pagalbos kortelėje.

Kreatinkinazė serume

Glybera vartojantiems asmenims gali išaugti kreatinkinazės aktyvumas serume, kuris tampa akivaizdus praėjus maždaug 2 savaitėms po suleidimo, pasiekia piką praėjus maždaug 8 savaitėms ir grįžta prie pradinio lygio 26 savaitę. Vienam pacientui išsivystė mioglobinurija, susijusi su išaugusiu kreatinkinazės aktyvumu serume.

Raumenų biopsijos, gautos praėjus 52 savaitėms po Glybera suleidimo, rodo limfocitų ir makrofagų infiltratą. Šios ląstelinės infiltracijos ilgalaikės pasekmės yra nežinomos.

Natrio ir kalio kiekis vaistiniame preparate

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra nuo 47,5 mg (vaistą leidžiant į 27 injekcijos vietas) iki 105,6 mg natrio (vaistą švirkščiant į 60 injekcijos vietų). Į tai reikia atsižvelgti pacientams, kurie kontroliuoja su maistu suvartojamo natrio kiekį.

Preparate yra mažiau nei 1 mmol (39 mg) kalio, kai jis leidžiamas į 27–60 injekcijos vietų, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta.

Leidžiant Glybera, negalima tuo pat metu vartoti trombocitų agregaciją slopinančių ar kitų kraujo krešėjimą mažinančių vaistinių preparatų. Krešėjimo rodiklių korekciją reikia atlikti prieš leidžiant Glybera. Trombocitų agregaciją slopinančių ar kitų kraujo krešėjimą mažinančių vaistinių preparatų negalima vartoti bent vieną savaitę iki Glybera injekcijų ar parą po jų (žr. 4.3 skyrių).

Pacientams, kuriems nustatytas LPLN, negalima vartoti geriamųjų kontraceptikų (žr. 4.3 skyrių), nes dėl jų gali pasunkėti pagrindinės ligos eiga.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vyrų ir moterų kontracepcija

Vaisingo amžiaus moterims reikia patarti naudoti patikimas barjerinės kontracepcijos priemones, kaip nurodyta imunosupresantų gairėse, ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo gydymo pradžios (mažiausiai 9 mėnesius nutraukus gydymą imunosupresantais). Todėl rekomenduojama naudoti barjerines kontracepcijos priemones ne mažiau kaip 12 mėnesių po Glybera suleidimo.

Pacientams, kuriems nustatytas LPLN, negalima vartoti geriamųjų kontraceptikų (žr. 4.3 skyrių), nes dėl jų gali pasunkėti pagrindinės ligos eiga.

Pacientams vyrams, įskaitant tuos, kuriems atlikta vazektomija, patariama naudoti barjerines kontracepcijos priemones ne mažiau kaip 12 mėnesių po Glybera suleidimo.

Nėštumas

Duomenų apie Glybera poveikį nėštumui labai nedaug. Tyrimai su gyvūnais kenksmingo Glybera poveikio nėštumui ar embriono ir (arba) vaisiaus vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Glybera negalima švirkšti nėščioms moterims, nebent galima nauda motinai yra didesnė už galimą riziką vaisiui.

Žindymas

Nežinoma, ar Glybera išsiskiria į motinos pieną. Glybera negalima švirkšti žindančioms moterims, jei ji tebežindo kūdikį.

Vaisingumas

Klinikinių duomenų apie Glybera poveikį vaisingumui nėra. Atliekant tyrimus su gyvūnais, šio vaisto poveikis patinėlių ir patelių vaisingumui nebuvo vertinamas.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Glybera gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai; dažnai sušvirkštus Glybera, pacientams pasireiškė svaigulys (žr. 4.8 skyrių). Pacientams, kuriems svaigsta galva, patariama nevairuoti ir nevaldyti mechanizmų.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo charakteristikų santrauka

Nepageidaujama reakcija, apie kurią pranešama dažniausiai, yra galūnių skausmas, kuris pasireiškia apytikriai trečdaliui pacientų. Praėjus 7 savaitėms po gydymo vienam pacientui diagnozuota plaučių embolija. Dėl mažos pacientų populiacijos ir nedidelio kohortų dydžio pagal užfiksuotas ir rimtas nepageidaujamas reakcijas neįmanoma išsamiai įvertinti galimo šių reiškinių pobūdžio ir dažnio.

Lentelėje pateikiamas nepageidaujamų reakcijų sąrašas

Toliau išvardytos nepageidaujamos reakcijos suskirstytos pagal MedDRA organų sistemų klases ir dažnį. Labai dažnos (≥1/10); dažnos (nuo ≥1/100 iki <1/10); nedažnos (nuo ≥1/1 000 iki <1/100); retos (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000); labai retos (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos pagal sunkumą mažėjančia tvarka.

MedDRA organų sistemų

Labai dažnos

 

Dažnos

klasė

 

 

 

Metabolizmo ir mitybos

 

 

Pablogėjęs apetitas

sutrikimai

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas

 

Deginimo pojūtis, svaigulys, formikacija,

 

 

 

presinkopė

Kraujagyslių sutrikimai

 

 

Hipertenzija

Kvėpavimo sistemos,

 

 

Įtampos sukeliamas dusulys, plaučių embolija

krūtinės ląstos ir

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

Virškinimo trakto

 

 

Pilvo skausmas, pykinimas, vidurių užkietėjimas

sutrikimai

 

 

 

Odos ir poodinio audinio

 

 

Plaukų augimo anomalijos, delnų ir

sutrikimai

 

 

padų eritrodizestezijos sindromas, išbėrimas

Skeleto, raumenų ir

Galūnių

 

Artritas, nemalonus pojūtis galūnėse, raumenų

jungiamojo

skausmas

 

spazmai, raumenų įsitempimas, raumenų ir kaulų

audinio sutrikimai

 

 

stingulys, mialgija, raumenų skausmas, kaklo skausmas,

 

 

 

sunkumo pojūtis, ūminis miozitas ir lėtinis miozitas

 

 

 

Bendrieji sutrikimai

Nuovargis,

Šaltkrėtis, skausmas injekcijos vietoje, periferinė

ir vartojimo vietos

hipertermija

edema, pireksija

pažeidimai

 

 

Tyrimai

kreatinkinazės

 

 

aktyvumo serume

 

 

pakilimai

 

Sužalojimai,

Kontūzija

Nemalonus pojūtis injekcijos vietoje, pabrinkimas

apsinuodijimai ir

 

injekcijos vietoje, niežėjimas injekcijos vietoje

procedūrų

 

 

Imunogeniškumas

Nepaisant vartojamų imunosupresantų, pacientams pasireiškė imuninė reakcija. Atliekant klinikinius tyrimus su Glybera, prieš gydymą adeno-asocijuoto viruso (AAV) baltyminio apvalkalo antikūnų nustatyta 18 iš 27 tiriamųjų; po Glybera injekcijų, AAV

veikiančių antikūnų atsirado arba padaugėjo visų tiriamųjų organizme. Klinikinė antikūnų reakcijos reikšmė nežinoma (žr. 4.2 skyrių, kuriame pateikiama informacija apie pakartotinę gydymo Glybera procedūrą).

Neutralizavimo bandiniai nenaudoti.

T ląstelių reakcija į AAV nustatyta maždaug pusei tiriamųjų tik po gydymo. T ląstelių reakcijos į LPL nenustatyta nė vienam tiriamajam.

Su Glybera ar imunosupresija susijusių sunkių nepageidaujamų reiškinių nenustatyta, išskyrus vieną karščiavimo (39,9 °C) atvejį atliekant tyrimą CT-AMT-011-01; temperatūra nukrito per parą.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Atliekant ikiklinikinius tyrimus su dešimt kartų didesnėmis nei rekomenduojama dozėmis

(1 × 1013 gk/kg), nepasireiškė jokių bendrų sisteminių nepageidaujamų požymių ar simptomų. Perdozavus vaisto ir gydytojui nusprendus, kad tai būtina, rekomenduojama taikyti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

Į vieną vietą atsitiktinai sušvirkštus dvi vaistinio preparato dozes, gali stipriau pasireikšti vietinė reakcija, pvz., kraujosruva arba tos injekcijos vietos jautrumas.

Vietinį skausmą ir jautrumą galima mažinti taikant simptominį gydymą, pvz., vartojant vietinio arba sisteminio poveikio nuskausminamuosius.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – lipidus modifikuojančios medžiagos, kitos lipidus modifikuojančios medžiagos, ATC kodas – C10AX10.

Veikimo mechanizmas

Glybera sudėtyje yra žmogaus LPL geno variantas LPLS447X, įterptas į adeno-asocijuoto viruso I serotipo (AAV1) vektorių, kurio tikslinis organas yra raumuo. Iš eilės kelis kartus Glybera suleidžiama į apatinių galūnių raumenis, kur jį pasisavina miocitai. Tokie vektoriaus elementai pasirinkti tam, kad

būtų skatinama geno LPLS447X raiška, pasinaudojant ląstelės raiškos mechanizmu, ir miocitai gamintų transgeno LPLS447X baltymą, o pats vektorius negalėtų reprodukuotis.

Farmakodinaminis poveikis

Lipoproteinlipazė – tai svarbiausias lipoproteinų metabolizmo, gavus riebalų su maistu, „pirmosios pakopos“ fermentas. Atliekant klinikinius tyrimus, trigliceridų kiekis pavienių pacientų kraujyje buvo laikinai sumažėjęs iki 12 savaičių. Be to, Glybera sudaro sąlygas LPL baltymo raiškai raumenyje, į kurį sušvirkšta vaisto; ją rodo nedidelei pacientui grupei nustatytas po valgio susidariusių chilomikronų metabolizmo pagerėjimas.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Glybera klinikinis veiksmingumas ir saugumas vertintas atliekant tris intervencinius klinikinius pacientų, kuriems nustatytas LPLN, tyrimus su AAV1-LPLS447X.

Prieš atliekant du iš šių trijų tyrimų, atlikti perspektyviniai stebimieji tyrimai, kurių metu siekta nustatyti trigliceridų kiekį tiriamųjų, kuriems diagnozuotas LPLN ir kurie laikosi neriebių maisto produktų dietos, kraujyje nevalgius ir įvertinti jiems pasireiškiančius simptomus ir požymius. Griežtai laikytis su riebalais susijusių mitybos apribojimų nebuvo lengva.

Klinikinių Glybera tyrimų metu buvo atliekama standartinė genetinė analizė (sekos nustatymas). Diagnozę reikia patvirtinti naudojant atitinkamą ženklu „CE“ pažymėtą mėginį arba nustačius visą genų seką..

Klinikinis tyrimas CT-AMT-010-01

Atliekant šį 12 savaičių trukmės atvirą didėjančios dozės (nuo 1 x 1011 gk iki 3 x 1011 gk/kg kūno

svorio į raumenis) poveikio tyrimą, AAV1-LPLS447X sušvirkšta 8 pacientams, kuriems nustatytas

LPLN. Su vaistu susijusių sunkių nepageidaujamų reiškinių ar toksinio poveikio, dėl kurio reikėtų apriboti vaisto dozę, nenustatyta. Pusei tiriamųjų nustatyta T ląstelių reakcija į vektorių. Sušvirkštus vaistinio preparato, laikinas ir kintamas trigliceridų kiekio medianos sumažėjimas nustatytas visų pacientų organizme.

Klinikinis tyrimas CT-AMT-011-01

Šio atviro didėjančios dozės poveikio tyrimo tikslas buvo įvertinti saugumo charakteristikas ir nustatyti trigliceridų kiekį 14 pacientų, kuriems nustatytas LPLN, kraujyje nevalgius, praėjus 12 savaičių po Glybera suleidimo. Pagrindiniu 12 savaičių tyrimo laikotarpiu visi pacientai laikėsi

neriebių maisto produktų dietos. Pirmiems 2 į tyrimą įtrauktiems pacientams sušvirkšta 3 x 1011

gk/kg, kitiems 4 pacientams – 3 x 1011 gk/kg, kartu taikant gydymą imunosupresantais (geriamuoju ciklosporinu ir geriamuoju mikofenolato mofetiliu – pradedant diena po Glybera suleidimo iki 12-os

savaitės), o likusiems 8 – 1 x 1012gk/kg, taip pat taikant gydymą imunosupresantais. T ląstelių reakcija nustatyta maždaug pusei pacientų be klinikinių pasekmių. Iš trigliceridų duomenų matyti,

kad optimali dozė – 1 x 1012 gk/kg.

Klinikinis tyrimas CT-AMT-011-02

Tai yra atviras alipogeno tiparvoveko tyrimas, kurio metu fiksuota 1x1012 gk/kg kūno svorio dozė keliomis injekcijomis sykiu sušvirkšta į raumenis. Į tyrimą įtraukti penki kriterijus atitikę tiriamieji, visiems iš jų sušvirkšta alipogeno tiparvoveko. Tiriamieji taip pat kasdien tris dienas iki injekcijų ir iki 12-os savaitės po alipogeno tiparvoveko suleidimo vartojo po 3 mg/kg per parą geriamojo ciklosporino ir po 2 g geriamojo mikofenolato mofetilio per parą. Likus 30 minučių iki alipogeno tiparvoveko suleidimo, į veną iš karto („poliusu“) suleista viena metilprednizolono (1 mg/kg kūno svorio) dozė.

Praėjus 7 savaitėms po gydymo vienam pacientui diagnozuota plaučių embolija.

Kai kurių pacientų kraujyje trigliceridų kiekis buvo laikinai sumažėjęs iki 12 savaičių. Praėjus šiam laikui trigliceridų koncentracijos grįžo prie pradinės ribos. Penkiems iš 5 pacientų po valgio susidariusių chilomikronų metabolizmas buvo akivaizdžiai pagerėjęs iki 14 savaičių; taip pat toks pagerėjimas nustatytas 3 iš trijų pacientų, kurie buvo stebimi iki 52 savaičių.

Visi intervenciniai tyrimai buvo tęsiami kaip ilgalaikiai tolesnio stebėjimo tyrimai. Tyrime CT- AMT-010-01 dalyvavę pacientai stebėti iki 5 metų (n=6) po gydymo procedūros, CT-AMT-011-01 – iki 5 metų (n=13), o CT- AMT-011-02 – iki 1 metų (n=3).

Ištyrus po pusmečio nuo gydymo procedūros biopsijos būdu paimtus raumens audinio mėginius, nustatyta ilgalaikė LPL geno raiška ir biologiškai aktyvus LPL baltymas.

Klinikinis tyrimas CT-AMT-11-03

CT-AMT-011-03 tyrimas buvo kombinuotas pacientų, dalyvavusių CT-AMT-10-01, CT-AMT-11-01, CT-AMT-11-02 tyrimuose, retrospektyvinis ir prospektyvinis tyrimas.

Iki 3 metų trukmės tolesnio stebėjimo po gydymo laikotarpiu 12 pacientų, kurie gyvenime patyrė daugiau kaip vieną pankreatito priepuolį, pasireiškusių pankreatito priepuolių dažnis ir sunkumas mažėjo.

Klinikinis tyrimas CT-AMT-11-05

Tolesnis pacientų, dalyvavusių CT-AMT-11-03 tyrime (mediana 5,8 metų po ekspozijos Glybera), stebėjimas parodė 1 dienos buvimo ligoninėje sumažėjimą pacientui per metus, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš ekspoziciją.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti Glybera tyrimų su visais vaikų populiacijos pogrupių duomenis gydant lipoproteinlipazės nepakankamumą (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

Šis vaistinis preparatas registruotas išimtinėmis sąlygomis. Tai reiškia, kad dėl ligos retumo gauti visos informacijos apie šį vaistinį preparatą nebuvo įmanoma. Europos vaistų agentūra kasmet peržiūrės naują informaciją apie šį vaistinį preparatą, jeigu jos bus, ir prireikus atnaujins šią PCS.

5.2Farmakokinetinės savybės

Manoma, kad Glybera skaidomas endogeninių baltymų ir DNR katabolizmo būdu.

Biologinis pasiskirstymas atliekant ikiklinikinius tyrimus

Pelėms į raumenis sušvirkštus Glybera, vektorinės DNR buvo laikinai aptinkama jų kraujotakoje. Praėjus 8

dienoms po injekcijos, didelis vektorinės DNR sekų kiekis nustatytas raumenyje, į kurį sušvirkšta vaisto, ir drenuojančiuose limfmazgiuose. Be injekcijos vietos, didžiausias vektorinės DNR kopijų skaičius nustatytas kepenyse ir kraujyje. Mažiausias kopijų skaičius nustatytas galvos smegenyse, plaučiuose, širdyje ir raumenyse, į kuriuos nešvirkšta vaistinio preparato. Gonadose ir reprodukcijos organuose vektorinės DNR kopijų kiekis buvo nedidelis. Praėjus šiek tiek laiko, liekamasis vektorinės DNR kiekis raumenyse, į kuriuos sušvirkšta vaistinio preparato, ir kirkšniniuose limfmazgiuose tebebuvo didelis, o kituose organuose laipsniškai mažėjo. Glybera sudėtyje esančios vektorinės DNR aptikta gonadose, bet nustatytas kiekis buvo mažesnis, nei kituose netiksliniuose organuose.

Tuo pat metu taikytas gydymas mažomis arba didelėmis imunosupresantų dozėmis neturėjo įtakos Glybera biologinio pasiskirstymo pelių organizme ypatumams. Biologinio pasiskirstymo pelių organizme ypatumai buvo labai panašūs į nustatytus tiriant kitų rūšių gyvūnus (kates ir triušius).

Klinikinė farmakokinetika ir aktyvus vektorinės DNR sklidimas

Aktyvus vektorinės DNR sklidimas (angl. shedding) vertintas atliekant klinikinius tyrimus, ištyrus seilių, šlapimo ir spermos ėminius. Atliekant tyrimą CT-AMT-011-02 taip pat tirti išmatų ėminiai. Tyrimų dalyviams sušvirkštus Glybera, didžiausia vektorinės DNR koncentracija nustatyta kraujo serume (jos klirensas buvo nuo 1 iki 2 logaritmų per savaitę)

Seilėse vektorinės DNR vis dar buvo aptinkama iki 12 savaičių, šlapime – iki 10 savaičių, o spermoje

– iki 26 savaičių. Visi, išskyrus du pacientus, 12 savaičių vartojo imunosupresantus. Yra teorinė rizika, kad tuo pat metu vartojant imunosupresantus, viruso DNR ilgiau išlieka kraujo serume ir ilgiau

skleidžiamas seilėse, šlapime ir spermoje.

Didelė vektorinės DNR koncentracija tiksliniame Glybera audinyje – kojos raumenyje, į kurį sušvirkšta vaistinio preparato, (bet ne raumenyse, į kuriuos jo nešvirkšta) – išliko iki 12 mėnesių nuo

šio vaisto injekcijos.

Farmakokinetika specialiosiose populiacijose, pvz., gydant senyvus ir (arba) inkstų veiklos sutrikimų turinčius ir kitus pacientus

Glybera švirkščiamas tiesiai į tikslinį organą – skeleto raumenis. Manoma, kad kepenų ir inkstų funkcija, citochromo P450 polimorfizmas ir vyresnių pacientų amžius neturėtų turėti įtakos klinikiniam Glybera veiksmingumui ar saugumui.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Atliekant visus tyrimus su gyvūnais, Glybera injekcijos buvo gerai toleruojamas ir nesukėlė pastebimų klinikinių požymių. Atlikus histopatologinį tyrimą, nustatytas lokalus pelių, kurioms suleista klinikinė Glybera dozė, raumenų, į kuriuos sušvirkšta vaisto, ląstelių infiltratas ir degeneracijos bei regeneracijos požymiai be nekrozės. Šis poveikis priklausė nuo dozės ir bėgant laikui silpnėjo. Kaip ir tikėtasi, visų gyvūnų organizme pasigamino AAV baltyminio apvalkalo antikūnų.

Glybera sušvirkštus pelėms likus keturioms savaitėms iki poravimosi, toksinio poveikio palikuonių atsivedusioms patelėms, vaisiams ar vystymuisi nenustatyta. Patelių ar patinėlių, kurie prieš susiporuojant gydyti Glybera, palikuonių vaisiuose vektorinės DNR neaptikta.

Kancerogeniškumo tyrimų neatlikta. Tačiau atliekant toksinio poveikio tyrimus, navikų atvejų nepadaugėjo. Nors visiškai tinkamo modelio įvertinti tumorogeninį poveikį gyvūnams nėra, turimi toksikologiniai duomenys susirūpinimo dėl šio vaisto tumorogeniškumo nekelia.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Bevandenis dinatrio fosfatas

Kalio chloridas

Kalio-divandenilio fosfatas

Natrio chloridas

Sacharozė

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Užšaldytų flakonų tinkamumo laikas – 18 mėnesių.

Atšildytą vaistinį preparatą būtina nedelsiant suvartoti; tuoj pat nesuvartojus, flakonus reikia laikyti šaldytuve 2–8 ºC temperatūroje, juos apsaugojus nuo šviesos, bet ne ilgiau kaip 8 valandas.

Atšildyto vaistinio preparato negalima pakartotinai užšaldyti.

Jeigu vaistinis preparatas laikomas ne šaldytuve, jį galima laikyti švirkštuose ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, apsaugojus nuo šviesos, bet ne ilgiau kaip 8 valandas.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ir transportuoti užšaldytą nuo 25 ºC iki 15 oC temperatūroje.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys bei speciali vartojimo ar implantavimo įranga

1 ml tirpalo 2 ml flakone (stiklo) su silikonizuotu chlorobutilo injekciniu kamščiu ir lengvai nuimamu sandarinamuoju dangteliu.

Kiekviename išformuotame permatomame ir sandariai uždarytame plastiko dėkle yra 2 arba 3 atskiri flakonai su skystį sugeriančia paklote. Išorinėje kartoninėje dėžutėje yra skirtingas dėklų skaičius, kuris priklauso nuo pacientui reikalingos vaisto dozės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato paruošimo, laikymo ir atliekų tvarkymo instrukcija

Vadovaukitės vietinėmis biologinės saugos gairėmis, kurios taikomos vaistinių preparatų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų, ruošimui ir atliekų tvarkymui.

Darbo paviršius ir medžiagas, ant kurių galėjo patekti Glybera, būtina nukenksminti mažiausiai 10 minučių veikiant juos atitinkamais virucidiniais dezinfektantais, kurie veiksmingi kovojant su virusais be apvalkalo (pvz., hipochlorito ir chloro preparatais).

Glybera paruošimas injekcijoms

Apskaičiavę injekcijoms reikalingą Glybera kiekį (žr. 4.2 skyrių), likus maždaug 30–45 minutėms iki užpildant švirkštus, išimkite atitinkamą vienkartinio vartojimo flakonų skaičių iš šaldiklio, kad

vaistinis preparatas atitirptų kambario (15 ºC –25 oC) temperatūroje.

Kiekvieną atitirpintą flakoną reikia švelniai apversti du kartus, kad tirpalas pasiskirstytų tolygiai. Reikia apžiūrėti, ar flakonuose nėra kietųjų dalelių ir ar nepakitusi tirpalo spalva. Skaidriame arba šiek tiek opalescuojančiame bespalviame tirpale neturi būti matomų dalelių. Galima naudoti tik skaidrų bespalvį tirpalą be matomų dalelių. Jei flakonas pažeistas, švirkštų injekcijai ruošti negalima, o injekcijų procedūrą reikia atidėti vėlesniam laikui ir tam numatyti kitą laiką. Reikia nedelsiant informuoti registruotoją.

Glybera pristatomas konkrečiam pacientui skirtoje pakuotėje, todėl joje yra būtent tiek flakonų, kiek jų reikia pacientui pagal jo svorį.

Į apskaičiuotą skaičių švirkštų reikia pritraukti vaisto iš atšildytų flakonų; švirkštus reikia paženklinti ir sudėti į nuo šviesos apsaugotą talpyklę, kuri būtų tinkama nugabenti švirkštus į patalpą, kurioje pacientui bus atliekamos injekcijos į raumenis.

Siekiant, kad du kartus iš to paties flakono traukiant vaistą į švirkštus nepatektų kamščio dalelių, reikia naudoti vieną adatą vaistiniam preparatui iš flakono ištraukti (ją reikia palikti kamštyje) ir po atskirą adatą kiekvienam švirkštui.

7.REGISTRUOTOJAS

uniQure biopharma B.V. Meibergdreef 61

1105 BA Amsterdam Nyderlandai

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/12/791/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2012 m. spalio 25 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai