Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – ženklinimas - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasHelicobacter Test INFAI
ATC kodasV04CX
Sudėtis13C-urea
GamintojasINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS

1 PLAČIAKAKLIO INDO IR 50 PLAČIAKAKLIŲ INDŲ PAKUOTĖS IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Helicobacter Test INFAI 75 mg milteliai geriamajam tirpalui 13C karbamidas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename plačiakakliame inde yra 75 mg 13C-karbamido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Nėra

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai geriamam tirpalui

Testas susideda iš:

1 plačiakaklio indo, kuriame yra 75 mg 13C-karbamido miltelių geriamajam tirpalui 4 talpykių iškvepiamo oro bandiniams

lankstaus šiaudelio pakuotės lapelio

lentelės paciento duomenims dokumentuoti brūkšninio kodo etikečių ir lipdukų lapo

Testas susideda iš:

1 plačiakaklio indo, kuriame yra su 75 mg 13C-karbamido miltelių geriamajam tirpalui 2 maišelių iškvepiamo oro bandiniams

lankstaus šiaudelio pakuotės lapelio

lentelės paciento duomenims dokumentuoti brūkšninio kodo etikečių ir lipdukų lapo

Testas susideda iš:

50 plačiakaklių indų, kurių kiekviename yra 75 mg 13C-karbamido miltelių geriamajam tirpalui 100 maišelių iškvepiamo oro bandiniams

50 lanksčių šiaudelių

50 pakuotės lapelių

50 lentelių paciento duomenims dokumentuoti

50 brūkšninio kodo etikečių ir lipdukų lapų

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną

Masės spektrometrijai.

Infraraudonajai spektroskopijai.

Prašome perskaityti pridėtas naudojimo instrukcijas.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum Vokietija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.SERIJOS NUMERIS

<Serija> <Partija> <Ser. Nr.> {numeris}

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS) PAKUOTĖS

50 PLAČIAKAKLIŲ INDŲ TARPINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Helicobacter Test INFAI 75 mg milteliai geriamajam tirpalui 13C karbamidas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename plačiakakliame inde yra 75 mg 13C-karbamido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai geriamam tirpalui

CLINIPAC 50

50 plačiakaklių indų, kurių kiekviename yra 75 mg 13C-karbamido miltelių geriamajam tirpalui.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum Vokietija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/97/045/004

13. SERIJOS NUMERIS

<Serija> <Partija> <Ser. Nr.> {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ PLAČIAKAKLIO INDO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Helicobacter Test INFAI 5 mg milteliai geriamajam tirpalui 13C-karbamidas

Vartoti per burną

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]

4.SERIJOS NUMERIS

<Serija> <Partija> <Ser. Nr.> {numeris}

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Viename plačiakakliame inde yra 75 mg 13C-karbamido.

6.KITA

Vienas testas:

Milteliai geriamajam tirpalui

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Receptinis vaistinis preparatas

Rinkodaros pažymėjimo numeris

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum Vokietija

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS (JEI JOS NĖRA – VIDINĖS) PAKUOTĖS IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Helicobacter Test INFAI 45 mg milteliai geriamajam tirpalui 13C karbamidas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename plačiakakliame inde yra 45 mg 13C-karbamido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai geriamam tirpalui

Testas susideda iš:

1 plačiakaklio indo, kuriame yra 45 mg 13C-karbamido miltelių geriamajam tirpalui 4 talpyklių iškvepiamo oro bandiniams

lankstaus šiaudelio pakuotės lapelio

lentelės paciento duomenims dokumentuoti brūkšninio kodo etikečių ir lipdukų lapo

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Vokietija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/97/045/003

13. SERIJOS NUMERIS

<Serija> <Partija> <Ser. Nr.> {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Helicobacter Test INFAI 45 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PLAČIAKAKLIO INDO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Helicobacter Test INFAI 45 mg milteliai geriamajam tirpalui 13C-karbamidas

Vartoti per burną

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]

4. SERIJOS NUMERIS

<Serija> <Partija> <Ser. Nr.> {numeris}

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Viename plačiakakliame inde yra 45 mg 13C-karbamido.

6. KITA

Vienas testas:

Milteliai geriamajam tirpalui

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Receptinis vaistinis preparatas

Rinkodaros pažymėjimo numeris

EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum Vokietija

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

STIKLINĖS ARBA PLASTMASINĖS TALPYKLĖS IŠKVEPIAMO ORO BANDINIAMS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Helicobacter Test INFAI

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Vokietija

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]

4. SERIJOS NUMERIS

<Serija> <Partija> <Ser. Nr.> {numeris}

5.KITA

Talpyklė iškvepiamo oro bandiniui

00-minučių vertei

30- minučių vertei

Prašome priklijuoti brūkšninio kodo etiketę

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKEČIŲ IR LIPDUKŲ LAPAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Helicobacter Test INFAI

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum Vokietija

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]

4. SERIJOS NUMERIS

<Serija> <Partija> <Ser. Nr.> {numeris}

5. KITA

Etikečių ir lipdukų lapas

Lentelės paciento duomenims dokumentuoti brūkšninis kodas

Antspaudo lipdukas

Brūkšniniai kodai 00-minučių vertei

Brūkšniniai kodai 30- minučių vertei

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 50 VNT. PAKUOTĖS IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Helicobacter Test INFAI 75 mg milteliai geriamajam tirpalui 13C karbamidas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename plačiakakliame inde yra 75 mg 13C-karbamido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai geriamam tirpalui

CLINIPAC BASIC

50 plačiakaklių indų, kurių kiekviename yra 75 mg 13C-karbamido miltelių geriamajam tirpalui

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Vokietija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/97/045/005

13. SERIJOS NUMERIS

<Serija> <Partija> <Ser. Nr.> {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

50 PLAČIAKAKLIŲ INDŲ TARPINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Helicobacter Test INFAI75 mg milteliai geriamajam tirpalui 13C-karbamidas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename plačiakakliame inde yra 75 mg 13C-karbamido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai geriamam tirpalui

CLINIPAC BASIC

50 plačiakaklių indų, kurių kiekviename yra 75 mg 13C-karbamido miltelių geriamajam tirpalui.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum Vokietija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/97/045/005

13. SERIJOS NUMERIS

<Serija> <Partija> <Ser. Nr.> {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ PLAČIAKAKLIO INDO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Helicobacter Test INFAI 75 mg milteliai geriamajam tirpalui 13C-karbamidas

Vartoti per burną

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} [metai, mėnuo]

4. SERIJOS NUMERIS

<Serija> <Partija> <Ser. Nr.> {numeris}

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Viename plačiakakliame inde yra 75 mg 13C-karbamido.

6. KITA

Vienas testas:

Milteliai geriamam tirpalui

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Receptinis vaistinis preparatas

Rinkodaros pažymėjimo numeris

EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum Vokietija

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai