Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Holoclar (ex vivo expanded autologous human corneal...) – Preparato charakteristikų santrauka - S01XA19

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasHoloclar
ATC kodasS01XA19
Sudėtisex vivo expanded autologous human corneal epithelial cells containing stem cells
GamintojasChiesi Farmaceutici S.p.A.

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Holoclar 79 000–316 000 ląstelių/cm2 gyvo audinio ekvivalentas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Ex vivo padaugintos autologinės žmogaus ragenos epitelio ląstelės, tarp kurių yra kamieninių ląstelių.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Holoclar sudaro permatomas apvalus lapelis su nuo 300 000 iki 1 200 000 gyvybingų autologinių žmogaus ragenos epitelio ląstelių (79 000–316 000 ląstelių/cm2), įskaitant vidutiniškai 3,5% (nuo 0,4 iki 16%) limbo kamieninių ląstelių ir iš kamieninių ląstelių kilusias besidauginančias ir galutinai diferencijuotas ląsteles, prisitvirtinusias prie palaikomojo 2,2 cm skersmens fibrino sluoksnio ir laikomas transportavimo terpėje.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Gyvo audinio ekvivalentas.

Permatomas, apvalus lapelis.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Suaugusių pacientų, kuriems yra vidutinio sunkumo arba sunkus vien pusis ar abipusis limbo kamieninių ląstelių deficitas (apibūdinamas paviršinės ragenos neovaskuliarizacijos buvimu mažiausiai dviejuose ragenos kvadrantuose, apimant ragenos centrą, ir labai sutrikusiu regėjimo aštrumu), sukeltas fizinių ar cheminių akių nudegimų, gydymas. Biopsijai reikia mažiausiai 1–2 mm2 nepažeisto limbo.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Šis vaistinis preparatas skirtas tik autologiniam vartojimui.

Holoclar turi skirti tik tinkamai išmokytas ir kvalifikuotas chirurgas ir jį galima naudoti tik ligoninėje.

Dozavimas

Skiriamų ląstelių kiekis priklauso nuo ragenos paviršiaus dydžio (ploto cm²).

Kiekviename Holoclar preparate yra atskira gydomoji dozė su pakankamu ląstelių skaičiumi, kad padengtų visą ragenos paviršių. Rekomenduojama Holoclar dozė yra 79 000–316 000 ląstelių/cm², tai atitinka 1 cm² preparato/cm² defekto. Kiekvienas Holoclar preparatas skirtas vienam gydymui. Gydančio gydytojo nurodymu gydymą galima pakartoti.

Po paskyrimo taikomas gydytojo rekomenduojamas gydymas antibiotikais ir priešuždegiminiais preparatais (žr. 4.4 skyrių).

Atskiros pacientų grupės

Senyviems pacientams

Yra nedaug duomenų apie senyvo amžiaus pacientų Holoclar naudojimą, todėl dozavimo rekomendacijų pateikti negalima (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Pacientams, kurių kepenų ir inkstų funkcija sutrikusi

Nėra duomenų apie pacientų, turinčių kepenų ir inkstų sutrikimų, Holoclar vartojimą.

Vaikų populiacija

Holoclar saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams nuo 0 iki 18 metų dar neištirtas. Turimi duomenys pateikiami 4.8 ir 5.1 skyriuose, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Vartojimo metodas

Skirta implantuoti.

Išsami techninė informacija apie procedūras, susijusias su Holoclar naudojimu, pateikta mokymo vadove.

Biopsija

Holoclar pagaminti reikia 1–2 mm2 nepažeisto limbo biopsijos. Biopsija atliekama taikant vietinę nejautrą. Akių paviršių reikia praplauti steriliu subalansuotu druskų tirpalu, skirtu akims drėkinti, po to nuo limbo reikia nuimti junginę, kad būtų atidengta ragenos mėginio paėmimo vieta. Biopsijai paimti atliekamas 2 x 2 mm pjūvis. Biopsija dedama į sterilų tyrimo mėgintuvėlį, kuris tiekiamas su transportavimo terpe. Gamintojas biopsiją turi gauti per 24 valandas nuo paėmimo.

Gydymas po biopsijos

Po biopsijos reikia skirti tinkamą profilaktinį gydymą antibiotikais.

Kai kuriais atvejais gali būti, kad dėl prastos biopsijos kokybės, paciento savybių ar nepavykusios gamybos pradinės paciento limbo kamieninės ląstelės nesidaugins ar neatitiks atidavimo kriterijų. Todėl gali būti, kad Holoclar nebus atsiųstas. Chirurgas bus kuo greičiau informuojamas ir tada turės pasirinkti alternatyvų paciento gydymą.

Implantavimas

Holoclar skirtas naudoti tik autologinei limbo kamieninių ląstelių regeneracijai, atitinkančiai terapinę indikaciją, ir turi būti skiriamas aseptinėmis sąlygomis kartu su limbo peritomija, junginės atkėlimu ir ragenos fibrovaskulinio audinio ekscizija ruošiant defekto guolį. Tuomet po atkelta jungine pritaikomas įdėklas. Įdėklo perteklius apkerpamas, o kraštai uždengiami jungine užsiuvant 2 ar 3 dygsniais (siūlėmis) 8/0 vikrilu ar šilku, kad susidarytų fizinis pažeidimo tarpiklis ir būtų pritvirtintas implantas. Akių vokai užklijuojami užmerkti virš įdėklo steriliu juostiniu tvarsčiu.

Holoclar paprastai implantuojamas taikant vietinę retrobulbarinę ar parabulbarinę anesteziją. Chirurgo nuožiūra galima taikyti kitas anestezines procedūras.

Gydymas po operacijos

Po implantavimo reikia skirti tinkamą vietinių ir sisteminių vaistų nuo uždegimo kursą ir profilaktinį antibiotikų kursą.

Siūlomas toks gydymas: 2 savaites po operacijos skirti doksiciklino 100 mg tablečių du kartus per parą (arba 500 mg amoksicilino du kartus per parą) ir prednizono per burną 0,5 mg/kg paros dozę (daugiausiai 25 mg dozę). Po 2 savaičių sisteminių antibiotikų skyrimą reikia nutraukti, o prednizono paros dozę sumažinti iki 0,25 mg/kg (daugiausiai 12,5 mg) per parą 1 savaitę, iki 0,125 mg/kg (daugiausiai 5,0 mg) per parą kitą savaitę ir po to nutraukti.

Dvi savaites po operacijos reikia pradėti gydymą vietiniais kortikosteroidais – 0,1 % deksametazono akių lašais be konservantų, po 1 lašą tris kartus per parą 2 savaites, tada sumažinti dozę iki 1 lašo du kartus per parą 1 savaitę ir iki 1 lašo kartą per parą kitą savaitę. Vietinius kortikosteroidus galima vartoti pastoviai nepraeinančio akių uždegimo atveju.

Implantavus turi būti sudarytas tinkamas stebėjimo planas.

Holoclar ruošimo ir naudojimo informacija pateikta 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai arba jaučio serumui ar pelių 3T3-J2 ląstelėms.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendrieji

Holoclar yra autologinis preparatas ir jo jokiomis aplinkybėmis negalima skirti niekam kitam, tik pacientui donorui.

Holoclar sudėtyje yra mirtinai švitintų pelių 3T3 fibroplastų ląstelių ir sudėtyje gali būti galvijų embrioninio serumo. Pacientų, kurių jautrumas pelių ar galvijų embrioniniam serumui yra žinomas, gydyti negalima (žr. 4.3 skyrių).

Holoclar sudėtyje gali būti potencialiai infekcinių biologinių medžiagų. Tačiau laikoma, kad rizika yra maža ir kontroliuojama gamybos metu.

Naudojimo atsargumo priemonės

Lydinti akių vokų netinkama padėtis, junginės randėjimas su skliauto sutrumpėjimu, ragenos nejautra ir (arba) junginės nejautra arba sunki hipestezija, sparninė plėvė ir sunkus akies išsausėjimas yra galimi komplikuojantys veiksniai. Kai įmanoma, prieš Holoclar implantavimą reikia koreguoti lydinčias akių problemas.

Pacientų, kuriems pasireiškia ūmus akių uždegimas ar infekcijos, gydymas turi būti atidėtas, kol jie pasveiks, nes dėl uždegimo gydymas gali būti nesėkmingas.

Į Holoclar skyrimo procedūrą įtrauktas antibiotikų ir kortikosteroidų vartojimas (žr. 4.2 skyrių). Norėdami gauti aktualios informacijos apie saugą, gydytojai turėtų peržiūrėti šių vaistinių preparatų

PCS.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta.

Būtina vengti akių lašų, kurių sudėtyje yra benzalkonio chlorido ir (arba) kitų konservantų. Benzalkonio chloridas (bei kiti ketvirtinio amonio junginiai) yra citotoksiški ir akių lašai, kurių sudėtyje yra šio konservanto, gali pažeisti naujai regeneravusį ragenos epitelį. Būtina vengti kitų citotoksinių preparatų.

Nebuvo stebėta sąveikos tarp Holoclar ir pobiopsinio / pooperacinio gydymo, siūlomo 4.2 skyriuje.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie Holoclar vartojimą nėštumo metu nėra.

Nėra tyrimų su gyvūnais, kad būtų galima nustatyti toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių).

Nėštumo metu, atsižvelgiant į reikalingą pooperacinį farmakologinį gydymą, Holoclar geriau nevartoti.

Žindymas

Holoclar nerekomenduojama implantuoti žindymo metu.

Vaisingumas

Nėra klinikinių duomenų apie Holoclar poveikį vaisingumui.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Esamos Holoclar implantavimo procedūros chirurginis pobūdis gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia stipriai. Todėl po gydymo Holoclar reikia riboti vairavimą ir mechanizmų naudojimą, o pacientai turi klausyti gydančio gydytojo patarimų.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Sunkiausias nepageidaujamas poveikis yra ragenos perforacija ir opinis keratitas, kurie gali atsirasti per 3 mėnesius po Holoclar implantavimo ir yra susiję su ragenos epitelio nestabilumu, bei vazovagalinė sinkopė, pasireiškianti pirmąją dieną po operacijos dėl akies skausmo. Dažniausios nepageidaujamos reakcijos yra akių sutrikimai. Dažniausiai pasitaikanti reakcija, susijusi su chirurgine procedūra, buvo junginės kraujosrūva (5 %), kuri dažniausiai atsirasdavo pirmąją dieną po operacijos ir buvo linkusi būti nedidelio intensyvumo bei išnykdavo per kelias dienas negydant.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos, stebėtos pacientams, kuriems buvo implantuotas Holoclar, pateiktos lentelėje.

Šios kategorijos naudojamos suskirstyti nepageidaujamas reakcijas pagal pasireiškimo dažnį: labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti <1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Sistemos / organų klasė

Nepageidaujamos reakcijos

Dažnis

 

 

 

Infekcijos ir infestacijos

Ragenos infekcija

Nedažni

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

Vazovagalinė sinkopė

Nedažni

 

 

 

 

Blefaritas

Labai dažnas

 

 

 

 

Junginės kraujosrūva, akių

 

 

kraujosrūva, ragenos epitelio

 

 

defektas, akių skausmas,

Dažni

Akių sutrikimai

glaukoma / padidėjęs akispūdis,

 

opinis keratitas

 

 

 

 

 

 

 

Junginės sąaugos, junginės

 

 

hiperemija, ragenos edema,

Nedažni

 

ragenos perforacija, akių

 

 

 

sudirginimas, fotofobija

 

 

 

 

 

 

Odos ir poodinio audinio

Poodinės kraujosrūvos

Nedažni

sutrikimai

 

 

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Implanto metaplazija

Nedažni

vartojimo vietos pažeidimai

 

 

 

 

 

Sužalojimai, apsinuodijimai ir

Siūlo nutrūkimas

Nedažni

procedūrų komplikacijos

 

 

 

 

 

Kai kurių nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Blefaritas (10,5 %) bei ragenos epitelio defektas (3,5 %) buvo dažniausios atskiros nepageidaujamos reakcijos, nesusijusios su chirurgine procedūra. Glaukoma (3,5 %) buvo dažniausia nepageidaujama reakcija, laikoma susijusia su gydymu kortikosteroidais (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius). Pranešimuose apie glaukomą įtraukiama nepageidaujama reakcija padidėjęs akispūdis.

Vaikų populiacija

Nėra informacijos apie Holoclar saugumą vaikams iki 7 metų amžiaus ir tik nedaug informacijos pacientams nuo 8 iki 17 metų. Į HLSTM01 (13, 14 ir 16 metų amžiaus) bei HLSTM02 (8 ir 14 metų amžiaus) tyrimus įtrauktiems vaikas nepageidaujamų reakcijų savybės nesiskyrė nuo suaugusiųjų populiacijos.

Senyvo amžiaus pacientai

Yra tik nedaug informacijos apie senyvo amžiaus (n=12, >65 metų) ir labai senyvo amžiaus (n= 2, 75– 84 metų) pacientus.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema*.

4.9Perdozavimas

Nebuvo pranešta apie perdozavimo atvejus.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistai akių ligoms gydyti, kiti vaistai akių ligoms gydyti, ATC kodas – S01XA19

Veikimo mechanizmas ir farmakodinaminis poveikis

Holoclar veikimo mechanizmas yra ragenos epitelio ir žuvusių limbo kamieninių ląstelių pakeitimas pacientams, kurių limbą sunaikino akių nudegimai. Ragenos gijimo proceso metu paskirtos kamieninės ląstelės skirtos iš dalies pasidauginti, diferencijuotis ir migruoti, kad regeneruotų ragenos epitelis, bei palaikyti kamieninių ląstelių, kurios gali nuolat atkurti ragenos epitelį, atsargas.

Įprastų Holoclar farmakodinamikos tyrimų nebuvo atlikta.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Vaistinio preparato veiksmingumas buvo įvertintas daugiacentriame, atvejų aprašymų, nekontroliuojamame, retrospektyviniame kohortų tyrime su 106 abiejų lyčių pacientais (HLSTM01), kurie buvo gydomi dėl vidutinio arba sunkaus limbo kamieninių ląstelių deficito (LSCD). Vidutinio sunkumo–sunkus LSCD buvo apibūdinamas pagal mažiausiai dviejų ragenos paviršiaus kvadrantų invaziją paviršinėmis naujomis kraujagyslėmis. Į pirminę veiksmingumo analizę buvo įtraukta iš viso 104 pacientai, kurių amžius nuo 13 iki 79 metų (vidutinis amžius 46,8 metų). Preparato paskyrimo metu vidutinė ligos trukmė nuo sužalojimo buvo 18 metų (mediana – 10 metų), 99 % pacientų ragena buvo drumsta ir 90 % iš jų regėjimas buvo labai sutrikęs (1/10 ar mažiau Snellen diagramoje). Procedūros sėkmė buvo vertinama remiantis stabilaus ragenos epitelio buvimo (t.y. nesant epitelio defektų) be reikšmingo neovaskuliarizacijos atkryčio (ne daugiau nei vienas kvadrantas neapimant centrinės ragenos srities) 12 mėnesių po intervencijos. Buvo pranešta apie iš viso 75 (72,1 %) gydymo atvejus su sėkmingais rezultatais. Šie rezultatai buvo patvirtinti atlikus jautrumo analizę, kai nepriklausomas vertintojas iš koduotų pacientų akių fotografijų, atliktų prieš Holoclar implantavimą ir po to, įvertino paviršinę neovaskuliarizaciją.

Kaip antrinis veiksmingumo vertinimas buvo vertinti papildomi kliniškai susiję parametrai.

Pacientų, kuriems pasireiškė simptomai (skausmas, deginimas ar fotofobija), santykis reikšmingai sumažėjo nuo priešoperacinio laikotarpio (40 pacientų su mažiausiai vienu simptomu 38,5 %) iki vienerių metų po procedūros (12 pacientų, 11,5 %).

Penkiasdešimt vienam pacientui (49,0 %) pagerėjo regėjimo aštrumas bent viena pilna eilute Snellen diagramoje (arba viena kategorija sunkaus pažeidimo atvejais). Pacientų, kurių regėjimo aštrumas pagerėjo, santykis buvo didesnis tarp tų, kuriems nebuvo ragenos stromos rando (15/18 pacientų, 83,3 %) palyginti su tais, kurie turėjo randą (36/81 pacientai, 44,4 %). Kai regėjimo aštrumo kategorinės reikšmės buvo konvertuotos į raiškos minimalaus kampo logaritmą (LogMAR), 47 % atvejų (40 palyginti su 85 be trūkstamų reikšmių) patyrė pagerėjimą, lygų ar didesnį nei 3 Snellen linijų ekvivalentas.

Penkiasdešimt septyniems pacientams panaudojus vaistinį preparatą atlikta keratoplastika, kurių sėkmės dažnis praėjus vieniems metams po ragenos transplantacijos (t.y. su stabiliu ragenos epiteliu be reikšmino neovaskuliarizacijos atkryčio) buvo 42,1 % (N=24).

Senyvo amžiaus pacientai

Į HLSTM01 tyrimą buvo įtraukti iš viso septyni pacientai (6,7 % tyrimo populiacijos), kurių amžius tyrimo pradžioje buvo 65 metai ir daugiau, ir papildomai septyni pacientai (24,1 %) buvo įtraukti į HLSTM02. Nors tiriamųjų skaičius ribotas, abiejų tyrimų duomenys parodė, kad sėkmės dažnis buvo apie 70 % gydytų senyvo amžiaus pacientų. Šis veiksmingumo lygis panašus į stebimąjį gydytiems pacientams apskritai.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Holoclar tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis apie limbo kamieninių ląstelių deficito dėl akių nudegimų gydymą

(vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

Šio vaistinio preparato rinkodaros teisės yra sąlyginės. Tai reiškia, kad laukiama tolesnių duomenų apie šį vaistinį preparatą.

Europos vaistų agentūra bent kartą per metus peržiūrės naują informaciją apie šį vaistinį preparatą ir prireikus atnaujins šią PCS.

5.2Farmakokinetinės savybės

Vaistinis preparatas implantuojamas lokaliai.

Holoclar pobūdis ir numatoma klinikinė paskirtis yra tokie, kad įprasti absorbcijos, biotransformacijos ir eliminacijos farmakokinetikos tyrimai netaikomi. Imunohistocheminis pacientų, kuriems buvo atlikta keratoplastika, ragenos tyrimas po gydymo Holoclar parodė, kad transplantuotos kamieninės ląstelės pasidengia sluoksniuotu ragenos epiteliu, kuris neslankioja ir neįsiterpia į bazines akies struktūras.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Žmogaus autologinių ląstelių kultūrų tumurogeniškumo tyrimų in vitro ikiklinikinių tyrimų saugumo duomenų yra nedaug. Šie tyrimai apėmė ląstelių kariotipą, ląstelių augimą minkštame agare ir nuo augimo faktoriaus priklausomą proliferaciją. Tyrimai in vitro neparodė jokių nuo fiksavimo nepriklausomo augimo, kuris reikštų tumurogeninį potencialą, įrodymų.

Holoclar saugumas parodytas rezultatais, gautais iš dviejų retrospektyvinių klinikinių tyrimų.

Įprasti ikiklinikiniai reprodukcijos ir vystymosi toksiškumo tyrimai nelaikomi tinkamais, atsižvelgiant į autologinio vaistinio preparato pobūdį ir numatytą klinikinį naudojimą.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Transportavimo terpė (pagal Dulbecco modifikuota Eagle terpė, papildyta L-glutaminu) Fibrino pagrindas.

6.2Nesuderinamumas

Oficialių Holoclar suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato negalima vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais pooperaciniu laikotarpiu, kol bus visiškai atkurtas ragenos epitelio vientisumas. Išimtys yra nevietinio naudojimo antibiotikai profilaktikai ir kortikosteroidai iš karto po operacijos.

6.3Tinkamumo laikas

36 valandos.

Holoclar reikia implantuoti ne vėliau nei per 15 minučių atidarius vidinę talpyklę.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti 15 °C–25 °C temperatūroje. Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Negalima švitinti (pvz., rentgeno spinduliais). Negalima sterilizuoti.

Vidinę plieninę talpyklę laikyti sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo bakterinio, grybelinio ar virusinio užteršimo.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys bei speciali vartojimo ar implantavimo įranga

Holoclar tiekiamas kaip viena individuali gydymo dozė, laikoma talpyklėje su užsukamu dangteliu. Kiekvienoje talpyklėje yra 3,8 cm2 autologinio žmogaus ragenos epitelio, prisitvirtinusio prie fibrino pagrindo ir panardinto į transportavimo terpę.

Talpyklė įdėta į antrinę plastikinę talpyklę, kuri įdėta į sandarų sterilų plastikinį maišelį. Sandarus maišelis įdėtas į nesterilią, termiškai izoliuotą organų transplantacijos dėžę su temperatūros kontrolės prietaisu. Galiausiai termiškai izoliuota dėžė įdedama į užtrauktuku užsandarintą krepšį transportavimui.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Holoclar skirtas tik autologiniam vartojimui. Prieš implantavimą reikia atidžiai sutikrinti paciento vardą ir pavardę su paciento / donoro tapatybe siuntimo dokumentuose ir ant preparato talpyklės.

Negalima purtyti ar vartyti, vengti kitokio mechaninio poveikio Holoclar talpyklei.

Daugiau informacijos žr. mokomojoje medžiagoje.

Holoclar negalima sterilizuoti. Talpyklę ir dangtelį reikia kruopščiai apžiūrėti, ar nėra pažeidimų. Jeigu Holoclar vidinė pakuotė yra pažeista, jeigu pakitusi preparato išvaizda, yra matomų dalelių, preparato negalima vartoti ir jį reikia grąžinti gamintojui. Jeigu temperatūra, stebima izoliuotoje dėžėje, nukrypsta nuo laikymo sąlygų, susisiekite su gamintoju.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia grąžinti gamintojui.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Chiesi Farmaceutici SPA, Via Palermo 26/A, 43122, Parma,

Italija

Telefonas: +3905212791

Faksas: +390521 774468

El. paštas: info@chiesigroup.com

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/987/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2015 m. vasario 17 d.

Paskutinio perregistravimo data: 10/12/2015

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai