Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Humalog (insulin lispro) – Preparato charakteristikų santrauka - A10AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasHumalog
ATC kodasA10AC04
Sudėtisinsulin lispro
GamintojasEli Lilly Nederland B.V.

Straipsnio turinys

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas flakone

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Humalog – tai sterilus, skaidrus, bespalvis vandeninis tirpalas.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Viename mililitre yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg) insulino lispro (rekombinacinės DNR kilmės, gaminamo E. coli). Viename flakone yra 10 ml, atitinka 1000 vienetų insulino lispro.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Vartojamas suaugusiųjų ir vaikų cukriniam diabetui gydyti, kai normaliai gliukozės homeostazei palaikyti reikia insulino. Humalog taip pat vartojamas pradinei cukrinio diabeto stabilizacijai.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę turi nustatyti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.

Humalog švirkščiama prieš pat valgį. Prireikus jį galima švirkšti iškart pavalgius. Humalog preparatų švirkščiama į poodį įprastu būdu arba poodine infuzine pompa (žr. 4.2 skyrių), taip pat, nors ir nerekomenduojama, gali būti švirkščiama į raumenis. Prireikus Humalog galima švirkšti į veną, pvz., gliukozės koncentracijai kraujyje kontroliuoti, kai yra ketoacidozė, ūminė liga, taip pat operacijos metu ar po jos.

Švirkščiama į žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities poodį. Injekcijos vietą reikia kaskart keisti, į tą pačią vietą galima švirkšti ne dažniau kaip maždaug kartą per mėnesį.

Švirkščiant Humalog į poodį, reikia įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Sušvirkštus insuliną, injekcijos vietos masažuoti negalima. Pacientą reikia išmokyti taisyklingai švirkšti.

Į poodį sušvirkštas Humalog pradeda veikti greitai ir veikia trumpiau (nuo 2 val. iki 5 val.) negu trumpai veikiantis insulinas. Kadangi Humalog pradeda veikti greitai, jį galima švirkšti (jei skiriama ilgalaikė infuzija, vartoti Humalog boliusą) prieš pat valgį. Įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku bet kokio insulino veikimo laikas gali būti nevienodas. Humalog pradeda veikti greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas neatsižvelgiant į injekcijos vietą. Kaip ir visų kitų insulino preparatų, Humalog veikimo trukmė priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

Jei gydytojas paskiria, Humalog galima vartoti kartu su ilgiau veikiančiu insulinu ar geriamuoju sulfanilšlapalo dariniu.

Humalog vartojimas insulino infuzine pompa

Insulino lispro infuzijoms gali būti naudojamos CE ženklu pažymėtos insulino infuzijos pompos. Prieš naudodami lispro insuliną infuzine pompa, atidžiai išstudijuokite pompos instrukciją ir įsitikinkite, kad insulinas tinka šiai pompai. Atidžiai perskaitykite infuzijos pompos instrukciją ir jos laikykitės.

Naudokite tinkamą pompai rezervuarą ir kateterį. Infuzijos komplektą (vamzdelį ir kaniulę) keiskite laikantis produkto instrukcijos nurodymų, patekiamų kartu su infuzijos komplektu. Pasireiškus hipoglikemijai, infuziją nutraukite, kol išnyks hipoglikemijos požymiai. Jei gliukozės koncentracija kraujyje dažnai būna nepakankama arba ryškiai sumažėjusi, kreipkitės į gydytoją, kad šis nuspręstų, ar mažinti insulino dozę ar nutraukti insulino infuziją. Insulino pompai sugedus ar infuzijos rinkiniui užsikimšus, gali staiga padidėti gliukozės koncentracija kraujyje. Nustojus tekėti insulinui, laikykitės produkto instrukcijos nurodymų ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. Insulino pompomis vartojamo

Humalog su kitais insulinais maišyti negalima.

Insulino švirkštimas į veną

Švirkščiant insuliną lispro į veną, reikia vadovautis įprastine klinikine intraveninių injekcijų, pvz., intraveninio boliuso ar intraveninės infuzijos, praktika. Būtina dažnai tirti gliukozės koncentraciją kraujyje.

Infuzinė sistema, kurioje insulino lispro koncentracija yra nuo 0,1 vienetų/ml iki 1,0 vieneto/ml 0,9% natrio chlorido ar 5% dekstrozės tirpale, kambario temperatūroje esti stabili 48 val. Rekomenduojama sistemą užpildyti prieš pat infuziją pacientui.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Hipoglikemija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Insuliną keisti kito tipo ar kito pavadinimo insulinu galima tik atidžiai gydytojui prižiūrint. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (regular, NPH, lente, kt.), rūšiai (gyvuliniam, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gamybos būdui (rekombinacinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės. Visiems pacientams, vartojantiems greitai veikiantį insuliną, taip pat bazinį insuliną, reikia optimaliai parinkti abiejų insulinų dozes, kad gliukozės kiekį reguliuotų visą parą, ypač nakties metu (nevalgius).

Iš pradžių į švirkštą reikią pritraukti trumpiau veikiančio Humalog, kad flakonas neužsiterštų ilgiau veikiančiu insulinu. Insulinus maišant iš anksto ar prieš pat injekciją, reikia laikytis gydytojo nurodymų. Tačiau procedūrą reikia atlikti nuosekliai.

Ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai gali būti kitokie ar mažiau ryškūs, jei ilgai sergama diabetu, intensyviai gydoma insulinu, yra diabetinė nervų liga ar vartojama vaistų, pvz., β adrenoblokatorių.

Keli pacientai, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų jų vartotą gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs ar kitokie negu tie, kuriuos jie yra jautę, vartodami ankstesnį insuliną. Dėl nekoreguotos hipoglikeminės ar hiperglikeminės reakcijos galima netekti sąmonės, gali ištikti koma ar mirtis.

Neadekvačių insulino dozių vartojimas ar gydymo nutraukimas, ypač kai yra nuo insulino priklausomas diabetas, gali sukelti hiperglikemiją, diabetinę ketoacidozę – būkles, kurios gali baigtis mirtimi.

Insulino poreikis gali sumažėti, kai yra inkstų nepakankamumas. Insulino poreikis taip pat gali sumažėti pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, nes sumažėja gliukoneogenezės

pajėgumas ir insulino skaidymas. Tačiau, kai yra lėtinis kepenų nepakankamumas, insulino poreikis gali padidėti dėl padidėjusio rezistentiškumo jam.

Insulino poreikis gali padidėti sergant ar esant emociniam sutrikimui.

Dozę gali tekti koreguoti padidinus fizinį aktyvumą ar pakeitus įprastinę dietą. Fiziniai pratimai, atliekami iškart po valgio, gali padidinti hipoglikemijos riziką. Dėl farmakodinaminių greitai veikiančio insulino analogų savybių hipoglikemija po injekcijos pasireiškia anksčiau negu sušvirkštus tirpų žmogaus insuliną.

Humalog, o ne tirpųjį insuliną, vaikams skirti tik tada, kai reikia greito insulino poveikio, pvz., norint, kad injekcijos laikas būtų susijęs su valgiu.

Humalog derinant su pioglitazonu

Gydant pioglitazono ir insulino deriniu, buvo širdies nepakankamumo atvejų, ypač pacientams, turintiems širdies nepakankamumo pasireiškimo rizikos veiksnių. Tai reikia turėti omenyje, svarstant gydymą pioglitazono ir Humalog deriniu. Jeigu tokiu deriniu gydoma, reikia stebėti, ar pacientui neatsiranda širdies nepakankamumo požymių ir simptomų, kūno svorio prieaugio ir edemų. Jeigu širdies simptomai bet kiek pasunkėja, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Insulino poreikį gali didinti hiperglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji kontracepciniai vaistai,

kortikosteroidai ar skydliaukės hormonų pakaitinei terapijai vartojami vaistai, danazolis, β2 adrenomimetikai (ritodrinas, salbutamolis, terbutalinas).

Insulino poreikį gali mažinti hipoglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji hipoglikemiškai veikiantys vaistai, salicilatai (pvz., acetilsalicilo rūgštis), sulfonamidai ir kai kurie antidepresantai (monoaminooksidazės inhibitoriai, selektyvūs serotonino reabsobcijos inhibitoriai), kai kurie angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (kaptoprilis, enalaprilis), angiotenzino II receptorių

blokatoriai, β adrenoblokatoriai, oktreotidas, alkoholis.

Prieš pradedant vartoti kitus vaistus kartu su Humalog, būtina pasitarti su gydytoju (žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Daug nėščiųjų vartojo šį vaistą, tačiau duomenys nerodo jokio nepageidaujamo insulino lispro poveikio nėštumui ar vaisiaus (naujagimio) sveikatai.

Insulinu gydomoms nėščiosioms (sergančioms nuo insulino priklausančiu ar nėščiųjų diabetu) svarbu palaikyti gerą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Paprastai insulino poreikis sumažėja pirmuoju, o padidėja antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais. Diabetu sergančios pacientės turi informuoti gydytoją, jei jos pastojo ar ketina pastoti. Būtina kruopščiai kontroliuoti diabetu sergančių nėščiųjų gliukozės kiekį kraujyje, taip pat ir bendrą sveikatos būklę.

Diabetu sergančioms žindyvėms gali tekti keisti insulino dozę ir (ar) dietą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Dėl hipoglikemijos gali pakisti paciento geba susitelkti ir reaguoti, o tai gali būti pavojinga, kai šios savybės labai svarbios (pvz.: vairuojant automobilį, valdant mechanizmus).

Pacientams reikia patarti imtis atsargumo priemonių, kad jie išvengtų hipoglikemijos vairuodami. Tai ypač svarbu tiems, kurie nesugeba atpažinti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių arba pastebi juos pavėluotai, taip pat tiems, kuriems hipoglikemija kartojasi dažnai. Tokiais atvejais reikia spręsti, ar saugu vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai sergantiesiems cukriniu diabetu būna hipoglikemija. Jei ji sunki, galima prarasti sąmonę, o kartais net mirti. Galimos hipoglikemijos atvejų dažnis nėra pateikiamas, nes tai priklauso tiek nuo insulino dozės, tiek ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip paciento dieta bei fizinis aktyvumas.

Vietinės alerginės reakcijos yra dažnos (nuo 1/100 iki <1/10). Gali pasireikšti insulino injekcijos vietos paraudimu, patinimu ir niežuliu. Šie požymiai dažniausiai per kelias dienas ar savaites išnyksta.

Kartais jų gali atsirasti ne dėl insulino, bet dėl dezinfekcinio tirpalo dirginančių savybių ar dėl netinkamai sušvirkšto vaisto. Reta (nuo 1/10000 iki <1/1000), bet sunkesnė sisteminė alergija, yra generalizuota reakcija į insuliną. Ji pasireiškia viso kūno bėrimu, pasunkėjusiu kvėpavimu, švokštimu, sumažėjusiu kraujospūdžiu, pagreitėjusiu pulsu, prakaitavimu. Sunkūs generalizuotos alergijos atvejai gali būti pavojingi gyvybei.

Nedažnai (nuo 1/1000 iki <1/100) gali išryškėti injekcijos vietos lipodistrofija.

Gydant insulinu buvo gauta pranešimų apie edemos atvejus, ypatingai, kai prieš tai buvusi bloga metabolinė kontrolė buvo gerinama intensyvinant insulino terapiją.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specifinių insulino perdozavimo simptomų nėra, nes gliukozės koncentracija kraujyje priklauso nuo insulino kiekio, gliukozės įsisavinimo ir kitų metabolinių procesų. Hipoglikemija gali ištikti dėl reliatyviai didesnio insulino kiekio lyginant su maitinimusi ir energijos suvartojimu.

Hipoglikemija gali pasireikšti abejingumu, sumišimu, širdies plakimu, galvos skausmu, prakaitavimu ir vėmimu.

Lengva hipoglikemija išnyksta išgėrus gliukozės ar suvalgius cukraus turinčių produktų.

Vidutiniškai sunki hipoglikemija gydoma gliukagonu į raumenis arba į poodį, o atsigavusiam pacientui duodama išgerti arba suvalgyti angliavandenių. Pacientams, kuriems gliukagonas nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną.

Komos ištiktam pacientui reikia švirkšti gliukagono į raumenis ar į poodį. Tačiau jei gliukagono nėra arba jis nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną. Atgavusiam sąmonę pacientui tuoj pat duoti pavalgyti.

Pacientui gali prireikti ilgai skirti angliavandenių ir jį stebėti, nes hipoglikemija po akivaizdaus klinikinio pagerėjimo gali vėl atsinaujinti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - greitai veikiantis žmogaus insulino analogas, ATC kodas – A10A B04.

Svarbiausias insulino lispro veikimas - reguliuoti gliukozės metabolizmą.

Be to, insulinai anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumenyse jie didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę, aminorūgščių sunaudojimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išskyrimą.

Insulinas lispro pradeda veikti greitai (maždaug per 15 minučių), dėl to jį galima švirkšti prieš pat (nuo 0 min. iki 15 min.) valgį, o trumpai veikiantį insuliną – nuo 30 min. iki 45 min. prieš valgį. Insulinas lispro pradeda veikti greitai ir veikia trumpiau (nuo 2 val. iki 5 val.) negu paprastasis insulinas.

Klinikiniai 1-ojo ir 2-ojo tipo diabetu sergančių pacientų tyrimai parodė, kad, vartojant insuliną lispro, hiperglikemija po valgio būna mažesnė negu vartojant tirpųjį žmogaus insuliną..

Kaip ir visų kitų insulino preparatų, insulino lispro veikimo laikas įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku gali būti nevienodas, jis priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo. Į poodį sušvirkšto vaisto tipiškas veikimas parodytas žemiau.

 

 

 

 

 

 

Insulinas

 

 

 

 

 

 

Lispro

 

 

 

 

 

 

Humulin R

Hypoglikeminis

 

 

 

 

 

 

aktyvumas

 

 

 

 

 

 

Laikas (val.)

Aukščiau pateikta diagrama laiko atžvilgiu atspindi santykinį gliukozės kiekį, kurio reikia palaikyti tokiai individo kraujo gliukozės koncentracijai, kuri būna nevalgius, ir rodo šių insulinų poveikį gliukozės metabolizmui per tam tikrą laiką.

Buvo atlikti vaikų (61 vaiko, kuriems buvo 2-11 metų) ir vaikų bei paauglių (481 asmens, kuriems buvo 9-19 metų) klinikiniai tyrimai, kurių metu lyginta insulinas lispro su tirpiuoju žmogaus insulinu. Farmakodinaminis insulino lispro poveikis vaikams yra panašus į suaugusiųjų.

Gydantis insulinu lispro ir vartojant poodinės infuzijos pompas, nustatomas mažesnis glikozilinto hemoglobino kiekis negu gydantis tirpiuoju insulinu. Dvigubai aklo, kryžminio tyrimo metu glikozilinto hemoglobino kiekis po 12 savaičių, vartojant insuliną lispro, sumažėjo 0,37%, o vartojant tirpųjį insuliną – 0,03% (p=0,004).

Tiriant 2-ojo tipo diabetu sergančius ir vartojančius didžiausią sulfanilšlapalo preparato dozę pacientus, nustatyta, kad, pridėjus insulino lispro, ryškiau sumažėja HbA1c kiekis negu vartojant tik sulfanilšlaplo darinį. HbA1c kiekis turėtų sumažėti ir vartojant kitokį insuliną, pvz., tirpųjį ar izofano insuliną.

1-ojo ir 2-ojo tipo diabetu sergančių pacientų tyrimai parodė, kad, vartojant insuliną lispro, sumažėja naktinės hipoglikemijos epizodų lyginant su tirpiuoju insulinu. Kai kurių tyrimų metu hipoglikemijos epizodų naktį sumažėjo, bet padažnėjo dieną.

Gliukodinaminis insulino lispro atsakas nepriklauso nuo inkstų ar kepenų nepakankamumo.

Gliukodinaminiai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nustatomi stabilizuotos glikemijos (clamp) mėginio metu ir jie esti pastovūs, nepriklauso nuo inkstų funkcijos.

Nustatyta, kad insulinas lispro yra ekvipotentiškas žmogaus insulinui, matuojant moliais, bet jis veikia greičiau ir trumpiau.

5.2Farmakokinetinės savybės

Insulino lispro farmakokinetika atspindi junginį, kuris greitai absorbuojasi ir didžiausia jo koncentracija kraujyje susidaro per 30-70 minučių po injekcijos į poodį. Tokios kinetikos klinikinę svarbą geriau atspindi gliukozės suvartojimo kreivės (aptartos 5.1).

Insulinas lispro absorbuojasi greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas pacientams, kurių inkstų funkcija yra nepakankama. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu farmakokinetiniai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nuo inkstų funkcijos nepriklauso ir nekinta esant įvairiai inkstų funkcijai. Insulinas lispro greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas absorbuojasi ir pasišalina iš organizmo pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Testuose in vitro, įskaitant jungimąsi su insulino receptoriais ir poveikį augančioms ląstelėms, insulinas lispro veikė labai panašiai kaip žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat rodo, kad insulinas lispro nuo insulino receptorių atsiskiria taip pat kaip žmogaus insulinas. Ūminio, vieno mėnesio ir dvylikos mėnesių trukmės toksiškumo tyrimais vaisto toksiškumo nenustatyta.

Insulinas lispro tyrimuose su gyvūnais nesukėlė vaisingumo sutrikimų, embriotoksiškumo ar teratogeniškumo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

m-Krezolis [3,15 mg/ml] Glicerolis

Dinatrio fosfatas 7H2O Cinko oksidas Injekcinis vanduo

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir natrio hidroksido pH 7,0-7,8 palaikyti.

6.2Nesuderinamumas

Humalog preparatų negalima maišyti su kitų gamintojų insulinais bei gyvulinių insulinų preparatais.

Šio vaisto negalima maišyti su kitais, išskyrus išvardytus 6.6. skyriuje, vaistais.

6.3Tinkamumo laikas

Neatidarytas flakonas

3 metai

Pradėjus naudoti

28 dienas.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Neatidarytas flakonas

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C).

Pradėjus naudoti

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C) ar žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

6.5Talpyklės pobūdis, jos turinys ir speciali įranga vartojimui, skyrimui ar implantacijai

Tirpalas yra I tipo flintstiklo flakonuose, užkimštuose butilo ar halobutilo kamščiu ir užsandarintuose aliuminio gaubteliu. Flakono kamščiai gali būti apdoroti dimetikono ar silikono emulsija.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

1 x 10 ml Humalog flakonas.

2 x 10 ml Humalog flakonai.

5 x (1 x 10 ml) Humalog flakonai.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Su šiais flakonais turi būti naudojamas atitinkamas švirkštas (pažymėtas 100 vienetų).

a)Dozės paruošimas

Apžiūrėkite Humalog tirpalą. Jis turi būti skaidrus ir bespalvis. Drumsto, sutirštėjusio, turinčio atspalvį arba su matomomis kietomis dalelėmis Humalog nevartoti.

i)Humalog

1.Nusiplaukite rankas.

2.Jei pradedate naują flakoną, nuimkite plastikinį apsauginį dangtelį, bet neištraukite kamščio.

3.Jei pagal gydymo schemą kartu reikia švirkšti bazinį insuliną ir Humalog, abu vaistus galite maišyti švirkšte. Prieš maišydami insulinus, perskaitykite (ii) ir 6.2 skyrių, kur nurodyta, kaip tai daryti.

4.Įtraukite į švirkštą oro tiek, kiek paskirta Humalog. Flakono viršų nuvalykite alkoholiu suvilgyta vata. Adata pradurkite Humalog flakono guminį kamštį ir įšvirkškite orą į flakoną.

5.Apverskite flakoną su švirkštu dugnu į viršų. Flakoną ir švirkštą tvirtai laikykite vienoje rankoje.

6.Įsitikinę, kad adatos smaigalys yra Humalog tirpale, į švirkštą pritraukite reikiamą dozę.

7.Prieš ištraukdami adatą iš flakono, patikrinkite, ar švirkšte nėra oro burbuliukų, kurie sumažina Humalog kiekį švirkšte. Jei yra burbuliukų, švirkštą laikykite tiesiai vertikaliai ir stuksenkite į jo šonus, kol burbuliukai pakils į viršų. Juos išstumkite stūmokliu ir pritraukite reikiamą dozę.

8.Ištraukite adatą iš flakono ir padėkite švirkštą taip, kad adata nieko neliestų.

ii)Humalog maišymas su ilgiau veikiančiais žmogaus insulinais (žr. 6.2 skyrių)

1.Humalog galima maišyti su ilgiau veikiančiais žmogaus insulinais tik gydytojui nurodžius.

2.Įtraukite į švirkštą oro tiek, kiek vartojama ilgiau veikiančio insulino. Adatą įdurkite į ilgiau veikiančio insulino flakoną ir įšvirkškite orą. Ištraukite adatą.

3.Dabar taip pat įšvirkškite oro į Humalog flakoną, bet adatos neištraukite.

4.Apverskite flakoną su adata dugnu į viršų.

5.Įsitikinę, kad adatos smaigalys yra Humalog tirpale, į švirkštą pritraukite reikiamą Humalog dozę.

6.Prieš ištraukdami adatą iš flakono, patikrinkite, ar švirkšte nėra oro burbuliukų, kurie sumažina Humalog kiekį švirkšte. Jei yra burbuliukų, švirkštą laikykite tiesiai vertikaliai ir stuksenkite į jo šonus, kol burbuliukai pakils į viršų. Juos išstumkite stūmokliu ir pritraukite reikiamą dozę.

7.Ištraukite adatą iš Humalog flakono ir įdurkite į ilgiau veikiančio insulino flakoną. Apverskite flakoną su adata dugnu į viršų. flakoną ir adatą tvirtai laikykite vienoje rankoje ir švelniai pakratykite. Įsitikinę, kad adatos smaigalys yra insuline, pritraukite ilgiau veikiančio insulino dozę.

8.Ištraukite adatą ir padėkite švirkštą taip, kad adata nieko neliestų.

b)Dozės švirkštimas

1.Pasirinkite injekcijos vietą.

2.Odą nuvalykite taip, kaip nurodyta.

3.Fiksuokite odą ją ištempdami ar suimdami didelį jos plotą. Įdurkite adatą ir švirkškite taip, kaip nurodyta.

4.Ištraukite adatą ir kelias sekundes švelniai paspauskite injekcijos vietos odą. Šios vietos netrinkite.

5.Adatą ir švirkštą saugiai išmeskite.

6.Injekcijos vietą nuolat keiskite ir nešvirkškite į tą pačią vietą daugiau kaip kartą per mėnesį.

c)Insulinų maišymas

Nemaišykite insulinų flakonuose su insulinais užtaisuose. Skaitykite 6.2 skyrių.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olandija.

8.REGISTRCIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/007/002

1 x 10 ml Humalog flakonas

EU/1/96/007/020

2 x 10 ml Humalog flakonai

EU/1/96/007/021

5 x (1 x 10 ml) Humalog flakonai

 

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1996 m. balandžio 30 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2006 m. balandžio 30 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 100 vienetų/ml, injekcinis tirpalas užtaise

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Humalog – tai sterilus, skaidrus, bespalvis vandeninis tirpalas.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Viename mililitre yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg) insulino lispro (rekombinacinės DNR kilmės, gaminamo E. coli). Viename užtaise yra 3 ml, atitinka 300 vienetų insulino lispro.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Vartojamas suaugusiųjų ir vaikų cukriniam diabetui gydyti, kai normaliai gliukozės homeostazei palaikyti reikia insulino. Humalog taip pat vartojamas pradinei cukrinio diabeto stabilizacijai.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę turi nustatyti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.

Humalog švirkščiama prieš pat valgį. Prireikus jį galima švirkšti iškart pavalgius. Humalog preparatų švirkščiama į poodį įprastu būdu arba poodine infuzine pompa (žr. 4.2 skyrių), taip pat, nors ir nerekomenduojama, gali būti švirkščiama į raumenis. Prireikus Humalog galima švirkšti į veną, pvz., gliukozės koncentracijai kraujyje kontroliuoti, kai yra ketoacidozė, ūminė liga, taip pat operacijos metu ar po jos.

Švirkščiama į žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities poodį. Injekcijos vietą reikia kaskart keisti, į tą pačią vietą galima švirkšti ne dažniau kaip maždaug kartą per mėnesį.

Švirkščiant Humalog į poodį, reikia įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Sušvirkštus insuliną, injekcijos vietos masažuoti negalima. Pacientą reikia išmokyti taisyklingai švirkšti.

Į poodį sušvirkštas Humalog pradeda veikti greitai ir veikia trumpiau (nuo 2 val. iki 5 val.) negu trumpai veikiantis insulinas. Kadangi Humalog pradeda veikti greitai, jį galima švirkšti (jei skiriama ilgalaikė infuzija, vartoti Humalog boliusą) prieš pat valgį. Įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku bet kokio insulino veikimo laikas gali būti nevienodas. Humalog pradeda veikti greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas neatsižvelgiant į injekcijos vietą. Kaip ir visų kitų insulino preparatų, Humalog veikimo trukmė priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

Jei gydytojas paskiria, Humalog galima vartoti kartu su ilgiau veikiančiu insulinu ar geriamuoju sulfanilšlapalo dariniu.

Humalog vartojimas insulino infuzine pompa

Insulino lispro infuzijoms gali būti naudojamos CE ženklu pažymėtos insulino infuzijos pompos. Prieš naudodami lispro insuliną infuzine pompa, atidžiai išstudijuokite pompos instrukciją ir įsitikinkite, kad insulinas tinka šiai pompai. Atidžiai perskaitykite infuzijos pompos instrukciją ir jos laikykitės.

Naudokite tinkamą pompai rezervuarą ir kateterį. Infuzijos komplektą (vamzdelį ir kaniulę) keisdami laikykitės produkto instrukcijos nurodymų, patekiamų kartu su infuzijos komplektu. Pasireiškus hipoglikemijai, infuziją nutraukite, kol išnyks hipoglikemijos požymiai. Jei gliukozės koncentracija kraujyje dažnai būna nepakankama arba ryškiai sumažėjusi, kreipkitės į gydytoją, kad šis nuspręstų, ar mažinti insulino dozę ar nutraukti insulino infuziją. Insulino pompai sugedus ar infuzijos rinkiniui užsikimšus, gali staiga padidėti gliukozės koncentracija kraujyje. Nustojus tekėti insulinui, laikykitės produkto instrukcijos nurodymų ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. Insulino pompomis vartojamo

Humalog su kitais insulinais maišyti negalima.

Insulino švirkštimas į veną

Švirkščiant insuliną lispro į veną, reikia vadovautis įprastine klinikine intraveninių injekcijų, pvz., intraveninio boliuso ar intraveninės infuzijos, praktika. Būtina dažnai tirti gliukozės koncentraciją kraujyje.

Infuzinė sistema, kurioje insulino lispro koncentracija yra nuo 0,1 vienetų/ml iki 1,0 vieneto/ml 0,9% natrio chlorido ar 5% dekstrozės tirpale, kambario temperatūroje esti stabili 48 val. Rekomenduojama sistemą užpildyti prieš pat infuziją pacientui.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Hipoglikemija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Insuliną keisti kito tipo ar kito pavadinimo insulinu galima tik atidžiai gydytojui prižiūrint. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (regular, NPH, lente, kt.), rūšiai (gyvuliniam, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gamybos būdui (rekombinacinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės. Visiems pacientams, vartojantiems greitai veikiantį insuliną, taip pat bazinį insuliną, reikia optimaliai parinkti abiejų insulinų dozes, kad gliukozės kiekį reguliuotų visą parą, ypač nakties metu (nevalgius).

Ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai gali būti kitokie ar mažiau ryškūs, jei ilgai sergama diabetu, intensyviai gydoma insulinu, yra diabetinė nervų liga ar vartojama vaistų, pvz., β adrenoblokatorių.

Keli pacientai, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų jų vartotą gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs ar kitokie negu tie, kuriuos jie yra jautę, vartodami ankstesnį insuliną. Dėl nekoreguotos hipoglikeminės ar hiperglikeminės reakcijos galima netekti sąmonės, gali ištikti koma ar mirtis.

Neadekvačių insulino dozių vartojimas ar gydymo nutraukimas, ypač kai yra nuo insulino priklausomas diabetas, gali sukelti hiperglikemiją, diabetinę ketoacidozę – būkles, kurios gali baigtis mirtimi.

Insulino poreikis gali sumažėti, kai yra inkstų nepakankamumas. Insulino poreikis taip pat gali sumažėti pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, nes sumažėja gliukoneogenezės pajėgumas ir insulino skaidymas. Tačiau, kai yra lėtinis kepenų nepakankamumas, insulino poreikis gali padidėti dėl padidėjusio rezistentiškumo jam.

Insulino poreikis gali padidėti sergant ar esant emociniam sutrikimui.

Dozę gali tekti koreguoti padidinus fizinį aktyvumą ar pakeitus įprastinę dietą. Fiziniai pratimai, atliekami iškart po valgio, gali padidinti hipoglikemijos riziką. Dėl farmakodinaminių greitai veikiančio insulino analogų savybių hipoglikemija po injekcijos pasireiškia anksčiau negu sušvirkštus tirpų žmogaus insuliną.

Jei vartojate 40 vienetų/ml insuliną iš flakonų, nešvirkškite 100 vienetų/ml insulino užtaisuose 40 vienetų/ml švirkštu.

Humalog, o ne tirpųjį insuliną, vaikams skirti tik tada, kai reikia greito insulino poveikio, pvz., norint, kad injekcijos laikas būtų susijęs su valgiu.

Humalog derinant su pioglitazonu

Gydant pioglitazono ir insulino deriniu, buvo širdies nepakankamumo atvejų, ypač pacientams, turintiems širdies nepakankamumo pasireiškimo rizikos veiksnių. Tai reikia turėti omenyje, svarstant gydymą pioglitazono ir Humalog deriniu. Jeigu tokiu deriniu gydoma, reikia stebėti, ar pacientui neatsiranda širdies nepakankamumo požymių ir simptomų, kūno svorio prieaugio ir edemų. Jeigu širdies simptomai bet kiek pasunkėja, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną užtaisą galima naudoti tik vienam pacientui, net jei prietaiso adata yra pakeista.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Insulino poreikį gali didinti hiperglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji kontracepciniai vaistai,

kortikosteroidai ar skydliaukės hormonų pakaitinei terapijai vartojami vaistai, danazolis, β2 adrenomimetikai (ritodrinas, salbutamolis, terbutalinas).

Insulino poreikį gali mažinti hipoglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji hipoglikemiškai veikiantys vaistai, salicilatai (pvz., acetilsalicilo rūgštis), sulfonamidai ir kai kurie antidepresantai (monoaminooksidazės inhibitoriai, selektyvūs serotonino reabsobcijos inhibitoriai), kai kurie angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (kaptoprilis, enalaprilis), angiotenzino II receptorių

blokatoriai, β adrenoblokatoriai, oktreotidas, alkoholis.

Prieš pradedant vartoti kitus vaistus kartu su Humalog, būtina pasitarti su gydytoju(žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Daug nėščiųjų vartojo šį vaistą, tačiau duomenys nerodo jokio nepageidaujamo insulino lispro poveikio nėštumui ar vaisiaus (naujagimio) sveikatai.

Insulinu gydomoms nėščiosioms (sergančioms nuo insulino priklausančiu ar nėščiųjų diabetu) svarbu palaikyti gerą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Paprastai insulino poreikis sumažėja pirmuoju, o padidėja antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais. Diabetu sergančios pacientės turi informuoti gydytoją, jei jos pastojo ar ketina pastoti.

Būtina kruopščiai kontroliuoti diabetu sergančių nėščiųjų gliukozės kiekį kraujyje, taip pat ir bendrą sveikatos būklę.

Diabetu sergančioms žindyvėms gali tekti keisti insulino dozę ir (ar) dietą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Dėl hipoglikemijos gali pakisti paciento geba susitelkti ir reaguoti, o tai gali būti pavojinga, kai šios savybės labai svarbios (pvz.: vairuojant automobilį, valdant mechanizmus).

Pacientams reikia patarti imtis atsargumo priemonių, kad jie išvengtų hipoglikemijos vairuodami. Tai ypač svarbu tiems, kurie nesugeba atpažinti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių arba pastebi juos pavėluotai, taip pat tiems, kuriems hipoglikemija kartojasi dažnai. Tokiais atvejais reikia spręsti, ar saugu vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai sergantiesiems cukriniu diabetu būna hipoglikemija. Jei ji sunki, galima prarasti sąmonę, o kartais net mirti. Galimos hipoglikemijos atvejų dažnis nėra pateikiamas, nes tai priklauso tiek nuo insulino dozės, tiek ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip paciento dieta bei fizinis aktyvumas.

Vietinės alerginės reakcijos yra dažnos (nuo 1/100 iki <1/10). Gali pasireikšti insulino injekcijos vietos paraudimu, patinimu ir niežuliu. Šie požymiai dažniausiai per kelias dienas ar savaites išnyksta.

Kartais jų gali atsirasti ne dėl insulino, bet dėl dezinfekcinio tirpalo dirginančių savybių ar dėl netinkamai sušvirkšto vaisto. Reta (nuo 1/10000 iki <1/1000), bet sunkesnė sisteminė alergija, yra generalizuota reakcija į insuliną. Ji pasireiškia viso kūno bėrimu, pasunkėjusiu kvėpavimu, švokštimu, sumažėjusiu kraujospūdžiu, pagreitėjusiu pulsu, prakaitavimu. Sunkūs generalizuotos alergijos atvejai gali būti pavojingi gyvybei.

Nedažnai (nuo 1/1000 iki <1/100) gali išryškėti injekcijos vietos lipodistrofija.

Gydant insulinu buvo gauta pranešimų apie edemos atvejus, ypatingai, kai prieš tai buvusi bloga metabolinė kontrolė buvo gerinama intensyvinant insulino terapiją.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specifinių insulino perdozavimo simptomų nėra, nes gliukozės koncentracija kraujyje priklauso nuo insulino kiekio, gliukozės įsisavinimo ir kitų metabolinių procesų. Hipoglikemija gali ištikti dėl reliatyviai didesnio insulino kiekio lyginant su maitinimusi ir energijos suvartojimu.

Hipoglikemija gali pasireikšti abejingumu, sumišimu, širdies plakimu, galvos skausmu, prakaitavimu ir vėmimu.

Lengva hipoglikemija išnyksta išgėrus gliukozės ar suvalgius cukraus turinčių produktų.

Vidutiniškai sunki hipoglikemija gydoma gliukagonu į raumenis arba į poodį, o atsigavusiam pacientui duodama išgerti arba suvalgyti angliavandenių. Pacientams, kuriems gliukagonas nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną.

Komos ištiktam pacientui reikia švirkšti gliukagono į raumenis ar į poodį. Tačiau jei gliukagono nėra arba jis nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną. Atgavusiam sąmonę pacientui tuoj pat duoti pavalgyti.

Pacientui gali prireikti ilgai skirti angliavandenių ir jį stebėti, nes hipoglikemija po akivaizdaus klinikinio pagerėjimo gali vėl atsinaujinti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – greitai veikiantis žmogaus insulino analogas, ATC kodas – A10A B04.

Svarbiausias insulino lispro veikimas – reguliuoti gliukozės metabolizmą.

Be to, insulinai anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumenyse jie didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę, aminorūgščių sunaudojimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išskyrimą.

Insulinas lispro pradeda veikti greitai (maždaug per 15 minučių), dėl to jį galima švirkšti prieš pat (nuo 0 min. iki 15 min.) valgį, o trumpai veikiantį insuliną – nuo 30 min. iki 45 min. prieš valgį. Insulinas lispro pradeda veikti greitai ir veikia trumpiau (nuo 2 val. iki 5 val.) negu paprastasis insulinas.

Klinikiniai 1-ojo ir 2-ojo tipo diabetu sergančių pacientų tyrimai parodė, kad, vartojant insuliną lispro, hiperglikemija po valgio būna mažesnė negu vartojant tirpųjį žmogaus insuliną.

Kaip ir visų kitų insulino preparatų, insulino lispro veikimo laikas įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku gali būti nevienodas, jis priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo. Į poodį sušvirkšto vaisto tipiškas veikimas parodytas žemiau.

Insulinas

Lispro

Humulin R

Hipoglikeminis aktyvumas

Laikas (val.)

Aukščiau pateikta diagrama laiko atžvilgiu atspindi santykinį gliukozės kiekį, kurio reikia palaikyti tokiai individo kraujo gliukozės koncentracijai, kuri būna nevalgius, ir rodo šių insulinų poveikį gliukozės metabolizmui per tam tikrą laiką.

Buvo atlikti vaikų (61 vaiko, kuriems buvo 2-11 metų) ir vaikų bei paauglių (481 asmens, kuriems buvo 9-19 metų) klinikiniai tyrimai, kurių metu lyginta insulinas lispro su tirpiuoju žmogaus insulinu. Farmakodinaminis insulino lispro poveikis vaikams yra panašus į suaugusiųjų.

Gydantis insulinu lispro ir vartojant poodinės infuzijos pompas, nustatomas mažesnis glikozilinto hemoglobino kiekis negu gydantis tirpiuoju insulinu. Dvigubai aklo, kryžminio tyrimo metu glikozilinto hemoglobino kiekis po 12 savaičių, vartojant insuliną lispro, sumažėjo 0,37%, o vartojant tirpųjį insuliną – 0,03% (p=0,004).

Tiriant 2-ojo tipo diabetu sergančius ir vartojančius didžiausią sulfanilšlapalo preparato dozę pacientus, nustatyta, kad, pridėjus insulino lispro, ryškiau sumažėja HbA1c kiekis negu vartojant tik

sulfanilšlaplo darinį. HbA1c kiekis turėtų sumažėti ir vartojant kitokį insuliną, pvz., tirpųjį ar izofano insuliną.

1-ojo ir 2-ojo tipo diabetu sergančių pacientų tyrimai parodė, kad, vartojant insuliną lispro, sumažėja naktinės hipoglikemijos epizodų lyginant su tirpiuoju insulinu. Kai kurių tyrimų metu hipoglikemijos epizodų naktį sumažėjo, bet padažnėjo dieną.

Gliukodinaminis insulino lispro atsakas nepriklauso nuo inkstų ar kepenų nepakankamumo.

Gliukodinaminiai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nustatomi stabilizuotos glikemijos (clamp) mėginio metu ir jie esti pastovūs, nepriklauso nuo inkstų funkcijos.

Nustatyta, kad insulinas lispro yra ekvipotentiškas žmogaus insulinui, matuojant moliais, bet jis veikia greičiau ir trumpiau.

5.2Farmakokinetinės savybės

Insulino lispro farmakokinetika atspindi junginį, kuris greitai absorbuojasi ir didžiausia jo koncentracija kraujyje susidaro per 30-70 minučių po injekcijos į poodį. Tokios kinetikos klinikinę svarbą geriau atspindi gliukozės suvartojimo kreivės (aptartos 5.1).

Insulinas lispro absorbuojasi greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas pacientams, kurių inkstų funkcija yra nepakankama. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu farmakokinetiniai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nuo inkstų funkcijos nepriklauso ir nekinta esant įvairiai inkstų funkcijai. Insulinas lispro greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas absorbuojasi ir pasišalina iš organizmo pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Testuose in vitro, įskaitant jungimąsi su insulino receptoriais ir poveikį augančioms ląstelėms, insulinas lispro veikė labai panašiai kaip žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat rodo, kad insulinas lispro nuo insulino receptorių atsiskiria taip pat kaip žmogaus insulinas. Ūminio, vieno mėnesio ir dvylikos mėnesių trukmės toksiškumo tyrimais vaisto toksiškumo nenustatyta.

Insulinas lispro tyrimuose su gyvūnais nesukėlė vaisingumo sutrikimų, embriotoksiškumo ar teratogeniškumo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

m-Krezolis [3,15 mg/ml] Glicerolis

Dinatrio fosfatas 7H2O Cinko oksidas Injekcinis vanduo

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir natrio hidroksido pH 7,0-7,8 palaikyti.

6.2Nesuderinamumas

Humalog preparatų negalima maišyti su kitų gamintojų insulinais bei gyvulinių insulinų preparatais.

6.3Tinkamumo laikas

Nepradėtas naudoti užtaisas

3 metai

Į švirkštiklį įstatytas užtaisas

28 dienos.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Nepradėtas naudoti užtaisas

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Į švirkštiklį įstatytas užtaisas

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Švirkštiklio su įstatytu užtaisu laikyti su prijungta adata negalima.

6.5Talpyklės pobūdis, jos turinys ir speciali įranga vartojimui, skyrimui ar implantacijai

Tirpalas yra I tipo flintstiklo užtaisuose, užkimštuose butilo ar halobutilo diskiniu kamščiu ir stūmokliu, užsandarintuose aliuminio gaubteliu. Užtaiso stūmoklis ir stiklas gali būti apdoroti dimetikono ar silikono emulsija.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5 x 3 ml Humalog užtaisai 3 ml švirkštikliui. 10 x 3 ml Humalog užtaisų 3 ml švirkštikliui.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną užtaisą galima naudoti tik vienam pacientui, net jei prietaiso adata yra pakeista.

Humalog užtaisai skirti vartoti su CE pažymėtais švirkštikliais taip, kaip nurodyta prietaiso gamintojo.

a)Dozės paruošimas

Apžiūrėkite Humalog tirpalą. Jis turi būti skaidrus ir bespalvis. Drumsto, sutirštėjusio, turinčio atspalvį arba su matomomis kietomis dalelėmis Humalog nevartoti.

Toliau aprašomos bendrybės. Reikia laikytis individualių kiekvieno švirkštiklio gamintojo nurodymų: kaip užtaisą įdėti į švirkštiklį, kaip prijungti adatą ir švirkšti.

b)Dozės švirkštimas

1.Nusiplaukite rankas.

2.Pasirinkite injekcijos vietą.

3.Odą nuvalykite taip, kaip nurodyta.

4.Nuimkite išorinį adatos dangtelį.

5.Fiksuokite odą ją ištempdami ar suimdami didelį jos plotą. Įdurkite adatą, kaip nurodyta.

6.Nuspauskite injekcijos mygtuką.

7.Ištraukite adatą ir kelias sekundes švelniai paspauskite injekcijos vietos odą. Šios vietos netrinkite.

8.Išoriniu adatos dangteliu nusukite adatą ir saugiai ją išmeskite.

9.Injekcijos vietą nuolat keiskite ir nešvirkškite į tą pačią vietą daugiau kaip kartą per mėnesį.

c)Insulinų maišymas

Nemaišykite insulinų flakonuose su insulinais užtaisuose. Skaitykite 6.2 skyrių.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olandija.

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/007/004

5 x 3 ml Humalog užtaisai 3 ml švirkštikliui

EU/1/96/007/023

10 x 3 ml Humalog užtaisų 3 ml švirkštikliui

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1996 m. balandžio 30 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2006 balandžio 30 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix25 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija flakone

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Humalog Mix25 – tai balta, sterili suspensija.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Viename mililitre yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg) insulino lispro (rekombinacinės DNR kilmės, gaminamo E. coli). Vienoje talpyklėje yra 10 ml, atitinka 1000 vienetų insulino lispro.

Humalog Mix25 sudaro 25% insulino lispro tirpalo ir 75% insulino lispro protamino suspensijos.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Humalog Mix25 vartojama cukriniam diabetui gydyti, kai normaliai gliukozės homeostazei palaikyti reikia insulino.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę turi nustatyti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.

Humalog Mix25 švirkščiama prieš pat valgį. Prireikus Humalog Mix25 galima švirkšti iškart pavalgius. Humalog Mix25 preparatų švirkščiama tik į poodį. Jokiu būdu negalima Humalog Mix25 švirkšti į veną.

Švirkščiama į žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities poodį. Injekcijos vietą reikia kaskart keisti, į tą pačią vietą galima švirkšti ne dažniau kaip maždaug kartą per mėnesį.

Švirkščiant Humalog Mix25 į poodį, reikia įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Sušvirkštus insuliną, injekcijos vietos masažuoti negalima. Pacientą reikia išmokyti taisyklingai švirkšti.

Į poodį sušvirkštus Humalog Mix25, Humalog komponentas pradeda veikti greitai ir anksti susidaro didžiausia koncentracija. Todėl Humalog Mix25 galima švirkšti prieš pat valgį. Humalog Mix25 insulino lispro protamino suspensijos (BASAL) komponentas veikia tiek pat, kaip ir bazinis insulinas

(NPH). Įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku bet kokio insulino veikimo laikas gali būti nevienodas. Kaip ir visų kitų insulino preparatų, Humalog Mix25 veikimo trukmė priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Hipoglikemija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jokiomis aplinkybėmis nešvirkšti Humalog Mix25 į veną.

Insuliną keisti kito tipo ar kito pavadinimo insulinu galima tik gydytojui prižiūrint. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (regular, NPH, lente, kt.), rūšiai (gyvuliniam, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gamybos būdui (rekombinacinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės.

Ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai gali būti kitokie ar mažiau ryškūs, jei ilgai sergama diabetu, intensyviai gydoma insulinu, yra diabetinė nervų liga ar vartojama vaistų, pvz., β adrenoblokatorių.

Keli pacientai, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų jų vartotą gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs ar kitokie negu tie, kuriuos jie yra jautę, vartodami ankstesnį insuliną. Dėl nekoreguotos hipoglikeminės ar hiperglikeminės reakcijos galima netekti sąmonės, gali ištikti koma ar mirtis.

Neadekvačių insulino dozių vartojimas ar gydymo nutraukimas, ypač kai yra nuo insulino priklausomas diabetas, gali sukelti hiperglikemiją, diabetinę ketoacidozę – būkles, kurios gali baigtis mirtimi.

Insulino poreikis gali sumažėti, kai yra inkstų nepakankamumas. Insulino poreikis taip pat gali sumažėti pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, nes sumažėja gliukoneogenezės pajėgumas ir insulino skaidymas. Tačiau, kai yra lėtinis kepenų nepakankamumas, insulino poreikis gali padidėti dėl padidėjusio rezistentiškumo jam.

Insulino poreikis gali padidėti sergant ar esant emociniam sutrikimui.

Dozę gali tekti koreguoti padidinus fizinį aktyvumą ar pakeitus įprastinę dietą. Fiziniai pratimai, atliekami iškart po valgio, gali padidinti hipoglikemijos riziką.

Insulino lispro jaunesniems kaip 12 metų vaikams skirti tik tada, kai tikimasi, kad jis bus naudingesnis, negu trumpai veikiantis insulinas.

Humalog Mix25 derinant su pioglitazonu

Gydant pioglitazono ir insulino deriniu, buvo širdies nepakankamumo atvejų, ypač pacientams, turintiems širdies nepakankamumo pasireiškimo rizikos veiksnių. Tai reikia turėti omenyje, svarstant gydymą pioglitazono ir Humalog Mix25 deriniu. Jeigu tokiu deriniu gydoma, reikia stebėti, ar pacientui neatsiranda širdies nepakankamumo požymių ir simptomų, kūno svorio prieaugio ir edemų. Jeigu širdies simptomai bet kiek pasunkėja, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Insulino poreikį gali didinti hiperglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji kontracepciniai vaistai, kortikosteroidai ar skydliaukės hormonų pakaitinei terapijai vartojami vaistai, danazolis, β2 adrenomimetikai (ritodrinas, salbutamolis, terbutalinas).

Insulino poreikį gali mažinti hipoglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji hipoglikemiškai veikiantys vaistai, salicilatai (pvz., acetilsalicilo rūgštis), sulfonamidai ir kai kurie antidepresantai (monoaminooksidazės inhibitoriai, selektyvūs serotonino reabsobcijos inhibitoriai), kai kurie

angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (kaptoprilis, enalaprilis), angiotenzino II receptorių blokatoriai, β adrenoblokatoriai, oktreotidas, alkoholis.

Humalog Mix25 maišymas su kitais insulinais nėra ištirtas.

Prieš pradedant vartoti kitus vaistus kartu su Humalog Mix25, būtina pasitarti su gydytoju (žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Daug nėščiųjų vartojo šį vaistą, tačiau duomenys nerodo jokio nepageidaujamo insulino lispro poveikio nėštumui ar vaisiaus (naujagimio) sveikatai.

Insulinu gydomoms nėščiosioms (sergančioms nuo insulino priklausančiu ar nėščiųjų diabetu) svarbu palaikyti gerą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Paprastai insulino poreikis sumažėja pirmuoju, o padidėja antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais. Diabetu sergančios pacientės turi informuoti gydytoją, jei jos pastojo ar ketina pastoti.

Būtina kruopščiai kontroliuoti diabetu sergančių nėščiųjų gliukozės kiekį kraujyje, taip pat ir bendrą sveikatos būklę.

Diabetu sergančioms žindyvėms gali tekti keisti insulino dozę ir (ar) dietą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Dėl hipoglikemijos gali pakisti paciento geba susitelkti ir reaguoti, o tai gali būti pavojinga, kai šios savybės labai svarbios (pvz.: vairuojant automobilį ar valdant mechanizmus).

Pacientams reikia patarti imtis atsargumo priemonių, kad jie išvengtų hipoglikemijos vairuodami. Tai ypač svarbu tiems, kurie nesugeba atpažinti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių arba pastebi juos pavėluotai, taip pat tiems, kuriems hipoglikemija kartojasi dažnai. Tokiais atvejais reikia spręsti, ar saugu vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai sergantiesiems cukriniu diabetu būna hipoglikemija. Jei ji sunki, galima prarasti sąmonę, o kartais net mirti. Galimos hipoglikemijos atvejų dažnis nėra pateikiamas, nes tai priklauso tiek nuo insulino dozės, tiek ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip paciento dieta bei fizinis aktyvumas.

Vietinės alerginės reakcijos yra dažnos (nuo 1/100 iki <1/10). Gali pasireikšti insulino injekcijos vietos paraudimu, patinimu ir niežuliu. Šie požymiai dažniausiai per kelias dienas ar savaites išnyksta.

Kartais jų gali atsirasti ne dėl insulino, bet dėl dezinfekcinio tirpalo dirginančių savybių ar dėl netinkamai sušvirkšto vaisto. Reta (nuo 1/10000 iki <1/1000), bet sunkesnė sisteminė alergija, yra generalizuota reakcija į insuliną. Ji pasireiškia viso kūno bėrimu, pasunkėjusiu kvėpavimu, švokštimu, sumažėjusiu kraujospūdžiu, pagreitėjusiu pulsu, prakaitavimu. Sunkūs generalizuotos alergijos atvejai gali būti pavojingi gyvybei.

Nedažnai (nuo 1/1000 iki <1/100) gali išryškėti injekcijos vietos lipodistrofija(žr. 4.3 skyrių).

Gydant insulinu buvo gauta pranešimų apie edemos atvejus, ypatingai, kai prieš tai buvusi bloga metabolinė kontrolė buvo gerinama intensyvinant insulino terapiją.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specifinių insulino perdozavimo simptomų nėra, nes gliukozės koncentracija kraujyje priklauso nuo insulino kiekio, gliukozės įsisavinimo ir kitų metabolinių procesų. Hipoglikemija gali ištikti dėl reliatyviai didesnio insulino kiekio lyginant su maitinimusi ir energijos suvartojimu.

Hipoglikemija gali pasireikšti abejingumu, sumišimu, širdies plakimu, galvos skausmu, prakaitavimu ir vėmimu.

Lengva hipoglikemija išnyksta išgėrus gliukozės ar suvalgius cukraus turinčių produktų.

Vidutiniškai sunki hipoglikemija gydoma gliukagonu į raumenis arba į poodį, o atsigavusiam pacientui duodama išgerti arba suvalgyti angliavandenių. Pacientams, kuriems gliukagonas nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną.

Komos ištiktam pacientui reikia švirkšti gliukagono į raumenis ar į poodį. Tačiau jei gliukagono nėra arba jis nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną. Atgavusiam sąmonę pacientui tuoj pat duoti pavalgyti.

Pacientui gali prireikti ilgai skirti angliavandenių ir jį stebėti, nes hipoglikemija po akivaizdaus klinikinio pagerėjimo gali vėl atsinaujinti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: ATC kodas – A10A D04.

Humalog Mix25 – tai iš anksto sumaišyta suspensija iš insulino lispro (greitai veikiančio žmogaus insulino analogo) ir insulino lispro protamino suspensijos (vidutinės veikimo trukmės žmogaus insulino analogo).

Svarbiausias insulino lispro veikimas - reguliuoti gliukozės metabolizmą.

Be to, insulinai anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumenyse jie didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę, aminorūgščių patekimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išskyrimą.

Insulinas lispro pradeda veikti greitai (maždaug per 15 minučių), dėl to jį galima švirkšti prieš pat (nuo 0 min. iki 15 min.) valgį, o trumpai veikiantį insuliną - nuo 30 min. iki 45 min. prieš valgį. Į poodį sušvirkštus Humalog Mix25 pradeda veikti greitai ir anksti susidaro didžiausia koncentracija.Humalog BASAL veikia labai panašiai kaip bazinis insulinas (NPH) apie 15 valandų.

Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo pirmojo ir antrojo tipo cukriniu diabetu sergantys pacientai, buvo nustatyta, kad vartojant Humalog Mix25 postprandialinė hiperglikemija buvo mažesnė nei vartojant žmogaus insulino mišinį 30/70. Vieno klinikinio tyrimo metu buvo nustatytas mažas (0,38 mmol/l) gliukozės kiekio kraujyje padidėjimas naktį (3 val. nakties).

Humalog Mix25 ir BASAL farmakodinamika parodyta žemiau.

Hipoglikeminis aktyvumas

Humalog Mix25

Humalog BASAL

Laikas, valandos

Aukščiau pateikta diagrama laiko atžvilgiu atspindi santykinį gliukozės kiekį, kurio reikia palaikyti tokiai individo kraujo gliukozės koncentracijai, kuri būna nevalgius, ir rodo šių insulinų poveikį gliukozės metabolizmui per tam tikrą laiką.

Gliukodinaminis insulino lispro atsakas nepriklauso nuo inkstų ar kepenų nepakankamumo.

Gliukodinaminiai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nustatomi stabilizuotos glikemijos (clamp) mėginio metu ir jie esti pastovūs, nepriklauso nuo inkstų funkcijos.

Nustatyta, kad insulinas lispro yra ekvipotentiškas žmogaus insulinui, matuojant moliais, bet jis veikia greičiau ir trumpiau.

Dviejų 8 mėnesių trukmės atvirų tyrimų, atliktų kryžminiu būdu, metu 2 tipo cukriniu diabetu sergantys ligoniai, kurie arba dar nebuvo gydyti insulinu, arba jau vartojantys vieną arba ddvi injekcijas, buvo randomizuoti ir gydomi 4 mėnesius HumalogMix25 (jo vartota 2 kartus per parą kartu su metforminu) arba insulinu glargine (jo vartota kartą per parą kartu su metforminu). Detali informacija apie gautus rezultatus pateikta žemiau esančioje lentelėje.

 

Insulinu negydyti pacientai

Insulino vartoję pacientai

 

n = 78

n = 97

Vidutinė bendra insulino paros dozė

 

 

tyrimo pabaigoje

0,63 vienetų/kg

0,42 vienetų/kg

Hemoglobino A1c kiekio sumažėjimas

1,3 %

1 %

 

(vidutinis kiekis prieš

(vidutinis kiekis prieš

 

pradedant tyrimą = 8,7%)

pradedant tyrimą = 8,5%)

 

 

 

Vidutinis bendro rytinio ir vakarinio

 

 

gliukozės kiekio sumažėjimas praėjus

3,46 mM

2,48 mM

2 val. po valgio1

 

 

Vidutinis gliukozės kiekio sumažėjimas

 

 

nevalgius1

0,55 mM

0,65 mM

Hipoglikemijos dažnis tyrimo pabaigoje

25 %

25 %

 

Kūno svorio prieaugis2

2,33 kg

0,96 kg

1Nuo tyrimo pradžios iki pabaigos

2Pacientams, randomizuotu būdu parinktiems gydyti HumalogMix25 pirmuoju kryžminiu periodu

5.2Farmakokinetinės savybės

Insulino lispro farmakokinetika tokia: jis greitai absorbuojamas, didžiausia jo koncentracija kraujyje susidaro per 30 - 70 minučių po injekcijos į poodį. Insulino lispro protamino suspensijos farmakokinetika atitinka vidutinės veikimo trukmės insulino, pvz., NPH, farmakokinetiką. Humalog Mix25 farmakokinetiką atspindi šių dviejų komponentų farmakokinetikos. Tokios kinetikos klinikinę svarbą geriau atspindi gliukozės suvartojimo kreivės (aptartos 5.1).

Insulinas lispro absorbuojasi greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas pacientams, kurių inkstų funkcija yra nepakankama. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu farmakokinetiniai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nuo inkstų funkcijos nepriklauso ir nekinta esant įvairiai inkstų funkcijai. Insulinas lispro greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas absorbuojasi ir pasišalina iš organizmo pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Testuose in vitro, įskaitant jungimąsi su insulino receptoriais ir poveikį augančioms ląstelėms, insulinas lispro veikė labai panašiai kaip žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat rodo, kad insulinas lispro nuo insulino receptorių atsiskiria taip pat kaip žmogaus insulinas. Ūminio, vieno mėnesio ir dvylikos mėnesių trukmės toksiškumo tyrimais vaisto toksiškumo nenustatyta.

Insulinas lispro tyrimuose su gyvūnais nesukėlė vaisingumo sutrikimų, embriotoksiškumo ar teratogeniškumo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Protamino sulfatas m-krezolis (1,76 mg/ml) Fenolis (0,80 mg/ml) Glicerolis

Dinatrio fosfatas.7H2O Cinko oksidas Injekcinis vanduo

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir natrio hidroksido pH 7,0 - 7,8 palaikyti.

6.2Nesuderinamumas

Humalog Mix25 preparatų maišymas su kitais insulinais nebuvo tirtas. Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Neatidarytas flakonas

3 metai

Pradėjus naudoti

28 dienas.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Neatidarytas flakonas

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C).

Pradėjus naudoti

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C) ar žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

6.5Talpyklės pobūdis, jos turinys ir speciali įranga vartojimui, skyrimui ar implantacijai

Tirpalas yra I tipo flintstiklo flakonuose, užkimštuose butilo ar halobutilo kamščiu ir užsandarintuose aliuminio gaubteliu. Flakono kamščiai gali būti apdoroti dimetikono ar silikono emulsija.

1 x 10 ml Humalog Mix25 flakonas.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Su šiais flakonais turi būti naudojamas atitinkamas švirkštas (pažymėtas 100 vienetų).

a)Dozės paruošimas

Insulinui resuspenduoti Humalog Mix25 bflakonus paridenti tarp delnų, kol tirpalas pasidarys vientisai drumstas ar pieniškas. Stipriai nekratyti, nes gali susidaryti putų, galinčių trukdyti tiksliai dozuoti. Dažnai apžiūrėkite flakonus. Jų nenaudoti, jei juose matyti didelių dalelių, kietų baltų dalelių, prilipusių prie flakono dugno ar sienelių, dėl kurių flakonas atrodo lyg apšarmojęs.

Humalog Mix25

1.Nusiplaukite rankas.

2.Jei pradedate naują flakoną, nuimkite plastikinį apsauginį dangtelį, bet neištraukite kamščio.

3.Įtraukite į švirkštą oro tiek, kiek paskirta Humalog Mix25. Flakono viršų nuvalykite alkoholiu suvilgyta vata. Adata pradurkite Humalog Mix25 flakono guminį kamštį ir įšvirkškite orą į flakoną.

4.Apverskite flakoną su švirkštu dugnu į viršų. Flakoną ir švirkštą tvirtai laikykite vienoje rankoje.

5.Įsitikinę, kad adatos smaigalys yra Humalog Mix25 tirpale, į švirkštą pritraukite reikiamą dozę.

6.Prieš ištraukdami adatą iš flakono, patikrinkite, ar švirkšte nėra oro burbuliukų, kurie sumažina Humalog Mix25 kiekį švirkšte. Jei yra burbuliukų, švirkštą laikykite tiesiai vertikaliai ir stuksenkite į jo šonus, kol burbuliukai pakils į viršų. Juos išstumkite stūmokliu ir pritraukite reikiamą dozę.

7.Ištraukite adatą iš flakono ir padėkite švirkštą taip, kad adata nieko neliestų.

b)Dozės švirkštimas

1.Pasirinkite injekcijos vietą.

2.Odą nuvalykite taip, kaip nurodyta.

3.Fiksuokite odą ją ištempdami ar suimdami didelį jos plotą. Įdurkite adatą ir švirkškite taip, kaip nurodyta.

4.Ištraukite adatą ir kelias sekundes švelniai paspauskite injekcijos vietos odą. Šios vietos netrinkite.

5.Adatą ir švirkštą saugiai išmeskite.

6.Injekcijos vietą nuolat keiskite ir nešvirkškite į tą pačią vietą daugiau kaip kartą per mėnesį.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olandija.

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/007/005

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1996 m.balandžio 30 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2006 m. balandžio 30 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix25 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija užtaise

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Humalog Mix25 – tai balta, sterili suspensija.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Viename mililitre yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg) insulino lispro (rekombinacinės DNR kilmės, gaminamo E. coli). Vienoje talpyklėje yra 3 ml, atitinka 300 vienetų insulino lispro.

Humalog Mix25 sudaro 25% insulino lispro tirpalo ir 75% insulino lispro protamino suspensijos.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Humalog Mix25 vartojama cukriniam diabetui gydyti, kai normaliai gliukozės homeostazei palaikyti reikia insulino.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę turi nustatyti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.

Humalog Mix25 švirkščiama prieš pat valgį. Prireikus Humalog Mix25 galima švirkšti iškart pavalgius. Humalog Mix25 preparatų švirkščiama tik į poodį. Jokiu būdu negalima Humalog Mix25 švirkšti į veną.

Švirkščiama į žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities poodį. Injekcijos vietą reikia kaskart keisti, į tą pačią vietą galima švirkšti ne dažniau kaip maždaug kartą per mėnesį.

Švirkščiant Humalog Mix25 į poodį, reikia įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Sušvirkštus insuliną, injekcijos vietos masažuoti negalima. Pacientą reikia išmokyti taisyklingai švirkšti.

Į poodį sušvirkštus Humalog Mix25, Humalog komponentas pradeda veikti greitai ir anksti susidaro didžiausia koncentracija. Todėl Humalog Mix25 galima švirkšti prieš pat valgį. Humalog Mix25 insulino lispro protamino suspensijos (BASAL) komponentas veikia tiek pat, kaip ir bazinis insulinas

(NPH). Įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku bet kokio insulino veikimo laikas gali būti nevienodas. Kaip ir visų kitų insulino preparatų, Humalog Mix25 veikimo trukmė priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Hipoglikemija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jokiomis aplinkybėmis nešvirkšti Humalog Mix25 į veną.

Insuliną keisti kito tipo ar kito pavadinimo insulinu galima tik gydytojui prižiūrint. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (regular, NPH, lente, kt.), rūšiai (gyvuliniam, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gamybos būdui (rekombinacinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės.

Ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai gali būti kitokie ar mažiau ryškūs, jei ilgai sergama diabetu, intensyviai gydoma insulinu, yra diabetinė nervų liga ar vartojama vaistų, pvz., β adrenoblokatorių.

Keli pacientai, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų jų vartotą gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs ar kitokie negu tie, kuriuos jie yra jautę, vartodami ankstesnį insuliną. Dėl nekoreguotos hipoglikeminės ar hiperglikeminės reakcijos galima netekti sąmonės, gali ištikti koma ar mirtis.

Neadekvačių insulino dozių vartojimas ar gydymo nutraukimas, ypač kai yra nuo insulino priklausomas diabetas, gali sukelti hiperglikemiją, diabetinę ketoacidozę – būkles, kurios gali baigtis mirtimi.

Insulino poreikis gali sumažėti, kai yra inkstų nepakankamumas. Insulino poreikis taip pat gali sumažėti pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, nes sumažėja gliukoneogenezės pajėgumas ir insulino skaidymas. Tačiau, kai yra lėtinis kepenų nepakankamumas, insulino poreikis gali padidėti dėl padidėjusio rezistentiškumo jam.

Insulino poreikis gali padidėti sergant ar esant emociniam sutrikimui.

Dozę gali tekti koreguoti padidinus fizinį aktyvumą ar pakeitus įprastinę dietą. Fiziniai pratimai, atliekami iškart po valgio, gali padidinti hipoglikemijos riziką.

Insulino lispro jaunesniems kaip 12 metų vaikams skirti tik tada, kai tikimasi, kad jis bus naudingesnis, negu trumpai veikiantis insulinas.

Humalog Mix25 derinant su pioglitazonu

Gydant pioglitazono ir insulino deriniu, buvo širdies nepakankamumo atvejų, ypač pacientams, turintiems širdies nepakankamumo pasireiškimo rizikos veiksnių. Tai reikia turėti omenyje, svarstant gydymą pioglitazono ir Humalog Mix25 deriniu. Jeigu tokiu deriniu gydoma, reikia stebėti, ar pacientui neatsiranda širdies nepakankamumo požymių ir simptomų, kūno svorio prieaugio ir edemų. Jeigu širdies simptomai bet kiek pasunkėja, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną užtaisą galima naudoti tik vienam pacientui, net jei prietaiso adata yra pakeista.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Insulino poreikį gali didinti hiperglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji kontracepciniai vaistai,

kortikosteroidai ar skydliaukės hormonų pakaitinei terapijai vartojami vaistai, danazolis, β2 adrenomimetikai (ritodrinas, salbutamolis, terbutalinas).

Insulino poreikį gali mažinti hipoglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji hipoglikemiškai veikiantys vaistai, salicilatai (pvz., acetilsalicilo rūgštis), sulfonamidai ir kai kurie antidepresantai (monoaminooksidazės inhibitoriai, selektyvūs serotonino reabsobcijos inhibitoriai), kai kurie angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (kaptoprilis, enalaprilis), angiotenzino II receptorių

blokatoriai, β adrenoblokatoriai, oktreotidas, alkoholis.

Humalog Mix25 maišymas su kitais insulinais nėra ištirtas.

Prieš pradedant vartoti kitus vaistus kartu su Humalog Mix25, būtina pasitarti su gydytoju (žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Daug nėščiųjų vartojo šį vaistą, tačiau duomenys nerodo jokio nepageidaujamo insulino lispro poveikio nėštumui ar vaisiaus (naujagimio) sveikatai.

Insulinu gydomoms nėščiosioms (sergančioms nuo insulino priklausančiu ar nėščiųjų diabetu) svarbu palaikyti gerą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Paprastai insulino poreikis sumažėja pirmuoju, o padidėja antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais. Diabetu sergančios pacientės turi informuoti gydytoją, jei jos pastojo ar ketina pastoti. Būtina kruopščiai kontroliuoti diabetu sergančių nėščiųjų gliukozės kiekį kraujyje, taip pat ir bendrą sveikatos būklę.

Diabetu sergančioms žindyvėms gali tekti keisti insulino dozę ir (ar) dietą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Dėl hipoglikemijos gali pakisti paciento geba susitelkti ir reaguoti, o tai gali būti pavojinga, kai šios savybės labai svarbios (pvz.: vairuojant automobilį ar valdant mechanizmus).

Pacientams reikia patarti imtis atsargumo priemonių, kad jie išvengtų hipoglikemijos vairuodami. Tai ypač svarbu tiems, kurie nesugeba atpažinti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių arba pastebi juos pavėluotai, taip pat tiems, kuriems hipoglikemija kartojasi dažnai. Tokiais atvejais reikia spręsti, ar saugu vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai sergantiesiems cukriniu diabetu būna hipoglikemija. Jei ji sunki, galima prarasti sąmonę, o kartais net mirti. Galimos hipoglikemijos atvejų dažnis nėra pateikiamas, nes tai priklauso tiek nuo insulino dozės, tiek ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip paciento dieta bei fizinis aktyvumas.

Vietinės alerginės reakcijos yra dažnos (nuo 1/100 iki <1/10). Gali pasireikšti insulino injekcijos vietos paraudimu, patinimu ir niežuliu. Šie požymiai dažniausiai per kelias dienas ar savaites išnyksta.

Kartais jų gali atsirasti ne dėl insulino, bet dėl dezinfekcinio tirpalo dirginančių savybių ar dėl netinkamai sušvirkšto vaisto. Reta (nuo 1/10000 iki <1/1000), bet sunkesnė sisteminė alergija, yra generalizuota reakcija į insuliną. Ji pasireiškia viso kūno bėrimu, pasunkėjusiu kvėpavimu, švokštimu, sumažėjusiu kraujospūdžiu, pagreitėjusiu pulsu, prakaitavimu. Sunkūs generalizuotos alergijos atvejai gali būti pavojingi gyvybei.

Nedažnai (nuo 1/1000 iki <1/100) gali išryškėti injekcijos vietos lipodistrofija.

Gydant insulinu buvo gauta pranešimų apie edemos atvejus, ypatingai, kai prieš tai buvusi bloga metabolinė kontrolė buvo gerinama intensyvinant insulino terapiją.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specifinių insulino perdozavimo simptomų nėra, nes gliukozės koncentracija kraujyje priklauso nuo insulino kiekio, gliukozės įsisavinimo ir kitų metabolinių procesų. Hipoglikemija gali ištikti dėl reliatyviai didesnio insulino kiekio lyginant su maitinimusi ir energijos suvartojimu.

Hipoglikemija gali pasireikšti abejingumu, sumišimu, širdies plakimu, galvos skausmu, prakaitavimu ir vėmimu.

Lengva hipoglikemija išnyksta išgėrus gliukozės ar suvalgius cukraus turinčių produktų.

Vidutiniškai sunki hipoglikemija gydoma gliukagonu į raumenis arba į poodį, o atsigavusiam pacientui duodama išgerti arba suvalgyti angliavandenių. Pacientams, kuriems gliukagonas nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną.

Komos ištiktam pacientui reikia švirkšti gliukagono į raumenis ar į poodį. Tačiau jei gliukagono nėra arba jis nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną. Atgavusiam sąmonę pacientui tuoj pat duoti pavalgyti.

Pacientui gali prireikti ilgai skirti angliavandenių ir jį stebėti, nes hipoglikemija po akivaizdaus klinikinio pagerėjimo gali vėl atsinaujinti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: ATC kodas – A10A D04.

Humalog Mix25 – tai iš anksto sumaišyta suspensija iš insulino lispro (greitai veikiančio žmogaus insulino analogo) ir insulino lispro protamino suspensijos (vidutinės veikimo trukmės žmogaus insulino analogo).

Svarbiausias insulino lispro veikimas - reguliuoti gliukozės metabolizmą.

Be to, insulinai anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumenyse jie didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę, aminorūgščių patekimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išskyrimą.

Insulinas lispro pradeda veikti greitai (maždaug per 15 minučių), dėl to jį galima švirkšti prieš pat (nuo 0 min. iki 15 min.) valgį, o trumpai veikiantį insuliną - nuo 30 min. iki 45 min. prieš valgį. Į poodį sušvirkštus Humalog Mix25 pradeda veikti greitai ir anksti susidaro didžiausia koncentracija. Humalog BASAL veikia labai panašiai kaip bazinis insulinas (NPH) apie 15 val.

Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo pirmojo ir antrojo tipo cukriniu diabetu sergantys pacientai, buvo nustatyta, kad vartojant Humalog Mix25 postprandialinė hiperglikemija buvo mažesnė nei vartojant žmogaus insulino mišinį 30/70. Vieno klinikinio tyrimo metu buvo nustatytas mažas (0,38 mmol/l) gliukozės kiekio kraujyje padidėjimas naktį (3 val. nakties).

Humalog Mix25 ir BASAL farmakodinamika parodyta žemiau.

Hipoglikeminis aktyvumas

Humalog Mix25

Humalog BASAL

Laikas, valandos

Aukščiau pateikta diagrama laiko atžvilgiu atspindi santykinį gliukozės kiekį, kurio reikia palaikyti tokiai individo kraujo gliukozės koncentracijai, kuri būna nevalgius, ir rodo šių insulinų poveikį gliukozės metabolizmui per tam tikrą laiką.

Gliukodinaminis insulino lispro atsakas nepriklauso nuo inkstų ar kepenų nepakankamumo. Gliukodinaminiai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nustatomi stabilizuotos glikemijos (clamp) mėginio metu ir jie esti pastovūs, nepriklauso nuo inkstų funkcijos.

Nustatyta, kad insulinas lispro yra ekvipotentiškas žmogaus insulinui, matuojant moliais, bet jis veikia greičiau ir trumpiau.

Dviejų 8 mėnesių trukmės atvirų tyrimų, atliktų kryžminiu būdu, metu 2 tipo cukriniu diabetu sergantys ligoniai, kurie arba dar nebuvo gydyti insulinu, arba jau vartojantys vieną arba dvi injekcijas, buvo randomizuoti ir 4 mėnesius gydomi HumalogMix25 (jo vartota 2 kartus per parą kartu su metforminu) arba insulinu glargine (jo vartota kartą per parą kartu su metforminu). Detali informacija apie gautus rezultatus pateikta žemiau esančioje lentelėje.

 

Insulinu negydyti pacientai

Insulino vartoję pacientai

 

n = 78

n = 97

Vidutinė bendra insulino paros dozė

 

 

tyrimo pabaigoje

0,63 vienetų/kg

0,42 vienetų/kg

Hemoglobino A1c kiekio sumažėjimas

1,3 %

1 %

 

(vidutinis kiekis prieš

(vidutinis kiekis prieš

 

pradedant tyrimą = 8,7 %)

pradedant tyrimą = 8,5 %)

 

 

 

Vidutinis bendro rytinio ir vakarinio

 

 

gliukozės kiekio sumažėjimas praėjus

3,46 mM

2,48 mM

2 val. po valgio1

 

 

Vidutinis gliukozės kiekio sumažėjimas

 

 

nevalgius1

0,55 mM

0,65 mM

Hipoglikemijos dažnis tyrimo pabaigoje

25 %

25 %

Kūno svorio prieaugis2

2,33 kg

0,96 kg

1Nuo tyrimo pradžios iki pabaigos

2Pacientams, randomizuotu būdu parinktiems gydyti HumalogMix25 pirmuoju kryžminiu periodu

5.2Farmakokinetinės savybės

Insulino lispro farmakokinetika tokia: jis greitai absorbuojamas, didžiausia jo koncentracija kraujyje susidaro per 30 - 70 minučių po injekcijos į poodį. Insulino lispro protamino suspensijos farmakokinetika atitinka vidutinės veikimo trukmės insulino, pvz., NPH, farmakokinetiką. Humalog Mix25 farmakokinetiką atspindi šių dviejų komponentų farmakokinetikos. Tokios kinetikos klinikinę svarbą geriau atspindi gliukozės suvartojimo kreivės (aptartos 5.1).

Insulinas lispro absorbuojasi greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas pacientams, kurių inkstų funkcija yra nepakankama. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu farmakokinetiniai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nuo inkstų funkcijos nepriklauso ir nekinta esant įvairiai inkstų funkcijai. Insulinas lispro greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas absorbuojasi ir pasišalina iš organizmo pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Testuose in vitro, įskaitant jungimąsi su insulino receptoriais ir poveikį augančioms ląstelėms, insulinas lispro veikė labai panašiai kaip žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat rodo, kad insulinas lispro nuo insulino receptorių atsiskiria taip pat kaip žmogaus insulinas. Ūminio, vieno mėnesio ir dvylikos mėnesių trukmės toksiškumo tyrimais vaisto toksiškumo nenustatyta.

Insulinas lispro tyrimuose su gyvūnais nesukėlė vaisingumo sutrikimų, embriotoksiškumo ar teratogeniškumo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Protamino sulfatas m-krezolis (1,76 mg/ml) Fenolis (0,80 mg/ml) Glicerolis

Dinatrio fosfatas.7H2O Cinko oksidas Injekcinis vanduo

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir natrio hidroksido pH 7,0-7,8 palaikyti.

6.2Nesuderinamumas

Humalog Mix25 preparatų maišymas su kitais insulinais nebuvo tirtas. Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Nepradėtas naudoti užtaisas

3 metai

Į švirkštiklį įstatytas užtaisas

28 dienos.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Neatidarytas užtaisas

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Į švirkštiklį įstatytas užtaisas

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Švirkštiklio su įstatytu užtaisu laikyti su prijungta adata negalima.

6.5Talpyklės pobūdis, jos turinys ir speciali įranga vartojimui, skyrimui ar implantacijai

Tirpalas yra I tipo flintstiklo užtaisuose, užkimštose butilo ar halobutilo diskiniu kamščiu ir stūmokliu, užsandarintose aliuminio gaubteliu. Užtaiso stūmoklis ir stiklas gali būti apdoroti dimetikono ar silikono emulsija.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5 x 3 ml Humalog Mix25 užtaisai 3 ml švirkštikliui. 10 x 3 ml Humalog Mix25 užtaisų 3 ml švirkštikliui.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną užtaisą galima naudoti tik vienam pacientui, net jei prietaiso adata yra pakeista.

Humalog Mix25 užtaisai turi būti naudojami su CE pažymėtais švirkštikliais, kaip rekomenduojama švirkštiklio gamintojo pateiktoje naudojimo instrukcijoje.

a)Dozės paruošimas

Insulinui resuspenduoti Humalog Mix25 užtaisus dešimt kartų paridenti tarp delnų ir dešimt kartų

pavartyti 180°, kol insulinas pasidarys vientisai drumstas ar pieniškas. Jei iš karto tai nepavyksta, procedūrą kartoti, kol turinys visiškai susimaišys. Užtaisuose yra nedidelis stiklo karoliukas, padedantis suspensijai geriau susimaišyti. Stipriai nekratyti, nes gali susidaryti putų, galinčių trukdyti tiksliai dozuoti.

Užtaisus reikia dažnai apžiūrėti. Jų nenaudoti, jei jose matyti didelių dalelių, kietų baltų dalelių, prilipusių prie užtaiso dugno ar sienelių, dėl kurių užtaisas atrodo lyg apšarmojęs.

Humalog Mix25 užtaisai pagaminti taip, kad į juos negalima įmaišyti jokio kito insulino. Užtaisų negalima kartotinai užpildyti.

Toliau aprašomos bendrybės. Reikia laikytis individualių kiekvieno švirkštiklio gamintojo nurodymų: kaip užtaisą įdėti į švirkštiklį, kaip prijungti adatą ir švirkšti.

b)Dozės švirkštimas

1.Nusiplaukite rankas.

2.Pasirinkite injekcijos vietą.

3.Odą nuvalykite taip, kaip nurodyta.

4.Nuimkite išorinį adatos dangtelį.

5.Fiksuokite odą ją ištempdami ar suimdami didelį jos plotą. Įdurkite adatą, kaip nurodyta.

6.Nuspauskite injekcijos mygtuką.

7.Ištraukite adatą ir kelias sekundes švelniai paspauskite injekcijos vietos odą. Šios vietos netrinkite.

8.Išoriniu adatos dangteliu nusukite adatą ir saugiai ją išmeskite.

9.Injekcijos vietą nuolat keiskite ir nešvirkškite į tą pačią vietą daugiau kaip kartą per mėnesį.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olandija.

8.REGISTRCIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/007/008

5 x 3 ml Humalog Mix25 užtaisai 3 ml švirkštikliui

EU/1/96/007/024

10 x 3 ml Humalog Mix25 užtaisų 3 ml švirkštikliui

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1996 m. balandžio 30 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2006 m. balandžio 30 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix50 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija užtaise

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Humalog Mix50 – tai balta, sterili suspensija.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Viename mililitre yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg) insulino lispro (rekombinacinės DNR kilmės, gaminamo E. coli). Vienoje talpyklėje yra 3 ml, atitinka 300 vienetų insulino lispro.

Humalog Mix50 sudaro 50% insulino lispro tirpalo ir 50% insulino lispro protamino suspensijos.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Humalog Mix50 vartojama cukriniam diabetui gydyti, kai normaliai gliukozės homeostazei palaikyti reikia insulino.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę turi nustatyti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.

Humalog Mix50 švirkščiama prieš pat valgį. Prireikus Humalog Mix50 galima švirkšti iškart pavalgius. Humalog Mix50 preparatų švirkščiama tik į poodį. Jokiu būdu negalima Humalog Mix50 švirkšti į veną.

Švirkščiama į žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities poodį. Injekcijos vietą reikia kaskart keisti, į tą pačią vietą galima švirkšti ne dažniau kaip maždaug kartą per mėnesį.

Švirkščiant Humalog Mix50 į poodį, reikia įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Sušvirkštus insuliną, injekcijos vietos masažuoti negalima. Pacientą reikia išmokyti taisyklingai švirkšti.

Į poodį sušvirkštus Humalog Mix50, Humalog komponentas pradeda veikti greitai ir anksti susidaro didžiausia koncentracija. Todėl Humalog Mix50 galima švirkšti prieš pat valgį. Humalog Mix50 insulino lispro protamino suspensijos (BASAL) komponentas veikia tiek pat, kaip ir bazinis insulinas (NPH). Įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku bet kokio insulino veikimo laikas gali būti nevienodas. Kaip ir visų kitų insulino preparatų, Humalog Mix50 veikimo trukmė priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Hipoglikemija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jokiomis aplinkybėmis nešvirkšti Humalog Mix50 į veną.

Insuliną keisti kito tipo ar kito pavadinimo insulinu galima tik gydytojui prižiūrint. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (regular, NPH, lente, kt.), rūšiai (gyvuliniam, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gamybos būdui (rekombinacinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės.

Ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai gali būti kitokie ar mažiau ryškūs, jei ilgai sergama diabetu, intensyviai gydoma insulinu, yra diabetinė nervų liga ar vartojama vaistų, pvz., β adrenoblokatorių.

Keli pacientai, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų jų vartotą gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs ar kitokie negu tie, kuriuos jie yra jautę, vartodami ankstesnį insuliną. Dėl nekoreguotos hipoglikeminės ar hiperglikeminės reakcijos galima netekti sąmonės, gali ištikti koma ar mirtis.

Neadekvačių insulino dozių vartojimas ar gydymo nutraukimas, ypač kai yra nuo insulino priklausomas diabetas, gali sukelti hiperglikemiją, diabetinę ketoacidozę – būkles, kurios gali baigtis mirtimi.

Insulino poreikis gali sumažėti, kai yra inkstų nepakankamumas. Insulino poreikis taip pat gali sumažėti pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, nes sumažėja gliukoneogenezės pajėgumas ir insulino skaidymas. Tačiau, kai yra lėtinis kepenų nepakankamumas, insulino poreikis gali padidėti dėl padidėjusio rezistentiškumo jam.

Insulino poreikis gali padidėti sergant ar esant emociniam sutrikimui.

Dozę gali tekti koreguoti padidinus fizinį aktyvumą ar pakeitus įprastinę dietą. Fiziniai pratimai, atliekami iškart po valgio, gali padidinti hipoglikemijos riziką.

Insulino lispro jaunesniems kaip 12 metų vaikams skirti tik tada, kai tikimasi, kad jis bus naudingesnis, negu trumpai veikiantis insulinas.

Humalog Mix50 derinant su pioglitazonu

Gydant pioglitazono ir insulino deriniu, buvo širdies nepakankamumo atvejų, ypač pacientams, turintiems širdies nepakankamumo pasireiškimo rizikos veiksnių. Tai reikia turėti omenyje, svarstant gydymą pioglitazono ir Humalog Mix50 deriniu. Jeigu tokiu deriniu gydoma, reikia stebėti, ar pacientui neatsiranda širdies nepakankamumo požymių ir simptomų, kūno svorio prieaugio ir edemų. Jeigu širdies simptomai bet kiek pasunkėja, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną užtaisą galima naudoti tik vienam pacientui, net jei prietaiso adata yra pakeista.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Insulino poreikį gali didinti hiperglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji kontracepciniai vaistai,

kortikosteroidai ar skydliaukės hormonų pakaitinei terapijai vartojami vaistai, danazolis, β2 adrenomimetikai (ritodrinas, salbutamolis, terbutalinas).

Insulino poreikį gali mažinti hipoglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji hipoglikemiškai veikiantys vaistai, salicilatai (pvz., acetilsalicilo rūgštis), sulfonamidai ir kai kurie antidepresantai (monoaminooksidazės inhibitoriai, selektyvūs serotonino reabsobcijos inhibitoriai), kai kurie angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (kaptoprilis, enalaprilis), angiotenzino II receptorių

blokatoriai, β adrenoblokatoriai, oktreotidas, alkoholis.

Humalog Mix50 maišymas su kitais insulinais nėra ištirtas.

Prieš pradedant vartoti kitus vaistus kartu su Humalog Mix50, būtina pasitarti su gydytoju (žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Daug nėščiųjų vartojo šį vaistą, tačiau duomenys nerodo jokio nepageidaujamo insulino lispro poveikio nėštumui ar vaisiaus (naujagimio) sveikatai.

Insulinu gydomoms nėščiosioms (sergančioms nuo insulino priklausančiu ar nėščiųjų diabetu) svarbu palaikyti gerą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Paprastai insulino poreikis sumažėja pirmuoju, o padidėja antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais. Diabetu sergančios pacientės turi informuoti gydytoją, jei jos pastojo ar ketina pastoti.

Būtina kruopščiai kontroliuoti diabetu sergančių nėščiųjų gliukozės kiekį kraujyje, taip pat ir bendrą sveikatos būklę.

Diabetu sergančioms žindyvėms gali tekti keisti insulino dozę ir (ar) dietą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Dėl hipoglikemijos gali pakisti paciento geba susitelkti ir reaguoti, o tai gali būti pavojinga, kai šios savybės labai svarbios (pvz.: vairuojant automobilį ar valdant mechanizmus).

Pacientams reikia patarti imtis atsargumo priemonių, kad jie išvengtų hipoglikemijos vairuodami. Tai ypač svarbu tiems, kurie nesugeba atpažinti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių arba pastebi juos pavėluotai, taip pat tiems, kuriems hipoglikemija kartojasi dažnai. Tokiais atvejais reikia spręsti, ar saugu vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai sergantiesiems cukriniu diabetu būna hipoglikemija. Jei ji sunki, galima prarasti sąmonę, o kartais net mirti. Galimos hipoglikemijos atvejų dažnis nėra pateikiamas, nes tai priklauso tiek nuo insulino dozės, tiek ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip paciento dieta bei fizinis aktyvumas.

Vietinės alerginės reakcijos yra dažnos (nuo 1/100 iki <1/10). Gali pasireikšti insulino injekcijos vietos paraudimu, patinimu ir niežuliu. Šie požymiai dažniausiai per kelias dienas ar savaites išnyksta.

Kartais jų gali atsirasti ne dėl insulino, bet dėl dezinfekcinio tirpalo dirginančių savybių ar dėl netinkamai sušvirkšto vaisto. Reta (nuo 1/10000 iki <1/1000), bet sunkesnė sisteminė alergija, yra generalizuota reakcija į insuliną. Ji pasireiškia viso kūno bėrimu, pasunkėjusiu kvėpavimu, švokštimu, sumažėjusiu kraujospūdžiu, pagreitėjusiu pulsu, prakaitavimu. Sunkūs generalizuotos alergijos atvejai gali būti pavojingi gyvybei.

Nedažnai (nuo 1/1000 iki <1/100) gali išryškėti injekcijos vietos lipodistrofija.

Gydant insulinu buvo gauta pranešimų apie edemos atvejus, ypatingai, kai prieš tai buvusi bloga metabolinė kontrolė buvo gerinama intensyvinant insulino terapiją.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specifinių insulino perdozavimo simptomų nėra, nes gliukozės koncentracija kraujyje priklauso nuo insulino kiekio, gliukozės įsisavinimo ir kitų metabolinių procesų. Hipoglikemija gali ištikti dėl reliatyviai didesnio insulino kiekio lyginant su maitinimusi ir energijos suvartojimu.

Hipoglikemija gali pasireikšti abejingumu, sumišimu, širdies plakimu, galvos skausmu, prakaitavimu ir vėmimu.

Lengva hipoglikemija išnyksta išgėrus gliukozės ar suvalgius cukraus turinčių produktų.

Vidutiniškai sunki hipoglikemija gydoma gliukagonu į raumenis arba į poodį, o atsigavusiam pacientui duodama išgerti arba suvalgyti angliavandenių. Pacientams, kuriems gliukagonas nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną.

Komos ištiktam pacientui reikia švirkšti gliukagono į raumenis ar į poodį. Tačiau jei gliukagono nėra arba jis nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną. Atgavusiam sąmonę pacientui tuoj pat duoti pavalgyti.

Pacientui gali prireikti ilgai skirti angliavandenių ir jį stebėti, nes hipoglikemija po akivaizdaus klinikinio pagerėjimo gali vėl atsinaujinti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: ATC kodas – A10A D04.

Humalog Mix50 – tai iš anksto sumaišyta suspensija iš insulino lispro (greitai veikiančio žmogaus insulino analogo) ir insulino lispro protamino suspensijos (vidutinės veikimo trukmės žmogaus insulino analogo).

Svarbiausias insulino lispro veikimas – reguliuoti gliukozės metabolizmą.

Be to, insulinai anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumenyse jie didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę, aminorūgščių patekimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išskyrimą.

Insulinas lispro pradeda veikti greitai (maždaug per 15 minučių), dėl to jį galima švirkšti prieš pat (nuo 0 min. iki 15 min.) valgį, o trumpai veikiantį insuliną – nuo 30 min. iki 45 min. prieš valgį. Į poodį sušvirkštus Humalog Mix50 pradeda veikti greitai ir anksti susidaro didžiausia koncentracija.

Humalog Basal veikia labai panašiai kaip bazinis insulinas (NPH) apie 15 valandų.

Humalog Mix50 ir Basal farmakodinamika parodyta žemiau.

Humalog Mix50

Humaol BASAL

Hipoglikeminis aktyvumas

Laikas, valandos

Aukščiau pateikta diagrama laiko atžvilgiu atspindi santykinį gliukozės kiekį, kurio reikia palaikyti tokiai individo kraujo gliukozės koncentracijai, kuri būna nevalgius, ir rodo šių insulinų poveikį gliukozės metabolizmui per tam tikrą laiką.

Gliukodinaminis insulino lispro atsakas nepriklauso nuo inkstų ar kepenų nepakankamumo.

Gliukodinaminiai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nustatomi stabilizuotos glikemijos (clamp) mėginio metu ir jie esti pastovūs, nepriklauso nuo inkstų funkcijos.

Nustatyta, kad insulinas lispro yra ekvipotentiškas žmogaus insulinui, matuojant moliais, bet jis veikia greičiau ir trumpiau.

5.2Farmakokinetinės savybės

Insulino lispro farmakokinetika tokia: jis greitai absorbuojamas, didžiausia jo koncentracija kraujyje susidaro per 30 - 70 minučių po injekcijos į poodį. Insulino lispro protamino suspensijos farmakokinetika atitinka vidutinės veikimo trukmės insulino, pvz., NPH, farmakokinetiką. Humalog Mix50 farmakokinetiką atspindi šių dviejų komponentų farmakokinetikos. Tokios kinetikos klinikinę svarbą geriau atspindi gliukozės suvartojimo kreivės (aptartos 5.1).

Insulinas lispro absorbuojasi greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas pacientams, kurių inkstų funkcija yra nepakankama. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu farmakokinetiniai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nuo inkstų funkcijos nepriklauso ir nekinta esant įvairiai inkstų funkcijai. Insulinas lispro greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas absorbuojasi ir pasišalina iš organizmo pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Testuose in vitro, įskaitant jungimąsi su insulino receptoriais ir poveikį augančioms ląstelėms, insulinas lispro veikė labai panašiai kaip žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat rodo, kad insulinas lispro nuo insulino receptorių atsiskiria taip pat kaip žmogaus insulinas. Ūminio, vieno mėnesio ir dvylikos mėnesių trukmės toksiškumo tyrimais vaisto toksiškumo nenustatyta.

Insulinas lispro tyrimuose su gyvūnais nesukėlė vaisingumo sutrikimų, embriotoksiškumo ar teratogeniškumo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Protamino sulfatas m-krezolis (2,20 mg/ml) Fenolis (1,00 mg/ml) Glicerolis

Dinatrio fosfatas.7H2O Cinko oksidas Injekcinis vanduo

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir natrio hidroksido pH 7,0-7,8 palaikyti.

6.2Nesuderinamumas

Humalog Mix50 preparatų maišymas su kitais insulinais nebuvo tirtas. Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Nepradėtas naudoti užtaisas

3 metai

Į švirkštiklį įstatytas užtaisas

28 dienos.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Nepradėtas naudoti užtaisas

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Į švirkštiklį įstatytas užtaisas

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Švirkštiklio su įstatytu užtaisu laikyti su prijungta adata negalima.

6.5Talpyklės pobūdis, jos turinys ir speciali įranga vartojimui, skyrimui ar implantacijai

Tirpalas yra I tipo flintstiklo užtaisuose, užkimštose butilo ar halobutilo diskiniu kamščiu ir stūmokliu, užsandarintose aliuminio gaubteliu. Užtaiso stūmoklis ir stiklas gali būti apdoroti dimetikono ar silikono emulsija.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5 x 3 ml Humalog Mix50 užtaisai 3 ml švirkštikliui. 10 x 3 ml Humalog Mix50 užtaisų 3 ml švirkštikliui.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną užtaisą galima naudoti tik vienam pacientui, net jei prietaiso adata yra pakeista.

Humalog Mix50 užtaisai turi būti naudojami su CE pažymėtais švirkštikliais, kaip rekomenduojama švirkštiklio gamintojo pateiktoje naudojimo instrukcijoje.

a)Dozės paruošimas

Insulinui resuspenduoti Humalog Mix50 užtaisus dešimt kartų paridenti tarp delnų ir dešimt kartų pavartyti 180°, kol insulinas pasidarys vientisai drumstas ar pieniškas. Jei iš karto tai nepavyksta, procedūrą kartoti, kol turinys visiškai susimaišys. Užtaisuose yra nedidelis stiklo karoliukas, padedantis suspensijai geriau susimaišyti. Stipriai nekratyti, nes gali susidaryti putų, galinčių trukdyti tiksliai dozuoti.

Užtaisus reikia dažnai apžiūrėti. Jų nenaudoti, jei jose matyti didelių dalelių, kietų baltų dalelių, prilipusių prie užtaiso dugno ar sienelių, dėl kurių užtaisas atrodo lyg apšarmojęs.

Humalog Mix50 užtaisai pagaminti taip, kad į juos negalima įmaišyti jokio kito insulino. Užtaisų negalima kartotinai užpildyti.

Toliau aprašomos bendrybės. Reikia laikytis individualių kiekvieno švirkštiklio gamintojo nurodymų: kaip užtaisą įdėti į švirkštiklį, kaip prijungti adatą ir švirkšti.

b)Dozės švirkštimas

1.Nusiplaukite rankas.

2.Pasirinkite injekcijos vietą.

3.Odą nuvalykite taip, kaip nurodyta.

4.Nuimkite išorinį adatos dangtelį.

5.Fiksuokite odą ją ištempdami ar suimdami didelį jos plotą. Įdurkite adatą, kaip nurodyta.

6.Nuspauskite injekcijos mygtuką.

7.Ištraukite adatą ir kelias sekundes švelniai paspauskite injekcijos vietos odą. Šios vietos netrinkite.

8.Išoriniu adatos dangteliu nusukite adatą ir saugiai ją išmeskite.

9.Injekcijos vietą nuolat keiskite ir nešvirkškite į tą pačią vietą daugiau kaip kartą per mėnesį.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olandija.

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/007/006

5 x 3 ml Humalog Mix50 užtaisai 3 ml švirkštikliui

EU/1/96/007/025

10 x 3 ml Humalog Mix50 užtaisų 3 ml švirkštikliui

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1996 m. balandžio 30 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2006 m. balandžio 30 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog BASAL 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija užtaise

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Humalog BASAL – tai balta, sterili suspensija.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Viename mililitre yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg) insulino lispro (rekombinacinės DNR kilmės, gaminamo E. coli). Viename konteineryje yra 3 ml, atitinka 300 vienetų insulino lispro.

Humalog BASAL sudaro insulino lispro protamino suspensija.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Humalog BASAL vartojama cukriniam diabetui gydyti, kai normaliai gliukozės homeostazei palaikyti reikia insulino.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę turi nustatyti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.

Humalog BASAL galima maišyti arba derinti su Humalog. Humalog BASAL preparatų švirkščiama tik į poodį. Jokiu būdu negalima Humalog BASAL švirkšti į veną.

Švirkščiama į žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities poodį. Injekcijos vietą reikia kaskart keisti, į tą pačią vietą galima švirkšti ne dažniau kaip maždaug kartą per mėnesį.

Švirkščiant Humalog BASAL į poodį, reikia įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Sušvirkštus insuliną, injekcijos vietos masažuoti negalima. Pacientą reikia išmokyti taisyklingai švirkšti.

Humalog BASAL veikia labai panašiai, kaip ir bazinis insulinas (NPH), apytiksliai 15 valandų. Įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku bet kokio insulino veikimo laikas gali būti nevienodas. Kaip ir visų kitų insulino preparatų, Humalog BASAL veikimo trukmė priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Hipoglikemija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jokiomis aplinkybėmis nešvirkšti Humalog BASAL į veną.

Insuliną keisti kito tipo ar kito pavadinimo insulinu galima tik gydytojui prižiūrint. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (regular, NPH, lente, kt.), rūšiai (gyvuliniam, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gamybos būdui (rekombinacinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės.

Ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai gali būti kitokie ar mažiau ryškūs, jei ilgai sergama diabetu, intensyviai gydoma insulinu, yra diabetinė nervų liga ar vartojama vaistų, pvz., β adrenoblokatorių.

Keli pacientai, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų jų vartotą gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs ar kitokie negu tie, kuriuos jie yra jautę, vartodami ankstesnį insuliną. Dėl nekoreguotos hipoglikeminės ar hiperglikeminės reakcijos galima netekti sąmonės, gali ištikti koma ar mirtis.

Neadekvačių insulino dozių vartojimas ar gydymo nutraukimas, ypač kai yra nuo insulino priklausomas diabetas, gali sukelti hiperglikemiją, diabetinę ketoacidozę – būkles, kurios gali baigtis mirtimi.

Insulino poreikis gali sumažėti, kai yra inkstų nepakankamumas. Insulino poreikis taip pat gali sumažėti pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, nes sumažėja gliukoneogenezės pajėgumas ir insulino skaidymas. Tačiau, kai yra lėtinis kepenų nepakankamumas, insulino poreikis gali padidėti dėl padidėjusio rezistentiškumo jam.

Insulino poreikis gali padidėti sergant ar esant emociniam sutrikimui.

Dozę gali tekti koreguoti padidinus fizinį aktyvumą ar pakeitus įprastinę dietą. Fiziniai pratimai, atliekami iškart po valgio, gali padidinti hipoglikemijos riziką.

Insulino lispro jaunesniems kaip 12 metų vaikams skirti tik tada, kai tikimasi, kad jis bus naudingesnis, negu trumpai veikiantis insulinas.

Humalog BASAL derinant su pioglitazonu

Gydant pioglitazono ir insulino deriniu, buvo širdies nepakankamumo atvejų, ypač pacientams, turintiems širdies nepakankamumo pasireiškimo rizikos veiksnių. Tai reikia turėti omenyje, svarstant gydymą pioglitazono ir Humalog BASAL deriniu. Jeigu tokiu deriniu gydoma, reikia stebėti, ar pacientui neatsiranda širdies nepakankamumo požymių ir simptomų, kūno svorio prieaugio ir edemų. Jeigu širdies simptomai bet kiek pasunkėja, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną užtaisą galima naudoti tik vienam pacientui, net jei prietaiso adata yra pakeista.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Insulino poreikį gali didinti hiperglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji kontracepciniai vaistai,

kortikosteroidai ar skydliaukės hormonų pakaitinei terapijai vartojami vaistai, danazolis, β2 adrenomimetikai (ritodrinas, salbutamolis, terbutalinas).

Insulino poreikį gali mažinti hipoglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji hipoglikemiškai veikiantys vaistai, salicilatai (pvz., acetilsalicilo rūgštis), sulfonamidai ir kai kurie antidepresantai (monoaminooksidazės inhibitoriai, selektyvūs serotonino reabsobcijos inhibitoriai), kai kurie angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (kaptoprilis, enalaprilis), angiotenzino II receptorių

blokatoriai, β adrenoblokatoriai, oktreotidas, alkoholis.

Humalog BASAL maišymas su kitais nei Humalog insulinais nėra ištirtas.

Prieš pradedant vartoti kitus vaistus kartu su Humalog BASAL, būtina pasitarti su gydytoju (žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpisNėštumo ir žindymo laikotarpis

Daug nėščiųjų vartojo šį vaistą, tačiau duomenys nerodo jokio nepageidaujamo insulino lispro poveikio nėštumui ar vaisiaus (naujagimio) sveikatai.

Insulinu gydomoms nėščiosioms (sergančioms nuo insulino priklausančiu ar nėščiųjų diabetu) svarbu palaikyti gerą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Paprastai insulino poreikis sumažėja pirmuoju, o padidėja antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais. Diabetu sergančios pacientės turi informuoti gydytoją, jei jos pastojo ar ketina pastoti. Būtina kruopščiai kontroliuoti diabetu sergančių nėščiųjų gliukozės kiekį kraujyje, taip pat ir bendrą sveikatos būklę.

Diabetu sergančioms žindyvėms gali tekti keisti insulino dozę ir (ar) dietą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Dėl hipoglikemijos gali pakisti paciento geba susitelkti ir reaguoti, o tai gali būti pavojinga, kai šios savybės labai svarbios (pvz.: vairuojant automobilį ir valdant mechanizmus).

Pacientams reikia patarti imtis atsargumo priemonių, kad jie išvengtų hipoglikemijos vairuodami. Tai ypač svarbu tiems, kurie nesugeba atpažinti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių arba pastebi juos pavėluotai, taip pat tiems, kuriems hipoglikemija kartojasi dažnai. Tokiais atvejais reikia spręsti, ar saugu vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai sergantiesiems cukriniu diabetu būna hipoglikemija. Jei ji sunki, galima prarasti sąmonę, o kartais net mirti. Galimos hipoglikemijos atvejų dažnis nėra pateikiamas, nes tai priklauso tiek nuo insulino dozės, tiek ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip paciento dieta bei fizinis aktyvumas.

Vietinės alerginės reakcijos yra dažnos (nuo 1/100 iki <1/10). Gali pasireikšti insulino injekcijos vietos paraudimu, patinimu ir niežuliu. Šie požymiai dažniausiai per kelias dienas ar savaites išnyksta.

Kartais jų gali atsirasti ne dėl insulino, bet dėl dezinfekcinio tirpalo dirginančių savybių ar dėl netinkamai sušvirkšto vaisto. Reta (nuo 1/10000 iki <1/1000), bet sunkesnė sisteminė alergija, yra generalizuota reakcija į insuliną. Ji pasireiškia viso kūno bėrimu, pasunkėjusiu kvėpavimu, švokštimu, sumažėjusiu kraujospūdžiu, pagreitėjusiu pulsu, prakaitavimu. Sunkūs generalizuotos alergijos atvejai gali būti pavojingi gyvybei.

Nedažnai (nuo 1/1000 iki <1/100) gali išryškėti injekcijos vietos lipodistrofija.

Gydant insulinu buvo gauta pranešimų apie edemos atvejus, ypatingai, kai prieš tai buvusi bloga metabolinė kontrolė buvo gerinama intensyvinant insulino terapiją.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specifinių insulino perdozavimo simptomų nėra, nes gliukozės koncentracija kraujyje priklauso nuo insulino kiekio, gliukozės įsisavinimo ir kitų metabolinių procesų. Hipoglikemija gali ištikti dėl reliatyviai didesnio insulino kiekio lyginant su maitinimusi ir energijos suvartojimu.

Hipoglikemija gali pasireikšti abejingumu, sumišimu, širdies plakimu, galvos skausmu, prakaitavimu ir vėmimu.

Lengva hipoglikemija išnyksta išgėrus gliukozės ar suvalgius cukraus turinčių produktų.

Vidutiniškai sunki hipoglikemija gydoma gliukagonu į raumenis arba į poodį, o atsigavusiam pacientui duodama išgerti arba suvalgyti angliavandenių. Pacientams, kuriems gliukagonas nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną.

Komos ištiktam pacientui reikia švirkšti gliukagono į raumenis ar į poodį. Tačiau jei gliukagono nėra arba jis nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną. Atgavusiam sąmonę pacientui tuoj pat duoti pavalgyti.

Pacientui gali prireikti ilgai skirti angliavandenių ir jį stebėti, nes hipoglikemija po akivaizdaus klinikinio pagerėjimo gali vėl atsinaujinti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė-vidutinės veikimo trukmės žmogaus insulino analogas, ATC kodas – A10AC04.

Svarbiausias insulino lispro veikimas - reguliuoti gliukozės metabolizmą.

Be to, insulinai anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumenyse jie didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę ir aminorūgščių sunaudojimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išskyrimą.

Humalog BASAL 15 val. veikia labai panašiai kaip bazinis insulinas (NPH).

Gliukodinaminis insulino lispro atsakas nepriklauso nuo inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumo.

Gliukodinaminiai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nustatomi stabilizuotos glikemijos (clamp) mėginio metu ir jie esti pastovūs, nepriklauso nuo inkstų funkcijos.

Nustatyta, kad insulinas lispro yra ekvipotentiškas žmogaus insulinui, matuojant moliais, bet jis veikia greičiau ir trumpiau.

5.2Farmakokinetinės savybės

Humalog BASAL lėtai absorbuojamas, todėl maksimali jo koncentracija po injekcijos susidaro po 6 val. Tokios kinetikos klinikinę svarbą geriau atspindi gliukozės suvartojimo kreivės.

Insulinas lispro absorbuojasi greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas pacientams, kurių inkstų funkcija yra nepakankama. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu farmakokinetiniai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nuo inkstų funkcijos nepriklauso ir nekinta esant įvairiai inkstų funkcijai. Insulinas lispro greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas absorbuojasi ir pasišalina iš organizmo pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Testuose in vitro, įskaitant jungimąsi su insulino receptoriais ir poveikį augančioms ląstelėms, insulinas lispro veikė labai panašiai kaip žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat rodo, kad insulinas lispro nuo insulino receptorių atsiskiria taip pat kaip žmogaus insulinas. Ūminio, vieno mėnesio ir dvylikos mėnesių trukmės toksiškumo tyrimais vaisto toksiškumo nenustatyta.

Insulinas lispro tyrimuose su gyvūnais nesukėlė vaisingumo sutrikimų, embriotoksiškumo ar teratogeniškumo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Protamino sulfatas m-krezolis (1,76 mg/ml) Fenolis (0,80 mg/ml) Glicerolis

Dinatrio fosfatas.7H2O Cinko oksidas Injekcinis vanduo

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir natrio hidroksido pH 7,0-7,8 palaikyti.

6.2Nesuderinamumas

Humalog BASAL preparatų maišymas su kitais ne Humalog insulinais nebuvo tirtas. Šio vaistinio preparato maišyti su kitais nei Humalog preparatais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Nepradėtas naudoti užtaisas

2 metai

Į švirkštiklį įstatytas užtaisas

21 diena.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Nepradėtas naudoti užtaisas

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Į švirkštiklį įstatytas užtaisas

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Švirkštiklio su įstatytu užtaisu laikyti su prijungta adata negalima.

6.5Talpyklės pobūdis, jos turinys ir speciali įranga vartojimui, skyrimui ar implantacijai

Tirpalas yra I tipo flintstiklo užtaisuose, užkimštuose butilo ar halobutilo diskiniu kamščiu ir stūmokliu, užsandarintuose aliuminio gaubteliu. Užtaiso stūmoklis ir stiklas gali būti apdoroti dimetikono ar silikono emulsija.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5 x 3 ml Humalog BASAL užtaisai 3 ml švirkštikliui. 10 x 3 ml Humalog BASAL užtaisų 3 ml švirkštikliui.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną užtaisą galima naudoti tik vienam pacientui, net jei prietaiso adata yra pakeista.

Humalog BASAL užtaisai turi būti naudojami su CE pažymėtais švirkštikliais, kaip rekomenduojama švirkštiklio gamintojo pateiktoje naudojimo instrukcijoje.

a)Dozės paruošimas

Insulinui resuspenduoti Humalog BASAL užtaisus prieš vartojant dešimt kartų paridenti tarp delnų ir

dešimt kartų pavartyti 180°, kol insulinas pasidarys vientisai drumstas ar pieniškas. Jei iš karto tai nepavyksta, procedūrą kartoti, kol turinys visiškai susimaišys. Užtaisuose yra nedidelis stiklo karoliukas, padedantis suspensijai geriau susimaišyti. Stipriai nekratyti, nes gali susidaryti putų, galinčių trukdyti tiksliai dozuoti.

Užtaisus reikia dažnai apžiūrėti. Jų nenaudoti, jei juose matyti didelių dalelių, kietų baltų dalelių, prilipusių prie užtaiso dugno ar sienelių, dėl kurių užtaisas atrodo lyg apšarmojęs.

Humalog BASAL užtaisai pagaminti taip, kad į juos negalima įmaišyti jokio kito insulino. Užtaisų negalima kartotinai užpildyti.

Toliau aprašomos bendrybės. Reikia laikytis individualių kiekvieno švirkštiklio gamintojo nurodymų: kaip užtaisą įdėti į švirkštiklį, kaip prijungti adatą ir švirkšti insuliną.

b)Dozės švirkštimas

1.Nusiplaukite rankas.

2.Pasirinkite injekcijos vietą.

3.Odą nuvalykite taip, kaip nurodyta.

4.Nuimkite išorinį adatos dangtelį.

5.Fiksuokite odą ją ištempdami ar suimdami didelį jos plotą. Įdurkite adatą, kaip nurodyta.

6.Nuspauskite injekcijos mygtuką.

7.Ištraukite adatą ir kelias sekundes švelniai paspauskite injekcijos vietos odą. Šios vietos netrinkite.

8.Išoriniu adatos dangteliu nusukite adatą ir saugiai ją išmeskite.

9.Injekcijos vietą nuolat keiskite ir nešvirkškite į tą pačią vietą daugiau kaip kartą per mėnesį.

c)Insulinų maišymas

Nemaišykite insulinų flakonuose su insulinais užtaisuose. Skaitykite 6.2 skyrių.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olandija.

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/007/010

5 x 3 ml Humalog BASAL užtaisai 3 ml švirkštikliui.

EU/1/96/007/029

10 x 3 ml Humalog BASAL užtaisų 3 ml švirkštikliui.

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1996 m. balandžio 30 d.

Pirmojo registravimo data: 2006 m. balandžio 30 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Humalog KwikPen – tai sterilus, skaidrus, bespalvis vandeninis tirpalas.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Viename mililitre yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg) insulino lispro (rekombinacinės DNR kilmės, gaminamo E. coli). Viename užtaise yra 3 ml, atitinka 300 vienetų insulino lispro.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Vartojamas suaugusiųjų ir vaikų cukriniam diabetui gydyti, kai normaliai gliukozės homeostazei palaikyti reikia insulino. Humalog KwikPen taip pat vartojamas pradinei cukrinio diabeto stabilizacijai.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę turi nustatyti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.

Humalog švirkščiama prieš pat valgį. Prireikus jį galima švirkšti iškart pavalgius. Humalog preparatų švirkščiama į poodį įprastu būdu arba poodine infuzine pompa (žr. 4.2 skyrių), taip pat, nors ir nerekomenduojama, gali būti švirkščiama į raumenis. Prireikus Humalog galima švirkšti į veną, pvz., gliukozės koncentracijai kraujyje kontroliuoti, kai yra ketoacidozė, ūminė liga, taip pat operacijos metu ar po jos.

Švirkščiama į žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities poodį. Injekcijos vietą reikia kaskart keisti, į tą pačią vietą galima švirkšti ne dažniau kaip maždaug kartą per mėnesį.

Švirkščiant Humalog Pen į poodį, reikia įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Sušvirkštus insuliną, injekcijos vietos masažuoti negalima. Pacientą reikia išmokyti taisyklingai švirkšti.

Į poodį sušvirkštas Humalog KwikPen pradeda veikti greitai ir veikia trumpiau (nuo 2 val. iki 5 val.) negu trumpai veikiantis insulinas. Kadangi Humalog pradeda veikti greitai, jį galima švirkšti (jei skiriama ilgalaikė infuzija, vartoti Humalog boliusą) prieš pat valgį. Įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku bet kokio insulino veikimo laikas gali būti nevienodas. Humalog pradeda veikti greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas neatsižvelgiant į injekcijos vietą. Kaip ir visų kitų insulino preparatų, KwikHumalog Pen veikimo trukmė priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

Jei gydytojas paskiria, Humalog galima vartoti kartu su ilgiau veikiančiu insulinu ar geriamuoju sulfanilšlapalo dariniu.

Humalog vartojimas insulino infuzine pompa

Insulino lispro infuzijoms gali būti naudojamos tik tam tikros CE ženklu pažymėtos insulino infuzijos pompos. Prieš naudodami lispro insuliną infuzine pompa, atidžiai išstudijuokite pompos instrukciją ir įsitikinkite, kad insulinas tinka šiai pompai. Atidžiai perskaitykite infuzijos pompos instrukciją ir jos laikykitės. Naudokite tinkamą pompai rezervuarą ir kateterį. Infuzijos komplektą (vamzdelį ir kaniulę) keisdami laikykitės produkto instrukcijos nurodymų, patekiamų kartu su infuzijos komplektu. Pasireiškus hipoglikemijai, infuziją nutraukite, kol išnyks hipoglikemijos požymiai. Jei gliukozės koncentracija kraujyje dažnai būna nepakankama arba ryškiai sumažėjusi, kreipkitės į gydytoją, kad šis nuspręstų, ar mažinti insulino dozę ar nutraukti insulino infuziją. Insulino pompai sugedus ar infuzijos rinkiniui užsikimšus, gali staiga padidėti gliukozės koncentracija kraujyje. Nustojus tekėti insulinui, laikykitės produkto instrukcijos nurodymų ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. Insulino pompomis vartojamo Humalog su kitais insulinais maišyti negalima.

Insulino švirkštimas į veną

Švirkščiant insuliną lispro į veną, reikia vadovautis įprastine klinikine intraveninių injekcijų, pvz., intraveninio boliuso ar intraveninės infuzijos, praktika. Būtina dažnai tirti gliukozės koncentraciją kraujyje.

Infuzinė sistema, kurioje insulino lispro koncentracija yra nuo 0,1 vienetų/ml iki 1,0 vieneto/ml 0,9% natrio chlorido ar 5% dekstrozės tirpale, kambario temperatūroje esti stabili 48 val. Rekomenduojama sistemą užpildyti prieš pat infuziją pacientui.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Hipoglikemija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Insuliną keisti kito tipo ar kito pavadinimo insulinu galima tik atidžiai gydytojui prižiūrint. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (regular, NPH, lente, kt.), rūšiai (gyvuliniam, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gamybos būdui (rekombinacinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės. Visiems pacientams, vartojantiems greitai veikiantį insuliną, taip pat bazinį insuliną, reikia optimaliai parinkti abiejų insulinų dozes, kad gliukozės kiekį reguliuotų visą parą, ypač nakties metu (nevalgius).

Ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai gali būti kitokie ar mažiau ryškūs, jei ilgai sergama diabetu, intensyviai gydoma insulinu, yra diabetinė nervų liga ar vartojama vaistų, pvz., β adrenoblokatorių.

Keli pacientai, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų jų vartotą gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs ar kitokie negu tie, kuriuos jie yra jautę, vartodami ankstesnį insuliną. Dėl nekoreguotos hipoglikeminės ar hiperglikeminės reakcijos galima netekti sąmonės, gali ištikti koma ar mirtis.

Neadekvačių insulino dozių vartojimas ar gydymo nutraukimas, ypač kai yra nuo insulino priklausomas diabetas, gali sukelti hiperglikemiją, diabetinę ketoacidozę – būkles, kurios gali baigtis mirtimi.

Insulino poreikis gali sumažėti, kai yra inkstų nepakankamumas. Insulino poreikis taip pat gali sumažėti pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, nes sumažėja gliukoneogenezės pajėgumas ir insulino skaidymas. Tačiau, kai yra lėtinis kepenų nepakankamumas, insulino poreikis gali padidėti dėl padidėjusio rezistentiškumo jam.

Insulino poreikis gali padidėti sergant ar esant emociniam sutrikimui.

Dozę gali tekti koreguoti padidinus fizinį aktyvumą ar pakeitus įprastinę dietą. Fiziniai pratimai, atliekami iškart po valgio, gali padidinti hipoglikemijos riziką. Dėl farmakodinaminių greitai veikiančio insulino analogų savybių hipoglikemija po injekcijos pasireiškia anksčiau negu sušvirkštus tirpų žmogaus insuliną.

Humalog, o ne tirpųjį insuliną, vaikams skirti tik tada, kai reikia greito insulino poveikio, pvz., norint, kad injekcijos laikas būtų susijęs su valgiu.

Humalog derinant su pioglitazonu

Gydant pioglitazono ir insulino deriniu, buvo širdies nepakankamumo atvejų, ypač pacientams, turintiems širdies nepakankamumo pasireiškimo rizikos veiksnių. Tai reikia turėti omenyje, svarstant gydymą pioglitazono ir Humalog deriniu. Jeigu tokiu deriniu gydoma, reikia stebėti, ar pacientui neatsiranda širdies nepakankamumo požymių ir simptomų, kūno svorio prieaugio ir edemų. Jeigu širdies simptomai bet kiek pasunkėja, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vienam pacientui, net jei adata yra pakeista.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Insulino poreikį gali didinti hiperglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji kontracepciniai vaistai, kortikosteroidai ar skydliaukės hormonų pakaitinei terapijai vartojami vaistai, danazolis, β2 adrenomimetikai (ritodrinas, salbutamolis, terbutalinas).

Insulino poreikį gali mažinti hipoglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji hipoglikemiškai veikiantys vaistai, salicilatai (pvz., acetilsalicilo rūgštis), sulfonamidai ir kai kurie antidepresantai (monoaminooksidazės inhibitoriai, selektyvūs serotonino reabsobcijos inhibitoriai), kai kurie angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (kaptoprilis, enalaprilis), angiotenzino II receptorių

blokatoriai, β adrenoblokatoriai, oktreotidas, alkoholis.

Prieš pradedant vartoti kitus vaistus kartu su Humalog KwikPen, būtina pasitarti su gydytoju (žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Daug nėščiųjų vartojo šį vaistą, tačiau duomenys nerodo jokio nepageidaujamo insulino lispro poveikio nėštumui ar vaisiaus (naujagimio) sveikatai.

Insulinu gydomoms nėščiosioms (sergančioms nuo insulino priklausančiu ar nėščiųjų diabetu) svarbu palaikyti gerą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Paprastai insulino poreikis sumažėja pirmuoju, o padidėja antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais. Diabetu sergančios pacientės turi informuoti gydytoją, jei jos pastojo ar ketina pastoti.

Būtina kruopščiai kontroliuoti diabetu sergančių nėščiųjų gliukozės kiekį kraujyje, taip pat ir bendrą sveikatos būklę.

Diabetu sergančioms žindyvėms gali tekti keisti insulino dozę ir (ar) dietą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Dėl hipoglikemijos gali pakisti paciento geba susitelkti ir reaguoti, o tai gali būti pavojinga, kai šios savybės labai svarbios (pvz.: vairuojant automobilį, valdant mechanizmus).

Pacientams reikia patarti imtis atsargumo priemonių, kad jie išvengtų hipoglikemijos vairuodami. Tai ypač svarbu tiems, kurie nesugeba atpažinti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių arba pastebi juos

pavėluotai, taip pat tiems, kuriems hipoglikemija kartojasi dažnai. Tokiais atvejais reikia spręsti, ar saugu vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai sergantiesiems cukriniu diabetu būna hipoglikemija. Jei ji sunki, galima prarasti sąmonę, o kartais net mirti. Galimos hipoglikemijos atvejų dažnis nėra pateikiamas, nes tai priklauso tiek nuo insulino dozės, tiek ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip paciento dieta bei fizinis aktyvumas.

Vietinės alerginės reakcijos yra dažnos (nuo 1/100 iki <1/10). Gali pasireikšti insulino injekcijos vietos paraudimu, patinimu ir niežuliu. Šie požymiai dažniausiai per kelias dienas ar savaites išnyksta.

Kartais jų gali atsirasti ne dėl insulino, bet dėl dezinfekcinio tirpalo dirginančių savybių ar dėl netinkamai sušvirkšto vaisto. Reta (nuo 1/10000 iki <1/1000), bet sunkesnė sisteminė alergija, yra generalizuota reakcija į insuliną. Ji pasireiškia viso kūno bėrimu, pasunkėjusiu kvėpavimu, švokštimu, sumažėjusiu kraujospūdžiu, pagreitėjusiu pulsu, prakaitavimu. Sunkūs generalizuotos alergijos atvejai gali būti pavojingi gyvybei.

Nedažnai (nuo 1/1000 iki <1/100) gali išryškėti injekcijos vietos lipodistrofija.

Gydant insulinu buvo gauta pranešimų apie edemos atvejus, ypatingai, kai prieš tai buvusi bloga metabolinė kontrolė buvo gerinama intensyvinant insulino terapiją.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specifinių insulino perdozavimo simptomų nėra, nes gliukozės koncentracija kraujyje priklauso nuo insulino kiekio, gliukozės įsisavinimo ir kitų metabolinių procesų. Hipoglikemija gali ištikti dėl reliatyviai didesnio insulino kiekio lyginant su maitinimusi ir energijos suvartojimu.

Hipoglikemija gali pasireikšti vangumu, sumišimu, širdies plakimu, galvos skausmu, prakaitavimu ir vėmimu.

Lengva hipoglikemija išnyksta išgėrus gliukozės ar suvalgius cukraus turinčių produktų.

Vidutiniškai sunki hipoglikemija gydoma gliukagonu į raumenis arba į poodį, o atsigavusiam pacientui duodama išgerti arba suvalgyti angliavandenių. Pacientams, kuriems gliukagonas nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną.

Komos ištiktam pacientui reikia švirkšti gliukagono į raumenis ar į poodį. Tačiau jei gliukagono nėra arba jis nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną. Atgavusiam sąmonę pacientui tuoj pat duoti pavalgyti.

Pacientui gali prireikti ilgai skirti angliavandenių ir jį stebėti, nes hipoglikemija po akivaizdaus klinikinio pagerėjimo gali vėl atsinaujinti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – greitai veikiantis žmogaus insulino analogas, ATC kodas – A10A B04.

Svarbiausias insulino lispro veikimas – reguliuoti gliukozės metabolizmą.

Be to, insulinai anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumenyse jie didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę, aminorūgščių sunaudojimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išskyrimą.

Insulinas lispro pradeda veikti greitai (maždaug per 15 minučių), dėl to jį galima švirkšti prieš pat (nuo 0 min. iki 15 min.) valgį, o trumpai veikiantį insuliną – nuo 30 min. iki 45 min. prieš valgį. Insulinas lispro pradeda veikti greitai ir veikia trumpiau (nuo 2 val. iki 5 val.) negu paprastasis insulinas.

Klinikiniai 1-ojo ir 2-ojo tipo diabetu sergančių pacientų tyrimai parodė, kad, vartojant insuliną lispro, hiperglikemija po valgio būna mažesnė negu vartojant tirpųjį žmogaus insuliną.

Kaip ir visų kitų insulino preparatų, insulino lispro veikimo laikas įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku gali būti nevienodas, jis priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo. Į poodį sušvirkšto vaisto tipiškas veikimas parodytas žemiau.

 

 

 

 

 

 

Insulinas lispro

Hipoglikeminisnis

 

 

 

 

 

Humulin R

 

 

 

 

 

 

aktyvumas

 

 

 

 

 

 

Laikas (val.)

Aukščiau pateikta diagrama laiko atžvilgiu atspindi santykinį gliukozės kiekį, kurio reikia palaikyti tokiai individo kraujo gliukozės koncentracijai, kuri būna nevalgius, ir rodo šių insulinų poveikį gliukozės metabolizmui per tam tikrą laiką.

Buvo atlikti vaikų (61 vaiko, kuriems buvo 2-11 metų) ir vaikų bei paauglių (481 asmens, kuriems buvo 9-19 metų) klinikiniai tyrimai, kurių metu lyginta insulinas lispro su tirpiuoju žmogaus insulinu. Farmakodinaminis insulino lispro poveikis vaikams yra panašus į suaugusiųjų.

Gydantis insulinu lispro ir vartojant poodinės infuzijos pompas, nustatomas mažesnis glikozilinto hemoglobino kiekis negu gydantis tirpiuoju insulinu. Dvigubai aklo, kryžminio tyrimo metu glikozilinto hemoglobino kiekis po 12 savaičių, vartojant insuliną lispro, sumažėjo 0,37%, o vartojant tirpųjį insuliną – 0,03% (p=0,004).

Tiriant 2-ojo tipo diabetu sergančius ir vartojančius didžiausią sulfanilšlapalo preparato dozę pacientus, nustatyta, kad, pridėjus insulino lispro, ryškiau sumažėja HbA1c kiekis negu vartojant tik sulfanilšlaplo darinį. HbA1c kiekis turėtų sumažėti ir vartojant kitokį insuliną, pvz., tirpųjį ar izofano insuliną.

1-ojo ir 2-ojo tipo diabetu sergančių pacientų tyrimai parodė, kad, vartojant insuliną lispro, sumažėja naktinės hipoglikemijos epizodų lyginant su tirpiuoju insulinu. Kai kurių tyrimų metu hipoglikemijos epizodų naktį sumažėjo, bet padažnėjo dieną.

Gliukodinaminis insulino lispro atsakas nepriklauso nuo inkstų ar kepenų nepakankamumo.

Gliukodinaminiai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nustatomi stabilizuotos glikemijos (clamp) mėginio metu ir jie esti pastovūs, nepriklauso nuo inkstų funkcijos.

Nustatyta, kad insulinas lispro yra ekvipotentiškas žmogaus insulinui, matuojant moliais, bet jis veikia greičiau ir trumpiau.

5.2Farmakokinetinės savybės

Insulino lispro farmakokinetika atspindi junginį, kuris greitai absorbuojasi ir didžiausia jo koncentracija kraujyje susidaro per 30-70 minučių po injekcijos į poodį. Tokios kinetikos klinikinę svarbą geriau atspindi gliukozės suvartojimo kreivės (aptartos 5.1).

Insulinas lispro absorbuojasi greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas pacientams, kurių inkstų funkcija yra nepakankama. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu farmakokinetiniai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nuo inkstų funkcijos nepriklauso ir nekinta esant įvairiai inkstų funkcijai. Insulinas lispro greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas absorbuojasi ir pasišalina iš organizmo pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Testuose in vitro, įskaitant jungimąsi su insulino receptoriais ir poveikį augančioms ląstelėms, insulinas lispro veikė labai panašiai kaip žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat rodo, kad insulinas lispro nuo insulino receptorių atsiskiria taip pat kaip žmogaus insulinas. Ūminio, vieno mėnesio ir dvylikos mėnesių trukmės toksiškumo tyrimais vaisto toksiškumo nenustatyta.

Insulinas lispro tyrimuose su gyvūnais nesukėlė vaisingumo sutrikimų, embriotoksiškumo ar teratogeniškumo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

m-Krezolis [3,15 mg/ml] Glicerolis

Dinatrio fosfatas 7H2O Cinko oksidas Injekcinis vanduo

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir natrio hidroksido pH 7,0-7,8 palaikyti.

6.2Nesuderinamumas

Humalog preparatų negalima maišyti su kitų gamintojų insulinais bei gyvulinių insulinų preparatais.

6.3Tinkamumo laikas

Nepradėtas naudoti užpildytas švirkštiklis

3 metai

Pradėtas naudoti

28 dienos.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Nepradėtas naudoti užpildytas švirkštiklis

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtas naudoti

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Su prijungta adata užpildyto

švirkštiklio laikyti negalima.

6.5Talpyklės pobūdis, jos turinys ir speciali įranga vartojimui, skyrimui ar implantacijai

Tirpalas yra I tipo flintstiklo užtaisuose, užkimštuose butilo ar halobutilo diskiniu kamščiu ir stumokliu, užsandarintuose aliuminio gaubteliu. Užtaiso stūmoklis ir (ar) stiklas gali būti apdoroti dimetikono ar silikono emulsija. 3 ml užtaisai yra įmontuoti vienkartiniame švirkštiklyje pavadintame

“KwikPen”. Adatų rinkinyje nėra.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5 x 3 ml Humalog 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai

2 x (5 x 3 ml) Humalog 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vienam pacientui, net jei adata yra pakeista.

Apžiūrėkite Humalog tirpalą. Jis turi būti skaidrus ir bespalvis. Drumsto, sutirštėjusio, turinčio atspalvį arba su matomomis kietomis dalelėmis Humalog vartoti negalima.

a)Užpildyto švirkštiklio naudojimas

Prieš naudojant KwikPen, reikia atidžiai perskaityti pakuotės lapelyje esančią naudojimo instrukciją. KwikPen turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijos rekomendacijas.

b)Insulinų maišymas

Nemaišykite insulinų flakonuose su insulinais užtaisuose. Skaitykite 6.2 skyrių.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olandija.

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/007/031

5 x 3 ml Humalog 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai

EU/1/96/007/032

2 x (5 x 3 ml) Humalog 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 19967 m. balandžio 30 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2006 m. balandžio 30 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix25 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Humalog Mix25– tai balta, sterili suspensija.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Viename mililitre yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg) insulino lispro (rekombinacinės DNR kilmės, gaminamo E. coli). Vienoje talpyklėje yra 3 ml, atitinka 300 vienetų insulino lispro.

Humalog Mix25 sudaro 25% insulino lispro tirpalo ir 75% insulino lispro protamino suspensijos.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Humalog Mix25 vartojama cukriniam diabetui gydyti, kai normaliai gliukozės homeostazei palaikyti reikia insulino.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę turi nustatyti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.

Humalog Mix25 švirkščiama prieš pat valgį. Prireikus Humalog Mix25 galima švirkšti iškart pavalgius. Humalog Mix25 preparatų švirkščiama tik į poodį. Jokiu būdu negalima Humalog Mix25 švirkšti į veną.

Švirkščiama į žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities poodį. Injekcijos vietą reikia kaskart keisti, į tą pačią vietą galima švirkšti ne dažniau kaip maždaug kartą per mėnesį.

Švirkščiant Humalog Mix25 į poodį, reikia įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Sušvirkštus insuliną, injekcijos vietos masažuoti negalima. Pacientą reikia išmokyti taisyklingai švirkšti.

Į poodį sušvirkštus Humalog Mix25, Humalog komponentas pradeda veikti greitai ir anksti susidaro didžiausia koncentracija. Todėl Humalog Mix25 galima švirkšti prieš pat valgį. Humalog Mix25 insulino lispro protamino suspensijos (BASAL) komponentas veikia tiek pat, kaip ir bazinis insulinas

(NPH). Įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku bet kokio insulino veikimo laikas gali būti nevienodas. Kaip ir visų kitų insulino preparatų, Humalog Mix25 veikimo trukmė priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Hipoglikemija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jokiomis aplinkybėmis nešvirkšti Humalog Mix25 į veną.

Insuliną keisti kito tipo ar kito pavadinimo insulinu galima tik gydytojui prižiūrint. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (regular, NPH, lente, kt.), rūšiai (gyvuliniam, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gamybos būdui (rekombinacinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės.

Ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai gali būti kitokie ar mažiau ryškūs, jei ilgai sergama diabetu, intensyviai gydoma insulinu, yra diabetinė nervų liga ar vartojama vaistų, pvz., β adrenoblokatorių.

Keli pacientai, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų jų vartotą gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs ar kitokie negu tie, kuriuos jie yra jautę, vartodami ankstesnį insuliną. Dėl nekoreguotos hipoglikeminės ar hiperglikeminės reakcijos galima netekti sąmonės, gali ištikti koma ar mirtis.

Neadekvačių insulino dozių vartojimas ar gydymo nutraukimas, ypač kai yra nuo insulino priklausomas diabetas, gali sukelti hiperglikemiją, diabetinę ketoacidozę – būkles, kurios gali baigtis mirtimi.

Insulino poreikis gali sumažėti, kai yra inkstų nepakankamumas. Insulino poreikis taip pat gali sumažėti pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, nes sumažėja gliukoneogenezės pajėgumas ir insulino skaidymas. Tačiau, kai yra lėtinis kepenų nepakankamumas, insulino poreikis gali padidėti dėl padidėjusio rezistentiškumo jam.

Insulino poreikis gali padidėti sergant ar esant emociniam sutrikimui.

Dozę gali tekti koreguoti padidinus fizinį aktyvumą ar pakeitus įprastinę dietą. Fiziniai pratimai, atliekami iškart po valgio, gali padidinti hipoglikemijos riziką.

Insulino lispro jaunesniems kaip 12 metų vaikams skirti tik tada, kai tikimasi, kad jis bus naudingesnis, negu trumpai veikiantis insulinas.

Humalog Mix25 derinant su pioglitazonu

Gydant pioglitazono ir insulino deriniu, buvo širdies nepakankamumo atvejų, ypač pacientams, turintiems širdies nepakankamumo pasireiškimo rizikos veiksnių. Tai reikia turėti omenyje, svarstant gydymą pioglitazono ir Humalog Mix25 deriniu. Jeigu tokiu deriniu gydoma, reikia stebėti, ar pacientui neatsiranda širdies nepakankamumo požymių ir simptomų, kūno svorio prieaugio ir edemų. Jeigu širdies simptomai bet kiek pasunkėja, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vienam pacientui, net jei adata yra pakeista.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Insulino poreikį gali didinti hiperglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji kontracepciniai vaistai,

kortikosteroidai ar skydliaukės hormonų pakaitinei terapijai vartojami vaistai, danazolis, β2 adrenomimetikai (ritodrinas, salbutamolis, terbutalinas).

Insulino poreikį gali mažinti hipoglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji hipoglikemiškai veikiantys vaistai, salicilatai (pvz., acetilsalicilo rūgštis), sulfonamidai ir kai kurie antidepresantai (monoaminooksidazės inhibitoriai, selektyvūs serotonino reabsobcijos inhibitoriai), kai kurie angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (kaptoprilis, enalaprilis), angiotenzino II receptorių

blokatoriai, β adrenoblokatoriai, oktreotidas, alkoholis.

Humalog Mix25 maišymas su kitais insulinais nėra ištirtas.

Prieš pradedant vartoti kitus vaistus kartu su Humalog Mix25 KwikPen, būtina pasitarti su gydytoju (žr. skyrių 4.4).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Daug nėščiųjų vartojo šį vaistą, tačiau duomenys nerodo jokio nepageidaujamo insulino lispro poveikio nėštumui ar vaisiaus (naujagimio) sveikatai.

Insulinu gydomoms nėščiosioms (sergančioms nuo insulino priklausančiu ar nėščiųjų diabetu) svarbu palaikyti gerą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Paprastai insulino poreikis sumažėja pirmuoju, o padidėja antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais. Diabetu sergančios pacientės turi informuoti gydytoją, jei jos pastojo ar ketina pastoti.

Būtina kruopščiai kontroliuoti diabetu sergančių nėščiųjų gliukozės kiekį kraujyje, taip pat ir bendrą sveikatos būklę.

Diabetu sergančioms žindyvėms gali tekti keisti insulino dozę ir (ar) dietą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Dėl hipoglikemijos gali pakisti paciento geba susitelkti ir reaguoti, o tai gali būti pavojinga, kai šios savybės labai svarbios (pvz.: vairuojant automobilį ar valdant mechanizmus).

Pacientams reikia patarti imtis atsargumo priemonių, kad jie išvengtų hipoglikemijos vairuodami. Tai ypač svarbu tiems, kurie nesugeba atpažinti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių arba pastebi juos pavėluotai, taip pat tiems, kuriems hipoglikemija kartojasi dažnai. Tokiais atvejais reikia spręsti, ar saugu vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai sergantiesiems cukriniu diabetu būna hipoglikemija. Jei ji sunki, galima prarasti sąmonę, o kartais net mirti. Galimos hipoglikemijos atvejų dažnis nėra pateikiamas, nes tai priklauso tiek nuo insulino dozės, tiek ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip paciento dieta bei fizinis aktyvumas.

Vietinės alerginės reakcijos yra dažnos (nuo 1/100 iki <1/10). Gali pasireikšti insulino injekcijos vietos paraudimu, patinimu ir niežuliu. Šie požymiai dažniausiai per kelias dienas ar savaites išnyksta.

Kartais jų gali atsirasti ne dėl insulino, bet dėl dezinfekcinio tirpalo dirginančių savybių ar dėl netinkamai sušvirkšto vaisto. Reta (nuo 1/10000 iki <1/1000), bet sunkesnė sisteminė alergija, yra generalizuota reakcija į insuliną. Ji pasireiškia viso kūno bėrimu, pasunkėjusiu kvėpavimu, švokštimu, sumažėjusiu kraujospūdžiu, pagreitėjusiu pulsu, prakaitavimu. Sunkūs generalizuotos alergijos atvejai gali būti pavojingi gyvybei.

Nedažnai (nuo 1/1000 iki <1/100) gali išryškėti injekcijos vietos lipodistrofija.

Gydant insulinu buvo gauta pranešimų apie edemos atvejus, ypatingai, kai prieš tai buvusi bloga metabolinė kontrolė buvo gerinama intensyvinant insulino terapiją.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specifinių insulino perdozavimo simptomų nėra, nes gliukozės koncentracija kraujyje priklauso nuo insulino kiekio, gliukozės įsisavinimo ir kitų metabolinių procesų. Hipoglikemija gali ištikti dėl reliatyviai didesnio insulino kiekio lyginant su maitinimusi ir energijos suvartojimu.

Hipoglikemija gali pasireikšti vangumu, sumišimu, širdies plakimu, galvos skausmu, prakaitavimu ir vėmimu.

Lengva hipoglikemija išnyksta išgėrus gliukozės ar suvalgius cukraus turinčių produktų.

Vidutiniškai sunki hipoglikemija gydoma gliukagonu į raumenis arba į poodį, o atsigavusiam pacientui duodama išgerti arba suvalgyti angliavandenių. Pacientams, kuriems gliukagonas nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną.

Komos ištiktam pacientui reikia švirkšti gliukagono į raumenis ar į poodį. Tačiau jei gliukagono nėra arba jis nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną. Atgavusiam sąmonę pacientui tuoj pat duoti pavalgyti.

Pacientui gali prireikti ilgai skirti angliavandenių ir jį stebėti, nes hipoglikemija po akivaizdaus klinikinio pagerėjimo gali vėl atsinaujinti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: ATC kodas – A10A D04.

Humalog Mix25 – tai iš anksto sumaišyta suspensija iš insulino lispro (greitai veikiančio žmogaus insulino analogo) ir insulino lispro protamino suspensijos (vidutinės veikimo trukmės žmogaus insulino analogo).

Svarbiausias insulino lispro veikimas - reguliuoti gliukozės metabolizmą.

Be to, insulinai anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumenyse jie didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę, aminorūgščių patekimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išskyrimą.

Insulinas lispro pradeda veikti greitai (maždaug per 15 minučių), dėl to jį galima švirkšti prieš pat (nuo 0 min. iki 15 min.) valgį, o trumpai veikiantį insuliną - nuo 30 min. iki 45 min. prieš valgį. Į poodį sušvirkštus Humalog Mix25 pradeda veikti greitai ir anksti susidaro didžiausia koncentracija.

Humalog BASAL veikia labai panašiai kaip bazinis insulinas (NPH) apie 15 valandų.

Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo pirmojo ir antrojo tipo cukriniu diabetu sergantys pacientai, buvo nustatyta, kad vartojant Humalog Mix25 postprandialinė hiperglikemija buvo mažesnė nei vartojant žmogaus insulino mišinį 30/70. Vieno klinikinio tyrimo metu buvo nustatytas mažas (0,38 mmol/l) gliukozės kiekio kraujyje padidėjimas naktį (3 val. nakties).

Humalog Mix25 ir BASAL farmakodinamika parodyta žemiau.

Hipoglikeminis aktyvumas

Humalog Mix25

Humalog BASAL

Laikas, valandos

Aukščiau pateikta diagrama laiko atžvilgiu atspindi santykinį gliukozės kiekį, kurio reikia palaikyti tokiai individo kraujo gliukozės koncentracijai, kuri būna nevalgius, ir rodo šių insulinų poveikį gliukozės metabolizmui per tam tikrą laiką.

Gliukodinaminis insulino lispro atsakas nepriklauso nuo inkstų ar kepenų nepakankamumo.

Gliukodinaminiai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nustatomi stabilizuotos glikemijos (clamp) mėginio metu ir jie esti pastovūs, nepriklauso nuo inkstų funkcijos.

Nustatyta, kad insulinas lispro yra ekvipotentiškas žmogaus insulinui, matuojant moliais, bet jis veikia greičiau ir trumpiau.

Dviejų 8 mėnesių trukmės atvirų tyrimų, atliktų kryžminiu būdu, metu 2 tipo cukriniu diabetu sergantys ligoniai, kurie arba dar nebuvo gydyti insulinu, arba jau vartojantys po vieną arba dvi injekcijas, buvo randomizuoti ir 4 mėnesius gydomi HumalogMix25 (jo vartota 2 kartus per parą kartu su metforminu) arba insulinu glargine (jo vartota kartą per parą kartu su metforminu). Detali informacija apie gautus rezultatus pateikta žemiau esančioje lentelėje.

 

Insulinu negydyti pacientai

Insulino vartoję pacientai

 

n = 78

n = 97

Vidutinė bendra insulino paros dozė

 

 

tyrimo pabaigoje

0,63 vienetų/kg

0,42 vienetų/kg

Hemoglobino A1c kiekio sumažėjimas

1,3 %

1 %

 

(vidutinis kiekis prieš

(vidutinis kiekis prieš

 

pradedant tyrimą = 8,7 %)

pradedant tyrimą = 8,5 %)

 

 

 

Vidutinis bendro rytinio ir vakarinio

 

 

gliukozės kiekio sumažėjimas praėjus

3,46 mM

2,48 mM

2 val. po valgio1

 

 

Vidutinis gliukozės kiekio sumažėjimas

 

 

nevalgius1

0,55 mM

0,65 mM

Hipoglikemijos dažnis tyrimo pabaigoje

25 %

25 %

Kūno svorio prieaugis2

2,33 kg

0,96 kg

 

 

1Nuo tyrimo pradžios iki pabaigos gydymo Humalog Mix25

2Pacientams, randomizuotu būdu parinktiems gydyti HumalogMix25 pirmuoju kryžminiu periodu

5.2Farmakokinetinės savybės

Insulino lispro farmakokinetika tokia: jis greitai absorbuojamas, didžiausia jo koncentracija kraujyje susidaro per 30 - 70 minučių po injekcijos į poodį. Insulino lispro protamino suspensijos farmakokinetika atitinka vidutinės veikimo trukmės insulino, pvz., NPH, farmakokinetiką. Humalog Mix25 farmakokinetiką atspindi šių dviejų komponentų farmakokinetikos. Tokios kinetikos klinikinę svarbą geriau atspindi gliukozės suvartojimo kreivės (aptartos 5.1).

Insulinas lispro absorbuojasi greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas pacientams, kurių inkstų funkcija yra nepakankama. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu farmakokinetiniai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nuo inkstų funkcijos nepriklauso ir nekinta esant įvairiai inkstų funkcijai. Insulinas lispro greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas absorbuojasi ir pasišalina iš organizmo pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Testuose in vitro, įskaitant jungimąsi su insulino receptoriais ir poveikį augančioms ląstelėms, insulinas lispro veikė labai panašiai kaip žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat rodo, kad insulinas lispro nuo insulino receptorių atsiskiria taip pat kaip žmogaus insulinas. Ūminio, vieno mėnesio ir dvylikos mėnesių trukmės toksiškumo tyrimais vaisto toksiškumo nenustatyta.

Insulinas lispro tyrimuose su gyvūnais nesukėlė vaisingumo sutrikimų, embriotoksiškumo ar teratogeniškumo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Protamino sulfatas m-krezolis (1,76 mg/ml) Fenolis (0,80 mg/ml) Glicerolis

Dinatrio fosfatas.7H2O Cinko oksidas Injekcinis vanduo

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir natrio hidroksido pH 7,0-7,8 palaikyti.

6.2Nesuderinamumas

Humalog Mix25 preparatų maišymas su kitais insulinais nebuvo tirtas. Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Nepradėtas naudoti užpildytas švirkštiklis

3 metai

Pradėtas naudoti

28 dienos.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Nepradėtas naudoti užpildytas švirkštiklis

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtas naudotiLaikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Su prijungta adata užpildyto švirkštiklio laikyti negalima.

6.5Talpyklės pobūdis, jos turinys ir speciali įranga vartojimui, skyrimui ar implantacijai

Tirpalas yra I tipo flintstiklo užtaisuose, užkimštuose butilo ar halobutilo diskiniu kamščiu ir stūmokliu, užsandarintuose aliuminio gaubteliu. Užtaiso stūmoklis ir (ar) stiklas gali būti apdoroti dimetikono ar silikono emulsija. 3 ml užtaisas yra įmontuotas “KwikPen” vienkartiniame švirkštiklyje.

Adatų rinkinyje nėra.

Gali būti registruotos tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5 x 3 ml Humalog Mix25 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai.

2 x (5 x 3 ml) Humalog Mix25 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vienam pacientui, net jei adata yra pakeista.

Insulinui resuspenduoti KwikPen švirkštiklį po dešimt kartų paridenti tarp delnų ir pavartyti 180°, kol tirpalas pasidarys vientisai drumstas ar pieniškas. Jei iš karto tai nepavyksta, procedūra kartoti, kol turinys visiškai susimaišys. Užtaisuose yra nedidelis stiklo karoliukas, padedantis tirpalui geriau susimaišyti. Stipriai nekratyti, nes gali susidaryti putų, galinčių sutrukdyti tiksliai dozuoti. Užtaisus reikia dažnai apžiūrėti. Jų nenaudoti, jei juose matyti didelių dalelių, kietų baltų dalelių, prilipusių prie užtaiso dugno ar sienelių, dėl kurių užtaisas atrodo lyg apšarmojęs.

Užpildyto švirkštiklio naudojimas

Prieš naudojant KwikPen, reikia atidžiai perskaityti pakuotės lapelyje esančią naudojimo instrukciją. KwikPen turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijos rekomendacijas.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olandija.

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/007/033

5 x 3 ml Humalog Mix25 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai

EU/1/96/007/034

2 x (5 x 3 ml) Humalog Mix25 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1998 m. balandžio 30 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2006 m. balandžio 30 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix50 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Humalog Mix50 – tai balta, sterili suspensija.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Viename mililitre yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg) insulino lispro (rekombinacinės DNR kilmės, gaminamo E. coli). Vienoje talpyklėje yra 3 ml, atitinka 300 vienetų insulino lispro.

Humalog Mix50 sudaro 50% insulino lispro tirpalo ir 50% insulino lispro protamino suspensijos.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Humalog Mix50 vartojama cukriniam diabetui gydyti, kai normaliai gliukozės homeostazei palaikyti reikia insulino.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę turi nustatyti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.

Humalog Mix50 švirkščiama prieš pat valgį. Prireikus Humalog Mix50 galima švirkšti iškart pavalgius. Humalog Mix50 preparatų švirkščiama tik į poodį. Jokiu būdu negalima Humalog Mix50 švirkšti į veną.

Švirkščiama į žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities poodį. Injekcijos vietą reikia kaskart keisti, į tą pačią vietą galima švirkšti ne dažniau kaip maždaug kartą per mėnesį.

Švirkščiant Humalog Mix50 į poodį, reikia įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Sušvirkštus insuliną, injekcijos vietos masažuoti negalima. Pacientą reikia išmokyti taisyklingai švirkšti.

Į poodį sušvirkštus Humalog Mix50, Humalog komponentas pradeda veikti greitai ir anksti susidaro didžiausia koncentracija. Todėl Humalog Mix50 galima švirkšti prieš pat valgį. Humalog Mix50 insulino lispro protamino suspensijos (BASAL) komponentas veikia tiek pat, kaip ir bazinis insulinas (NPH). Įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku bet kokio insulino veikimo laikas gali būti nevienodas. Kaip ir visų kitų insulino preparatų, Humalog Mix50 veikimo trukmė priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Hipoglikemija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jokiomis aplinkybėmis nešvirkšti Humalog Mix50 į veną.

Insuliną keisti kito tipo ar kito pavadinimo insulinu galima tik gydytojui prižiūrint. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (regular, NPH, lente, kt.), rūšiai (gyvuliniam, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gamybos būdui (rekombinacinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės.

Ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai gali būti kitokie ar mažiau ryškūs, jei ilgai sergama diabetu, intensyviai gydoma insulinu, yra diabetinė nervų liga ar vartojama vaistų, pvz., β adrenoblokatorių.

Keli pacientai, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų jų vartotą gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs ar kitokie negu tie, kuriuos jie yra jautę, vartodami ankstesnį insuliną. Dėl nekoreguotos hipoglikeminės ar hiperglikeminės reakcijos galima netekti sąmonės, gali ištikti koma ar mirtis.

Neadekvačių insulino dozių vartojimas ar gydymo nutraukimas, ypač kai yra nuo insulino priklausomas diabetas, gali sukelti hiperglikemiją, diabetinę ketoacidozę – būkles, kurios gali baigtis mirtimi.

Insulino poreikis gali sumažėti, kai yra inkstų nepakankamumas. Insulino poreikis taip pat gali sumažėti pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, nes sumažėja gliukoneogenezės pajėgumas ir insulino skaidymas. Tačiau, kai yra lėtinis kepenų nepakankamumas, insulino poreikis gali padidėti dėl padidėjusio rezistentiškumo jam.

Insulino poreikis gali padidėti sergant ar esant emociniam sutrikimui.

Dozę gali tekti koreguoti padidinus fizinį aktyvumą ar pakeitus įprastinę dietą. Fiziniai pratimai, atliekami iškart po valgio, gali padidinti hipoglikemijos riziką.

Insulino lispro jaunesniems kaip 12 metų vaikams skirti tik tada, kai tikimasi, kad jis bus naudingesnis, negu trumpai veikiantis insulinas.

Humalog Mix50 derinant su pioglitazonu

Gydant pioglitazono ir insulino deriniu, buvo širdies nepakankamumo atvejų, ypač pacientams, turintiems širdies nepakankamumo pasireiškimo rizikos veiksnių. Tai reikia turėti omenyje, svarstant gydymą pioglitazono ir Humalog Mix50deriniu. Jeigu tokiu deriniu gydoma, reikia stebėti, ar pacientui neatsiranda širdies nepakankamumo požymių ir simptomų, kūno svorio prieaugio ir edemų. Jeigu širdies simptomai bet kiek pasunkėja, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vienam pacientui, net jei adata yra pakeista.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Insulino poreikį gali didinti hiperglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji kontracepciniai vaistai,

kortikosteroidai ar skydliaukės hormonų pakaitinei terapijai vartojami vaistai, danazolis, β2 adrenomimetikai (ritodrinas, salbutamolis, terbutalinas).

Insulino poreikį gali mažinti hipoglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji hipoglikemiškai veikiantys vaistai, salicilatai (pvz., acetilsalicilo rūgštis), sulfonamidai ir kai kurie antidepresantai (monoaminooksidazės inhibitoriai, selektyvūs serotonino reabsobcijos inhibitoriai), kai kurie angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (kaptoprilis, enalaprilis), angiotenzino II receptorių

blokatoriai, β adrenoblokatoriai, oktreotidas, alkoholis.

Humalog Mix50 maišymas su kitais insulinais nėra ištirtas.

Prieš pradedant vartoti kitus vaistus kartu su Humalog Mix50 KwikPen, būtina pasitarti su gydytoju (žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Daug nėščiųjų vartojo šį vaistą, tačiau duomenys nerodo jokio nepageidaujamo insulino lispro poveikio nėštumui ar vaisiaus (naujagimio) sveikatai.

Insulinu gydomoms nėščiosioms (sergančioms nuo insulino priklausančiu ar nėščiųjų diabetu) svarbu palaikyti gerą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Paprastai insulino poreikis sumažėja pirmuoju, o padidėja antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais. Diabetu sergančios pacientės turi informuoti gydytoją, jei jos pastojo ar ketina pastoti.

Būtina kruopščiai kontroliuoti diabetu sergančių nėščiųjų gliukozės kiekį kraujyje, taip pat ir bendrą sveikatos būklę.

Diabetu sergančioms žindyvėms gali tekti keisti insulino dozę ir (ar) dietą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Dėl hipoglikemijos gali pakisti paciento geba susitelkti ir reaguoti, o tai gali būti pavojinga, kai šios savybės labai svarbios (pvz.: vairuojant automobilį ar valdant mechanizmus).

Pacientams reikia patarti imtis atsargumo priemonių, kad jie išvengtų hipoglikemijos vairuodami. Tai ypač svarbu tiems, kurie nesugeba atpažinti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių arba pastebi juos pavėluotai, taip pat tiems, kuriems hipoglikemija kartojasi dažnai. Tokiais atvejais reikia spręsti, ar saugu vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai sergantiesiems cukriniu diabetu būna hipoglikemija. Jei ji sunki, galima prarasti sąmonę, o kartais net mirti. Galimos hipoglikemijos atvejų dažnis nėra pateikiamas, nes tai priklauso tiek nuo insulino dozės, tiek ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip paciento dieta bei fizinis aktyvumas.

Vietinės alerginės reakcijos yra dažnos (nuo 1/100 iki <1/10). Gali pasireikšti insulino injekcijos vietos paraudimu, patinimu ir niežuliu. Šie požymiai dažniausiai per kelias dienas ar savaites išnyksta.

Kartais jų gali atsirasti ne dėl insulino, bet dėl dezinfekcinio tirpalo dirginančių savybių ar dėl netinkamai sušvirkšto vaisto. Reta (nuo 1/10000 iki <1/1000), bet sunkesnė sisteminė alergija, yra generalizuota reakcija į insuliną. Ji pasireiškia viso kūno bėrimu, pasunkėjusiu kvėpavimu, švokštimu, sumažėjusiu kraujospūdžiu, pagreitėjusiu pulsu, prakaitavimu. Sunkūs generalizuotos alergijos atvejai gali būti pavojingi gyvybei.

Nedažnai (nuo 1/1000 iki <1/100) gali išryškėti injekcijos vietos lipodistrofija.

Gydant insulinu buvo gauta pranešimų apie edemos atvejus, ypatingai, kai prieš tai buvusi bloga metabolinė kontrolė buvo gerinama intensyvinant insulino terapiją.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specifinių insulino perdozavimo simptomų nėra, nes gliukozės koncentracija kraujyje priklauso nuo insulino kiekio, gliukozės įsisavinimo ir kitų metabolinių procesų. Hipoglikemija gali ištikti dėl reliatyviai didesnio insulino kiekio lyginant su maitinimusi ir energijos suvartojimu.

Hipoglikemija gali pasireikšti vangumu, sumišimu, širdies plakimu, galvos skausmu, prakaitavimu ir vėmimu.

Lengva hipoglikemija išnyksta išgėrus gliukozės ar suvalgius cukraus turinčių produktų.

Vidutiniškai sunki hipoglikemija gydoma gliukagonu į raumenis arba į poodį, o atsigavusiam pacientui duodama išgerti arba suvalgyti angliavandenių. Pacientams, kuriems gliukagonas nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną.

Komos ištiktam pacientui reikia švirkšti gliukagono į raumenis ar į poodį. Tačiau jei gliukagono nėra arba jis nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną. Atgavusiam sąmonę pacientui tuoj pat duoti pavalgyti.

Pacientui gali prireikti ilgai skirti angliavandenių ir jį stebėti, nes hipoglikemija po akivaizdaus klinikinio pagerėjimo gali vėl atsinaujinti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: ATC kodas – A10A D04.

Humalog Mix50 – tai iš anksto sumaišyta suspensija iš insulino lispro (greitai veikiančio žmogaus insulino analogo) ir insulino lispro protamino suspensijos (vidutinės veikimo trukmės žmogaus insulino analogo).

Svarbiausias insulino lispro veikimas - reguliuoti gliukozės metabolizmą.

Be to, insulinai anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumenyse jie didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę, aminorūgščių patekimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išskyrimą.

Insulinas lispro pradeda veikti greitai (maždaug per 15 minučių), dėl to jį galima švirkšti prieš pat (nuo 0 min. iki 15 min.) valgį, o trumpai veikiantį insuliną - nuo 30 min. iki 45 min. prieš valgį. Į poodį sušvirkštus Humalog Mix50 pradeda veikti greitai ir anksti susidaro didžiausia koncentracija. Humalog BASAL veikia labai panašiai kaip bazinis insulinas (NPH) apie 15 val.

Humalog Mix50 ir BASAL farmakodinamika parodyta žemiau.

Humalog Mix50

Humalog BASAL

Hipoglikeminis aktyvumas

Laikas, valandos

Aukščiau pateikta diagrama laiko atžvilgiu atspindi santykinį gliukozės kiekį, kurio reikia palaikyti tokiai individo kraujo gliukozės koncentracijai, kuri būna nevalgius, ir rodo šių insulinų poveikį gliukozės metabolizmui per tam tikrą laiką.

Gliukodinaminis insulino lispro atsakas nepriklauso nuo inkstų ar kepenų nepakankamumo.

Gliukodinaminiai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nustatomi stabilizuotos glikemijos (clamp) mėginio metu ir jie esti pastovūs, nepriklauso nuo inkstų funkcijos.

Nustatyta, kad insulinas lispro yra ekvipotentiškas žmogaus insulinui, matuojant moliais, bet jis veikia greičiau ir trumpiau.

5.2Farmakokinetinės savybės

Insulino lispro farmakokinetika tokia: jis greitai absorbuojamas, didžiausia jo koncentracija kraujyje susidaro per 30 - 70 minučių po injekcijos į poodį. Insulino lispro protamino suspensijos farmakokinetika atitinka vidutinės veikimo trukmės insulino, pvz., NPH, farmakokinetiką. Humalog Mix50 farmakokinetiką atspindi šių dviejų komponentų farmakokinetikos. Tokios kinetikos klinikinę svarbą geriau atspindi gliukozės suvartojimo kreivės (aptartos 5.1).

Insulinas lispro absorbuojasi greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas pacientams, kurių inkstų funkcija yra nepakankama. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu farmakokinetiniai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nuo inkstų funkcijos nepriklauso ir nekinta esant įvairiai inkstų funkcijai. Insulinas lispro greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas absorbuojasi ir pasišalina iš organizmo pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Testuose in vitro, įskaitant jungimąsi su insulino receptoriais ir poveikį augančioms ląstelėms, insulinas lispro veikė labai panašiai kaip žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat rodo, kad insulinas lispro nuo insulino receptorių atsiskiria taip pat kaip žmogaus insulinas. Ūminio, vieno mėnesio ir dvylikos mėnesių trukmės toksiškumo tyrimais vaisto toksiškumo nenustatyta.

Insulinas lispro tyrimuose su gyvūnais nesukėlė vaisingumo sutrikimų, embriotoksiškumo ar teratogeniškumo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Protamino sulfatas m-krezolis (2,20 mg/ml) Fenolis (1,00 mg/ml) Glicerolis

Dinatrio fosfatas.7H2O Cinko oksidas Injekcinis vanduo

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir natrio hidroksido pH 7,0-7,8 palaikyti.

6.2Nesuderinamumas

Humalog Mix50 preparatų maišymas su kitais insulinais nebuvo tirtas. Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Nepradėtas naudoti užpildyta švirkštiklis

3 metai

Pradėtas naudoti 28 dienos.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Nepradėtas naudoti užpildytas švirkštiklis

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtas naudoti

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Su prijungta adata užpildyto

švirkštiklio laikyti negalima.

6.5Talpyklės pobūdis, jos turinys ir speciali įranga vartojimui, skyrimui ar implantacijai

Tirpalas yra I tipo flintstiklo užtaisuose, užkimštuose butilo ar halobutilo diskiniu kamščiu ir stūmokliu, užsandarintuose aliuminio gaubteliu. Užtaiso stūmoklis ir (ar) stiklas gali būti apdoroti dimetikono ar silikono emulsija. 3 ml užtaisas yra įmontuotas “ KwikPen” vienkartiniame švirkštiklyje. Adatų rinkinyje nėra.

Gali būti registruotos tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5 x 3 ml Humalog Mix50 100 vienetų/ml Pen švirkštikliai.

2 x (5 x 3 ml) Humalog Mix50 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vienam pacientui, net jei adata yra pakeista.

Insulinui resuspenduoti KwikPen švirkštiklį po dešimt kartų paridenti tarp delnų ir pavartyti 180°, kol tirpalas pasidarys vientisai drumstas ar pieniškas. Jei iš karto tai nepavyksta, procedūra kartoti, kol turinys visiškai susimaišys. Užtaisuose yra nedidelis stiklo karoliukas, padedantis tirpalui geriau susimaišyti. Stipriai nekratyti, nes gali susidaryti putų, galinčių sutrukdyti tiksliai dozuoti.

Užtaisus reikia dažnai apžiūrėti. Jų nenaudoti, jei juose matyti didelių dalelių, kietų baltų dalelių, prilipusių prie užtaiso dugno ar sienelių, dėl kurių užtaisas atrodo lyg apšarmojęs.

Užpildyto švirkštiklio naudojimas

Prieš naudojant KwikPen, reikia atidžiai perskaityti pakuotės lapelyje esančią naudojimo instrukciją. KwikPen turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijos rekomendacijas.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olandija.

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/007035

5 x 3 ml Humalog Mix50 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai

EU/1/96/007036

2 x (5 x 3 ml) Humalog Mix50 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1996 m. balandžio 30 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2006 m. balandžio 30 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog BASAL 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

2.1Bendras aprašymas

Humalog BASAL – tai balta, sterili suspensija.

2.2Kokybinė ir kiekybinė sudėtis

Viename mililitre yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg) insulino lispro (rekombinacinės DNR kilmės, gaminamo E. coli). Viename konteineryje yra 3 ml, atitinka 300 vienetų insulino lispro.

Humalog BASAL sudaro insulino lispro protamino suspensija.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Humalog BASAL vartojama cukriniam diabetui gydyti, kai normaliai gliukozės homeostazei palaikyti reikia insulino.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę turi nustatyti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.

Humalog BASAL galima maišyti arba derinti su Humalog. Humalog BASAL preparatų švirkščiama tik į poodį. Jokiu būdu negalima Humalog BASAL švirkšti į veną.

Švirkščiama į žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities poodį. Injekcijos vietą reikia kaskart keisti, į tą pačią vietą galima švirkšti ne dažniau kaip maždaug kartą per mėnesį.

Švirkščiant Humalog BASAL į poodį, reikia įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Sušvirkštus insuliną, injekcijos vietos masažuoti negalima. Pacientą reikia išmokyti taisyklingai švirkšti.

Humalog BASAL veikia labai panašiai, kaip ir bazinis insulinas (NPH), apytiksliai 15 valandų. Įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku bet kokio insulino veikimo laikas gali būti nevienodas. Kaip ir visų kitų insulino preparatų, Humalog BASAL veikimo trukmė priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Hipoglikemija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jokiomis aplinkybėmis nešvirkšti Humalog BASAL į veną.

Insuliną keisti kito tipo ar kito pavadinimo insulinu galima tik gydytojui prižiūrint. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (regular, NPH, lente, kt.), rūšiai (gyvuliniam, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gamybos būdui (rekombinacinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės.

Ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai gali būti kitokie ar mažiau ryškūs, jei ilgai sergama diabetu, intensyviai gydoma insulinu, yra diabetinė nervų liga ar vartojama vaistų, pvz., β adrenoblokatorių.

Keli pacientai, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų jų vartotą gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs ar kitokie negu tie, kuriuos jie yra jautę, vartodami ankstesnį insuliną. Dėl nekoreguotos hipoglikeminės ar hiperglikeminės reakcijos galima netekti sąmonės, gali ištikti koma ar mirtis.

Neadekvačių insulino dozių vartojimas ar gydymo nutraukimas, ypač kai yra nuo insulino priklausomas diabetas, gali sukelti hiperglikemiją, diabetinę ketoacidozę – būkles, kurios gali baigtis mirtimi.

Insulino poreikis gali sumažėti, kai yra inkstų nepakankamumas. Insulino poreikis taip pat gali sumažėti pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas, nes sumažėja gliukoneogenezės pajėgumas ir insulino skaidymas. Tačiau, kai yra lėtinis kepenų nepakankamumas, insulino poreikis gali padidėti dėl padidėjusio rezistentiškumo jam.

Insulino poreikis gali padidėti sergant ar esant emociniam sutrikimui.

Dozę gali tekti koreguoti padidinus fizinį aktyvumą ar pakeitus įprastinę dietą. Fiziniai pratimai, atliekami iškart po valgio, gali padidinti hipoglikemijos riziką.

Insulino lispro jaunesniems kaip 12 metų vaikams skirti tik tada, kai tikimasi, kad jis bus naudingesnis, negu trumpai veikiantis insulinas.

Humalog BASAL derinant su pioglitazonu

Gydant pioglitazono ir insulino deriniu, buvo širdies nepakankamumo atvejų, ypač pacientams, turintiems širdies nepakankamumo pasireiškimo rizikos veiksnių. Tai reikia turėti omenyje, svarstant gydymą pioglitazono ir Humalog BASAL deriniu. Jeigu tokiu deriniu gydoma, reikia stebėti, ar pacientui neatsiranda širdies nepakankamumo požymių ir simptomų, kūno svorio prieaugio ir edemų. Jeigu širdies simptomai bet kiek pasunkėja, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vienam pacientui, net jei adata yra pakeista.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Insulino poreikį gali didinti hiperglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji kontracepciniai vaistai, kortikosteroidai ar skydliaukės hormonų pakaitinei terapijai vartojami vaistai, danazolis, β2 adrenomimetikai (ritodrinas, salbutamolis, terbutalinas).

Insulino poreikį gali mažinti hipoglikemiškai veikiantys vaistai, t. y. geriamieji hipoglikemiškai veikiantys vaistai, salicilatai (pvz., acetilsalicilo rūgštis), sulfonamidai ir kai kurie antidepresantai (monoaminooksidazės inhibitoriai, selektyvūs serotonino reabsobcijos inhibitoriai), kai kurie angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (kaptoprilis, enalaprilis), angiotenzino II receptorių

blokatoriai, β adrenoblokatoriai, oktreotidas, alkoholis.

Humalog BASAL maišymas su kitais nei Humalog insulinais nėra ištirtas.

Prieš pradedant vartoti kitus vaistus kartu su Humalog BASAL 100 vienetų/ml KwikPen, būtina pasitarti su gydytoju (žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Daug nėščiųjų vartojo šį vaistą, tačiau duomenys nerodo jokio nepageidaujamo insulino lispro poveikio nėštumui ar vaisiaus (naujagimio) sveikatai.

Insulinu gydomoms nėščiosioms (sergančioms nuo insulino priklausančiu ar nėščiųjų diabetu) svarbu palaikyti gerą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Paprastai insulino poreikis sumažėja pirmuoju, o padidėja antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais. Diabetu sergančios pacientės turi informuoti gydytoją, jei jos pastojo ar ketina pastoti. Būtina kruopščiai kontroliuoti diabetu sergančių nėščiųjų gliukozės kiekį kraujyje, taip pat ir bendrą sveikatos būklę.

Diabetu sergančioms žindyvėms gali tekti keisti insulino dozę ir (ar) dietą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Dėl hipoglikemijos gali pakisti paciento geba susitelkti ir reaguoti, o tai gali būti pavojinga, kai šios savybės labai svarbios (pvz.: vairuojant automobilį ir valdant mechanizmus).

Pacientams reikia patarti imtis atsargumo priemonių, kad jie išvengtų hipoglikemijos vairuodami. Tai ypač svarbu tiems, kurie nesugeba atpažinti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių arba pastebi juos pavėluotai, taip pat tiems, kuriems hipoglikemija kartojasi dažnai. Tokiais atvejais reikia spręsti, ar saugu vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausiai sergantiesiems cukriniu diabetu būna hipoglikemija. Jei ji sunki, galima prarasti sąmonę, o kartais net mirti. Galimos hipoglikemijos atvejų dažnis nėra pateikiamas, nes tai priklauso tiek nuo insulino dozės, tiek ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip paciento dieta bei fizinis aktyvumas.

Vietinės alerginės reakcijos yra dažnos (nuo 1/100 iki <1/10). Gali pasireikšti insulino injekcijos vietos paraudimu, patinimu ir niežuliu. Šie požymiai dažniausiai per kelias dienas ar savaites išnyksta.

Kartais jų gali atsirasti ne dėl insulino, bet dėl dezinfekcinio tirpalo dirginančių savybių ar dėl netinkamai sušvirkšto vaisto. Reta (nuo 1/10000 iki <1/1000), bet sunkesnė sisteminė alergija, yra generalizuota reakcija į insuliną. Ji pasireiškia viso kūno bėrimu, pasunkėjusiu kvėpavimu, švokštimu, sumažėjusiu kraujospūdžiu, pagreitėjusiu pulsu, prakaitavimu. Sunkūs generalizuotos alergijos atvejai gali būti pavojingi gyvybei.

Nedažnai (nuo 1/1000 iki <1/100) gali išryškėti injekcijos vietos lipodistrofija.

Gydant insulinu buvo gauta pranešimų apie edemos atvejus, ypatingai, kai prieš tai buvusi bloga metabolinė kontrolė buvo gerinama intensyvinant insulino terapiją.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specifinių insulino perdozavimo simptomų nėra, nes gliukozės koncentracija kraujyje priklauso nuo insulino kiekio, gliukozės įsisavinimo ir kitų metabolinių procesų. Hipoglikemija gali ištikti dėl reliatyviai didesnio insulino kiekio lyginant su maitinimusi ir energijos suvartojimu.

Hipoglikemija gali pasireikšti vangumu, sumišimu, širdies plakimu, galvos skausmu, prakaitavimu ir vėmimu.

Lengva hipoglikemija išnyksta išgėrus gliukozės ar suvalgius cukraus turinčių produktų.

Vidutiniškai sunki hipoglikemija gydoma gliukagonu į raumenis arba į poodį, o atsigavusiam pacientui duodama išgerti arba suvalgyti angliavandenių. Pacientams, kuriems gliukagonas nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną.

Komos ištiktam pacientui reikia švirkšti gliukagono į raumenis ar į poodį. Tačiau jei gliukagono nėra arba jis nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną. Atgavusiam sąmonę pacientui tuoj pat duoti pavalgyti.

Pacientui gali prireikti ilgai skirti angliavandenių ir jį stebėti, nes hipoglikemija po akivaizdaus klinikinio pagerėjimo gali vėl atsinaujinti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė-vidutinės veikimo trukmės žmogaus insulino analogas, ATC kodas – A10A C04.

Svarbiausias insulino lispro veikimas - reguliuoti gliukozės metabolizmą.

Be to, insulinai anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumenyse jie didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę ir aminorūgščių sunaudojimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išskyrimą.

Humalog BASAL 15 val. veikia labai panašiai kaip bazinis insulinas (NPH).

Gliukodinaminis insulino lispro atsakas nepriklauso nuo inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumo.

Gliukodinaminiai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nustatomi stabilizuotos glikemijos (clamp) mėginio metu ir jie esti pastovūs, nepriklauso nuo inkstų funkcijos.

Nustatyta, kad insulinas lispro yra ekvipotentiškas žmogaus insulinui, matuojant moliais, bet jis veikia greičiau ir trumpiau.

5.2Farmakokinetinės savybės

Humalog BASAL lėtai absorbuojamas, todėl maksimali jo koncentracija po injekcijos susidaro po 6 val. Tokios kinetikos klinikinę svarbą geriau atspindi gliukozės suvartojimo kreivės.

Insulinas lispro absorbuojasi greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas pacientams, kurių inkstų funkcija yra nepakankama. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu farmakokinetiniai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nuo inkstų funkcijos nepriklauso ir nekinta esant įvairiai inkstų funkcijai. Insulinas lispro greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas absorbuojasi ir pasišalina iš organizmo pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Testuose in vitro, įskaitant jungimąsi su insulino receptoriais ir poveikį augančioms ląstelėms, insulinas lispro veikė labai panašiai kaip žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat rodo, kad insulinas lispro nuo insulino receptorių atsiskiria taip pat kaip žmogaus insulinas. Ūminio, vieno mėnesio ir dvylikos mėnesių trukmės toksiškumo tyrimais vaisto toksiškumo nenustatyta.

Insulinas lispro tyrimuose su gyvūnais nesukėlė vaisingumo sutrikimų, embriotoksiškumo ar teratogeniškumo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Protamino sulfatas m-krezolis (1,76 mg/ml) Fenolis (0,80 mg/ml) Glicerolis

Dinatrio fosfatas.7H2O Cinko oksidas Injekcinis vanduo

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir natrio hidroksido pH 7,0-7,8 palaikyti.

6.2Nesuderinamumas

Humalog BASAL preparatų maišymas su kitais ne Humalog insulinais nebuvo tirtas. Šio vaistinio preparato maišyti su kitais nei Humalog preparatais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Nepradėtas naudoti užpildytas švirkštiklis

2 metai

Pradėtas naudoti švirkštiklis

21 diena.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Nepradėtas naudoti užpildytas švirkštiklis

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtas naudoti Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Su prijungta adata užpildyto švirkštiklio laikyti negalima.

6.5Talpyklės pobūdis, jos turinys ir speciali įranga vartojimui, skyrimui ar implantacijai

Tirpalas yra I tipo flintstiklo užtaisuose, užkimštuose butilo ar halobutilo diskiniu kamščiu ir stūmokliu, užsandarintuose aliuminio gaubteliu. Užtaiso stūmoklis ir (ar) stiklas gali būti apdoroti dimetikono ar silikono emulsija. 3 ml užtaisas yra įmontuotas vienkartiniame švirkštiklyje, vadinamu

“KwikPen”. Adatų rinkinyje nėra.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5 x 3 ml Humalog BASAL 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliais.

2 x (5 x 3 ml) Humalog BASAL 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vienam pacientui, net jei adata yra pakeista.

Insulinui resuspenduoti KwikPen švirkštiklį prieš vartojant dešimt kartų paridenti tarp delnų ir dešimt

kartų pavartyti 180°, kol tirpalas pasidarys vientisai drumstas ar pieniškas. Jei iš karto tai nepavyksta, procedūra kartoti, kol turinys visiškai susimaišys. Užtaisuose yra nedidelis stiklo karoliukas, padedantis tirpalui geriau susimaišyti. Stipriai nekratyti, nes gali susidaryti putų, galinčių sutrukdyti tiksliai dozuoti.

Užtaisus reikia dažnai apžiūrėti. Jų nenaudoti, jei juose matyti didelių dalelių, kietų baltų dalelių, prilipusių prie užtaiso dugno ar sienelių, dėl kurių užtaisas atrodo lyg apšarmojęs.

Užpildyto švirkštiklio naudojimas

Prieš naudojant KwikPen, reikia atidžiai perskaityti pakuotės lapelyje esančią naudojimo instrukciją. KwikPen turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijos rekomendacijas.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olandija.

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/007/037

5 x 3 ml Humalog BASAL 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai.

EU/1/96/007/038

2 x (5 x 3 ml) Humalog BASAL 100 vienetų/ml KwikPen švirkštikliai.

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1996 m. balandžio 30 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2006 m. balandžio 30 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 200 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename mililitre tirpalo yra 200 vienetų (atitinka 6,9 mg) insulino lispro *. Kiekviename švirkštiklyje 3 ml tirpalo yra 600 vienetų insulino lispro.

* Gaminamo E. coli rekombinacinės DNR technologijos pagalba. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas. KwikPen.

Skaidrus, bespalvis, vandeninis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Vartojamas suaugusiųjų cukriniam diabetui gydyti, kai normaliai gliukozės homeostazei palaikyti reikia insulino. Humalog 200 vienetų/ml KwikPen taip pat vartojamas pradinei cukrinio diabeto stabilizacijai.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Dozę turi nustatyti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.

Humalog galima suleisti prieš pat valgį. Prireikus, Humalog galima suleisti iškart pavalgius.

Į poodį sušvirkštas Humalog pradeda veikti greitai ir veikia trumpiau (nuo 2 val. iki 5 val.) negu trumpai veikiantis insulinas. Kadangi Humalog pradeda veikti greitai, jį galima suleisti prieš pat valgį. Įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku bet kokio insulino veikimo laikas gali būti nevienodas. Humalog pradeda veikti greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas, nepriklausomai nuo injekcijos vietos. Humalog veikimo trukmė priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo.

Jei gydytojas paskiria, Humalog galima vartoti kartu su ilgiau veikiančiu insulinu ar geriamaisiais sulfanilšlapalo vaistiniais preparatais.

Humalog 100 vienetų/ml KwikPen ir Humalog 200 vienetų/ml KwikPen

Tiekiamas dviejų stiprumų Humalog KwikPen. Abiem atvejais reikiama dozė nustatoma vienetais.

Naudojant abu užpildytus švirkštiklius (ir Humalog 100 vienetų/ml KwikPen, ir Humalog

200 vienetų/ml KwikPen), galima palaipsniui per vieną injekciją po 1 vienetą suleisti 1-60 vienetų.

Vienetų skaičius rodomas švirktiklio dozavimo langelyje nepriklausomai nuo stiprumo ir, skiriant pacientui naujo stiprumo vaistinį preparatą, dozės perskaičiuoti nereikia.

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen turėtų būti skiriamas tik tiems diabetu sergantiems pacientams, kuriems reikia didesnių kaip 20 vienetų greitai veikiančio insulino paros dozių. 200 vienetų/ml insulino lispro tirpalo negalima ištraukti iš užpildyto švirkštiklio (KwikPen) ar maišyti su jokiu kitu insulinu (žr. 4.4 ir 6.2 skyrius).

Ypatingosios populiacijos

Inkstų funkcijos sutrikimas

Esant inkstų funkcijos sutrikimui, gali sumažėti insulino poreikis.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kuriems yra kepenų funkcijos sutrikimas, insulino poreikis gali sumažėti dėl gliukoneogenezės pajėgumų ir insulino suirimo sumažėjimo. Vis dėlto pacientams, kuriems yra lėtinis kepenų funkcijos sutrikimas, atsparumo insulinui padidėjimas gali didinti insulino poreikį.

Vartojimo metodas

Humalog injekcinį tirpalą reikia suleisti po oda.

Vaistinį preparatą reikia suleisti po žasto, šlaunų, sėdmenų ar pilvo srities oda. Injekcijos vietą reikia kaskart keisti taip, kad vaistinis preparatas į tą pačią vietą būtų suleidžiamas ne dažniau kaip maždaug vieną kartą per mėnesį.

Leidžiant Humalog po oda, reikia įsitikinti, kad nepataikyta į kraujagyslę. Suleidus vaistinį preparatą, injekcijos vietos negalima masažuoti. Pacientus reikia išmokyti, kaip taisyklingai susileisti vaistinį preparatą.

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen injekcinio tirpalo negalima suleisti per insulino infuzijos pompą.

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen injekcinio tirpalo negalima suleisti į veną.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Hipoglikemija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pacientui pradedant vartoti šį vaistinį preparatą vietoj kitos rūšies arba kito gamintojo insulino

Pradėti vartoti šį vaistinį preparatą vietoj kitos rūšies arba kito gamintojo insulino galima tik pacientą atidžiai prižiūrint gydytojui. Pasikeitus insulino stiprumui, pavadinimui (gamintojui), tipui (regular, NPH, lente, kt.), rūšiai (gyvuliniam, žmogaus, žmogaus insulino analogui) ir (ar) gamybos būdui (rekombinacinės DNR ar gyvuliniam insulinui), gali prireikti kitos insulino dozės. Visiems pacientams, vartojantiems greitai veikiantį insuliną, taip pat bazinį insuliną, reikia optimaliai parinkti abiejų insulinų dozes, kad gliukozės kiekį reguliuotų visą parą, ypač nakties metu (nevalgius).

Hipoglikemija ir hiperglikemija

Būklės, kurios gali pakeisti arba susilpninti ankstyvuosius perspėjamuosius hipoglikemijos simptomus, yra ilga diabeto trukmė, intensyvus gydymas insulinu, diabetinė nervų liga arba vaistinių preparatų (pvz., beta adrenoreceptorių blokatorių) vartojimas.

Keli pacientai, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų, jų vartotą gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji perspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo mažiau ryškūs ar kitokie negu tie, kuriuos jie yra jautę, vartodami ankstesnį insuliną. Dėl nekoreguotos hipoglikeminės ar hiperglikeminės reakcijos galima netekti sąmonės, gali ištikti koma ar mirtis.

Neadekvačių insulino dozių vartojimas ar gydymo nutraukimas, ypač kai yra nuo insulino priklausomas diabetas, gali sukelti hiperglikemiją, diabetinę ketoacidozę – būkles, kurios gali baigtis mirtimi.

Insulino poreikis ir dozavimo keitimas

Insulino poreikis gali padidėti, sergant ar esant emociniam sutrikimui.

Dozę gali tekti koreguoti, padidinus fizinį aktyvumą ar pakeitus įprastinę dietą. Fiziniai pratimai, atliekami iškart po valgio, gali padidinti hipoglikemijos riziką. Dėl farmakodinaminių greitai veikiančio insulino analogų savybių hipoglikemija po injekcijos pasireiškia anksčiau negu sušvirkštus tirpų žmogaus insuliną.

Humalog derinant su pioglitazonu

Gydant pioglitazono ir insulino deriniu, buvo širdies nepakankamumo atvejų, ypač pacientams, turintiems širdies nepakankamumo pasireiškimo rizikos veiksnių. Tai reikia turėti omenyje, svarstant gydymą pioglitazono ir Humalog deriniu. Jeigu tokiu deriniu gydoma, reikia stebėti, ar pacientui neatsiranda širdies nepakankamumo požymių ir simptomų, kūno svorio prieaugio ir edemų. Jeigu širdies simptomai bent kiek pasunkėja, pioglitazono vartojimą reikia nutraukti.

Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vienam pacientui, net jei adata yra pakeista.

Vaistinių preparatų vartojimo klaidų išvengimas, vartojant užpildytuose švirkštikliuose tiekiamą insuliną lispro (200 vienetų/ml):

200 vienetų/ml insulino lispro injekcinio tirpalo negalima ištraukti iš užpildyto švirkštiklio (KwikPen) į švirkštą. Pagal ant insulino švirkšto esančias žymas nebus galima tiksliai išmatuoti dozės. Dėl perdozavimo gali pasireikšti sunki hipoglikemija. 200 vienetų/ml insulino lispro injekcinio tirpalo negalima ištraukti iš KwikPen į jokį kitą insulino injektorių, įskaitant insulino infuzijos pompas.

Pacientams reikia nurodyti, kad prieš injekciją visada pasitikrintų insulino etiketę, kad būtų galima išvengti atsitiktinio dviejų stiprumų Humalog preparatų, o taip pat kitų insulino preparatų sumaišymo.

Pagalbinės medžiagos

Šio vaistinio preparato dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Insulino poreikį gali didinti hiperglikemiškai veikiantys vaistiniai preparatai, t. y. geriamieji kontracepciniai vaistai, kortikosteroidai ar skydliaukės hormonų pakaitinei terapijai vartojami vaistai,

danazolis, β2 adrenomimetikai (ritodrinas, salbutamolis, terbutalinas).

Insulino poreikį gali mažinti hipoglikemiškai veikiantys vaistiniai preparatai, t. y. geriamieji hipoglikemiškai veikiantys vaistai, salicilatai (pvz., acetilsalicilo rūgštis), sulfonamidai ir kai kurie antidepresantai (monoaminooksidazės inhibitoriai, selektyvūs serotonino reabsobcijos inhibitoriai), kai kurie angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (kaptoprilis, enalaprilis), angiotenzino II receptorių blokatoriai, β adrenoblokatoriai, oktreotidas, alkoholis.

Prieš pradedant vartoti kitus vaistinius preparatus kartu su Humalog 200 vienetų/ml KwikPen, būtina pasitarti su gydytoju (žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Daug nėščiųjų vartojo šį vaistą, tačiau duomenys nerodo jokio nepageidaujamo insulino lispro poveikio nėštumui ar vaisiaus (naujagimio) sveikatai.

Insulinu gydomoms nėščiosioms (sergančioms nuo insulino priklausančiu ar nėščiųjų diabetu) svarbu palaikyti gerą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Paprastai insulino poreikis sumažėja pirmuoju, o padidėja antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais. Diabetu sergančios pacientės turi informuoti gydytoją, jei jos pastojo ar ketina pastoti.

Būtina kruopščiai kontroliuoti diabetu sergančių nėščiųjų gliukozės kiekį kraujyje, taip pat ir bendrą sveikatos būklę.

Žindymas

Diabetu sergančioms žindyvėms gali tekti keisti insulino dozę ir (ar) dietą.

Vaisingumas

Insulinas lispro nesutrikdė vaisingumo tyrimų su gyvūnais metu. (Žr. 5.3 skyrių)

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Dėl hipoglikemijos gali pakisti paciento geba susitelkti ir reaguoti, o tai gali būti pavojinga, kai šios savybės labai svarbios (pvz.: vairuojant automobilį, valdant mechanizmus).

Pacientams reikia patarti imtis atsargumo priemonių, kad jie išvengtų hipoglikemijos vairuodami. Tai ypač svarbu tiems, kurie nesugeba atpažinti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių arba pastebi juos pavėluotai, taip pat tiems, kuriems hipoglikemija kartojasi dažnai. Tokiais atvejais reikia spręsti, ar saugu vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausia nepageidaujama reakcija, pasireiškianti gydant insulinu lispro cukriniu diabetu sergančius pacientus, yra hipoglikemija. Dėl sunkios hipoglikemijos galima prarasti sąmonę, o kartais net mirti. Galimos hipoglikemijos atvejų dažnis nepateiktas, nes hipoglikemijos atsiradimas priklauso tiek nuo insulino dozės, tiek ir nuo kitų veiksnių, tokių kaip paciento dieta bei fizinis aktyvumas.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Toliau, naudojant MedDRA pirmiausiai pasirenkamus terminus, pagal organų sistemų klases mažėjančio dažnumo tvarka yra išvardytos klinikinių tyrimų metu pasireiškusios susijusios nepageidaujamos reakcijos (labai dažni [≥ 1/10], dažni [nuo ≥ 1/100 iki < 1/10], nedažni [nuo

≥ 1/1 000 iki < 1/100], reti [nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000] ir labai reti [< 1/10 000] sutrikimai).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos yra išvardytos mažėjančio sunkumo tvarka.

MedDRA organų

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Labai

sistemų klasės

 

 

 

 

reti

Imuninės sistemos sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietinės alerginės

 

X

 

 

 

reakcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteminės alerginės

 

 

 

X

 

reakcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

 

 

 

 

Lipodistrofija

 

 

X

 

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Vietinės alerginės reakcijos

Vietinės alerginės reakcijos pasireiškia dažnai. Gali pasireikšti insulino injekcijos vietos paraudimas, patinimas ir niežėjimas. Šie požymiai dažniausiai per kelias dienas ar savaites išnyksta. Kartais jų gali atsirasti ne dėl insulino, bet dėl dezinfekcinio tirpalo dirginančių savybių ar dėl netinkamai sušvirkšto vaisto.

Sisteminės alerginės reakcijos

Sisteminės alerginės reakcijos pasireiškia retai, bet gali būti sunkesnė ir yra generalizuota reakcija į insuliną. Gali pasireikšti viso kūno bėrimas, kvėpavimo pasunkėjimas, švokštimas, kraujospūdžio sumažėjimas, pulso padažnėjimas, prakaitavimas. Sunkūs generalizuotos alergijos atvejai gali būti pavojingi gyvybei.

Lipodistrofija

Nedažnai gali išryškėti injekcijos vietos lipodistrofija.

Edema

Gydant insulinu, buvo gauta pranešimų apie edemos atvejus, ypač kai prieš tai buvusi bloga metabolizmo kontrolė buvo gerinama, intensyvinant insulino terapiją.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Specifinių insulino perdozavimo simptomų nėra, nes gliukozės koncentracija kraujyje priklauso nuo insulino kiekio, gliukozės įsisavinimo ir kitų metabolinių procesų. Hipoglikemija gali ištikti dėl reliatyviai didesnio insulino kiekio lyginant su maitinimusi ir energijos suvartojimu.

Hipoglikemija gali pasireikšti vangumu, sumišimu, širdies plakimu, galvos skausmu, prakaitavimu ir vėmimu.

Lengva hipoglikemija išnyksta išgėrus gliukozės ar suvalgius cukraus turinčių produktų.

Vidutiniškai sunki hipoglikemija gydoma gliukagonu į raumenis arba į poodį, o atsigavusiam pacientui duodama išgerti arba suvalgyti angliavandenių. Pacientams, kuriems gliukagonas nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną.

Komos ištiktam pacientui reikia švirkšti gliukagono į raumenis ar į poodį. Tačiau jei gliukagono nėra arba jis nepadeda, reikia skirti gliukozės tirpalo į veną. Atgavusiam sąmonę pacientui tuoj pat duoti pavalgyti.

Pacientui gali prireikti ilgai skirti angliavandenių ir jį stebėti, nes hipoglikemija po akivaizdaus klinikinio pagerėjimo gali vėl atsinaujinti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistiniai preparatai diabetui gydyti, injekciniai, greitai veikiantys insulino ir jo analogų preparatai, ATC kodas – A10AB04.

Svarbiausias insulino lispro veikimas – reguliuoti gliukozės metabolizmą.

Be to, insulinai anaboliškai ir antikataboliškai veikia įvairius audinius. Raumenyse jie didina glikogeno, riebalų rūgščių, glicerolio ir baltymų sintezę, aminorūgščių sunaudojimą, mažina glikogenolizę, gliukoneogenezę, ketogenezę, lipolizę, baltymų katabolizmą ir aminorūgščių išskyrimą.

Insulinas lispro pradeda veikti greitai (maždaug per 15 minučių), dėl to jį galima švirkšti prieš pat (nuo 0 min. iki 15 min.) valgį, o trumpai veikiantį insuliną – nuo 30 min. iki 45 min. prieš valgį. Insulinas lispro pradeda veikti greitai ir veikia trumpiau (nuo 2 val. iki 5 val.) negu paprastasis insulinas.

Klinikiniai 1-ojo ir 2-ojo tipo diabetu sergančių pacientų tyrimai parodė, kad, vartojant insuliną lispro, hiperglikemija po valgio būna mažesnė negu vartojant tirpųjį žmogaus insuliną.

Insulino lispro veikimo laikas įvairiems žmonėms ir tam pačiam žmogui skirtingu laiku gali būti nevienodas, jis priklauso nuo dozės, injekcijos vietos, kraujotakos, temperatūros ir fizinio aktyvumo. Į poodį sušvirkšto vaisto tipiškas veikimas parodytas žemiau.

1 paveikslėlis

 

 

 

 

 

 

Insulinas lispro

 

 

 

 

 

 

Humulin R

Hipoglikeminis

 

 

 

 

 

 

Aktyvumas

 

 

 

 

 

 

Laikas (val))

Pirmiau pateiktoje diagramoje (1 paveikslėlis) parodytas santykinis gliukozės kiekis laiko atžvilgiu, kurio reikia palaikyti tokiai individo kraujo gliukozės koncentracijai, kuri būna nevalgius, ir rodo šių insulino preparatų (100 vienetų/ml) poveikį gliukozės metabolizmui per tam tikrą laiką.

Farmakodinaminis atsakas į 200 vienetų/ml insulino lispro injekcinį tirpalą buvo panašus į atsaką, pasireiškusį vartojant 100 vienetų/ml insulino lispro injekcinį tirpalą po vienos 20 vienetų dozės suleidimo sveikiems tiriamiesiems po oda, kaip pavaizduota toliau esančioje diagramoje

(2 paveikslėlis).

2 paveikslėlis. Gliukozės tirpalo infuzijos greičio laiko atžvilgiu aritmetinis vidurkis po 20 vienetų 200 vienetų/ml insulino lispro ar 100 vienetų/ml insulino lispro suleidimo po oda

 

 

 

Insulinas lispro 200 vienetų/ml

Gliukozės

 

Insulinas lispro 100 vienetų/ml

Infuzijos

greitis

 

 

(mg/min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikas (val)

Tiriant 2-ojo tipo diabetu sergančius ir vartojančius didžiausią sulfanilšlapalo preparato dozę pacientus, nustatyta, kad, pridėjus insulino lispro, ryškiau sumažėja HbA1c kiekis negu vartojant tik sulfanilšlaplo darinį. HbA1c kiekis turėtų sumažėti ir vartojant kitokį insuliną, pvz., tirpųjį ar izofano insuliną.

1-ojo ir 2-ojo tipo diabetu sergančių pacientų tyrimai parodė, kad, vartojant insuliną lispro, sumažėja naktinės hipoglikemijos epizodų lyginant su tirpiuoju insulinu. Kai kurių tyrimų metu hipoglikemijos epizodų naktį sumažėjo, bet padažnėjo dieną.

Gliukodinaminis insulino lispro atsakas nepriklauso nuo inkstų ar kepenų nepakankamumo. Gliukodinaminiai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nustatomi stabilizuotos glikemijos (clamp) mėginio metu ir jie esti pastovūs, nepriklauso nuo inkstų funkcijos.

Nustatyta, kad insulinas lispro yra ekvipotentiškas žmogaus insulinui, matuojant moliais, bet jis veikia greičiau ir trumpiau.

5.2Farmakokinetinės savybės

Insulino lispro farmakokinetika atspindi junginį, kuris greitai absorbuojasi ir didžiausia jo koncentracija kraujyje susidaro per 30-70 minučių po injekcijos į poodį. Tokios kinetikos klinikinę svarbą geriau atspindi gliukozės suvartojimo kreivės (aptartos 5.1).

Insulinas lispro absorbuojasi greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas pacientams, kurių inkstų funkcija yra nepakankama. Sergančiųjų 2-ojo tipo cukriniu diabetu farmakokinetiniai insulino lispro ir tirpiojo žmogaus insulino skirtumai nuo inkstų funkcijos nepriklauso ir nekinta esant įvairiai inkstų funkcijai. Insulinas lispro greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas absorbuojasi ir pasišalina iš organizmo pacientams, kuriems yra kepenų nepakankamumas.

200 vienetų/ml insulino lispro injekcinio tirpalo injekcija buvo bioekvivalentiška 100 vienetų/ml insulino lispro injekcinio tirpalo injekcijai po 20 vienetų dozės suleidimo po sveikų tiriamųjų oda. Laikotarpis, per kurį atsirado didžiausia koncentracija, taip pat buvo panašus, vartojant abi formas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Testuose in vitro, įskaitant jungimąsi su insulino receptoriais ir poveikį augančioms ląstelėms, insulinas lispro veikė labai panašiai kaip žmogaus insulinas. Tyrimai taip pat rodo, kad insulinas lispro

nuo insulino receptorių atsiskiria taip pat, kaip žmogaus insulinas. Ūminio, vieno mėnesio ir dvylikos mėnesių trukmės toksiškumo tyrimais vaisto toksiškumo nenustatyta.

Insulinas lispro tyrimuose su gyvūnais nesukėlė vaisingumo pablogėjimo, embriotoksiškumo ar teratogeniškumo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Metakrezolis

Glicerolis

Trometamolis

Cinko oksidas

Injekcinis vanduo

Vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH koregavimui)

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su jokiais kitais insulino ar kitais vaistiniaispreparatais. Tirpalo negalima skiesti.

6.3Tinkamumo laikas

Nepradėtas naudoti užpildytas švirkštiklis

3 metai

Pradėtas naudoti

28 dienos.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Nepradėtas naudoti užpildytas švirkštiklis

Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtas naudoti

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti. Su prijungta adata užpildyto

švirkštiklio laikyti negalima.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

I tipo stiklo užtaisai, sandariai užkimšti chlorobutilo diskiniu kamščiu ir stumokliu, užsandarinti aliuminio gaubteliu. Užtaiso stūmoklis ir (ar) stiklinis užtaisas gali būti apdoroti dimetikono ar silikono emulsija. 3 ml užtaisai, kuriuose yra 600 vienetų insulino lispro (200 vienetų/ml), yra įmontuoti sandariame vienkartiniame švirkštiklio tipo injektoriuje, pavadintame KwikPen. Adatų rinkinyje nėra.

1 užpildytas 3 ml švirkštiklis

2 užpildyti 3 ml švirkštikliai

5 užpildyti 3 ml švirkštikliai

Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 10 (2 pakuotės po 5) užpildytų 3 ml švirkštiklių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vartojimo ir tvarkymo instrukcija

Siekiant išvengti galimo užkrėtimo užkrečiamosiomis ligomis, kiekvieną švirkštiklį galima naudoti tik vienam pacientui, net jei adata yra pakeista.

Humalog tirpalas turi būti skaidrus ir bespalvis. Humalog vartoti negalima, jeigu tirpalas yra drumstas, sutirštėjęs, turi atspalvį arba jame yra matomų kietų dalelių.

Užpildyto švirkštiklio naudojimas

Prieš naudojant KwikPen, reikia atidžiai perskaityti pakuotės lapelyje esančią naudojimo instrukciją. KwikPen turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijos rekomendacijas.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ir atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olandija.

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/007/039

EU/1/96/007/040

EU/1/96/007/041

EU/1/96/007/042

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1996 m. balandžio mėn. 30 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2006 m. balandžio mėn. 30 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai