Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Sandoz (ibandronic acid) – ženklinimas - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasIbandronic Acid Sandoz
ATC kodasM05BA06
Sudėtisibandronic acid
GamintojasSandoz GmbH

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ibandronic acid Sandoz 50 mg plėvele dengtos tabletės

Ibandrono rūgštis

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 50 mg ibandrono rūgšties (ibandronato natrio monohidrato pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Tablečių sudėtyje taip pat yra laktozės.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

3 plėvele dengtos tabletės

6 plėvele dengtos tabletės

9 plėvele dengtos tabletės

28 plėvele dengtos tabletės

84 plėvele dengtos tabletės

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Tablečių nečiulpti, nekramtyti ir nesmulkinti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

A-6250 Kundl

Austrija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/11/685/001

EU/1/11/685/002

EU/1/11/685/003

EU/1/11/685/004

EU/1/11/685/005

13.SERIJOS NUMERIS

Serija:

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Ibandronic acid Sandoz 50 mg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: numeris

SN: numeris

NN: numeris

MINIMALI informacija ant LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ Poliamido / aliuminio / PVC ir aliuminio folijos lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ibandronic acid Sandoz 50 mg plėvele dengtos tabletės

Ibandrono rūgštis

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Sandoz GmbH

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4.SERIJOS NUMERIS

Lot:

5.KITA

Pr.

A

T

K

Pn.

Š

S

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai