Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iblias (octocog alfa) – Preparato charakteristikų santrauka - B02BD02

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasIblias
ATC kodasB02BD02
Sudėtisoctocog alfa
GamintojasBayer AG

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Iblias 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Iblias 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Iblias 1 000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Iblias 2 000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Iblias 3 000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename flakone nominaliai yra 250/500/1 000/2 000/3 000 TV žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus.

Viename mililitre paruošto, injekciniame vandenyje ištirpinto 250 TV Iblias yra maždaug 100 TV (250 TV / 2,5 ml) rekombinantinio žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (INN: oktokogas alfa).

Viename mililitre paruošto, injekciniame vandenyje ištirpinto 500 TV Iblias yra maždaug 200 TV (500 TV / 2,5 ml) rekombinantinio žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (INN: oktokogas alfa).

Viename mililitre paruošto, injekciniame vandenyje ištirpinto 1 000 TV Iblias yra maždaug 400 TV (1 000 TV / 2,5 ml) rekombinantinio žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (INN: oktokogas alfa).

Viename mililitre paruošto, injekciniame vandenyje ištirpinto 2 000 TV Iblias yra maždaug 400 TV (2 000 TV / 5 ml) rekombinantinio žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (INN: oktokogas alfa).

Viename mililitre paruošto, injekciniame vandenyje ištirpinto 3 000 TV Iblias yra maždaug 600 TV (3 000 TV / 5 ml) rekombinantinio žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (INN: oktokogas alfa).

Preparato poveikio stiprumas tarptautiniais vienetais (TV) nustatomas atliekant Europos farmakopėjos chromogeninį tyrimą. Iblias specifinis aktyvumas yra maždaug 4 000 TV/mg baltymo.

Oktokogas alfa (viso ilgio rekombinantinis žmogaus krešėjimo faktorius VIII (rDNR)) yra išgrynintas baltymas, turintis 2 332 aminorūgštis. Jis gaunamas rekombinantinės DNR technologijos būdu genetiškai modifikuotose žiurkėnų jauniklių inkstų ląstelėse, į kurias įterptas žmogaus VIII faktoriaus genas. Iblias ruošiamas ląstelių auginimo, išgryninimo ar galutinio vaistinio preparato formulavimo procesuose nenaudojant žmonių ar gyvūninės kilmės baltymų.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui.

Milteliai: kieti, balti ar gelsvi milteliai.

Tirpiklis: injekcinis vanduo, skaidrus tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Pacientų, sergančių hemofilija A (įgimtu VIII faktoriaus trūkumu), kraujavimo gydymas ir profilaktika. Iblias galima vartoti visų amžiaus grupių pacientams.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydyti reikia prižiūrint gydytojui, kuris turi hemofilijos gydymo patirties.

Dozavimas

Pakaitinio gydymo dozė ir trukmė priklauso nuo VIII faktoriaus trūkumo sunkumo, kraujavimo vietos ir apimties bei klinikinės paciento būklės.

VIII faktoriaus veikimo vienetų stiprumas yra išreiškiamas tarptautiniais vienetais (TV), kurie nustatomi remiantis šiuolaikiniais PSO standartais, taikomais VIII faktoriaus preparatams.

VIII faktoriaus aktyvumas plazmoje išreiškiamas procentais (palyginus su sveiko žmogaus plazma) arba tarptautiniais vienetais (palyginus su VIII faktoriaus plazmoje tarptautiniu standartu).

Vienas VIII faktoriaus aktyvumo TV yra tolygus tokiam VIII faktoriaus kiekiui, kuris yra viename sveiko žmogaus plazmos mililitre.

Gydymas pagal poreikį

Pacientui reikalinga VIII faktoriaus dozė nustatoma, remiantis tuo, kad VIII faktoriaus 1 TV/ kg kūno svorio gali padidinti VIII faktoriaus aktyvumą plazmoje nuo 1,5 % iki 2,5 %, lyginant su normaliu aktyvumu.

Reikiama dozė apskaičiuojama taip:

Reikiami vienetai = kūno svoris (kg) × reikiamas VIII faktoriaus padidėjimas (% arba TV/dl) × stebėto atsigavimo atvirkštinis dydis (t. y., 0,5 esant 2,0 % atsigavimui)

Vartojamas kiekis ir vartojimo dažnis visada kiekvienu atveju turi būti pritaikomas, atsižvelgiant į klinikinį veiksmingumą individualiu atveju.

Pasireiškus toliau nurodyto tipo kraujavimui, šiuo laikotarpiu VIII faktoriaus aktyvumas plazmoje neturėtų būti mažesnis negu nurodytas lentelėje (%, palyginus su sveiko žmogaus plazma). Toliau pateikiamą lentelę galima naudoti kaip dozavimo rekomendacijas kraujavimo epizodams ir operacijoms.

1 lentelė. Dozavimo rekomendacijos kraujavimo epizodams ir operacijoms

Kraujavimo sunkumo laipsnis/

Reikiamas VIII

Vartojimo dažnis (valandos)/

Chirurginės procedūros rūšis

faktoriaus kiekis (%)

Trukmė (dienos)

 

(TV/dl)

 

Kraujavimas

 

Infuziją kartokite kas 12-24 valandas,

 

20-40

mažiausiai 1 dieną, kol praeina

Tik prasidėję kraujavimai į

kraujavimo epizodas, kurį rodo

sąnarius (hemartrozė), raumenis

 

skausmas, arba kol užgyja pažeidimas.

arba iš burnos

 

 

Didesni kraujavimai į sąnarius,

30-60

Infuziją kartokite kas 12-24 valandas

raumenis arba hematoma

 

3-4 dienas arba ilgiau, kol skausmas ir

 

 

ūminis pažeidimas išnyksta.

Gyvybei pavojingi kraujavimai

60-100

Infuziją kartokite kas 8-24 valandas tol,

 

 

kol pavojus išnyksta

Operacija

 

Infuziją kartokite kas 24 val.,

 

30-60

Smulki operacija,

mažiausiai 1 dieną, kol užgyja

įskaitant danties ekstrakciją

 

pažeidimas.

Didelės apimties operacija

80-100

Infuziją kartokite kas 8-24 val., kol

 

(prieš ir po operacijos)

žaizda bus tinkamai išgydyta, tada

 

 

gydykite ne trumpiau nei dar 7 dienas,

 

 

išlaikant 30 %-60 % (TV/dl)

 

 

VIII faktoriaus aktyvumą.

Profilaktika

Ilgalaikei kraujavimo profilaktikai pacientams, kurie serga sunkia hemofilija A, įprastos dozės paaugliams (≥ 12 metų) ir suaugusiems pacientams yra 20-40 TV Iblias 1 kg kūno svorio, du arba tris kartus per savaitę.

Kai kuriais atvejais, ypač jaunesniems pacientams, gali prireikti vartoti didesnes dozes arba trumpinti intervalus tarp dozių.

Anksčiau negydyti pacientai

Iblias saugumas ir veiksmingumas anksčiau negydytiems pacientams dar neištirtas. Duomenų nepakanka.

Vaikų populiacija

Atliktas saugumo ir veiksmingumo tyrimas 0-12 metų vaikams (žr. 5.1 skyrių); duomenų jaunesniems nei 1 metų vaikams nepakanka.

Rekomenduojamos profilaktinės dozės yra 20-50 TV/kg du kartus per savaitę, tris kartus per savaitę arba kas antrą dieną, atsižvelgiant į individualius poreikius. Vyresniems nei 12 metų pacientams vaikams dozavimo rekomendacijos yra tokios pat kaip suaugusiesiems.

Vartojimo metodas

Leisti į veną.

Iblias suleidžiamas į veną per 2-5 minutes, priklausomai nuo bendro tūrio. Leidimo greitis nustatomas pagal paciento reakciją (maksimalus infuzijos greitis: 2 ml/min.).

Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje ir pakuotės lapelyje.

4.3Kontraindikacijos

padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai;

nustatytos alerginės reakcijos į pelių ar žiurkėnų baltymus.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Padidėjęs jautrumas

Vartojant Iblias, galimos alerginės padidėjusio jautrumo reakcijos.

Pacientams reikia paaiškinti, kad pasireiškus padidėjusio jautrumo reakcijos simptomams būtina nedelsiant nutraukti vaistinio preparato vartojimą ir kreiptis į savo gydytoją.

Pacientus reikia informuoti apie ankstyvuosius padidėjusio jautrumo reakcijos požymius, įskaitant dilgėlinę, pykinimą, generalizuotą dilgėlinę, krūtinės spaudimą, švokštimą, hipotenziją ir anafilaksiją.

Šoko ištiktam pacientui reikia taikyti įprastinius šoko gydymo būdus.

Inhibitoriai

Žinoma hemofilija A sergančių ligonių gydymo komplikacija yra VIII faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių) atsiradimas. Šie inhibitoriai paprastai yra IgG imunoglobulinai, veikiantys prieš VIII faktoriaus koaguliacinį aktyvumą, ir matuojami Bethesda vienetais (BV) viename ml plazmos, taikant modifikuotą tyrimą. Inhibitorių atsiradimo rizika priklauso ir nuo VIII faktoriaus vartojimo trukmės bei genetinių veiksnių; šis pavojus būna didesnis pirmas 20 vartojimo dienų. Retais atvejais inhibitoriai gali atsirasti po pirmų 100 vartojimo dienų.

Daugiau kaip 100 dienų anksčiau gydytiems pacientams, kurių anamnezėje – inhibitorių atsiradimas, vieną VIII faktoriaus preparatą pakeitus kitu, pastebėti kartotinio inhibitorių atsiradimo (mažo titro) atvejai. Todėl, pakeitus vaistinį preparatą, visus pacientus rekomenduojama atidžiai stebėti dėl inhibitorių atsiradimo.

Apskritai, visus pacientus, gydomus vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra žmogaus VIII krešėjimo faktoriaus, reikia atidžiai stebėti, ar neatsiranda inhibitorių, stebint atitinkamus klinikinius požymius bei atliekant laboratorinius tyrimus.

Jeigu, skiriant reikiamą dozę, laukiamas VIII faktoriaus aktyvumas plazmoje nepasiekiamas arba kraujavimas nesustabdomas, reikia ištirti, ar nėra VIII faktoriaus inhibitorių. Pacientams, kurių organizme yra didelė inhibitorių koncentracija, gydymas VIII faktoriumi gali būti neveiksmingas ir reikia apsvarstyti kitas gydymo galimybes. Tokius pacientus turi gydyti gydytojai, turintys hemofilijos gydymo ir VIII faktoriaus inhibitorių kontrolės patirties.

Širdies ir kraujagyslių reiškiniai

Hemofilija sergantiems pacientams, kuriems yra širdies ir kraujagyslių ligų ar jų rizikos veiksnių, širdies ir kraujagyslių reiškinių rizika gali būti tokia pati, kaip ir nesergantiems hemofilija pacientams, kai krešėjimas normalizuotas gydant VIII faktoriumi. Padidėjęs VIII faktoriaus kiekis po suleidimo, ypač pacientams, kuriems yra širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnių, pacientui gali sukelti ne mažesnę kraujagyslių užsikimšimo ar miokardo infarkto riziką kaip nesergantiems hemofilija. Todėl pacientai turi būti įvertinti dėl širdies rizikos veiksnių.

Su kateteriu susijusios komplikacijos

Jei reikalingas centrinės venos kateteris (CVK), reikia atsižvelgti į su CVK susijusių komplikacijų, įskaitant vietines infekcijas, bakteremiją ir trombozę kateterio vietoje, riziką. Šios komplikacijos nebuvo susijusios su pačiu vaistiniu preparatu.

Dokumentavimas

Ypač rekomenduojama kiekvieną kartą pacientui suleidus Iblias, registruoti preparato pavadinimą ir serijos numerį, kad būtų galima išlaikyti sąsają tarp paciento ir vaistinio preparato serijos.

Vaikų populiacija

Aprašyti įspėjimai ir atsargumo priemonės tinka tiek suaugusiesiems, tiek ir vaikams.

Sudėtyje esantis natris

Taikoma 250/500/1 000 TV stiprumo vaistiniams preparatams:

Viename šio paruošto tirpalo flakone yra 0,081 mmol natrio (1,86 mg viename flakone). Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t.y. jis beveik neturi reikšmės.

Taikoma 2 000/3 000 TV stiprumo vaistiniams preparatams:

Viename šio paruošto tirpalo flakone yra 0,156 mmol natrio (3,59 mg viename flakone). Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t.y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (rDNR) vaistinių preparatų sąveikos su kitais vaistais nepranešta.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Kadangi moterys hemofilija A serga retai, ar VIII faktorių saugu vartoti nėštumo ir žindymo metu, netirta. VIII faktoriaus poveikio reprodukcijai tyrimų su gyvūnais neatlikta.

Todėl VIII faktoriaus nėštumo metu vartoti galima tik neabejotinai būtinais atvejais.

Žindymas

Nežinoma, ar Iblias išsiskiria į motinos pieną. Išsiskyrimas į gyvūnų pieną neištirtas. Todėl VIII faktoriaus žindymo metu vartoti galima tik neabejotinai būtinais atvejais.

Vaisingumas

Iblias poveikio gyvūnų vaisingumui tyrimų neatlikta ir jo poveikis žmogaus vaisingumui nebuvo nustatytas kontroliuojamų klinikinių tyrimų metu. Kadangi Iblias yra pakaitinis endogeninio VIII faktoriaus baltymas, nepageidaujamas poveikis vaisingumui nėra tikėtinas.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Jeigu pacientams pasireiškia svaigulys arba kiti simptomai, veikiantys gebėjimą susikaupti ir reakciją, rekomenduojama nevairuoti ar nevaldyti mechanizmų, kol simptomai nepraeis.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Buvo stebimos padidėjusio jautrumo arba alerginės reakcijos (kurios gali apimti angioneurozinę edemą, infuzijos vietos deginimą ir gėlimą, drebulį, paraudimą, generalizuotą dilgėlinę, galvos skausmą, ruples, hipotenziją, letargiją, pykinimą, neramumą, tachikardiją, krūtinės spaudimą, dilgčiojimą, vėmimą, švokštimą), o kai kuriais atvejais jos gali progresuoti iki sunkios anafilaksijos (įskaitant šoką).

Gali atsirasti antikūnų pelės ir žiurkėno baltymui su būdingomis padidėjusio jautrumo reakcijomis.

Pacientams, sergantiems hemofilija A, gali atsirasti VIII faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių). Jei atsirado tokių inhibitorių, pati būklė pasireikš kaip nepakankamas klinikinis atsakas. Tokiais atvejais rekomenduojama kreiptis į specializuotą hemofilijos centrą.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Žemiau pateikiama lentelė atitinka MedDRA organų sistemų klasifikaciją (OSK ir tinkamiausią terminologiją). Dažnis buvo įvertintas pagal tokį susitarimą: dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10) ir nedažnas (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

2 lentelė. Klinikinių tyrimų metu nustatytas nepageidaujamų reakcijų į vaistą dažnis

MedDRA standartas

Nepageidaujamos reakcijos

Dažnis

Organų sistemų klasė

 

 

Kraujo ir limfinės sistemos

Limfadenopatija

dažnas

sutrikimai

 

 

Širdies sutrikimai

Palpitacija, sinusinė tachikardija

dažnas

Virškinimo trakto sutrikimai

Pilvo skausmas, pilvo

dažnas

 

diskomfortas, dispepsija

 

Bendrieji sutrikimai ir

Karščiavimas, krūtinės

dažnas

vartojimo vietos pažeidimai

diskomfortas, injekcijos vietos

 

 

reakcijos*

 

Imuninės sistemos sutrikimai

Padidėjęs jautrumas

nedažnas

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas, galvos

dažnas

 

svaigimas

 

 

Disgeuzija

nedažnas

Psichikos sutrikimai

Nemiga

dažnas

Odos ir poodinio audinio

Niežėjimas, bėrimas**, alerginis

dažnas

sutrikimai

dermatitas

 

 

Dilgėlinė

nedažnas

Kraujagyslių sutrikimai

Raudonis

nedažnas

*įskaitant kraujavimą injekcijos vietoje, hematomą, skausmą infuzijos vietoje, niežėjimą, patinimą. **bėrimas, eriteminis bėrimas, niežintis bėrimas.

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Imunogeninis poveikis

Imunogeninis Iblias poveikis buvo vertinamas anksčiau gydytiems pacientams. Iblias klinikinių tyrimų metu maždaug 200 pacientų vaikų ir suaugusiųjų, kuriems buvo diagnozuota sunki hemofilija A (FVIII < 1 %) ir kuriems ankstesnė VIII faktoriaus koncentratų ekspozicija buvo ≥ 50 ED, nenustatyta nė vieno inhibitorių atvejo.

Vaikų populiacija

Užbaigtais klinikiniais tyrimais, kuriuose dalyvavo 71 anksčiau gydytas vaikas, nustatyta, kad vaikams pasireiškusių nepageidaujamų reakcijų dažnis, tipas ir sunkumas buvo panašus kaip suaugusiems.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Rekombinantinio žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus perdozavimo simptomų nepastebėta.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistai nuo hemoragijos, VIII kraujo krešėjimo faktorius, ATC kodas - B02BD02.

Veikimo mechanizmas

VIII faktoriaus / von Willebrand faktoriaus (vWF) kompleksą sudaro dvi molekulės (VIII faktoriaus ir vWF) su skirtingomis fiziologinėmis funkcijomis. Patekęs į hemofilija sergančio paciento kraujotaką, VIII faktorius jungiasi prie von Willebrand faktoriaus. Aktyvintas VIII faktorius veikia kaip kofaktorius ir aktyvina IX faktorių, greitindamas X faktoriaus virtimą aktyvintu X faktoriumi. Aktyvintas X faktorius paverčia protrombiną trombinu. Po to dėl trombino poveikio fibrinogenas virsta fibrinu ir susidaro krešulys. Hemofilija A yra lyties nulemtas paveldimas kraujo krešėjimo sutrikimas, kuris atsiranda dėl VIII: C faktoriaus trūkumo ir pasireiškia gausiu kraujavimu į sąnarius, raumenis arba vidaus organus, kuris įvyksta spontaniškai arba dėl atsitiktinių ar chirurginių traumų. Pakaitinė terapija didina VIII faktoriaus koncentraciją plazmoje, tokiu būdu laikinai atitaiso faktoriaus trūkumą ir sulaiko kraujavimą.

Iblias sudėtyje nėra von Willebrand faktoriaus.

Farmakodinaminis poveikis

Hemofilija sergančių ligonių dalinio aktyvuoto tromboplastino laikas (DATL) būna pailgėjęs. DATL nustatymas yra įprastinis in vitro tyrimas, leidžiantis nustatyti VIII faktoriaus biologinį aktyvumą. Gydymas rFVIII normalizuoja DATL panašiai kaip ir vartojant iš plazmos išskirtą VIII faktorių.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Kraujavimo kontrolė ir profilaktika

Buvo atlikti du daugiacentriai, atviri, kryžminiai, nekontroliuojami, atsitiktinių imčių tyrimai, kuriuose dalyvavo anksčiau gydyti suaugusieji ir (arba) paaugliai, sergantys sunkia hemofilija A (< 1 %), ir vienas daugiacentris, atviras, nekontroliuojamas tyrimas, kuriame dalyvavo anksčiau gydyti < 12 metų vaikai, sergantys sunkia hemofilija A.

Iš viso į klinikinių tyrimų programą buvo įtraukti 204 tiriamieji, iš kurių 153 tiriamieji buvo ≥ 12 metų ir 51 tiriamasis buvo < 12 metų. 140 tiriamųjų buvo gydomi mažiausiai 12 mėnesių, 55 iš šių tiriamųjų buvo gydomi vidutiniškai 24 mėnesius.

3 lentelė. Vartojimo ir bendros sėkmės rodikliai (pacientai, gydomi tik profilaktiškai)

 

 

Jaunesni

Vyresni

Paaugliai ir suaugusieji

Iš viso

 

vaikai

vaikai

 

12-65 metų

 

 

 

(nuo 0 iki

(nuo 6 iki

 

 

 

 

 

< 6 metų)

< 12 metų)

 

 

 

 

 

 

 

1 tyrimas

2 tyrimas

2 tyrimas

 

 

 

 

 

2 ×/savaitę

3 ×/savaitę

 

 

 

 

 

dozė

dozė

 

Tyrimo dalyviai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozė/profilaktinė

36 TV/kg

32 TV/kg

31 TV/kg

30 TV/kg

37 TV/kg

32 TV/kg

injekcija, TV/kg

(21;

(22;

(21;

(21;

(30;

(21;

KS

58 TV/kg)

50 TV/kg)

43 TV/kg)

34 TV/kg)

42 TV/kg)

58 TV/kg)

mediana (min.,

 

 

 

 

 

 

maks.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKR – visi

2,0

0,9

1,0

4,0

2,0

2,0

kraujavimai

(0,0, 6,0)

(0,0, 5,8)

(0,0, 5,1)

(0,0, 8,0)

(0,0, 4,9)

(0,0, 6,1)

(mediana, Q1, Q3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozė/injekcija

39 TV/kg

32 TV/kg

29 TV/kg

28 TV/kg

31 TV/kg

31 TV/kg

kraujavimui

(21;

(22;

(13;

(19;

(21;

(13;

gydyti

72 TV/kg)

50 TV/kg)

54 TV/kg)

39 TV/kg)

49 TV/kg)

72 TV/kg)

Mediana (min.;

 

 

 

 

 

 

maks.)

 

 

 

 

 

 

Sėkmės rodiklis*

92,4 %

86,7 %

86,3 %

95,0 %

97,7 %

91,4 %

AKR – anualizuotas kraujavimo rodiklis (angl. annualized bleed rate) Q1 pirmasis kvartilis; Q3 trečiasis kvartilis

KS: kūno svoris

*Sėkmės rodiklis, apibrėžiamas kaip sėkmingai gydytų kraujavimų, skiriant = / < 2 infuzijas, %

5.2Farmakokinetinės savybės

Iblias farmakokinetinės (FK) savybės sunkia hemofilija A sergantiems anksčiau gydytiems pacientams (AGP) buvo vertinamos po 50 TV/kg vartojimo 21 tiriamajam, kuriam buvo ≥ 18 metų,

5 tiriamiesiems, kuriems buvo ≥ 12 metų ir < 18 metų bei 19 tiriamųjų, kuriems buvo < 12 metų.

Buvo sukurtas populiacijos FK modelis, paremtas visais turimais FVIII matavimais (remiantis dažnai atliekamu FK mėginių ėmimu ir visais išgydymo mėginiais) per visą 3 klinikinių tyrimų laikotarpį, leidžiančiais apskaičiuoti įvairiuose tyrimuose dalyvaujančių tiriamųjų FK parametrus. 4 lentelėje pateikiami FK parametrai, paremti populiacijos FK modeliu.

4 lentelė. FK parametrai (geometrinis vidurkis (VK %)), paremti chromogeniniu tyrimu. *

FK parametras

≥ 18 metų

Nuo 12 iki

Nuo 6 iki

Nuo 0 iki < 6 metų

 

N = 109

< 18 metų

< 12 metų

N = 24

 

 

N = 23

N = 27

 

T1/2 (val.)

14,8 (34)

13,3 (24)

14,1 (31)

13,3 (24)

AUC (TV.val./dl) **

1 858 (38)

1 523 (27)

1 242 (35)

970 (25)

KL (dl/val./kg)

0,03 (38)

0,03 (27)

0,04 (35)

0,05 (25)

Vss (dl/kg)

0,56 (14)

0,61 (14)

0,77 (15)

0,92 (11)

*Remiantis populiacijos FK rodikliais **AUC apskaičiuotas 50 TV/kg dozei

Pakartotini FK matavimai po 6-12 profilaktinio gydymo Iblias mėnesių neparodė jokių reikšmingų FK savybių pokyčių po ilgalaikio gydymo.

Atliekant tarptautinį tyrimą, kuriame dalyvavo 41 klinikinė laboratorija, buvo vertinamas Iblias veiksmingumas FVIII:C tyrimuose ir lyginamas su rinkoje esančiu viso ilgio rFVIII preparatu. Gauti panašūs abiejų preparatų rezultatai. Galima įvertinti Iblias FVIII:C plazmoje, atliekant vienos pakopos krešėjimo tyrimą ir chromogeninį tyrimą, naudojant įprastus laboratorijos metodus.

Anksčiau gydytų pacientų pakopomis didėjančio atsigavimo analizė parodė, kad vartojant Iblias, stebimas vidutinis padidėjimas > 2 % (> 2 TV/ dl) vienam TV/kg kūno svorio. Panašus rezultatas buvo gautas ir gydant iš žmogaus plazmos išskirtu VIII faktoriumi. Reikšmingų pokyčių per 6-12 mėnesių gydymo laikotarpį nenustatyta.

5 lentelė. III fazės pakopomis didėjančio atsigavimo rezultatai

 

Tyrimo dalyviai

 

N = 115

Chromogeninio tyrimo rezultatai

 

2,3 (1,8; 2,6)

Mediana; (Q1; Q3) (TV/dl / TV/kg)

 

 

Vienos pakopos tyrimo rezultatai

 

2,2 (1,8; 2,4)

Mediana; (Q1; Q3) (TV/dl / TV/kg)

 

 

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

 

Farmakologinio saugumo, in vitro genotoksiškumo ir trumpalaikių kartotinių dozių toksiškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinės rizikos žmogui nerodo. Kartotinių dozių toksiškumo tyrimų, ilgesnių nei 5 dienų trukmės, toksinio poveikio reprodukcijai tyrimų ir kancerogeniškumo tyrimų neatlikta. Tokie tyrimai nėra laikomi reikšmingais dėl antikūnų prieš heterologinį žmogaus baltymą susidarymo gyvūnams. Taip pat FVIII yra vidinis baltymas, kuris neveikia reprodukcijos ir nesukelia kancerogeninio poveikio.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Milteliai

Sacharozė

Histidinas

Glicinas

Natrio chloridas

Kalcio chloridas

Polisorbatas 80

Tirpiklis

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

Ruošimui ir injekcijoms galima naudoti tik pakuotėje pateiktas infuzijų sistemas, nes vartojimo metu žmogaus rekombinantinį VIII krešėjimo faktorių gali adsorbuoti vidinis kai kurių infuzijos sistemų paviršius ir vaisto poveikis gali nepasireikšti.

6.3Tinkamumo laikas

30 mėnesių

Įrodyta, kad paruošto vartoti vaistinio preparato cheminis ir fizinis stabilumas yra 3 valandos, laikant kambario temperatūroje.

Dėl galimo mikrobiologinio užteršimo paruoštą preparatą reikia nedelsiant suvartoti. Jei preparatas nėra suvartojamas nedelsiant, už laikymo trukmę ir sąlygas prieš vartojimą atsako vartotojas.

Paruošto preparato negalima šaldyti.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti.

Flakonus laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Per visą 30 mėnesių tinkamumo laiką preparatą išorinėje dėžutėje galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Šiuo atveju preparato tinkamumo laikas baigiasi šio 12 mėnesių laikotarpio pabaigoje arba pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant flakono (priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė). Naują tinkamumo laiką reikia užrašyti ant išorinės dėžutės.

Paruošto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys bei speciali vartojimo ar implantavimo įranga

Kiekvienoje Iblias pakuotėje yra:

vienas flakonas su milteliais (10 ml I tipo skaidraus stiklo flakonas su pilku halogenobutilo gumos kamščiu ir aliumininiu sandarikliu)

vienas flakonas su tirpikliu (6 ml 1 tipo skaidraus stiklo flakonas su pilku chlorobutilo gumos kamščiu ir aliumininiu sandarikliu)

papildoma pakuotė su:

-1 filtro perpylimo įtaisu 20/20 [Mix2Vial],

-1 venepunkcijos rinkiniu,

-1 vienkartiniu 5 ml švirkštu,

-2 vienkartiniais alkoholiu suvilgytaistamponais.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Išsami preparato vartojimo instrukcija pateikiama preparato Iblias pakuotėje esančiame pakuotės lapelyje.

Paruoštas vaistinis preparatas yra skaidrus ir bespalvis tirpalas.

Iblias miltelius reikia ištirpinti tik pateiktame tirpiklyje (2,5 ml arba 5 ml injekcinio vandens), naudojant pateiktą sterilų flakono filtro perpylimo įtaisą. Infuzijai preparatą reikia paruošti aseptinėmis sąlygomis. Jei bent vienas pakuotės komponentas yra atidarytas ar pažeistas, šio komponento naudoti negalima.

Paruoštas tirpalas yra skaidrus. Prieš vartojimą parenterinius vaistinius preparatus būtina apžiūrėti, ar juose nėra dalelių ir ar nepakitusi tirpalo spalva. Jei paruoštas preparatas Iblias yra neskaidrus arba jame yra matomų dalelių, jo vartoti negalima.

Paruoštas tirpalas įtraukiamas per flakono filtro perpylimo įtaisą į sterilų vienkartinį švirkštą (abu tiekiami). Iblias reikia paruošti ir suleisti naudojant kiekvienoje pakuotėje pateiktus komponentus (flakono adapterį, flakoną su injekciniu vandeniu, vienkartinį švirkštą, venepunkcijos rinkinį).

Paruoštą preparatą prieš vartojant reikia filtruoti, kad būtų pašalintos tirpale galinčios būti dalelės. Filtruojama naudojant flakono adapterį.

Tik vienkartiniam vartojimui.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vokietija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/15/1077/001 - Iblias 250 TV

EU/1/15/1077/002 - Iblias 500 TV

EU/1/15/1077/003 - Iblias 1 000 TV

EU/1/15/1077/004 - Iblias 2 000 TV

EU/1/15/1077/005 - Iblias 3 000 TV

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data:

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai