Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imvanex (modified vaccinia Ankara - Bavarian...) – ženklinimas - J07BX

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasImvanex
ATC kodasJ07BX
Sudėtismodified vaccinia Ankara - Bavarian Nordic (MVA-BN) virus
GamintojasBavarian Nordic A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 20 FLAKONŲ PAKUOTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

IMVANEX injekcinė suspensija

Vakcina nuo raupų (gyvas modifikuotas karvių raupų virusas Ankara padermės)

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 dozėje (0,5 ml) yra ne mažesnis kaip 5 x 107 TCID50 titras (TCID50 = audinių kultūrą infekuojanti dozė)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Trometamolis

Natrio chloridas

Injekcinis vanduo

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija.

20 vienadozių flakonų.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti po oda.

Atšildykite kambario temperatūroje. Švelniai pasukiokite bent 30 sekundžių.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki (-20 °C +/-5 °C temperatūroje):

Tinka iki (-50 °C +/-10 °C temperatūroje):

Tinka iki (-80 °C +/-10 °C temperatūroje):

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldiklyje (-20 °C +/-5 °C, -50 °C +/-10 °C arba -80 °C +/-10 °C temperatūroje), preparatą apsaugoti nuo šviesos. Tinkamumo laikas priklauso nuo laikymo temperatūros.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bavarian Nordic A/S

Hejreskovvej 10a

3490 Kvistgaard

Danija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/855/001

13.SERIJOS NUMERIS, <DONACIJA IR PREPARATO KODAI>

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

IMVANEX® injekcinė suspensija

Vakcina nuo raupų

2.VARTOJIMO METODAS

Leisti po oda

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP (-20 °C +/-5 °C temperatūroje):

EXP (-50 °C +/-10 °C temperatūroje):

EXP (-80 °C +/-10 °C temperatūroje):

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė (0,5 ml)

6.KITA

Laikyti šaldiklyje (-20 °C +/-5 °C, -50 °C +/-10 °C arba -80 °C +/-10 °C temperatūroje), preparatą apsaugoti nuo šviesos.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai