Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Increlex (mecasermin) – Preparato charakteristikų santrauka - H01AC03

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasIncrelex
ATC kodasH01AC03
Sudėtismecasermin
GamintojasIpsen Pharma

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INCRELEX 10 mg/ml injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename ml yra 10 mg mekasermino*. Kiekviename flakone yra 40 mg mekasermino*.

*Mekaserminas yra rekombinuotos DNR kilmės į žmogaus insuliną panašus augimo faktorius 1 (IGF-1), išskiriamas iš Escherichia coli.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas:

Viename ml yra 9 mg benzilo alkoholio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas (injekcija).

Vandeninis, skaidrus ir bespalvis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Ilgalaikis vaikų ir paauglių nuo 2 iki 18 metų amžiaus augimo sutrikimo gydymas esant ryškiam pirminio insuliną atitinkančio augimo faktoriaus-1 trūkumui („Primary IGFD“).

Ryškus pirminio insuliną atitinkančio augimo faktoriaus-1 trūkumas turi šiuos požymius:

didelis standartinio nuokrypio skaičius –3,0

bazinio IGF-1 lygmuo žemesnis nei 2,5 procentilės tam amžiui ir lyčiai

AH pakankamumas

Antrinių IGF-1 trūkumo formų atmetimas, pvz., bloga mityba, hipotiroidizmas arba ilgalaikis gydymas farmakologinėmis priešuždegiminių steroidų dozėmis.

Ryškus pirminio IGF trūkumas pasireiškia pacientams su AH receptoriaus (AHR) mutacija, post-AHR signalinio kelio ir IGF-1 geno defektais; jiems nėra AH trūkumo, todėl nereikia tikėtis, kad jų organizmas tinkamai reaguos į egzogeninį gydymą AH. Kai kuriais atvejais, kai manoma, kad reikia, gydytojas gali nuspręsti, jog diagnozei patvirtinti reikia atlikti IGF-1 generacijos testą.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymas mekaserminu turi būti skiriamas gydytojų, turinčių patirtį diagnozuojant ir gydant pacientus su augimo sutrikimais.

Dozavimas

Kiekvienam pacientui turi būti skiriama individuali dozė. Rekomenduojama pradinė mekasermino dozė yra 0,04 mg/kg kūno svorio leidžiant po oda, du kartus per parą. Jei nepasireiškia žymios nepageidaujamos reakcijos praėjus bent vienai savaitei, dozė gali būti didinama palaipsniui po 0,04 mg/kg iki maksimalios 0,12 mg/kg dozės du kartus per parą. Didesnės nei 0,12 mg/kg dozės, vartojamos du kartus per parą, vaikams su ryškiu pirminiu IGF trūkumu nebuvo skiriamos.

Jeigu pacientas netoleruoja rekomenduojamos dozės, galima gydyti mažesne doze. Gydymo sėkmė vertinama pagal ūgio didėjimo greitį. Mažiausia individuali su ženkliu augimo padidėjimu siejama dozė - 0,04 mg/kg dukart per parą (BID).

Vaikų populiacija

Mekasermino saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 2 metų vaikams neištirti (žr. 5.1 skyrių).

Duomenų nėra.

Todėl šis vaistinis preparatas nerekomenduojamas jaunesniems kaip 2 metų vaikams.

Ypatingos populiacijos

Sutrikusi kepenų funkcija

Mekasermino farmakokinetikos duomenų vaikams, kuriems sutrikusi kepenų funkcija, šioje ypatingoje pacientų su ryškiu pirminiu IGF trūkumu populiacijoje yra nedaug. Rekomenduojama kiekvienam pacientui parinkti individualias dozes kaip aprašyta dozavimo skyrelyje.

Sutrikusi inkstų funkcija

Mekasermino farmakokinetikos duomenų vaikams, kuriems sutrikusi inkstų funkcija, šioje ypatingoje pacientų su ryškiu pirminiu IGF trūkumu populiacijoje yra nedaug. Rekomenduojama kiekvienam pacientui parinkti individualias dozes kaip aprašyta dozavimo skyrelyje.

Vartojimo metodas

INCRELEX turi būti leidžiamas po oda tuojau prieš arba po valgio ar užkandžio. Jei hipoglikemija atsiranda vartojant rekomenduojamas dozes nepaisant tinkamai vartojamo maisto, dozė turi būti sumažinta. Jei pacientas dėl kokių nors priežasčių negali valgyti, šio vaistinio preparato vartoti negalima. Mekasermino dozės negalima didinti norint kompensuoti vieną ar daugiau praleistų dozių.

Reikia laikytis injekcijos vietos rotacijos – kiekviena injekcija turi būti daroma vis kitoje vietoje.

INCRELEX negalima vartoti į veną.

Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis prieš ruošiant ar vartojant vaistinį preparatą

Tik išėmus iš šaldytuvo tirpalas turi būti skaidrus. Jei tirpalas drumstas ar jame yra dalelių, jo leisti negalima.

INCRELEX turi būti leidžiamas steriliais vienkartiniais švirkštais ir adatomis. Švirkštai turi būti pakankamo tūrio, kad paskirtą dozę atitinkamai tiksliai būtų galima pritraukti iš flakono.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Aktyvi arba įtariama neoplazija. Jei išsivysto neoplazija, gydymą reikia nutraukti.

Kadangi INCRELEX sudėtyje yra benzilo alkoholio, jo negalima vartoti anksčiau laiko gimusiems kūdikiams arba naujagimiams.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš pradedant gydymą mekaserminu turi būti pakoreguotas skydliaukės ir mitybos nepakankamumas.

Mekaserminas nėra gydymo AH pakaitalas.

Mekasermino negalima vartoti pacientų su uždara epifize augimo skatinimui.

Mekaserminas turi būti leidžiamas tuojau prieš arba po valgio ar užkandžio, nes jis gali sukelti insulinui analogišką hipoglikemijos efektą. Ypač atidžiai jį turėtų vartoti maži vaikai, vaikai, kuriems yra pasireiškusi hipoglikemija, bei nenuosekliai valgantys vaikai. Pacientai turi vengti riziką sukeliančios veiklos maždaug 2–3 valandas po vaistų dozės, ypač gydymo mekaserminu pradžioje, kol bus nustatyta gerai toleruojama INCRELEX dozė. Jei asmuo su ryškia hipoglikemija yra be sąmonės ar dėl kitų priežasčių negali įprastai maitintis, gali prireikti gliukagono injekcijos. Asmenys, kuriems yra pasireiškusi ryški hipoglikemija, turi turėti gliukagono. Paskyrus vaistą, gydytojai turi paaiškinti tėvams apie hipoglikemijos požymius, simptomus ir gydymą, įskaitant gliukagono injekcijas.

Diabetu sergantiems asmenims, vartojantiems šį vaistinį preparatą, gali reikėti mažinti insulino ir/arba kitų gliukozės kiekį kraujyje mažinančių vaistinių preparatų dozes.

Visiems pacientams prieš pradedant gydymą mekaserminu rekomenduojama atlikti echokardiogramą. Taip pat reikia atlikti echokardiogramą pacientams, baigusiems gydymą. Pacientams, kurių echokardiograma neatitinka normos ar pastebimi širdies ir kraujagyslių ligų simptomai, echokardiograma turi būti atliekama reguliariai.

Vartojant šį vaistinį preparatą, buvo pranešta apie limfinio audinio (pvz., tonzilių) hipertrofiją, siejamą su tokiomis komplikacijomis, kaip knarkimas, miego apnėja bei lėtinis sekretavimas iš vidurinės ausies. Pacientai turi būti periodiškai tikrinami, atsiradus klinikiniams simptomams šalinamos galimos komplikacijos arba pradedamas tinkamas gydymas.

Buvo pranešta apie pacientų, gydomų mekaserminu, intrakranijinę hipertenziją (IH) su papiloedema, regos pokyčius, galvos skausmą, pykinimą ir / ar vėmimą, taip pat, kaip pranešta kuomet AH skiriamas terapinėmis dozėmis. Su intrakranijine hipertenzija siejami požymiai ir simptomai dingo nutraukus vaisto vartojimą. Gydymo pradžioje rekomenduojamas akių dugno patikrinimas, jis taip pat turi būti periodiškai atliekamas gydymo mekaserminu kurso metu bei atsiradus klinikiniams simptomams.

Pacientams, kurių augimas greitas, gali išsivystyti šlaunikaulio galvos epifizeolizė (kuri gali išsivystyti į nevaskulinę nekrozę) ir progresuoti skoliozė. Šios būklės bei kiti simptomai ir požymiai, siejami su gydymu AH, apskritai turi būti stebimi gydymo mekaserminu metu. Turi būti atsižvelgta į pacientų beprasidedantį šlubavimą arba nusiskundimus klubų ar kelių skausmais.

Po vaistinio preparato patekimo į rinką nustatyta, kad INCRELEX gydytiems pacientams pasireiškė padidinto jautrumo reakcijų, dilgėlinės, niežulio ir eritemos atvejų. Šie reiškiniai buvo sisteminiai ir (arba) lokalūs (injekcijos vietoje). Buvo registruota nedaug atvejų, kai vystėsi anafilaksija, dėl kurios pacientus reikėjo gydyti ligoninėje. Pacientai ir tėvai turi būti informuojami, kad tokios reakcijos galimos, ir jei atsiranda tokių sisteminių alerginių reakcijų, gydymą reikia nutraukti ir nedelsiant kreiptis į gydytojus.

Galimybė tęsti gydymą turi būti apsvarstyta tuomet, jei praėjus metams pacientui nėra jokio poveikio.

Asmenims, kuriems pasireiškia alerginės reakcijos į suleistą IGF-1, kurių kraujyje po injekcijos yra nenumatytai didelė IGF-1 koncentracija arba kuriems nepasireiškia augimo reakcija, gali pasireikšti antikūnių reakciją į suleistą IGF-1. Tokiu atveju reikia laikytis antikūnių tyrimų instrukcijų.

Pagalbinės medžiagos

INCRELEX yra 9 mg/ml benzilo alkoholio kaip konservanto.

Benzilo alkoholis kūdikiams ir vaikams iki 3 metų gali sukelti toksines ir anafilaktoidines reakcijas.

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra mažiau negu 1 mmol (23 mg) natrio flakone, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta. Gali prireikti mažinti insulino ir (arba) kitų gliukozės kiekį mažinančių vaistinių preparatų dozes (žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingos moterys / moterų ir vyrų kontracepcija.

Prieš pradedant gydymą mekaserminu, visoms vaisingoms moterims rekomenduojama atlikti nėštumo testą ir įsitikinti, kad jis neigiamas. Be to, visoms vaisingoms moterims rekomenduojama gydymo metu taikyti patikimą kontracepciją.

Nėštumas

Duomenų apie mekasermino vartojimą nėštumo metu nėra ar yra nedaug.

Duomenų, gautų iš bandymų su gyvūnais, nepakanka įvertinti toksiškumą reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Galima rizika žmogui nežinoma.

Šio vaistinio preparato negalima vartoti nėštumo metu, nebent tai neabejotinai būtina.

Žindymas

Gydymo INCRELEX metu žindyti nerekomenduojama, nes nėra pakankamai informacijos apie tai, ar mekaserminas išsiskiria į motinos pieną.

Vaisingumas

Mekasermino teratologinio tyrimo su žiurkėmis, kurioms buvo skiriama ne didesnė kaip 16 mg/kg preparato dozė (20 kartų didesnė už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui pagal kūno paviršiaus plotą), metu jokio poveikio vaisiui nenustatyta; poveikio vaisiui taip pat nenustatyta teratologinio tyrimo su triušiais, kuriems buvo skiriama ne didesnė kaip 0,5 mg/kg preparato dozė (2 kartus didesnė už didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui pagal kūno paviršiaus plotą). Mekaserminas nepasižymi jokiu poveikiu žiurkių vaisingumui, kai švirkščiamas į veną 0,25, 1, ir 4 mg per dieną dozėmis (iki 4 kartų didesnėmis už klinikinę ekspoziciją pagal AUC vartojant didžiausią rekomenduojamą dozę žmogui).

Mekasermino poveikis vaisiui netirtas. Todėl medicininių duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, ar preparatas kelia reikšmingą riziką vaisiui, nepakanka. Mekasermino tyrimų, kuriuose būtų dalyvavusios žindyvės, neatlikta. INCRELEX turi būti neskiriamas nėščioms moterims ar žindyvėms. INCRELEX vartojančioms moterims, kurioms neprasidėjusi menopauzė, nėštumo testas turi būti neigiamas, jos turi naudoti patikimą kontracepciją.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Esant hipoglikemijos epizodams, INCRELEX gali stipriai veikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus. Hipoglikemija yra labai dažna nepageidaujama reakcija.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo charakteristikų santrauka

Duomenų apie nepageidaujamas reakcijas gauta bendrai iš 413 klinikiniame tyrime dalyvavusių pacientų, , patiriančių sunkią pirminę į insuliną panašaus augimo veiksnio (IGFD) stoką. Duomenys taip pat sukaupti iš šaltinių vaistą pradėjus tiekti rinkai.

Dažniausiai klinikiniuose tyrimuose registruotos nepageidaujamos reakcijos buvo galvos skausmas (44 %), hipoglikemija (28 %), vėmimas (26 %), hipertrofija injekcijos vietoje (17 %), vidurinės ausies uždegimas (17 %) .

4 (0,96 %) klinikiniuose tyrimuose dalyvavusiems 7-9 metų amžiaus anksčiau negydytiems asmenims pasireiškė intrakranijinė hipertenzija / padidėjęs spaudimas kaukolės viduje.

Klinikinių tyrimų, kuriuose buvo tiriamos kitos indikacijos ir iš viso dalyvavo maždaug 300 pacientų, metu 8 % pacientų pasireiškė lokalios ir / ar sisteminės padidėjusio jautrumo reakcijos. Sisteminių padidėjusio jautrumo reakcijų taip pat užregistruota vaistą pradėjus tiekti rinkai, tam tikrais atvejais šios reakcijos turėjo anafilaksijos požymių. Vaistą pradėjus tiekti rinkai taip pat gauta pranešimų apie lokalias alergines reakcijas.

Kai kuriems pacientams gali išsivystyti antikūnai prieš mekaserminą. Augimo sulėtėjimo, kaip pasekmės į antikūnų susidarymą, nebuvo pastebėta.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje 1 lentelėje pateikti labai dažni (≥ 1/10), dažni (≥ 1/100 iki < 1/10) ir nedažni (≥ 1/1000, < 1/100) nepageidaujamų reakcijų, pasireiškusių klinikinių tyrimų metu, atvejai. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka. Kiti nepageidaujamų reakcijų atvejai nustatyti INCRELEX pradėjus tiekti rinkai. Nėra galimybės patikimai nustatyti jų dažnio, kadangi pranešimai apie jas yra savanoriški, gaunami iš neapibrėžtos populiacijos (dažnis nežinomas).

1 lentelė: Nepageidaujamos reakcijos

 

Klinikinių tyrimų metu

Reakcijų atvejai, nustatyti

Organų sistemų klasė

nustatytų reakcijų atvejai

vaistą pradėjus tiekti rinkai

 

 

 

Kraujo ir limfinės sistemos

Dažni: užkrūčio liaukos

 

sutrikimai

hipertrofija

 

Imuninės sistemos sutrikimai

 

Dažnis nežinomas: sisteminės

 

 

padidėjusio jautrumo reakcijos

 

 

(anafilaksija, generalizuota

 

 

dilgėlinė, angioneurozinė edema,

 

 

dusulys), lokalios alerginės

 

 

reakcijos injekcijos vietoje

 

 

(niežulys, dilgėlinė)

Metabolizmo ir mitybos

Labai dažni: hipoglikemija

 

sutrikimai

Dažni: hipoglikeminiai

 

 

traukuliai, hiperglikemija

 

Psichikos sutrikimai

Nedažni: depresija, nervingumas

 

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni: galvos skausmas

 

 

Dažni: traukuliai, galvos

 

 

svaigimas, tremoras

 

 

Nedažni: gerybinė hipertenzija

 

 

kaukolės viduje

 

Akių sutrikimai

Dažni: papiloedema

 

Ausų ir labirintų sutrikimai

Labai dažni: vidurinės ausies

 

 

uždegimas

 

 

Dažni: dalinis klausos

 

 

netekimas, ausies skausmas,

 

 

skystis vidurinėje ausyje

 

Širdies sutrikimai

Dažni: širdies užesys,

 

 

tachikardija

 

 

Nedažni: kardiomegalija,

 

 

skilvelių hipertrofija mitralinio

 

 

vožtuvo nepakankamumas,

 

 

triburio vožtuvo

 

 

nepakankamumas

 

Kvėpavimo sistemos, krūtinės

Dažni: miego apnėjos sindromas,

 

ląstos ir tarpuplaučio

adenoidų hipertrofija, tonzilių

 

sutrikimai

hipertrofija, knarkimas

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažni: vėmimas, viršutinės

 

 

pilvo dalies skausmas

 

 

Dažni: pilvo skausmas

 

Odos ir poodinio audinio

Dažni: odos hipertrofija,

Dažnis nežinomas: alopecija

sutrikimai

nenormali plaukų struktūra

 

Skeleto, raumenų ir

Labai dažni: sąnarių skausmas,

 

jungiamojo audinio sutrikimai

galūnių skausmas

 

 

Dažni:, skoliozė, raumenų

 

 

skausmas

 

Gerybiniai, piktybiniai ir

Dažni: melanocitinis apgamas

 

nepatikslinti navikai (tarp jų

 

 

cistos ir polipai)

 

 

Lytinės sistemos ir krūties

Dažni: ginekomastija

 

sutrikimai

 

 

Bendri sutrikimai ir pažeidimai

Labai dažni: hipertrofija

 

vaisto skyrimo vietoje

injekcijos vietoje, mėlynės

 

 

injekcijos vietoje

 

 

Dažni: skausmas injekcijos

 

 

vietoje, reakcija injekcijos

 

 

vietoje, hematoma injekcijos

 

 

vietoje, paraudimas injekcijos

 

 

vietoje, sukietėjimas injekcijos

 

 

vietoje, kraujavimas injekcijos

 

 

vietoje, dirginimas injekcijos

 

 

vietoje Nedažni: išbėrimas

 

 

injekcijos vietoje, patinimas,

 

 

lipohipertrofija injekcijos vietoje

 

Tyrimai

Nedažni: padidėjęs kūno svoris

 

Chirurginės ir terapinės

Dažni: ausies vamzdelio

 

procedūros

įstatymas

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Sisteminės / lokalios padidėjusio jautrumo reakcijos

Klinikinis tyrimas

Kitos paskirties klinikiniuose tyrimuose (kuriuose dalyvavo maždaug 300 pacientų) 8 % pacientų buvo pranešta apie lokalias ir / ar sistemines padidėjusio jautrumo reakcijas. Visi atvejai buvo nesunkūs ar vidutinio sunkumo, nė vienas nebuvo sunkus.

Pranešimai vaistą pradėjus tiekti į rinką

Sisteminio padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant simptomus, tokius, kaip anafilaksija, išplitusi dilgėlinės, angioneurozinė edema ir dusulys. Anafilaksijos atvejus nurodantys simptomai, įskaitant dilgėlinę, angioneurozinę edemą ir dusulį. Kai kuriuos pacientus reikėjo gydyti ligoninėje. Vėl

pradėjus vartoti vaistą, visiems pacientams simptomai nepasikartojo. Taip pat gauta pranešimų apie alergines reakcijas injekcijos vietoje. Dažniausios iš jų buvo niežėjimas ir dilgėlinė.

Hipoglikemija

Iš 115 (28 %) vieną ar daugiau hipoglikemijos epizodų patyrusių tiriamųjų 6 pacientams vieną ar kelis kartus išsivystė hipoglikeminiai traukuliai. Simptominės hipoglikemijos dažniausiai pavykdavo išvengti, jeigu prieš pat INCRELEX injekciją ar tuoj po jos pacientai pavalgydavo ar užkąsdavo.

Hipertrofija injekcijos vietoje

Klinikinių tyrimų metu ši reakcija išsivystė 71 (17 %) tiriamiesiems ir dažniausiai buvo susijusi su netinkamai keičiama injekcijos vieta. Kai injekcijų vietos būdavo paskirstomos tinkamai, hipertrofija praeidavo.

Migdolinių liaukų hipertrofija

Tai pastebėta 38 (9 %) tiriamųjų, dažniausiai per pirmuosius 1–2 gydymo metus, per kitus metus migdolinių liaukų augimas buvo lėtesnis.

Knarkimas

Ši reakcija dažniausiai pasireikšdavo per pirmuosius gydymo metus, ji išsivystė 30 tiriamųjų (7 %).

Intrakranijinė hipertenzija / padidėjęs spaudimas kaukolės viduje

Ši reakcija išsivystė 4 (0,96 %) tiriamiesiems. Dviem pacientams sutrikimas praėjo nutraukus gydymą

INCRELEX ir gydymas nebuvo atnaujintas. Dviems asmenims šis reiškinys nepasikartojo vėl pradėjus vartoti sumažintą INCRELEX dozę. Visi 4 pacientai nuo šio reiškinio pasveiko be pasekmių.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema*.

4.9Perdozavimas

Didelis vienkartinis perdozavimas gali sukelti hipoglikemiją. Ilgalaikis perdozavimas gali sukelti akromegalijos arba gigantizmo požymius ir simptomus.

Mekasermino didelio vienkartinio perdozavimo gydymas turi būti nukreiptas palengvinti hipoglikeminius poveikius. Reikia per burną suvartoti gliukozės arba maisto. Jei perdozavimas sukelia sąmonės praradimą, gali prireikti intraveninės gliukozės ar parenterinio gliukagono, kad išnyktų hipoglikeminiai efektai.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: hipofizio ir pagumburio hormonai bei jų analogai, somatropinas ir somatropino agonistai ATC kodas: H01AC03

Mekaserminas yra žmogaus insuliną atitinkantis augimo faktorius 1 (rhIGF-1), gaminamas naudojant rekombinuotos DNR technologiją. IGF-1 susideda iš 70 amino rūgščių vienoje grandinėje su trimis intramolekuliniais disulfido tiltais ir 7649 daltonų molekuliniu svoriu. Preparato amino rūgščių seka yra identiška endogeninio žmogaus IGF-1 sekai. rhIGF-1 baltymas yra sintetinamas bakterijose (E. coli), kurios buvo modifikuotos pridėjus žmogaus IGF-1 geną.

Veikimo mechanizmas

Insuliną atitinkantis augimo faktorius 1 (IGF-1) yra pagrindinis hormoninis kūno augimo mediatorius. Normaliomis sąlygomis augimo hormonas (AH) prisijungia prie savo receptoriaus kepenyse ir kituose audiniuose bei skatina IGF-1 sintezę/sekreciją. Audiniuose taikiniuose 1 tipo IGF-1 receptorius, kuris yra homologinis insulino receptoriui, yra aktyvuojamas IGF-1 ir sukelia signalų tarp ląstelių perdavimą, stimuliuojantį įvairius procesus, sukeliančius kūno augimą. Metaboliniai IGF-1 veiksmai yra iš dalies nukreipti skatinti gliukozės, riebiųjų rūgščių ir amino rūgščių įsisavinimą ir tokiu būdu metabolizmas palaiko audinių augimą.

Farmakodinaminis poveikis

Yra nustatyti šie endogeninio žmogaus augimo faktoriaus IGF-1 atliekami veiksmai:

Audinių augimas

Skeleto augimas vyksta augančio kaulo galuose esančiose epifizinėse plokštelėse. AH ir IGF-1 tiesiogiai skatina epifizinių plokštelių ląstelių augimą ir metabolizmą.

Organų augimas: IGF-1 stokojančių žiurkių gydymas su rhIGF-1 sukelia viso kūno ir organų augimą. Ląstelių augimas: IGF-1 receptorių turi dauguma ląstelių ir audinių rūšių. IGF-1 pasižymi mitogeniniu veikimu ir tai sukelia ląstelių skaičiaus kūne padidėjimą.

Angliavandenių metabolizmas

IGF-1 sumažina kepenų gliukozės gamybą, skatina periferinį gliukozės sunaudojimą ir gali sumažinti gliukozės kiekį kraujyje bei sukelti hipoglikemiją.

IGF-1 turi slopinamąjį poveikį insulino sekrecijai.

Kaulų / mineralų metabolizmas

Cirkuliuojantis IGF-1 atlieka svarbų vaidmenį įgyjant ir išlaikant kaulų masę. IGF-1 padidina kaulų tankį.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Su INCRELEX preparatu buvo atlikti penki klinikiniai tyrimai (4 atviri ir 1 dvigubo aklojo metodo, kontroliuojamas su placebu). 92 pediatriniams asmenims su smarkiu pirminiu IGF trūkumu buvo paskirtos poodinės mekasermino dozės, paprastai nuo 60 iki 120 g/kg, du kartus per parą. Pacientai buvo įtraukti į tyrimus dėl ypač mažo ūgio, lėto augimo, mažų IGF-1 serumo koncentracijų ir normalios AH sekrecijos. Pradedant tyrimą aštuoniasdešimt trys (83) iš 92 pacientų buvo anksčiau negydyti INCRELX ir ne trumpesnį kaip vienerių metų gydymą INCRELEX užbaigė 81 pacientas. 81 paciento, įvertinto pagrindinėje ir antrinėje veiksmingumo analizėje iš jungtinių tyrimų, pradinės charakteristikos buvo (vidurkis ± SD): chronologinis amžius (metai): 6,8 3,8; amžiaus intervalas (metais): nuo 1,7 iki 17,5; ūgis (cm): 84,1 15,8; ūgio standartinio nuokrypio skaičius (SDS): –6,9 1,8; ūgio kitimo greitis (cm/m): 2,6 1,7; ūgio kitimo greičio SDS: –3,4 1,6; IGF-1 (ng/ml): 24,5 27,9; IGF-1 SDS: –4,2 2,0; ir kaulų amžius (metais): 3,8 2,8. 72 (89 %) iš jų turėjo Laron sindromui būdingą fenotipą; 7 (9 %) turėjo AH geno deleciją, 1 (1 %) turėjo AH neutralizuojančių antikūnių ir 1 (1 %) turėjo izoliuotą genetinį AH trūkumą. Keturiasdešimt šeši (57 %) buvo vyriškos lyties; 66 (81 %) buvo baltaodžiai. Septyniasdešimt keturi asmenys (91 %) gydymo pradžioje buvo dar nesulaukę lytinio brendimo.

Metiniai ūgio kitimo greičio, ūgio kitimo greičio SDS ir ūgio SDS rezultatai pacientams iki 8 metų pateikti 2 lentelėje. Ūgio kitimo greičio duomenys prieš gydymo pradžią buvo žinomi 75 asmenų atveju. Ūgio kitimo greitis per pateiktus gydymo metus buvo lyginamas su šalia pateikiamais tų pačių asmenų, gydytų metus, ūgio kitimo greičio prieš gydymą t-testais. Augimo greičiai nuo 2 iki 8 metų išliko statistiškai didesni, nei pradinio įvertinimo metu. 21 anksčiau negydytam asmeniui, kurių ūgis buvo artimas suaugusiųjų ūgiui, skirtumo tarp pastebėto ūgio padidėjimo, palyginti su lauktu, esant Laron sindromui vidurkis (± SD) buvo maždaug 13 cm (± 8 cm) po vidutiniškai 11 metų gydymo.

2 lentelė: Metiniai ūgio duomenys pagal gydymo INCRELEX metų skaičių

 

Pre-Tx

1 metai

2 metai

3 metai

4 metai

5 metai

6 metai

7 metai

8 metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūgio kitimo greitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cm/m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Vidurkis (SD)

2,6 (1,7)

8,0 (2,3)

5,9 (1,7)

5,5 (1,8)

5,2 (1,5)

4,9 (1,5)

4,8 (1,4)

4,3 (1,5)

4,4 (1,5)

Pokyčio nuo pre-Tx

 

+5,4

+3,2

+2,8

+2,5

+2,1

+1,9

+1,4

+1,3

vidurkis (SD)

 

(2,6)

(2,4)

(2,4)

(2,5)

(2,1)

(2,1)

(2,2)

(2,8)

Pokyčio nuo pre-Tx P

 

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0001

0.0001

0,0042

0,0486

vertė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūgio kitimo greičio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Vidurkis (SD)

-3,4 (1,6)

1,7 (2,8)

-0,0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,2

-0,5

-0,2

 

 

 

(1,7)

(1,9)

(1,9)

(1,7)

(1,6)

(1,7)

(1,6)

Pokyčio nuo pre-Tx

 

+5,2

+3,4

+3,3

+3,2

+3,2

+3,3

+3,0

+3,3

vidurkis (SD)

 

(2,9)

(2,4)

(2,3)

(2,1)

(2,1)

(2,0)

(2,1)

(2,7)

Pokyčio nuo pre-Tx P

 

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0001

<0,0001

0,0001

0,0003

vertė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūgio SDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Vidurkis (SD)

-6,9 (1,8)

-6,1

-5,6

-5,3

-5,1

-5,0

-4,9

-4,9

-5,1

 

 

(1,8)

(1,7)

(1,7)

(1,7)

(1,7)

(1,6)

(1,7)

(1,7)

Pokyčio nuo pre-Tx

 

+0,8

+1,2

+1,4

+1,6

+1,7

+1,8

+1,7

+1,7

vidurkis (SD)

 

(0,6)

(0,9)

(1,1)

(1,2)

(1,3)

(1,1)

(1,0)

(1,0)

Pokyčio nuo pre-Tx P

 

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0001

<0,0001

vertė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-Tx = prieš gydymą; SD = standartinis nuokrypis; SDS = standartinio nuokrypio skaičius

[1] P vertės palyginimui su pre-Tx vertėmis buvo apskaičiuotos panaudojant šalia pateikiamus t-testus.

Asmenims, kurių kaulų amžiaus duomenys žinomi mažiausiai 6 metų laikotarpiu nuo gydymo pradžios, kaulų amžiaus padidėjimo vidurkis buvo panašus į chronologinio amžiaus padidėjimo vidurkį. Šiems asmenims nepastebėta jokio kliniškai reikšmingas kaulų amžiaus padidėjimopalyginti su atitinkamu chronologiniu amžiumi.

Veiksmingumas priklauso nuo dozės. Didžiausias augimo atsakas buvo pastebėtas 120 μg/kg dozę du kartus per parą (BID) leidžiant po oda (SC).

Iš visų asmenų, kuriems buvo įvertintas saugumas (n=92), 83 % pranešė apie mažiausiai vieną nepageidaujamą reiškinį, įvykusį tyrimų metu. Tyrimų metu mirties atvejų užfiksuota nebuvo. Nei vienas asmuo nenutraukė dalyvavimo tyrime dėl nepageidaujamų reiškinių.

Nepageidaujamas reiškinys, apie kurį pranešta dažniausiai, buvo hipoglikemija, todėl reikia skirti tinkamą dėmesį mitybai ryšium su dozavimu.

Šis vaistinis preparatas registruotas išimtinėmis sąlygomis.

Tai reiškia, kad dėl ligos retumo gauti visos informacijos apie šį vaistinį preparatą nebuvo įmanoma.

Europos vaistų agentūra kasmet peržiūrės naują informaciją apie šį vaistinį preparatą, jeigu jos bus, ir prireikus atnaujins šią PCS.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Absoliutus poodinis mekasermino biologinis prieinamumas asmenims, turintiems didelį pirminio IGF trūkumą, nėra nustatytas. Buvo pranešta, kad mekasermino biologinis prieinamumas po poodinio vartojimo sveikiems asmenims buvo maždaug 100 %.

Pasiskirstymas

Kraujyje IGF-1 yra prisijungęs prie šešių IGF jungiančių baltymų (ang. IGF binding proteins, IGFBPs), su ~80% susijungęs kaip kompleksas su IGFBP-3 ir rūgštims neatspariu subvienetu IGFBP-3 yra sumažėjęs asmenims su smarkiu pirminiu IGF trūkumu, kuris šiems asmenims sukelia padidėjusį IGF-1 klirensą, lyginant su sveikais asmenimis. Visas IGF-1 pasiskirstymo tūris (vidurkis ± SD) po INCRELEX poodinių injekcijų 12 asmenų su smarkiu pirminiu IGF trūkumu yra laikomas lygiu 0,257 (± 0,073) l/kg, kai mekasermino dozė yra 0,045 mg/kg, ir laikoma, kad šis kiekis didėja, kai didėja mekasermino dozė. Yra nedaug informacijos apie nesusijungusio IGF-1 koncentraciją po INCRELEX injekcijų.

Biotransformacija

Įrodyta, kad tiek kepenys, tiek inkstais metabolizuoja IGF-1.

Eliminacija

Apskaičiuota, kad vidutinė viso IGF-1 riba t1/2 po vieno poodinio pavartojimo 0,12 mg/kg trijų pediatrinių pacientų, turinčių pirminio IGF trūkumą, atveju yra 5,8 valandos. Viso IGF-1 klirensas yra atvirkščiai proporcingas IGFBP-3 lygiui serume; apskaičiuota, kad viso IGF-1 sisteminis klirensas (CL/F) yra 0,04 l/val/kg vartojant 3 mg/l IGFBP-3 12 asmenų.

Ypatingos populiacijos

Senyvi pacientai

Farmakokinetinės INCRELEX savybės netirtos vyresniems nei 65 metų asmenims.

Vaikai

Farmakokinetinės INCRELEX savybės netirtos jaunesniems nei 12 metų asmenims.

Lytis

Paaugliams, turintiems pirminio IGF trūkumą, bei sveikiems suaugusiems nėra akivaizdžių INCRELEX farmakokinetikos savybių skirtumų vyrams ir moterims.

Rasė

Nėra informacijos.

Sutrikusi inkstų funkcija

Tyrimų su vaikai, kuriems yra inkstų funkcijos sutrikimų, neatlikta.

Sutrikusi kepenų funkcija

Neatlikti jokie tyrimai, siekiant nustatyti kepenų funkcijos sutrikimo įtaką mekasermino farmakokinetikai.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įvertinus įprastinių ikiklinikinių farmakologinio saugumo tyrimų duomenis, buvo nustatyta, kad kartotinės vaistinio preparato dozės žmogui neturi specifinio toksinio ar genotoksinio poveikių.

Klinikai gali turėti reikšmės toliau išvardytos nepageidaujamos reakcijos, nepasireiškusios klinikinių tyrimų metu, bet atsiradusios gyvūnams, kurių organizme ekspozicija buvo panaši į tokią, kuri būna žmogaus organizme:

Toksinis poveikis reprodukcijai

Buvo tirtas toksinis poveikis žiurkių ir triušių reprodukcijai po intraveninio, bet ne po poodinio preparato vartojimo (įprasta klinikinė praktika). Šie tyrimai nerodo tiesioginio ar netiesioginio žalingo poveikio vaisingumui ar nėštumui, tačiau dėl skirtingos vartojimo praktikos šių duomenų reikšmė abejotina. Mekasermino perdavimas per placentą netirtas.

Kancerogeninis potencialas

Mekasermino buvo leidžiama į poodį Sprague-Dawley žiurkėms 0, 0,25, 1, 4 ir 10 mg/kg per parą dozėmis 2 metus. Buvo pastebėta padažnėjusi antinksčių meduliarinė hiperplazija ir feochromocitoma vyriškos lyties žiurkėms, esant 1 mg/kg per parą ir didesnėms dozėms ( 1 kartus klinikinė ekspozicija su didžiausia žmogui rekomenduojama doze (ang. maximum recommended human dose, MRHD), paremta AUC) ir moteriškos lyties žiurkėms – esant bet kokio dydžio dozei ( 0,3 kartų klinikinė ekspozicija su MRHD, paremta AUC).

Pastebėta padažnėjusi odos keratoakantoma vyriškos lyties žiurkėms, esant 4 ir 10 mg/kg per parą dozėms ( 4 kartus ekspozicija su MRHD, paremta AUC). Pastebėta padažnėjusi krūties karcinoma tiek vyriškos, tiek moteriškos lyties žiurkėms, gavusioms 10 mg/kg per parą dozes (7 kartus ekspozicija su MRHD, paremta AUC). Tiriant karcinogenezę, buvo nustatytas antras pagal dažnumą mirčių skaičius po IGF-1 sukeltos hipoglikemijos.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Benzilo alkoholis

Natrio chloridas

Polisorbatas 20

Acto rūgštis, ledinė

Natrio acetatas

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

Atidarius

Atidaryto preparato cheminis ir fizinis stabilumas buvo įrodytas 30 dienų esant 2 - 8 C temperatūrai. Mikrobiologiniu požiūriu, atidarytas vaistinis preparatas gali būti laikomas ilgiausiai 30 dienų esant 2 - 8 C temperatūrai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 C - 8°C).

Negalima užšaldyti.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Pirmą kartą atidaryto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

5 ml flakonas (I tipo stiklas), užkimštas kamščiu (bromobutilo / isopreno polimeras) ir uždengtas dangteliu (lakuotas plastikas).

Kiekviename flakone yra 4 ml tirpalo.

Pakuotės dydis – 1 flakonas.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

INCRELEX tiekiamas kaip daugiadozis tirpalas.

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt

Prancūzija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/07/402/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2007 m. rugpjūčio 3 d.

Paskutinio perregistravimo data 2012 m. Rugpjūčio 3

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai