Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inflectra (infliximab) – ženklinimas - L04AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasInflectra
ATC kodasL04AB02
Sudėtisinfliximab
GamintojasHospira UK Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Inflectra 100 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Infliksimabas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename flakone yra 100 mg infliksimabo.

Kiekviename paruošto tirpalo ml yra 10 mg infliksimabo.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: sacharozė, polisorbatas 80, natrio-divandenilio fosfatas monohidratas, dinatrio fosfatas dihidratas.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui.

1flakonas

2flakonai

3flakonai

4flakonai

5flakonai

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Paruoštą ir atskiestą tirpalą leisti į veną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Laikant ne šaldytuve, tinka iki__________________

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

Vieną trumpesnį nei 6 mėnesiai laikotarpį gali būti laikomas kambario (25 °C ar žemesnėje) temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Jungtinė Karalystė

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/854/001 – 1 flakonas

EU/1/13/854/002 – 2 flakonai

EU/1/13/854/003 – 3 flakonai

EU/1/13/854/004 – 4 flakonai

EU/1/13/854/005 – 5 flakonai

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Inflectra 100 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Infliksimabas

Leisti tik i.v.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

100 mg

6.KITA

Inflectra

100 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Infliksimabas

Įspėjamoji paciento kortelė

Parodykite šią kortelę visiems Jus gydantiems gydytojams.

Šioje Įspėjamojoje kortelėje yra svarbi saugumo informacija, kurią turite žinoti prieš pradedant Jus gydyti ir gydymo Inflectra metu.

Paciento vardas ir pavardė:

Gydytojo vardas ir pavardė:

Gydytojo telefono numeris:

Svarbu, kad Jūs ir Jūsų gydytojas įrašytų paskirto vaistinio preparto prekinį pavadinimą ir serijos numerį.

Atidžiai perskaitykite Inflectra pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti vaistą.

Gydymo Inflectra pradžios data: Šiuo metu skiriamas gydymas:

Svarbu, kad Jūs arba Jūsų gydytojas įrašytų vartojamo vaisto prekinį pavadinimą ir serijos numerį.

Paprašykite savo gydytojo įrašyti visus paskutiniuosius tuberkuliozės (TB) tyrimus ir datą:

Tyrimas

Tyrimas

Data

Data

Rezultatas:

Rezultatas:

Kiekvieną kartą, eidami pas sveikatos priežiūros specialistą, būtinai pasiimkite visų kitų Jūsų vartojamų vaistų sąrašą.

Alergijų sąrašas

Kitų vaistų sąrašas

Infekcijos

Prieš gydymą Inflectra

Pasakykite savo gydytojui, jei Jums yra infekcija, net jei ji yra labai nedidelė.

Labai svarbu pasakyti savo gydytojui, jei Jūs kada nors sirgote tuberkulioze (TB) arba turėjote artimų kontaktų su tuberkulioze sergančiais asmenimis. Gydytojas ištirs Jus, ar nesergate TB. Paprašykite savo gydytojo į kortelę įrašyti paskutiniuosius TB tyrimus ir datas.

Pasakykite gydytojui, jei sergate hepatitu B arba žinote ar įtariate, kad esate hepatito B infekcijos nešiotojas.

Gydymo Inflectra metu

Nedelsiant pasakykite savo gydytojui, jei Jums atsiranda kokios nors infekcijos požymių. Tai karščiavimas, nuovargis, (nepraeinantis) kosulys, dusulys, svorio netekimas, prakaitavimas naktį, viduriavimas, žaizdos, dantų sutrikimai, deginimo pojūtis šlapinantis ar į gripą panašūs simptomai.

Širdies nepakankamumas

Prieš pradedant gydymą Inflectra

Pasakykite savo gydytojui, jei Jums yra bet kokių širdies sutrikimų, pvz., nesunkus širdies nepakankamumas.

Gydymo Inflectra metu

Nedelsiant pasakykite savo gydytojui, jei Jums atsiranda širdies sutrikimo požymių. Tai dusulys, kojų tinimas ar širdies ritmo pokyčiai.

Nėštumas ir skiepijimai

Jeigu Jūs vartojote Inflectra kai buvote nėščia, yra svarbu, kad apie tai pasakytumėte savo kūdikio gydytojui prieš skiepijant Jūsų kūdikį bet kokia vakcina. 6 mėnesius po gimimo Jūsų kūdikio negalima skiepyti „gyvąja vakcina“,

pavyzdžiui, BCG (nuo tuberkuliozės). Laikykite šią kortelę su savimi 4 mėnesius po paskutinės Jums skirtos Inflectra dozės, o nėštumo atveju – mažiausiai 6 mėnesius po gimdymo. Nepageidaujamas poveikis gali pasireikšti praėjus ilgam laikui po gydymo.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai