Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inovelon (rufinamide) – Preparato charakteristikų santrauka - N03AF03

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasInovelon
ATC kodasN03AF03
Sudėtisrufinamide
GamintojasEisai Ltd

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Inovelon 100 mg plėvele dengtos tabletės

Inovelon 200 mg plėvele dengtos tabletės

Inovelon 400 mg plėvele dengtos tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Geriamoji tabletė

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 100 mg rufinamido.

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg rufinamido.

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg rufinamido.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas

Kiekvienoje 100 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg laktozės (monohidrato pavidalu). Kiekvienoje 200 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 40 mg laktozės (monohidrato pavidalu). Kiekvienoje 400 mg plėvele dengtoje tabletėje yra 80 mg laktozės (monohidrato pavidalu).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

100 mg: rausva, ovali, šiek tiek išgaubta, su vagele abiejose pusėse, vienoje pusėje įspaustas reljefinis užrašas „Є261”, kita pusė lygi.

200 mg: rausva, ovali, šiek tiek išgaubta, su vagele abiejose pusėse, vienoje pusėje įspaustas reljefinis užrašas „Є262”, kita pusė lygi.

400 mg: rausva, ovali, šiek tiek išgaubta, su vagele abiejose pusėse, vienoje pusėje įspaustas reljefinis užrašas „Є263”, kita pusė lygi.

Tabletę galima padalyti į lygias dozes.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Inovelon skirtas kaip papildoma priemonė gydyti traukulius, susijusius su Lennox-Gastaut sindromu, 4 metų amžiaus ir vyresniems pacientams.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą rufinamidu turi pradėti gydytojas, besispecializuojantis pediatrijos arba neurologijos srityje ir turintis epilepsijos gydymo patirties.

Inovelon geriamąją suspensiją ir Inovelon plėvele dengtas tabletes galima vartoti vienas vietoj kitų vienodomis dozėmis. Perėjimo nuo vienos farmacinės formos prie kitos laikotarpiu pacientus reikia stebėti.

Dozavimas

Vartojimas ketverių metų ir vyresniems vaikams, sveriantiems mažiau kaip 30 kg

Mažiau kaip 30 kg sveriantys pacientai, nevartojantys valproato:

Gydymą reikia pradėti nuo 200 mg paros dozės. Atsižvelgiant į klinikinį atsaką ir toleravimą, ne dažniau kaip kas dvi dienas dozė gali būti didinama po 200 mg per parą iki maksimalios rekomenduojamos 1 000 mg per parą dozės.

Pacientų dozės iki 3600 mg per parą buvo tirtos ribotai.

Mažiau kaip 30 kg sveriantys pacientai, kartu vartojantys valproatą:

Kadangi valproatas reikšmingai sumažina rufinamido klirensą, mažiau kaip 30 kg sveriantiems pacientams, kartu vartojantiems valproatą, rekomenduojama skirti mažesnę maksimalią Inovelon dozę. Gydymą reikia pradėti nuo 200 mg paros dozės. Atsižvelgiant į klinikinį atsaką ir toleravimą, ne mažiau nei po dviejų dienų dozę galima didinti po 200 mg per parą iki maksimalios rekomenduojamos 600 mg per parą dozės.

Vartojimas suaugusiesiems, paaugliams ir ketverių metų bei vyresniems vaikams, sveriantiems ne mažiau kaip 30 kg

Gydymas turi būti pradedamas nuo 400 mg paros dozės. Atsižvelgiant į klinikinį atsaką ir toleravimą, ne dažniau kas dvi dienas dozė gali būti didinama po 400 mg per parą iki maksimalios rekomenduojamos dozės, nurodytos lentelėje toliau.

Svorio ribos

30,00–50,00 kg

50,10–70,00 kg

70,10 kg

Maksimali

1800 mg per parą

2400 mg per parą

3200 mg per parą

rekomenduojama

 

 

 

dozė

 

 

 

Pacientų dozės iki 4 000 mg per parą (sveriantiems 30–50 kg) arba 4 800 mg per parą (sveriantiems virš 50 kg) buvo tirtos ribotai.

Senyvi pacientai

Duomenų apie rufinamido vartojimą senyviems žmonėms nepakanka. Kadangi rufinamido farmakokinetika senyviems žmonėms nesikeičia (žr. 5.2 skyrių), vyresniems nei 65 metų pacientams dozės koreguoti nereikia.

Sutrikusi inkstų funkcija

Tyrimas, atliktas sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu sergančių pacientų grupėje, parodė, kad šiems pacientams dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Sutrikusi kepenų funkcija

Vaistinio preparato vartojimas esant kepenų funkcijos sutrikimui netirtas. Pacientams, kuriems yra nustatytas lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, vaistinį preparatą skirti ir dozę didinti rekomenduojama atsargiai. Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, vaistinio preparato vartoti nerekomenduojama.

Vartojimo nutraukimas

Jei rufinamido vartojimą reikia nutraukti, reikia tai daryti pamažu. Klinikinių tyrimų metu prieš nutraukiant vartojimą rufinamido dozė kas dvi dienas buvo mažinama maždaug po 25% (žr. 4.4 skyrių).

Praleidus vieną ar kelias dozes, tolesnis vartojimas nustatomas individualiai, atsižvelgiant į klinikinę situaciją.

Nekontroliuojami atviri tyrimai rodo išliekantį ilgalaikį veiksmingumą, tačiau kontroliuojamų tyrimų, trunkančių ilgiau kaip tris mėnesius, neatlikta.

Vaikų populiacija

Rufinamido veiksmingumas vaikams iki 4 metų dar neištirtas. Turimi duomenys pateikiami 4.8 ir 5.1 skyriuose, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Vartojimo metodas

Rufinamidas skirtas vartoti per burną. Vaistinis preparatas turi būti vartojamas užgeriant vandeniu du kartus per parą, ryte ir vakare, padalijant į dvi vienodas dozes. Kadangi pastebėtas maisto poveikis, Inovelon reikėtų vartoti kartu su maistu (žr. 5.2 skyrių). Jei pacientui sunku praryti, tabletes galima sutraiškyti ir išgerti sumaišius su puse stiklinės vandens.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, triazolo dariniams arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Epilepsinė būklė (status epilepticus)

Klinikinių plėtros tyrimų metu gydant rufinamidu nustatyta epilepsinės būklės atvejų, tuo tarpu vartojant placebą tokių atvejų nenustatyta. Dėl šių nepageidaujamų reiškinių rufinamido vartojimas buvo nutrauktas 20% atvejų. Jei pacientams atsirado naujų tipų epilepsijos priepuolių ir (arba) epilepsinės būklės pasireiškimas padažnėjo palyginti su pradine būkle, tuomet šio gydymo naudos ir rizikos santykį reikia pakartotinai įvertinti.

Rufinamido vartojimo nutraukimas

Rufinamido vartojimą reikia nutraukti pamažu, kad būtų sumažinta priepuolių padidėjimo nutraukus vartojimą rizika. Klinikinių tyrimų metu prieš nutraukiant vartojimą Inovelon dozė kas dvi dienas buvo mažinama maždaug po 25%. Nėra pakankamai duomenų, kad tais atvejais, kai greta kitų vaistinių preparatų nuo epilepsijos papildomai skyrus rufinamido traukuliai nebesikartojo, būtų galima nutraukti jų vartojimą.

Centrinės nervų sistemos reakcijos

Su rufinamido vartojimu susijęs svaigimas, mieguistumas, ataksija ir eisenos sutrikimai, dėl kurių šioje pacientų grupėje gali padaugėti netyčinio nugriuvimo atvejų (žr. 4.8 skyrių). Pacientai bei globėjai turi būti atsargūs ir susipažinti su galimu šio vaistinio preparato poveikiu.

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Rufinamido vartojimas buvo susijęs su sunkiu padidėjusio jautrumo vaistiniams preparatams nuo epilepsijos sindromu, įskaitant vaisto sukeltos reakcijos, eozinofilijos ir sisteminių reiškinių sindromo (DRESS) bei

Stevens-Johnson sindromo pasireiškimu. Šio sutrikimo požymiai ir simptomai buvo įvairūs, tačiau paprastai (nors ne visada) pacientams pasireiškė karščiavimas ir bėrimas, taip pat sutrikusi kitų organų sistemų veikla. Kiti susiję požymiai buvo limfadenopatija, pakitę kepenų funkcijos tyrimų rezultatai ir hematurija. Kadangi šis sutrikimas gali pasireikšti įvairiai, gali atsirasti čia nenurodytų kitų organų sistemų sutrikimų požymių ir simptomų. Šis padidėjusio jautrumo vaistams nuo epilepsijos sindromas atsirado netrukus pradėjus skirti rufinamido vaikų pacientų grupėje. Įtarus šią reakciją, rufinamido vartojimą reikia nutraukti ir pradėti kitą gydymą. Visus pacientus, kuriems vartojant rufinamidą atsirado bėrimas, reikia atidžiai stebėti.

QT intervalo mažėjimas

Išsamaus QT tyrimo metu nustatytas koncentracijai proporcingas rufinamido sukeltas QTc intervalo mažėjimas. Nors šio reiškinio mechanizmas ir reikšmė saugumui nežinoma, spręsdami, ar skirti rufinamidą pacientams, kuriems yra tolesnio QTc trukmės mažėjimo rizika (pvz., įgimtas trumpo QT sindromas arba pacientai, kurių šeimos anamnezėje yra toks sindromas), gydytojai turi vadovautis klinikine patirtimi.

Vaisingos moterys

Vaisingos moterys Inovelon vartojimo laikotarpiu turi naudoti kontracepcijos priemones. Gydytojai turi įsitikinti, kad naudojamos tinkamos kontracepcijos priemonės, ir remdamiesi klinikine situacija įvertinti, ar geriamųjų kontraceptikų arba jų komponentų dozės yra nustatytos tinkamai, atsižvelgiant į atskiros pacientės klinikinę būklę (žr. 4.5 ir 4.6 skyrius).

Laktozė

Inovelon sudėtyje yra laktozės, todėl šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Mintys apie savižudybę

Pacientams, kurie dėl įvairių indikacijų buvo gydomi vaistais nuo epilepsijos, nustatyti minčių apie savižudybę ir suicidinio elgesio atvejai. Atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamų vaistinių preparatų nuo epilepsijos klinikinių tyrimų metaanalizė taip pat parodė šiek tiek padidėjusią minčių apie savižudybę ir suicidinio elgesio riziką. Šios rizikos mechanizmas nežinomas; remiantis turimais duomenimis, neatmetama padidėjusios su Inovelon vartojimu susijusios rizikos galimybė.

Todėl reikia stebėti, ar pacientams nepasireiškia minčių apie savižudybę ir suicidinio elgesio požymių, ir apsvarstyti atitinkamo gydymo būtinybę. Pacientams (ir pacientų globėjams) reikia patarti, atsiradus minčių apie savižudybę ir suicidinio elgesio požymių, kreiptis medicininės pagalbos.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Galimas kitų vaistinių preparatų poveikis rufinamidui

Kiti vaistiniai preparatai nuo epilepsijos

Vartojant kartu su žinomais fermentus aktyvinančiais vaistiniais preparatais nuo epilepsijos, kliniškai reikšmingų rufinamido koncentracijos pokyčių nepastebėta.

Inovelon vartojantiems pacientams, pradėjusiems kartu vartoti valproatą, rufinamido koncentracija plazmoje gali reikšmingai padidėti. Žymiausias padidėjimas pastebėtas tais atvejais, kai paciento svoris yra nedidelis (<30 kg).

Todėl mažiau kaip 30 kg sveriantiems pacientams, pradėjusiems kartu vartoti valproatą, Inovelon dozes gali reikėti mažinti (žr. 4.2 skyrių).

Gydymo rufinamidu metu pradėjus papildomai vartoti šiuos vaistinius preparatus, nutraukus jų vartojimą arba pakoregavus šių vaistinių preparatų dozes, rufinamido dozes gali reikėti koreguoti (žr. 4.2 skyrių).

Vartojant kartu su lamotriginu, topiramatu ar benzodiazepinais, reikšmingų rufinamido koncentracijos pokyčių nepastebėta.

Galimas rufinamido poveikis kitiems vaistiniams preparatams

Kiti vaistiniai preparatai nuo epilepsijos

Rufinamido ir kitų vaistinių preparatų nuo epilepsijos farmakokinetinė sąveika epilepsija sergantiems pacientams buvo tiriama tiriamųjų grupėms taikant farmakokinetinį modeliavimą. Rufinamidas kliniškai reikšmingo poveikio pastovioms karbamazepino, lamotrigino, fenobarbitalio, topiramato, fenitoino ar valproato koncentracijoms neturėjo.

Geriamieji kontraceptikai

Keturiolika dienų kartu vartojus 800 mg rufinamido du kartus per parą ir sudėtinius geriamuosius kontraceptikus (35 μg etinilestradiolio ir 1 mg noretindrono), etinilestradiolio AUC0-24 vidutiniškai sumažėjo 22%, noretindrono AUC0-24 vidutiniškai sumažėjo 14%. Tyrimų su kitais geriamaisiais ir implantuojamaisiais kontraceptikais neatlikta. Vaisingoms moterims, vartojančioms hormonines kontracepcijos priemones, rekomenduojama naudoti papildomą saugų ir veiksmingą kontracepcijos metodą (žr. 4.4 ir 4.6 skyrius).

Citochromo P450 fermentai

Rufinamidas yra metabolizuojamas hidrolizės būdu; citochromo P450 fermentai rufinamidą metabolizuoja nežymiai. Taip pat rufinamidas neslopina citochromo P450 fermentų veiklos (žr. 5.2 skyrių). Taigi kliniškai reikšmingos sąveikos rufinamidui slopinant citochromo P450 sistemą neturėtų atsirasti. Nustatyta, kad rufinamidas didina citochromo P450 fermento CYP3A4 aktyvumą ir todėl gali sumažinti šio fermento metabolizuojamų medžiagų koncentracijas plazmoje. Šis poveikis buvo nedidelis arba vidutinio stiprumo. Vienuolika dienų vartojus 400 mg rufinamido du kartus per parą, vidutinis CYP3A4 aktyvumas, vertinant kaip triazolamo klirensą, padidėjo 55%. Triazolamo ekspozicija sumažėjo 36%. Didesnės rufinamido dozės aktyvumą gali padidinti dar labiau. Negalima atmesti galimybės, kad rufinamidas taip pat gali mažinti kitų fermentų metabolizuojamų medžiagų arba transportinių baltymų, pvz., P glikoproteino, pernešamų medžiagų poveikį.

Pacientus, kurie vartoja CYP3A4 fermentų sistemos metabolizuojamas medžiagas, patartina atidžiai stebėti dvi savaites po rufinamido vartojimo pradžios, pabaigos arba po bet kokio reikšmingo dozės pakeitimo. Gali reikėti koreguoti kartu vartojamų vaistinių preparatų dozes. Į šias rekomendacijas taip pat reikia atsižvelgti tais atvejais, kai rufinamidas yra vartojamas kartu su mažo terapinio lango medžiagomis, pvz., varfarinu ir digoksinu.

Atlikus specialų sąveikos tyrimą su sveikais tiriamaisiais, nustatyta, kad du kartus per parą vartojama 400 mg rufinamido dozė poveikio CYP1A2 substrato olanzapino farmakokinetikai neturi.

Duomenų apie rufinamido sąveiką su alkoholiu nėra.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bendra su epilepsija ir vaistiniais preparatais nuo epilepsijos susijusi rizika

Nustatyta, kad epilepsija sergančių moterų vaikams sklaidos defektų skaičius buvo du ar tris kartus didesnis už maždaug 3% sklaidos defektų dažnį tarp bendros populiacijos. Gydytų pacientų grupėse daugiau sklaidos defektų buvo nustatyta taikant politerapiją, tačiau gydymo ir (arba) ligos poveikio mastas netirtas.

Be to, veiksmingo gydymo vaistais nuo epilepsijos negalima staiga nutraukti, nes ligos pasunkėjimas pakenks motinai ir vaisiui. Gydymą vaistiniais preparatais nuo epilepsijos nėštumo metu reikia atidžiai aptarti su gydančiu gydytoju.

Su rufinamidu susijusi rizika

Su gyvūnais atlikti tyrimai teratogeninio poveikio neparodė, tačiau nustatytas toksinis poveikis vaisiui, esant toksiniam poveikiui motinai (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas.

Klinikinių duomenų apie rufinamido vartojimą nėštumo metu nėra.

Atsižvelgiant į šiuos duomenis, rufinamido nėštumo metu vartoti negalima, taip pat negalima vartoti vaisingo amžiaus moterims, nenaudojančioms kontracepcijos priemonių, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.

Vaisingos moterys rufinamido vartojimo laikotarpiu turi naudoti kontracepcijos priemones. Gydytojai turi įsitikinti, kad naudojamos tinkamos kontracepcijos priemonės, ir remdamiesi klinikine patirtimi įvertinti, ar geriamųjų kontraceptikų arba jų komponentų dozės yra nustatytos tinkamai, atsižvelgiant į atskiros pacientės klinikinę būklę (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius).

Jei rufinamidą vartojančios moterys planuoja pastoti, reikia gerai apsvarstyti šio vaistinio preparato tolesnį vartojimą. Nėštumo metu veiksmingo vaistinio preparato nuo epilepsijos vartojimo nutraukimas gali pakenkti motinai ir vaisiui, jei dėl to liga pasunkės.

Žindymas

Nežinoma, ar rufinamidas išsiskiria į motinos pieną. Dėl galimo kenksmingo poveikio žindomam kūdikiui, motinai vartojant rufinamidą žindymą rekomenduojama nutraukti.

Vaisingumas

Duomenų apie poveikį vaisingumui po rufinamido vartojimo nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Inovelon gali sukelti svaigulį, mieguistumą ir matymą lyg pro miglą. Priklausomai nuo paciento jautrumo, rufinamidas gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus gali veikti silpnai, vidutiniškai arba stipriai. Reikia įspėti pacientus būti atsargiems užsiimant veikla, reikalaujančia labai geros reakcijos, pvz., vairuojant ar valdant mechanizmus.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Klinikinių tyrimų vystymo programoje dalyvavo daugiau nei 1 900 įvairių tipų epilepsija sergančių pacientų, vartojusių rufinamidą. Dažniausiai bendrai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos buvo galvos skausmas, svaigulys, nuovargis ir mieguistumas. Dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos, kurios buvo nustatytos dažniau nei placebą vartojusiems pacientams, sergantiems Lennox-Gastaut sindromu, buvo

mieguistumas ir vėmimas. Nepageidaujamos reakcijos paprastai buvo lengvos arba vidutinio sunkumo. Dėl nepageidaujamų reakcijų pacientams, sergantiems Lennox-Gastaut sindromu, vaisto vartojimas buvo nutrauktas 8,2% pacientų, vartojusių rufinamidą ir 0% pacientų, vartojusių placebą. Dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos, dėl kurių vartojimas buvo nutrauktas rufinamidą vartojusių pacientų grupėje, buvo bėrimas ir vėmimas.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos, kurios dvigubai aklų Lennox-Gastaut sindromo klinikinių tyrimų metu arba bendroje rufinamidą vartojusioje pacientų grupėje buvo nustatytos dažniau nei placebą vartojusiems pacientams, yra pateiktos toliau esančioje lentelėje pagal MedDRA rekomenduojamus terminus, organų sistemų klases ir dažnį.

Dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000).

Organų sistemos

 

 

 

 

klasė

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Infekcijos ir

 

Pneumonija

 

 

infestacijos

 

Gripas

 

 

 

 

Nosiaryklės uždegimas

 

 

 

 

Ausies infekcija

 

 

 

 

Sinusitas

 

 

 

 

Rinitas

 

 

Imuninės

 

 

Padidėjęs jautrumas*

 

sistemos

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Metabolizmo ir

 

Anoreksija

 

 

mitybos

 

Valgymo sutrikimas

 

 

sutrikimai

 

Sumažėjęs apetitas

 

 

Psichikos

 

Nerimas

 

 

sutrikimai

 

Nemiga

 

 

 

 

 

 

 

Nervų sistemos

Mieguistumas*

Epilepsinė būklė*

 

 

sutrikimai

Galvos skausmas

Traukuliai

 

 

 

Svaigulys*

Sutrikusi koordinacija*

 

 

 

 

Nistagmas

 

 

 

 

Padidėjęs psichomotorinis

 

 

 

 

aktyvumas

 

 

 

 

Tremoras

 

 

Akių sutrikimai

 

Diplopija

 

 

 

 

Miglotas regėjimas

 

 

 

 

 

 

 

Ausų ir labirintų

 

Galvos svaigimas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Kvėpavimo

 

Kraujavimas iš nosies

 

 

sistemos, krūtinės

 

 

 

 

ląstos ir

 

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Organų sistemos

 

 

 

 

klasė

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Virškinimo traktoPykinimas

Skausmas viršutinėje pilvo

 

 

sutrikimai

 

dalyje

 

 

 

Vėmimas

Vidurių užkietėjimas

 

 

 

 

Dispepsija

 

 

 

 

Diarėja

 

 

Kepenų, tulžies

 

 

Padidėjęs kepenų

 

pūslės ir latakų

 

 

fermentų kiekis

 

sutrikimai

 

 

 

 

Odos ir poodinio

 

Bėrimas*

 

 

audinio

 

 

 

 

sutrikimai

 

Aknė

 

 

Skeleto, raumenų

 

Nugaros skausmas

 

 

ir jungiamojo

 

 

 

 

audinio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Lytinės sistemos

 

Oligomenorėja

 

 

ir krūties

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Bendrieji

Nuovargis

Eisenos sutrikimas*

 

 

sutrikimai ir

 

 

 

 

vartojimo vietos

 

 

 

 

pažeidimai

 

 

 

 

Tyrimai

 

Svorio sumažėjimas

 

 

Sužalojimai,

 

Galvos sužeidimas

 

 

apsinuodijimai ir

 

Kontūzija

 

 

procedūrų

 

 

 

 

komplikacijos

 

 

 

 

* Žr. 4.4 skyrių.

 

 

 

 

Papildoma informacija apie ypatingas populiacijas

Vaikų populiacija (nuo 1 metų iki 4 metų)

Atliekant daugiacentrį, atvirąjį tyrimą, kurio metu rufinamido įtraukimas buvo lyginamas su tyrėjo parinkto bet kurio kito vaistinio preparato nuo epilepsijos (VPNE) įtraukimu į esamą gydymo 1-3 vaistiniais preparatais nuo epilepsijos planą, taikomą pacientams vaikams nuo 1 iki 4 metų, sergantiems nepakankamai kontroliuojamu Lennox-Gastaut sindromu. Šio tyrimo metu 25 pacientams, iš kurių 10 tiriamųjų buvo nuo 1 iki 2 metų amžiaus, papildomam gydymui 24 savaites buvo skiriama iki 45 mg/kg rufinamido paros dozė, padalyta į 2 dozes. Dažniausiai nustatyti gydymo metu pasireiškiantys nepageidaujami reiškiniai (GMPNR) gydymo rufinamidu grupėje (pasireiškiantys ≥ 10 % tiriamųjų) buvo viršutinių kvėpavimo takų infekcija ir vėmimas (po 28,0 %), pneumonija ir mieguistumas (po 20,0 %), sinusitas, vidurinės ausies uždegimas, viduriavimas, kosulys ir karščiavimas (po 16,0 %) bei bronchitas, vidurių užkietėjimas, nosies užburkimas, išbėrimas, dirglumas ir sumažėjęs apetitas (po 12,0 %). Šių nepageidaujamų reakcijų dažnis, tipas ir sunkumas buvo panašus kaip 4 metų bei vyresniems vaikams ir paaugliams bei suaugusiesiems. Jaunesniems kaip 4 metų pacientams amžiaus charakteristikos nedidelėje saugumo duomenų bazėje nenustatytos dėl mažo šio tyrimo dalyvių skaičiaus.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Ūmiai perdozavus, skrandį galima ištuštinti išplaunant arba skatinant vėmimą. Specialių priešnuodžių perdozavus rufinamido nėra. Turi būti taikomas palaikomasis gydymas; kartu gali būti atliekama hemodializė (žr. 5.2 skyrių).

Vartojant kelias 7 200 mg per parą dozes, jokių reikšmingų požymių ar simptomų nepastebėta.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – preparatai nuo epilepsijos, karboksamido dariniai; ATC kodas – N03AF03.

Veikimo mechanizmas

Rufinamidas moduliuoja natrio kanalų aktyvumą, prailgindamas jų neaktyvią būseną. Rufinamidas yra aktyvus įvairiuose gyvūnų epilepsijos modeliuose.

Klinikinė patirtis

Dvigubai aklo, placebu kontroliuojamo tyrimo metu Inovelon (rufinamido tabletės) 84 dienas buvo skiriamas iki 45 mg/kg per parą dozėmis 139 pacientams, kuriems pasireiškė su Lennox-Gastaut sindromu susiję nepakankamai kontroliuojami priepuoliai (įskaitant atipinius absansus ir staigius kritimo priepuolius). Pacientai vyrai ir moterys (nuo 4 iki 30 metų) buvo tinkami dalyvauti tyrime, jei jiems kada nors pasireiškė įvairių tipų traukuliai, tarp kurių turėjo būti atipiniai absansai ir staigūs kritimo priepuoliai (t. y., toniniai– atoniniai arba astatiniai traukuliai); kurie kartu vartojo 1-3 vaistinių preparatų nuo epilepsijos fiksuotas dozes; kuriems per paskutinį mėnesį iki 28 dienų pradinio įvertinimo laikotarpio pasireiškė ne mažiau kaip 90 priepuolių; kurių elektroencefalogramoje (EEG) per 6 mėnesius nuo įtraukimo į tyrimą vyravo lėtų pikų ir bangų kompleksai (2,5 Hz); kurie sveria mažiausiai 18 kg ir kurių KT skenavimo arba MRT tyrimas patvirtino, kad nėra progresuojančių pakitimų. Visi traukuliai buvo suskirstyti į grupes pagal Tarptautinės kovos su epilepsija lygos peržiūrėtą traukulių klasifikaciją. Kadangi globėjams sunku tiksliai atskirti toninius ir atoninius traukulius, tarptautinė vaikų neurologų specialistų grupė sutarė šiuos traukulių tipus sugrupuoti ir vadinti juos toniniais-atoniniais traukuliais arba „staigiais kritimo priepuoliais“. Staigūs kritimo priepuoliai buvo naudojami kaip viena iš pagrindinių vertinamųjų baigčių. Buvo pastebėtas žymus visų trijų pirminių kintamųjų pagerėjimas: bendro priepuolių dažnio per 28 dienas stabilizacijos fazėje procentinis pokytis palyginti su pradiniais duomenimis (-35,8% vartojant Inovelon palyginti su -1,6% vartojant placebą, p = 0,0006), toninių ir atoninių priepuolių skaičiaus (-42,9% vartojant Inovelon palyginti su 2,2% vartojant placebą, p = 0,0002), taip pat priepuolių sunkumo, remiantis dvigubai aklo tyrimo fazės pabaigoje tėvų ar globėjų atliktu bendruoju įvertinimu (pagerėjo arba labai pagerėjo 32,2% vartojant Inovelon palyginti su 14,5% vartojant placebą, p=0,0041), procentinis pokytis.

Taip pat Inovelon (rufinamido geriamoji suspensija) buvo vartojama atliekant daugiacentrį, atvirąjį tyrimą, kurio metu rufinamido įtraukimas buvo lyginamas su tyrėjo parinkto bet kurio kito VPNE įtraukimu į esamą

gydymo 1-3 VPNE planą, taikomą pacientams vaikams nuo 1 iki 4 metų, sergantiems nepakankamai kontroliuojamu Lennox-Gastaut sindromu. Šio tyrimo metu 25 pacientams papildomam gydymui 24 savaites buvo skiriama iki 45 mg/kg rufinamido paros dozė, padalyta į 2 dozes. Iš viso 12 pacientų kontrolinėje grupėje buvo gydomi bet kuriuo kitu tyrėjo parinktu VPNE. Tyrimas daugiausiai buvo skirtas saugumui vertinti, jis nebuvo tinkamai parengtas skirtumui traukulių veiksmingumo kintamųjų požiūriu parodyti. Nepageidaujamų reiškinių duomenys buvo panašūs kaip 4 metų ir vyresniems vaikams, paaugliams bei suaugusiesiems. Taip pat šiuo tyrimu buvo tiriama rufinamidu gydomų tiriamųjų pažintinė raida, elgesys ir kalbos vystymasis, palyginti su bet kuriuo kitu VPNE gydomų tiriamųjų. Vaikų elgesio kontrolinio sąrašo (VEKS, angl. Child Behaviour Checklist) mažiausiųjų kvadratų vidutinio pokyčio bendrasis sutrikimų balas po 2 metų gydymo buvo 53,75 bet kurioje kitoje VPNE grupėje ir 56,35 rufinamido grupėje (MK vidutinis pokytis [95 % PI] +2,60 [-10,5, 15,7]; P = 0,6928), skirtumas tarp gydymo grupių buvo -2,776 (95 % PI: - 13,3, 7,8, P = 0,5939). Tačiau dėl nepakankamų turimų duomenų veiksmingumo požiūriu tyrimas nedavė pakankamų rezultatų.

Pacientų grupių farmakokinetinis ir (arba) farmakodinaminis modeliavimas parodė, kad bendro ir toninių- atoninių priepuolių dažnio sumažėjimas, bendro priepuolių sunkumo įvertinimo pagerėjimas ir priepuolių dažnio sumažėjimo tikimybės padidėjimas priklausė nuo rufinamido koncentracijų.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Maksimali koncentracija plazmoje susidaro praėjus maždaug 6 valandoms po vartojimo. Didžiausia rufinamido koncentracija (Cmax) ir plotas po koncentracijos kreive (AUC) plazmoje valgiusiems ir nevalgiusiems sveikiems tiriamiesiems ir pacientams didėja mažiau nei proporcingai dozėms, galbūt dėl dozės ribojamos absorbcijos. Po vienkartinių dozių maistas padidina rufinamido biologinį prieinamumą (AUC) maždaug 34%, didžiausią koncentraciją plazmoje padidina 56%.

Nustatyta, kad Inovelon geriamoji suspensija ir Inovelon plėvele dengtos tabletės yra biologiškai ekvivalentiškos.

Pasiskirstymas

In-vitro tyrimų metu tik nedidelė rufinamido dalis (34%) jungėsi su žmogaus serumo baltymais; albuminas sudarė maždaug 80% šio jungimosi. Tai rodo minimalią vaistų sąveikos išstumiant iš jungimosi vietų riziką kartu vartojant kitas medžiagas. Rufinamidas buvo tolygiai pasiskirstęs tarp eritrocitų ir plazmos.

Biotransformacija

Beveik visas rufinamidas yra pašalinamas metabolizmo metu. Pagrindinis metabolizmo kelias yra karboksilamidų grupės hidrolizė į farmakologiškai neaktyvų rūgšties darinį CGP 47292. Citochromo P450 sąlygojamas metabolizmas yra labai nedidelis.

Negalima visiškai atmesti nedidelio gliutationo konjugatų kiekio susidarymo galimybės.

Nustatytas nedidelis ar nereikšmingas rufinamido gebėjimas in-vitro veikti kaip konkuruojančiam ar mechanizmu pagrįstam šių žmogaus P450 fermentų inhibitoriui: CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5 arba CYP4A9/11-2.

Eliminacija

Pusinės eliminacijos iš plazmos trukmė yra apie 6–10 valandų sveikiems tiriamiesiems ir pacientams, sergantiems epilepsija. Vartojant du kartus per parą kas 12 valandų, rufinamido kaupiasi tiek, kiek numato jo

galutinė pusinės eliminacijos trukmė; tai rodo, kad rufinamido farmakokinetika priklauso nuo laiko (t. y., metabolizmo autoindukcija nevyksta).

Stebėjimo tyrime, naudojant radioaktyvų žymeklį, atliktame su trimis sveikais savanoriais, pagrindinis radioaktyvus komponentas plazmoje buvo pirminis junginys (rufinamidas), kuris sudarė apie 80% viso radioaktyvumo, o metabolitas CGP 47292 – tik apie 15%. Pagrindinis su veikliąja medžiaga susijusių medžiagų šalinimo kelias buvo išsiskyrimas per inkstus, sudarantis apie 84,7% dozės.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Rufinamido biologinis prieinamumas priklauso nuo dozės. Didėjant dozei, biologinis prieinamumas mažėja.

Farmakokinetika tam tikrose pacientų grupėse

Lytis

Lyties įtaka rufinamido farmakokinetikai buvo vertinama pacientų grupėms taikant farmakokinetikos modeliavimą. Tokie vertinimai rodo, kad lytis rufinamido farmakokinetikai kliniškai reikšmingos įtakos neturi.

Sutrikusi inkstų funkcija

Vienkartinės 400 mg rufinamido dozės farmakokinetika tiriamiesiems, kuriems nustatytas lėtinis ar sunkus inkstų nepakankamumas, palyginti su sveikais savanoriais, nepakito. Tačiau kai po rufinamido vartojimo buvo atliekama hemodializė, koncentracija plazmoje sumažėjo maždaug 30%, todėl ši procedūra gali būti taikoma perdozavimo atveju (žr. 4.2 ir 4.9 skyrius).

Sutrikusi kepenų funkcija

Pacientų, kurių yra sutrikusi kepenų funkcija, tyrimų neatlikta, todėl pacientams su sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu Inovelon skirti negalima (žr. 4.2 skyrių).

Senyvi žmonės

Su vyresnio amžiaus sveikais savanoriais atliktas farmakokinetikos tyrimas reikšmingo farmakokinetikos parametrų skirtumo palyginti su jaunesniais suaugusiaisiais nerodė.

Vaikai (1-12 metų)

Vaikų rufinamido klirensas paprastai yra mažesnis už suaugusiųjų; šis skirtumas yra susijęs su kūno mase. Tyrimų su naujagimiais, kūdikiais ir vaikais iki 1 metų neatlikta.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo ikiklinikinių tyrimų duomenys, skiriant kliniškai veiksmingas vaistinio preparato dozes, specifinio pavojaus nerodė.

Toksinis poveikis šunims, kurių organizme preparato koncentracija buvo panaši į tokią, kuri nustatoma žmogaus organizme, vartojant maksimalią rekomenduojamą dozę, pasireiškė kaip kepenų pokyčiai, įskaitant tulžies latakų trombus, cholestazę ir padidėjusį kepenų fermentų kiekį; manoma, kad tai yra susiję su padidėjusia tulžies sekrecija šios rūšies gyvūnams. Atlikus kartotinės vaistinio preparato dozės toksinio poveikio tyrimus su žiurkėmis ir beždžionėmis, susijusios rizikos nenustatyta.

Atlikus toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi tyrimus, nustatytas vaisiaus augimo ir išgyvenimo sumažėjimas, taip pat negyvo vaisiaus gimimo atvejai, susiję su toksiniu poveikiui motinai. Tačiau poveikio jauniklių morfologijai ir organizmo funkcijoms, tarp jų mokymuisi ir atminčiai, nenustatyta. Teratogeninio rufinamido poveikio pelėms, žiurkėms ir triušiams nenustatyta.

Rufinamido toksinio poveikio duomenys gyvūnų jaunikliams buvo panašus kaip suaugusiems gyvūnams. Suaugusioms žiurkėms bei šunims ir jų jaunikliams nustatytas sumažėjęs kūno svorio prieaugis. Suaugusiems gyvūnams bei jaunikliams nustatytas nesunkus toksinis poveikis kepenims, esant panašiai į klinikinę arba už ją mažesnei ekspozicijai. Nutraukus gydymą, visi rodikliai normalizavosi.

Rufinamidas nebuvo genotoksiškas ir neturėjo kancerogeninio poveikio. Klinikinių tyrimų metu nepastebėta nepageidaujamo poveikio, kuris pasireiškė gyvūnams esant panašiai į klinikinę ekspozicijai ir kuris gali turėti klinikinės reikšmės, yra kaulų čiulpų mielofibrozė, nustatyta atlikus kancerogeniškumo tyrimą su pelėmis. Manoma, kad gerybinės kaulų neoplazmos (osteomos) ir hiperostozė pelėms atsirado dėl to, kad rufinamido oksidacinio metabolizmo metu išsilaisvinę fluorido jonai suaktyvino specifinį pelių virusą.

Tiriant toksinį poveikį imuninei sistemai, atliekant 13 savaičių tyrimą su šunimis pastebėta mažas užkrūtis ir užkrūčio liaukos involiucija, reikšmingas atsakas nustatytas skiriant didelę dozę patinams. 13 savaičių tyrimo metu patelėms nustatyti nedidelio dažnio kaulų čiulpų ir limfoidinių organų pakitimai, skiriant didelę dozę.

Žiurkėms sumažėjęs kaulų čiulpų ląstelių kiekis ir užkrūčio liaukos atrofija pastebėti tik atliekant kancerogeninio poveikio tyrimą.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės branduolys:

Laktozės monohidratas

Mikrokristalinė celiuliozė

Kukurūzų krakmolas

Kroskarmeliozės natrio druska

Hipromeliozė

Magnio stearatas

Natrio laurilsulfatas

Koloidinis bevandenis silicio dioksidas

Tabletę dengianti plėvelė:

Hipromeliozė,

Makrogoliai (8000),

Titano dioksidas (E171),

Talkas,

Raudonasis geležies oksidas (E172).

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

4 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Aliuminio/aliuminio lizdinės plokštelės, pakuotės su 10, 30, 50, 60 ir 100 plėvele dengtų tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Eisai Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Jungtinė Karalystė

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/378/001-005

EU/1/06/378/006-010

EU/1/06/378/011-016

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2007 m. sausio mėn. 16 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2012 m. sausio mėn. 9 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

{MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d.}

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Inovelon 40 mg/ml geriamoji suspensija

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename geriamosios suspensijos mililitre yra 40 mg rufinamido.

Viename 460 ml buteliuke yra 18 400 mg rufinamido.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas Kiekviename geriamosios suspensijos mililitre yra: 1,2 mg metilo parahidroksibenzoato (E218),

0,3 mg propilo parahidroksibenzoato (E216),

250 mg sorbitolio (E420).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Geriamoji suspensija.

Balta, šiek tiek klampi suspensija.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Inovelon skirtas kaip papildoma priemonė gydyti traukulius, susijusius su Lennox-Gastaut sindromu, 4 metų ir vyresniems pacientams.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą rufinamidu turi pradėti gydytojas, besispecializuojantis pediatrijos arba neurologijos srityje ir turintis epilepsijos gydymo patirties.

Inovelon geriamąją suspensiją ir Inovelon plėvele dengtas tabletes galima vartoti vienas vietoj kitų vienodomis dozėmis. Perėjimo nuo vienos farmacinės formos prie kitos laikotarpiu pacientus reikia stebėti.

Dozavimas

Vartojimas ketverių metų ir vyresniems vaikams, sveriantiems mažiau kaip 30 kg

Mažiau kaip 30 kg sveriantys pacientai, nevartojantys valproato:

Gydymą reikia pradėti nuo 200 mg paros dozės (5 ml dozuojamoji suspensija padalijama į dvi dozes po 2,5 ml: viena vartojama ryte, kita vakare). Atsižvelgiant į klinikinį atsaką ir toleravimą, ne dažniau kaip kas

dvi dienas dozė gali būti didinama po 200 mg per parą iki maksimalios rekomenduojamos 1 000 mg per parą (25 ml per parą) dozės. Pacientų dozės iki 3 600 mg per parą (90 ml per parą) buvo tirtos ribotai.

Mažiau kaip 30 kg sveriantys pacientai, kartu vartojantys valproatą:

Kadangi valproatas reikšmingai sumažina rufinamido klirensą, mažiau kaip 30 kg sveriantiems pacientams, kartu vartojantiems valproatą, rekomenduojama skirti mažesnę maksimalią Inovelon dozę. Gydymą reikia pradėti nuo 200 mg paros dozės. Atsižvelgiant į klinikinį atsaką ir toleravimą, ne mažiau nei po dviejų dienų dozę galima didinti po 200 mg per parą iki maksimalios rekomenduojamos 600 mg per parą (15 ml per parą) dozės.

Vartojimas suaugusiesiems, paaugliams ir ketverių metų bei vyresniems vaikams, sveriantiems ne mažiau kaip 30 kg

Gydymą reikia pradėti nuo 400 mg paros dozės (vartojama 10 ml dozuojamosios suspensijos, t.y. dvi dozės po 5 ml). Atsižvelgiant į klinikinį atsaką ir toleravimą, ne dažniau kaip kas dvi dienas dozė gali būti didinama po 400 mg per parą iki maksimalios rekomenduojamos dozės, nurodytos lentelėje toliau.

Svorio ribos

30,00–50,00 kg

50,10–70,00 kg

70,10 kg

Maksimali

1 800 mg per parą

2 400 mg per parą arba

3 200 mg per parą arba

rekomenduojama dozė

arba 45 ml per parą

60 ml per parą

80 ml per parą

Pacientų dozės iki 4 000 mg per parą (100 ml per parą) (sveriantiems 30–50 kg) arba 4 800 mg per parą (120 ml per parą) (sveriantiems virš 50 kg) buvo tirtos ribotai.

Senyvi pacientai

Duomenų apie rufinamido vartojimą senyviems žmonėms nepakanka. Kadangi rufinamido farmakokinetika senyviems žmonėms nesikeičia (žr. 5.2 skyrių), vyresniems nei 65 metų pacientams dozės koreguoti nereikia.

Sutrikusi inkstų funkcija

Tyrimas, atliktas sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu sergančių pacientų grupėje, parodė, kad šiems pacientams dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Sutrikusi kepenų funkcija

Vaistinio preparato vartojimas esant kepenų funkcijos sutrikimui netirtas. Pacientams, kuriems yra nustatytas lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, vaistinį preparatą skirti ir dozę didinti rekomenduojama atsargiai. Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, vaistinio preparato vartoti nerekomenduojama.

Vartojimo nutraukimas

Jei rufinamido vartojimą reikia nutraukti, reikia tai daryti pamažu. Klinikinių tyrimų metu prieš nutraukiant vartojimą rufinamido dozė kas dvi dienas buvo mažinama maždaug po 25% (žr. 4.4 skyrių).

Praleidus vieną ar kelias dozes, tolesnis vartojimas nustatomas individualiai, atsižvelgiant į klinikinę situaciją.

Nekontroliuojami atviri tyrimai rodo išliekantį ilgalaikį veiksmingumą, tačiau kontroliuojamų tyrimų, trunkančių ilgiau kaip tris mėnesius, neatlikta.

Vaikų populiacija

Rufinamido veiksmingumas vaikams iki 4 metų dar neištirtas. Turimi duomenys pateikiami 4.8 ir 5.1 skyriuose, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Vartojimo metodas

Rufinamidas skirtas vartoti per burną. Vaistinis preparatas turi būti vartojamas du kartus per parą, ryte ir vakare, padalijant į dvi vienodas dozes. Kadangi pastebėtas maisto poveikis, preparatą reikėtų vartoti kartu su maistu (žr. 5.2 skyrių).

Kiekvieną kartą prieš vartojant geriamąją suspensiją reikia smarkiai sukratyti. Daugiau informacijos pateikta 6.6 skyriuje.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, triazolo dariniams arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Epilepsinė būklė (status epilepticus)

Klinikinių plėtros tyrimų metu gydant rufinamidu nustatyta epilepsinės būklės atvejų, tuo tarpu vartojant placebą tokių atvejų nenustatyta. Dėl šių nepageidaujamų reiškinių rufinamido vartojimas buvo nutrauktas 20 % atvejų. Jei pacientams atsirado naujų tipų epilepsijos priepuolių ir (arba) epilepsinės būklės pasireiškimas padažnėjo palyginti su pradine būkle, tuomet šio gydymo naudos ir rizikos santykį reikia pakartotinai įvertinti.

Rufinamido vartojimo nutraukimas

Rufinamido vartojimą reikia nutraukti pamažu, kad būtų sumažinta priepuolių padidėjimo nutraukus vartojimą rizika. Klinikinių tyrimų metu prieš nutraukiant vartojimą preparato dozė kas dvi dienas buvo mažinama maždaug po 25 %. Nėra pakankamai duomenų, kad tais atvejais, kai greta kitų vaistinių preparatų nuo epilepsijos papildomai skyrus rufinamido traukuliai nebesikartojo, būtų galima nutraukti jų vartojimą.

Centrinės nervų sistemos reakcijos

Su rufinamido vartojimu susijęs svaigimas, mieguistumas, ataksija ir eisenos sutrikimai, dėl kurių šioje pacientų grupėje gali padaugėti netyčinio nugriuvimo atvejų (žr. 4.8 skyrių). Pacientai bei globėjai turi būti atsargūs ir susipažinti su galimu šio vaistinio preparato poveikiu.

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Rufinamido vartojimas buvo susijęs su sunkiu padidėjusio jautrumo vaistiniams preparatams nuo epilepsijos sindromu, įskaitant vaisto sukeltos reakcijos, eozinofilijos ir sisteminių reiškinių sindromo (DRESS) bei Stevens-Johnson sindromo pasireiškimu. Šio sutrikimo požymiai ir simptomai buvo įvairūs; tačiau paprastai (nors ne visada) pacientams pasireiškė karščiavimas ir bėrimas, taip pat sutrikusi kitų organų sistemų veikla. Kiti susiję požymiai buvo limfadenopatija, pakitę kepenų funkcijos tyrimų rezultatai ir hematurija. Kadangi šis sutrikimas gali pasireikšti įvairiai, gali atsirasti čia nenurodytų kitų organų sistemų sutrikimų požymių ir simptomų. Šis padidėjusio jautrumo vaistams nuo epilepsijos sindromas atsirado netrukus pradėjus skirti rufinamido vaikų pacientų grupėje. Įtarus šią reakciją, rufinamido vartojimą reikia nutraukti ir pradėti kitą gydymą. Visus pacientus, kuriems vartojant rufinamidą atsirado bėrimas, reikia atidžiai stebėti.

QT intervalo mažėjimas

Išsamaus QT tyrimo metu nustatytas koncentracijai proporcingas rufinamido sukeltas QTc intervalo mažėjimas. Nors šio reiškinio mechanizmas ir reikšmė saugumui nežinoma, spręsdami, ar skirti rufinamidą pacientams, kuriems yra tolesnio QTc trukmės mažėjimo rizika (pvz., įgimtas trumpo QT sindromas arba pacientai, kurių šeimos anamnezėje yra toks sindromas), gydytojai turi vadovautis klinikine patirtimi.

Vaisingos moterys

Vaisingos moterys gydymo Inovelon metu turi naudoti kontracepcijos priemones. Gydytojai turi įsitikinti, kad naudojamas tinkamas kontracepcijos metodas, ir remdamiesi klinikine patirtimi įvertinti, ar geriamųjų kontraceptikų arba jų komponentų dozės yra nustatytos tinkamai, atsižvelgiant į atskiros pacientės klinikinę būklę (žr. 4.5 ir 4.6 skyrius).

Parahidroksibenzoatai

Inovelon geriamosios suspensijos sudėtyje yra parahidroksibenzoatų, kurie gali sukelti alergines reakcijas (kurios gali būti uždelstos).

Sorbitolis

Inovelon geriamosios suspensijos sudėtyje taip pat yra sorbitolio, todėl šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas.

Mintys apie savižudybę

Pacientams, kurie dėl įvairių indikacijų buvo gydomi vaistais nuo epilepsijos, nustatyti minčių apie savižudybę ir suicidinio elgesio atvejai. Atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamų vaistinių preparatų nuo epilepsijos klinikinių tyrimų metaanalizė taip pat parodė šiek tiek padidėjusią minčių apie savižudybę ir suicidinio elgesio riziką. Šios rizikos mechanizmas nežinomas; remiantis turimais duomenimis, neatmetama padidėjusios su Inovelon vartojimu susijusios rizikos galimybė.

Todėl reikia stebėti, ar pacientams nepasireiškia minčių apie savižudybę ir suicidinio elgesio požymių, ir apsvarstyti atitinkamo gydymo būtinybę. Pacientams (ir pacientų globėjams) reikia patarti, atsiradus minčių apie savižudybę ir suicidinio elgesio požymių, kreiptis medicininės pagalbos.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Galimas kitų vaistinių preparatų poveikis rufinamidui

Kiti vaistiniai preparatai nuo epilepsijos

Vartojant kartu su žinomais fermentus aktyvinančiais vaistiniais preparatais nuo epilepsijos, kliniškai reikšmingų rufinamido koncentracijos pokyčių nepastebėta.

Inovelon vartojantiems pacientams, pradėjusiems kartu vartoti valproatą, rufinamido koncentracija plazmoje gali reikšmingai padidėti. Žymiausias padidėjimas pastebėtas tais atvejais, kai paciento svoris yra nedidelis (< 30 kg). Todėl mažiau kaip 30 kg sveriantiems pacientams, pradėjusiems kartu vartoti valproatą, Inovelon dozes gali reikėti mažinti (žr. 4.2 skyrių).

Gydymo rufinamidu metu pradėjus papildomai vartoti šiuos vaistinius preparatus, nutraukus jų vartojimą arba pakoregavus šių vaistinių preparatų dozes, rufinamido dozes gali reikėti koreguoti (žr. 4.2 skyrių).

Vartojant kartu su lamotriginu, topiramatu ar benzodiazepinais, reikšmingų rufinamido koncentracijos pokyčių nepastebėta.

Galimas rufinamido poveikis kitiems vaistiniams preparatams

Kiti vaistiniai preparatai nuo epilepsijos

Rufinamido ir kitų vaistinių preparatų nuo epilepsijos farmakokinetinė sąveika epilepsija sergantiems pacientams buvo tiriama tiriamųjų grupėms taikant populiacijos farmakokinetinį modeliavimą. Rufinamidas kliniškai reikšmingo poveikio pastovioms karbamazepino, lamotrigino, fenobarbitalio, topiramato, fenitoino ar valproato koncentracijoms neturėjo.

Geriamieji kontraceptikai

Keturiolika dienų kartu vartojus 800 mg rufinamido du kartus per parą ir sudėtinius geriamuosius kontraceptikus (35 μg etinilestradiolio ir 1 mg noretindrono), etinilestradiolio AUC0-24 vidutiniškai sumažėjo 22 %, noretindrono AUC0-24 vidutiniškai sumažėjo 14 %. Tyrimų su kitais geriamaisiais ir implantuojamaisiais kontraceptikais neatlikta. Vaisingoms moterims, vartojančioms hormonines kontracepcijos priemones, rekomenduojama naudoti papildomą saugų ir veiksmingą kontracepcijos metodą (žr. 4.4 ir 4.6 skyrius).

Citochromo P450 fermentai

Rufinamidas yra metabolizuojamas hidrolizės būdu; citochromo P450 fermentai rufinamidą metabolizuoja nežymiai. Taip pat rufinamidas neslopina citochromo P450 fermentų veiklos (žr. 5.2 skyrių). Taigi kliniškai reikšmingos sąveikos rufinamidui slopinant citochromo P450 sistemą neturėtų atsirasti. Nustatyta, kad rufinamidas didina citochromo P450 fermento CYP3A4 aktyvumą ir todėl gali sumažinti šio fermento metabolizuojamų medžiagų koncentracijas plazmoje. Šis poveikis buvo nedidelis arba vidutinio stiprumo. Vienuolika dienų vartojus 400 mg rufinamido du kartus per parą, vidutinis CYP3A4 aktyvumas, vertinant kaip triazolamo klirensą, padidėjo 55 %. Triazolamo ekspozicija sumažėjo 36 %. Didesnės rufinamido dozės aktyvumą gali padidinti dar labiau. Negalima atmesti galimybės, kad rufinamidas taip pat gali mažinti kitų fermentų metabolizuojamų medžiagų arba transportinių baltymų, pvz., P glikoproteino, pernešamų medžiagų poveikį.

Pacientus, kurie vartoja CYP3A4 fermentų sistemos metabolizuojamas medžiagas, patartina atidžiai stebėti dvi savaites po rufinamido vartojimo pradžios, pabaigos arba po bet kokio reikšmingo dozės pakeitimo. Gali reikėti koreguoti kartu vartojamų vaistinių preparatų dozes. Į šias rekomendacijas taip pat reikia atsižvelgti tais atvejais, kai rufinamidas yra vartojamas kartu su mažo terapinio lango medžiagomis, pvz., varfarinu ir digoksinu.

Atlikus specialų sąveikos tyrimą su sveikais tiriamaisiais, nustatyta, kad du kartus per parą vartojama 400 mg rufinamido dozė poveikio CYP1A2 substrato olanzapino farmakokinetikai neturi.

Duomenų apie rufinamido sąveiką su alkoholiu nėra.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bendra su epilepsija ir vaistiniais preparatais nuo epilepsijos susijusi rizika

Nustatyta, kad epilepsija sergančių moterų vaikams sklaidos defektų skaičius buvo du ar tris kartus didesnis už maždaug 3 % sklaidos defektų dažnį tarp bendros populiacijos. Gydytų pacientų grupėse daugiau sklaidos defektų buvo nustatyta taikant politerapiją, tačiau gydymo ir (arba) ligos poveikio mastas netirtas.

Be to, veiksmingo gydymo vaistais nuo epilepsijos negalima staiga nutraukti, nes ligos pasunkėjimas pakenks motinai ir vaisiui. Gydymą vaistiniais preparatais nuo epilepsijos nėštumo metu reikia atidžiai aptarti su gydančiu gydytoju.

Su rufinamidu susijusi rizika

Su gyvūnais atlikti tyrimai teratogeninio poveikio neparodė, tačiau nustatytas toksinis poveikis vaisiui, esant toksiniam poveikiui motinai (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas.

Klinikinių duomenų apie rufinamido vartojimą nėštumo metu nėra.

Atsižvelgiant į šiuos duomenis, rufinamido nėštumo metu vartoti negalima, taip pat negalima vartoti vaisingo amžiaus moterims, nenaudojančioms kontracepcijos priemonių, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus,.

Vaisingos moterys gydymo rufinamidu metu turi naudoti kontracepcijos priemones. Gydytojai turi įsitikinti, kad naudojamas tinkamas kontracepcijos metodas, ir remdamiesi klinikine patirtimi įvertinti, ar geriamųjų kontraceptikų arba jų komponentų dozės yra nustatytos tinkamai, atsižvelgiant į atskiros pacientės klinikinę būklę (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius).

Jei rufinamidą vartojančios moterys planuoja pastoti, reikia gerai apsvarstyti šio vaistinio preparato tolesnį vartojimą. Nėštumo metu veiksmingo vaistinio preparato nuo epilepsijos vartojimo nutraukimas gali pakenkti motinai ir vaisiui, jei dėl to liga pasunkės.

Žindymas

Nežinoma, ar rufinamidas išsiskiria į motinos pieną. Dėl galimo kenksmingo poveikio žindomam kūdikiui, motinai vartojant rufinamidą žindymą rekomenduojama nutraukti.

Vaisingumas

Duomenų apie poveikį vaisingumui po rufinamido vartojimo nėra.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Inovelon gali sukelti svaigulį, mieguistumą ir miglotą regėjimą. Priklausomai nuo paciento jautrumo, rufinamidas gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus gali veikti silpnai, vidutiniškai arba stipriai. Reikia įspėti pacientus būti atsargiems užsiimant veikla, reikalaujančia labai geros reakcijos, pvz., vairuojant ar valdant mechanizmus.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Klinikinių tyrimų programoje dalyvavo daugiau nei 1 900 įvairių tipų epilepsija sergančių pacientų, vartojusių rufinamidą. Dažniausiai bendrai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos buvo galvos skausmas, svaigulys, nuovargis ir mieguistumas. Dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos, kurios buvo nustatytos dažniau nei placebą vartojusiems pacientams, sergantiems Lennox-Gastaut sindromu, buvo mieguistumas ir vėmimas. Nepageidaujamos reakcijos paprastai buvo lengvos arba vidutinio sunkumo. Dėl nepageidaujamų reakcijų pacientams, sergantiems Lennox-Gastaut sindromu, vaisto vartojimas buvo nutrauktas 8,2 % pacientų, vartojusių rufinamidą ir 0 % pacientų, vartojusių placebą. Dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos, dėl kurių vartojimas buvo nutrauktas rufinamidą vartojusių pacientų grupėje, buvo bėrimas ir vėmimas.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos, kurios dvigubai aklų Lennox-Gastaut sindromo klinikinių tyrimų metu arba bendroje rufinamidą vartojusioje pacientų grupėje buvo nustatytos dažniau nei placebą vartojusiems pacientams, yra pateiktos toliau esančioje lentelėje pagal MedDRA rekomenduojamus terminus, organų sistemų klases ir dažnį.

Dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000).

Organų

 

 

 

 

sistemos klasė

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Infekcijos ir

 

Pneumonija

 

 

infestacijos

 

Gripas

 

 

 

 

Nosiaryklės uždegimas

 

 

 

 

Ausies infekcija

 

 

 

 

Sinusitas

 

 

 

 

Rinitas

 

 

Imuninės

 

 

 

 

sistemos

 

 

Padidėjęs

 

sutrikimai

 

 

jautrumas*

 

 

 

 

 

 

Metabolizmo ir

 

Anoreksija

 

 

mitybos

 

Valgymo sutrikimas

 

 

sutrikimai

 

Sumažėjęs apetitas

 

 

Psichikos

 

Nerimas

 

 

sutrikimai

 

Nemiga

 

 

 

 

 

 

 

Nervų sistemos

Mieguistumas*

Epilepsinė būklė*

 

 

sutrikimai

Galvos skausmas

Traukuliai

 

 

 

Svaigulys*

Sutrikusi koordinacija*

 

 

 

 

Nistagmas

 

 

 

 

Padidėjęs psichomotorinis

 

 

 

 

aktyvumas

 

 

 

 

Tremoras

 

 

Akių sutrikimai

 

Diplopija

 

 

 

 

Miglotas regėjimas

 

 

 

 

 

 

 

Ausų ir labirintų

 

Galvos svaigimas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Kvėpavimo

 

Kraujavimas iš nosies

 

 

sistemos,

 

 

 

 

krūtinės ląstos ir

 

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Virškinimo

Pykinimas

Skausmas viršutinėje pilvo

 

 

trakto sutrikimai

 

dalyje

 

 

 

Vėmimas

Vidurių užkietėjimas

 

 

 

 

Dispepsija

 

 

 

 

Viduriavimas

 

 

Kepenų, tulžies

 

 

Padidėjęs kepenų

 

pūslės ir latakų

 

 

fermentų kiekis

 

sutrikimai

 

 

 

 

Organų

 

 

 

 

sistemos klasė

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Odos ir poodinio

 

Bėrimas*

 

 

audinio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Aknė

 

 

 

 

 

 

Skeleto, raumenų

 

Nugaros skausmas

 

 

ir jungiamojo

 

 

 

 

audinio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Lytinės sistemos

 

Oligomenorėja

 

 

ir krūties

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Bendrieji

Nuovargis

Eisenos sutrikimas*

 

 

sutrikimai ir

 

 

 

 

vartojimo vietos

 

 

 

 

pažeidimai

 

 

 

 

Tyrimai

 

Svorio sumažėjimas

 

 

Sužalojimai,

 

Galvos sužeidimas

 

 

apsinuodijimai ir

 

Kontūzija

 

 

procedūrų

 

 

 

 

komplikacijos

 

 

 

 

* Žr. 4.4 skyrių.

 

 

 

 

Papildoma informacija apie ypatingas populiacijas

Vaikų populiacija (nuo 1 metų iki 4 metų)

Atliekant daugiacentrį, atvirąjį tyrimą, kurio metu rufinamido įtraukimas buvo lyginamas su tyrėjo parinkto bet kurio kito vaistinio preparato nuo epilepsijos (VPNE) įtraukimu į esamą gydymo 1-3 vaistiniais preparatais nuo epilepsijos planą, taikomą pacientams vaikams nuo 1 iki 4 metų, sergantiems nepakankamai kontroliuojamu Lennox-Gastaut sindromu. Šio tyrimo metu 25 pacientams, iš kurių 10 tiriamųjų buvo nuo 1 iki 2 metų amžiaus, papildomam gydymui 24 savaites buvo skiriama iki 45 mg/kg rufinamido paros dozė, padalyta į 2 dozes. Dažniausiai nustatyti gydymo metu pasireiškiantys nepageidaujami reiškiniai (GMPNR) gydymo rufinamidu grupėje (pasireiškiantys ≥ 10 % tiriamųjų) buvo viršutinių kvėpavimo takų infekcija ir vėmimas (po 28,0 %), pneumonija ir mieguistumas (po 20,0 %), sinusitas, vidurinės ausies uždegimas, viduriavimas, kosulys ir karščiavimas (po 16,0 %) bei bronchitas, vidurių užkietėjimas, nosies užburkimas, išbėrimas, dirglumas ir sumažėjęs apetitas (po 12,0 %). Šių nepageidaujamų reakcijų dažnis, tipas ir sunkumas buvo panašus kaip 4 metų bei vyresniems vaikams ir paaugliams bei suaugusiesiems. Jaunesniems kaip 4 metų pacientams amžiaus charakteristikos nedidelėje saugumo duomenų bazėje nenustatytos dėl mažo šio tyrimo dalyvių skaičiaus.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Ūmiai perdozavus, skrandį galima ištuštinti išplaunant arba skatinant vėmimą. Specialių priešnuodžių perdozavus rufinamido nėra. Turi būti taikomas palaikomasis gydymas; kartu gali būti atliekama hemodializė (žr.5.2 skyrių).

Vartojant kelias 7 200 mg per parą dozes, jokių reikšmingų požymių ar simptomų nepastebėta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – preparatai nuo epilepsijos, karboksamido dariniai; ATC kodas – N03AF03.

Veikimo mechanizmas

Rufinamidas moduliuoja natrio kanalų aktyvumą, prailgindamas jų neaktyvią būseną. Rufinamidas yra aktyvus įvairiuose gyvūnų epilepsijos modeliuose.

Klinikinė patirtis

Dvigubai aklo, placebu kontroliuojamo tyrimo metu Inovelon (rufinamido tabletės) 84 dienas buvo skiriamas iki 45 mg/kg per parą dozėmis 139 pacientams, kuriems pasireiškė su Lennox-Gastaut sindromu susiję nepakankamai kontroliuojami priepuoliai (įskaitant atipinius absansus ir staigius kritimo priepuolius). Pacientai vyrai ir moterys (nuo 4 iki 30 metų) buvo tinkami dalyvauti tyrime, jei jiems kada nors pasireiškė įvairių tipų traukuliai, tarp kurių turėjo būti atipiniai absansai ir staigūs kritimo priepuoliai (t. y., toniniai– atoniniai arba astatiniai traukuliai); kurie kartu vartojo 1-3 vaistinių preparatų nuo epilepsijos fiksuotas dozes; kuriems per paskutinį mėnesį iki 28 dienų pradinio įvertinimo laikotarpio pasireiškė ne mažiau kaip 90 priepuolių; kurių elektroencefalogramoje (EEG) per 6 mėnesius nuo įtraukimo į tyrimą vyravo lėtų pikų ir bangų kompleksai (2,5 Hz); kurie sveria mažiausiai 18 kg ir kurių KT skenavimo arba MRT tyrimas patvirtino, kad nėra progresuojančių pakitimų. Visi traukuliai buvo suskirstyti į grupes pagal Tarptautinės kovos su epilepsija lygos peržiūrėtą traukulių klasifikaciją. Kadangi globėjams sunku tiksliai atskirti toninius ir atoninius traukulius, tarptautinė vaikų neurologų specialistų grupė sutarė šiuos traukulių tipus sugrupuoti ir vadinti juos toniniais-atoniniais traukuliais arba „staigiais kritimo priepuoliais“. Staigūs kritimo priepuoliai buvo naudojami kaip viena iš pagrindinių vertinamųjų baigčių. Buvo pastebėtas žymus visų trijų pirminių kintamųjų pagerėjimas: bendro priepuolių dažnio per 28 dienas stabilizacijos fazėje procentinis pokytis palyginti su pradiniais duomenimis (-35,8 % vartojant Inovelon palyginti su -1,6 % vartojant placebą,

p = 0,0006), toninių ir atoninių priepuolių skaičiaus (-42,9 % vartojant Inovelon palyginti su 2,2 % vartojant placebą, p = 0,0002), taip pat priepuolių sunkumo, remiantis dvigubai aklos tyrimo fazės pabaigoje tėvų ar globėjų atliktu bendruoju įvertinimu (pagerėjo arba labai pagerėjo 32,2 % vartojant Inovelon palyginti su 14,5 % vartojant placebą, p = 0,0041), procentinis pokytis.

Taip pat Inovelon (rufinamido geriamoji suspensija) buvo vartojama atliekant daugiacentrį, atvirąjį tyrimą, kurio metu rufinamido įtraukimas buvo lyginamas su tyrėjo parinkto bet kurio kito VPNE įtraukimu į esamą gydymo 1-3 VPNE planą, taikomą pacientams vaikams nuo 1 iki 4 metų, sergantiems nepakankamai kontroliuojamu Lennox-Gastaut sindromu. Šio tyrimo metu 25 pacientams papildomam gydymui 24 savaites buvo skiriama iki 45 mg/kg rufinamido paros dozė, padalyta į 2 dozes. Iš viso 12 pacientų kontrolinėje grupėje buvo gydomi bet kuriuo kitu tyrėjo parinktu VPNE. Tyrimas daugiausiai buvo skirtas saugumui vertinti, jis nebuvo tinkamai parengtas skirtumui traukulių veiksmingumo kintamųjų požiūriu parodyti. Nepageidaujamų reiškinių duomenys buvo panašūs kaip 4 metų ir vyresniems vaikams, paaugliams bei

suaugusiesiems. Taip pat šiuo tyrimu buvo tiriama rufinamidu gydomų tiriamųjų pažintinė raida, elgesys ir kalbos vystymasis, palyginti su bet kuriuo kitu VPNE gydomų tiriamųjų. Vaikų elgesio kontrolinio sąrašo (VEKS, angl. Child Behaviour Checklist) mažiausiųjų kvadratų vidutinio pokyčio bendrasis sutrikimų balas po 2 metų gydymo buvo 53,75 bet kurioje kitoje VPNE grupėje ir 56,35 rufinamido grupėje (MK vidutinis pokytis [95 % PI] +2,60 [-10,5, 15,7]; P = 0,6928), skirtumas tarp gydymo grupių buvo -2,776 (95 % PI: - 13,3, 7,8, P = 0,5939). Tačiau dėl nepakankamų turimų duomenų veiksmingumo požiūriu tyrimas nedavė pakankamų rezultatų.

Populiacijos farmakokinetinis ir (arba) farmakodinaminis modeliavimas parodė, kad bendro ir toninių- atoninių priepuolių dažnio sumažėjimas, bendro priepuolių sunkumo įvertinimo pagerėjimas ir priepuolių dažnio sumažėjimo tikimybės padidėjimas priklausė nuo rufinamido koncentracijų.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Maksimali koncentracija plazmoje susidaro praėjus maždaug 6 valandoms po vartojimo. Didžiausia rufinamido koncentracija (Cmax) ir plotas po koncentracijos kreive (AUC) plazmoje valgiusiems ir nevalgiusiems sveikiems tiriamiesiems ir pacientams didėja mažiau nei proporcingai dozėms, galbūt dėl dozės ribojamos absorbcijos. Po vienkartinių dozių maistas padidina rufinamido biologinį prieinamumą (AUC) maždaug 34 %, didžiausią koncentraciją plazmoje padidina 56 %.

Nustatyta, kad Inovelon geriamoji suspensija ir Inovelon plėvele dengtos tabletės yra biologiškai ekvivalentiškos.

Pasiskirstymas

In vitro tyrimų metu tik nedidelė rufinamido dalis (34 %) jungėsi su žmogaus serumo baltymais; albuminas sudarė maždaug 80 % šio jungimosi. Tai rodo minimalią vaistų sąveikos išstumiant iš jungimosi vietų riziką kartu vartojant kitas medžiagas. Rufinamidas buvo tolygiai pasiskirstęs tarp eritrocitų ir plazmos.

Biotransformacija

Beveik visas rufinamidas pašalinamas metabolizmo metu. Pagrindinis metabolizmo kelias yra karboksilamidų grupės hidrolizė į farmakologiškai neaktyvų rūgšties darinį CGP 47292. Citochromo P450 sąlygojamas metabolizmas yra labai nedidelis. Negalima visiškai atmesti nedidelio gliutationo konjugatų kiekio susidarymo galimybės.

Nustatytas nedidelis ar nereikšmingas rufinamido gebėjimas in vitro veikti kaip konkuruojančiam ar mechanizmu pagrįstam šių žmogaus P450 fermentų inhibitoriui: CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5 arba CYP4A9/11-2.

Eliminacija

Pusinės eliminacijos iš plazmos trukmė yra apie 6–10 valandų sveikiems tiriamiesiems ir pacientams, sergantiems epilepsija. Vartojant du kartus per parą kas 12 valandų, rufinamido kaupiasi tiek, kiek numato jo galutinė pusinės eliminacijos trukmė; tai rodo, kad rufinamido farmakokinetika priklauso nuo laiko (t. y., metabolizmo autoindukcija nevyksta).

Stebėjimo tyrime, naudojant radioaktyvų žymeklį, atliktame su trimis sveikais savanoriais, pagrindinis radioaktyvus komponentas plazmoje buvo pirminis junginys (rufinamidas), kuris sudarė apie 80 % viso radioaktyvumo, o metabolitas CGP 47292 – tik apie 15 %. Pagrindinis su veikliąja medžiaga susijusių medžiagų šalinimo kelias buvo išsiskyrimas per inkstus, sudarantis apie 84,7 % dozės.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Rufinamido biologinis prieinamumas priklauso nuo dozės. Didėjant dozei, biologinis prieinamumas mažėja.

Farmakokinetika tam tikrose pacientų grupėse

Lytis

Lyties įtaka rufinamido farmakokinetikai buvo vertinama pacientų grupėms taikant populiacijos farmakokinetikos modeliavimą. Tokie vertinimai rodo, kad lytis rufinamido farmakokinetikai kliniškai reikšmingos įtakos neturi.

Sutrikusi inkstų funkcija

Vienkartinės 400 mg rufinamido dozės farmakokinetika tiriamiesiems, kuriems nustatytas lėtinis ar sunkus inkstų nepakankamumas, palyginti su sveikais savanoriais, nepakito. Tačiau kai po rufinamido vartojimo buvo atliekama hemodializė, koncentracija plazmoje sumažėjo maždaug 30 %, todėl ši procedūra gali būti taikoma perdozavimo atveju (žr. 4.2 ir 4.9 skyrius).

Sutrikusi kepenų funkcija

Pacientų, kurių yra sutrikusi kepenų funkcija, tyrimų neatlikta, todėl pacientams su sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu Inovelon skirti negalima (žr. 4.2 skyrių).

Senyvi žmonės

Su vyresnio amžiaus sveikais savanoriais atliktas farmakokinetikos tyrimas reikšmingo farmakokinetikos parametrų skirtumo palyginti su jaunesniais suaugusiaisiais nerodė.

Vaikai (1–12 metų)

Vaikų rufinamido klirensas paprastai yra mažesnis už suaugusiųjų; šis skirtumas yra susijęs su kūno mase. Tyrimų su naujagimiais, kūdikiais ir vaikais iki 1 metų neatlikta.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo ikiklinikinių tyrimų duomenys, skiriant kliniškai veiksmingas vaistinio preparato dozes, specifinio pavojaus nerodo.

Toksinis poveikis šunims, kurių organizme preparato koncentracija buvo panaši į tokią, kuri nustatoma žmogaus organizme, vartojant maksimalią rekomenduojamą dozę, pasireiškė kaip kepenų pokyčiai, įskaitant tulžies latakų trombus, cholestazę ir padidėjusį kepenų fermentų kiekį; manoma, kad tai yra susiję su padidėjusia tulžies sekrecija šios rūšies gyvūnams. Atlikus kartotinės vaistinio preparato dozės toksinio poveikio tyrimus su žiurkėmis ir beždžionėmis, susijusios rizikos nenustatyta.

Atlikus toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi tyrimus, nustatytas vaisiaus augimo ir išgyvenimo sumažėjimas, taip pat negyvo vaisiaus gimimo atvejai, susiję su toksiniu poveikiui motinai. Tačiau poveikio jauniklių morfologijai ir organizmo funkcijoms, tarp jų mokymuisi ir atminčiai, nenustatyta. Teratogeninio rufinamido poveikio pelėms, žiurkėms ir triušiams nenustatyta.

Rufinamido toksinio poveikio duomenys gyvūnų jaunikliams buvo panašus kaip suaugusiems gyvūnams. Suaugusioms žiurkėms bei šunims ir jų jaunikliams nustatytas sumažėjęs kūno svorio prieaugis. Suaugusiems gyvūnams bei jaunikliams nustatytas nesunkus toksinis poveikis kepenims, esant panašiai į klinikinę arba už ją mažesnei ekspozicijai. Nutraukus gydymą, visi rodikliai normalizavosi.

Rufinamidas nebuvo genotoksiškas ir neturėjo kancerogeninio poveikio. Klinikinių tyrimų metu nepastebėta nepageidaujamo poveikio, kuris pasireiškė gyvūnams esant panašiai į klinikinę ekspozicijai ir kuris gali

turėti klinikinės reikšmės, yra kaulų čiulpų mielofibrozė, nustatyta atlikus kancerogeniškumo tyrimą su pelėmis. Manoma, kad gerybinės kaulų neoplazmos (osteomos) ir hiperostozė pelėms atsirado dėl to, kad rufinamido oksidacinio metabolizmo metu išsilaisvinę fluorido jonai suaktyvino specifinį pelių virusą.

Tiriant toksinį poveikį imuninei sistemai, atliekant 13 savaičių tyrimą su šunimis pastebėta mažas užkrūtis ir užkrūčio liaukos involiucija, reikšmingas atsakas nustatytas skiriant didelę dozę patinams. 13 savaičių tyrimo metu patelėms nustatyti nedidelio dažnio kaulų čiulpų ir limfoidinių organų pakitimai, skiriant didelę dozę.

Žiurkėms sumažėjęs kaulų čiulpų ląstelių kiekis ir užkrūčio liaukos atrofija pastebėti tik atliekant kancerogeninio poveikio tyrimą.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Mikrokristalinė celiuliozė (E460) Karmeliozės natrio druska (E466) Hidroksietilceliuliozė

Bevandenė citrinų rūgštis (e330)

30 % simetikono emulsija (sudėtyje yra benzenkarboksirūgšties, ciklotetrasiloksano, dimetikono, glikolio stearato ir glicerolio distearato, metilceliuliozės, peg-40 stearato [polietilenglikolio stearato], polisorbato 65, silikagelio, sorbo rūgšties, sulfato rūgšties ir vandens)

Poloksameras 188

Metilo parahidroksibenzoatas (E218) Propilo parahidroksibenzoatas (E216) Propilenglikolis (E1520)

Kalio sorbatas (E202)

Skystasis sorbitolis (E420) (nesikristalizuojantis) Apelsinų skonio kvapioji medžiaga

Vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

Pirmą kartą atidaryto: 90 dienų.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia. Pirmą kartą atidaryto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Orientuotojo polietilentereftalato (o-PET) buteliukas su vaikų neatidaromu polipropileno (PP) uždoriu; kiekviename buteliuke, esančiame išorinėje kartoninėje dėžutėje, yra 460 ml suspensijos.

Kiekvienoje dėžutėje yra vienas buteliukas, du identiški kalibruoti geriamieji dozuojamieji švirkštai ir įstumiamasis buteliuko adapteris. Geriamieji dozuojamieji švirkštai yra sugraduoti 0,5 ml padalomis.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Ruošimas: preparato dėžutėje tiekiamą įstumiamąjį buteliuko adapterį prieš naudojant reikia tvirtai įkišti į buteliuko kaklelį ir palikti tol, kol buteliukas bus naudojamas. Reikia įkišti dozuojamąjį švirkštą į įstumiamąjį buteliuko adapterį ir iš apversto buteliuko įtraukti dozę. Po kiekvieno naudojimo reikia uždengti dangtelį. Kai yra įkištas įstumiamasis buteliuko adapteris, dangtelis tinkamai užsifiksuoja.

Specialių reikalavimų atliekoms tvarkyti nėra.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Eisai Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Jungtinė Karalystė

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/378/017

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisės suteikimo data: 2007 m. sausio mėn. 16 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2012 m. sausio mėn. 9 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

{MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d.}

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai