Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Instanyl (fentanyl citrate) – Preparato charakteristikų santrauka - N02AB03

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasInstanyl
ATC kodasN02AB03
Sudėtisfentanyl citrate
GamintojasTakeda Pharma A/S

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Kiekviename tirpalo ml yra 500 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 50 mikrogramų fentanilio.

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Kiekviename tirpalo ml yra 1000 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 100 mikrogramų fentanilio.

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Kiekviename tirpalo ml yra 2000 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 200 mikrogramų fentanilio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Nosies purškalas (tirpalas) (nosies purškalas).

Skaidrus bespalvis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Instanyl malšinamas suaugusių žmonių, kuriems dėl vėžio sukelto lėtinio skausmo jau skiriamas palaikomasis gydymas opioidais, skausmo proveržis. Skausmo proveržis yra laikinas skausmo paūmėjimas, pasireiškiantis greta kitokiu būdu kontroliuojamo nuolatinio skausmo.

Palaikomąjį gydymą opioidais gaunantys pacientai yra tokie ligoniai, kurie savaitę ar ilgiau vartoja ne mažesnę kaip 60 mg per parą geriamojo morfino dozę, ne mažesnę kaip 25 mikrogramų per valandą fentanilio dozę transdermaliai, ne mažesnę kaip 30 mg oksikodono paros dozę, ne mažesnę kaip 8 mg geriamojo hidromorfono paros dozę arba tokį patį analgezinį poveikį sukeliančią kitokio opioido dozę.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą turi pradėti ir toliau prižiūrėti gydytojas, turintis vėžiu sergančių pacientų gydymo opioidais patirties. Gydytojai turi prisiminti, kad fentaniliu gali būti piktnaudžiaujama.

Dozavimas

Kiekvienam pacientui dozė turi būti laipsniškai didinama iki tokios dozės, kuri užtikrina tinkamą analgeziją, o nepageidaujamos reakcijos į vaistinį preparatą būna toleruojamos. Laipsniško dozės parinkimo metu pacientą būtina atidžiai stebėti.

Dozę norint laipsniškai padidinti, pacientas privalo kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą.

Klinikinių tyrimų metu skausmo proveržiui malšinti vartota Instanyl dozė nepriklausė nuo palaikomosios opioido paros dozės (žr. 5.1 skyrių).

Didžiausia paros dozė. Vaistinio preparato galima vartoti ne daugiau kaip keturiems skausmo proveržio epizodams malšinti per parą, kiekvieno epizodo metu galima vartoti ne daugiau kaip dvi dozes (tarp šių dozių vartojimo turi būti ne mažesnė kaip 10 minučių pertrauka).

Laipsniško dozės parinkimo bei palaikomojo gydymo laikotarpiu pacientai kitą skausmo proveržio epizodą Instanyl gali malšinti po 4 valandų.Ypatingais atvejais, kai naujas epizodas pasireiškia anksčiau, pacientas gali vartoti Instanyl jam malšinti, tačiau turi palaukti bent 2 valandas. Jei pacientui dažnai pasireiškia skausmo proveržio epizodai praėjus mažiau kaip 4 valandoms arba būna daugiau kaip keturi skausmo proveržio epizodai per 24 valandas, iš naujo įvertinus skausmą reikia apsvarstyti bazinio gydymo opioidų dozės koregavimo reikalingumą.

Laipsniškas dozės parinkimas

Prieš pradedant laipsniškai parinkti Instanyl dozę, bazinis nuolatinis skausmas turi būti kontroliuojamas nuolat vartojamais opioidais, be to, turi būti numatoma, kad nebus daugiau kaip keturių skausmo proveržio epizodų per parą.

Laipsniško dozės parinkimo metodas

Pradinė dozė yra vienas 50 mikrogramų įpurškimas į vieną šnervę. Vėliau dozė pagal poreikį didinama atsižvelgiant į galimą vaistinio preparato stiprumą (50 mikrogramų, 100 mikrogramų ir

200 mikrogramų). Jei tinkamo analgezinio poveikio nepasireiškia, dar kartą tokio paties stiprumo vaistinį preparatą galima pavartoti ne anksčiau kaip po 10 minučių. Kiekvienas laipsniškas dozės (didesnio stiprumo vaistinio preparato vartojimas) didinimas turi būti vertinamas kelių epizodų metu.

Pradinė 50 mikrogramų dozė

- Vienos Instanyl dozės pavartojimas

- Laukiama 10 minučių

Reikiamas skausmo susilpnėjimas po vienos Instanyl dozės pavartojimo

Taip

Dozė nustatyta

Ne

Dar kartą vartojama tokia pati dozė.

Apsvarstyti didesnės dozės vartojimą kito epizodo metu.

Palaikomasis gydymas

Kai atlikus aukščiau minėtus veiksmus nustatoma dozė, pacientas turi toliau vartoti tokio stiprumo Instanyl. Jei skausmas sumažėja nepakankamai, ne anksčiau kaip po 10 minučių galima dar kartą pavartoti tokią pačią dozę.

Dozės koregavimas

Paprastai palaikomajam gydymui vartojamo Instanyl stiprumą būtina didinti, jei kelių vienas po kito buvusių skausmo proveržio epizodų metu kiekvienam epizodui reikia vartoti daugiau nei vieną vaistinio preparato dozę.

Jei pacientui dažnai pasireiškia skausmo proveržio epizodai praėjus mažiau kaip 4 valandoms arba būna daugiau kaip keturi skausmo proveržio epizodai per 24 valandas, iš naujo įvertinus skausmą reikia apsvarstyti bazinio gydymo opioidų dozės koregavimo reikalingumą.

Atsiradus netoleruojamų ar neišnykstančių nepageidaujamų reakcijų, reikia mažinti dozę arba Instanyl keisti kitokiu analgetiku.

Gydymo nutraukimas

Jei ligoniui nebeatsiranda skausmo proveržio epizodų, Instanyl vartojimą būtina nutraukti nedelsiant. Nuolatinio bazinio skausmo malšinimas turi būti tęsiamas.

Jei būtina nutraukti gydymą visais opioidais, gydytojas tokį pacientą privalo atidžiai stebėti, kadangi, siekiant išvengti staigaus nutraukimo reakcijų, opiodų dozę būtina laipsniškai mažinti.

Specifinės pacientų grupės

Senyviems pacientams

Duomenų apie Instanyl farmakokinetiką, veiksmingumą ir saugumą vyresniems kaip 65 metų pacientams yra nedaug. Palyginti su jaunais žmonėmis, senyvų ligonių organizme klirensas gali sumažėti, pusinės eliminacijos laikas pailgėti, o jautrumas fentaniliui padidėti. Senyvus, išsekusius ar nusilpusius pacientus būtina gydyti atsargiai.

Klinikinių tyrimų metu gauta duomenų, kad senyviems pacientams parenkama veiksminga dozė buvo mažesnė nei jaunesniems kaip 65 metų ligoniams. Instanyl dozę senyviems ligoniams reikia laipsniškai parinkti ypač atsargiai.

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Instanyl pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, būtina skirti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Instanyl pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, būtina skirti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Instanyl saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų dar neištirti.

Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Instanyl skirtas vartoti į nosį.

Rekomenduojama, kad Instanyl vartojimo metu pacientas tiesiai sėdėtų arba stovėtų. Po kiekvieno pavartojimo reikia nuvalyti nosinio purkštuvo galiuką.

Atsargumo priemonės prieš ruošiant ar vartojant šį vaistinį preparatą

Prieš Instanyl vartojimą pirmą kartą nosies purškalą reikia užtaisyti, kol atsiras smulkus rūkas (paprastai nosies purškalą reikia išpurkšti į orą 3-4 kartus).

Jei vaistinio preparato nevartota ilgiau kaip septynias dienas, prieš dozės vartojimą nosies purškalą reikia vėl užtaisyti padarant vieną išpurškimą į orą.

Užtaisant į aplinką išsiskiria vaistinio preparato, todėl pacientui reikia nurodyti, kad užtaisyti reikia gerai vėdinamoje patalpoje, nukreipus puršktuvą nuo paciento ir kitų žmonių bei nuo paviršių ir daiktų, prie kurių galėtų prisiliesti kiti žmonės, ypač vaikai.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. Pacientai, kuriems netaikomas palaikomasis gydymas opioidais, nes jiems yra didesnis kvėpavimo slopinimo pavojus.

Kitokio ūmaus skausmo, kuris nėra skausmo proveržis, gydymas.

Sunkus kvėpavimo slopinimas arba sunki obstrukcinė plaučių liga.

Buvusi veido radioterapija.

Pasikartojantys epistaksės epizodai (žr. 4.4 skyrių).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kvėpavimo slopinimas

Kai kuriems pacientams fentanilis gali kliniškai reikšmingai slopinti kvėpavimą, todėl būtina stebėti, ar tokio poveikio nepasireiškia. Ligoniai, kurie jaučia skausmą ir nuolat vartoja opioidų, pripranta prie kvėpavimo slopinimo, todėl tokio poveikio rizika jiems būna mažesnė. Kvėpavimo slopinimo riziką gali didinti kartu vartojami centrinę nervų sistemą veikiantys vaistiniai preparatai (žr. 4.5 skyrių).

Lėtinė plaučių liga

Ligoniams, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga, nepageidaujamos fentanilio reakcijos gali būti sunkesnės. Tokiems pacientams opioidai gali silpninti kvėpavimo centro veiklą ir didinti kvėpavimo takų pasipriešinimą.

Inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimas

Ligoniams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus kepenų ar inkstų funkcijos sutrikimas, fentanilio būtina skirti atsargiai. Kepenų ir inkstų funkcijos sutrikimo įtaka Instanyl farmakokinetikai netirta, tačiau nustatyta, kad į veną vartojamo fentanilio klirensas kepenų ar inkstų funkcijos sutrikimo atveju pakinta, nes pasireiškia poveikis metaboliniam klirensui ir plazmos baltymams.

Padidėjęs intrakranialinis spaudimas

Fentaniliu reikia atsargiai gydyti ligonius, kurių intrakranialinis spaudimas padidėjęs, sutrikusi sąmonė arba kurie ištikti komos.

Pacientai, kuriems diagnozuotas smegenų navikas ar galvos trauma, Instanyl turi būti gydomi atsargiai.

Širdies ligos

Fentanilis gali sukelti bradikardiją. Pacientams, kurie anksčiau sirgo arba dabar serga širdies ritmo sutrikimais, pasireiškiančiais širdies susitraukimų dažnio sulėtėjimu, fentanilį reikia vartoti atsargiai. Opioidai gali sukelti hipotenziją, ypač tais atvejais, kai yra hipovolemija. Pacientams, kuriems yra hipotenzija ir (arba) hipovolemija, Instanyl būtina skirti atsargiai.

Serotonino sindromas

Reikia imtis atsargumo priemonių, jei Instanyl vartojamas kartu su vaistais, kurie veikia serotoninergines neuromediatorių sistemas.

Kartu vartojant serotonerginius vaistus, pvz., selektyviuosius serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI) bei serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI), taip pat vaistus, kurie gali trikdyti serotonino metabolizmą (įskaitant monoaminooksidazės inhibitorius [MAO inhibitorius]), gali pasireikšti potencialiai gyvybei pavojingas serotonino sindromas. Jis gali pasireikšti vartojant rekomenduojamą dozę.

Esant serotonino sindromui, gali pasireikšti psichinės būklės pokyčiai (pvz., susijaudinimas, haliucinacijos, koma), autonominis nestabilumas (pvz., tachikardija, nepastovus kraujospūdis, hipertermija), nervų ir raumenų sutrikimai (pvz., hiperrefleksija, koordinacijos nebuvimas, raumenų sąstingis) ir (arba) virškinimo trakto bei žarnyno simptomai (pvz., pykinimas, vėmimas, viduriavimas) ir kt.

Įtarus serotonino sindromą, gydymą Instanyl reikia nutraukti.

Nosies būklės

Jei Instanyl vartojimo metu kartojasi epistaksės ar nosies diskomforto epizodai, reikia apsvarstyti, ar neskirti kitaip vartojamų vaistinių preparatų skausmo proveržiui malšinti.

Įprastas peršalimas

Bendra fentanilio ekspozicija pacientų, kuriems yra įprastas peršalimas, organizme, jei nevartota nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų, yra panaši į būnančią sveikų pacientų organizme. Informacijos apie nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų vartojimą kartu pateikta 4.5 skyriuje.

Piktnaudžiavimą sukeliantis poveikis ir priklausomybė

Prie kartotinai vartojamų opioidų, pvz., fentanilio, galima priprasti, gali atsirasti fizinė ir (arba) psichinė priklausomybė, tačiau vartojant opioidų nuo vėžio sukeliamo skausmo toks poveikis pasitaiko retai.

Nutraukimo simptomai

Nutraukimo simptomų gali atsirasti pavartojus medžiagų, sukeliančių antagonistinį poveikį opioidiniams receptoriams, pvz., naloksono, arba mišrų agonistinį-antagonistinį poveikį sukeliančių analgetikų (pvz., pentazocino, butorfanolo, buprenorfino, nalbufino).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vartojant fentanilį su serotonerginiu preparatu, tokiu kaip selektyvusis serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI), serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI) arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAO inhibitorius), gali padidėti gyvybei pavojingos būklės – serotonino sindromo – rizika.

Instanyl nerekomenduojama vartoti pacientams, kurie per paskutiniąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės (MAO) inhibitorių, kadangi buvo atvejų, kai opioidiniai analgetikai sunkiai ir neprognozuojamai sustiprino MAO inhibitorių poveikį.

Fentanilį daugiausia metabolizuoja žmogaus citochromo P450 3A4 izofermento sistema (CYP3A4), todėl Instanyl vartojant kartu su vaistiniais preparatais, kurie daro įtaką CYP3A4 aktyvumui, gali pasireikšti sąveika. Kartu vartojant 3A4 aktyvumą didinančių vaistinių preparatų, Instanyl veiksmingumas gali sumažėti. Kartu su Instanyl vartojant stiprių CYP3A4 inhibitorių (pvz., ritonaviro, ketokonazolo, itrakonazolo, troleandomicino, klaritromicino ir nelfinaviro) ar vidutinio stiprumo CYP3A4 inhibitorių (pvz., amprenaviro, aprepitanto, diltiazemo, eritromicino, flukonazolo, fosamprenaviro ir verapamilio), gali padidėti fentanilio koncentracija plazmoje, todėl gali atsirasti sunkių nepageidaujamų reakcijų į vaistinį preparatą, įskaitant mirtiną kvėpavimo slopinimą. Pacientus, Instanyl vartojančius kartu su vidutinio stiprumo ar stipriais CYP3A4 inhibitoriais, būtina atidžiai stebėti ilgesnį laikotarpį, dozę didinti reikia atsargiai.

Farmakokinetinės sąveikos tyrimo metu nustatyta, kad oksimetazolino vartojantiems pacientams į nosį pavartoto fentanilio didžiausia koncentracija plazmoje sumažėjo maždaug 50%, o laikas iki Cmax atsiradimo (Tmax) padvigubėjo. Instanyl veiksmingumas gali sumažėti. Kartu vartoti nosies gleivinės paburkimą mažinančių vaistinių preparatų nerekomenduojama (žr. 5.2 skyrių).

Jei kartu su Instanyl vartojama kitokių centrinę nervų sistemą slopinančių vaistinių preparatų, įskaitant kitokius opioidus, raminamuosius ar migdomuosius vaistinius preparatus, bendrojo poveikio anestetikus, fenotiazinus, trankviliantus, griaučių raumenis atpalaiduojančius vaistinius preparatus, raminamąjį poveikį sukeliančius antihistamininius vaistinius preparatus ir alkoholį, gali pasireikšti adityvus slopinamasis poveikis.

Tuo pat metu Instanyl ir dalinio poveikio opioidų agonistų-antagonistų (pvz., buprenorfino, nalbufino, pentazocino) vartoti nerekomenduojama. Jiems būdingas didelis afinitetas opioidiniams receptoriams ir reliatyviai mažas vidinis aktyvumas, todėl iš dalies neutralizuojamas analgezinis fentanilio poveikis ir nuo opioidų priklausomiems pacientams gali atsirasti nutraukimo simptomų.

Instanyl vartojimas kartu su kitais pro nosį vartojamais vaistiniais preparatais (kitokiais nei oksimetazolinas) klinikinių tyrimų metu netirtas. Rekomenduojama apsvarstyti gretutinių ligų, kurias

galima gydyti į nosį vartojamais vaistiniais preparatais, gydymą kitaip vartojamais vaistiniais preparatais.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumo laikotarpis

Reikiamų duomenų apie fentanilio vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas. Instanyl nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.

Jei nėštumo laikotarpiu fentanilio vartojama ilgą laiką, naujagimiui gali pasireikšti nutraukimo sindromas.

Gimdymo ir išstūmimo (įskaitant cezario pjūvį) metu fentanilį vartoti nerekomenduojama, kadangi jo prasiskverbia per placentą ir vaisiui gali sukelti kvėpavimo slopinimą. Jei Instanyl pavartota, būtina turėti paruošto vaikui sušvirkšti priešnuodžio.

Žindymo laikotarpis

Fentanilio patenka į motinos pieną; žindomam kūdikiui jis gali sukelti raminamąjį poveikį bei kvėpavimo slopinimą. Fentanilio žindyvėms vartoti negalima ir negalima vėl pradėti žindymo, kol po paskutinės fentanilio dozės suvartojimo praėjo mažiau nei 5 dienos.

Vaisingumas

Duomenų apie poveikį žmonių vaisingumui nėra. Tyrimų su gyvūnais metu raminamąjį poveikį sukeliančios dozės slopino patinų ir patelių vislumą (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Vis dėlto žinoma, kad opioidiniai analgetikai blogina protinius ir (arba) fizinius gebėjimus, reikalingus vairuoti ar valdyti mechanizmus. Jei atsiranda somnolencija, galvos svaigimas, regos sutrikimų ar kitos nepageidaujamos reakcijos, galinčios pabloginti gebėjimą vairuoti ar valdyti mechanizmus, pacientams reikia patarti minėtų veiksmų neatlikinėti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Tikėtina, kad vartojant Instanyl gali atsirasti opioidams tipinių nepageidaujamų reakcijų. Dažniausiai dauguma iš šių reakcijų išnyksta arba susilpnėja tęsiant vaistinio preparato vartojimą. Sunkiausios nepageidaujamos reakcijos yra kvėpavimo slopinimas, galintis sukelti apnėją ar kvėpavimo sustojimą, kraujotakos slopinimas, hipotenzija ir šokas, todėl visus pacientus būtina atidžiai stebėti, ar neatsiranda minėtų reakcijų.

Klinikinių Instanyl tyrimų metu vertintas preparato saugumas ir veiksmingumas malšinant skausmo proveržį. Visi pacientai nuo nuolatinio skausmo vartojo opioidų, pvz., pailginto atpalaidavimo morfino ar transderminio fentanilio, todėl negalima tiksliai nustatyti, ar pastebėtą poveikį sukėlė tik Instanyl. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, kurios klinikinių Instanyl tyrimų metu buvo laikomos bent jau galimai susijusiomis su gydymu.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Pagal atsiradimo dažnį nepageidaujamas poveikis skirstomas taip: labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Klinikinių tyrimų metu ir poregistraciniu laikotarpiu gauta pranešimų apie šias Instanyl ir (arba) kitų junginių, kurių sudėtyje yra fentanilio, nepageidaujamas reakcijas:

Organų sistemų klasė

Dažni

Nedažni

Dažnis nežinomas

Psichikos sutrikimai

 

Priklausomybė,

Haliucinacijos

 

 

nemiga

 

Nervų sistemos sutrikimai

Somnolencija, galvos

Raminamasis

Traukuliai

 

svaigimas, galvos

poveikis, mioklonija,

 

 

skausmas

parestezija,

 

 

 

dizestezija, disgeuzija

 

Ausų ir labirintų sutrikimai

Galvos sukimasis

Supimo liga

 

Širdies sutrikimai

 

Hipotenzija

 

Kraujagyslių sutrikimai

Veido raudonis,

 

 

 

karščio pylimas

 

 

Kvėpavimo sistemos,

Gerklės dirginimas

Kvėpavimo

Nosies pertvaros

krūtinės ląstos ir

 

slopinimas, epistaksė,

perforacija

tarpuplaučio sutrikimai

 

nosies opos, rinorėja

 

Virškinimo trakto

Pykinimas, vėmimas

Vidurių užkietėjimas,

Viduriavimas

sutrikimai

 

stomatitas, burnos

 

 

 

džiūvimas

 

Odos ir poodinio audinio

Hiperhidrozė

Odos skausmas,

 

sutrikimai

 

niežulys

 

Bendrieji sutrikimai ir

 

Karščiavimas

Nuovargis,

vartojimo vietos

 

 

negalavimas,

pažeidimai

 

 

periferinė edema,

 

 

 

nutraukimo

 

 

 

sindromas*

 

 

 

 

Sužalojimai,

 

 

Griuvimas

apsinuodijimai ir procedūrų

 

 

 

komplikacijos

 

 

 

* Vartojant per gleivinę įsisavinamą fentanilį pasireiškė opioidų nutraukimo simptomų, pavyzdžiui, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, nerimas, šaltkrėtis, tremoras ir prakaitavimas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Simptomai

Tikėtini fentanilio perdozavimo simptomai yra stipresnis farmakologinis poveikis, pvz., letargija, koma ir sunkus kvėpavimo slopinimas. Kiti galimi simptomai yra hipotermija, raumenų tonuso susilpnėjimas, bradikardija ir hipotenzija. Toksinio poveikio požymiai yra stiprus raminamasis poveikis, ataksija, miozė, traukuliai ir kvėpavimo slopinimas (pagrindinis simptomas).

Gydymas

Jeigu yra kvėpavimo slopinimas, būtina nedelsiant imtis priemonių jį nutraukti, įskaitant paciento stimuliavimą kalbinant ar judinant. Po to galima sušvirkšti specifinio opioidų antagonisto, pvz., naloksono. Perdozavimo sukeltas kvėpavimo slopinimas gali trukti ilgiau nei opioidų antagonisto poveikis. Antagonisto pusinės eliminacijos laikas gali būti trumpas, todėl jo gali reikėti vartoti papildomai arba nuolat infuzuoti. Narkotinio poveikio nutraukimas gali lemti ūminio skausmo atsiradimą bei paskatinti katecholaminų išsiskyrimą.

Jei reikalauja klinikinė būklė, būtina atkurti ir palaikyti kvėpavimo takų praeinamumą (orofaringiniu ar endotrachėjiniu vamzdeliu), duoti kvėpuoti deguonies ir atlikti dalinę ar visišką dirbtinę plaučių ventiliaciją. Būtina palaikyti tinkamą kūno temperatūrą bei skysčių vartojimą.

Jei atsiranda sunki hipotenzija ar ji užsitęsia, reikia įtarti, kad atsirado hipovolemija. Tokiu atveju būtina skirti reikiamą parenteralinę skysčių terapiją.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – analgetikai, opioidai, ATC kodas – N02AB03

Veikimo mechanizmas

Fentanilis yra opioidinis analgetikas, labiausiai kaip grynas agonistas veikiantis opioidinius μ

receptorius bei pasižymintis mažu afinitetu δ ir κ opioidiniams receptoriams. Pagrindinis gydomasis poveikis yra analgezija. Antriniai farmakologiniai efektai yra kvėpavimo slopinimas, bradikardija, hipotermija, vidurių užkietėjimas, miozė, fizinė priklausomybė ir euforija.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Instanyl (50 mikrogramų, 100 mikrogramų ir 200 mikrogramų) veiksmingumas ir saugumas vertinti dviejų atsitiktinių imčių dvigubai koduotų kryžminių placebu kontroliuotų pagrindinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 279 opioidus toleruojantys suaugę 32-86 metų vėžiu sergantys pacientai, kuriems pasireikšdavo skausmo proveržis , metu. Ligoniams, vartojantiems opioidų palaikomajam gydymui, per parą vidutiniškai būdavo 1-4 epizodai. Antrajame centriniame tyrime dalyvavę pacientai prieš tai dalyvavo Instanyl farmakokinetikos tyrime arba pirmajame centriniame tyrime.

Klinikinių tyrimų metu įrodytas Instanyl veiksmingumas ir saugumas. Aiškios koreliacijos tarp palaikomosios opioidų dozės ir Instanyl dozės nenustatyta, tačiau antrojo centrinio tyrimo metu pastebėta tendencija, kad ligoniai, vartoję mažą palaikomąją opioidų dozę, skausmą veiksmingai numalšindavo atitinkamai mažesnio stiprumo Instanyl, negu pacientai, vartoję didesnę palaikomąją opioidų dozę. Toks poveikis labiausiai pasireiškė ligoniams, tyrimo pabaigoje vartojusiems

50 mikrogramų Instanyl dozę.

Klinikinių vėžiu sergančių pacientų tyrimų metu dažniausiai buvo vartojamos 100 mikrogramų ir 200 mikrogramų dozės; vis dėlto malšinant skausmo proveržį vėžiu sergantiems pacientams, Instanyl dozę reikia laipsniškai koreguoti iki optimalios (žr. 4.2 skyrių).

Nustatyta, kad vartojant visų trijų rūšių stiprumo Instanyl, skausmo stiprumo skirtumas po 10 minučių

(PID10) buvo statistiškai reikšmingai (p<0,001) didesnis, negu vartojant placebo. Be to, Instanyl buvo reikšmingai pranašesnis už placebą vertinant skausmo proveržio susilpnėjimą po vartojimo praėjus 10, 20, 40 ir 60 minučių. PID po 60 minučių (SPID0-60) apibendrinimo analizė parodė, kad vartojant visų trijų rūšių stiprumo Instanyl vidutinis SPID0-60 įvertinimas buvo didesnis ,negu vartojant placebo

(p<0,001), vadinasi, 60 minučių laikotarpiu Instanyl skausmą malšino geriau nei placebas.

Instanyl saugumas ir veiksmingumas tirtas pacientams, kurie šio vaistinio preparato vartojo prasidėjus skausmo proveržio epizodui. Instanyl negalima vartoti profilaktikai.

Klinikinės Instanyl vartojimo patirties su ligoniais, kurie baziniam gydymui vartojo dozę, atitinkančią

≥ 500 mg morfino paros dozę ar ≥ 200 mikrogramų per valandą transderminio fentanilio dozę, yra nedaug.

Klinikinių tyrimų metu didesnės kaip 400 mikrogramų Instanyl dozės netirtos.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Fentanilis yra labai lipofiliškas. Fentaniliui būdinga pasiskirstymo trijose kamerose kinetika. Tyrimų su gyvūnais duomenys rodo, kad absorbuotas fentanilis greitai pasiskirsto smegenyse, širdyje, plaučiuose, inkstuose ir blužnyje, o po to lėtai persiskirsto raumenyse ir riebaluose. Prie plazmos

baltymų prisijungia maždaug 80% fentanilio. Absoliutus biologinis Instanyl prieinamumas yra

maždaug 89%.

Klinikiniai duomenys rodo, kad fentanilis per nosies gleivinę absorbuojamas labai greitai. Opioidus toleruojančiam vėžiu sergančiam pacientui pavartojus vienkartinę 50-200 mikrogramų fentanilio dozę, greitai atsiranda Cmax (0,35-1,2 ng/ml). Atitinkama Tmax mediana yra 12-15 minučių. Tačiau sveikiems savanoriams dozės proporciniame tyrime buvo nustatytos didesnės Tmax reikšmės.

Pasiskirstymas

Pradinio į veną sušvirkšto fentanilio pasiskirstymo pusinis laikas yra maždaug 6 minutės, panašus pusinis laikas yra ir į nosį pavartojus Instanyl. Vėžiu sergančių pacientų organizme Instanyl pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 3-4 valandos.

Biotransformacija

Daugiausia fentanilio metabolizuojama kepenyse dalyvaujant CYP3A4. Pagrindinis metabolitas norfentanilis yra neveiklus.

Eliminacija

Maždaug 75 % fentanilio išsiskiria su šlapimu, daugiausia neaktyvių metabolitų pavidalu, mažiau nei 10% – nepakitusios veikliosios medžiagos pavidalu. Maždaug 9 % dozės (daugiausia metabolitų pavidalu) išsiskiria su išmatomis.

Tiesinis pobūdis

Instanyl kinetika yra tiesinė. 50-400 mikrogramų Instanyl dozės tiesinis pobūdis įrodytas tyrimų su sveikais žmonėmis metu.

Buvo atliktas Instanyl ir nosies kraujagysles sutraukiančio vaistinio preparato (oksimetazolino) sąveikos tyrimas. Alerginiu rinitu sergantys pacientai iki Instanyl vartojimo likus valandai pavartodavo oksimetazolino nosies purškalo. Biologinis fentanilio prieinamumas (AUC) oksimetazolinu pavartojus ir nepavartojus buvo panašus, tačiau oksimetazolino pavartojusiems pacientams fentanilio Cmax sumažėjo, o Tmax padidėjo du kartus. Bendra fentanilio ekspozicija alerginiu rinitu sirgusių ir nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nevartojusių ligonių organizme buvo panaši į sveikų žmonių. Kartu vartoti nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

Bioekvivalentiškumas

Farmakokinetinio tyrimo metu nustatyta, kad Instanyl vienadozis ir daugiadozis nosies purškalas yra bioekvivalentiški.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir kancerogeninio poveikio ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Poveikio vislumui ir ankstyvajam embriono vystymuisi tyrimų su žiurkėmis metu didelės dozės (300 µg/kg kūno svorio per parą po oda) sukėlė su patinais susijusį poveikį, kuris atitiko tyrimų su gyvūnais metu pasireiškusį raminamąjį fentanilio poveikį. Be to, tyrimų su žiurkių patelėmis metu nustatytas vaisingumo sumažėjimas ir embrionų žuvimo padažnėjimas. Vėlesni tyrimai parodė, kad

poveikį embrionui lemia toksinis poveikis patelei, o ne tiesioginis medžiagos poveikis besivystančiam embrionui. Prenatalinio ir postnatalinio vystymosi tyrimo metu šiek tiek patelių kūno svorį mažinanti dozė reikšmingai sumažino palikuonių išgyvenamumą. Toks poveikis gali būti susijęs arba su sumažėjusiu patelių rūpinimusi palikuonimis, arba su tiesioginiu fentanilio poveikiu jaunikliams. Poveikio palikuonių somatiniam vystymuisi ir elgesiui neatsirado. Teratogeninio poveikio nenustatyta.

Lokalaus Instanyl toleravimo tyrimų su mažomis kiaulėmis metu nustatyta, kad Instanyl toleruojamas gerai.

Kancerogeninio poveikio tyrimų (26 savaičių biologinis Tg.AC transgeninių pelių tyrimas su ant odos skiriamos formos vaistu; dviejų metų kancerogeninio fentanilio poveikio žiurkėms tyrimai su po oda skiriamos formos vaistu) metu onkogeninę riziką patvirtinančių radinių neaptikta. Kancerogeniškumo tyrimo su žiurkėmis metu smegenų įvertinimas parodė gyvūnų, kuriems buvo duodamos didelės fentanilio citrato dozės, smegenų pakitimus. Šių duomenų reikšmė žmogui nežinoma.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas

Dinatrio fosfatas dihidratas

Išgrynintas vanduo

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas) 3 metai.

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas) 42 mėnesiai

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas) 4 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Flakoną laikyti vertikaliai.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Vaikų neatidaroma dėžutė, kurioje yra 1 tipo rudo stiklo flakonas su dozavimo pompa ir nuo dulkių saugančiu dangteliu.

Tiekiamos toliau išvardyto dydžio pakuotės.

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

1,8 ml (0,90 mg fentanilio): galima išpurkšti 10 dozių po 50 mikrogramų 2,9 ml (1,45 mg fentanilio): galima išpurkšti 20 dozių po 50 mikrogramų 5,0 ml (2,50 mg fentanilio): galima išpurkšti 40 dozių po 50 mikrogramų

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

1,8 ml (1,80 mg fentanilio): galima išpurkšti 10 dozių po 100 mikrogramų 2,9 ml (2,90 mg fentanilio): galima išpurkšti 20 dozių po 100 mikrogramų 5,0 ml (5,00 mg fentanilio): galima išpurkšti 40 dozių po 100 mikrogramų

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

1,8 ml (3,60 mg fentanilio): galima išpurkšti 10 dozių po 200 mikrogramų 2,9 ml (5,80 mg fentanilio): galima išpurkšti 20 dozių po 200 mikrogramų 5,0 ml (10,00 mg fentanilio): galima išpurkšti 40 dozių po 200 mikrogramų

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Kadangi fentanilio gali būti pavartota ne pagal paskirtį bei flakone gali būti likę nepavartoto tirpalo, panaudotą ir nepanaudotą nosies purškalą (tirpalą) reikia sistemingai ir tinkamai grąžinti į vaistinę vaikų neatidaromoje dėžutėje ir sunaikinti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

EU/1/09/531/001-003

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

EU/1/09/531/004-006

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

EU/1/09/531/007-009

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2009 m. liepos mėn. 20 d.

Paskutinio perregistravimo data 2014 m. balandžio 23 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 50 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

Instanyl 100 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

Instanyl 200 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Instanyl 50 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

 

 

Kiekvienoje vienadozėje talpyklėje yra viena fentanilio citrato dozė

(100 mikrolitrų),

atitinkanti

50 mikrogramų fentanilio.

 

 

Instanyl 100 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

 

Kiekvienoje vienadozėje talpyklėje yra viena fentanilio citrato dozė

(100 mikrolitrų),

atitinkanti

100 mikrogramų fentanilio.

 

 

Instanyl 200 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

 

Kiekvienoje vienadozėje talpyklėje yra viena fentanilio citrato dozė

(100 mikrolitrų),

atitinkanti

200 mikrogramų fentanilio.

 

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

 

 

3.

FARMACINĖ FORMA

 

 

Nosies purškalas (tirpalas) (nosies purškalas).

Skaidrus bespalvis tirpalas.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Instanyl malšinamas suaugusių žmonių, kuriems dėl vėžio sukelto lėtinio skausmo jau skiriamas palaikomasis gydymas opioidais, skausmo proveržis. Skausmo proveržis yra laikinas skausmo paūmėjimas, pasireiškiantis greta kitokiu būdu kontroliuojamo nuolatinio skausmo.

Palaikomąjį gydymą opioidais gaunantys pacientai yra tokie ligoniai, kurie savaitę ar ilgiau vartoja ne mažesnę kaip 60 mg per parą geriamojo morfino dozę, ne mažesnę kaip 25 mikrogramų per valandą fentanilio dozę transdermaliai, ne mažesnę kaip 30 mg oksikodono paros dozę, ne mažesnę kaip 8 mg geriamojo hidromorfono paros dozę arba tokį patį analgezinį poveikį sukeliančią kitokio opioido dozę.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą turi pradėti ir toliau prižiūrėti gydytojas, turintis vėžiu sergančių pacientų gydymo opioidais patirties. Gydytojai turi prisiminti, kad fentaniliu gali būti piktnaudžiaujama.

Dozavimas

Kiekvienam pacientui dozė turi būti laipsniškai didinama iki tokios dozės, kuri užtikrina tinkamą analgeziją, o nepageidaujamos reakcijos į vaistinį preparatą būna toleruojamos. Laipsniško dozės parinkimo metu pacientą būtina atidžiai stebėti.

Dozę norint laipsniškai padidinti, pacientas privalo kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą.

Klinikinių tyrimų metu skausmo proveržiui malšinti vartota Instanyl dozė nepriklausė nuo palaikomosios opioido paros dozės (žr. 5.1 skyrių).

Didžiausia paros dozė. Vaistinio preparato galima vartoti ne daugiau kaip keturiems skausmo proveržio epizodams malšinti per parą, kiekvieno epizodo metu galima vartoti ne daugiau kaip dvi dozes (tarp šių dozių vartojimo turi būti ne mažesnė kaip 10 minučių pertrauka).

Laipsniško dozės parinkimo bei palaikomojo gydymo laikotarpiu pacientai kitą skausmo proveržio epizodą Instanyl gali malšinti po 4 valandų. Ypatingais atvejais, kai naujas epizodas pasireiškia anksčiau, pacientas gali vartoti Instanyl jam malšinti, tačiau turi palaukti bent 2 valandas. Jei pacientui dažnai pasireiškia skausmo proveržio epizodai praėjus mažiau kaip 4 valandoms arba būna daugiau kaip keturi skausmo proveržio epizodai per 24 valandas, iš naujo įvertinus skausmą reikia apsvarstyti bazinio gydymo opioidų dozės koregavimo reikalingumą.

Laipsniškas dozės parinkimas

Prieš pradedant laipsniškai parinkti Instanyl dozę, bazinis nuolatinis skausmas turi būti kontroliuojamas nuolat vartojamais opioidais, be to, turi būti numatoma, kad nebus daugiau kaip keturių skausmo proveržio epizodų per parą.

Laipsniško dozės parinkimo metodas

Pradinė dozė yra vienas 50 mikrogramų įpurškimas į vieną šnervę. Vėliau dozė pagal poreikį didinama atsižvelgiant į galimą vaistinio preparato stiprumą (50 mikrogramų, 100 mikrogramų ir

200 mikrogramų). Jei tinkamo analgezinio poveikio nepasireiškia, dar kartą tokio paties stiprumo vaistinį preparatą galima pavartoti ne anksčiau kaip po 10 minučių. Kiekvienas laipsniškas dozės (didesnio stiprumo vaistinio preparato vartojimas) didinimas turi būti vertinamas kelių epizodų metu.

Pradinė 50 mikrogramų dozė

- Vienos Instanyl dozės pavartojimas

- Laukiama 10 minučių

Reikiamas skausmo susilpnėjimas po vienos Instanyl dozės pavartojimo

Taip

Dozė nustatyta

Ne

Dar kartą vartojama tokia pati dozė.

Apsvarstyti didesnės dozės vartojimą kito epizodo metu.

Palaikomasis gydymas

Kai atlikus aukščiau minėtus veiksmus nustatoma dozė, pacientas turi toliau vartoti tokio stiprumo Instanyl. Jei skausmas sumažėja nepakankamai, ne anksčiau kaip po 10 minučių galima dar kartą pavartoti tokią pačią dozę.

Dozės koregavimas

Paprastai palaikomajam gydymui vartojamo Instanyl stiprumą būtina didinti, jei kelių vienas po kito buvusių skausmo proveržio epizodų metu kiekvienam epizodui reikia vartoti daugiau nei vieną vaistinio preparato dozę.

Jei pacientui dažnai pasireiškia skausmo proveržio epizodai praėjus mažiau kaip 4 valandoms arba būna daugiau kaip keturi skausmo proveržio epizodai per 24 valandas, iš naujo įvertinus skausmą reikia apsvarstyti bazinio gydymo opioidų dozės koregavimo reikalingumą.

Atsiradus netoleruojamų ar neišnykstančių nepageidaujamų reakcijų, reikia mažinti dozę arba Instanyl keisti kitokiu analgetiku.

Gydymo nutraukimas

Jei ligoniui nebeatsiranda skausmo proveržio epizodų, Instanyl vartojimą būtina nutraukti nedelsiant. Nuolatinio bazinio skausmo malšinimas turi būti tęsiamas.

Jei būtina nutraukti gydymą visais opioidais, gydytojas tokį pacientą privalo atidžiai stebėti, kadangi, siekiant išvengti staigaus nutraukimo reakcijų, opiodų dozę būtina laipsniškai mažinti.

Specifinės pacientų grupės

Senyviems pacientams

Duomenų apie Instanyl farmakokinetiką, veiksmingumą ir saugumą vyresniems kaip 65 metų pacientams yra nedaug. Palyginti su jaunais žmonėmis, senyvų ligonių organizme klirensas gali sumažėti, pusinės eliminacijos laikas pailgėti, o jautrumas fentaniliui padidėti. Senyvus, išsekusius ar nusilpusius pacientus būtina gydyti atsargiai.

Klinikinių tyrimų metu gauta duomenų, kad senyviems pacientams parenkama veiksminga dozė buvo mažesnė nei jaunesniems kaip 65 metų ligoniams. Instanyl dozę senyviems ligoniams reikia laipsniškai parinkti ypač atsargiai.

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Instanyl pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, būtina skirti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Instanyl pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, būtina skirti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Instanyl saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų dar neištirti.

Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Instanyl skirtas vartoti į nosį.

Rekomenduojama, kad Instanyl vartojimo metu pacientas tiesiai sėdėtų arba stovėtų. Po kiekvieno pavartojimo reikia nuvalyti nosinio purkštuvo galiuką.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. Pacientai, kuriems netaikomas palaikomasis gydymas opioidais, nes jiems yra didesnis kvėpavimo slopinimo pavojus.

Kitokio ūmaus skausmo, kuris nėra skausmo proveržis, gydymas. Sunkus kvėpavimo slopinimas arba sunki obstrukcinė plaučių liga. Buvusi veido radioterapija.

Pasikartojantys epistaksės epizodai (žr. 4.4 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kvėpavimo slopinimas

Kai kuriems pacientams fentanilis gali kliniškai reikšmingai slopinti kvėpavimą, todėl būtina stebėti, ar tokio poveikio nepasireiškia. Ligoniai, kurie jaučia skausmą ir nuolat vartoja opioidų, pripranta prie kvėpavimo slopinimo, todėl tokio poveikio rizika jiems būna mažesnė. Kvėpavimo slopinimo riziką gali didinti kartu vartojami centrinę nervų sistemą veikiantys vaistiniai preparatai (žr. 4.5 skyrių).

Lėtinė plaučių liga

Ligoniams, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga, nepageidaujamos fentanilio reakcijos gali būti sunkesnės. Tokiems pacientams opioidai gali silpninti kvėpavimo centro veiklą ir didinti kvėpavimo takų pasipriešinimą.

Inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimas

Ligoniams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus kepenų ar inkstų funkcijos sutrikimas, fentanilio būtina skirti atsargiai. Kepenų ir inkstų funkcijos sutrikimo įtaka Instanyl farmakokinetikai netirta, tačiau nustatyta, kad į veną vartojamo fentanilio klirensas kepenų ar inkstų funkcijos sutrikimo atveju pakinta, nes pasireiškia poveikis metaboliniam klirensui ir plazmos baltymams.

Padidėjęs intrakranialinis spaudimas

Fentaniliu reikia atsargiai gydyti ligonius, kurių intrakranialinis spaudimas padidėjęs, sutrikusi sąmonė arba kurie ištikti komos.

Pacientai, kuriems diagnozuotas smegenų navikas ar galvos trauma, Instanyl turi būti gydomi atsargiai.

Širdies ligos

Fentanilis gali sukelti bradikardiją. Pacientams, kurie anksčiau sirgo arba dabar serga širdies ritmo sutrikimais, pasireiškiančiais širdies susitraukimų dažnio sulėtėjimu, fentanilį reikia vartoti atsargiai. Opioidai gali sukelti hipotenziją, ypač tais atvejais, kai yra hipovolemija. Pacientams, kuriems yra hipotenzija ir (arba) hipovolemija, Instanyl būtina skirti atsargiai.

Serotonino sindromas

Reikia imtis atsargumo priemonių, jei Instanyl vartojamas kartu su vaistais, kurie veikia serotoninergines neuromediatorių sistemas.

Kartu vartojant serotonerginius vaistus, pvz., selektyviuosius serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI) bei serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI), taip pat vaistus, kurie gali trikdyti serotonino metabolizmą (įskaitant monoaminooksidazės inhibitorius [MAO inhibitorius]), gali pasireikšti potencialiai gyvybei pavojingas serotonino sindromas. Jis gali pasireikšti vartojant rekomenduojamą dozę.

Esant serotonino sindromui, gali pasireikšti psichinės būklės pokyčiai (pvz., susijaudinimas, haliucinacijos, koma), autonominis nestabilumas (pvz., tachikardija, nepastovus kraujospūdis, hipertermija), nervų ir raumenų sutrikimai (pvz., hiperrefleksija, koordinacijos nebuvimas, raumenų sąstingis) ir (arba) virškinimo trakto bei žarnyno simptomai (pvz., pykinimas, vėmimas, viduriavimas) ir kt.

Įtarus serotonino sindromą, gydymą Instanyl reikia nutraukti.

Nosies būklės

Jei Instanyl vartojimo metu kartojasi epistaksės ar nosies diskomforto epizodai, reikia apsvarstyti, ar neskirti kitaip vartojamų vaistinių preparatų skausmo proveržiui malšinti.

Įprastas peršalimas

Bendra fentanilio ekspozicija pacientų, kuriems yra įprastas peršalimas, organizme, jei nevartota nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų, yra panaši į būnančią sveikų pacientų organizme. Informacijos apie nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų vartojimą kartu pateikta 4.5 skyriuje.

Piktnaudžiavimą sukeliantis poveikis ir priklausomybė

Prie kartotinai vartojamų opioidų, pvz., fentanilio, galima priprasti, gali atsirasti fizinė ir (arba) psichinė priklausomybė, tačiau vartojant opioidų nuo vėžio sukeliamo skausmo toks poveikis pasitaiko retai.

Nutraukimo simptomai

Nutraukimo simptomų gali atsirasti pavartojus medžiagų, sukeliančių antagonistinį poveikį opioidiniams receptoriams, pvz., naloksono, arba mišrų agonistinį-antagonistinį poveikį sukeliančių analgetikų (pvz., pentazocino, butorfanolo, buprenorfino, nalbufino).

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vartojant fentanilį su serotonerginiu preparatu, tokiu kaip selektyvusis serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI), serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI) arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAO inhibitorius), gali padidėti gyvybei pavojingos būklės – serotonino sindromo – rizika.

Instanyl nerekomenduojama vartoti pacientams, kurie per paskutiniąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės (MAO) inhibitorių, kadangi buvo atvejų, kai opioidiniai analgetikai sunkiai ir neprognozuojamai sustiprino MAO inhibitorių poveikį.

Fentanilį daugiausia metabolizuoja žmogaus citochromo P450 3A4 izofermento sistema (CYP3A4), todėl Instanyl vartojant kartu su vaistiniais preparatais, kurie daro įtaką CYP3A4 aktyvumui, gali pasireikšti sąveika. Kartu vartojant 3A4 aktyvumą didinančių vaistinių preparatų, Instanyl veiksmingumas gali sumažėti. Kartu su Instanyl vartojant stiprių CYP3A4 inhibitorių (pvz., ritonaviro, ketokonazolo, itrakonazolo, troleandomicino, klaritromicino ir nelfinaviro) ar vidutinio stiprumo CYP3A4 inhibitorių (pvz., amprenaviro, aprepitanto, diltiazemo, eritromicino, flukonazolo, fosamprenaviro ir verapamilio), gali padidėti fentanilio koncentracija plazmoje, todėl gali atsirasti sunkių nepageidaujamų reakcijų į vaistinį preparatą, įskaitant mirtiną kvėpavimo slopinimą. Pacientus, Instanyl vartojančius kartu su vidutinio stiprumo ar stipriais CYP3A4 inhibitoriais, būtina atidžiai stebėti ilgesnį laikotarpį, dozę didinti reikia atsargiai.

Farmakokinetinės sąveikos tyrimo metu nustatyta, kad oksimetazolino vartojantiems pacientams į nosį pavartoto fentanilio didžiausia koncentracija plazmoje sumažėjo maždaug 50%, o laikas iki Cmax atsiradimo (Tmax) padvigubėjo. Instanyl veiksmingumas gali sumažėti. Kartu vartoti nosies gleivinės paburkimą mažinančių vaistinių preparatų nerekomenduojama (žr. 5.2 skyrių).

Jei kartu su Instanyl vartojama kitokių centrinę nervų sistemą slopinančių vaistinių preparatų, įskaitant kitokius opioidus, raminamuosius ar migdomuosius vaistinius preparatus, bendrojo poveikio anestetikus, fenotiazinus, trankviliantus, griaučių raumenis atpalaiduojančius vaistinius preparatus, raminamąjį poveikį sukeliančius antihistamininius vaistinius preparatus ir alkoholį, gali pasireikšti adityvus slopinamasis poveikis.

Tuo pat metu Instanyl ir dalinio poveikio opioidų agonistų-antagonistų (pvz., buprenorfino, nalbufino, pentazocino) vartoti nerekomenduojama. Jiems būdingas didelis afinitetas opioidiniams receptoriams ir reliatyviai mažas vidinis aktyvumas, todėl iš dalies neutralizuojamas analgezinis fentanilio poveikis ir nuo opioidų priklausomiems pacientams gali atsirasti nutraukimo simptomų.

Instanyl vartojimas kartu su kitais pro nosį vartojamais vaistiniais preparatais (kitokiais nei oksimetazolinas) klinikinių tyrimų metu netirtas. Rekomenduojama apsvarstyti gretutinių ligų, kurias galima gydyti į nosį vartojamais vaistiniais preparatais, gydymą kitaip vartojamais vaistiniais preparatais.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumo laikotarpis

Reikiamų duomenų apie fentanilio vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas. Instanyl nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.

Jei nėštumo laikotarpiu fentanilio vartojama ilgą laiką, naujagimiui gali pasireikšti nutraukimo sindromas.

Gimdymo ir išstūmimo (įskaitant cezario pjūvį) metu fentanilį vartoti nerekomenduojama, kadangi jo prasiskverbia per placentą ir vaisiui gali sukelti kvėpavimo slopinimą. Jei Instanyl pavartota, būtina turėti paruošto vaikui sušvirkšti priešnuodžio.

Žindymo laikotarpis

Fentanilio patenka į motinos pieną; žindomam kūdikiui jis gali sukelti raminamąjį poveikį bei kvėpavimo slopinimą. Fentanilio žindyvėms vartoti negalima ir negalima vėl pradėti žindymo, kol po paskutinės fentanilio dozės suvartojimo praėjo mažiau nei 5 dienos.

Vaisingumas

Duomenų apie poveikį žmonių vaisingumui nėra. Tyrimų su gyvūnais metu raminamąjį poveikį sukeliančios dozės slopino patinų ir patelių vislumą (žr. 5.3 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Vis dėlto žinoma, kad opioidiniai analgetikai blogina protinius ir (arba) fizinius gebėjimus, reikalingus vairuoti ar valdyti mechanizmus. Jei atsiranda somnolencija, galvos svaigimas, regos sutrikimų ar kitos nepageidaujamos reakcijos, galinčios pabloginti gebėjimą vairuoti ar valdyti mechanizmus, pacientams reikia patarti minėtų veiksmų neatlikinėti.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Tikėtina, kad vartojant Instanyl gali atsirasti opioidams tipinių nepageidaujamų reakcijų. Dažniausiai dauguma iš šių reakcijų išnyksta arba susilpnėja tęsiant vaistinio preparato vartojimą. Sunkiausios nepageidaujamos reakcijos yra kvėpavimo slopinimas, galintis sukelti apnėją ar kvėpavimo sustojimą, kraujotakos slopinimas, hipotenzija ir šokas, todėl visus pacientus būtina atidžiai stebėti, ar neatsiranda minėtų reakcijų.

Klinikinių Instanyl tyrimų metu vertintas preparato saugumas ir veiksmingumas malšinant skausmo proveržį. Visi pacientai nuo nuolatinio skausmo vartojo opioidų, pvz., pailginto atpalaidavimo morfino ar transderminio fentanilio, todėl negalima tiksliai nustatyti, ar pastebėtą poveikį sukėlė tik Instanyl. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, kurios klinikinių Instanyl tyrimų metu buvo laikomos bent jau galimai susijusiomis su gydymu.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Pagal atsiradimo dažnį nepageidaujamas poveikis skirstomas taip: labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Klinikinių tyrimų metu ir poregistraciniu laikotarpiu gauta pranešimų apie šias Instanyl ir (arba) kitų junginių, kurių sudėtyje yra fentanilio, nepageidaujamas reakcijas:

Organų sistemų klasė

Dažni

Nedažni

Dažnis nežinomas

Psichikos sutrikimai

 

Priklausomybė,

Haliucinacijos

 

 

nemiga

 

Nervų sistemos sutrikimai

Somnolencija, galvos

Raminamasis

Traukuliai

 

svaigimas, galvos

poveikis, mioklonija,

 

 

skausmas

parestezija,

 

 

 

dizestezija, disgeuzija

 

Ausų ir labirintų sutrikimai

Galvos sukimasis

Supimo liga

 

Širdies sutrikimai

 

Hipotenzija

 

Kraujagyslių sutrikimai

Veido raudonis,

 

 

 

karščio pylimas

 

 

Kvėpavimo sistemos,

Gerklės dirginimas

Kvėpavimo

Nosies pertvaros

krūtinės ląstos ir

 

slopinimas, epistaksė,

perforacija

tarpuplaučio sutrikimai

 

nosies opos, rinorėja

 

Virškinimo trakto

Pykinimas, vėmimas

Vidurių užkietėjimas,

Viduriavimas

sutrikimai

 

stomatitas, burnos

 

 

 

džiūvimas

 

Odos ir poodinio audinio

Hiperhidrozė

Odos skausmas,

 

sutrikimai

 

niežulys

 

Bendrieji sutrikimai ir

 

Karščiavimas

Nuovargis,

vartojimo vietos

 

 

negalavimas,

pažeidimai

 

 

periferinė edema,

 

 

 

nutraukimo

 

 

 

sindromas*

 

 

 

 

Sužalojimai,

 

 

Griuvimas

apsinuodijimai ir procedūrų

 

 

 

komplikacijos

 

 

 

* Vartojant per gleivinę įsisavinamą fentanilį pasireiškė opioidų nutraukimo simptomų, pavyzdžiui, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, nerimas, šaltkrėtis, tremoras ir prakaitavimas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Simptomai

Tikėtini fentanilio perdozavimo simptomai yra stipresnis farmakologinis poveikis, pvz., letargija, koma ir sunkus kvėpavimo slopinimas. Kiti galimi simptomai yra hipotermija, raumenų tonuso susilpnėjimas, bradikardija ir hipotenzija. Toksinio poveikio požymiai yra stiprus raminamasis poveikis, ataksija, miozė, traukuliai ir kvėpavimo slopinimas (pagrindinis simptomas).

Gydymas

Jeigu yra kvėpavimo slopinimas, būtina nedelsiant imtis priemonių jį nutraukti, įskaitant paciento stimuliavimą kalbinant ar judinant. Po to galima sušvirkšti specifinio opioidų antagonisto, pvz., naloksono. Perdozavimo sukeltas kvėpavimo slopinimas gali trukti ilgiau nei opioidų antagonisto poveikis. Antagonisto pusinės eliminacijos laikas gali būti trumpas, todėl jo gali reikėti vartoti papildomai arba nuolat infuzuoti. Narkotinio poveikio nutraukimas gali lemti ūminio skausmo atsiradimą bei paskatinti katecholaminų išsiskyrimą.

Jei reikalauja klinikinė būklė, būtina atkurti ir palaikyti kvėpavimo takų praeinamumą (orofaringiniu ar endotrachėjiniu vamzdeliu), duoti kvėpuoti deguonies ir atlikti dalinę ar visišką dirbtinę plaučių ventiliaciją. Būtina palaikyti tinkamą kūno temperatūrą bei skysčių vartojimą.

Jei atsiranda sunki hipotenzija ar ji užsitęsia, reikia įtarti, kad atsirado hipovolemija. Tokiu atveju būtina skirti reikiamą parenteralinę skysčių terapiją.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – analgetikai, opioidai, ATC kodas – N02AB03

Veikimo mechanizmas

Fentanilis yra opioidinis analgetikas, labiausiai kaip grynas agonistas veikiantis opioidinius μ receptorius bei pasižymintis mažu afinitetu δ ir κ opioidiniams receptoriams. Pagrindinis gydomasis poveikis yra analgezija. Antriniai farmakologiniai efektai yra kvėpavimo slopinimas, bradikardija, hipotermija, vidurių užkietėjimas, miozė, fizinė priklausomybė ir euforija.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Instanyl (50 mikrogramų, 100 mikrogramų ir 200 mikrogramų) veiksmingumas ir saugumas vertinti dviejų atsitiktinių imčių dvigubai koduotų kryžminių placebu kontroliuotų pagrindinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 279 opioidus toleruojantys suaugę 32-86 metų vėžiu sergantys pacientai, kuriems pasireikšdavo skausmo proveržis, metu. Ligoniams, vartojantiems opioidų palaikomajam gydymui, per parą vidutiniškai būdavo 1-4 epizodai. Antrajame centriniame tyrime dalyvavę pacientai prieš tai dalyvavo Instanyl farmakokinetikos tyrime arba pirmajame centriniame tyrime.

Klinikinių tyrimų metu įrodytas Instanyl veiksmingumas ir saugumas. Aiškios koreliacijos tarp palaikomosios opioidų dozės ir Instanyl dozės nenustatyta, tačiau antrojo centrinio tyrimo metu pastebėta tendencija, kad ligoniai, vartoję mažą palaikomąją opioidų dozę, skausmą veiksmingai numalšindavo atitinkamai mažesnio stiprumo Instanyl, negu pacientai, vartoję didesnę palaikomąją opioidų dozę. Toks poveikis labiausiai pasireiškė ligoniams, tyrimo pabaigoje vartojusiems

50 mikrogramų Instanyl dozę.

Klinikinių vėžiu sergančių pacientų tyrimų metu dažniausiai buvo vartojamos 100 mikrogramų ir 200 mikrogramų dozės; vis dėlto malšinant skausmo proveržį vėžiu sergantiems pacientams, Instanyl dozę reikia laipsniškai koreguoti iki optimalios (žr. 4.2 skyrių).

Nustatyta, kad vartojant visų trijų rūšių stiprumo Instanyl, skausmo stiprumo skirtumas po 10 minučių

(PID10) buvo statistiškai reikšmingai (p<0,001) didesnis, negu vartojant placebo. Be to, Instanyl buvo reikšmingai pranašesnis už placebą vertinant skausmo proveržio susilpnėjimą po vartojimo praėjus 10, 20, 40 ir 60 minučių. PID po 60 minučių (SPID0-60) apibendrinimo analizė parodė, kad vartojant visų trijų rūšių stiprumo Instanyl vidutinis SPID0-60 įvertinimas buvo didesnis ,negu vartojant placebo

(p<0,001), vadinasi, 60 minučių laikotarpiu Instanyl skausmą malšino geriau nei placebas.

Instanyl saugumas ir veiksmingumas tirtas pacientams, kurie šio vaistinio preparato vartojo prasidėjus skausmo proveržio epizodui. Instanyl negalima vartoti profilaktikai.

Klinikinės Instanyl vartojimo patirties su ligoniais, kurie baziniam gydymui vartojo dozę, atitinkančią

≥ 500 mg morfino paros dozę ar ≥ 200 mikrogramų per valandą transderminio fentanilio dozę, yra nedaug.

Klinikinių tyrimų metu didesnės kaip 400 mikrogramų Instanyl dozės netirtos.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Fentanilis yra labai lipofiliškas. Fentaniliui būdinga pasiskirstymo trijose kamerose kinetika. Tyrimų su gyvūnais duomenys rodo, kad absorbuotas fentanilis greitai pasiskirsto smegenyse, širdyje, plaučiuose, inkstuose ir blužnyje, o po to lėtai persiskirsto raumenyse ir riebaluose. Prie plazmos

baltymų prisijungia maždaug 80% fentanilio. Absoliutus biologinis Instanyl prieinamumas yra

maždaug 89%.

Klinikiniai duomenys rodo, kad fentanilis per nosies gleivinę absorbuojamas labai greitai. Opioidus toleruojančiam vėžiu sergančiam pacientui pavartojus vienkartinę 50-200 mikrogramų fentanilio dozę, greitai atsiranda Cmax (0,35-1,2 ng/ml). Atitinkama Tmax mediana yra 12-15 minučių. Tačiau sveikiems savanoriams dozės proporciniame tyrime buvo nustatytos didesnės Tmax reikšmės.

Pasiskirstymas

Pradinio į veną sušvirkšto fentanilio pasiskirstymo pusinis laikas yra maždaug 6 minutės, panašus pusinis laikas yra ir į nosį pavartojus Instanyl. Vėžiu sergančių pacientų organizme Instanyl pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 3-4 valandos.

Biotransformacija

Daugiausia fentanilio metabolizuojama kepenyse dalyvaujant CYP3A4. Pagrindinis metabolitas norfentanilis yra neveiklus.

Eliminacija

Maždaug 75 % fentanilio išsiskiria su šlapimu, daugiausia neaktyvių metabolitų pavidalu, mažiau nei 10 % – nepakitusios veikliosios medžiagos pavidalu. Maždaug 9 % dozės (daugiausia metabolitų pavidalu) išsiskiria su išmatomis.

Tiesinis pobūdis

Instanyl kinetika yra tiesinė. 50-400 mikrogramų Instanyl dozės tiesinis pobūdis įrodytas tyrimų su sveikais žmonėmis metu.

Buvo atliktas Instanyl ir nosies kraujagysles sutraukiančio vaistinio preparato (oksimetazolino) sąveikos tyrimas. Alerginiu rinitu sergantys pacientai iki Instanyl vartojimo likus valandai pavartodavo oksimetazolino nosies purškalo. Biologinis fentanilio prieinamumas (AUC) oksimetazolinu pavartojus ir nepavartojus buvo panašus, tačiau oksimetazolino pavartojusiems pacientams fentanilio Cmax sumažėjo, o Tmax padidėjo du kartus. Bendra fentanilio ekspozicija alerginiu rinitu sirgusių ir nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nevartojusių ligonių organizme buvo panaši į sveikų žmonių. Kartu vartoti nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

Bioekvivalentiškumas

Farmakokinetinio tyrimo metu nustatyta, kad Instanyl vienadozis ir daugiadozis nosies purškalas yra bioekvivalentiški.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir kancerogeninio poveikio ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Poveikio vislumui ir ankstyvajam embriono vystymuisi tyrimų su žiurkėmis metu didelės dozės (300 µg/kg kūno svorio per parą po oda) sukėlė su patinais susijusį poveikį, kuris atitiko tyrimų su gyvūnais metu pasireiškusį raminamąjį fentanilio poveikį. Be to, tyrimų su žiurkių patelėmis metu nustatytas vaisingumo sumažėjimas ir embrionų žuvimo padažnėjimas. Vėlesni tyrimai parodė, kad

poveikį embrionui lemia toksinis poveikis patelei, o ne tiesioginis medžiagos poveikis besivystančiam embrionui. Prenatalinio ir postnatalinio vystymosi tyrimo metu šiek tiek patelių kūno svorį mažinanti dozė reikšmingai sumažino palikuonių išgyvenamumą. Toks poveikis gali būti susijęs arba su sumažėjusiu patelių rūpinimusi palikuonimis, arba su tiesioginiu fentanilio poveikiu jaunikliams. Poveikio palikuonių somatiniam vystymuisi ir elgesiui neatsirado. Teratogeninio poveikio nenustatyta.

Lokalaus Instanyl toleravimo tyrimų su mažomis kiaulėmis metu nustatyta, kad Instanyl toleruojamas gerai.

Kancerogeninio poveikio tyrimų (26 savaičių biologinis Tg.AC transgeninių pelių tyrimas su ant odos skiriamos formos vaistu; dviejų metų kancerogeninio fentanilio poveikio žiurkėms tyrimai su po oda skiriamos formos vaistu) metu onkogeninę riziką patvirtinančių radinių neaptikta. Kancerogeniškumo tyrimo su žiurkėmis metu smegenų įvertinimas parodė gyvūnų, kuriems buvo duodamos didelės fentanilio citrato dozės, smegenų pakitimus. Šių duomenų reikšmė žmogui nežinoma.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas

Dinatrio fosfatas dihidratas

Injekcini vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

Instanyl 50 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje) 23 mėnesiai.

Instanyl 100 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje) 36 mėnesiai.

Instanyl 200 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje) 42 mėnesiai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje. Laikyti pastatytą vertikaliai.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Vienadozę talpyklę, kuri yra vaikų neatidaromoje lizdinėje plokštelėje, sudaro į polipropileno purškalo talpyklę integruotas I tipo skaidrus stiklo flakonas.

Pakuotės dydžiai. 2, 6, 8 ir 10 vienadozių talpyklių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Kiekvienoje vienkartinėje talpyklėje yra tik viena dozė. Prieš vartojimą vienadozės talpyklės bandyti negalima.

Kadangi fentanilio gali būti pavartota ne pagal paskirtį, nepanaudotą nosies purškalo vienadozę talpyklę reikia sistemingai ir tinkamai grąžinti į vaistinę vaikų neatidaromoje lizdinėje plokštelėje ir sunaikinti laikantis vietinių reikalavimų.

7. REGISTRUOTOJAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

Instanyl 50 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje) EU/1/09/531/010-013

Instanyl 100 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje) EU/1/09/531/014-017

Instanyl 200 mikrogramų nosies purškalas (tirpalas vienadozėje talpyklėje) EU/1/09/531/018-021

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2009 m. liepos mėn. 20 d.

Paskutinio perregistravimo data 2014 m. balandžio 23 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Kiekviename tirpalo ml yra 500 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 50 mikrogramų fentanilio.

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Kiekviename tirpalo ml yra 1000 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 100 mikrogramų fentanilio.

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

Kiekviename tirpalo ml yra 2000 mikrogramų fentanilio (fentanilio citrato pavidalu). 1 dozėje (100 mikrolitrų) yra 200 mikrogramų fentanilio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Nosies purškalas (tirpalas) (nosies purškalas). DoseGuard

Skaidrus bespalvis tirpalas.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Instanyl malšinamas suaugusių žmonių, kuriems dėl vėžio sukelto lėtinio skausmo jau skiriamas palaikomasis gydymas opioidais, skausmo proveržis. Skausmo proveržis yra laikinas skausmo paūmėjimas, pasireiškiantis greta kitokiu būdu kontroliuojamo nuolatinio skausmo.

Palaikomąjį gydymą opioidais gaunantys pacientai yra tokie ligoniai, kurie savaitę ar ilgiau vartoja ne mažesnę kaip 60 mg per parą geriamojo morfino dozę, ne mažesnę kaip 25 mikrogramų per valandą fentanilio dozę transdermaliai, ne mažesnę kaip 30 mg oksikodono paros dozę, ne mažesnę kaip 8 mg geriamojo hidromorfono paros dozę arba tokį patį analgezinį poveikį sukeliančią kitokio opioido dozę.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą turi pradėti ir toliau prižiūrėti gydytojas, turintis vėžiu sergančių pacientų gydymo opioidais patirties. Gydytojai turi prisiminti, kad fentaniliu gali būti piktnaudžiaujama.

Dozavimas

Kiekvienam pacientui dozė turi būti laipsniškai didinama iki tokios dozės, kuri užtikrina tinkamą analgeziją, o nepageidaujamos reakcijos į vaistinį preparatą būna toleruojamos. Laipsniško dozės parinkimo metu pacientą būtina atidžiai stebėti.

Dozę norint laipsniškai padidinti, pacientas privalo kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą.

Klinikinių tyrimų metu skausmo proveržiui malšinti vartota Instanyl dozė nepriklausė nuo palaikomosios opioido paros dozės (žr. 5.1 skyrių).

Didžiausia paros dozė. Vaistinio preparato galima vartoti ne daugiau kaip keturiems skausmo proveržio epizodams malšinti per parą, kiekvieno epizodo metu galima vartoti ne daugiau kaip dvi dozes (tarp šių dozių vartojimo turi būti ne mažesnė kaip 10 minučių pertrauka).

Laipsniško dozės parinkimo bei palaikomojo gydymo laikotarpiu pacientai kitą skausmo proveržio epizodą Instanyl gali malšinti po 4 valandų. Ypatingais atvejais, kai naujas epizodas pasireiškia anksčiau, pacientas gali vartoti Instanyl jam malšinti, tačiau turi palaukti bent 2 valandas. Jei pacientui dažnai pasireiškia skausmo proveržio epizodai praėjus mažiau kaip 4 valandoms arba būna daugiau kaip keturi skausmo proveržio epizodai per 24 valandas, iš naujo įvertinus skausmą reikia apsvarstyti bazinio gydymo opioidų dozės koregavimo reikalingumą.

Laipsniškas dozės parinkimas

Prieš pradedant laipsniškai parinkti Instanyl dozę, bazinis nuolatinis skausmas turi būti kontroliuojamas nuolat vartojamais opioidais, be to, turi būti numatoma, kad nebus daugiau kaip keturių skausmo proveržio epizodų per parą.

Laipsniško dozės parinkimo metodas

Pradinė dozė yra vienas 50 mikrogramų įpurškimas į vieną šnervę. Vėliau dozė pagal poreikį didinama atsižvelgiant į galimą vaistinio preparato stiprumą (50 mikrogramų, 100 mikrogramų ir

200 mikrogramų). Jei tinkamo analgezinio poveikio nepasireiškia, dar kartą tokio paties stiprumo vaistinį preparatą galima pavartoti ne anksčiau kaip po 10 minučių. Kiekvienas laipsniškas dozės (didesnio stiprumo vaistinio preparato vartojimas) didinimas turi būti vertinamas kelių epizodų metu.

Pradinė 50 mikrogramų dozė

- Vienos Instanyl dozės pavartojimas

- Laukiama 10 minučių

Reikiamas skausmo susilpnėjimas po vienos Instanyl dozės pavartojimo

Taip

Dozė nustatyta

Ne

Dar kartą vartojama tokia pati dozė.

Apsvarstyti didesnės dozės vartojimą kito epizodo metu.

Palaikomasis gydymas

Kai atlikus aukščiau minėtus veiksmus nustatoma dozė, pacientas turi toliau vartoti tokio stiprumo Instanyl. Jei skausmas sumažėja nepakankamai, ne anksčiau kaip po 10 minučių galima dar kartą pavartoti tokią pačią dozę.

Dozės koregavimas

Paprastai palaikomajam gydymui vartojamo Instanyl stiprumą būtina didinti, jei kelių vienas po kito buvusių skausmo proveržio epizodų metu kiekvienam epizodui reikia vartoti daugiau nei vieną vaistinio preparato dozę.

Jei pacientui dažnai pasireiškia skausmo proveržio epizodai praėjus mažiau kaip 4 valandoms arba būna daugiau kaip keturi skausmo proveržio epizodai per 24 valandas, iš naujo įvertinus skausmą reikia apsvarstyti bazinio gydymo opioidų dozės koregavimo reikalingumą.

Atsiradus netoleruojamų ar neišnykstančių nepageidaujamų reakcijų, reikia mažinti dozę arba Instanyl keisti kitokiu analgetiku.

Gydymo nutraukimas

Jei ligoniui nebeatsiranda skausmo proveržio epizodų, Instanyl vartojimą būtina nutraukti nedelsiant. Nuolatinio bazinio skausmo malšinimas turi būti tęsiamas.

Jei būtina nutraukti gydymą visais opioidais, gydytojas tokį pacientą privalo atidžiai stebėti, kadangi, siekiant išvengti staigaus nutraukimo reakcijų, opiodų dozę būtina laipsniškai mažinti.

Specifinės pacientų grupės

Senyviems pacientams

Duomenų apie Instanyl farmakokinetiką, veiksmingumą ir saugumą vyresniems kaip 65 metų pacientams yra nedaug. Palyginti su jaunais žmonėmis, senyvų ligonių organizme klirensas gali sumažėti, pusinės eliminacijos laikas pailgėti, o jautrumas fentaniliui padidėti. Senyvus, išsekusius ar nusilpusius pacientus būtina gydyti atsargiai.

Klinikinių tyrimų metu gauta duomenų, kad senyviems pacientams parenkama veiksminga dozė buvo mažesnė nei jaunesniems kaip 65 metų ligoniams. Instanyl dozę senyviems ligoniams reikia laipsniškai parinkti ypač atsargiai.

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Instanyl pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, būtina skirti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Instanyl pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, būtina skirti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Instanyl saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų dar neištirti.

Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Instanyl skirtas vartoti į nosį.

Rekomenduojama, kad Instanyl vartojimo metu pacientas tiesiai sėdėtų arba stovėtų. Po kiekvieno pavartojimo reikia nuvalyti nosinio purkštuvo galiuką.

Instanyl turi elektroninį dozių skaitiklį ir užrakinimo laikotarpio tarp dozių funkciją, skirtus netyčinio perdozavimo, naudojimo ne pagal paskirtį ir piktnaudžiavimo rizikai sumažinti ir suteikiančius pacientams tam tikrą papildomą apsaugą nuo šios rizikos. Suvartojus dvi dozes per 60 minučių laikotarpį, Instanyl užsirakina 2 valandoms, laiką pradedant skaičiuoti nuo pirmosios dozės, tik paskui galima vartoti kitą dozę.

Atsargumo priemonės prieš ruošiant ar vartojant šį vaistinį preparatą

Prieš naudojant Instanyl talpyklę pirmą kartą, nosies purškalą reikia užtaisyti. Užtaisoma 5 kartus suaktyvinus nosies purškalo talpyklę. Ekrane tai atliekant rodoma „P5“, „P4“, „P3“, „P2“ ir „P1“.

Jeigu preparato nevartota ilgiau nei septynias dienas, nosies purškalą prieš vartojant kitą dozę vėl reikia užtaisyti suaktyvinant vieną kartą. Tai rodo „P“ ekrane.

Užtaisant į aplinką išsiskiria preparato, todėl pacientui reikia nurodyti, kad užtaisyti reikia gerai vėdinamoje patalpoje, nukreipus puršktuvą nuo paciento ir kitų žmonių bei nuo paviršių ir daiktų, prie kurių galėtų prisiliesti kiti žmonės, ypač vaikai.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. Pacientai, kuriems netaikomas palaikomasis gydymas opioidais, nes jiems yra didesnis kvėpavimo slopinimo pavojus.

Kitokio ūmaus skausmo, kuris nėra skausmo proveržis, gydymas. Sunkus kvėpavimo slopinimas arba sunki obstrukcinė plaučių liga. Buvusi veido radioterapija.

Pasikartojantys epistaksės epizodai (žr. 4.4 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kvėpavimo slopinimas

Kai kuriems pacientams fentanilis gali kliniškai reikšmingai slopinti kvėpavimą, todėl būtina stebėti, ar tokio poveikio nepasireiškia. Ligoniai, kurie jaučia skausmą ir nuolat vartoja opioidų, pripranta prie kvėpavimo slopinimo, todėl tokio poveikio rizika jiems būna mažesnė. Kvėpavimo slopinimo riziką gali didinti kartu vartojami centrinę nervų sistemą veikiantys vaistiniai preparatai (žr. 4.5 skyrių).

Lėtinė plaučių liga

Ligoniams, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga, nepageidaujamos fentanilio reakcijos gali būti sunkesnės. Tokiems pacientams opioidai gali silpninti kvėpavimo centro veiklą ir didinti kvėpavimo takų pasipriešinimą.

Inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimas

Ligoniams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus kepenų ar inkstų funkcijos sutrikimas, fentanilio būtina skirti atsargiai. Kepenų ir inkstų funkcijos sutrikimo įtaka Instanyl farmakokinetikai netirta, tačiau nustatyta, kad į veną vartojamo fentanilio klirensas kepenų ar inkstų funkcijos sutrikimo atveju pakinta, nes pasireiškia poveikis metaboliniam klirensui ir plazmos baltymams.

Padidėjęs intrakranialinis spaudimas

Fentaniliu reikia atsargiai gydyti ligonius, kurių intrakranialinis spaudimas padidėjęs, sutrikusi sąmonė arba kurie ištikti komos.

Pacientai, kuriems diagnozuotas smegenų navikas ar galvos trauma, Instanyl turi būti gydomi atsargiai.

Širdies ligos

Fentanilis gali sukelti bradikardiją. Pacientams, kurie anksčiau sirgo arba dabar serga širdies ritmo sutrikimais, pasireiškiančiais širdies susitraukimų dažnio sulėtėjimu, fentanilį reikia vartoti atsargiai. Opioidai gali sukelti hipotenziją, ypač tais atvejais, kai yra hipovolemija. Pacientams, kuriems yra hipotenzija ir (arba) hipovolemija, Instanyl būtina skirti atsargiai.

Serotonino sindromas

Reikia imtis atsargumo priemonių, jei Instanyl vartojamas kartu su vaistais, kurie veikia serotoninergines neuromediatorių sistemas.

Kartu vartojant serotonerginius vaistus, pvz., selektyviuosius serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI) bei serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI), taip pat vaistus, kurie gali trikdyti serotonino metabolizmą (įskaitant monoaminooksidazės inhibitorius [MAO inhibitorius]), gali pasireikšti potencialiai gyvybei pavojingas serotonino sindromas. Jis gali pasireikšti vartojant rekomenduojamą dozę.

Esant serotonino sindromui, gali pasireikšti psichinės būklės pokyčiai (pvz., susijaudinimas, haliucinacijos, koma), autonominis nestabilumas (pvz., tachikardija, nepastovus kraujospūdis, hipertermija), nervų ir raumenų sutrikimai (pvz., hiperrefleksija, koordinacijos nebuvimas, raumenų sąstingis) ir (arba) virškinimo trakto bei žarnyno simptomai (pvz., pykinimas, vėmimas, viduriavimas) ir kt.

Įtarus serotonino sindromą, gydymą Instanyl reikia nutraukti.

Nosies būklės

Jei Instanyl vartojimo metu kartojasi epistaksės ar nosies diskomforto epizodai, reikia apsvarstyti, ar neskirti kitaip vartojamų vaistinių preparatų skausmo proveržiui malšinti.

Įprastas peršalimas

Bendra fentanilio ekspozicija pacientų, kuriems yra įprastas peršalimas, organizme, jei nevartota nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų, yra panaši į būnančią sveikų pacientų organizme. Informacijos apie nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų vartojimą kartu pateikta 4.5 skyriuje.

Piktnaudžiavimą sukeliantis poveikis ir priklausomybė

Prie kartotinai vartojamų opioidų, pvz., fentanilio, galima priprasti, gali atsirasti fizinė ir (arba) psichinė priklausomybė, tačiau vartojant opioidų nuo vėžio sukeliamo skausmo toks poveikis pasitaiko retai.

Nutraukimo simptomai

Nutraukimo simptomų gali atsirasti pavartojus medžiagų, sukeliančių antagonistinį poveikį opioidiniams receptoriams, pvz., naloksono, arba mišrų agonistinį-antagonistinį poveikį sukeliančių analgetikų (pvz., pentazocino, butorfanolo, buprenorfino, nalbufino).

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Vartojant fentanilį su serotonerginiu preparatu, tokiu kaip selektyvusis serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI), serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos inhibitorius (SNRI) arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAO inhibitorius), gali padidėti gyvybei pavojingos būklės – serotonino sindromo – rizika.

Instanyl nerekomenduojama vartoti pacientams, kurie per paskutiniąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės (MAO) inhibitorių, kadangi buvo atvejų, kai opioidiniai analgetikai sunkiai ir neprognozuojamai sustiprino MAO inhibitorių poveikį.

Fentanilį daugiausia metabolizuoja žmogaus citochromo P450 3A4 izofermento sistema (CYP3A4), todėl Instanyl vartojant kartu su vaistiniais preparatais, kurie daro įtaką CYP3A4 aktyvumui, gali pasireikšti sąveika. Kartu vartojant 3A4 aktyvumą didinančių vaistinių preparatų, Instanyl veiksmingumas gali sumažėti. Kartu su Instanyl vartojant stiprių CYP3A4 inhibitorių (pvz., ritonaviro, ketokonazolo, itrakonazolo, troleandomicino, klaritromicino ir nelfinaviro) ar vidutinio stiprumo CYP3A4 inhibitorių (pvz., amprenaviro, aprepitanto, diltiazemo, eritromicino, flukonazolo, fosamprenaviro ir verapamilio), gali padidėti fentanilio koncentracija plazmoje, todėl gali atsirasti sunkių nepageidaujamų reakcijų į vaistinį preparatą, įskaitant mirtiną kvėpavimo slopinimą. Pacientus, Instanyl vartojančius kartu su vidutinio stiprumo ar stipriais CYP3A4 inhibitoriais, būtina atidžiai stebėti ilgesnį laikotarpį, dozę didinti reikia atsargiai.

Farmakokinetinės sąveikos tyrimo metu nustatyta, kad oksimetazolino vartojantiems pacientams į nosį pavartoto fentanilio didžiausia koncentracija plazmoje sumažėjo maždaug 50%, o laikas iki Cmax atsiradimo (Tmax) padvigubėjo. Instanyl veiksmingumas gali sumažėti. Kartu vartoti nosies gleivinės paburkimą mažinančių vaistinių preparatų nerekomenduojama (žr. 5.2 skyrių).

Jei kartu su Instanyl vartojama kitokių centrinę nervų sistemą slopinančių vaistinių preparatų, įskaitant kitokius opioidus, raminamuosius ar migdomuosius vaistinius preparatus, bendrojo poveikio anestetikus, fenotiazinus, trankviliantus, griaučių raumenis atpalaiduojančius vaistinius preparatus, raminamąjį poveikį sukeliančius antihistamininius vaistinius preparatus ir alkoholį, gali pasireikšti adityvus slopinamasis poveikis.

Tuo pat metu Instanyl ir dalinio poveikio opioidų agonistų-antagonistų (pvz., buprenorfino, nalbufino, pentazocino) vartoti nerekomenduojama. Jiems būdingas didelis afinitetas opioidiniams receptoriams

ir reliatyviai mažas vidinis aktyvumas, todėl iš dalies neutralizuojamas analgezinis fentanilio poveikis ir nuo opioidų priklausomiems pacientams gali atsirasti nutraukimo simptomų.

Instanyl vartojimas kartu su kitais pro nosį vartojamais vaistiniais preparatais (kitokiais nei oksimetazolinas) klinikinių tyrimų metu netirtas. Rekomenduojama apsvarstyti gretutinių ligų, kurias galima gydyti į nosį vartojamais vaistiniais preparatais, gydymą kitaip vartojamais vaistiniais preparatais.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumo laikotarpis

Reikiamų duomenų apie fentanilio vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas. Instanyl nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus.

Jei nėštumo laikotarpiu fentanilio vartojama ilgą laiką, naujagimiui gali pasireikšti nutraukimo sindromas.

Gimdymo ir išstūmimo (įskaitant cezario pjūvį) metu fentanilį vartoti nerekomenduojama, kadangi jo prasiskverbia per placentą ir vaisiui gali sukelti kvėpavimo slopinimą. Jei Instanyl pavartota, būtina turėti paruošto vaikui sušvirkšti priešnuodžio.

Žindymo laikotarpis

Fentanilio patenka į motinos pieną; žindomam kūdikiui jis gali sukelti raminamąjį poveikį bei kvėpavimo slopinimą. Fentanilio žindyvėms vartoti negalima ir negalima vėl pradėti žindymo, kol po paskutinės fentanilio dozės suvartojimo praėjo mažiau nei 5 dienos.

Vaisingumas

Duomenų apie poveikį žmonių vaisingumui nėra. Tyrimų su gyvūnais metu raminamąjį poveikį sukeliančios dozės slopino patinų ir patelių vislumą (žr. 5.3 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Vis dėlto žinoma, kad opioidiniai analgetikai blogina protinius ir (arba) fizinius gebėjimus, reikalingus vairuoti ar valdyti mechanizmus. Jei atsiranda somnolencija, galvos svaigimas, regos sutrikimų ar kitos nepageidaujamos reakcijos, galinčios pabloginti gebėjimą vairuoti ar valdyti mechanizmus, pacientams reikia patarti minėtų veiksmų neatlikinėti.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Tikėtina, kad vartojant Instanyl gali atsirasti opioidams tipinių nepageidaujamų reakcijų. Dažniausiai dauguma iš šių reakcijų išnyksta arba susilpnėja tęsiant vaistinio preparato vartojimą. Sunkiausios nepageidaujamos reakcijos yra kvėpavimo slopinimas, galintis sukelti apnėją ar kvėpavimo sustojimą, kraujotakos slopinimas, hipotenzija ir šokas, todėl visus pacientus būtina atidžiai stebėti, ar neatsiranda minėtų reakcijų.

Klinikinių Instanyl tyrimų metu vertintas preparato saugumas ir veiksmingumas malšinant skausmo proveržį. Visi pacientai nuo nuolatinio skausmo vartojo opioidų, pvz., pailginto atpalaidavimo morfino ar transderminio fentanilio, todėl negalima tiksliai nustatyti, ar pastebėtą poveikį sukėlė tik Instanyl. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, kurios klinikinių Instanyl tyrimų metu buvo laikomos bent jau galimai susijusiomis su gydymu.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Pagal atsiradimo dažnį nepageidaujamas poveikis skirstomas taip: labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Klinikinių tyrimų metu ir poregistraciniu laikotarpiu gauta pranešimų apie šias Instanyl ir (arba) kitų junginių, kurių sudėtyje yra fentanilio, nepageidaujamas reakcijas:

Organų sistemų klasė

Dažni

Nedažni

Dažnis nežinomas

Psichikos sutrikimai

 

Priklausomybė,

Haliucinacijos

 

 

nemiga

 

Nervų sistemos sutrikimai

Somnolencija, galvos

Raminamasis

Traukuliai

 

svaigimas, galvos

poveikis, mioklonija,

 

 

skausmas

parestezija,

 

 

 

dizestezija, disgeuzija

 

Ausų ir labirintų sutrikimai

Galvos sukimasis

Supimo liga

 

Širdies sutrikimai

 

Hipotenzija

 

Kraujagyslių sutrikimai

Veido raudonis,

 

 

 

karščio pylimas

 

 

Kvėpavimo sistemos,

Gerklės dirginimas

Kvėpavimo

Nosies pertvaros

krūtinės ląstos ir

 

slopinimas, epistaksė,

perforacija

tarpuplaučio sutrikimai

 

nosies opos, rinorėja

 

Virškinimo trakto

Pykinimas, vėmimas

Vidurių užkietėjimas,

Viduriavimas

sutrikimai

 

stomatitas, burnos

 

 

 

džiūvimas

 

Odos ir poodinio audinio

Hiperhidrozė

Odos skausmas,

 

sutrikimai

 

niežulys

 

Bendrieji sutrikimai ir

 

Karščiavimas

Nuovargis,

vartojimo vietos

 

 

negalavimas,

pažeidimai

 

 

periferinė edema,

 

 

 

nutraukimo

 

 

 

sindromas*

 

 

 

 

Sužalojimai,

 

 

Griuvimas

apsinuodijimai ir procedūrų

 

 

 

komplikacijos

 

 

 

* Vartojant per gleivinę įsisavinamą fentanilį pasireiškė opioidų nutraukimo simptomų, pavyzdžiui, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, nerimas, šaltkrėtis, tremoras ir prakaitavimas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Simptomai

Tikėtini fentanilio perdozavimo simptomai yra stipresnis farmakologinis poveikis, pvz., letargija, koma ir sunkus kvėpavimo slopinimas. Kiti galimi simptomai yra hipotermija, raumenų tonuso susilpnėjimas, bradikardija ir hipotenzija. Toksinio poveikio požymiai yra stiprus raminamasis poveikis, ataksija, miozė, traukuliai ir kvėpavimo slopinimas (pagrindinis simptomas).

Gydymas

Jeigu yra kvėpavimo slopinimas, būtina nedelsiant imtis priemonių jį nutraukti, įskaitant paciento stimuliavimą kalbinant ar judinant. Po to galima sušvirkšti specifinio opioidų antagonisto, pvz., naloksono. Perdozavimo sukeltas kvėpavimo slopinimas gali trukti ilgiau nei opioidų antagonisto poveikis. Antagonisto pusinės eliminacijos laikas gali būti trumpas, todėl jo gali reikėti vartoti papildomai arba nuolat infuzuoti. Narkotinio poveikio nutraukimas gali lemti ūminio skausmo atsiradimą bei paskatinti katecholaminų išsiskyrimą.

Jei reikalauja klinikinė būklė, būtina atkurti ir palaikyti kvėpavimo takų praeinamumą (orofaringiniu ar endotrachėjiniu vamzdeliu), duoti kvėpuoti deguonies ir atlikti dalinę ar visišką dirbtinę plaučių ventiliaciją. Būtina palaikyti tinkamą kūno temperatūrą bei skysčių vartojimą.

Jei atsiranda sunki hipotenzija ar ji užsitęsia, reikia įtarti, kad atsirado hipovolemija. Tokiu atveju būtina skirti reikiamą parenteralinę skysčių terapiją.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – analgetikai, opioidai, ATC kodas – N02AB03

Veikimo mechanizmas

Fentanilis yra opioidinis analgetikas, labiausiai kaip grynas agonistas veikiantis opioidinius μ receptorius bei pasižymintis mažu afinitetu δ ir κ opioidiniams receptoriams. Pagrindinis gydomasis poveikis yra analgezija. Antriniai farmakologiniai efektai yra kvėpavimo slopinimas, bradikardija, hipotermija, vidurių užkietėjimas, miozė, fizinė priklausomybė ir euforija.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Instanyl (50 mikrogramų, 100 mikrogramų ir 200 mikrogramų) veiksmingumas ir saugumas vertinti dviejų atsitiktinių imčių dvigubai koduotų kryžminių placebu kontroliuotų pagrindinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 279 opioidus toleruojantys suaugę 32-86 metų vėžiu sergantys pacientai, kuriems pasireikšdavo skausmo proveržis, metu. Ligoniams, vartojantiems opioidų palaikomajam gydymui, per parą vidutiniškai būdavo 1-4 epizodai. Antrajame centriniame tyrime dalyvavę pacientai prieš tai dalyvavo Instanyl farmakokinetikos tyrime arba pirmajame centriniame tyrime.

Klinikinių tyrimų metu įrodytas Instanyl veiksmingumas ir saugumas. Aiškios koreliacijos tarp palaikomosios opioidų dozės ir Instanyl dozės nenustatyta, tačiau antrojo centrinio tyrimo metu pastebėta tendencija, kad ligoniai, vartoję mažą palaikomąją opioidų dozę, skausmą veiksmingai numalšindavo atitinkamai mažesnio stiprumo Instanyl, negu pacientai, vartoję didesnę palaikomąją opioidų dozę. Toks poveikis labiausiai pasireiškė ligoniams, tyrimo pabaigoje vartojusiems

50 mikrogramų Instanyl dozę.

Klinikinių vėžiu sergančių pacientų tyrimų metu dažniausiai buvo vartojamos 100 mikrogramų ir 200 mikrogramų dozės; vis dėlto malšinant skausmo proveržį vėžiu sergantiems pacientams, Instanyl dozę reikia laipsniškai koreguoti iki optimalios (žr. 4.2 skyrių).

Nustatyta, kad vartojant visų trijų rūšių stiprumo Instanyl, skausmo stiprumo skirtumas po 10 minučių

(PID10) buvo statistiškai reikšmingai (p<0,001) didesnis, negu vartojant placebo. Be to, Instanyl buvo reikšmingai pranašesnis už placebą vertinant skausmo proveržio susilpnėjimą po vartojimo praėjus 10, 20, 40 ir 60 minučių. PID po 60 minučių (SPID0-60) apibendrinimo analizė parodė, kad vartojant visų trijų rūšių stiprumo Instanyl vidutinis SPID0-60 įvertinimas buvo didesnis, negu vartojant placebo

(p<0,001), vadinasi, 60 minučių laikotarpiu Instanyl skausmą malšino geriau nei placebas.

Instanyl saugumas ir veiksmingumas tirtas pacientams, kurie šio vaistinio preparato vartojo prasidėjus skausmo proveržio epizodui. Instanyl negalima vartoti profilaktikai.

Klinikinės Instanyl vartojimo patirties su ligoniais, kurie baziniam gydymui vartojo dozę, atitinkančią

≥ 500 mg morfino paros dozę ar ≥ 200 mikrogramų per valandą transderminio fentanilio dozę, yra nedaug.

Klinikinių tyrimų metu didesnės kaip 400 mikrogramų Instanyl dozės netirtos.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Fentanilis yra labai lipofiliškas. Fentaniliui būdinga pasiskirstymo trijose kamerose kinetika. Tyrimų su gyvūnais duomenys rodo, kad absorbuotas fentanilis greitai pasiskirsto smegenyse, širdyje, plaučiuose, inkstuose ir blužnyje, o po to lėtai persiskirsto raumenyse ir riebaluose. Prie plazmos

baltymų prisijungia maždaug 80% fentanilio. Absoliutus biologinis Instanyl prieinamumas yra maždaug 89%.

Klinikiniai duomenys rodo, kad fentanilis per nosies gleivinę absorbuojamas labai greitai. Opioidus toleruojančiam vėžiu sergančiam pacientui pavartojus vienkartinę 50-200 mikrogramų fentanilio dozę, greitai atsiranda Cmax (0,35-1,2 ng/ml). Atitinkama Tmax mediana yra 12-15 minučių. Tačiau sveikiems savanoriams dozės proporciniame tyrime buvo nustatytos didesnės Tmax reikšmės.

Pasiskirstymas

Pradinio į veną sušvirkšto fentanilio pasiskirstymo pusinis laikas yra maždaug 6 minutės, panašus pusinis laikas yra ir į nosį pavartojus Instanyl. Vėžiu sergančių pacientų organizme Instanyl pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 3-4 valandos.

Biotransformacija

Daugiausia fentanilio metabolizuojama kepenyse dalyvaujant CYP3A4. Pagrindinis metabolitas norfentanilis yra neveiklus.

Eliminacija

Maždaug 75 % fentanilio išsiskiria su šlapimu, daugiausia neaktyvių metabolitų pavidalu, mažiau nei 10% – nepakitusios veikliosios medžiagos pavidalu. Maždaug 9 % dozės (daugiausia metabolitų pavidalu) išsiskiria su išmatomis.

Tiesinis pobūdis

Instanyl kinetika yra tiesinė. 50-400 mikrogramų Instanyl dozės tiesinis pobūdis įrodytas tyrimų su sveikais žmonėmis metu.

Buvo atliktas Instanyl ir nosies kraujagysles sutraukiančio vaistinio preparato (oksimetazolino) sąveikos tyrimas. Alerginiu rinitu sergantys pacientai iki Instanyl vartojimo likus valandai pavartodavo oksimetazolino nosies purškalo. Biologinis fentanilio prieinamumas (AUC) oksimetazolinu pavartojus ir nepavartojus buvo panašus, tačiau oksimetazolino pavartojusiems pacientams fentanilio Cmax sumažėjo, o Tmax padidėjo du kartus. Bendra fentanilio ekspozicija alerginiu rinitu sirgusių ir nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nevartojusių ligonių organizme buvo panaši į sveikų žmonių. Kartu vartoti nosies kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

Bioekvivalentiškumas

Farmakokinetinio tyrimo metu nustatyta, kad Instanyl vienadozis ir daugiadozis nosies purškalas yra bioekvivalentiški.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir kancerogeninio poveikio ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Poveikio vislumui ir ankstyvajam embriono vystymuisi tyrimų su žiurkėmis metu didelės dozės (300 µg/kg kūno svorio per parą po oda) sukėlė su patinais susijusį poveikį, kuris atitiko tyrimų su gyvūnais metu pasireiškusį raminamąjį fentanilio poveikį. Be to, tyrimų su žiurkių patelėmis metu nustatytas vaisingumo sumažėjimas ir embrionų žuvimo padažnėjimas. Vėlesni tyrimai parodė, kad

poveikį embrionui lemia toksinis poveikis patelei, o ne tiesioginis medžiagos poveikis besivystančiam embrionui. Prenatalinio ir postnatalinio vystymosi tyrimo metu šiek tiek patelių kūno svorį mažinanti dozė reikšmingai sumažino palikuonių išgyvenamumą. Toks poveikis gali būti susijęs arba su

sumažėjusiu patelių rūpinimusi palikuonimis, arba su tiesioginiu fentanilio poveikiu jaunikliams. Poveikio palikuonių somatiniam vystymuisi ir elgesiui neatsirado. Teratogeninio poveikio nenustatyta.

Lokalaus Instanyl toleravimo tyrimų su mažomis kiaulėmis metu nustatyta, kad Instanyl toleruojamas gerai.

Kancerogeninio poveikio tyrimų (26 savaičių biologinis Tg.AC transgeninių pelių tyrimas su ant odos skiriamos formos vaistu; dviejų metų kancerogeninio fentanilio poveikio žiurkėms tyrimai su po oda skiriamos formos vaistu) metu onkogeninę riziką patvirtinančių radinių neaptikta. Kancerogeniškumo tyrimo su žiurkėmis metu smegenų įvertinimas parodė gyvūnų, kuriems buvo duodamos didelės fentanilio citrato dozės, smegenų pakitimus. Šių duomenų reikšmė žmogui nežinoma.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio-divandenilio fosfatas dihidratas

Dinatrio fosfatas dihidratas

Išgrynintas vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas) Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas) Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas) 18 mėnesių

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

6.6Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Polipropileno (PP) nosies purškalo talpyklę sudaro stiklinis (I tipo rudo stiklo) buteliukas su dozavimo pompa. Nosies purškalo talpyklė turi elektroninį ekraną, dozių skaitiklį, užrakinimo mechanizmą ir vaikų sunkiai atidaromą dangtelį.

Tiekiamos toliau išvardyto dydžio pakuotės.

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas) DoseGuard 2,0 ml (1,00 mg fentanilio): galima išpurkšti 10 dozių po 50 mikrogramų 3,2 ml (1,60 mg fentanilio): galima išpurkšti 20 dozių po 50 mikrogramų 4,3 ml (2,15 mg fentanilio): galima išpurkšti 30 dozių po 50 mikrogramų 5,3 ml (2,65 mg fentanilio): galima išpurkšti 40 dozių po 50 mikrogramų

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas) DoseGuard 2,0 ml (2,00 mg fentanilio): galima išpurkšti 10 dozių po 100 mikrogramų 3,2 ml (3,20 mg fentanilio): galima išpurkšti 20 dozių po 100 mikrogramų 4,3 ml (4,30 mg fentanilio): galima išpurkšti 30 dozių po 100 mikrogramų 5,3 ml (5,30 mg fentanilio): galima išpurkšti 40 dozių po 100 mikrogramų

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas) DoseGuard 2,0 ml (4,00 mg fentanilio): galima išpurkšti 10 dozių po 200 mikrogramų 3,2 ml (6,40 mg fentanilio): galima išpurkšti 20 dozių po 200 mikrogramų 4,3 ml (8,60 mg fentanilio): galima išpurkšti 30 dozių po 200 mikrogramų 5,3 ml (10,60 mg fentanilio): galima išpurkšti 40 dozių po 200 mikrogramų

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Siekiant išvengti galimo fentanilio naudojimo ne pagal paskirtį ir dėl to, kad talpyklėje gali užsilikti tirpalo, naudotą ir nenaudotą nosies purškalą reikia sistemingai grąžinti ir tinkamai sunaikinti laikantis vietos reikalavimų arba grąžinti jį į vaistinę.

Nosies purškalo talpyklėje įtaisytos baterijos. Baterijų pakeisti negalima.

7. REGISTRUOTOJAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danija

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

Instanyl 50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

EU/1/09/531/022-025

Instanyl 100 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

EU/1/09/531/026-027

Instanyl 200 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (tirpalas)

EU/1/09/531/030-033

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data.

Paskutinio perregistravimo data

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai