Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – ženklinimas - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasInvega
ATC kodasN05AX13
Sudėtispaliperidone
GamintojasJanssen-Cilag International NV

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

PVC-PCTFE/ALIUMINIO LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ (baltos ir skaidrios lizdinės plokštelės)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 1,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 1,5 mg paliperidono.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 pailginto atpalaidavimo tablečių

28 pailginto atpalaidavimo tabletės

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

49 pailginto atpalaidavimo tabletės

56 pailginto atpalaidavimo tabletės

98 pailginto atpalaidavimo tabletės

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/077 – Skaidri

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/078 – Skaidri

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/079 – Skaidri

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/080 – Skaidri

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/081 – Skaidri

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/082 – Skaidri

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/083 – Balta

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/084 – Balta

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/085 – Balta

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/086 – Balta

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/087 – Balta

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/088 – Balta

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 1,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

7 IR 10 TABLEČIŲ PVC-PTFE/ALIUMINIO LIZDINĖS PLOKŠTELĖS (baltos ir skaidrios lizdinės plokštelės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 1,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Janssen-Cilag International NV

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM/mm}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

OPA-ALIUMINIO-PVC/ALIUMINIO LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 1,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 1,5 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 pailginto atpalaidavimo tablečių

28 pailginto atpalaidavimo tabletės

49 pailginto atpalaidavimo tabletės

56 pailginto atpalaidavimo tabletės

98 pailginto atpalaidavimo tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/089

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/090

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/091

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/092

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/093

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 1,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

7 TABLEČIŲ OPA-ALIUMINIO-PVC/ALIUMINIO LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 1,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Janssen-Cilag International NV

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM/mm}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 1,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 1,5 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

350 pailginto atpalaidavimo tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/094

350 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/095

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 1,5 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 1,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 1,5 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

350 pailginto atpalaidavimo tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/094

350 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/095

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

PVC-PCTFE/ALIUMINIO LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ (BALTOS IR SKAIDRIOS LIZDINĖS PLOKŠTELĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 3 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2.VEIKLIOJI (-OS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 3 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato.

Išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 pailginto atpalaidavimo tablečių

28 pailginto atpalaidavimo tabletės

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

49 pailginto atpalaidavimo tabletės

56 pailginto atpalaidavimo tabletės

98 pailginto atpalaidavimo tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/065 - Skaidri

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/001 - Skaidri

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/002 - Skaidri

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/003 - Skaidri

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/004 - Skaidri

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/005 - Skaidri

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/066 - Balta

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/021 - Balta

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/022 - Balta

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/023 - Balta

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/024 - Balta

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/025 - Balta

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 3 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

7 IR 10 TABLEČIŲ PVC-PTFE/ALIUMINIO LIZDINĖS PLOKŠTELĖS (BALTOS IR SKAIDRIOS LIZDINĖS PLOKŠTELĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 3 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Janssen-Cilag International NV

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM/mm}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

OPA-ALIUMINIO-PVC/ALIUMINIO LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 3 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 3 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato.

Išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 pailginto atpalaidavimo tablečių

28 pailginto atpalaidavimo tabletės

49 pailginto atpalaidavimo tabletės

56 pailginto atpalaidavimo tabletės

98 pailginto atpalaidavimo tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/067

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/041

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/042

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/043

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/044

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 3 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

7 TABLEČIŲ OPA-ALIUMINIO-PVC/ALIUMINIO LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 3 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Janssen-Cilag International NV

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM/mm}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 3 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 3 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato.

Išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

350 pailginto atpalaidavimo tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/057

350 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/058

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 3 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 3 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 3 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato.

Išsamią informaciją žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

350 pailginto atpalaidavimo tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/057

350 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/058

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

PVC-PCTFE/ALIUMINIO LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ (BALTOS IR SKAIDRIOS LIZDINĖS PLOKŠTELĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 6 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 6 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 pailginto atpalaidavimo tablečių

28 pailginto atpalaidavimo tabletės

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

49 pailginto atpalaidavimo tabletės

56 pailginto atpalaidavimo tabletės

98 pailginto atpalaidavimo tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/068 - Skaidri

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/006 - Skaidri

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/007 - Skaidri

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/008 - Skaidri

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/009 - Skaidri

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/010 - Skaidri

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/069 - Balta

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/026 - Balta

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/027 - Balta

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/028 - Balta

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/029 - Balta

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/030 - Balta

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 6 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

7 IR 10 TABLEČIŲ PVC-PCTFE/ALIUMINIO LIZDINĖS PLOKŠTELĖS (BALTOS IR SKAIDRIOS LIZDINĖS PLOKŠTELĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 6 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Janssen-Cilag International NV

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM/mm}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

OPA-ALIUMINIO-PVC/ALIUMINIO LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 6 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (Ų) KIEKIS (IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 6 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 pailginto atpalaidavimo tablečių

28 pailginto atpalaidavimo tabletės

49 pailginto atpalaidavimo tabletės

56 pailginto atpalaidavimo tabletės

98 pailginto atpalaidavimo tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/070

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/045

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/046

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/047

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/048

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 6 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

7 TABLEČIŲ OPA-ALIUMINIO-PVC/ALIUMINIO LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 6 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Janssen-Cilag International NV

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM/mm}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 6 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 6 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

350 pailginto atpalaidavimo tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/059

350 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/060

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 6 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 6 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 6 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

350 pailginto atpalaidavimo tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/059

350 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/060

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

PVC-PCTFE/ALIUMINIO LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ (BALTOS IR SKAIDRIOS LIZDINĖS PLOKŠTELĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 9 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 9 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 pailginto atpalaidavimo tablečių

28 pailginto atpalaidavimo tabletės

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

49 pailginto atpalaidavimo tabletės

56 pailginto atpalaidavimo tabletės

98 pailginto atpalaidavimo tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/071 - Skaidri

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/011 - Skaidri

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/012 - Skaidri

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/013 - Skaidri

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/014 - Skaidri

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/015 - Skaidri

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/072 - Balta

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/031 - Balta

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/032 - Balta

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/033 - Balta

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/034 - Balta

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/035 - Balta

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 9 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

7 IR 10 TABLEČIŲ PVC-PCTFE/ALIUMINIO LIZDINĖS PLOKŠTELĖS (BALTOS IR SKAIDRIOS LIZDINĖS PLOKŠTELĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 9 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Janssen-Cilag International NV

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM/mm}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

OPA-ALIUMINIO-PVC/ALIUMINIO LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 9 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 9 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 pailginto atpalaidavimo tablečių

28 pailginto atpalaidavimo tabletės

49 pailginto atpalaidavimo tabletės

56 pailginto atpalaidavimo tabletės

98 pailginto atpalaidavimo tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/073

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/049

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/050

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/051

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/052

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 9 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

7 TABLEČIŲ OPA-ALIUMINIO-PVC/ALIUMINIO LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 9 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Janssen-Cilag International NV

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM/mm}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 9 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 9 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

350 pailginto atpalaidavimo tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/061

350 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/062

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 9 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 9 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 9 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

350 pailginto atpalaidavimo tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/061

350 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/062

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

PVC-PCTFE/ALIUMINIO LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ (BALTOS IR SKAIDRIOS LIZDINĖS PLOKŠTELĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 12 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 12 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 pailginto atpalaidavimo tablečių

28 pailginto atpalaidavimo tabletės

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

49 pailginto atpalaidavimo tabletės

56 pailginto atpalaidavimo tabletės

98 pailginto atpalaidavimo tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/074 - Skaidri

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/016 - Skaidri

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/017 - Skaidri

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/018 - Skaidri

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/019 - Skaidri

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/020 - Skaidri

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/075 - Balta

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/036 - Balta

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/037 - Balta

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/038 - Balta

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/039 - Balta

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/040 - Balta

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 12 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

7 IR 10 TABLEČIŲ PVC-PCTFE/ALIUMINIO LIZDINĖS PLOKŠTELĖS (BALTOS IR SKAIDRIOS LIZDINĖS PLOKŠTELĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 12 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Janssen-Cilag International NV

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM/mm}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

OPA-ALIUMINIO-PVC/ALIUMINIO LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 12 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 12 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 pailginto atpalaidavimo tablečių

28 pailginto atpalaidavimo tabletės

49 pailginto atpalaidavimo tabletės

56 pailginto atpalaidavimo tabletės

98 pailginto atpalaidavimo tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

14 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/076

28 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/053

49 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/054

56 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/055

98 pailginto atpalaidavimo tabletės - EU/1/07/395/056

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 12 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

7 TABLEČIŲ OPA-ALIUMINIO-PVC/ALIUMINIO LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 12 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Janssen-Cilag International NV

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM/mm}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 12 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 12 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

350 pailginto atpalaidavimo tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/063

350 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/064

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

invega 12 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

INVEGA 12 mg pailginto atpalaidavimo tabletės paliperidonum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 12 mg paliperidono.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

350 pailginto atpalaidavimo tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.

Geriant reikia nuryti visą tabletę. Kramtyti, dalyti ar traiškyti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

30 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/063

350 pailginto atpalaidavimo tablečių - EU/1/07/395/064

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai