Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ipreziv (azilsartan medoxomil) – Preparato charakteristikų santrauka - C09CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasIpreziv
ATC kodasC09CA09
Sudėtisazilsartan medoxomil
GamintojasTakeda Pharma A/S
Tabletė.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ipreziv 20 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 20 mg azilsartano medoksomilio (kalio pavidalu).

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletės yra baltos arba balkšvos spalvos, apvalios, 6,0 mm skersm ns, kurių vienoje pusėje yra įspaudas „ASL“, o kitoje – „20“.

neberegistruotas

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Ipreziv skiriamas suaugusiųjųpreparataspirminei arterinei hipertenzijai gydyti.

Dozavimas

Rekomenduojama pradinė dozė yra 40 mg kartą per parą. Dozę galima didinti iki didžiausios 80 mg dozės vieną kartą per parą, jeigu mažesnė dozė nepakankamai kontroliuoja pacientų kraujospūdį.

BeveikVaistinismaksimalus kraujospūdį mažinantis poveikis pasireiškia po dviejų gydymo savaičiųę, o didžiausias poveik pasiekiamas per 4 savaites.

Jeigu kraujo pūdis nepakankamai kontroliuojamas vartojant vien Ipreziv, papildomai kraujospūdį galima sumažinti kartu su Ipreziv vartojant kitų antihipertenzinių vaistinių preparatų, įskaitant diuretikus (pvz., chlortalidoną ir hidrochlorotiazidą) ir kalcio kanalų blokatorius (žr. 4.3, 4.4, 4.5 ir 5.1 skyrius).

Specialios pacientų grupės

Senyvi pacientai (65 metų ir vyresni)

Senyviems pacientams pradinės Ipreziv dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių), nors labai senyviems pacientams (≥ 75 metų), kuriems gali būti hipotenzijos rizika, pradinė dozė gali būti 20 mg.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimo pacientams, sergantiems sunkiu inkstų sutrikimu arba inkstų ligos paskutine stadija ir turinčius aukštą kraujospūdį, patirties nėra, todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

Hemodialize azilsartanas nepašalinamas iš sisteminės kraujotakos.

Pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, dozės keisti nereikia.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, patirties nėra, todėl šios grupės pacientams jo vartoti nerekomenduojama (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius). Kadangi Ipreziv vartojimo pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, patirtis yra

Intravaskulinio skysčio tūrio sumažėjimas

ribota, rekomenduojama juos atidžiai stebėti ir reikia apsvarstytineberegistruotas20 mg pradinės dozės vartojimą (žr. 5.2 skyrių).

Pacientai, kuriems sumažėjęs intravaskulinio skysčio tūris arba elektrolitų kieki (pvz., vemiantys, viduriuojantys arba dideles diuretikų dozes vartojantys pacientai), Ipreziv turi p adė i vartoti prižiūrimi medikų ir pradinė dozė gali būti 20 mg (žr. 4.4 skyrių).

Širdies nepakankamumas

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga staziniu širdies nepakankamumu ir turi aukštą kraujospūdį, patirties nėra, todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai (žr. 4.4 sky ių).

Juodaodžių populiacija

Juodaodžiams nereikia keisti dozės, nors kraujospūdį mažinantis poveikis jiems yra mažesnis palyginti su kitų rasių gyventojais (žr. 5.1 skyrių). Tai paprastai taikytina kitiems angiotenzino II receptorių (AT1) blokatoriams ir angiotenziną konvertuojančio ferme to inhibitoriams. Todėl juodaodžių kraujospūdžiui kontroliuoti gali dažniau prireikti didinti Ipreziv dozę ir kartu vartoti kitų preparatų.

Vaikų populiacija

Ipreziv saugumas ir veiksmingumas vaik ms ir paaugliams iki 18 metų nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Ipreziv yra skirtas vartoti per bu ną ir jį galima vartoti su maistu arba be jo (žr. 5.2 skyrių).

preparatas

4.3Kontraindikacijos

-PacientamVaistinis, kur e serga cukriniu diabetu arba kurių inkstų funkcija sutrikusi

(GFG < 60 ml/min/1,73 m2), Ipreziv negalima vartoti kartu su preparatais, kurių sudėtyje yra aliskireno (žr. 4.5 ir 5.1 skyrius).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Suaktyvinta renino, angiotenzino ir aldosterono sistema

Pacientų, kurių kraujagyslių tonusas ir inkstų funkcija daugiausiai priklauso nuo renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos aktyvumo (pvz., pacientų, kurie serga staziniu širdies nepakankamumu, sunkus inkstų funkcijos sutrikimu arba inkstų arterijos stenoze), gydymas tokiais vaistiniais preparatais kaip angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai ir angiotenzino II receptorių blokatoriai, kurie veikia šią sistemą, buvo susijęs su ūmine hipotenzija, azotemija, oligurija arba, retais atvejais, ūminiu inkstų nepakankamumu. Tokio poveikio galimybės, vartojant Ipreziv, paneigti negalima.

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, staziniu širdies nepakankamumu arba inkstų arterijos stenoze ir turi aukštą kraujospūdį, patirties nėra, todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Pernelyg didelis kraujospūdžio sumažinimas pacientams, sergantiems išemine kardiomiopatija arba išemine smegenų kraujagyslių liga, gali lemti miokardo infarktą arba insultą.

Dvigubas renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos (RAAS) slopinimas

Turima įrodymų, kad kartu vartojant AKF inhibitorių, angiotenzino II receptorių blokatorių ar aliskireną padidėja hipotenzijos, hiperkalemijos ir inkstų funkcijos susilpnėjimo (įskaitant ūminį inkstų nepakankamumą) rizika. Todėl nerekomenduojama dvigubai nuslopinti RAAS, vartojant AKF inhibitorių, angiotenzino II receptorių blokatorių ar aliskireno derinį (žr. 4.5 ir 5.1 skyrius).

Vis dėlto, jei dvigubas nuslopinimas laikomas absoliučiai būtinu, šis gydymas turi būti atliekamas tik prižiūrint specialistams ir dažnai bei atidžiai tiriant inkstų funkciją, elektrolitų koncentracij s bei kraujospūdį.

Pacientams, sergantiems diabetine nefropatija, negalima kartu vartoti AKF inhibitorių ir angiotenzino II receptorių blokatorių.

Inkstų persodinimas

Apie pacientų, kuriems neseniai buvo atlikta inkstų transplantacija, gydymą Ipreziv šiuo metu patirties nėra.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu kepenų funkcijo sutrikimu, patirties nėra, todėl šios grupės pacientams jo vartoti nerekomenduojama (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

simptominė hipotenzija. Prieš pradedant var o i Ipreziv, reikia pakoreguoti volemiją arba gydymą pradėti atidžiai prižiūrint medikams ir g lima psvarstyti 20 mg pradinę dozę.

Skysčių ir (arba) elektrolitų netekusių pacientų hipote zija

Pradėjus gydymą Ipreziv, daug skysčių ir (arba) elektrolitų etekusiems pacientams (pvz.,

 

neberegistruotas

vemiantiems, viduriuojantiems arba dideles dozes diuretikų vartojantiems pacientams) gali pasireikšti

Hiperkalemija

preparatas

Pirminis hiperaldosteronizmas

Pacientai, kuriems pasireiškia pirminis hiperaldosteronizmas, paprastai nereaguoja į antihipertenzinius vaistinius preparatus, kurie slopina nino ir angiotenzino sistemą. Todėl tokiems pacientams Ipreziv vartoti nerekomenduojama.

RemiantisVaistiniskitų va n ų preparatų, veikiančių renino, angiotenzino ir aldosterono sistemą, vartojimo patirtimi, Iprez v vartojant kartu su kalį organizme sulaikančiais diuretikais, kalio papildais, druskos pakaitalais, kur ų sudėtyje yra kalio, arba kitais vaistiniais preparatais, galinčiais padidinti kalio kiekius (pvz., heparinu), gali lemti kalio kiekio padidėjimą serume aukštą kraujospūdį turintiems pacientams (žr. 4.5 skyrių). Hiperkalemijos rizika, kuri gali būti pavojinga gyvybei, padidėja senyviems smenims, pacientams, kuriems nustatytas inkstų veiklos nepakankamumas, cukrinis diabetas ir (arba) pacientams, sergantiems gretutinėmis ligomis. Reikia tinkamai stebėti kalio kiekį.

Aortos ir mitralinio vožtuvo stenozė, obstrukcinė hipertrofinė kardiomiopatija

Pacientus, kuriems pasireiškia aortos ar mitralinio vožtuvo stenozė arba obstrukcinė hipertrofinė kardiomiopatija (OHKM) reikia gydyti labai atsargiai.

Nėštumas

Nėščių moterų pradėti gydyti angiotenzino II receptorių blokatoriais negalima. Išskyrus atvejus, kai tolesnis gydymas angiotenzino II receptorių blokatoriais yra būtinas, pastoti planuojančioms moterims juos reikia keisti kitokiais antihipertenziniais vaistiniais preparatais, kurių vartojimo saugumas nėštumo metu ištirtas. Nustačius nėštumą, angiotenzino II receptorių blokatorių vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir, jei reikia, skirti kitokį tinkamą gydymą (žr. 4.3 ir 4.6 skyrius).

Papildoma informacija
Kartu vartoti reikia atsargiai

Litis

Ipreziv, kaip ir kitokių angiotenzino II receptorių blokatorių, vartoti kartu su ličiu nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kartu vartoti nerekomenduojama

Litis

Gauta pranešimų, kad kartu su angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriais vartojant ličio,

laikinai padidėdavo ličio koncentracija kraujo serume, sustiprėdavo toksinis jo poveikis. Panašus poveikis gali pasireikšti ir vartojant angiotenzino II receptoriųneberegistruotasblokatorius. Dėl patirties stokos apie azilsartano medoksomilio vartojimą kartu su ličiu šis derinys yra nerekomenduojamas. Jeigu

nusprendžiama, kad vaistinius preparatus vartoti kartu būtina, rekomenduojama atidžiai s ebė i ličio koncentracijas serume.

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU), įskaitant selektyvius COX-2 nh bitorius, acetilsalicilo rūgštį (> 3 g/parą) ir neselektyvius NVNU

Kai angiotenzino II receptorių blokatoriai vartojami kartu su NVNU (t. y. s lektyviais COX-2 inhibitoriais, acetilsalicilo rūgštimi (> 3 g/parą) ir neselektyviais NVNU), gali sumažėti antihipertenzinis poveikis. Be to, kartu vartojant angiotenzino II c ptorių blokatorius ir NVNU kyla inkstų funkcijos pablogėjimo ir kalio kiekio padidėjimo serume rizika. Todėl gydymo pradžioje rekomenduojama vartoti pakankamai skysčių ir stebėti inkstų funkciją.

kitos medžiagos, galinčios padidinti kalio kiekį

Kalį organizme sulaikantyspreparatasdiuretikai, kalio papildai, druskos pakaitalai, kurių sudėtyje yra kalio, ir

Padidėjusią kalio koncentraciją kraujyje gali sukelti kartu vartojami kalio išsiskyrimą slopinantys

diuretikai, kalio kiekį papildantys t i, druskos, kurių sudėtyje yra kalio, bei kiti vaistiniai

preparatai, didinantys jo koncentraciją (pvz., heparinas). Reikia tinkamai stebėti kalio kiekį (žr. 4.4 skyrių).

Klinikinių tyrimų duomenys arodė, kad, palyginti su vieno RAAS veikiančio preparato vartojimu,

susilpnėjimas (įska tant ūminį inkstų nepakankamumą).(žr. 4.3, 4.4 ir 5.1 skyrius).

Azils rt no medoksomilio arba azilsartano tyrimuose nebuvo pastebėta kliniškai reikšmingos sąveikos juos v rtoj nt su amlodipinu, antacidiniais preparatais, chlortalidonu, digoksinu, flukonazolu, gliburidu, ketokonazolu, metforminu ir varfarinu.

dvigubas renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos (RAAS) nuslopinimas, kai vartojamas AKF inhibitorių,Vaistinisangiotenz no II receptorių blokatorių ar aliskireno derinys, , siejamas su dažniau pasitaikančia epageidaujamais reiškiniais, tokiais kaip hipotenzija, hiperkalemija ir inkstų funkcijos

Azilsartanas medoksomilis virškinimo trakte ir (arba) vaistinio preparato absorbcijos metu esterazių yra greitai hidrolizuojamas į veikliąją medžiagą azilsartaną (žr. 5.2 skyrių). Tyrimai in vitro rodo, kad sąveika dėl esterazės slopinimo yra mažai tikėtina.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Pirmuoju nėštumo trimestru angiotenzino II receptorių blokatorių vartoti nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių).

Antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais angiotenzino II receptorių blokatorių vartoti draudžiama (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Duomenų apie Ipreziv vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių).

Jeigu moteris antruoju arba trečiuoju nėštumo trimestruneberegistruotasvartojo angiotenzino II receptorių blokatorių, reikia ultragarsu sekti jos vaisiaus inkstų funkciją ir kaukolę.

Epidemiologinių tyrimų duomenys dėl pirmuoju nėštumo trimestru vartojamų angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių teratogeninio poveikio nėra galutiniai, tačiau nedidelio rizikos padidėjimo atmesti negalima. Nors kontrolinių epidemiologinių tyrimų duomenų apie angio enzino II

receptorių blokatorių keliamą riziką nėra, tačiau ji gali būti panaši, kaip ir gydymo kitais ši

klasės

preparatais metu. Išskyrus atvejus, kai tolesnis gydymas angiotenzino II receptorių bl kat

riais yra

būtinas, pastoti planuojančioms moterims juos reikia keisti kitokiais antihipertenziniais vaistiniais

preparatais, kurių vartojimo saugumas nėštumo metu ištirtas. Nustačius nėštumą, angiotenzino II

receptorių blokatorių vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir, jei reikia, sk rti k tokį tinkamą gydymą.

Žinoma, kad antruoju arba trečiuoju nėštumo trimestrais vartojami angiot nzino II receptorių

blokatoriai sukelia toksinį poveikį žmogaus vaisiui (inkstų funkcijos susilpnėjimą, oligohidramnioną,

kaukolės kaulėjimo sulėtėjimą) ir naujagimiui (inkstų nepakankamumą, hipotenziją, hiperkalemiją) (žr. 5.3 skyrių).

Žindymas

Reikia atidžiai sekti, ar naujagimiams,preparataskurių mo inos nėštumo metu vartojo angiotenzino II receptorių blokatorių, nepasireiškia hipotenzija (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Kadangi informacijos apie Ipreziv v rtojimą žindymo laikotarpiu nėra, žindyvių Ipreziv gydyti nerekomenduojama. Žindymo laikotar iu verčiau gydyti kitokiu būdu, kurio saugumas geriau ištirtas, ypač moteris, krūtimi maitinančias naujagimius arba prieš laiką gimusius kūdikius.

Vaisingumas

4.7 Poveik gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Remi nt f rmakodinaminėmis savybėmis, tikimasi kad azilsartano medoksomilio poveikis vair vimui ir mechanizmų valdymui yra nereikšmingas. Tačiau reikia atsižvelgti, kad retkarčiais pacientams, vartojantiems antihipertenzinius preparatus, gali pasireikšti svaigulys ar nuovargis.

ApieVaistinisIpreziv pove kį žmogaus vaisingumui duomenų nėra. Ikiklinikiniai tyrimai parodė, kad azilsartanas neturi pove kio žiurkių patinų ir patelių vaisingumui (žr. 5.3 skyrių).

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Ipreziv saugumas buvo tirtas klinikiniuose tyrimuose, kuriuose pacientai iki 56 savaičių vartojo 20, 40 arba 80 mg dozes. Šiuose klinikiniuose tyrimuose nepageidaujamos reakcijos, susiję su Ipreziv vartojimu, dažniausiai buvo lengvos arba vidutinio sunkumo, o jų dažnumas panašus kaip ir vartojant placebą. Dažniausiai pasireiškusi nepageidaujama reakcija buvo svaigulys. Nepageidaujamų reakcijų dažnumui vartojant Ipreziv lytis, amžius ar rasė poveikio neturėjo.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Remiantis bendrais duomenimis (40 ir 80 mg dozių) nepageidaujamos reakcijos, yra išvardytos toliau, pagal organų sistemų klases ir rekomenduojamus terminus. Nepageidaujamiems reiškiniams suskirstyti pagal dažnį vartojami šie apibūdinimai: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000) ir labai reti (< 1/10 000),

įskaitant pavienius atvejus. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateiktas jo sunkumo mažėjimo tvarka. Nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo panašus Ipreziv 20 mg dozės viename placebu kontroliuojamame tyrime kaip ir 40 ir 80 mg dozių tyrime.

Organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

 

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni

Svaigulys

 

Kraujagyslių sutrikimai

Nedažni

Hipotenzija

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni

Viduriavimas

 

 

Nedažni

Pykinimas

 

Odos ir poodinio audinio

Nedažni

Bėrimas, niežėjimas

 

sutrikimai

Reti

Angioedema

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

Nedažni

Raumenų spazmai

 

audinio sutrikimai

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Nedažni

Nuovargis

 

vartojimo vietos pažeidimai

 

Periferinė edema

 

Tyrimai

Dažni

Padidėjęs kreatinfosfokinazės

 

 

 

aktyvumas kraujyje

 

 

Nedažni

Padidėjęs kreatinino kiekis

 

 

 

kraujyje

 

 

 

Padidėjęs šlapimo rūgšties

 

 

 

kiekis kraujyje / Hiperurikemija

 

 

 

neberegistruotas

 

Pasirinktų nepageidaujamų reiškinių apibūdinim

 

 

Kai Ipreziv buvo vartojamaspreparatassu chlortalidonu, didėjusio kreatinino kiekio kraujyje ir hipotenzijos nepageidaujamų reiškinių dažnis pasikeitė iš nedažno į dažną.

Kai Ipreziv buvo vartojamas su amlodipinu, periferinės edemos dažnis pasikeitė iš nedažno į dažną, bet buvo mažesnis nei vartojant vieną mlodipiną.

Tyrimai

KreatininoVaistinikiekis serumes

Padidėjusio kreat no kiekio serume dažnis vartojant Ipreziv buvo panašus kaip ir vartojant placebą atsitiktinių imč ų, placebu kontroliuojamuose monoterapijos tyrimuose. Ipreziv vartojant kartu su diuretikais, pavyzdžiui, chlortalidonu, didesni kreatinino kiekiai kraujyje buvo dažnesni, kaip ir vartojant k tus angiotenzino II receptorių blokatorius ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitor us. Vartojant Ipreziv kartu su diuretikais, padidėjęs kreatinino kiekis serume labiau mažino kraujospūdį, lyginant su vienu vaistiniu preparatu. Dauguma šių verčių padidėjimų buvo laikini arba neprogresavo, kai tiriamieji toliau vartojo preparatą. Nutraukus preparato vartojimą, dauguma padidėjusių verčių, kurios gydymo metu nesumažėjo, sugrįžo į normalias, o kreatinino koncentracija daugumai tiriamųjų sugrįžo prie pradinių arba panašių verčių.

Šlapimo rūgštis

Vartojant Ipreziv, šiek tiek padidėjo šlapimo rūgšties kiekis serume (10,8 µmol/l), lyginant su placebu (4,3 µmol/l).

Hemoglobinas ir hematokritas

Placebu kontroliuojamuose monoterapijos tyrimuose šiek tiek sumažėjo hemoglobino ir hematokrito vertės (vidutiniškai atitinkamai sumažėjo 3 g/l ir 1 tūrio procentą). Šis poveikis taip pat pastebimas ir vartojant kitus renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos inhibitorius.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Simptomai

neberegistruotas

 

Remiantis farmakologiniais duomenimis, perdozavus tikriausiai pasireikš simptominė hipo enzija ir svaigulys. Kontroliuojamų klinikinių tyrimų su sveikais tiriamaisiais metu 7 dienas buvo vartojamos 320 mg Ipreziv dozės kartą per parą ir jos buvo gerai toleruojamos.

Valdymas

Pasireiškus simptominei hipotenzijai, reikia taikyti palaikomąjį gydymą ir tebėti gyvybinių funkcijų rodmenis.

Azilsartanas dializės metu nepašalinamas.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

ATC kodas – C09CA09

Farmakoterapinė grupė – AngiotenzinopreparatasII recep orių blokatoriai, gryni

Veikimo mechanizmas ir farmakodin minis poveikis

Azilsartanas medoksomilis yra veiklus v rtojant per burną provaistas, kuris greitai paverčiamas veikliąja medžiaga azilsartanu, l ktyviai slopinančia angiotenzino II poveikį, blokuojant jo susijungimą su AT1 tipo rec pto iumi daugelyje audinių (žr. 5.2 skyrių). Angiotenzinas II – tai pagrindinė renino ir angiotenzino sistemos vazopresinė medžiaga, kurios poveikis apima

reabsorbciją inkstuo e.

vazokonstrikciją, sintezės stimuliavimą ir aldosterono išsiskyrimą, širdies stimuliavimą ir natrio ATVaistinis1 receptor aus blokavimas slopina neigiamą angiotenzino II reguliavimą renino išskyrimui, bet padidėjęs ren no aktyvumas plazmoje ir angiotenzino II kiekis kraujotakoje neįveikia azilsartano

antihipertenz nio poveikio.

Pirminė rterinė hipertenzija

Septyniuose dvigubai koduotuose kontroliuojamuose tyrimuose iš viso dalyvavo 5941 pacientas (3672 vartojo Ipreziv, 801 – placebą ir 1468 – veiksmingą palyginamąjį preparatą). 51% pacientų buvo vyrai ir 26% – 65 metų arba vyresni (5% ≥ 75 metų); 67% buvo baltaodžiai ir 19% – juodaodžiai.

Dvejuose šešių savaičių atsitiktinių imčių dvigubai koduotuose tyrimuose Ipreziv buvo lyginamas su placebu ir veiksmingais palyginamaisiais preparatais. Abiejų tyrimų duomenys pateikti toliau esančioje lentelėje rodo, kad palyginus su placebu, daug labiau sumažėjo 24 valandų vidutinis kraujospūdis esant žemiausiai vaisto koncentracijai stebint kraujospūdį ambulatoriškai ir klinikoje. Be to, Ipreziv 80 mg dozė daug labiau sumažino sistolinį kraujospūdį (SKS) nei didžiausios patvirtintos olmesartano medoksomilio ir valsartano dozės.

 

Placebas

Ipreziv

Ipreziv

Ipreziv

OLM-M

Valsartana

 

 

20 mg

40 mg#

80 mg#

40 mg#

s 320 mg#

Pagrindinė vertinamoji baigtis:

24 val. vidutinis SKS: MKM vidutinis pokytis nuo pradinio iki 6 savaitės (mmHg)

1-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-1.4

-12.2 *

-13.5 *

-14.6 *†

-12.6

-

pradinio

 

 

 

 

 

 

2-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-0.3

-

-13.4 *

-14.5 *†

-12.0

-10.2

pradinio

 

 

 

 

 

 

Svarbiausia antrinė vertinamoji baigtis:

 

 

 

 

Klinikinis SKS: MKM vidutinis pokytis nuo pradinio iki 6 savaitės (mmHg) (PPSM)

1-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-2.1

-14.3 *

-14.5 *

-17.6 *

-14.9

-

pradinio

 

 

 

 

 

 

2-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-1.8

-

-16.4 *†

-16.7 *†

-13.2

-11.3

pradinio

 

 

 

neberegistruotas

pagal analizę atsižvelgiant į etapus

 

OLM-M = olmesartanas medoksomilis, MKM = mažiausių kvadratų metoda , PPSM = paskutinio perspektyvinio stebėjimo metu

* Reikšmingas skirtumas palyginti su placebu esant 0,05 lygiui pagal analizę atsižvelgiant į etapus

† Reikšmingas skirtumas palyginti su palyginamuoju (-aisiais) pr pa atu (-ais) esant 0,05 lygiui

#Didžiausia dozė pasiekta 2 tyrime. Dozės buvo priverstinai keičiamos 2 savaitę: Ipreziv iš 20 į

40 mg ir iš 40 į 80 mg ir atitinkamai olmesartano medoksomilio ir valsartano iš 20 į 40 mg ir iš 160 į 320 mg

preparatas

Šiuose dviejuose tyrimuose kliniškai svarbūs ir d žniau iai pasireiškę nepageidaujami reiškiniai buvo

svaigulys, galvos skausmas ir dislipidemija. V

oj nt Ipreziv, olmesartano medoksomilio ir

valsartano svaigulys atitinkamai buvo p stebė

s 3,0%, 3,3% ir 1,8% dažniu, galvos skausmas

atitinkamai buvo pastebėtas 4,8%, 5,5% ir 7,6% dažniu ir dislipidemija atitinkamai buvo pastebėta

3,5%, 2,4% ir 1,1% dažniu.

Tyrimuose su veiksmingu palyginamuoju preparatu valsartanu ar ramipriliu, vartojant Ipreziv kraujospūdį mažinantis poveikis išliko ilgalaikio gydymo metu. Vartojant Ipreziv rečiau buvo pastebėtas kosulys (1,2%), alyginti su ramipriliu (8,2%).

IprezivVaistinisantihipertenz poveikis pasireiškė per pirmąsias 2 vartojimo savaites, o intensyviausias poveikis buvo pas ektas iki 4 savaitės. Ipreziv kraujospūdžio mažinimo poveikis taip pat išliko visą 24 valandų dozav mo intervalą. Placebą vartojusių mažiausio ir didžiausio SKS ir diastolinio kraujospūdž o (DKS) santykiai buvo maždaug 80% arba didesni.

Staiga nutr ukus Ipreziv vartojimą po 6 mėnesių gydymo, rikošetinės hipertenzijos nepastebėta.

Tarp senyvų ir jaunesnių pacientų nebuvo pastebėta saugumo ir veiksmingumo skirtumų, bet negalima atmesti kai kurių senyvų žmonių didesnio jautrumo kraujospūdžio mažinimo poveikiui (žr. 4.2 skyrių). Kaip ir vartojant kitų angiotenzino II receptorių blokatorių ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių, antihipertenzinis poveikis buvo mažesnis juodaodžiams (paprastai mažą renino kiekį turinčioje populiacijoje).

Vartojant Ipreziv 40 ir 80 mg kartu su kalcio kanalų blokatoriumi (amlodipinu) arba tiazidiniu diuretiku (chlortalidonu) kraujospūdis dar labiau sumažėjo nei vartojant vieną kitokį antihipertenzinį preparatą. Nuo dozės priklausomi nepageidaujami reiškiniai, įskaitant svaigulį, hipotenziją ir padidėjusį kreatinino kiekį serume, buvo dažnesnis kartu vartojant diuretiką, palyginus su Ipreziv monoterapija, o hipokalemija buvo retesnė nei vartojant vieną diuretiką.

Ipreziv poveikis mirštamumui, sergamumui širdies ir kraujagyslių ligomis bei tikslinių organų pažeidimui šiuo metu yra nežinomas.

Poveikis širdies repoliarizacijai

Buvo atliktas nuodugnus QT/QTc tyrimas siekiant įvertinti Ipreziv galimybes pailginti QT/QTc intervalą sveikiems tiriamiesiems. Vartojant 320 mg Ipreziv dozę QT/QTc intervalo pailgėjimo įrodymų nebuvo.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Ipreziv rezultatus tyrimų su viena ar daugiau vaikų hipertenzijos populiacijos pogrupių (žr. 4.2 skyriuje informaciją apie vartojimą vaikų populiacijai).

Papildoma informacija

neberegistruotas

 

Dviem dideliais atsitiktinės atrankos, kontroliuojamais tyrimais (ONTARGET (angl. „ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial“) ir VA NEPHRON-D (angl. „The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes“)) buvo ištirtas AKF inhibitoria s ir angiotenzino II receptorių blokatoriaus derinio vartojimas.

ONTARGET tyrime dalyvavo pacientai, kurių anamnezėje buvo širdies ir kraujagyslių ar smegenų kraujagyslių liga arba 2 tipo cukrinis diabetas ir susijusi akivaizdi organų- k n ų pažaida. VA

NEPHRON-D tyrimas buvo atliekamas su pacientais, sergančiais 2 tipo cukriniu diabetu ir diabetine nefropatija.

Šie tyrimai neparodė reikšmingo teigiamo poveikio inkstų ir (arba) ši di ir kraujagyslių ligų baigtims ir mirštamumui, bet, palyginti su monoterapija, buvo pastebėta did snė hiperkalemijos, ūminio inkstų pažeidimo ir (arba) hipotenzijos rizika. Atsižvelgiant į panašias farmakodinamines savybes, šie rezultatai taip pat galioja kitiems AKF inhibitoriams ir angiot nzino II receptorių blokatoriams.

Todėl pacientams, sergantiems diabetine nefropatija, egalima kartu vartoti AKF inhibitorių ir

angiotenzino II receptorių blokatorių.

Endpoints“) tyrimu buvo siekiama ištirti, bū ų n udingas aliskireno įtraukimas į standartinį

ALTITUDE (angl. „AliskirenpreparatasTrial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

pacientų, sergančių 2 tipo cukriniu diabetu ir lė ine inkstų liga, širdies ir kraujagyslių liga arba abiem ligomis, gydymą AKF inhibitoriumi a ba ngiotenzino II receptorių blokatoriumi. Tyrimas buvo nutrauktas pirma laiko, nes padidėjo nep geidaujamų baigčių rizika. Mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir insulto atvejų skaičius aliskireno grupėje buvo didesnis nei placebo grupėje, o nepageidaujami reiškiniai ir sunkūs nepageidaujami reiškiniai (hiperkalemija, hipotenzija ir inkstų funkcijos sutrikimai) aliskireno grupėje taip pat pasireiškė dažniau nei placebo grupėje.

5.2 Farmakokinetinės savybės

karboksime ilenbutenolidazė dalyvauja hidrolizėje žarnyne ir kepenyse. Be to, plazmos esterazės dalyvauja h drolizuojant azilsartano medoksomilį į azilsartaną.

IšgėrusVaistinisazilsarta o medok omilio, jis greitai virškinimo trakte ir (arba) absorbcijos metu hidrolizuojamas į veikliąją medžiagą azilsartaną. In vitro tyrimai rodo, kad

Absorbcija

Geriamojo azilsartano medoksomilio absoliutus biologinis prieinamumas remiantis azilsartano kiekiu plazmoje yra maždaug 60%. Didžiausia azilsartano koncentracija plazmoje (Cmax), pasiekiama maždaug per 1,5–3 val. po azilsartano medoksomilio išgėrimo. Maistas neturi poveikio azilsartano biologiniam prieinamumui (žr. 4.2 skyrių).

Pasiskirstymas

Azilsartano pasiskirstymo tūris yra maždaug 16 litrų. Azilsartanas stipriai jungiasi su plazmos baltymais (> 99%), daugiausia serumo albuminu. Jungimasis prie baltymų yra pastovus, kai azilsartano koncentracija plazmoje gerokai viršija rekomenduojamomis dozėmis pasiektą intervalą.

Specialių pacientų grupių savybės

Biotransformacija

Azilsartanas metabolizuojamas į du pagrindinius metabolitus. Svarbiausias metabolitas plazmoje susidaro O-dealkilinimo būdu ir jis vadinamas M-II, o mažiau svarbus metabolitas M-I susidaro dekarboksilinimo būdu. Sisteminis svarbiausio ir mažiau svarbaus metabolitų poveikis žmonėms buvo atitinkamai maždaug 50% ir mažiau nei 1% nei azilsartano. Metabolitai M-I ir M-II neprisideda prie Ipreziv farmakologinio aktyvumo. Pagrindinis fermentas atsakingas už azilsartano metabolizmą yra

CYP2C9.

Šalinimas

Išgėrus 14C žymėto azilsartano medoksomilio, maždaug 55% radioaktyvios medžiagos pasišalino su išmatomis ir maždaug 42% su šlapimu; 15% su šlapimu pasišalinusios dozės buvo azilsartanas. Azilsartano pusinės eliminacijos laikotarpis yra maždaug 11 valandų, o klirensas per inkstus –

Inkstų funkcijos sutrikimas

neberegistruotas

maždaug 2,3 ml/min. Azilsartano pusiausvyrinė koncentracija susidarė per 5 dienas ir, vartojant kartotines dozes vieną kartą per parą, vaistinio preparato plazmoje nesikaupė.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Buvo nustatytas proporcingas dozei azilsartano koncentracijos pokytis vartojant vienkartinę arba kartotines nuo 20 mg iki 320 mg azilsartano medoksomilio dozes.

Vaikų populiacija

Azilsartano farmakokinetika nebuvo tirta vaikams iki 18 metų amžiaus.

Senyvi pacientai

Azilsartano farmakokinetika reikšmingai nesiskiria jaunų (18-45 metų) ir senyvo amžiaus (65-85 metų) pacientų organizmuose.

preparatas

Pacientų, kurie serga lengvu, vidutinio sunkumo

sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, azilsartano

organizme bendra ekspozicija (AUC) padidėjo

i inkamai +30%, +25% ir +95%. Padidėjimo (+5%)

nebuvo pastebėta paskutinės stadijos inkstų liga

ergantiems pacientams, kurie buvo dializuojami.

Deja, pacientų, turinčių sunkių inkstų sut ikimų arba sergančių paskutinės stadijos inkstų liga, vartojimo klinikinės patirties nėra (žr. 4.2 skyrių). Hemodialize azilsartanas nepašalinamas iš sisteminės kraujotakos.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimas iki 5 dienų tiriamiesiems, sergantiems lengvu (Child-Pugh A) arba vidutinio

Vaistinis

sunkumo (Child-Pugh B) kepenų funkcijos sutrikimu sukėlė šiek tiek didesnę azilsartano ekspoziciją

(AUC padidėjo

uo 1,3 iki 1,6 karto (žr. 4.2 skyrių)). Ipreziv vartojimas nebuvo tirtas pacientams,

sergantiems su

k s kepenų funkcijos sutrikimais.

Lytis

Azils rt no farmakokinetika reikšmingai nesiskiria vyrams ir moterims. Atsižvelgiant į lytį dozės koreguoti nereikia.

Rasė

Azilsartano farmakokinetika reikšmingai nesiskiria tarp juodaodžių ir baltaodžių populiacijų. Atsižvelgiant į rasę dozės koreguoti nereikia.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ikiklinikinių saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, toksinio poveikio reprodukcijai, mutageniškumo ir kancerogeniškumo tyrimų metu buvo tiriamas azilsartanas medoksomilis ir svarbiausias žmogaus metabolitas M-II.

Kartotinių dozių toksiškumo tyrimuose su gyvūnais, kurių kraujospūdis normalus, dozės, kurių ekspozicija panaši į klinikinių gydomųjų dozių, lėmė mažesnius eritrocitų parametrus, inkstų ir inkstų hemodinamikos pokyčius bei didesnį kalio kiekį kraujyje. Šis poveikis, kuriam buvo užkirstas kelias geriamuoju fiziologinio tirpalo papildu, nebuvo kliniškai reikšmingas gydant hipertenziją.

Žiurkėms ir šunims buvo pastebėtas didesnis renino aktyvumas plazmoje ir inkstų arti glomerulų esančių ląstelių hipertrofija / hiperplazija. Šie pokyčiai, kurie būdingi ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriams ir kitiems angiotenzino II receptorių blokatoriams, nėra kliniškai reikšmingi.

Azilsartanas ir M-II prasiskverbė per placentą ir buvo rasti vaikingų žiurkių vaisiuose bei išsiskyrė su žindančių žiurkių pienu. Reprodukcinio toksiškumo tyrimuose nebuvo pastebėta poveikio vyriškos ar

moteriškos lyties gyvūnų vaisingumui. Teratogeninio poveikio įrodymų nėra, bet tyrimai su gyvūnais neberegistruotas

parodė tam tikras pavojingas jauniklių postnatalinio vystymosi galimybes, pavyzdžiui, maže nį kūno svorį, šiek tiek pavėluotą fizinį vystymąsi (pavėluotą priekinių dantų dygimą, ausų kaušelių atsiskyrimą, akių atmerkimą) ir didesnį mirštamumą.

In vitro tyrimų duomenys neparodė azilsartano ir M-II mutageniškumo ir atitinkamo klast geninio poveikio; taip pat nenustatyta jų kancerogeniškumo žiurkėms ir pelėms.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Manitolis (E 421)

 

Fumaro rūgštis (E 297)

 

Natrio hidroksidas

 

Hidroksipropilceliuliozė (E 463)

3 metai.

preparatas

Kroskarmeliozės natrio druska

Mikrokristalinė celiuliozė (E 460)

Magnio stearatas (E 572)

 

6.2

Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

 

6.3

Tinkamumo laikas

Vaistinis

 

6.4

Special os laikymo sąlygos

Laikyti gam ntojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Šiam v n am preparatui specialių temperatūros laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Talpyklės pobūdis, jos turinys

Aliuminio lizdinės plokštelės su sausikliu dėžutėje.

Pakuočių dydžiai :

Vienoje lizdinėje plokštelėje yra 14 arba 15 tablečių.

14, 28, 30, 56, 90 arba 98 tabletės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMOneberegistruotasDATA

http://www.ema.europa.eupreparatas

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

Išsami informacija apie šį vaistinį

tą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

Vaistinis

Tabletė.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ipreziv 40 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 40 mg azilsartano medoksomilio (kalio pavidalu).

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletės yra baltos arba balkšvos spalvos, apvalios, 7,6 mm skersm ns, kurių vienoje pusėje yra įspaudas „ASL“, o kitoje – „40“.

neberegistruotas

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Ipreziv skiriamas suaugusiųjųpreparataspirminei arterinei hipertenzijai gydyti.

Dozavimas

Rekomenduojama pradinė dozė yra 40 mg kartą per parą. Dozę galima didinti iki didžiausios 80 mg dozės vieną kartą per parą, jeigu mažesnė dozė nepakankamai kontroliuoja pacientų kraujospūdį.

BeveikVaistinismaksimalus kraujospūdį mažinantis poveikis pasireiškia po dviejų gydymo savaičiųę, o didžiausias poveik pasiekiamas per 4 savaites.

Jeigu kraujo pūdis nepakankamai kontroliuojamas vartojant vien Ipreziv, papildomai kraujospūdį galima sumažinti kartu su Ipreziv vartojant kitų antihipertenzinių vaistinių preparatų, įskaitant diuretikus (pvz., chlortalidoną ir hidrochlorotiazidą) ir kalcio kanalų blokatorius

(žr. 4.3, 4.4, 4.5 ir 5.1 skyrius).

Specialios pacientų grupės

Senyvi pacientai (65 metų ir vyresni)

Senyviems pacientams pradinės Ipreziv dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių), nors labai senyviems pacientams (≥ 75 metų), kuriems gali būti hipotenzijos rizika, pradinė dozė gali būti 20 mg.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimo pacientams, sergantiems sunkiu inkstų sutrikimu arba inkstų ligos paskutine stadija ir turinčius aukštą kraujospūdį, patirties nėra, todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

Hemodialize azilsartanas nepašalinamas iš sisteminės kraujotakos.

Pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, dozės keisti nereikia.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, patirties nėra, todėl šios grupės pacientams jo vartoti nerekomenduojama (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius). Kadangi Ipreziv vartojimo pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, patirtis yra

Intravaskulinio skysčio tūrio sumažėjimas

ribota, rekomenduojama juos atidžiai stebėti ir reikia apsvarstytineberegistruotas20 mg pradinės dozės vartojimą (žr. 5.2 skyrių).

Pacientai, kuriems sumažėjęs intravaskulinio skysčio tūris arba elektrolitų kiekis (pvz., vemiantys, viduriuojantys arba dideles diuretikų dozes vartojantys pacientai), Ipreziv turi p adė vartoti prižiūrimi medikų ir pradinė dozė gali būti 20 mg (žr. 4.4 skyrių).

Širdies nepakankamumas

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga staziniu širdies nepakankamumu ir turi aukštą kraujospūdį, patirties nėra, todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai (žr. 4.4 sky ių).

Juodaodžių populiacija

Juodaodžiams nereikia keisti dozės, nors kraujospūdį mažinantis poveikis jiems yra mažesnis palyginti su kitų rasių gyventojais (žr. 5.1 skyrių). Tai paprastai taikytina kitiems angiotenzino II receptorių (AT1) blokatoriams ir angiotenziną konvertuojančio ferme to inhibitoriams. Todėl juodaodžių kraujospūdžiui kontroliuoti gali dažniau prireikti didinti Ipreziv dozę ir kartu vartoti kitų preparatų.

Vaikų populiacija

Ipreziv saugumas ir veiksmingumas vaik ms ir paaugliams iki 18 metų nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Ipreziv yra skirtas vartoti per bu ną ir jį galima vartoti su maistu arba be jo (žr. 5.2 skyrių).

preparatas

4.3Kontraindikacijos

-PacientamVaistinis, kur e serga cukriniu diabetu arba kurių inkstų funkcija sutrikusi

(GFG < 60 ml/min/1,73 m2), Ipreziv negalima vartoti kartu su preparatais, kurių sudėtyje yra aliskireno (žr. 4.5 ir 5.1 skyrius).

Suaktyvinta renino, angiotenzino ir aldosterono sistema

Pacientų, kurių kraujagyslių tonusas ir inkstų funkcija daugiausiai priklauso nuo renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos aktyvumo (pvz., pacientų, kurie serga staziniu širdies nepakankamumu, sunkus inkstų funkcijos sutrikimu arba inkstų arterijos stenoze), gydymas tokiais vaistiniais preparatais kaip angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai ir angiotenzino II receptorių blokatoriai, kurie veikia šią sistemą, buvo susijęs su ūmine hipotenzija, azotemija, oligurija arba, retais atvejais, ūminiu inkstų nepakankamumu. Tokio poveikio galimybės, vartojant Ipreziv, paneigti negalima.

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, staziniu širdies nepakankamumu arba inkstų arterijos stenoze ir turi aukštą kraujospūdį, patirties nėra, todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Pernelyg didelis kraujospūdžio sumažinimas pacientams, sergantiems išemine kardiomiopatija arba išemine smegenų kraujagyslių liga, gali lemti miokardo infarktą arba insultą.

Dvigubas renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos (RAAS) slopinimas

Turima įrodymų, kad kartu vartojant AKF inhibitorių, angiotenzino II receptorių blokatorių ar aliskireną padidėja hipotenzijos, hiperkalemijos ir inkstų funkcijos susilpnėjimo (įskaitant ūminį inkstų nepakankamumą) rizika. Todėl nerekomenduojama dvigubai nuslopinti RAAS, vartojant AKF

inhibitorių, angiotenzino II receptorių blokatorių ar aliskireno derinį (žr. 4.5 ir 5.1 skyrius).

Vis dėlto, jei dvigubas nuslopinimas laikomas absoliučiaineberegistruotasbūtinu, šis gydymas turi būti atliekamas tik

prižiūrint specialistams ir dažnai bei atidžiai tiriant inkstų funkciją, elektrolitų koncentracij bei kraujospūdį.

Pacientams, sergantiems diabetine nefropatija, negalima kartu vartoti AKF inhibitorių ir angio enzino II receptorių blokatorių.

Inkstų persodinimas

Apie pacientų, kuriems neseniai buvo atlikta inkstų transplantacija, gydymą Ipreziv šiuo metu patirties nėra.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, patirties nėra, todėl šios grupės pacientams jo vartoti nerekomenduojama (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Skysčių ir (arba) elektrolitų netekusių pacientų hipote zija

Pradėjus gydymą Ipreziv, daug skysčių ir (arba) elektrolitų etekusiems pacientams (pvz.,

Hiperkalemija

preparatas

vemiantiems, viduriuojantiems arba dideles dozes diuretikų vartojantiems pacientams) gali pasireikšti

simptominė hipotenzija. Prieš pradedant var o i Ipreziv, reikia pakoreguoti volemiją arba gydymą pradėti atidžiai prižiūrint medikam ir g lima psvarstyti 20 mg pradinę dozę.

Pirminis hiperaldosteronizmas

Pacientai, kuriems pasireiškia pirmini hiperaldosteronizmas, paprastai nereaguoja į antihipertenzinius vaistinius preparatus, kurie slopina r nino ir angiotenzino sistemą. Todėl tokiems pacientams Ipreziv vartoti nerekomenduojama.

RemiantisVaistiniskitų va n ų preparatų, veikiančių renino, angiotenzino ir aldosterono sistemą, vartojimo patirtimi, Iprez v vartojant kartu su kalį organizme sulaikančiais diuretikais, kalio papildais, druskos pakaitalais, kur ų sudėtyje yra kalio, arba kitais vaistiniais preparatais, galinčiais padidinti kalio kiekius (pvz., heparinu), gali lemti kalio kiekio padidėjimą serume aukštą kraujospūdį turintiems pacientams (žr. 4.5 skyrių). Hiperkalemijos rizika, kuri gali būti pavojinga gyvybei, padidėja senyviems smenims, pacientams, kuriems nustatytas inkstų veiklos nepakankamumas, cukrinis diabetas ir (arba) pacientams, sergantiems gretutinėmis ligomis. Reikia tinkamai stebėti kalio kiekį.

Aortos ir mitralinio vožtuvo stenozė, obstrukcinė hipertrofinė kardiomiopatija

Pacientus, kuriems pasireiškia aortos ar mitralinio vožtuvo stenozė arba obstrukcinė hipertrofinė kardiomiopatija (OHKM) reikia gydyti labai atsargiai.

Nėštumas

Nėščių moterų pradėti gydyti angiotenzino II receptorių blokatoriais negalima. Išskyrus atvejus, kai tolesnis gydymas angiotenzino II receptorių blokatoriais yra būtinas, pastoti planuojančioms moterims juos reikia keisti kitokiais antihipertenziniais vaistiniais preparatais, kurių vartojimo saugumas nėštumo metu ištirtas. Nustačius nėštumą, angiotenzino II receptorių blokatorių vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir, jei reikia, skirti kitokį tinkamą gydymą (žr. 4.3 ir 4.6 skyrius).

Papildoma informacija
Kartu vartoti reikia atsargiai

Litis

Ipreziv, kaip ir kitokių angiotenzino II receptorių blokatorių, vartoti kartu su ličiu nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kartu vartoti nerekomenduojama

Litis

Gauta pranešimų, kad kartu su angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriais vartojant ličio,

laikinai padidėdavo ličio koncentracija kraujo serume, sustiprėdavo toksinis jo poveikis. Panašus poveikis gali pasireikšti ir vartojant angiotenzino II receptoriųneberegistruotasblokatorius. Dėl patirties stokos apie azilsartano medoksomilio vartojimą kartu su ličiu šis derinys yra nerekomenduojamas. Jeigu

nusprendžiama, kad vaistinius preparatus vartoti kartu būtina, rekomenduojama atidžiai s ebė i ličio koncentracijas serume.

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU), įskaitant selektyvius COX-2 nh bitorius, acetilsalicilo rūgštį (> 3 g/parą) ir neselektyvius NVNU

Kai angiotenzino II receptorių blokatoriai vartojami kartu su NVNU (t. y. s lektyviais COX-2 inhibitoriais, acetilsalicilo rūgštimi (> 3 g/parą) ir neselektyviais NVNU), gali sumažėti antihipertenzinis poveikis. Be to, kartu vartojant angiotenzino II c ptorių blokatorius ir NVNU kyla inkstų funkcijos pablogėjimo ir kalio kiekio padidėjimo serume rizika. Todėl gydymo pradžioje rekomenduojama vartoti pakankamai skysčių ir stebėti inkstų funkciją.

kitos medžiagos, galinčios padidinti kalio kiekį

Kalį organizme sulaikantyspreparatasdiuretikai, kalio papildai, druskos pakaitalai, kurių sudėtyje yra kalio, ir

Padidėjusią kalio koncentraciją kraujyje gali sukelti kartu vartojami kalio išsiskyrimą slopinantys

diuretikai, kalio kiekį papildantys t i, druskos, kurių sudėtyje yra kalio, bei kiti vaistiniai

preparatai, didinantys jo koncentraciją (pvz., heparinas). Reikia tinkamai stebėti kalio kiekį (žr. 4.4 skyrių).

Klinikinių tyrimų duomenys arodė, kad, palyginti su vieno RAAS veikiančio preparato vartojimu,

susilpnėjimas (įska tant ūminį inkstų nepakankamumą).(žr. 4.3, 4.4 ir 5.1 skyrius).

Azils rt no medoksomilio arba azilsartano tyrimuose nebuvo pastebėta kliniškai reikšmingos sąveikos juos v rtoj nt su amlodipinu, antacidiniais preparatais, chlortalidonu, digoksinu, flukonazolu, gliburidu, ketokonazolu, metforminu ir varfarinu.

dvigubas renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos (RAAS) nuslopinimas, kai vartojamas AKF inhibitorių,Vaistinisangiotenz no II receptorių blokatorių ar aliskireno derinys, , siejamas su dažniau pasitaikančia epageidaujamais reiškiniais, tokiais kaip hipotenzija, hiperkalemija ir inkstų funkcijos

Azilsartanas medoksomilis virškinimo trakte ir (arba) vaistinio preparato absorbcijos metu esterazių yra greitai hidrolizuojamas į veikliąją medžiagą azilsartaną (žr. 5.2 skyrių). Tyrimai in vitro rodo, kad sąveika dėl esterazės slopinimo yra mažai tikėtina.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Pirmuoju nėštumo trimestru angiotenzino II receptorių blokatorių vartoti nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių).

Antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais angiotenzino II receptorių blokatorių vartoti draudžiama (žr.

4.3 ir 4.4 skyrius).

Duomenų apie Ipreziv vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių).

Jeigu moteris antruoju arba trečiuoju nėštumo trimestruneberegistruotasvartojo angiotenzino II receptorių blokatorių, reikia ultragarsu sekti jos vaisiaus inkstų funkciją ir kaukolę.

Epidemiologinių tyrimų duomenys dėl pirmuoju nėštumo trimestru vartojamų angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių teratogeninio poveikio nėra galutiniai, tačiau nedidelio rizikos padidėjimo atmesti negalima. Nors kontrolinių epidemiologinių tyrimų duomenų apie angio enzino II

receptorių blokatorių keliamą riziką nėra, tačiau ji gali būti panaši, kaip ir gydymo kitais ši

klasės

preparatais metu. Išskyrus atvejus, kai tolesnis gydymas angiotenzino II receptorių bl kat

riais yra

būtinas, pastoti planuojančioms moterims juos reikia keisti kitokiais antihiper enziniais vaistiniais

preparatais, kurių vartojimo saugumas nėštumo metu ištirtas. Nustačius nėštumą, angiotenzino II

receptorių blokatorių vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir, jei reikia, sk rti k tokį tinkamą gydymą.

Žinoma, kad antruoju arba trečiuoju nėštumo trimestrais vartojami angiot nzino II receptorių

blokatoriai sukelia toksinį poveikį žmogaus vaisiui (inkstų funkcijos susilpnėjimą, oligohidramnioną,

kaukolės kaulėjimo sulėtėjimą) ir naujagimiui (inkstų nepakankamumą, hipotenziją, hiperkalemiją) (žr. 5.3 skyrių).

Žindymas

Kadangi informacijos apie Ipreziv v rtojimą žindymo laikotarpiu nėra, žindyvių Ipreziv gydyti nerekomenduojama. Žindymo laikotar iu verčiau gydyti kitokiu būdu, kurio saugumas geriau ištirtas, ypač moteris, krūtimi maitinančias naujagimius arba prieš laiką gimusius kūdikius.

Vaisingumas

Reikia atidžiai sekti, ar naujagimiams,preparataskurių mo inos nėštumo metu vartojo angiotenzino II receptorių blokatorių, nepasireiškia hipotenzija (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

4.7 Poveik gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

ApieVaistinisIpreziv pove kį žmogaus vaisingumui duomenų nėra. Ikiklinikiniai tyrimai parodė, kad azilsartanas neturi pove kio žiurkių patinų ir patelių vaisingumui (žr. 5.3 skyrių).

Remi nt f rmakodinaminėmis savybėmis, tikimasi kad azilsartano medoksomilio poveikis vair vimui ir mechanizmų valdymui yra nereikšmingas. Tačiau reikia atsižvelgti, kad retkarčiais pacientams, vartojantiems antihipertenzinius preparatus, gali pasireikšti svaigulys ar nuovargis.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Ipreziv saugumas buvo tirtas klinikiniuose tyrimuose, kuriuose pacientai iki 56 savaičių vartojo 20, 40 arba 80 mg dozes. Šiuose klinikiniuose tyrimuose nepageidaujamos reakcijos, susiję su Ipreziv vartojimu, dažniausiai buvo lengvos arba vidutinio sunkumo, o jų dažnumas panašus kaip ir vartojant placebą. Dažniausiai pasireiškusi nepageidaujama reakcija buvo svaigulys. Nepageidaujamų reakcijų dažnumui vartojant Ipreziv lytis, amžius ar rasė poveikio neturėjo.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Remiantis bendrais duomenimis (40 ir 80 mg dozių) nepageidaujamos reakcijos, yra išvardytos toliau, pagal organų sistemų klases ir rekomenduojamus terminus. Nepageidaujamiems reiškiniams suskirstyti pagal dažnį vartojami šie apibūdinimai: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000) ir labai reti (< 1/10 000),

įskaitant pavienius atvejus. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateiktas jo sunkumo mažėjimo tvarka. Nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo panašus Ipreziv 20 mg dozės viename placebu kontroliuojamame tyrime kaip ir 40 ir 80 mg dozių tyrime.

Organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

 

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni

Svaigulys

 

Kraujagyslių sutrikimai

Nedažni

Hipotenzija

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni

Viduriavimas

 

 

Nedažni

Pykinimas

 

Odos ir poodinio audinio

Nedažni

Bėrimas, niežėjimas

 

sutrikimai

Reti

Angioedema

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

Nedažni

Raumenų spazmai

 

audinio sutrikimai

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Nedažni

Nuovargis

 

vartojimo vietos pažeidimai

 

Periferinė edema

 

Tyrimai

Dažni

Padidėjęs kreatinfosfokinazės

 

 

 

aktyvumas kraujyje

 

 

Nedažni

Padidėjęs kreatinino kiekis

 

 

 

kraujyje

 

 

 

Padidėjęs šlapimo rūgšties

 

 

 

kiekis kraujyje / Hiperurikemija

 

 

 

neberegistruotas

 

Pasirinktų nepageidaujamų reiškinių apibūdinim

 

 

Kai Ipreziv buvo vartojamaspreparatassu chlortalidonu, didėjusio kreatinino kiekio kraujyje ir hipotenzijos nepageidaujamų reiškinių dažnis pasikeitė iš nedažno į dažną.

Kai Ipreziv buvo vartojamas su amlodipinu, periferinės edemos dažnis pasikeitė iš nedažno į dažną, bet buvo mažesnis nei vartojant vieną mlodipiną.

Tyrimai

Kreatinino kiekis serume

PadidėjusioVaistinikreat sno kiekio serume dažnis vartojant Ipreziv buvo panašus kaip ir vartojant placebą atsitiktinių imč ų, placebu kontroliuojamuose monoterapijos tyrimuose. Ipreziv vartojant kartu su

diuretikais, pavyzdžiui, chlortalidonu, didesni kreatinino kiekiai kraujyje buvo dažnesni, kaip ir vartojant k us angiotenzino II receptorių blokatorius ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitor us. Vartojant Ipreziv kartu su diuretikais, padidėjęs kreatinino kiekis serume labiau mažino kraujospūdį, lyginant su vienu vaistiniu preparatu. Dauguma šių verčių padidėjimų buvo laikini arba neprogresavo, kai tiriamieji toliau vartojo preparatą. Nutraukus preparato vartojimą, dauguma padidėjusių verčių, kurios gydymo metu nesumažėjo, sugrįžo į normalias, o kreatinino koncentracija daugumai tiriamųjų sugrįžo prie pradinių arba panašių verčių.

Šlapimo rūgštis

Vartojant Ipreziv, šiek tiek padidėjo šlapimo rūgšties kiekis serume (10,8 µmol/l), lyginant su placebu (4,3 µmol/l).

Hemoglobinas ir hematokritas

Placebu kontroliuojamuose monoterapijos tyrimuose šiek tiek sumažėjo hemoglobino ir hematokrito vertės (vidutiniškai atitinkamai sumažėjo 3 g/l ir 1 tūrio procentą). Šis poveikis taip pat pastebimas ir vartojant kitus renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos inhibitorius.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Simptomai

neberegistruotas

 

Remiantis farmakologiniais duomenimis, perdozavus tikriausiai pasireikš simptominė hipo enzija ir svaigulys. Kontroliuojamų klinikinių tyrimų su sveikais tiriamaisiais metu 7 dienas buvo vartojamos 320 mg Ipreziv dozės kartą per parą ir jos buvo gerai toleruojamos.

Valdymas

Pasireiškus simptominei hipotenzijai, reikia taikyti palaikomąjį gydymą ir tebėti gyvybinių funkcijų rodmenis.

Azilsartanas dializės metu nepašalinamas.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

ATC kodas – C09CA09

Farmakoterapinė grupė – AngiotenzinopreparatasII recep orių blokatoriai, gryni

Veikimo mechanizmas ir farmakodin minis poveikis

Azilsartanas medoksomilis yra veiklus v rtojant per burną provaistas, kuris greitai paverčiamas veikliąja medžiaga azilsartanu, l ktyviai slopinančia angiotenzino II poveikį, blokuojant jo susijungimą su AT1 tipo rec pto iumi daugelyje audinių (žr. 5.2 skyrių). Angiotenzinas II – tai pagrindinė renino ir angiotenzino sistemos vazopresinė medžiaga, kurios poveikis apima

reabsorbciją inkstuo e.

vazokonstrikciją, sintezės stimuliavimą ir aldosterono išsiskyrimą, širdies stimuliavimą ir natrio ATVaistinis1 receptor aus blokavimas slopina neigiamą angiotenzino II reguliavimą renino išskyrimui, bet padidėjęs ren no aktyvumas plazmoje ir angiotenzino II kiekis kraujotakoje neįveikia azilsartano

antihipertenz nio poveikio.

Pirminė rterinė hipertenzija

Septyniuose dvigubai koduotuose kontroliuojamuose tyrimuose iš viso dalyvavo 5941 pacientas (3672 vartojo Ipreziv, 801 – placebą ir 1468 – veiksmingą palyginamąjį preparatą). 51% pacientų buvo vyrai ir 26% – 65 metų arba vyresni (5% ≥ 75 metų); 67% buvo baltaodžiai ir 19% – juodaodžiai.

Dvejuose šešių savaičių atsitiktinių imčių dvigubai koduotuose tyrimuose Ipreziv buvo lyginamas su placebu ir veiksmingais palyginamaisiais preparatais. Abiejų tyrimų duomenys pateikti toliau esančioje lentelėje rodo, kad palyginus su placebu, daug labiau sumažėjo 24 valandų vidutinis kraujospūdis esant žemiausiai vaisto koncentracijai stebint kraujospūdį ambulatoriškai ir klinikoje. Be to, Ipreziv 80 mg dozė daug labiau sumažino sistolinį kraujospūdį (SKS) nei didžiausios patvirtintos olmesartano medoksomilio ir valsartano dozės.

 

Placebas

 

Ipreziv

Ipreziv

Ipreziv

OLM-M

Valsartana

 

 

 

20 mg

40 mg#

80 mg#

40 mg#

s 320 mg#

Pagrindinė vertinamoji baigtis:

 

 

 

 

 

24 val. vidutinis SKS: MKM vidutinis pokytis nuo pradinio iki 6 savaitės (mmHg)

1-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-1.4

 

-12.2 *

-13.5 *

-14.6 *†

-12.6

-

pradinio

 

 

 

 

 

 

 

2-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-0.3

 

-

-13.4 *

-14.5 *†

-12.0

-10.2

pradinio

 

 

 

 

 

 

 

Svarbiausia antrinė vertinamoji baigtis:

 

 

 

 

Klinikinis SKS: MKM vidutinis pokytis nuo pradinio iki 6 savaitės (mmHg) (PPSM)

1-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-2.1

 

-14.3 *

-14.5 *

-17.6 *

-14.9

-

pradinio

 

 

 

 

 

 

 

2-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-1.8

 

-

-16.4 *†

-16.7 *†

-13.2

-11.3

pradinio

 

 

 

 

neberegistruotas

OLM-M = olmesartanas medoksomilis, MKM = mažiausių kvadratų metoda , PPSM = paskutinio perspektyvinio stebėjimo metu

* Reikšmingas skirtumas palyginti su placebu esant 0,05 lygiui pagal analizę atsižvelgiant į etapus

† Reikšmingas skirtumas palyginti su palyginamuoju (-aisiais) pr pa atu (-ais) esant 0,05 lygiui

pagal analizę atsižvelgiant į etapus

# Didžiausia dozė pasiekta 2 tyrime. Dozės buvo priverstinai keičiamos 2 savaitę: Ipreziv iš 20 į

40 mg ir iš 40 į 80 mg ir atitinkamai olmesartano medoksomili ir valsartano iš 20 į 40 mg ir iš 160 į 320 mg

valsartano svaigulys atitinkamai buvo p stebė s 3,0%, 3,3% ir 1,8% dažniu, galvos skausmas

Šiuose dviejuose tyrimuosepreparataskliniškai svarbūs ir d žniau iai pasireiškę nepageidaujami reiškiniai buvo svaigulys, galvos skausmas ir dislipidemija. V r oj nt Ipreziv, olmesartano medoksomilio ir

atitinkamai buvo pastebėtas 4,8%, 5,5% ir 7,6% dažniu ir dislipidemija atitinkamai buvo pastebėta

3,5%, 2,4% ir 1,1% dažniu.

Tyrimuose su veiksmingu palyginamuoju u valsartanu ar ramipriliu, vartojant Ipreziv

kraujospūdį mažinantis poveikis išliko ilgalaikio gydymo metu. Vartojant Ipreziv rečiau buvo pastebėtas kosulys (1,2%), alyginti su ramipriliu (8,2%).

24 valandų dozav mo intervalą. Placebą vartojusių mažiausio ir didžiausio SKS ir diastolinio kraujospūdž o (DKS) santykiai buvo maždaug 80% arba didesni.

IprezivVaistinisantihipertenz poveikis pasireiškė per pirmąsias 2 vartojimo savaites, o intensyviausias poveikis buvo pas ektas iki 4 savaitės. Ipreziv kraujospūdžio mažinimo poveikis taip pat išliko visą

Staiga nutr ukus Ipreziv vartojimą po 6 mėnesių gydymo, rikošetinės hipertenzijos nepastebėta.

Tarp senyvų ir jaunesnių pacientų nebuvo pastebėta saugumo ir veiksmingumo skirtumų, bet negalima atmesti kai kurių senyvų žmonių didesnio jautrumo kraujospūdžio mažinimo poveikiui (žr. 4.2 skyrių). Kaip ir vartojant kitų angiotenzino II receptorių blokatorių ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių, antihipertenzinis poveikis buvo mažesnis juodaodžiams (paprastai mažą renino kiekį turinčioje populiacijoje).

Vartojant Ipreziv 40 ir 80 mg kartu su kalcio kanalų blokatoriumi (amlodipinu) arba tiazidiniu diuretiku (chlortalidonu) kraujospūdis dar labiau sumažėjo nei vartojant vieną kitokį antihipertenzinį preparatą. Nuo dozės priklausomi nepageidaujami reiškiniai, įskaitant svaigulį, hipotenziją ir padidėjusį kreatinino kiekį serume, buvo dažnesnis kartu vartojant diuretiką, palyginus su Ipreziv monoterapija, o hipokalemija buvo retesnė nei vartojant vieną diuretiką.

Ipreziv poveikis mirštamumui, sergamumui širdies ir kraujagyslių ligomis bei tikslinių organų pažeidimui šiuo metu yra nežinomas.

Poveikis širdies repoliarizacijai

Buvo atliktas nuodugnus QT/QTc tyrimas siekiant įvertinti Ipreziv galimybes pailginti QT/QTc intervalą sveikiems tiriamiesiems. Vartojant 320 mg Ipreziv dozę QT/QTc intervalo pailgėjimo įrodymų nebuvo.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Ipreziv rezultatus tyrimų su viena ar daugiau vaikų hipertenzijos populiacijos pogrupių (žr. 4.2 skyriuje informaciją apie vartojimą vaikų populiacijai).

Papildoma informacija

neberegistruotas

 

Dviem dideliais atsitiktinės atrankos, kontroliuojamais tyrimais (ONTARGET (angl. „ONgoing

Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial“) ir VA NEPHRON-D (angl. „The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes“)) buvo ištirtas AKF inhibitoria s ir angiotenzino II receptorių blokatoriaus derinio vartojimas.

ONTARGET tyrime dalyvavo pacientai, kurių anamnezėje buvo širdies ir kraujagyslių ar smegenų kraujagyslių liga arba 2 tipo cukrinis diabetas ir susijusi akivaizdi organų- k n ų pažaida. VA NEPHRON-D tyrimas buvo atliekamas su pacientais, sergančiais 2 tipo cukriniu diabetu ir diabetine nefropatija.

Šie tyrimai neparodė reikšmingo teigiamo poveikio inkstų ir (arba) ši di ir kraujagyslių ligų baigtims ir mirštamumui, bet, palyginti su monoterapija, buvo pastebėta did snė hiperkalemijos, ūminio inkstų pažeidimo ir (arba) hipotenzijos rizika. Atsižvelgiant į panašias farmakodinamines savybes, šie rezultatai taip pat galioja kitiems AKF inhibitoriams ir angiot nzino II receptorių blokatoriams.

Todėl pacientams, sergantiems diabetine nefropatija, egalima kartu vartoti AKF inhibitorių ir

angiotenzino II receptorių blokatorių.

Endpoints“) tyrimu buvo siekiama ištirti, bū ų n udingas aliskireno įtraukimas į standartinį

ALTITUDE (angl. „AliskirenpreparatasTrial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

pacientų, sergančių 2 tipo cukriniu diabetu ir lė ine inkstų liga, širdies ir kraujagyslių liga arba abiem ligomis, gydymą AKF inhibitoriumi a ba ngiotenzino II receptorių blokatoriumi. Tyrimas buvo nutrauktas pirma laiko, nes padidėjo nep geidaujamų baigčių rizika. Mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir insulto atvejų skaičius aliskireno grupėje buvo didesnis nei placebo grupėje, o nepageidaujami reiškiniai ir sunkūs nepageidaujami reiškiniai (hiperkalemija, hipotenzija ir inkstų funkcijos sutrikimai) aliskireno grupėje taip pat pasireiškė dažniau nei placebo grupėje

5.2 Farmakokinetinės savybės

IšgėrusVaistinisazilsarta o medok omilio, jis greitai virškinimo trakte ir (arba) absorbcijos metu hidrolizuojamas į veikliąją medžiagą azilsartaną. In vitro tyrimai rodo, kad

karboksime ilenbutenolidazė dalyvauja hidrolizėje žarnyne ir kepenyse. Be to, plazmos esterazės dalyvauja h drolizuojant azilsartano medoksomilį į azilsartaną.

Absorbcija

Geriamojo azilsartano medoksomilio absoliutus biologinis prieinamumas remiantis azilsartano kiekiu plazmoje yra maždaug 60%. Didžiausia azilsartano koncentracija plazmoje (Cmax), pasiekiama maždaug per 1,5–3 val. po azilsartano medoksomilio išgėrimo. Maistas neturi poveikio azilsartano biologiniam prieinamumui (žr. 4.2 skyrių).

Pasiskirstymas

Azilsartano pasiskirstymo tūris yra maždaug 16 litrų. Azilsartanas stipriai jungiasi su plazmos baltymais (> 99%), daugiausia serumo albuminu. Jungimasis prie baltymų yra pastovus, kai azilsartano koncentracija plazmoje gerokai viršija rekomenduojamomis dozėmis pasiektą intervalą.

Specialių pacientų grupių savybės

Biotransformacija

Azilsartanas metabolizuojamas į du pagrindinius metabolitus. Svarbiausias metabolitas plazmoje susidaro O-dealkilinimo būdu ir jis vadinamas M-II, o mažiau svarbus metabolitas M-I susidaro dekarboksilinimo būdu. Sisteminis svarbiausio ir mažiau svarbaus metabolitų poveikis žmonėms buvo atitinkamai maždaug 50% ir mažiau nei 1% nei azilsartano. Metabolitai M-I ir M-II neprisideda prie

Ipreziv farmakologinio aktyvumo. Pagrindinis fermentas atsakingas už azilsartano metabolizmą yra

CYP2C9.

Šalinimas

Išgėrus 14C žymėto azilsartano medoksomilio, maždaug 55% radioaktyvios medžiagos pasišalino su išmatomis ir maždaug 42% su šlapimu; 15% su šlapimu pasišalinusios dozės buvo azilsartanas. Azilsartano pusinės eliminacijos laikotarpis yra maždaug 11 valandų, o klirensas per inkstus –

Inkstų funkcijos sutrikimas

neberegistruotas

maždaug 2,3 ml/min. Azilsartano pusiausvyrinė koncentracija susidarė per 5 dienas ir, vartojant kartotines dozes vieną kartą per parą, vaistinio preparato plazmoje nesikaupė.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Buvo nustatytas proporcingas dozei azilsartano koncentracijos pokytis vartojant vienkartinę arba kartotines nuo 20 mg iki 320 mg azilsartano medoksomilio dozes.

Vaikų populiacija

Azilsartano farmakokinetika nebuvo tirta vaikams iki 18 metų amžiaus.

Senyvi pacientai

Azilsartano farmakokinetika reikšmingai nesiskiria jaunų (18-45 metų) ir senyvo amžiaus (65-85 metų) pacientų organizmuose.

preparatas

Pacientų, kurie serga lengvu, vidutinio sunkumo

sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, azilsartano

organizme bendra ekspozicija (AUC) padidėjo

i inkamai +30%, +25% ir +95%. Padidėjimo (+5%)

nebuvo pastebėta paskutinės stadijos inkstų liga sergantiems pacientams, kurie buvo dializuojami. Deja, pacientų, turinčių sunkių inkstų sut ikimų arba sergančių paskutinės stadijos inkstų liga, vartojimo klinikinės patirties nėra (žr. 4.2 skyrių). Hemodialize azilsartanas nepašalinamas iš sisteminės kraujotakos.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimas iki 5 dienų tiriamiesiems, sergantiems lengvu (Child-Pugh A) arba vidutinio

Vaistinis

sunkumo (Child-Pugh B) kepenų funkcijos sutrikimu sukėlė šiek tiek didesnę azilsartano ekspoziciją

(AUC padidėjo

uo 1,3 iki 1,6 karto (žr. 4.2 skyrių)). Ipreziv vartojimas nebuvo tirtas pacientams,

sergantiems su

k s kepenų funkcijos sutrikimais.

Lytis

Azils rt no farmakokinetika reikšmingai nesiskiria vyrams ir moterims. Atsižvelgiant į lytį dozės koreguoti nereikia.

Rasė

Azilsartano farmakokinetika reikšmingai nesiskiria tarp juodaodžių ir baltaodžių populiacijų. Atsižvelgiant į rasę dozės koreguoti nereikia.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ikiklinikinių saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, toksinio poveikio reprodukcijai, mutageniškumo ir kancerogeniškumo tyrimų metu buvo tiriamas azilsartanas medoksomilis ir svarbiausias žmogaus metabolitas M-II.

Kartotinių dozių toksiškumo tyrimuose su gyvūnais, kurių kraujospūdis normalus, dozės, kurių ekspozicija panaši į klinikinių gydomųjų dozių, lėmė mažesnius eritrocitų parametrus, inkstų ir inkstų hemodinamikos pokyčius bei didesnį kalio kiekį kraujyje. Šis poveikis, kuriam buvo užkirstas kelias geriamuoju fiziologinio tirpalo papildu, nebuvo kliniškai reikšmingas gydant hipertenziją.

Žiurkėms ir šunims buvo pastebėtas didesnis renino aktyvumas plazmoje ir inkstų arti glomerulų esančių ląstelių hipertrofija / hiperplazija. Šie pokyčiai, kurie būdingi ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriams ir kitiems angiotenzino II receptorių blokatoriams, nėra kliniškai reikšmingi.

Azilsartanas ir M-II prasiskverbė per placentą ir buvo rasti vaikingų žiurkių vaisiuose bei išsiskyrė su žindančių žiurkių pienu. Reprodukcinio toksiškumo tyrimuose nebuvo pastebėta poveikio vyriškos ar

moteriškos lyties gyvūnų vaisingumui. Teratogeninio poveikio įrodymų nėra, bet tyrimai su gyvūnais neberegistruotas

parodė tam tikras pavojingas jauniklių postnatalinio vystymosi galimybes, pavyzdžiui, maže nį kūno svorį, šiek tiek pavėluotą fizinį vystymąsi (pavėluotą priekinių dantų dygimą, ausų kaušelių atsiskyrimą, akių atmerkimą) ir didesnį mirštamumą.

In vitro tyrimų duomenys neparodė azilsartano ir M-II mutageniškumo ir atitinkamo klast geninio poveikio; taip pat nenustatyta jų kancerogeniškumo žiurkėms ir pelėms.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Manitolis (E 421)

 

Fumaro rūgštis (E 297)

 

Natrio hidroksidas

 

Hidroksipropilceliuliozė (E 463)

3 metai.

preparatas

Kroskarmeliozės natrio druska

Mikrokristalinė celiuliozė (E 460)

Magnio stearatas (E 572)

 

6.2

Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

 

6.3

Tinkamumo laikas

Vaistinis

 

6.4

Special os laikymo sąlygos

Laikyti gam ntojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Šiam v n am preparatui specialių temperatūros laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Talpyklės pobūdis, jos turinys

Aliuminio lizdinės plokštelės su sausikliu dėžutėje.

Pakuočių dydžiai :

Vienoje lizdinėje plokštelėje yra 14 arba 15 tablečių.

14, 28, 30, 56, 90 arba 98 tabletės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMOneberegistruotasDATA

http://www.ema.europa.eupreparatas

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

Išsami informacija apie šį vaistinį

tą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

Vaistinis

Tabletė.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ipreziv 80 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 80 mg azilsartano medoksomilio (kalio pavidalu).

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletės yra baltos arba balkšvos spalvos, apvalios, 9,6 mm skersm ns, kurių vienoje pusėje yra įspaudas „ASL“, o kitoje – „80“.

neberegistruotas

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Ipreziv skiriamas suaugusiųjųpreparataspirminei arterinei hipertenzijai gydyti.

Dozavimas

Rekomenduojama pradinė dozė yra 40 mg kartą per parą. Dozę galima didinti iki didžiausios 80 mg dozės vieną kartą per parą, jeigu mažesnė dozė nepakankamai kontroliuoja pacientų kraujospūdį.

BeveikVaistinismaksimalus kraujospūdį mažinantis poveikis pasireiškia po dviejų gydymo savaičiųę, o didžiausias poveik pasiekiamas per 4 savaites.

Jeigu kraujo pūdis nepakankamai kontroliuojamas vartojant vien Ipreziv, papildomai kraujospūdį galima sumažinti kartu su Ipreziv vartojant kitų antihipertenzinių vaistinių preparatų, įskaitant diuretikus (pvz., chlortalidoną ir hidrochlorotiazidą) ir kalcio kanalų blokatorius

(žr. 4.3, 4.4, 4.5 ir 5.1 skyrius).

Specialios pacientų grupės

Senyvi pacientai (65 metų ir vyresni)

Senyviems pacientams pradinės Ipreziv dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių), nors labai senyviems pacientams (≥ 75 metų), kuriems gali būti hipotenzijos rizika, pradinė dozė gali būti 20 mg.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimo pacientams, sergantiems sunkiu inkstų sutrikimu arba inkstų ligos paskutine stadija ir turinčius aukštą kraujospūdį, patirties nėra, todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

Hemodialize azilsartanas nepašalinamas iš sisteminės kraujotakos.

Pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, dozės keisti nereikia.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, patirties nėra, todėl šios grupės pacientams jo vartoti nerekomenduojama (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius). Kadangi Ipreziv vartojimo pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, patirtis yra

Intravaskulinio skysčio tūrio sumažėjimas

Pacientai, kuriems sumažėjęs intravaskulinio skysčio tūris arba elektrolitų kiekis (pvz., vemiantys, viduriuojantys arba dideles diuretikų dozes vartojantys pacientai), Ipreziv turi p adė vartoti prižiūrimi medikų ir pradinė dozė gali būti 20 mg (žr. 4.4 skyrių).

Širdies nepakankamumas

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga staziniu širdies nepakankamumu ir turi aukštą kraujospūdį, patirties nėra, todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai (žr. 4.4 sky ių).

Juodaodžių populiacija

ribota, rekomenduojama juos atidžiai stebėti ir reikia apsvarstytineberegistruotas20 mg pradinės dozės vartojimą (žr. 5.2 skyrių).

Juodaodžiams nereikia keisti dozės, nors kraujospūdį mažinantis poveikis jiems yra mažesnis palyginti su kitų rasių gyventojais (žr. 5.1 skyrių). Tai paprastai taikytina kitiems angiotenzino II receptorių (AT1) blokatoriams ir angiotenziną konvertuojančio ferme to inhibitoriams. Todėl juodaodžių kraujospūdžiui kontroliuoti gali dažniau prireikti didinti Ipreziv dozę ir kartu vartoti kitų preparatų.

Vaikų populiacija

Ipreziv saugumas ir veiksmingumas vaik ms ir paaugliams iki 18 metų nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Ipreziv yra skirtas vartoti per bu ną ir jį galima vartoti su maistu arba be jo (žr. 5.2 skyrių).

4.3 Kontraindikacijos

preparatas

- PadidėjęsVaistinisjautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. - Antras ir treč as ėštumo trimestrai (žr. 4.4 ir 4.6 skyrius).

- Pacientam , kur e erga cukriniu diabetu arba kurių inkstų funkcija sutrikusi

(GFG < 60 ml/min/1,73 m2) Iprezivi negalima vartoti kartu su preparatais, kurių sudėtyje yra aliskireno (žr. 4.5 ir 5.1 skyrius).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Suaktyvinta renino, angiotenzino ir aldosterono sistema

Pacientų, kurių kraujagyslių tonusas ir inkstų funkcija daugiausiai priklauso nuo renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos aktyvumo (pvz., pacientų, kurie serga staziniu širdies nepakankamumu, sunkus inkstų funkcijos sutrikimu arba inkstų arterijos stenoze), gydymas tokiais vaistiniais preparatais kaip angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai ir angiotenzino II receptorių blokatoriai, kurie veikia šią sistemą, buvo susijęs su ūmine hipotenzija, azotemija, oligurija arba, retais atvejais, ūminiu inkstų nepakankamumu. Tokio poveikio galimybės, vartojant Ipreziv, paneigti negalima.

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, staziniu širdies nepakankamumu arba inkstų arterijos stenoze ir turi aukštą kraujospūdį, patirties nėra, todėl šiuos pacientus reikia gydyti atsargiai (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Pernelyg didelis kraujospūdžio sumažinimas pacientams, sergantiems išemine kardiomiopatija arba išemine smegenų kraujagyslių liga, gali lemti miokardo infarktą arba insultą.

Dvigubas renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos (RAAS) slopinimas

Turima įrodymų, kad kartu vartojant AKF inhibitorių, angiotenzino II receptorių blokatorių ar aliskireną padidėja hipotenzijos, hiperkalemijos ir inkstų funkcijos susilpnėjimo (įskaitant ūminį inkstų nepakankamumą) rizika. Todėl nerekomenduojama dvigubai nuslopinti RAAS, vartojant AKF

inhibitorių, angiotenzino II receptorių blokatorių ar aliskireno derinį (žr. 4.5 ir 5.1 skyrius).

Vis dėlto, jei dvigubas nuslopinimas laikomas absoliučiaineberegistruotasbūtinu, šis gydymas turi būti atliekamas tik

prižiūrint specialistams ir dažnai bei atidžiai tiriant inkstų funkciją, elektrolitų koncentracij bei kraujospūdį.

Pacientams, sergantiems diabetine nefropatija, negalima kartu vartoti AKF inhibitorių ir angio enzino II receptorių blokatorių.

Inkstų persodinimas

Apie pacientų, kuriems neseniai buvo atlikta inkstų transplantacija, gydymą Ipreziv šiuo metu patirties nėra.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimo pacientams, kurie serga sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, patirties nėra, todėl šios grupės pacientams jo vartoti nerekomenduojama (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Skysčių ir (arba) elektrolitų netekusių pacientų hipote zija

Pradėjus gydymą Ipreziv, daug skysčių ir (arba) elektrolitų etekusiems pacientams (pvz.,

Hiperkalemija

preparatas

vemiantiems, viduriuojantiems arba dideles dozes diuretikų vartojantiems pacientams) gali pasireikšti

simptominė hipotenzija. Prieš pradedant var o i Ipreziv, reikia pakoreguoti volemiją arba gydymą pradėti atidžiai prižiūrint medikams ir g lima psvarstyti 20 mg pradinę dozę.

Pirminis hiperaldosteronizmas

Pacientai, kuriems pasireiškia pirminis hiperaldosteronizmas, paprastai nereaguoja į antihipertenzinius vaistinius preparatus, kurie slopina nino ir angiotenzino sistemą. Todėl tokiems pacientams Ipreziv vartoti nerekomenduojama.

RemiantisVaistiniskitų va n ų preparatų, veikiančių renino, angiotenzino ir aldosterono sistemą, vartojimo patirtimi, Iprez v vartojant kartu su kalį organizme sulaikančiais diuretikais, kalio papildais, druskos pakaitalais, kur ų sudėtyje yra kalio, arba kitais vaistiniais preparatais, galinčiais padidinti kalio kiekius (pvz., heparinu), gali lemti kalio kiekio padidėjimą serume aukštą kraujospūdį turintiems pacientams (žr. 4.5 skyrių). Hiperkalemijos rizika, kuri gali būti pavojinga gyvybei, padidėja senyviems smenims, pacientams, kuriems nustatytas inkstų veiklos nepakankamumas, cukrinis diabetas ir (arba) pacientams, sergantiems gretutinėmis ligomis. Reikia tinkamai stebėti kalio kiekį.

Aortos ir mitralinio vožtuvo stenozė, obstrukcinė hipertrofinė kardiomiopatija

Pacientus, kuriems pasireiškia aortos ar mitralinio vožtuvo stenozė arba obstrukcinė hipertrofinė kardiomiopatija (OHKM) reikia gydyti labai atsargiai.

Nėštumas

Nėščių moterų pradėti gydyti angiotenzino II receptorių blokatoriais negalima. Išskyrus atvejus, kai tolesnis gydymas angiotenzino II receptorių blokatoriais yra būtinas, pastoti planuojančioms moterims juos reikia keisti kitokiais antihipertenziniais vaistiniais preparatais, kurių vartojimo saugumas nėštumo metu ištirtas. Nustačius nėštumą, angiotenzino II receptorių blokatorių vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir, jei reikia, skirti kitokį tinkamą gydymą (žr. 4.3 ir 4.6 skyrius).

Papildoma informacija
Kartu vartoti reikia atsargiai

Litis

Ipreziv, kaip ir kitokių angiotenzino II receptorių blokatorių, vartoti kartu su ličiu nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių).

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kartu vartoti nerekomenduojama

Litis

Gauta pranešimų, kad kartu su angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriais vartojant ličio,

laikinai padidėdavo ličio koncentracija kraujo serume, sustiprėdavo toksinis jo poveikis. Panašus poveikis gali pasireikšti ir vartojant angiotenzino II receptoriųneberegistruotasblokatorius. Dėl patirties stokos apie azilsartano medoksomilio vartojimą kartu su ličiu šis derinys yra nerekomenduojamas. Jeigu

nusprendžiama, kad vaistinius preparatus vartoti kartu būtina, rekomenduojama atidžiai s ebė i ličio koncentracijas serume.

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU), įskaitant selektyvius COX-2 nh bitorius, acetilsalicilo rūgštį (> 3 g/parą) ir neselektyvius NVNU

Kai angiotenzino II receptorių blokatoriai vartojami kartu su NVNU (t. y. s lektyviais COX-2 inhibitoriais, acetilsalicilo rūgštimi (> 3 g/parą) ir neselektyviais NVNU), gali sumažėti antihipertenzinis poveikis. Be to, kartu vartojant angiotenzino II c ptorių blokatorius ir NVNU kyla inkstų funkcijos pablogėjimo ir kalio kiekio padidėjimo serume rizika. Todėl gydymo pradžioje rekomenduojama vartoti pakankamai skysčių ir stebėti inkstų funkciją.

kitos medžiagos, galinčios padidinti kalio kiekį

Kalį organizme sulaikantyspreparatasdiuretikai, kalio papildai, druskos pakaitalai, kurių sudėtyje yra kalio, ir

Padidėjusią kalio koncentraciją kraujyje gali sukelti kartu vartojami kalio išsiskyrimą slopinantys

diuretikai, kalio kiekį papildantys t i, druskos, kurių sudėtyje yra kalio, bei kiti vaistiniai

preparatai, didinantys jo koncentraciją (pvz., heparinas). Reikia tinkamai stebėti kalio kiekį (žr. 4.4 skyrių).

Klinikinių tyrimų duomenys arodė, kad, palyginti su vieno RAAS veikiančio preparato vartojimu,

susilpnėjimas (įska tant ūminį inkstų nepakankamumą).(žr. 4.3, 4.4 ir 5.1 skyrius).

dvigubas renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos (RAAS) nuslopinimas, kai vartojamas AKF inhibitorių,Vaistinisangiotenz no II receptorių blokatorių ar aliskireno derinys, , siejamas su dažniau pasitaikančia epageidaujamais reiškiniais, tokiais kaip hipotenzija, hiperkalemija ir inkstų funkcijos

Azils rt no medoksomilio arba azilsartano tyrimuose nebuvo pastebėta kliniškai reikšmingos sąveikos juos v rtoj nt su amlodipinu, antacidiniais preparatais, chlortalidonu, digoksinu, flukonazolu, gliburidu, ketokonazolu, metforminu ir varfarinu.

Azilsartanas medoksomilis virškinimo trakte ir (arba) vaistinio preparato absorbcijos metu esterazių yra greitai hidrolizuojamas į veikliąją medžiagą azilsartaną (žr. 5.2 skyrių). Tyrimai in vitro rodo, kad sąveika dėl esterazės slopinimo yra mažai tikėtina.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Pirmuoju nėštumo trimestru angiotenzino II receptorių blokatorių vartoti nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių).

Antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais angiotenzino II receptorių blokatorių vartoti draudžiama (žr.

4.3 ir 4.4 skyrius).

Duomenų apie Ipreziv vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių).

Jeigu moteris antruoju arba trečiuoju nėštumo trimestruneberegistruotasvartojo angiotenzino II receptorių blokatorių, reikia ultragarsu sekti jos vaisiaus inkstų funkciją ir kaukolę.

Epidemiologinių tyrimų duomenys dėl pirmuoju nėštumo trimestru vartojamų angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių teratogeninio poveikio nėra galutiniai, tačiau nedidelio rizikos padidėjimo atmesti negalima. Nors kontrolinių epidemiologinių tyrimų duomenų apie angio enzino II

receptorių blokatorių keliamą riziką nėra, tačiau ji gali būti panaši, kaip ir gydymo kitais ši

klasės

preparatais metu. Išskyrus atvejus, kai tolesnis gydymas angiotenzino II receptorių bl kat

riais yra

būtinas, pastoti planuojančioms moterims juos reikia keisti kitokiais antihiper enziniais vaistiniais

preparatais, kurių vartojimo saugumas nėštumo metu ištirtas. Nustačius nėštumą, angiotenzino II

receptorių blokatorių vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir, jei reikia, sk rti k tokį tinkamą gydymą.

Žinoma, kad antruoju arba trečiuoju nėštumo trimestrais vartojami angiot nzino II receptorių

blokatoriai sukelia toksinį poveikį žmogaus vaisiui (inkstų funkcijos susilpnėjimą, oligohidramnioną,

kaukolės kaulėjimo sulėtėjimą) ir naujagimiui (inkstų nepakankamumą, hipotenziją, hiperkalemiją) (žr. 5.3 skyrių).

Žindymas

Reikia atidžiai sekti, ar naujagimiams,preparataskurių mo inos nėštumo metu vartojo angiotenzino II receptorių blokatorių, nepasireiškia hipotenzija (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Kadangi informacijos apie Ipreziv v rtojimą žindymo laikotarpiu nėra, žindyvių Ipreziv gydyti nerekomenduojama. Žindymo laikotar iu verčiau gydyti kitokiu būdu, kurio saugumas geriau ištirtas, ypač moteris, krūtimi maitinančias naujagimius arba prieš laiką gimusius kūdikius.

Vaisingumas

4.7 Poveik gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

ApieVaistinisIpreziv pove kį žmogaus vaisingumui duomenų nėra. Ikiklinikiniai tyrimai parodė, kad azilsartanas neturi pove kio žiurkių patinų ir patelių vaisingumui (žr. 5.3 skyrių).

Remi nt f rmakodinaminėmis savybėmis, tikimasi kad azilsartano medoksomilio poveikis vair vimui ir mechanizmų valdymui yra nereikšmingas. Tačiau reikia atsižvelgti, kad retkarčiais pacientams, vartojantiems antihipertenzinius preparatus, gali pasireikšti svaigulys ar nuovargis.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Ipreziv saugumas buvo tirtas klinikiniuose tyrimuose, kuriuose pacientai iki 56 savaičių vartojo 20, 40 arba 80 mg dozes. Šiuose klinikiniuose tyrimuose nepageidaujamos reakcijos, susiję su Ipreziv vartojimu, dažniausiai buvo lengvos arba vidutinio sunkumo, o jų dažnumas panašus kaip ir vartojant placebą. Dažniausiai pasireiškusi nepageidaujama reakcija buvo svaigulys. Nepageidaujamų reakcijų dažnumui vartojant Ipreziv lytis, amžius ar rasė poveikio neturėjo.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Remiantis bendrais duomenimis (40 ir 80 mg dozių) nepageidaujamos reakcijos, yra išvardytos toliau, pagal organų sistemų klases ir rekomenduojamus terminus. Nepageidaujamiems reiškiniams suskirstyti pagal dažnį vartojami šie apibūdinimai: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000) ir labai reti (< 1/10 000),

įskaitant pavienius atvejus. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateiktas jo sunkumo mažėjimo tvarka. Nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo panašus Ipreziv 20 mg dozės viename placebu kontroliuojamame tyrime kaip ir 40 ir 80 mg dozių tyrime.

Organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

 

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni

Svaigulys

 

Kraujagyslių sutrikimai

Nedažni

Hipotenzija

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni

Viduriavimas

 

 

Nedažni

Pykinimas

 

Odos ir poodinio audinio

Nedažni

Bėrimas, niežėjimas

 

sutrikimai

Reti

Angioedema

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

Nedažni

Raumenų spazmai

 

audinio sutrikimai

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Nedažni

Nuovargis

 

vartojimo vietos pažeidimai

 

Periferinė edema

 

Tyrimai

Dažni

Padidėjęs kreatinfosfokinazės

 

 

 

aktyvumas kraujyje

 

 

Nedažni

Padidėjęs kreatinino kiekis

 

 

 

kraujyje

 

 

 

Padidėjęs šlapimo rūgšties

 

 

 

kiekis kraujyje / Hiperurikemija

 

 

 

neberegistruotas

 

Pasirinktų nepageidaujamų reiškinių apibūdinim

 

 

Kai Ipreziv buvo vartojamaspreparatassu chlortalidonu, didėjusio kreatinino kiekio kraujyje ir hipotenzijos nepageidaujamų reiškinių dažnis pasikeitė iš nedažno į dažną.

Kai Ipreziv buvo vartojamas su amlodipinu, periferinės edemos dažnis pasikeitė iš nedažno į dažną, bet buvo mažesnis nei vartojant vieną mlodipiną.

Tyrimai

Kreatinino kiekis serume

PadidėjusioVaistinikreat nsno kiekio serume dažnis vartojant Ipreziv buvo panašus kaip ir vartojant placebą atsitiktinių imč ų, placebu kontroliuojamuose monoterapijos tyrimuose. Ipreziv vartojant kartu su

diuretikais, pavyzdžiui, chlortalidonu, didesni kreatinino kiekiai kraujyje buvo dažnesni, kaip ir vartojant k us angiotenzino II receptorių blokatorius ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitor us. rtojant Ipreziv kartu su diuretikais, padidėjęs kreatinino kiekis serume labiau mažino kraujospūdį, lyginant su vienu vaistiniu preparatu. Dauguma šių verčių padidėjimų buvo laikini arba neprogresavo, kai tiriamieji toliau vartojo preparatą. Nutraukus preparato vartojimą, dauguma padidėjusių verčių, kurios gydymo metu nesumažėjo, sugrįžo į normalias, o kreatinino koncentracija daugumai tiriamųjų sugrįžo prie pradinių arba panašių verčių.

Šlapimo rūgštis

Vartojant Ipreziv, šiek tiek padidėjo šlapimo rūgšties kiekis serume (10,8 µmol/l), lyginant su placebu (4,3 µmol/l).

Hemoglobinas ir hematokritas

Placebu kontroliuojamuose monoterapijos tyrimuose šiek tiek sumažėjo hemoglobino ir hematokrito vertės (vidutiniškai atitinkamai sumažėjo 3 g/l ir 1 tūrio procentą). Šis poveikis taip pat pastebimas ir vartojant kitus renino, angiotenzino ir aldosterono sistemos inhibitorius.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Simptomai

neberegistruotas

 

Remiantis farmakologiniais duomenimis, perdozavus tikriausiai pasireikš simptominė hipo enzija ir svaigulys. Kontroliuojamų klinikinių tyrimų su sveikais tiriamaisiais metu 7 dienas buvo vartojamos 320 mg Ipreziv dozės kartą per parą ir jos buvo gerai toleruojamos.

Valdymas

Pasireiškus simptominei hipotenzijai, reikia taikyti palaikomąjį gydymą ir tebėti gyvybinių funkcijų rodmenis.

Azilsartanas dializės metu nepašalinamas.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

reabsorbciją inkstuo e.

preparatas

Farmakoterapinė grupė – Angiotenzino II recep orių blokatoriai, gryni

ATC kodas – C09CA09

 

 

Veikimo mechanizmas ir farmakodin minis poveikis

Azilsartanas medoksomilis yra

veiklus v rtojant per burną provaistas, kuris greitai paverčiamas

veikliąja medžiaga azilsartanu,

l ktyviai slopinančia angiotenzino II poveikį, blokuojant jo

susijungimą su AT1 tipo rec pto iumi daugelyje audinių (žr. 5.2 skyrių). Angiotenzinas II – tai pagrindinė renino ir angiotenzino sistemos vazopresinė medžiaga, kurios poveikis apima

antihipertenz nio poveikio.

vazokonstrikciją, sintezės stimuliavimą ir aldosterono išsiskyrimą, širdies stimuliavimą ir natrio ATVaistinis1 receptor aus blokavimas slopina neigiamą angiotenzino II reguliavimą renino išskyrimui, bet padidėjęs ren no aktyvumas plazmoje ir angiotenzino II kiekis kraujotakoje neįveikia azilsartano

Pirminė rterinė hipertenzija

Septyniuose dvigubai koduotuose kontroliuojamuose tyrimuose iš viso dalyvavo 5941 pacientas (3672 vartojo Ipreziv, 801 – placebą ir 1468 – veiksmingą palyginamąjį preparatą). 51% pacientų buvo vyrai ir 26% – 65 metų arba vyresni (5% ≥ 75 metų); 67% buvo baltaodžiai ir 19% – juodaodžiai.

Dvejuose šešių savaičių atsitiktinių imčių dvigubai koduotuose tyrimuose Ipreziv buvo lyginamas su placebu ir veiksmingais palyginamaisiais preparatais. Abiejų tyrimų duomenys pateikti toliau esančioje lentelėje rodo, kad palyginus su placebu, daug labiau sumažėjo 24 valandų vidutinis kraujospūdis esant žemiausiai vaisto koncentracijai stebint kraujospūdį ambulatoriškai ir klinikoje. Be to, Ipreziv 80 mg dozė daug labiau sumažino sistolinį kraujospūdį (SKS) nei didžiausios patvirtintos olmesartano medoksomilio ir valsartano dozės.

 

Placebas

Ipreziv

Ipreziv

Ipreziv

OLM-M

Valsartana

 

 

20 mg

40 mg#

80 mg#

40 mg#

s 320 mg#

Pagrindinė vertinamoji baigtis:

24 val. vidutinis SKS: MKM vidutinis pokytis nuo pradinio iki 6 savaitės (mmHg)

1-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-1.4

-12.2 *

-13.5 *

-14.6 *†

-12.6

-

pradinio

 

 

 

 

 

 

2-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-0.3

-

-13.4 *

-14.5 *†

-12.0

-10.2

pradinio

 

 

 

 

 

 

Svarbiausia antrinė vertinamoji baigtis:

 

 

 

 

Klinikinis SKS: MKM vidutinis pokytis nuo pradinio iki 6 savaitės (mmHg) (PPSM)

1-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-2.1

-14.3 *

-14.5 *

-17.6 *

-14.9

-

pradinio

 

 

 

 

 

 

2-as tyrimas

 

 

 

 

 

 

Pokytis nuo

-1.8

-

-16.4 *†

-16.7 *†

-13.2

-11.3

pradinio

 

 

 

neberegistruotas

pagal analizę atsižvelgiant į etapus

 

OLM-M = olmesartanas medoksomilis, MKM = mažiausių kvadratų metoda , PPSM = paskutinio perspektyvinio stebėjimo metu

* Reikšmingas skirtumas palyginti su placebu esant 0,05 lygiui pagal analizę atsižvelgiant į etapus

† Reikšmingas skirtumas palyginti su palyginamuoju (-aisiais) pr pa atu (-ais) esant 0,05 lygiui

#Didžiausia dozė pasiekta 2 tyrime. Dozės buvo priverstinai keičiamos 2 savaitę: Ipreziv iš 20 į

40 mg ir iš 40 į 80 mg ir atitinkamai olmesartano medoksomilio ir valsartano iš 20 į 40 mg ir iš 160 į 320 mg

preparatas

Šiuose dviejuose tyrimuose kliniškai svarbūs ir d žniau iai pasireiškę nepageidaujami reiškiniai buvo

svaigulys, galvos skausmas ir dislipidemija. V

oj nt Ipreziv, olmesartano medoksomilio ir

valsartano svaigulys atitinkamai buvo p stebė

s 3,0%, 3,3% ir 1,8% dažniu, galvos skausmas

atitinkamai buvo pastebėtas 4,8%, 5,5% ir 7,6% dažniu ir dislipidemija atitinkamai buvo pastebėta

3,5%, 2,4% ir 1,1% dažniu.

Tyrimuose su veiksmingu palyginamuoju preparatu valsartanu ar ramipriliu, vartojant Ipreziv kraujospūdį mažinantis poveikis išliko ilgalaikio gydymo metu. Vartojant Ipreziv rečiau buvo pastebėtas kosulys (1,2%), alyginti su ramipriliu (8,2%).

IprezivVaistinisantihipertenz poveikis pasireiškė per pirmąsias 2 vartojimo savaites, o intensyviausias poveikis buvo pas ektas iki 4 savaitės. Ipreziv kraujospūdžio mažinimo poveikis taip pat išliko visą 24 valandų dozav mo intervalą. Placebą vartojusių mažiausio ir didžiausio SKS ir diastolinio kraujospūdž o (DKS) santykiai buvo maždaug 80% arba didesni.

Staiga nutr ukus Ipreziv vartojimą po 6 mėnesių gydymo, rikošetinės hipertenzijos nepastebėta.

Tarp senyvų ir jaunesnių pacientų nebuvo pastebėta saugumo ir veiksmingumo skirtumų, bet negalima atmesti kai kurių senyvų žmonių didesnio jautrumo kraujospūdžio mažinimo poveikiui (žr. 4.2 skyrių). Kaip ir vartojant kitų angiotenzino II receptorių blokatorių ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių, antihipertenzinis poveikis buvo mažesnis juodaodžiams (paprastai mažą renino kiekį turinčioje populiacijoje).

Vartojant Ipreziv 40 ir 80 mg kartu su kalcio kanalų blokatoriumi (amlodipinu) arba tiazidiniu diuretiku (chlortalidonu) kraujospūdis dar labiau sumažėjo nei vartojant vieną kitokį antihipertenzinį preparatą. Nuo dozės priklausomi nepageidaujami reiškiniai, įskaitant svaigulį, hipotenziją ir padidėjusį kreatinino kiekį serume, buvo dažnesnis kartu vartojant diuretiką, palyginus su Ipreziv monoterapija, o hipokalemija buvo retesnė nei vartojant vieną diuretiką.

Ipreziv poveikis mirštamumui, sergamumui širdies ir kraujagyslių ligomis bei tikslinių organų pažeidimui šiuo metu yra nežinomas.

Poveikis širdies repoliarizacijai

Buvo atliktas nuodugnus QT/QTc tyrimas siekiant įvertinti Ipreziv galimybes pailginti QT/QTc intervalą sveikiems tiriamiesiems. Vartojant 320 mg Ipreziv dozę QT/QTc intervalo pailgėjimo įrodymų nebuvo.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Ipreziv rezultatus tyrimų su viena ar daugiau vaikų hipertenzijos populiacijos pogrupių (žr. 4.2 skyriuje informaciją apie vartojimą vaikų populiacijai).

Papildoma informacija

neberegistruotas

 

Dviem dideliais atsitiktinės atrankos, kontroliuojamais tyrimais (ONTARGET (angl. „ONgoing

Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial“) ir VA NEPHRON-D (angl. „The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes“)) buvo ištir AKF inhibitoria s ir angiotenzino II receptorių blokatoriaus derinio vartojimas.

ONTARGET tyrime dalyvavo pacientai, kurių anamnezėje buvo širdies ir kraujagyslių ar smegenų kraujagyslių liga arba 2 tipo cukrinis diabetas ir susijusi akivaizdi organų-ta k n ų pažaida. VA NEPHRON-D tyrimas buvo atliekamas su pacientais, sergančiais 2 tipo cukriniu diabetu ir diabetine nefropatija.

Šie tyrimai neparodė reikšmingo teigiamo poveikio inkstų ir (arba) ši di ir kraujagyslių ligų baigtims ir mirštamumui, bet, palyginti su monoterapija, buvo pastebėta did snė hiperkalemijos, ūminio inkstų pažeidimo ir (arba) hipotenzijos rizika. Atsižvelgiant į panašias farmakodinamines savybes, šie rezultatai taip pat galioja kitiems AKF inhibitoriams ir angiot nzino II receptorių blokatoriams.

Todėl pacientams, sergantiems diabetine nefropatija, egalima kartu vartoti AKF inhibitorių ir

angiotenzino II receptorių blokatorių.

pacientų, sergančių 2 tipo cukriniu diabetu ir lė ine inkstų liga, širdies ir kraujagyslių liga arba abiem ligomis, gydymą AKF inhibitoriumi a ba ngiotenzino II receptorių blokatoriumi. Tyrimas buvo nutrauktas pirma laiko, nes padidėjo nep geidaujamų baigčių rizika. Mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir insulto atvejų skaičius aliskireno grupėje buvo didesnis nei placebo grupėje, o nepageidaujami reiškiniai ir sunkūs nepageidaujami reiškiniai (hiperkalemija, hipotenzija ir inkstų funkcijos sutrikimai) aliskireno grupėje taip pat pasireiškė dažniau nei placebo grupėje.

5.2 Farmakokinetinės savybės

ALTITUDE (angl. „AliskirenpreparatasTrial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints“) tyrimu buvo siekiama ištirti, bū ų n udingas aliskireno įtraukimas į standartinį

IšgėrusVaistinisazilsarta o medok omilio, jis greitai virškinimo trakte ir (arba) absorbcijos metu hidrolizuojamas į veikliąją medžiagą azilsartaną. In vitro tyrimai rodo, kad

karboksime ilenbutenolidazė dalyvauja hidrolizėje žarnyne ir kepenyse. Be to, plazmos esterazės dalyvauja h drolizuojant azilsartano medoksomilį į azilsartaną.

Absorbcija

Geriamojo azilsartano medoksomilio absoliutus biologinis prieinamumas remiantis azilsartano kiekiu plazmoje yra maždaug 60%. Didžiausia azilsartano koncentracija plazmoje (Cmax), pasiekiama maždaug per 1,5–3 val. po azilsartano medoksomilio išgėrimo. Maistas neturi poveikio azilsartano biologiniam prieinamumui (žr. 4.2 skyrių).

Pasiskirstymas

Azilsartano pasiskirstymo tūris yra maždaug 16 litrų. Azilsartanas stipriai jungiasi su plazmos baltymais (> 99%), daugiausia serumo albuminu. Jungimasis prie baltymų yra pastovus, kai azilsartano koncentracija plazmoje gerokai viršija rekomenduojamomis dozėmis pasiektą intervalą.

Specialių pacientų grupių savybės

Biotransformacija

Azilsartanas metabolizuojamas į du pagrindinius metabolitus. Svarbiausias metabolitas plazmoje susidaro O-dealkilinimo būdu ir jis vadinamas M-II, o mažiau svarbus metabolitas M-I susidaro dekarboksilinimo būdu. Sisteminis svarbiausio ir mažiau svarbaus metabolitų poveikis žmonėms buvo atitinkamai maždaug 50% ir mažiau nei 1% nei azilsartano. Metabolitai M-I ir M-II neprisideda prie

Ipreziv farmakologinio aktyvumo. Pagrindinis fermentas atsakingas už azilsartano metabolizmą yra

CYP2C9.

Šalinimas

Išgėrus 14C žymėto azilsartano medoksomilio, maždaug 55% radioaktyvios medžiagos pasišalino su išmatomis ir maždaug 42% su šlapimu; 15% su šlapimu pasišalinusios dozės buvo azilsartanas. Azilsartano pusinės eliminacijos laikotarpis yra maždaug 11 valandų, o klirensas per inkstus –

Inkstų funkcijos sutrikimas

neberegistruotas

maždaug 2,3 ml/min. Azilsartano pusiausvyrinė koncentracija susidarė per 5 dienas ir, vartojant kartotines dozes vieną kartą per parą, vaistinio preparato plazmoje nesikaupė.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Buvo nustatytas proporcingas dozei azilsartano koncentracijos pokytis vartojant vienkartinę arba kartotines nuo 20 mg iki 320 mg azilsartano medoksomilio dozes.

Vaikų populiacija

Azilsartano farmakokinetika nebuvo tirta vaikams iki 18 metų amžiaus.

Senyvi pacientai

Azilsartano farmakokinetika reikšmingai nesiskiria jaunų (18-45 metų) ir senyvo amžiaus (65-85 metų) pacientų organizmuose.

preparatas

Pacientų, kurie serga lengvu, vidutinio sunkumo

sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, azilsartano

organizme bendra ekspozicija (AUC) padidėjo

i inkamai +30%, +25% ir +95%. Padidėjimo (+5%)

nebuvo pastebėta paskutinės stadijos inkstų liga sergantiems pacientams, kurie buvo dializuojami. Deja, pacientų, turinčių sunkių inkstų sut ikimų arba sergančių paskutinės stadijos inkstų liga, vartojimo klinikinės patirties nėra (žr. 4.2 skyrių). Hemodialize azilsartanas nepašalinamas iš sisteminės kraujotakos.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Ipreziv vartojimas iki 5 dienų tiriamiesiems, sergantiems lengvu (Child-Pugh A) arba vidutinio

Vaistinis

sunkumo (Child-Pugh B) kepenų funkcijos sutrikimu sukėlė šiek tiek didesnę azilsartano ekspoziciją

(AUC padidėjo

uo 1,3 iki 1,6 karto (žr. 4.2 skyrių)). Ipreziv vartojimas nebuvo tirtas pacientams,

sergantiems su

k s kepenų funkcijos sutrikimais.

Lytis

Azils rt no farmakokinetika reikšmingai nesiskiria vyrams ir moterims. Atsižvelgiant į lytį dozės koreguoti nereikia.

Rasė

Azilsartano farmakokinetika reikšmingai nesiskiria tarp juodaodžių ir baltaodžių populiacijų. Atsižvelgiant į rasę dozės koreguoti nereikia.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ikiklinikinių saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, toksinio poveikio reprodukcijai, mutageniškumo ir kancerogeniškumo tyrimų metu buvo tiriamas azilsartanas medoksomilis ir svarbiausias žmogaus metabolitas M-II.

Kartotinių dozių toksiškumo tyrimuose su gyvūnais, kurių kraujospūdis normalus, dozės, kurių ekspozicija panaši į klinikinių gydomųjų dozių, lėmė mažesnius eritrocitų parametrus, inkstų ir inkstų hemodinamikos pokyčius bei didesnį kalio kiekį kraujyje. Šis poveikis, kuriam buvo užkirstas kelias geriamuoju fiziologinio tirpalo papildu, nebuvo kliniškai reikšmingas gydant hipertenziją.

Žiurkėms ir šunims buvo pastebėtas didesnis renino aktyvumas plazmoje ir inkstų arti glomerulų esančių ląstelių hipertrofija / hiperplazija. Šie pokyčiai, kurie būdingi ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriams ir kitiems angiotenzino II receptorių blokatoriams, nėra kliniškai reikšmingi.

Azilsartanas ir M-II prasiskverbė per placentą ir buvo rasti vaikingų žiurkių vaisiuose bei išsiskyrė su žindančių žiurkių pienu. Reprodukcinio toksiškumo tyrimuose nebuvo pastebėta poveikio vyriškos ar

moteriškos lyties gyvūnų vaisingumui. Teratogeninio poveikio įrodymų nėra, bet tyrimai su gyvūnais neberegistruotas

parodė tam tikras pavojingas jauniklių postnatalinio vystymosi galimybes, pavyzdžiui, maže nį kūno svorį, šiek tiek pavėluotą fizinį vystymąsi (pavėluotą priekinių dantų dygimą, ausų kaušelių atsiskyrimą, akių atmerkimą) ir didesnį mirštamumą.

In vitro tyrimų duomenys neparodė azilsartano ir M-II mutageniškumo ir atitinkamo klast geninio poveikio; taip pat nenustatyta jų kancerogeniškumo žiurkėms ir pelėms.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Manitolis (E 421)

 

Fumaro rūgštis (E 297)

 

Natrio hidroksidas

 

Hidroksipropilceliuliozė (E 463)

3 metai.

preparatas

Kroskarmeliozės natrio druska

Mikrokristalinė celiuliozė (E 460)

Magnio stearatas (E 572)

 

6.2

Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

 

6.3

Tinkamumo laikas

Vaistinis

 

6.4

Special os laikymo sąlygos

Laikyti gam ntojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Šiam v n am preparatui specialių temperatūros laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Talpyklės pobūdis, jos turinys

Aliuminio lizdinės plokštelės su sausikliu dėžutėje.

Pakuočių dydžiai :

Vienoje lizdinėje plokštelėje yra 14 arba 15 tablečių.

14, 28, 30, 56 arba 98 tabletės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMOneberegistruotasDATA

http://www.ema.europa.eupreparatas

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

Išsami informacija apie šį vaistinį

tą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

Vaistinis

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai