Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ipreziv (azilsartan medoxomil) – ženklinimas - C09CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasIpreziv
ATC kodasC09CA09
Sudėtisazilsartan medoxomil
GamintojasTakeda Pharma A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ipreziv 20 mg tabletės azilsartanas medoksomilis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neberegistruotas

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

Vienoje tabletėje yra 20 mg azilsartano medoksomilio (kalio pavidalu)

 

 

 

 

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

14 tablečių

 

 

 

28 tabletės

 

 

 

 

30 tablečių

 

 

 

 

56 tabletės

 

 

 

 

90 tablečių

 

preparatas

 

 

98 tabletės

 

 

 

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės l pelį.

 

Vartoti per burną.

 

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

 

Laikyti vaikams epasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neberegistruotas

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

 

EU/1/11/735/001

 

 

 

 

14 tablečių

 

 

EU/1/11/735/002

28 tabletės

 

 

 

 

EU/1/11/735/012 30 tablečių

 

 

 

 

EU/1/11/735/003 56 tabletės

 

 

 

 

EU/1/11/735/013 90 tablečių

 

 

 

 

EU/1/11/735/004 98 tabletės

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

Ipreziv 20 mg

 

 

 

 

MINIMALI INFORMACIJA ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ipreziv 20 mg tabletės azilsartanas medoksomilis

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

„Takeda“ logotipas

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Tinka iki

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

 

 

 

Vaistinis

preparatas

 

 

 

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ipreziv 40 mg tabletės azilsartanas medoksomilis

2. VEIKLIOJI

(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

neberegistruotas

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

5. VARTOJIMO METODAS

preparatasIR BŪDAS (-AI)

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

7. Vaistinis

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/735/005 14 tablečių

EU/1/11/735/006 28 tabletės

EU/1/11/735/014 30 tablečių

EU/1/11/735/007 56 tabletės

EU/1/11/735/015 90 tablečių

EU/1/11/735/008 98 tabletės

neberegistruotas

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

preparatas

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vaistinis

 

Ipreziv 40 mg

 

MINIMALI INFORMACIJA ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ipreziv 40 mg tabletės azilsartanas medoksomilis

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

„Takeda“ logotipas

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Tinka iki

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

 

 

 

Vaistinis

preparatas

 

 

 

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ipreziv 80 mg tabletės azilsartanas medoksomilis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS neberegistruotas

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

5. VARTOJIMO METODASpreparatasIR BŪDAS (-AI)

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

7. VaistinisKITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKASVartoti

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danija

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/735/016 14 tablečių

EU/1/11/735/009 28 tabletės

EU/1/11/735/017 30 tablečių

EU/1/11/735/010 56 tabletės

EU/1/11/735/018 90 tablečių

EU/1/11/735/011 98 tabletės

neberegistruotas

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

 

preparatas

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Vaistinis

 

Ipreziv 80 mg

 

MINIMALI INFORMACIJA ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Lizdinė plokštelė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ipreziv 80 mg tabletės azilsartanas medoksomilis

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

„Takeda“ logotipas

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Tinka iki

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

 

 

 

Vaistinis

preparatas

 

 

 

 

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai