Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ipreziv (azilsartan medoxomil) – Pakuotės lapelis - C09CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasIpreziv
ATC kodasC09CA09
Sudėtisazilsartan medoxomil
GamintojasTakeda Pharma A/S

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Ipreziv 20 mg tabletės Ipreziv 40 mg tabletės Ipreziv 80 mg tabletės azilsartanas medoksomilis

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

 

-

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

 

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurody as), k eipkitės į

 

gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

neberegistruotas

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.

Kas yra Ipreziv ir kam jis vartojamas

2.

Kas žinotina prieš vartojant Ipreziv

3.

Kaip vartoti Ipreziv

4.

Galimas šalutinis poveikis

5.

Kaip laikyti Ipreziv

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.

KAS YRA IPREZIV IR KAM JIS VARTOJAMAS

Ipreziv sudėtyje yra veikliojipreparatasmedžiaga zils rt nas medoksomilis ir jis priklauso vaistų, vadinamų

angiotenzino II receptorių blokatori is, g upei. Angiotenzinas II – tai natūraliai organizme atsirandanti medžiaga, dėl kurios susiaurėja krauj gyslės ir todėl padidėja kraujospūdis. Ipreziv blokuoja šį poveikį, todėl kraujagyslės atsipalaiduoja ir kraujospūdis sumažėja.

Šis vaistas yra vartojamas dideliam kraujospūdžiui mažinti (pirminei hipertenzijai) suaugusiems

pacientams (vyresniems nei 18 metų).

Ipreziv vartoti negalima

2. VaistinisKAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT IPREZIV

-jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) azilsartanui medoksomiliui arba bet kuriai pagalbinei Ipreziv medžiagai (žr. 6 skyrių);

-jeigu yra didesnis negu 3 mėnesių nėštumas. (Ankstyvuoju nėštumo laikotarpiu Ipreziv taip pat geriau nevartoti – žr. skyrelį apie nėštumą).

-jeigu Jūs sergate cukriniu diabetu arba Jūsų inkstų veikla sutrikusi ir Jums skirtas kraujospūdį mažinantis vaistas, kurio sudėtyje yra aliskireno.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš pradėdami vartoti arba vartodami Ipreziv, pasakykite gydytojui jeigu yra:

-inkstų sutrikimų;

-esate dializuojami arba neseniai buvo persodintas inkstas;

-sunki kepenų liga;

-širdies sutrikimų (įskaitant širdies nepakankamumą, neseniai ištikusį širdies smūgį (infarktą));

-kada nors buvo insultas;

-žemas kraujospūdis arba svaigsta ar sukasi galva;

-vemiate, neseniai stipriai vėmėte arba viduriuojate;

-padidėjęs kalio kiekis kraujyje;

-sergate antinksčių liga, vadinama pirminiu hiperaldosteronizmu;

-pasakė, kad siaurėja jūsų širdies vožtuvai (taip vadinama aortos arba mitralinio vožtuvo stenozė) arba kad neįprastai padidėjęs jūsų širdies raumens storis (obstrukcinė hipertrofinė kardiomiopatija).

-jeigu vartojate kurį nors iš šių vaistų padidėjusiam kraujospūdžiui gydyti:

o AKF inhibitorių (pavyzdžiui, enalaprilį, lizinoprilį, ramiprilį), ypač jei turite su diabetu susijusių inkstų sutrikimų.

o aliskireną

Jūsų gydytojas gali reguliariai ištirti Jūsų inkstų funkciją, kraujospūdį ir elektrolitų (pvz., kalio) kiekį kraujyje.

Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą poskyryje „Ipreziv vartoti negalima“.

Jeigu manote, kad esate (arba galite tapti) nėščia, turite pasakyti gydytojui. Anks yv oju nėštumo

laikotarpiu Ipreziv vartoti nerekomenduojama. Jeigu nėščia esate daugiau negu

ris mėnesius, Ipreziv

vartoti DRAUDŽIAMA, nes vélyvuoju nėštumo laikotarpiu vartojamas šis va

gali sukelti sunkią

jūsų vaisiaus pažaidą (žr. skyrelį apie nėštumą).

 

Kaip ir visi kiti angiotenzino II receptorių blokatoriai, azilsartanas m doksomilis gali būti

toks

veiksmingas mažinant juodaodžių pacientų kraujospūdį.

 

Vaikai ir paaugliai

 

Ipreziv vartojimo patirties vaikams ar paaugliams iki 18 m tų amžiaus nėra. Todėl vaikams ar

paaugliams negalima vartoti Ipreziv.

neberegistruotas

 

-

litį (vaistą nuo psichikos sutrikimų);

 

-

nesteroidin us va tuspreparatasnuo uždegimo (NVNU), pavyzdžiui, ibuprofeną, diklofenaką arba

 

celekoksibą (va stus nuo skausmo ir uždegimo);

 

-

aspiriną (acetilsalicilo rūgštį), jeigu vartojate daugiau kaip 3 g per parą (vaistą nuo skausmo ir

-

 

 

-

hepariną (kraują skystinantį vaistą);

 

-

Vaistinis

 

diuretikus (šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus);

-

aliskireną ar kitus kraujospūdį mažinančius vaistus (angiotenziną konvertuojančio fermento

 

inhibitorių arba angiotenzino II receptoriaus blokatorių, pavyzdžiui, enalaprilį, lizinoprilį,

 

ramiprilį arba valsartaną, telmisartaną, irbesartaną).

Jūsų gydytojui gali tekti pakeisti Jūsų dozę ir (arba) imtis kitų atsargumo priemonių:

Jeigu vartojate AKF inhibitorių arba aliskireną (taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą poskyriuose „Ipreziv vartoti negalima“ ir „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Nėštumas ir žindymo laikotarpis Nėštumas

Jeigu manote, kad esate (arba galite tapti) nėščia, turite pasakyti gydytojui. Jūsų gydytojas paprastai Jums patars Ipreziv vartojimą nutraukti prieš pastojimą arba tuoj pat, kai tik sužinosite, kad tapote nėščia, ir patars vietoj Ipreziv vartoti kitokio vaisto.

Ankstyvuoju nėštumo laikotarpiu Ipreziv vartoti nerekomenduojama. Jeigu nėščia esate daugiau negu tris mėnesius, Ipreziv vartoti DRAUDŽIAMA, nes vartojamas po trečio nėštumo mėnesio šis vaistas gali sukelti sunkią jūsų vaisiaus pažaidą.

Žindymas

Jeigu žindote arba norite pradėti žindyti kūdikį, pasakykite gydytojui. Žindyvėms Ipreziv vartoti nerekomenduojama. Jeigu kūdikį, ypač naujagimį arba gimusį prieš laiką, krūtimi maitinti norite, gydytojas Jums gali skirti vartoti kitokio vaisto.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Mažai tikėtina, kad Ipreziv gali daryti įtaką gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus. Tačiau kai kurie žmonės gali jausti nuovargį arba svaigulį, kai vartoja Ipreziv, jeigu taip nutiktų J ms, nevairuokite, nenaudokite jokių įrankių ir nevaldykite jokių mechanizmų.

3. KAIP VARTOTI IPREZIV

Ipreziv visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jei abejojat , k ipkitės į gydytoją ar vaistininką. Svarbu kasdien vartoti Ipreziv.

Ipreziv yra geriamasis preparatas. Tabletę užgerkite dideliu kiekiu vandens.

Ipreziv galima vartoti valgant arba be maisto.

-

Įprasta pradinė dozė yra 40 mg kartą per parą. Jūsų gydytojas gali padidinti dozę daugiau

 

kaip iki 80 mg kartą per parą, atsižvelgdamas į Jūsų kraujospūdžio atsaką.

-

 

 

neberegistruotas

Labai senyvo amžiaus pacientams (75 ir d ugi u metų) gydytojas gali rekomenduoti mažesnę

 

20 mg pradinę dozę kartą per parą.

 

-

Jeigu sergate nesunkia

vidutinio sunkumo kepenų liga, gydytojas gali rekomenduoti mažesnę

 

20 mg pradinę dozę kartą per p ą.

 

-

Pacientams, kurie neseniai neteko skysčių, pvz., dėl vėmimo arba viduriavimo ar vartodami

 

šlapimo išsiskyrimą skatinančias tabletes, gydytojas gali rekomenduoti mažesnę 20 mg pradinę

 

dozę kartą per parą.

 

 

-

Jeigu sergate kita liga,

avyzdžiui, sunkia inkstų liga arba širdies nepakankamumu, gydytojas

 

preparatas

 

rekomenduos tinkamiausią pradinę dozę.

Pavartojus per didelę Ipreziv dozę

SumažėjęsVaistinisjūsų kraujo pūdis bus registruojamas pirmąsias dvi gydymo savaites, o didžiausias dozės veiksmingumas pasiekiamas per 4 savaites.

Jeigu išgėrėte per daug tablečių arba kitas asmuo išgėrė šio vaisto, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jeigu p v rtojote per didelę dozę, galite jausti silpnumą arba svaigulį.

Pamiršus pavartoti Ipreziv

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Kitą dozę išgerkite įprastu laiku.

Nustojus vartoti Ipreziv

Jeigu nustosite vartoti Ipreziv, Jūsų kraujospūdis vėl gali padidėti. Todėl nenustokite vartoti Ipreziv nepasitarę su savo gydytoju apie kitas gydymo galimybes.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Ipreziv, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

NUSTOKITE vartoti Ipreziv ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jeigu pasireiškia kuri nors iš šių retai pasitaikančių (mažiau kaip 1 iš 1000 žmonių) alerginių reakcijų:

-Pasunkėjęs kvėpavimas arba rijimas, veido, lūpų, liežuvio ir (arba) gerklės patinimas

(angioedema)

-Odos niežėjimas su iškilusiais guzeliais.

Kitas galimas šalutinis poveikis

Dažnas šalutinis poveikis (mažiau kaip 1 iš 10 žmonių):

Retas šalutinis poveikis (mažiau kaip 1 iš 1000 žmo neberegistruotasių):

-

Svaigulys;

-

Viduriavimas;

-

Padidėjęs kreatinfosfokinazės kiekis kraujyje (rodantis raumenų pažeidimą).

Nedažnas šalutinis poveikis (mažiau kaip 1 iš 100 žmonių):

-

Žemas kraujospūdis, dėl kurio galite jausti silpnumą arba svaigulį;

-

Nuovargis;

-

Rankų, kulkšnių ar kojų tinimas (periferinė edema);

-

Odos bėrimas ir niežėjimas;

-

Pykinimas;

-

Raumenų spazmai;

-

Padidėjęs kreatinino kiekis kraujyje (inkstų funkcijos rodiklis);

-

Padidėjęs šlapimo rūgšties kiekis kraujyje (inkstų funkcijos rodiklis).

-Pasikeitę kraujo tyrimų rezultatai, įskaitant sumažėjusį baltymų kiekį raudonosiose kraujo ląstelėse (hemoglobiną).

kreatinino), rodančių inkstų funkcijos veiklą, taip pat dažnai kraujospūdis yra žemas.

Kai Ipreziv vartojamas supreparataschlortalidonu (šl pimo išsiskyrimą skatinančia tablete), dažnai (mažiau kaip 1 iš 10 vartotojų) kraujyje aptinkama didesni kiekiai cheminių medžiagų (pavyzdžiui,

Rankų, kulkšnių ar kojų patinimas yra dažnesnis (mažiau kaip 1 iš 10 vartotojų), kai Ipreziv vartojamas kartu su amlodipinu (kalcio kanalų blokatoriumi hipertenzijai gydyti), nei kai Ipreziv vartojamas vienas (mažiau kaip 1 iš 100 vartotojų). Šis reiškinys pasireiškia žymiai dažniau, kai

amlodipinas vartojamas atskirai.

Praneš mas apie šalutinį poveikį

JeiguVaistinispasireiškė su kus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydy ojui arba vaistininkui.

Jeigu p re škė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.KAIP LAIKYTI IPREZIV

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Ipreziv vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

Šiam vaistiniam preparatui specialių temperatūros laikymo sąlygų nereikia.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. PAKUOTĖS TURINYS IR KITA INFORMACIJA

Ipreziv sudėtis

-Veiklioji medžiaga yra azilsartanas medoksomilis (kalio pavidalu). Vienoje tabletėje yra 20 mg, 40 mg arba 80 mg azilsartanas medoksomilis (kalio pavidalu).

-Pagalbinės medžiagos yra manitolis, fumaro rūgštis, natrio hidroksidas, hidroksipropilceliuliozė,

kroskarmeliozės natrio druska, mikrokristalinė celiuliozė ir magnio stearatas.

Ipreziv išvaizda ir kiekis pakuotėje

Ipreziv yra baltos apvalios tabletės, kurių vienoje pusėje įspausta „ASL“, kitoje – „20“, „40“ arba „80“.

Ipreziv tiekiamas lizdinėse plokštelėse po 14 arba 15 tablečių, sudėtų į dėžutes, k iose yra: - 20 mg tabletės: 14, 28, 30, 56, 90 arba 98 tabletės.

- 40 mg tabletės: 14, 28, 30, 56, 90 arba 98 tabletės. - 80 mg tabletės: 14, 28, 30, 56, 90 arba 98 tabletės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas:

 

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Da ija

Gamintojas:

 

neberegistruotas

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, Co. Wicklow, Airija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugi

u, k eipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

Takeda Belgium

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

Tel: +44 (0) 203 116 8000

takeda-belgium@takeda.com

 

България

preparatasLuxembourg/Luxemburg

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Belgium

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

 

Magyarország

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

Vaistinis

 

Malta

Danmark

 

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Takeda Italia Farmaceutici SpA

Tlf: +46 (0) 8 5861 3380

 

Tel: +39 06 5026 01

Deutschland

 

Nederland

Takeda GmbH

 

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

 

Tel: +31 (0) 23 566 8777

Eesti

Norge

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Tel: +44 0203 116 8000

Tlf: + 46 (0) 8 5861 3380

Ελλάδα

Österreich

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Pharma Ges m.b.H

Τηλ: +44 (0) 203 116 8000

Tel: +43 (1) 524 40 64

España

Polska

Takeda Farmacéutica España

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tel: +34 93 184 5730

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Italia

Suomi/Finlandneberegistruotas

France

Portugal

Laboratoires Takeda

Takeda - Farmacêuticos Portugal

Tél: +33 (0) 1 46 25 16 16

Tel: +351 21 464 32 22

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Takeda Global R & D Cen e (E ope)

Tel: +385 1 377 88 96

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Ireland

Slovenija

Takeda UK Ltd

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tel: +44 (0) 1628 537 900

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Ísland

Slovenská publika

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Tak da Glo al R & D Centre (Europe)

Sími: +46 (0) 8 5052 1105

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Tel: +44 (0) 203 116 8000preparatasTel: +44 (0) 1628 537 900

Takeda Italia Farmaceutici SpA

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Tel: +39 06 5026 01

Puh/Tel: +46 (0) 8 5052 1105

Κύπρος

Sverige

Takeda Global R & D Centre (Euro e)

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Τηλ: +44 (0) 203 116 8000

Tel: + 46 (0) 8 5861 3380

Latvija

United Kingdom

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda UK Ltd

ŠisVaistinispakuotės lapel paskutinį kartą patvirtintas {MMMM-mm}.

Nauj us ą šsamią informaciją apie šį vaistą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai