Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iscover (clopidogrel) – ženklinimas - B01AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasIscover
ATC kodasB01AC04
Sudėtisclopidogrel
GamintojasSanofi-aventis groupe

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Iscover 75 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 75 mg klopidogrelio (vandenilio sulfato pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje taip pat yra hidrinto ricinų aliejaus ir laktozės. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

28 plėvele dengtos tabletės

50x1 plėvele dengtų tablečių

84 plėvele dengtos tabletės

100 plėvele dengtų tablečių

30 plėvele dengtų tablečių

90 plėvele dengtų tablečių

14 plėvele dengtų tablečių

7 plėvele dengtos tabletės

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje (PVC/PVDC/aliuminio folijos lizdinės plokštelės). Arba Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia (aliuminio folijos lizdinės plokštelės).

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Prancūzija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/98/070/001a 28 tabletės

EU/1/98/070/001b 28 tabletės

EU/1/98/070/002a 50x1 tablečių

EU/1/98/070/002b 50x1 tablečių

EU/1/98/070/003a 84 tabletės

EU/1/98/070/003b 84 tabletės

EU/1/98/070/004a 100 tablečių

EU/1/98/070/004b 100 tablečių

EU/1/98/070/005a 30 tablečių

EU/1/98/070/005b 30 tablečių

EU/1/98/070/006a 90 tablečių

EU/1/98/070/006b 90 tablečių

EU/1/98/070/007a 14 tablečių

EU/1/98/070/007b 14 tablečių

EU/1/98/070/011a 7 tabletės

EU/1/98/070/011b 7 tabletės

13.SERIJOS NUMERIS

Serija:

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Iscover 75 mg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ

(LIZDINĖJE PLOKŠTELĖJE YRA 7, 14, 28 arba 84 tabletės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Iscover 75 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

sanofi-aventis groupe

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4.SERIJOS NUMERIS

Lot:

5.KITA

Kalendorinės dienos P.

A.

T.

K.

Pn.

Š.

S.

1 savaitė

2 savaitė (tik 14, 28 arba 84 tablečių dėžutėms)

3 savaitė (tik 28, 84 tablečių dėžutėms)

4 savaitė (tik 28, 84 tablečių dėžutėms)

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ/ 30, 50x1, 90 arba 100 tablečių

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Iscover 75 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

sanofi-aventis groupe

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Iscover 300 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 300 mg klopidogrelio (vandenilio sulfato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje taip pat yra hidrinto ricinų aliejaus ir laktozės. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

4x1 plėvele dengtos tabletės

30x1 plėvele dengtų tablečių

100x1 plėvele dengtų tablečių

10x1 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Prancūzija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/98/070/008 4x1 plėvele dengtos tabletės

EU/1/98/070/009 30x1 plėvele dengtų tablečių

EU/1/98/070/010 100x1 plėvele dengtų tablečių

EU/1/98/070/012 10x1 plėvele dengtų tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Iscover 300 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ/ 4x1, 10x1, 30x1 arba 100x1 tablečių

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Iscover 300 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

sanofi-aventis groupe

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai