Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Januvia (sitagliptin) - A10BH01

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasJanuvia
ATC kodasA10BH01
Sudėtissitagliptin
GamintojasMerck Sharp

Januvia

sitagliptinas

Šis dokumentas yra Januvia Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) įvertinęs vaistą priėmė nuomonę, kuria rekomenduoja suteikti Januvia rinkodaros teisę ir pateikia jo vartojimo rekomendacijas.

Kas yra Januvia?

Januvia – tai vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos sitagliptino. Jis tiekiamas tabletėmis (po 25, 50 ir 100 mg).

Kam vartojamas Januvia?

Januvia skiriamas II tipo diabetu sergantiems pacientams gliukozės (cukraus) kiekio kontrolei kraujyje gerinti. Vaistas skiriamas kartu su dieta ir fiziniais pratimais:

pacientams, kuriems vien dieta ir fiziniais pratimais glikemijos pakankamai sureguliuoti nepavyksta, o metforminas (vaistas nuo diabeto) netinka;

kartu su metforminu ar PPAR–gama agonistu (kitu vaistu nuo diabeto), pavyzdžiui, tiazolidinedionu, pacientams, kuriems gydymas vien metforminu ar PPAR–gama agonistu nėra pakankamai veiksmingas;

kartu su sulfonilurėjos dariniu (kitos rūšies vaistu nuo diabeto) pacientams, kuriems gydymas vien sulfonilurėjos dariniu nėra pakankamai veiksmingas arba kai gydymas metforminu netinka;

kartu su metforminu ir sulfonilurėjos dariniu arba PPAR–gama agonistu pacientams, kuriems gydymas šiais dviem vaistais nėra pakankamai veiksmingas;

kartu su insulinu, su metforminu arba be jo pacientams, kuriems gydymas stabilia insulino doze nėra pakankamai veiksmingas.

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kaip vartoti Januvia?

Januvia vartojamas po 100 mg vieną kartą per parą. Jei jis vartojamas kartu su sulfonilurėjos dariniu arba insulinu, hipoglikemijos (per mažo cukraus kiekio kraujyje) rizikai sumažinti, gali tekti skirti mažesnę sulfonilurėjos darinio arba insulino dozę.

Vidutinio sunkumo ar sunkių inkstų funkcijos sutrikimų turintiems pacientams reikia skirti mažesnę Januvia dozę.

Kaip veikia Januvia?

II tipo diabetas – tai liga, kuria sergant kasa gamina nepakankamai insulino gliukozės kiekiui kraujyje kontroliuoti arba organizmas negali veiksmingai panaudoti insulino. Januvia veiklioji medžiaga sitagliptinas yra dipeptidil-peptidazės-4 (DPP–4) inhibitorius. Jis slopina hormonų inkretinų skaidymą organizme. Šie hormonai išsiskiria pavalgius ir skatina kasą gaminti insuliną. Didindamas inkretino hormonų koncentraciją kraujyje, sitagliptinas skatina kasą gaminti daugiau insulino, kai gliukozės kiekis kraujyje yra pernelyg didelis. Sitagliptinas neveikia, kai gliukozės kiekis kraujyje yra nedidelis. Sitagliptinas taip pat mažina kepenų gaminamos gliukozės kiekį, didindamas insulino koncentraciją ir mažindamas hormono gliukagono koncentraciją. Dėl šių dviejų procesų sumažėja gliukozės kiekis kraujyje ir gerėja II tipo diabeto kontrolė.

Kaip buvo tiriamas Januvia?

Atlikti devyni Januvia tyrimai, kuriuose dalyvavo beveik 6 000 II tipo diabetu sergančių pacientų, kurių gliukozės kiekis kraujyje buvo reguliuojamas nepakankamai gerai:

keturiuose šių tyrimų Januvia buvo lyginamas su placebu (preparatu be veikliosios medžiagos); Januvia arba placebas, vartojami be kitų vaistų, buvo tiriami dviejuose tyrimuose su

1 262 pacientais, kaip papildomi vaistai, vartojami su metforminu, viename tyrime su 701 pacientu ir kaip papildomi vaistai, vartojami su pioglitazonu (PPAR–gama agonistu), viename tyrime su 353 pacientais;

dviejuose tyrimuose Januvia buvo lyginamas su kitais vaistais nuo diabeto; viename tyrime, kuriame dalyvavo 1 172 pacientai, Januvia buvo lyginamas su glipizidu (sulfonilurėjos dariniu), abu vaistus skiriant kartu su metforminu; kitame tyrime su 1 058 pacientais buvo lyginami be kitų vaistų vartojami Januvia ir metforminas;

trijuose papildomuose tyrimuose buvo lyginami Januvia ir placebas, vartojami su kitais vaistais nuo diabeto: glimepiridu (kitu sulfonilurėjos dariniu), vartojamu su metforminu arba be jo, su 441 pacientu; metformino ir roziglitazono (PPAR-gama agonisto) deriniu su 278 pacientais; stabilia insulino doze, su metforminu arba be jo, su 641 pacientu.

Visuose šiuose tyrimuose pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo glikozilinto hemoglobino (HbA1c) koncentracijos kraujyje pokytis, kuris rodo, ar tinkamai reguliuojamas gliukozės kiekis kraujyje.

Kokia Januvia nauda nustatyta tyrimuose?

Januvia, vartojamas be arba kartu su kitais vaistais nuo diabeto, buvo žymiai veiksmingesnis už placebą. Vien Januvia vartojusiems pacientams HbA1c koncentracija per 18 savaičių sumažėjo 0,48 proc. (gydymo pradžioje buvo maždaug 8,0 proc.), per 24 savaites – 0,61 proc., placebą

vartojusių pacientų kraujyje HbA1c koncentracija padidėjo atitinkamai 0,12 proc. ir 0,18 proc. Januvia kartu su metforminu vartojusiems pacientams HbA1c koncentracija per 24 savaites sumažėjo

0,67 proc., o pacientams, papildomai vartojusiems placebą, – 0,02 proc. Pacientams, vartojusiems

Januvia

Januvia kartu su pioglitazonu, HbA1c koncentracija per 24 savaites sumažėjo 0,85 proc., o pacientams, papildomai vartojusiems placebą, – 0,15 proc.

Tyrimuose, kuriuose Januvia buvo lyginamas su kitais vaistais, metformino ir Januvia derinio veiksmingumas buvo panašus kaip ir derinio su glipizidu. Be kitų vaistų vartojami Januvia ir metforminas HbA1c koncentraciją mažino panašiai, tačiau Januvia pasirodė šiek tiek mažiau veiksmingesnis už metforminą.

Papildomuose tyrimuose gydymą glimepiridu papildžius Januvia (su metforminu arba be jo) HbA1c koncentracija per 24 savaites sumažėjo 0,45 proc., o papildomai vartojant placebą padidėjo 0,28 proc. Pacientams, vartojusiems Januvia kartu su metforminu ir roziglitazonu, HbA1c koncentracija per

18 gydymo savaičių sumažėjo 1,03 proc., o pacientams, kuriems skirtas placebas, – 0,31 proc. Galiausiai pacientams, vartojusiems Januvia kartu su insulinu (su metforminu arba be jo), HbA1c koncentracija sumažėjo 0,59 proc., o pacientams, papildomai vartojusiems placebą, – 0,03 proc.

Kokia rizika siejama su Januvia vartojimu?

Sunkūs Januvia šalutiniai reiškiniai, apie kuriuos pranešta, yra pankreatitas (kasos uždegimas) ir padidėjęs jautrumas (alerginės reakcijos). Vaistą skiriant kartu su sulfonilurėjos dariniais, hipoglikemija pasireiškė 4,7–13,8 proc. pacientų, o kartu su insulinu – 9,6 proc. pacientų. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Januvia, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje.

Januvia negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui (alergijai) sitagliptinui arba kitai sudėtinei šio vaisto medžiagai.

Kodėl Januvia buvo patvirtintas?

CHMP nusprendė, kad Januvia teikiama nauda yra didesnė už keliamą riziką, ir rekomendavo suteikti jo rinkodaros teisę.

Kita informacija apie Januvia:

Europos Komisija 2007 m. kovo 21 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią Januvia rinkodaros teisę.

Išsamų Januvia EPAR galima rasti agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą Januvia rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba teiraukitės savo gydytojo ar vaistininko.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2012-08.

Januvia

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai