Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kogenate Bayer (octocog alfa) – Pakuotės lapelis - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasKogenate Bayer
ATC kodasB02BD02
Sudėtisoctocog alfa
GamintojasBayer AG  

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

KOGENATE Bayer 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

KOGENATE Bayer 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

KOGENATE Bayer 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

KOGENATE Bayer 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

KOGENATE Bayer 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Rekombinantinis VIII kraujo krešėjimo faktorius (oktokogas alfa)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra KOGENATE Bayer ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant KOGENATE Bayer

3.Kaip vartoti KOGENATE Bayer

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti KOGENATE Bayer

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1.Kas yra KOGENATE Bayer ir kam jis vartojamas

KOGENATE Bayer sudėtyje yra veiklioji medžiaga rekombinantinis žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktorius (oktokogas alfa).

KOGENATE Bayer skirtas suaugusiųjų, paauglių ir įvairaus amžiaus vaikų, sergančių hemofilija A (įgimtu VIII faktoriaus trūkumu), kraujavimų gydymui ir profilaktikai.

Šiame preparate nėra Willebrando faktoriaus, todėl sergant Willebrando liga preparato vartoti negalima.

2. Kas žinotina prieš vartojant KOGENATE Bayer

KOGENATE Bayer vartoti negalima

-jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) oktokogui alfa arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje ir 2 skyriaus pabaigoje);

-jeigu yra alergija pelių ar žiurkėnų baltymui.

Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Specialių atsargumo priemonių reikia (pasitarkite su gydytoju ar vaistininku), jeigu:

pajutote spaudimą krūtinėje, galvos svaigimą, silpnumą ar atsiranda alpulys, tai gali būti reta sunki, staigi alerginė reakcija (dar vadinama anafilaksine reakcija) į šį vaistą. Tokiu atveju reikia nedelsiant nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją.

vartojant įprastą šio vaisto dozę kraujavimas nesustoja, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Galbūt atsirado VIII faktoriaus inhibitorių ir gydytojas norės atlikti tyrimus tam patikrinti.

VIII faktoriaus inhibitoriai – tai kraujyje esantys antikūnai, blokuojantys VIII faktoriaus poveikį ir mažinantys VIII faktoriaus efektyvumą išvengiant kraujavimo ir jį stabdant.

anksčiau Jums buvo atsiradę VIII faktoriaus inhibitorių ir keičiate VIII faktoriaus preparatus, yra rizika, kad inhibitorių Jums vėl atsiras.

nustatyta, kad Jūs sergate širdies liga arba kad Jums yra širdies ligos rizika.

KOGENATE Bayer vartojimui Jums reikalingas centrinės venos kateteris (CVK). Jums gali pasireikšti su CVK susijusių komplikacijų, įskaitant vietines infekcijas, bakterijas kraujyje (bakteremiją) ir kraujo krešulio susidarymą kraujagyslėje (trombozę) kateterio įvedimo vietoje, rizika.

Jūsų gydytojas gali atlikti tyrimus, kad įsitikintų, jog dabartinė šio vaisto dozė yra pakankama reikiamam VIII faktoriaus kiekiui užtikrinti.

Kiti vaistai ir KOGENATE Bayer

Sąveika su kitais vaistais nežinoma. Tačiau jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Vaikams ir paaugliams

Išvardyti įspėjimai ir atsargumo priemonės taikomi visų amžiaus grupių pacientams, suaugusiesiems ir vaikams.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

KOGENATE Bayer poveikio vaisingumui bei vartojimo nėštumo ir žindymo metu patirties nėra. Todėl jei esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Mažai tikėtina, kad KOGENATE Bayer veiks vyrų arba moterų pacientų vaisingumą, nes veiklioji medžiaga yra įprastai aptinkama organizme.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

KOGENATE Bayer sudėtyje yra natrio

Šio vaisto flakone yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

Dokumentavimas

Rekomenduojama kiekvieną kartą vartojant KOGENATE Bayer,registruoti preparato pavadinimą ir serijos numerį.

3.Kaip vartoti KOGENATE Bayer

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Kraujavimo gydymas

Jūsų gydytojas apskaičiuos šio vaisto dozę ir vartojimo dažnį reikiamam VIII faktoriaus aktyvumui Jūsų kraujyje pasiekti. Šio vaisto kiekį ir vartojimo dažnį Jūsų gydytojas visuomet pakoreguos Jums individualiai, atsižvelgdamas į konkrečius Jūsų poreikius. Kiek ir kaip dažnai reikia vartoti KOGENATE Bayer priklauso nuo daugelio veiksnių, pvz.:

svorio,

hemofilijos sunkumo,

kraujavimo vietos ir sunkumo,

inhibitorių buvimo,

inhibitorių titro,

reikiamo VIII faktoriaus lygio.

Kraujavimo profilaktika

Jei preparatą KOGENATE Bayer vartojate kraujavimo profilaktikai, gydytojas Jums apskaičiuos reikiamas dozes. Paprastai skiriamos 20-40 TV oktokogo alfa dozės vienam kg kūno svorio, vartojamos kas 2-3 dienas. Tačiau kai kuriais atvejais, ypač jaunesniems ligoniams, gali prireikti vartoti didesnes dozes arba trumpinti intervalus tarp dozių.

Laboratoriniai tyrimai

Labai rekomenduojama reguliariai atlikti atitinkamus laboratorinius tyrimus, taip užtikrinant, kad bus pasiektas ir išlaikytas reikiamas VIII faktoriaus kiekis. Būtina, ypač vykdant didelės apimties chirurgines procedūras, atidžiai kontroliuoti pakaitinę terapiją atliekant krešėjimo analizę.

Vartojimas vaikams ir paaugliams

KOGENATE Bayer gali būti vartojamas bet kurio amžiaus vaikams.

Jei kraujavimo kontroliuoti nepavyksta

Jei nepavyksta pasiekti reikiamo VIII faktoriaus aktyvumo plazmoje arba sustabdyti kraujavimo vartojant tinkamai parinktą dozę, galima įtarti, kad atsirado VIII faktoriaus inhibitorių. Tai turi patikrinti patyręs gydytojas.

Jeigu manote, kad šis vaistas veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją.

Pacientai, kurių organizme yra inhibitorių

Jei gydytojas pasakė, kad jūsų organizme atsirado VIII faktoriaus inhibitorių, kraujavimui sustabdyti gali prireikti didesnio šio vaisto kiekio. Jei ir ši dozė nepadeda sustabdyti kraujavimo, gydytojas gali paskirti papildomą preparatą – VIIa faktoriaus koncentratą arba (aktyvintą) protrombino komplekso koncentratą.

Šį gydymą turi skirti gydytojai, turintys hemofilija A sergančių ligonių gydymo patirties. Jeigu norite sužinoti daugiau, kreipkitės į gydytoją.

Nedidinkite vaisto dozės kraujavimui stabdyti nepasitarę su gydytoju.

Gydymo trukmė

Gydytojas nurodys, kaip dažnai ir kokiais intervalais reikia vartoti šį vaistą.

Paprastai pakaitinė terapija vartojant KOGENATE Bayer taikoma visą gyvenimą.

Kaip suleidžiamas KOGENATE Bayer

Šis vaistas suleidžiamas į veną per 2–5 minutes priklausomai nuo bendro tūrio ir Jūsų reakcijos. Vaistą reikia suvartoti per 3 valandas nuo tirpalo paruošimo.

Kaip KOGENATE Bayer ruošiamas vartojimui

Naudokite tik šio vaisto pakuotėje pateiktas priemones (flakoną su milteliais su Bio-Set dangteliu, tirpikliu užpildytą švirkštą ir venepunkcijos rinkinį). Jei šie komponentai negali būti naudojami, susisiekite su savo gydytoju. Jei kuris nors pakuotės komponentas atidarytas arba sugadintas, nenaudokite jo.

Paruoštą preparatą prieš vartojimą reikia filtruoti, kad būtų pašalintos tirpale galinčios būti dalelės. Filtruojama laikantis žemiau nurodytų tirpinimo ir (arba) vartojimo žingsnių. Naudokite pateiktą venepunkcijos rinkinį, kuriame yra filtras. Jei Jūs negalite naudoti pateikto venepunkcijos rinkinio, naudokite atskirą filtrą, kaip Jus apmokė slaugytoja arba gydytojas.

Nenaudokite pateikto venepunkcijos rinkinio kraujui imti, kuriame yra filtras. Jei prieš infuziją reikia paimti kraujo, naudokite rinkinį be filtro, po to suleiskite šį vaistą per injekcijos filtrą. Jei turite klausimų apie šio preparato suderinamumą su skirtingais filtrais, kreipkitės į savo gydytoją.

Šio vaisto negalima maišyti su kitais infuziniais tirpalais. Nevartokite tirpalo, jei jame yra matomų dalelių arba tirpalas yra drumstas. Griežtai laikykitės savo gydytojo nurodymų ir išsamios tirpinimo ir vartojimo instrukcijos, kuri pateikta šio lapelio pabaigoje.

Ką daryti pavartojus per didelę KOGENATE Bayer dozę?

Rekombinantinio VIII kraujo krešėjimo faktoriaus perdozavimo atvejų nepastebėta. Pavartojus didesnę nei reikia KOGENATE Bayer dozę, reikia pasakyti gydytojui.

Pamiršus pavartoti KOGENATE Bayer

Nedelsiant reikia vartoti kitą dozę ir toliau vartoti reguliariai, kaip nurodė gydytojas.

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti KOGENATE Bayer

Negalima nustoti vartoti KOGENATE Bayer nepasitarus su gydytoju.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sunkiausiais šalutinis poveikis yra padidėjusio jautrumo reakcijos arba anafilaksinis šokas (retas šalutinis poveikis). Jeigu pasireiškia alerginės arba anafilaksinės reakcijos, reikia nedelsiant nutraukti injekciją (ar) infuziją. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Visas galimo šalutinio poveikio sąrašas:

Labai dažni (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 vartotojų):

VIII faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių) susidarymas ankščiau negydytiems pacientams.

Dažni (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10 vartotojų):

išbėrimas arba išbėrimas su niežuliu;

vietinės reakcijos, kur suleidote vaisto (pvz., deginimo pojūtis, laikinas paraudimas).

Nedažni: (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 vartotojų):

VIII faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių) susidarymas ankščiau gydytiems pacientams.

Reti: (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 1 000 vartotojų):

padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant sunkią staigią alerginę reakciją (įskaitant dilgėlinę, pykinimą, dilgėlinę, angioneurozinę edemą, drebulį, staigų paraudimą, galvos skausmą, letargiją, švokštimą arba apsunkintą kvėpavimą, neramumą, tachikardiją, dilgčiojimą arba anafilaksinį šoką, pvz., spaudimas krūtinėje, bloga bendra savijauta, galvos svaigimas ir pykinimas bei šiek tiek nukritęs kraujospūdis, dėl ko stovint gali atsirasti alpulys);

karščiavimas.

Dažnis nežinomas: (dažnis negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

disgeuzija (pakitęs skonis).

Jeigu injekcijos / infuzijos metu atsirado bet kuris iš toliau išvardytų simptomų:

spaudimas krūtinėje, bendra bloga savijauta;

galvos svaigimas;

nedidelė hipotonija (šiek tiek nukritęs kraujospūdis, dėl kurio stovint gali atsirasti alpulys);

pykinimas;

tai gali būti padidėjusio jautrumo ar anafilaksinės reakcijos ankstyvi požymiai.

Jei atsiranda alerginė ar anafilaksinė reakcija, injekciją ar infuziją būtina nedelsiant nutraukti ir tuoj pat kreiptis į gydytoją.

Antikūnai (inhibitoriai)

Žinoma komplikacija gydant hemofilija A sergančius ligonius yra VIII faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių) atsiradimas. Gydytojas gali nuspręsti atlikti tyrimus, kad stebėtų, ar Jūsų organizme neatsiranda inhibitorių.

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Klinikinių tyrimų metu nė vieno paciento organizme neatsirado klinikiniu požiūriu reikšmingų antikūnų titrų prieš pelių ir žiurkėnų baltymus, kurių pėdsakų yra vaisto sudėtyje. Kai kurių į tai linkusių pacientų alerginės reakcijos į šio vaisto sudėtyje esančias medžiagas, pvz., pelių ir žiurkėnų baltymų pėdsakus, galimybė išlieka.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.Kaip laikyti KOGENATE Bayer

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Flakonus laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Per tinkamumo laiką, nurodytą ant etiketės, šį vaistą galima laikyti išorinėje dėžutėje kambario temperatūroje (iki 25 °C) vieną kartą ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Šiuo atveju šio vaisto tinkamumo laiko pabaiga yra šių 12 mėnesių periodo pabaiga arba tinkamumo laiko, nurodyto ant preparato flakono, pabaiga (priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė). Nauja data, iki kada preparatas tinka vartoti, turi būti užrašoma ant išorinės dėžutės.

Paruošto tirpalo negalima šaldyti. Paruoštą preparatą reikia suvartoti per 3 valandas. Preparatas skirtas tik vienkartiniam vartojimui. Nesuvartotą tirpalą reikia išmesti.

Ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Jei šis vaistas yra neskaidrus arba jame yra nuosėdų, jo vartoti negalima.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

KOGENATE Bayer sudėtis

Milteliai

Veiklioji medžiaga yra žmogaus rekombinantinis VIII kraujo krešėjimo faktorius (oktokogas alfa), gaunamas rekombinantinės DNR technologijos būdu. Kiekviename KOGENATE Bayer flakone nominaliai yra 250, 500, 1000, 2000 arba 3000 TV oktokogo alfa.

Pagalbinės medžiagos yra glicinas, natrio chloridas, kalcio chloridas, histidinas, polisorbatas 80 ir sacharozė (žr. 2 skyriaus pabaigą).

Tirpiklis

Injekcinis vanduo

KOGENATE Bayer išvaizda ir kiekis pakuotėje

KOGENATE Bayer – milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui. Tai yra balti arba gelsvi milteliai arba gabaliukai. Užpildytame švirkšte yra injekcinis vanduo, skirtas flakono turiniui ištirpinti. Paruoštas tirpalas yra skaidrus. Kiekvienoje šio vaistinio preparato pakuotėje pridėtos vaisto ruošimo ir vartojimo priemonės.

Kiekvienoje KOGENATE Bayer pakuotėje yra flakonas su Bio-Set sistema ir užpildytas švirkštas su atskiru stūmokliu, venepunkcijos rinkinys (injekcijai į veną), du tamponai, suvilgyti alkoholiu, du sausi tamponai ir du pleistrai.

Rinkodaros teisės turėtojas

Bayer AG

51368 Leverkusen Vokietija

Gamintojas

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. Via delle Groane 126

20024 Garbagnate Milanese (MI) Italija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

UAB Bayer

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel. +37 05 23 36 868

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer SA-NV

Tел.: 359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 266 101 111

Tel:+36 14 87-41 00

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Bayer Vital GmbH

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

Bayer OÜ

Bayer AS

Tel: +372 655 8565

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30-210-61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

SC Bayer SRL

Tel: +385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer spol. s r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel. +421 2 59 21 31 11

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Tηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

SIA Bayer

Bayer plc

Tel: +371 67 84 55 63

Tel: +44-(0)118 206 3000

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas {MMMM-mm}.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Išsami KOGENATE Bayer tirpinimo ir vartojimo instrukcija, naudojant flakoną su tirpinimo dangteliu (Bio-Set sistemą).

1.Gerai nusiplaukite rankas muilu ir šiltu vandeniu. Tirpalas turi būti ruošiamas ant švaraus ir sauso paviršiaus.

2.Rankose sušildykite neatidarytą flakoną su milteliais ir tirpiklio švirkštą, kol jie taps tokie šilti kaip Jūsų rankos. Reikmenų temperatūra neturi būti aukštesnė už kūno temperatūrą (neturi viršyti 37 °C).

3.Nuimkite nuo flakono su milteliais dangtelį, kelis kartus švelniai pajudindami jį iš vieno šono į kitą ir tuo pat metu traukdami į viršų. Nuimkite nuo švirkšto prie balto dangtelio pritvirtintą kamštį (A).

4.Švelniai prisukite švirkštą prie flakono su milteliais (B).

5.Padėkite flakoną ant kieto, neslidaus paviršiaus ir tvirtai laikykite jį viena ranka. Tuomet nykščiu ir smiliumi stipriai spauskite pirštams skirtą plokštelę ties švirkšto galu (C), kol pirštams skirta plokštelė palies tirpinimo dangtelio (Bio-Set sistemos) viršutinį kraštą.

Tai rodo, kad sistema yra paruošta (D).

6. Pritvirtinkite stūmoklį prie švirkšto, įsukdami jį į guminį kamštį (E).

7.Suleiskite tirpiklį į flakoną, kuriame yra milteliai, lėtai spausdami švirkšto stūmoklį žemyn (F).

8.Ištirpinkite miltelius švelniai sukiodami flakoną (G). Nekratykite flakono! Prieš vartodami įsitikinkite, kad milteliai visiškai ištirpo. Prieš vartodami apžiūrėkite, ar nėra dalelių ir spalvos pokyčių. Nenaudokite tirpalų, kuriuose yra matomų dalelių arba kurie yra drumsti.

9.Apverskite flakoną su švirkštu ir perkelkite tirpalą į švirkštą, lėtai ir atsargiai ištraukdami stūmoklį (H). Įsitikinkite, kad į švirkštą įtrauktas visas flakono turinys. Laikykite švirkštą nukreipę į viršų ir stumkite stūmoklį, kol iš švirkšto išeis oras.

10.Uždėkite varžtį ant rankos. Pasirinkite injekcijos vietą, nuvalykite odą alkoholiu suvilgytu tamponu ir dezinfekuokite injekcijos vietą, laikydamiesi gydytojo nurodymų. Įdurkite adatą į veną ir saugiai pritvirtinkite venepunkcijos rinkinį pleistru.

11.Atsukite švirkštą nuo flakono (I).

12.Pritvirtinkite švirkštą prie venepunkcijos rinkinio prisukdami pagal laikrodžio rodyklę ir įsitikinkite, kad į švirkštą nepateko kraujo (J).

13.Nuimkite varžtį!

14.Suleiskite tirpalą į veną per 2-5 minutes, stebėdami adatos padėtį.

15.Jei reikalinga papildomą dozė, nuimkite tuščią švirkštą sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Paruoškite reikiamą preparato kiekį, pakartodami 2-9 punktuose nurodytus veiksmus, naudodami naują švirkštą ir pritvirtinkite jį prie venepunkcijos rinkinio.

16.Jei papildomos dozės nereikia, nuimkite venepunkcijos rinkinį ir švirkštą. Prispauskite tamponą prie injekcijos vietos ant ištiestos rankos ir palaikykite maždaug 2 minutes. Pabaigoje uždėkite ant injekcijos vietos spaudžiamąjį tvarstį ir apsvarstykite, ar reikalingas pleistras.

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

KOGENATE Bayer 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

KOGENATE Bayer 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

KOGENATE Bayer 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

KOGENATE Bayer 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

KOGENATE Bayer 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Rekombinantinis VIII kraujo krešėjimo faktorius (oktokogas alfa)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra KOGENATE Bayer ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant KOGENATE Bayer

3.Kaip vartoti KOGENATE Bayer

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti KOGENATE Bayer

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra KOGENATE Bayer ir kam jis vartojamas

KOGENATE Bayer sudėtyje yra veiklioji medžiaga rekombinantinis žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktorius (oktokogas alfa).

KOGENATE Bayer skirtas suaugusiųjų, paauglių ir įvairaus amžiaus vaikų, sergančių hemofilija A (įgimtu VIII faktoriaus trūkumu), kraujavimų gydymui ir profilaktikai.

Šiame preparate nėra Willebrando faktoriaus, todėl sergant Willebrando liga preparato vartoti negalima.

2. Kas žinotina prieš vartojant KOGENATE Bayer

KOGENATE Bayer vartoti negalima

-jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) oktokogui alfa arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje ir 2 skyriaus pabaigoje);

-jeigu yra alergija pelių ar žiurkėnų baltymui.

Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Specialių atsargumo priemonių reikia (pasitarkite su gydytoju ar vaistininku), jeigu:

pajutote spaudimą krūtinėje, galvos svaigimą, silpnumą ar atsiranda alpulys, tai gali būti reta sunki, staigi alerginė reakcija (dar vadinama anafilaksine reakcija) į šį vaistą. Tokiu atveju reikia nedelsiant nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją.

vartojant įprastą šio vaisto dozę kraujavimas nesustoja, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Galbūt atsirado VIII faktoriaus inhibitorių ir gydytojas norės atlikti tyrimus tam patikrinti.

VIII faktoriaus inhibitoriai – tai kraujyje esantys antikūnai, blokuojantys VIII faktoriaus poveikį ir mažinantys VIII faktoriaus efektyvumą išvengiant kraujavimo ir jį stabdant.

anksčiau Jums buvo atsiradę VIII faktoriaus inhibitorių ir keičiate VIII faktoriaus preparatus, yra rizika, kad inhibitorių Jums vėl atsiras.

nustatyta, kad Jūs sergate širdies liga arba kad Jums yra širdies ligos rizika.

KOGENATE Bayer vartojimui Jums reikalingas centrinės venos kateteris (CVK). Jums gali pasireikšti su CVK susijusių komplikacijų, įskaitant vietines infekcijas, bakterijas kraujyje (bakteremiją) ir kraujo krešulio susidarymą kraujagyslėje (trombozę) kateterio įvedimo vietoje, rizika.

Jūsų gydytojas gali atlikti tyrimus, kad įsitikintų, jog dabartinė šio vaisto dozė yra pakankama reikiamam VIII faktoriaus kiekiui užtikrinti.

Kiti vaistai ir KOGENATE Bayer

Sąveika su kitais vaistais nežinoma. Tačiau jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Vaikams ir paaugliams

Išvardyti įspėjimai ir atsargumo priemonės taikomi visų amžiaus grupių pacientams, suaugusiesiems ir vaikams.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

KOGENATE Bayer poveikio vaisingumui bei vartojimo nėštumo ir žindymo metu patirties nėra. Todėl jei esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Nėra tikėtina, kad KOGENATE Bayer veiks vyrų arba moterų pacientų vaisingumą, nes veiklioji medžiaga yra įprastai aptinkama organizme.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

KOGENATE Bayer sudėtyje yra natrio

Šio vaisto flakone yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

Dokumentavimas

Rekomenduojama kiekvieną kartą vartojant KOGENATE Bayer, registruoti preparato pavadinimą ir serijos numerį.

3. Kaip vartoti KOGENATE Bayer

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Kraujavimo gydymas

Jūsų gydytojas apskaičiuos šio vaisto dozę ir vartojimo dažnumą reikiamam VIII faktoriaus aktyvumui Jūsų kraujyje pasiekti. Šio vaisto kiekį ir vartojimo dažnį Jūsų gydytojas visuomet pakoreguos Jums individualiai, atsižvelgdamas į konkrečius Jūsų poreikius. Kiek ir kaip dažnai reikia vartoti KOGENATE Bayer priklauso nuo daugelio veiksnių, pvz.:

svorio,

hemofilijos sunkumo,

kraujavimo vietos ir sunkumo,

inhibitorių buvimo,

inhibitorių titro,

reikiamo VIII faktoriaus lygio.

Kraujavimo profilaktika

Jei preparatą KOGENATE Bayer vartojate kraujavimo profilaktikai, gydytojas Jums apskaičiuos reikiamas dozes. Paprastai skiriamos 20-40 TV oktokogo alfa dozės vienam kg kūno svorio, vartojamos kas 2-3 dienas. Tačiau kai kuriais atvejais, ypač jaunesniems ligoniams, gali prireikti vartoti didesnes dozes arba trumpinti intervalus tarp dozių.

Laboratoriniai tyrimai

Labai rekomenduojama reguliariai atlikti atitinkamus laboratorinius tyrimus, taip užtikrinant, kad bus pasiektas ir išlaikytas reikiamas VIII faktoriaus kiekis. Būtina, ypač vykdant didelės apimties chirurgines procedūras, atidžiai kontroliuoti pakaitinę terapiją atliekant krešėjimo analizę.

Vartojimas vaikams ir paaugliams

KOGENATE Bayer gali būti vartojamas bet kurio amžiaus vaikams.

Jei kraujavimo kontroliuoti nepavyksta

Jei nepavyksta pasiekti reikiamo VIII faktoriaus aktyvumo plazmoje arba sustabdyti kraujavimo vartojant tinkamai parinktą dozę, galima įtarti, kad atsirado VIII faktoriaus inhibitorių. Tai turi patikrinti patyręs gydytojas.

Jeigu manote, kad šis vaistas veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją.

Pacientai, kurių organizme yra inhibitorių

Jei gydytojas pasakė, kad jūsų organizme atsirado VIII faktoriaus inhibitorių, kraujavimui sustabdyti gali prireikti didesnio šio vaisto kiekio. Jei ir ši dozė nepadeda sustabdyti kraujavimo, gydytojas gali paskirti papildomą preparatą – VIIa faktoriaus koncentratą arba (aktyvintą) protrombino komplekso koncentratą.

Šį gydymą turi skirti gydytojai, turintys hemofilija A sergančių ligonių gydymo patirties. Jeigu norite sužinoti daugiau, kreipkitės į gydytoją.

Nedidinkite vaisto dozės kraujavimui stabdyti nepasitarę su gydytoju.

Gydymo trukmė

Gydytojas nurodys, kaip dažnai ir kokiais intervalais reikia vartoti šį vaistą.

Paprastai pakaitinė terapija vartojant KOGENATE Bayer taikoma visą gyvenimą.

Kaip suleidžiamas KOGENATE Bayer

Šis vaistas suleidžiamas į veną per 2–5 minutes priklausomai nuo bendro tūrio ir Jūsų reakcijos. Vaistą reikia suvartoti per 3 valandas nuo tirpalo paruošimo.

Kaip KOGENATE Bayer ruošiamas vartojimui

Naudokite tik šio vaisto pakuotėje pateiktas priemones (flakono adapterį, tirpikliu užpildytą švirkštą ir venepunkcijos rinkinį). Jei šie komponentai negali būti naudojami, susisiekite su savo gydytoju. Jei kuris nors pakuotės komponentas atidarytas arba sugadintas, nenaudokite jo.

Paruoštą preparatą prieš vartojimą reikia filtruoti, kad būtų pašalintos tirpale galinčios būti dalelės.

Filtruojama naudojant flakono adapterį.

Nenaudokite pateikto venepunkcijos rinkinio kraujui imti, nes jame yra filtras.

Šio vaisto negalima maišyti su kitais infuziniais tirpalais. Nevartokite tirpalo, jei jame yra matomų dalelių arba tirpalas yra drumstas. Griežtai laikykitės savo gydytojo nurodymų ir išsamios tirpinimo ir vartojimo instrukcijos, kuri pateikta šio lapelio pabaigoje.

Ką daryti pavartojus per didelę KOGENATE Bayer dozę?

Rekombinantinio VIII kraujo krešėjimo faktoriaus perdozavimo atvejų nepastebėta. Pavartojus didesnę nei reikia KOGENATE Bayer dozę, reikia pasakyti gydytojui.

Pamiršus pavartoti KOGENATE Bayer

Nedelsiant reikia vartoti kitą dozę ir toliau vartoti reguliariai, kaip nurodė gydytojas.

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti KOGENATE Bayer

Negalima nustoti vartoti KOGENATE Bayer nepasitarus su gydytoju.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sunkiausiais šalutinis poveikis yra padidėjusio jautrumo reakcijos arba anafilaksinis šokas (retas šalutinis poveikis). Jeigu pasireiškia alerginės arba anafilaksinės reakcijos, reikia nedelsiant nutraukti injekciją (ar) infuziją. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Visas galimo šalutinio poveikio sąrašas:

Labai dažni (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 vartotojų):

VIII faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių) susidarymas ankščiau negydytiems pacientams.

Dažni (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10 vartotojų):

išbėrimas arba išbėrimas su niežuliu;

vietinės reakcijos, kur suleidote vaisto (pvz., deginimo pojūtis, laikinas paraudimas).

Nedažni (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 vartotojų):

VIII faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių) susidarymas ankščiau gydytiems pacientams.

Reti (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 1 000 vartotojų):

padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant sunkią staigią alerginę reakciją (įskaitant dilgėlinę, pykinimą, dilgėlinę, angioneurozinę edemą, drebulį, staigų paraudimą, galvos skausmą, letargiją, švokštimą arba apsunkintą kvėpavimą, neramumą, tachikardiją, dilgčiojimą arba anafilaksinį šoką, pvz., spaudimas krūtinėje, bloga bendra savijauta, galvos svaigimas ir pykinimas bei šiek tiek nukritęs kraujospūdis, dėl ko stovint gali atsirasti alpulys);

karščiavimas.

Dažnis nežinomas (dažnis negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

disgeuzija (pakitęs skonis).

Jeigu injekcijos / infuzijos metu atsirado bet kuris iš toliau išvardytų simptomų:

spaudimas krūtinėje, bendra bloga savijauta;

galvos svaigimas;

nedidelė hipotonija (šiek tiek nukritęs kraujospūdis, dėl kurio stovint gali atsirasti alpulys);

pykinimas;

tai gali būti padidėjusio jautrumo ar anafilaksinės reakcijos ankstyvi požymiai.

Jei atsiranda alerginė ar anafilaksinė reakcija, injekciją ar infuziją būtina nedelsiant nutraukti ir tuoj pat kreiptis į gydytoją.

Antikūnai (inhibitoriai)

Žinoma komplikacija gydant hemofilija A sergančius ligonius yra VIII faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių) atsiradimas. Gydytojas gali nuspręsti atlikti tyrimus, kad stebėtų, ar Jūsų organizme neatsiranda inhibitorių.

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Klinikinių tyrimų metu nė vieno paciento organizme neatsirado klinikiniu požiūriu reikšmingų antikūnų titrų prieš pelių ir žiurkėnų baltymus, kurių pėdsakų yra vaisto sudėtyje. Kai kurių į tai linkusių pacientų alerginės reakcijos į šio vaisto sudėtyje esančias medžiagas, pvz., pelių ir žiurkėnų baltymų pėdsakus, galimybė išlieka.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti KOGENATE Bayer

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Flakonus laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Per tinkamumo laiką, nurodytą ant etiketės, šį vaistą galima laikyti išorinėje dėžutėje kambario temperatūroje (iki 25 °C) vieną kartą ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Šiuo atveju šio vaisto tinkamumo laiko pabaiga yra šių 12 mėnesių periodo pabaiga arba tinkamumo laiko, nurodyto ant preparato flakono, pabaiga (priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė). Nauja data, iki kada preparatas tinka vartoti, turi būti užrašoma ant išorinės dėžutės.

Paruošto tirpalo negalima šaldyti. Paruoštą preparatą reikia suvartoti per 3 valandas. Preparatas skirtas tik vienkartiniam vartojimui. Nesuvartotą tirpalą reikia išmesti.

Ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Jei šis vaistas yra neskaidrus arba jame yra nuosėdų, jo vartoti negalima.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

KOGENATE Bayer sudėtis

Milteliai

Veiklioji medžiaga yra žmogaus rekombinantinis VIII kraujo krešėjimo faktorius (oktokogas alfa), gaunamas rekombinantinės DNR technologijos būdu. Kiekviename KOGENATE Bayer flakone nominaliai yra 250, 500, 1000, 2000 arba 3000 TV oktokogo alfa.

Pagalbinės medžiagos yra glicinas, natrio chloridas, kalcio chloridas, histidinas, polisorbatas 80 ir sacharozė (žr. 2 skyriaus pabaigą).

Tirpiklis

Injekcinis vanduo

KOGENATE Bayer išvaizda ir kiekis pakuotėje

KOGENATE Bayer – milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui. Tai yra balti arba gelsvi milteliai arba gabaliukai. Užpildytame švirkšte yra injekcinis vanduo, skirtas flakono turiniui ištirpinti. Paruoštas tirpalas yra skaidrus. Kiekvienoje šio vaistinio preparato pakuotėje pridėtos vaisto ruošimo ir vartojimo priemonės.

Kiekvienoje KOGENATE Bayer pakuotėje yra flakonas ir užpildytas švirkštas su atskiru stūmokliu, flakono adapteris, venepunkcijos rinkinys (injekcijai į veną), du tamponai, suvilgyti alkoholiu, du sausi tamponai ir du pleistrai.

Rinkodaros teisės turėtojas

Bayer AG

51368 Leverkusen Vokietija

Gamintojas

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. Via delle Groane 126

20024 Garbagnate Milanese (MI) Italija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

UAB Bayer

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel. +37 05 23 36 868

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer SA-NV

Tел.: 359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 266 101 111

Tel:+36 14 87-41 00

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Bayer Vital GmbH

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

Bayer OÜ

Bayer AS

Tel: +372 655 8565

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30-210-61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

SC Bayer SRL

Tel: +385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer spol. s r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel. +421 2 59 21 31 11

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Tηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

SIA Bayer

Bayer plc

Tel: +371 67 84 55 63

Tel: +44-(0)118 206 3000

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas {MMMM-mm}.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Išsami KOGENATE Bayer tirpinimo ir vartojimo instrukcija, naudojant flakoną su flakono adapteriu:

1.Gerai nusiplaukite rankas muilu ir šiltu vandeniu.

2.Rankose sušildykite neatidarytą flakoną ir švirkštą iki optimalios temperatūros (neviršykite 37 °C).

3.Nuimkite apsauginį dangtelį nuo flakono (A), nuvalykite flakono guminį kamštį alkoholiu suvilgytu tamponu ir palaukite, kol išdžius.

4.Padėkite preparato flakoną ant kieto, neslidaus paviršiaus. Nuplėškite popierinę pakuotę nuo plastikinio flakono adapterio laikiklio. Neišimkite adapterio iš plastikinio laikiklio. Laikydami už laikiklio, uždėkite adapterį ant flakono ir tvirtai paspauskite žemyn (B). Adapteris užsifiksuos virš flakono dangtelio. Nenuimkite adapterio laikiklio šiuo momentu.

5.Laikykite užpildytą injekciniu vandeniu švirkštą stačioje padėtyje, suimkite stūmoklį, kaip parodyta paveikslėlyje, ir tvirtai sukdami pagal laikrodžio rodyklę, įtvirtinkite stūmoklį į sriegiuotą kamštį (C).

6.Laikydami švirkštą už korpuso, nulaužkite švirkšto dangtelį nuo viršūnėlės (D). Nelieskite švirkšto viršūnėlės ranka ar kuo kitu. Padėkite švirkštą tolesniam naudojimui.

7.Dabar nuimkite ir išmeskite adapterio laikiklį (E).

8.Pritvirtinkite užpildytą švirkštą prie sriegiuoto flakono adapterio sukdami pagal laikrodžio rodyklę (F).

9.Suleiskite tirpiklį, lėtai spausdami žemyn stūmoklį (G).

10.Švelniai pasukiokite flakoną, kol visa medžiaga ištirps (H). Nekratykite flakono. Įsitikinkite, kad milteliai visiškai ištirpo. Prieš vartojimą apžiūrėkite, ar nėra dalelių ir spalvos pokyčių. Nenaudokite tirpalų, kuriuose yra matomų dalelių arba kurie yra drumsti.

11.Laikykite flakoną taip, kad jis būtų virš adapterio ir švirkšto (I). Pripildykite švirkštą, lėtai ir atsargiai ištraukdami stūmoklį. Įsitikinkite, kad į švirkštą įtrauktas visas flakono turinys. Laikykite švirkštą nukreipę į viršų ir stumkite stūmoklį tol, kol švirkšte neliks oro.

12.Uždėkite ant rankos varžtį.

13.Pasirinkite injekcijos vietą, nuvalykite odą alkoholiu suvilgytu tamponu ir dezinfekuokite injekcijos vietą, laikydamiesi gydytojo nurodymų.

14.Įdurkite adatą į veną ir pritvirtinkite venepunkcijos rinkinį pleistru.

15.Laikydami flakono adapterį vietoje, nuimkite švirkštą nuo flakono adapterio (jis turi likti pritvirtintas prie flakono). Pritvirtinkite švirkštą prie venepunkcijos rinkinio ir įsitikinkite, kad į švirkštą nepateko kraujo (J).

16.Nuimkite varžtį.

17.Suleiskite tirpalą į veną per kelias minutes, stebėdami adatos padėtį. Injekcijos greitis parenkamas pagal paciento reakciją, tačiau negalima leisti didesniu nei 2 ml per minutę greičiu.

18.Jei reikalinga papildoma dozė, naudokite naują švirkštą su preparatu, paruoštu kaip aprašyta aukščiau.

19.Jei papildomos dozės nereikia, nuimkite venepunkcijos rinkinį ir švirkštą. Prispauskite tamponą prie injekcijos vietos ant ištiestos rankos ir palaikykite maždaug 2 minutes. Pabaigoje uždėkite ant injekcijos vietos spaudžiamąjį tvarstį ir apsvarstykite, ar reikalingas pleistras.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai