Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leganto (rotigotine) – ženklinimas - N04BC09

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasLeganto
ATC kodasN04BC09
Sudėtisrotigotine
GamintojasUCB Manufacturing Ireland Ltd  

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 7 [28] [30] PLEISTRŲ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 1 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 1 mg rotigotino.

Viename 5 cm2 pleistre yra 2,25 mg rotigotino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai

28 transderminiai pleistrai

30 transderminių pleistrų

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/001 [7 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/003 [28 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/004 [30 transderminių pleistrų]

13.SERIJOS NUMERIS

Serija:

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 1 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ ETIKETĖ (SU “MĖLYNU LANGELIU”)

DĖŽUTĖ SU 84 PLEISTRAIS, KURIOJE YRA DVI DĖŽUTĖS SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 1 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 1 mg rotigotino.

Viename 5 cm2 pleistre yra 2,25 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 84 (2 pakuotės po 42) transderminiai pleistrai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/007 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 1 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

VIDINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ (BE “MĖLYNO LANGELIO”)

DĖŽUTĖ SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 1 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 1 mg rotigotino.

Viename 5 cm2 pleistre yra 2,25 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

42 transderminiai pleistrai. Sudėtinės pakuotės sudedamųjų dalių pardavinėti atskirai negalima.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/007 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 1 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Leganto 1 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

Vartoti per odą

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4.SERIJOS NUMERIS

Lot:

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 7 [28] [30] PLEISTRŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 2 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 2 mg rotigotino.

Viename 10 cm2 pleistre yra 4,5 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai

28 transderminiai pleistrai

30 transderminių pleistrų

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/010 [7 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/012 [28 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/013 [30 transderminių pleistrų]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 2 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ ETIKETĖ (SU “MĖLYNU LANGELIU”)

DĖŽUTĖ SU 84 PLEISTRAIS, KURIOJE YRA DVI DĖŽUTĖS SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 2 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 2 mg rotigotino.

Viename 10 cm2 pleistre yra 4,5 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 84 (2 pakuotės po 42) transderminiai pleistrai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/016 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 2 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

VIDINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ (BE “MĖLYNO LANGELIO”)

DĖŽUTĖ SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 2 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 2 mg rotigotino.

Viename 10 cm2 pleistre yra 4,5 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

42 transderminiai pleistrai. Sudėtinės pakuotės sudedamųjų dalių pardavinėti atskirai negalima.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/016 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 2 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Leganto 2 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

Vartoti per odą

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 7 [28] [30] PLEISTRŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 3 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 3 mg rotigotino.

Viename 15 cm2 pleistre yra 6,75 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai

28 transderminiai pleistrai

30 transderminių pleistrų

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/019 [7 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/021 [28 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/022 [30 transderminių pleistrų]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 3 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ ETIKETĖ (SU “MĖLYNU LANGELIU”)

DĖŽUTĖ SU 84 PLEISTRAIS, KURIOJE YRA DVI DĖŽUTĖS SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 3 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 3 mg rotigotino.

Viename 15 cm2 pleistre yra 6,75 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 84 (2 pakuotės po 42) transderminiai pleistrai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/025 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 3 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

VIDINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ (BE “MĖLYNO LANGELIO”)

DĖŽUTĖ SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 3 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 3 mg rotigotino.

Viename 15 cm2 pleistre yra 6,75 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

42 transderminiai pleistrai. Sudėtinės pakuotės sudedamųjų dalių pardavinėti atskirai negalima.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/025 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 3 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Leganto 3 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

Vartoti per odą

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 7 [28] [30] PLEISTRŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 4 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 4 mg rotigotino.

Viename 20 cm2 pleistre yra 9,0 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai

28 transderminiai pleistrai

30 transderminių pleistrų

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/028 [7 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/030 [28 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/031 [30 transderminių pleistrų]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 4 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ ETIKETĖ (SU “MĖLYNU LANGELIU”)

DĖŽUTĖ SU 84 PLEISTRAIS, KURIOJE YRA DVI DĖŽUTĖS SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 4 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 4 mg rotigotino.

Viename 20 cm2 pleistre yra 9,0 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 84 (2 pakuotės po 42) transderminiai pleistrai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (ŪS) ĮSPĖJIMAS (-I) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/034 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14.PARDAVIMO ( IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 4 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

VIDINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ (BE “MĖLYNO LANGELIO”)

DĖŽUTĖ SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 4 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 4 mg rotigotino.

Viename 20 cm2 pleistre yra 9,0 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

42 transderminiai pleistrai. Sudėtinės pakuotės sudedamųjų dalių pardavinėti atskirai negalima.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/034 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 4 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Leganto 4 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

Vartoti per odą

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 7 [28] [30] PLEISTRŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 6 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 6 mg rotigotino.

Viename 30 cm2 pleistre yra 13,5 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai

28 transderminiai pleistrai

30 transderminių pleistrų

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/037 [7 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/039 [28 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/040 [30 transderminių pleistrų]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 6 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ ETIKETĖ (SU “MĖLYNU LANGELIU”)

DĖŽUTĖ SU 84 PLEISTRAIS, KURIOJE YRA DVI DĖŽUTĖS SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 6 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 6 mg rotigotino.

Viename 30 cm2 pleistre yra 13,5 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 84 (2 pakuotės po 42) transderminiai pleistrai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/043 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 6 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

VIDINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ (BE “MĖLYNO LANGELIO”)

DĖŽUTĖ SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 6 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 6 mg rotigotino.

Viename 30 cm2 pleistre yra 13,5 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

42 transderminiai pleistrai. Sudėtinės pakuotės sudedamųjų dalių pardavinėti atskirai negalima.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/043 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 6 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Leganto 6 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

Vartoti per odą

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 7 [28] [30] PLEISTRŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 8 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 8 mg rotigotino.

Viename 40 cm2 pleistre yra 18,0 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai

28 transderminiai pleistrai

30 transderminių pleistrų

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/046 [7 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/048 [28 transderminiai pleistrai]

EU/1/11/695/049 [30 transderminių pleistrų]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 8 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ ETIKETĖ (SU “MĖLYNU LANGELIU”)

DĖŽUTĖ SU 84 PLEISTRAIS, KURIOJE YRA DVI DĖŽUTĖS SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 8 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 8 mg rotigotino.

Viename 40 cm2 pleistre yra 18,0 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė: 84 (2 pakuotės po 42) transderminiai pleistrai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/052 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 8 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TIK SUDĖTINĖS PAKUOTĖS

VIDINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ (BE “MĖLYNO LANGELIO”)

DĖŽUTĖ SU 42 PLEISTRAIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 8 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 8 mg rotigotino.

Viename 40 cm2 pleistre yra 18,0 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

42 transderminiai pleistrai. Sudėtinės pakuotės sudedamųjų dalių pardavinėti atskirai negalima.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/052 [84 transderminiai pleistrai (2 pakuotės po 42)]

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 8 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Leganto 8 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

Vartoti per odą

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ (28 PLEISTRAI) – PAKUOTĖ PRADINIAM GYDYMUI – 4 SAVAIČIŲ GYDYMO REŽIMAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 2 mg/24 h 4 mg/24 h 6 mg/24 h 8 mg/24 h

Transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Leganto 2 mg/24 h

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 2 mg rotigotino.

Viename 10 cm2 pleistre yra 4,5 mg rotigotino.

Leganto 4 mg/24 h

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 4 mg rotigotino.

Viename 20 cm2 pleistre yra 9,0 mg rotigotino.

Leganto 6 mg/24 h

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 6 mg rotigotino.

Viename 30 cm2 pleistre yra 13,5 mg rotigotino.

Leganto 8 mg/24 h

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 8 mg rotigotino.

Viename 40 cm2 pleistre yra 18,0 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kiekvienoje pakuotėje pradiniam gydymui su 28 transderminiais pleistrais 4 savaičių gydymo režimui yra:

Leganto 2 mg/24 h 7 transderminiai pleistrai Leganto 4 mg/24 h 7 transderminiai pleistrai Leganto 6 mg/24 h 7 transderminiai pleistrai Leganto 8 mg/24 h 7 transderminiai pleistrai

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/055

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h, 8 mg/24 h

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ 7 PLEISTRŲ - 1 SAVAITĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 2 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 2 mg rotigotino.

Viename 10 cm2 pleistre yra 4,5 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai.

1 savaitė.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/055

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 2 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIO ETIKETĖ - 1 SAVAITĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Leganto 2 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

Vartoti per odą

1 savaitė

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ 7 PLEISTRŲ - 2 SAVAITĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 4 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 4 mg rotigotino.

Viename 20 cm2 pleistre yra 9,0 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai.

2 savaitė.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/055

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 4 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIO ETIKETĖ - 2 SAVAITĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Leganto 4 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

Vartoti per odą

2 savaitė

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ 7 PLEISTRŲ - 3 SAVAITĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 6 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 6 mg rotigotino.

Viename 30 cm2 pleistre yra 13,5 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai.

3 savaitė.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/055

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 6 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIO ETIKETĖ -3 SAVAITĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Leganto 6 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

Vartoti per odą

3 savaitė

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ 7 PLEISTRŲ - 4 SAVAITĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Leganto 8 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Iš vieno pleistro per 24 val. atsipalaiduoja 8 mg rotigotino.

Viename 40 cm2 pleistre yra 18,0 mg rotigotino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poli(dimetilsiloksano, trimetilsililsilikato)-kopolimerizatas, povidonas K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolimeras, poliesteras, silikonas, aliuminis, pigmentas (geltonas 95, raudonas 166, raudonas 144, juodas 7).

Sudėtyje yra E223. Daugiau informacijos žiūrėkite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 transderminiai pleistrai.

4 savaitė.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIKEŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/695/055

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

leganto 8 mg/24 h

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIO ETIKETĖ - 4 SAVAITĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Leganto 8 mg/24 h transderminis pleistras rotigotinas

Vartoti per odą

4 savaitė

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP:

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai