Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – ženklinimas - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasM-M-RVaxPro
ATC kodasJ07BD52
Sudėtismeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
GamintojasMSD VACCINS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

M-M-RVAXPRO - Miltelių buteliukas ir tirpiklio buteliukas - Pakuotėje yra 1 buteliukas, 10 buteliukų

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

M-M-RVAXPRO milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai

Tymų, parotito ir raudonukės vakcina (gyvoji)

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Paruoštoje vartoti 1 (0,5 ml) dozėje yra:

Enders’ Edmonston padermės tymų viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 1x103 CCID50*

Jeryl Lynn™ (B lygio) padermės parotito viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 12,5x103 CCID50*

Wistar RA 27/3 padermės raudonukės viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 1x103 CCID50*

* 50 % ląstelių kultūros infekcinė dozė

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sorbitolis, natrio fosfatas, kalio fosfatas, sacharozė, hidrolizuota želatina, terpė 199 (su Hanks druskomis), minimali pagrindinė terpė (MEM), natrio L-glutamatas, neomicinas, fenolio raudonasis, natrio vandenilio karbonatas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai

1 vienos dozės buteliukas su milteliais ir 1 buteliukas su tirpikliu. 10 vienos dozės buteliukų su milteliais ir 10 buteliukų su tirpikliu.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į raumenis arba po oda.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir transportuoti šaltai (2 oC – 8 oC). Negalima užšaldyti.

Buteliuką su milteliais laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Paruoštą vartoti vakciną reikia sušvirkšti nedelsiant arba, laikant šaldytuve, per 8 valandas.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/06/337/001 – 1 dozės pakuotė

EU/1/06/337/002 – 10 dozių pakuotė

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

MILTELIŲ BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

M-M-RVAXPRO milteliai injekcinei suspensijai

2.VARTOJIMO METODAS

Vartoti i.m. arba s.c.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė

6.KITA

MSD VACCINS

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

TIRPIKLIO BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

M-M-RVAXPRO tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė

6. KITA

MSD VACCINS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

M-M-RVAXPRO - Miltelių buteliukas ir tirpikliu užpildytas švirkštas su pritvirtinta adata - Pakuotėje yra 1 dozė, 10 dozių

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

M-M-RVAXPRO milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte Tymų, parotito ir raudonukės vakcina (gyvoji)

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Paruoštoje vartoti 1 (0,5 ml) dozėje yra:

Enders’ Edmonston padermės tymų viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 1x103 CCID50*

Jeryl Lynn™ (B lygio) padermės parotito viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 12,5x103 CCID50*

Wistar RA 27/3 padermės raudonukės viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 1x103 CCID50*

* 50 % ląstelių kultūros infekcinė dozė

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sorbitolis, natrio fosfatas, kalio fosfatas, sacharozė, hidrolizuota želatina, terpė 199 (su Hanks druskomis), minimali pagrindinė terpė (MEM), natrio L-glutamatas, neomicinas, fenolio raudonasis, natrio vandenilio karbonatas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

1 vienos dozės buteliukas su milteliais ir 1 tirpikliu užpildytas švirkštas su adata. 10 vienos dozės buteliukų su milteliais ir 10 tirpikliu užpildytų švirkštų su adata.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į raumenis arba po oda.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir transportuoti šaltai (2 oC – 8 oC). Negalima užšaldyti.

Buteliuką su milteliais laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Paruoštą vartoti vakciną reikia sušvirkšti nedelsiant arba, laikant šaldytuve, per 8 valandas.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/06/337/003 – 1 dozės pakuotė

EU/1/06/337/004 – 10 dozių pakuotė

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

M-M-RVAXPRO - Miltelių buteliukas ir tirpikliu užpildytas švirkštas be adatos - Pakuotėje yra 1 dozė, 10, 20 dozių

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

M-M-RVAXPRO milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte Tymų, parotito ir raudonukės vakcina (gyvoji)

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Paruoštoje vartoti 1 (0,5 ml) dozėje yra:

Enders’ Edmonston padermės tymų viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 1x103 CCID50*

Jeryl Lynn™ (B lygio) padermės parotito viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 12,5x103 CCID50*

Wistar RA 27/3 padermės raudonukės viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 1x103 CCID50*

* 50 % ląstelių kultūros infekcinė dozė

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sorbitolis, natrio fosfatas, kalio fosfatas, sacharozė, hidrolizuota želatina, terpė 199 (su Hanks druskomis), minimali pagrindinė terpė (MEM), natrio L-glutamatas, neomicinas, fenolio raudonasis, natrio vandenilio karbonatas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

1 vienos dozės buteliukas su milteliais ir 1 tirpikliu užpildytas švirkštas be adatos. 10 vienos dozės buteliukų su milteliais ir 10 tirpikliu užpildytų švirkštų be adatos. 20 vienos dozės buteliukų su milteliais ir 20 tirpikliu užpildytų švirkštų be adatos.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į raumenis arba po oda.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir transportuoti šaltai (2 oC – 8 oC). Negalima užšaldyti.

Buteliuką su milteliais laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Paruoštą vartoti vakciną reikia sušvirkšti nedelsiant arba, laikant šaldytuve, per 8 valandas.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/06/337/005 – 1 dozės pakuotė

EU/1/06/337/006 – 10 dozių pakuotė

EU/1/06/337/007 – 20 dozių pakuotė

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

M-M-RVAXPRO - Miltelių buteliukas ir tirpikliu užpildytas švirkštas su viena nepritvirtinta adata - Pakuotėje yra 1 dozė, 10, 20 dozių

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

M-M-RVAXPRO milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte Tymų, parotito ir raudonukės vakcina (gyvoji)

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Paruoštoje vartoti 1 (0,5 ml) dozėje yra:

Enders’ Edmonston padermės tymų viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 1x103 CCID50*

Jeryl Lynn™ (B lygio) padermės parotito viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 12,5x103 CCID50*

Wistar RA 27/3 padermės raudonukės viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 1x103 CCID50*

* 50 % ląstelių kultūros infekcinė dozė

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sorbitolis, natrio fosfatas, kalio fosfatas, sacharozė, hidrolizuota želatina, terpė 199 (su Hanks druskomis), minimali pagrindinė terpė (MEM), natrio L-glutamatas, neomicinas, fenolio raudonasis, natrio vandenilio karbonatas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

1 vienos dozės buteliukas su milteliais, 1 tirpikliu užpildytas švirkštas ir 1 adata. 10 vienos dozės buteliukų su milteliais, 10 tirpikliu užpildytų švirkštų ir 10 adatų. 20 vienos dozės buteliukų su milteliais, 20 tirpikliu užpildytų švirkštų ir 20 adatų.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į raumenis arba po oda.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir transportuoti šaltai (2 oC – 8 oC). Negalima užšaldyti.

Buteliuką su milteliais laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Paruoštą vartoti vakciną reikia sušvirkšti nedelsiant arba, laikant šaldytuve, per 8 valandas.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/06/337/008 – 1 dozės pakuotė

EU/1/06/337/009 – 10 dozių pakuotė

EU/1/06/337/010 – 20 dozių pakuotė

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

M-M-RVAXPRO - Miltelių buteliukas ir tirpikliu užpildytas švirkštas su dviem nepritvirtintomis adatomis - Pakuotėje yra 1 dozė, 10, 20 dozių

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

M-M-RVAXPRO milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte Tymų, parotito ir raudonukės vakcina (gyvoji)

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Paruoštoje vartoti 1 (0,5 ml) dozėje yra:

Enders’ Edmonston padermės tymų viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 1x103 CCID50*

Jeryl Lynn™ (B lygio) padermės parotito viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 12,5x103 CCID50*

Wistar RA 27/3 padermės raudonukės viruso (gyvo, susilpninto) – ne mažiau kaip 1x103 CCID50*

* 50 % ląstelių kultūros infekcinė dozė

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sorbitolis, natrio fosfatas, kalio fosfatas, sacharozė, hidrolizuota želatina, terpė 199 (su Hanks druskomis), minimali pagrindinė terpė (MEM), natrio L-glutamatas, neomicinas, fenolio raudonasis, natrio vandenilio karbonatas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

1 vienos dozės buteliukas su milteliais, 1 tirpikliu užpildytas švirkštas ir 2 adatos. 10 vienos dozės buteliukų su milteliais, 10 tirpikliu užpildytų švirkštų ir 20 adatų. 20 vienos dozės buteliukų su milteliais, 20 tirpikliu užpildytų švirkštų ir 40 adatų.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į raumenis arba po oda.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir transportuoti šaltai (2 oC – 8 oC). Negalima užšaldyti.

Buteliuką su milteliais laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Paruoštą vartoti vakciną reikia sušvirkšti nedelsiant arba, laikant šaldytuve, per 8 valandas.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/06/337/011 – 1 dozės pakuotė

EU/1/06/337/012 – 10 dozių pakuotė

EU/1/06/337/013 – 20 dozių pakuotė

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

MILTELIŲ BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

M-M-RVAXPRO milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

2. VARTOJIMO METODAS

Vartoti i.m. arba s.c.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė

6. KITA

MSD VACCINS

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

TIRPIKLIU UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

M-M-RVAXPRO tirpiklis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė

6. KITA

MSD VACCINS

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai