Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menveo (meningococcal group A, C, W-135 and...) – ženklinimas - J07AH08

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasMenveo
ATC kodasJ07AH08
Sudėtismeningococcal group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine
GamintojasGSK Vaccines S.r.l.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ – BUTELIUKAS SU MILTELIAIS IR BUTELIUKAS SU TIRPALU

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Menveo milteliai ir tirpalas injekciniam tirpalui

Meningokokinė A, C, W135 ir Y grupių konjuguota vakcina

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje 0,5 ml praskiestoje dozėje yra:

10 mikrogramų meningokokinio A grupės oligosacharido, sujungto su 16,7–33,3 mikrogramo

Corynebacterium diphtheriae CRM197 baltymo;

5 mikrogramai meningokokinio C grupės oligosacharido, sujungto su 7,1–12,5 mikrogramo

Corynebacterium diphtheriae CRM197 baltymo;

5 mikrogramai meningokokinio W135 grupės oligosacharido, sujungto su 3,3–8,3 mikrogramo

Corynebacterium diphtheriae CRM197 baltymo;

5 mikrogramai meningokokinio Y grupės oligosacharido, sujungto su 5,6–10,0 mikrogramo

Corynebacterium diphtheriae CRM197 baltymo.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: kalio-divandenilio fosfatas, sacharozė, natrio chloridas, natrio-divandenilio fosfatas monohidratas, dinatrio fosfatas dihidratas, injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Vienoje pakuotėje yra viena dozė (2 buteliukai).

Vienoje pakuotėje yra penkios dozės (10 buteliukų).

Vieną dozę sudaro 1 buteliukas MenA liofilizuoto konjuguoto komponento, kurį reikia praskiesti 1 buteliuko MenCWY skystu konjuguotu komponentu.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Švirkšti į raumenis.

Nešvirkšti į kraujagysles, po oda arba į odą. Prieš vartojimą gerai suplakti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Praskiedus, preparatą reikia suvartoti nedelsiant. Visgi praskiesto preparato cheminis ir fizinis stabilumas išlieka 8 val., esant žemesnei negu 25 °C temperatūrai.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2°C – 8°C). Negalima užšaldyti.

Buteliukus laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą preparatą arba atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Italija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/10/614/003 - 1 dozės pakuotė

EU/1/10/614/002 - 5 dozių pakuotė

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKO ETIKETĖ MENA LIOFILIZUOTAS KONJUGUOTAS KOMPONENTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Menveo milteliai injekcijoms

MenA konjugatas

Leisti į raumenis

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė (0,5 ml)

6.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKO ETIKETĖ MENCWY SKYSTAS KONJUGUOTAS KOMPONENTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Menveo injekcinis tirpalas

MenCWY konjugatas

Leisti į raumenis

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,6 ml

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai