Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – ženklinimas - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasNaglazyme
ATC kodasA16AB
Sudėtisgalsulfase
GamintojasBioMarin Europe Ltd.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Naglazyme 1 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Galsulfazė

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekviename mililitre tirpalo yra 1 mg galsulfazės. Viename 5 ml buteliuke yra 5 mg galsulfazės.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas

Natrio fosfato vienbazis monohidratas

Natrio fosfato dvibazis heptahidratas

Polisorbatas 80

Injekcinis vanduo

Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 buteliukas su koncentratu infuziniam tirpalui

6 buteliukai su koncentratu infuziniam tirpalui

5 mg/5 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį

Vartoti į veną

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve

Negalima užšaldyti

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Vienkartinio vartojimo preparatas

Tirpalo likučius reikia išmesti

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/05/324/001 1 buteliukas

EU/1/05/324/002 6 buteliukai

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtinas Brailio rašto neįtraukimo pateisinimas.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Skaidrus 1 tipo 5 ml talpos BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Naglazyme 1mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Galsulfazė

Vartoti į veną

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

5 mg/5 ml

6.KITA

Laikyti šaldytuve

Negalima užšaldyti

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai