Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neuraceq (florbetaben (18F)) – ženklinimas - V09AX06

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasNeuraceq
ATC kodasV09AX06
Sudėtisflorbetaben (18F)
GamintojasPiramal Imaging Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

METALINĖ DĖŽUTĖ (su mėlyna dėžute)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Neuraceq 300 MBq/ml injekcinis tirpalas

Florbetabenas (18F)

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kalibravimo metu kiekviename injekcinio tirpalo ml yra 300 MBq florbetabeno (18F).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Askorbo rūgštis, bevandenis etanolis, makrogolis 400, natrio askorbatas, injekcinis vanduo Daugiau informacijos žr. lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas

Vienas daugiadozis flakonas

Kliento nr.

Aktyvumas: {XX} MBq / {XX} ml

ToC: {DDMMYYYY} {XX}h{XX} laiko zona

Tūris: {XX} ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti į veną.

Daugiadozė

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Radioaktyvi medžiaga

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., JK

BV Cyclotron VU, Nyderlandai

Cis Bio International, Nancy, Prancūzija

Cis Bio International, Nimas, Prancūzija

Cis Bio International, Paris, Prancūzija

Cis Bio International, Rennes, Prancūzija

Cis Bio International, Pessac, Prancūzija

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Vokietija

PET Net Muenchen GmbH, Vokietija

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Lenkija

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Vokietija

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italija

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italija

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italija

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Ispanija

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Ispanija

Seibersdorf Labor GmbH, Austrija

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgija

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d. {XX} val. {XX} {laiko zona}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą medžiagą reikia tvarkyti laikantis nacionalinių taisyklių.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/906/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

ŠVININIS INDAS (be mėlynos dėžutės)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Neuraceq 300 MBq/ml injekcinis tirpalas

Florbetabenas (18F)

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kalibravimo metu kiekviename injekcinio tirpalo ml yra 300 MBq florbetabeno (18F).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Askorbo rūgštis, bevandenis etanolis, makrogolis 400, natrio askorbatas, injekcinis vanduo Daugiau informacijos žr. lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas

Vienas daugiadozis flakonas

Aktyvumas:. {XXX} MBq / {XX} ml

ToC: {DDMMYYYY} {XX}h{XX} laiko zona

Tūris: {XX} ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti į veną.

Daugiadozė

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Radioaktyvi medžiaga

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., UK

BV Cyclotron VU, the Netherlands

Cis Bio International, Nancy, France

Cis Bio International, Nîmes, France

Cis Bio International, Paris, France

Cis Bio International, Rennes, France

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Germany

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Poland

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Vokietija

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italy

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italy

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spain

Molypharma S.A., Madrid, Spain

Seibersdorf Labor GmbH, Austria

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d. {XX} val. {XX} {laiko zona}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/906/001

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Neuraceq 300 MBq/ml injekcinis tirpalas

Florbetaben (18F)

Leisti į veną

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP: ToC + 6 h

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Akt.: Ne daugiau kaip 3000 MBq ToC laiku (žr. pakuotės lapelį)

6.KITA

Radioaktyvi medžiaga

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., JK

BV Cyclotron VU, Nyderlandai

Cis Bio International, Nancy, Prancūzija

Cis Bio International, Nimas, Prancūzija

Cis Bio International, Paris, Prancūzija

Cis Bio International, Rennes, Prancūzija

Cis Bio International, Pessac, Prancūzija

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Vokietija

PET Net Muenchen GmbH, Vokietija

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Lenkija

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Vokietija IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italija

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italija

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italija

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Ispanija

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Ispanija

Seibersdorf Labor GmbH, Austrija

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgija

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai