Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuedexta (dextromethorphan / quinidine) – Pakuotės lapelis - N07XX59

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasNuedexta
ATC kodasN07XX59
Sudėtisdextromethorphan / quinidine
GamintojasJenson Pharmaceutical Services Limited

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

NUEDEXTA 15 mg/9 mg kietosios kapsulės NUEDEXTA 23 mg/9 mg kietosios kapsulės dekstrometorfanas / chinidinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

 

-

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

 

-

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

 

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

 

gydytoją arba vaistininką.

preparatas

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.

Kas yra NUEDEXTA ir kam jis vartojamas

 

2.

Kas žinotina prieš vartojant NUEDEXTA

 

3.

Kaip vartoti NUEDEXTA

 

4.

Galimas šalutinis poveikis

 

5.

Kaip laikyti NUEDEXTA

 

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

 

NUEDEXTA yra dviejų veikliųjų medžiagų derinys.vaistinis

 

1.

Kas yra NUEDEXTA ir kam jis vartojamas

 

Dekstrometorfanas veikia galvos smegenis.

Chinidinas didina dekstrometorfano kiekį jūsų organizme, trikdydamas dekstrometorfano skilimą kepenyse.

epizodais, kurie neatitinka žmoga s emocinės būsenos ar nuotaikos. NUEDEXTA gali padėti sumažinti PA epizodų skaičių.

NUEDEXTANeberegistruotasskirtas pseudobulbariniam afektui gydyti suaugusiesiems. Pseudobulbarinis afektas (PA) – tai neurologinė liga, pasireiškianti nevalingais ir nekontroliuojamais juoko ir (arba) verkimo

2. Kas žinotina p i š vartojant NUEDEXTA NUEDEXTA vartoti negalima:

jeigu yra alergija dekstrometorfanui, chinidinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

jeigu Jums jau buvo nustatytas chinidino, chinino arba meflokvino sukeltas kraujo ląstelių skaičiaus sumažėjimas (tai gali paskatinti polinkį kraujuoti arba dažnesnį nei įprasta kraujosruvų susidarymą);

jeigu sirgote chinidino sukelta kepenų liga (hepatitu);

jeigu sirgote chinidino sukelta liga, vadinama į vilkligę panašiu sindromu (tai gali sukelti sąnarių skausmą, išbėrimą, padidėjusį odos jautrumą saulės šviesai ir bendrą prastą savijautą);

jeigu jau vartojate vaistus, kurių sudėtyje yra chinidino, chinino ar meflokvino. Tai vaistai, kuriais gydoma maliarija arba širdies ritmo sutrikimai;

jeigu Jums nustatytas širdies sutrikimas, vadinamas visiška širdies blokada arba ilgo QT intervalo sindromu, arba Jums nustatytas širdies veiklos sutrikimas, vadinamas verpstine skilvelių tachikardija;

jeigu vartojate vaistą tioridaziną, kuris skirtas psichikos ligai gydyti, bet taip pat gali paveikti širdį;

jeigu vartojate arba per pastarąsias dvi savaites vartojote tam tikrus vaistus nuo depresijos,

vadinamus monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI), kaip antai fenelziną ir moklobemidą. Jeigu nesate tikras (-a), ar Jums taikytinas bent vienas iš šių teiginių, teiraukitės savo gydytojo.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami ir pradėję vartoti NUEDEXTA, jeigu:

Jums arba Jūsų šeimos nariui šiuo metu yra arba kada nors buvo diagnozuota širdies liga ar sutrikimas. Šis vaistas gali sukelti širdies ritmo pakitimus. Jeigu turite tam tikrų širdies veiklos sutrikimų arba šiuo metu vartojate tam tikrus kitus vaistus, NUEDEXTA gali Jums netikti, arba Jūsų gydytojas gali pageidauti pradėjus gydymą NUEDEXTA stebėti jūsų širdies veiklą;

Jums pasireiškia tokie simptomai, kaip širdies plakimas arba alpulys, kurie gali būti širdies veiklos sutrikimų požymis;

išgėrus šio vaisto, Jums pasireiškia alerginės reakcijos simptomai, kaip antai gerklės arba liežuvio patinimas, sunkus kvėpavimas, galvos svaigimas, karšpreparatasčiavimas, išbėrimas arba dilgėlinė;

Jums pasireiškia tokie simptomai, kaip kraujosruvos, poodinis kraujavimas, kr ujavimas iš nosies ir (arba) kraujuojančios dantenos, kadangi tai gali būti sumažėjusio k ujo ląstelių trombocitų kiekio (trombocitopenijos) požymis;

Jums pasireiškia tokie simptomai, kaip odos arba akių pageltimas, šla imo patamsėjimas, pykinimas arba vėmimas, sumažėjęs apetitas, pilvo skausmas ir ka ščiavimas, nes tai gali būti vaistų sukelto hepatito (kepenų uždegimo) požymis;

sergate liga, vadinama generalizuotąja miastenija (tai autoimuninė nervų ir raumenų liga, kuri sukelia raumenų silpnumą ir polinkį greitai pavargti);

turite kepenų arba inkstų veiklos sutrikimų. Atsižvelgdamas į šių sutrikimų sunkumą, Jūsų

 

atsargumo priemones kritimų rizikai sumažinti;vaistinis

 

gydytojas gali atidžiai apsvarstyti, ar šis vaistas Jums nka, ir nuspręsti atidžiau stebėti Jūsų

 

būklę dėl galimo šalutinio poveikio;

dažnai griūnate. Šis vaistas gali sukelti galvos sv gimą ir gydytojui gali tekti aptarti atitinkamas

Jums kažkada buvo diagnozuota sunki liga, vadinama serotonino sindromu, kurią gali sukelti tam tikri vaistai, pvz., antidepresant i. Prie serotonino sindromo simptomų priskiriama sujaudinimas, padidėjęs kraujospūdis, nerimastingumas, raumenų spazmai ir trūkčiojimas, pakilusi kūno temperatūra, itin gausus prakaitavimas, drebulys ir tremoras;

praeityje esate piktnaudžiavęs (- si) vaistais. Jūsų gydytojas įdėmiai stebės, ar Jums nepasireiškia netinkamo NUEDEXTA vartojimo ar piktnaudžiavimo šiuo vaistu požymių.

PasireiškusNeberegistruotasbent vienam š p rmiau minėtų simptomų, nebegerkite NUEDEXTA ir nedelsdamas (-a) kr ipkitės pagalbos į gydytoją.

Vaikams ir paaugliams

NUEDEXTA negalima vartoti vaikams ir paaugliams iki 18 metų.

Kiti vaistai ir NUEDEXTA

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Labai svarbu, kad savo gydytojui pasakytumėte, jeigu vartojate bent vieną iš toliau išvardytų vaistų, kadangi vartoti šių vaistų gydymosi NUEDEXTA niekada negalima:

vaistai, kurių sudėtyje yra chinidino, chinino arba meflokvino. Tai vaistai, kuriais gydoma maliarija arba širdies ritmo sutrikimai;

tioridazinas – vaistas, kuriuo gydoma šizofrenija bei psichozė ir kuris gali paveikti širdį;

tam tikri vaistai nuo depresijos, vadinami monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI), pvz., fenelzinas ir moklobemidas. Negerkite NUEDEXTA, jeigu vartojote šių antidepresantų pastarąsias dvi savaites; gydymą MAOI galima pradėti praėjus ne mažiau kaip 14 dienų po gydymo NUEDEXTA nutraukimo.

Pasakykite savo gydytojui, jeigu vartojate bent vieną iš toliau nurodytų vaistų, nes gydytojas atidžiai stebės, ar Jums nepasireiškia šalutinis poveikis:

 

vaistus, kuriais gydomos grybelinės infekcijos, kaip antai ketokonazolą, itrakonazolą,

 

flukonazolą;

 

vaistus, kuriais gydoma ŽIV infekcija ir AIDS, kaip antai atazanavirą, indinavirą, nelfinavirą

 

ritonavirą, sakvinavirą, amprenavirą, fosamprenavirą;

 

vaistus, kuriais gydomos bakterinės infekcijos, įskaitant tuberkuliozę, kurių sudėtyje yra

 

klaritromicino, telitromicino, eritromicino ir rifampicino;

 

vaistus, kuriais gydomos įvairios širdies ligos, kaip antai diltiazemą, verapamilį, digoksiną,

 

flekainidą, bei beta blokatorius (kaip antai metoprololį);

 

vaistus nuo pykinimo ir vėmimo chemoterapijos metu ir po operacijos, pvz., aprepitantą;

 

tam tikrus vaistus, kuriais gydoma depresija, įskaitant nortriptiliną, dezipraminą, paroksetiną,

 

imipraminą ir amitriptiliną, nefezodoną;

 

jonažolės preparatus, t. y. augalinį vaistą, kuriuo gydoma depresija;

 

 

preparatas

vaistus, kuriais gydoma šizofrenija ir kiti psichikos sutrikimai, kaip antai haloperidolį,

 

perfenaziną, aripiprazolą ir chlorpromaziną;

 

tam tikrus vaistus nuo krešulių susidarymo, skiriamus pacientams, kurie serga širdies ligomis ir

 

kuriems iškilusi insulto rizika, kaip antai tikagrelorą ir dabigatrano eteksilatą;

tamoksifeną, kuris vartojamas kaip kai kurių rūšių vėžio gydymo arba profil ktikos priemonė;

 

atomoksetiną, kuriuo gydomas dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimas;

 

vaistus nuo skausmo ir (arba) kosulio, kaip antai kodeiną ir hid okodoną;

 

vaistus nuo epilepsijos ar priepuolių, kaip antai fenitoiną, karbamazepiną ir fenobarbitalį.

Jūsų gydytojas atidžiai stebės, ar Jums nepasireiškiavaistinisšalutinis poveikis, ir (arba) galės pakoreguoti Jums paskirto kito vaisto arba NUEDEXTA dozę.

NUEDEXTA vartojimas su maistu, gėrimais ir alkoholiu

Vartojant NUEDEXTA, negalima gerti greipfrutų sulčių ar valgyti greipfrutų, nes tai gali padidinti sunkaus šalutinio poveikio tikimybę.

Jeigu vartodamasNeberegistruotas(-a) NUEDEXTA, vartoj te alkoholį, būkite atidus (-i), nes gali padidėti tokio šalutinio poveikio, kaip galvos svaigimas ir mieguistumas, rizika.

Nėštumas ir žindymo laikota pis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, arba jeigu nenaudojate patikimų kontracepcijos priemonių, prieš pradėdama vartoti šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

Kadangi NUEDEXTA gali pakenkti Jūsų negimusiam kūdikiui, šio vaisto nerekomenduojama vartoti nėštumo metu ir vaisingo amžiaus moterims, kurios nevartoja kontracepcijos priemonių. Jūsų gydytojas su Jumis aptars šio vaisto vartojimo riziką ir naudą šiomis aplinkybėms.

Ar NUEDEXTA veikliosios medžiagos išsiskiria į motinos pieną, nežinoma. Jūsų gydytojas nuspręs, ar Jums reikia vartoti šį vaistą žindymo laikotarpiu, ar ne.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

NUEDEXTA gali sukelti galvos svaigimą. Jei Jums taip nutiktų, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų.

NUEDEXTA sudėtyje yra laktozės

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Po 4 savaičių:
Jūsų gydytojas atidžiai įvertins Jūsų sveikatą. Atsižvelgdamas į Jūsų nuspręsti:

3. Kaip vartoti NUEDEXTA

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Gydymo pradžia (pirmos 4 savaitės):

Jūsų gydymą gydytojas pradės nuo NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsulių, kurias reikia vartoti taip:

pirmas septynias gydymo dienas: po vieną kapsulę per parą, kurią reikia išgerti iš ryto;

nuo aštuntos gydymo dienos: po dvi kapsules per parą, po vieną iš ryto ir vakare, 12 valandų intervalu.

atsaką į gydymą, gydytojas gali

tęsti gydymą NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsulėmis arba

skirti Jums didesnę dozę ir išrašyti NUEDEXTA 23 mg/9 mg.

Nepaisydami to, kokio stiprumo NUEDEXTA Jums buvo išrašytas:

toliau vartokite po dvi kapsules per parą (po vieną kapsulę kas 12 valandų).

Vartojimas senyviems asmenims

 

 

Specialiai koreguoti NUEDEXTA dozės senyviems pacientams nereikia.

Kaip vartoti NUEDEXTA

vaistinis

preparatas

 

Kapsulę nevalgius arba su maistu reikia išgerti kiekvieną dieną maždaug tuo pačiu metu. Jeigu per parą reikia suvartoti dvi šio vaisto kapsules, jas reikia ger po vieną kas maždaug 12 valandų.

Ką daryti pavartojus per didelę NUEDEXTA dozę?

Išgėrus per daug kapsulių, reikia nedelsiant kreiptis į s vo gydytoją.

Perdozavimas dekstrometorfanu sukelia pykinimą, vėmimą, stuporą, komą, kvėpavimo slopinimą, traukulius, širdies ritmo pagreitėjimą, perdėtai didelį emocinį ir fizinį jautrumą ir toksinę psichozę. Taip pat gali pasireikšti judesių koo dinacijos sutrikimai (ataksija), nevalingi akių judesiai (nistagmas), pernelyg stiprus raumenų u i raukimas (distonija), miglotas regėjimas ir raumenų refleksų pakitimai. Dekstrometorfanas gali pad d nti serotonino sindromo pavojų (žr. „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“ bei „Galimas šalutinis poveikis“).

Perdozavimas chinidinu sukelia širdies ritmo sutrikimus ir kraujospūdžio sumažėjimą, taip pat gali pasireikšti vėmimu, viduriavimu, spengimu ausyse, gebėjimo girdėti aukštus dažnius praradimu, galvos svaigimu, miglotu regėjimu, dvejinimusi akyse, padidėjusiu akių jautrumu šviesai, galvos skausmu, sumišimu ir kliedesiais (žmogus nesugeba sutelkti dėmesio, suprastėja jo atmintis, jis nesiorientuoja aplinkoje ir sutrinka jo kalba).

Nepageidaujamos reakcijos į šį vaistą gali pasireikšti dažniau arba pasunkėti ir Jūsų gydytojas gali nuspręstiNeberegistruotasatlikti keletą tyrimų ir stebėti Jus atidžiau.

Pamiršus pavartoti NUEDEXTA

Pamiršus išgerti 1 ar daugiau kapsulių, negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistąją. Kitą vaisto dozę išgerkite įprastu metu įsitikinę, kad nuo vienos iki kitos dozės išgėrimo laiko praėjo maždaug 12 valandų.

Nustojus vartoti NUEDEXTA

Nenustokite vartoti šio vaisto prieš tai nepasitarę su savo gydytoju, net jei pasijustumėte geriau. Nutraukus gydymą, Jums pasireiškiantys simptomai gali atsinaujinti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Toliau pateikiamas visų kitų šalutinių reiškinių sąrašas:

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Dauguma šalutinių reiškinių yra nesunkūs arba vidutinio sunkumo. Tačiau kai kurie šalutiniai reiškiniai gali būti sunkūs ir turi būti gydomi.

Jeigu Jums pasireikštų sunkūs simptomai, įskaitant sujaudinimą, padidėjusį kraujospūdį, nerimastingumą, raumenų spazmus ir trūkčiojimą, pakilusią kūno temperatūrą, itin gausų prakaitavimą, drebulį ir tremorą, nedelsdamas (-a) praneškite apie tai savo gydytojui. Tai gali būti rimtos ligos, vadinamojo serotonino sindromo, požymis.

Nedelsdamas (-a) praneškite savo gydytojui, jeigu Jums pasireikštų bent vienas iš šių simptomų:

 

itin stiprus raumenų sustingimas (spastiškumas)

 

labai sulėtėjęs arba negilus kvėpavimas (kvėpavimo slopinimas) ir (arba) odos pamėlynavimas.

Dažniausiai užregistruoti nepageidaujami reiškiniai yra virškinimo trakto sutrikimai (pvz., viduriavimas, pykinimas), nervų sistemos sutrikimai (pvz., galvos svaigimas, galvos skausmas, mieguistumas) ir nuovargis.

Pasireiškus bent vienam iš anksčiau minėtų šalutinių reiškinių, nebegerkite k psulių ir nedelsdamas (-a) praneškite apie tai savo gydytojui.

preparatas

Dažni šalutiniai reiškiniai

(gali pasireikšti ne daugiau kaip vienam žmogui iš 10)

 

nuovargis.

vaistinis

 

viduriavimas, pykinimas;

 

galvos svaigimas, galvos skausmas, mieguistuma ;

Nedažni šalutiniai reiškiniai

(gali pasireikšti ne daugiau kaip vienam žmogui iš 100)

sumažėjęs apetitas;

nerimas;

sutrikęs skonio pojūtis (dizge zija), mieguistumas (hipersomnija), raumenų spastiškumas, alpulys (sinkopė), kritimai;

judėjimo sukeliamas pykinimas, spengimas ausyse;

širdies veiklos sutrikimai, pvz., sulėtėjęs, pagreitėjęs ar netolygus širdies plakimo dažnis, arba pakitę elekt oka diogramos rezultatai (elektrokardiogramoje matomas QT intervalo pailgėjimas);

pilvo skausmas, vidurių užkietėjimas, džiūstanti burna, dujų kaupimasis žarnyne, nemalonus pojūtis skrandyje, vėmimas;

padidėjęs kepenų fermentų (GGT, AST, ALT) kiekis;

išbėrimas;

raumenų spazmai;

silpnumas (astenija), dirglumasNeberegistruotas

Reti šalutiniai reiškiniai

(gali pasireikšti ne daugiau kaip vienam žmogui iš 1 000)

apetito sumažėjimas (anoreksija);

griežimas dantimis (bruksizmas), sumišimas, depresinė nuotaika, depresija, nesiorientavimas (pvz., nuovokos apie laiką ir erdvę praradimas, sutrikęs gebėjimas atpažinti žmones ir vietas), pernelyg ankstyvas prabudimas ryte, jausminės išraiškos skurdumas, haliucinacijos, impulsyvus elgesys, abejingumas, nemiga, nerimastingumas, miego sutrikimas;

5. Kaip laikyti NUEDEXTA

pusiausvyros sutrikimas, koordinacijos sutrikimai, artikuliacijos sutrikimas (dizartrija), judėjimo funkcijos sutrikimas, dilgčiojimas arba nutirpimas (parestezija), pojūčių apatinėse galūnėse ar gebėjimo jas valdyti praradimas (paraparezė), sedacija;

dvejinimasis akyse, miglotas regėjimas;

širdies smūgis (miokardo infarktas), širdies plakimas;

kraujavimas iš nosies, gerklės skausmas, labai sulėtėjęs arba negilus kvėpavimas (kvėpavimo slopinimas), varvanti nosis, žiovavimas;

neįprastos konsistencijos išmatos, nevirškinimas, skrandžio gleivinės uždegimas (gastritas), burnos nutirpimas arba neįprasti pojūčiai burnoje, tiesiosios žarnos skausmas, džiūstantis liežuvis;

tulžies pūslės akmenligė, padidėjusi bilirubino koncentracija kraujyje, kepenų veiklos rodiklių nukrypimai nuo normos;

odos paraudimas (eritema), itin gausus prakaitavimas (hiperhidrozė), sumažėjęs veido jautrumas

 

arba veido nutirpimas, naktinis prakaitavimas;

 

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytpreparatasą, pasakykite tai gydytojui arba

 

skeleto raumenų sustingimas, raumenų skausmas (mialgija), kaklo skausmas, galūnių

kausmas;

 

neįprastai dažnas šlapinimasis dienos metu;

 

 

lytinės funkcijos sutrikimas

 

 

nemalonus pojūtis krūtinėje, krūtinės skausmas, šaltkrėtis, karščio bangos, eisenos sutrikimas, į

 

gripą panašūs simptomai, karščiavimas, sumažėjęs deguonies kiekis kr ujyje;

 

kaulų lūžiai (skeleto sužalojimas).

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį pove kį padėsite mums sukaupti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite vaistinispranešti ties og ai naudodamiesi V priede nurodyta

Šį vaistąNeberegistruotaslaikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant buteliuko, lizdinės plokštelės ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui pecialių laikymo sąlygų nereikia.

Vaistų negalima išm sti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

NUEDEXTA sudėtis

Veikliosios medžiagos yra:

Vienoje NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsulėje yra dekstrometorfano hidrobromido monohidrato, kurio kiekis atitinka 15,41 mg dekstrometorfano, ir chinidino sulfato dihidrato, kurio kiekis atitinka 8,69 mg chinidino.

Vienoje NUEDEXTA 23 mg/9 mg kapsulėje yra dekstrometorfano hidrobromido monohidrato, kurio kiekis atitinka 23,11 mg dekstrometorfano, ir chinidino sulfato dihidrato, kurio kiekis atitinka 8,69 mg chinidino.

Kiti informacijos šaltiniai
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
Jenson Pharmaceutical Services Limited Carradine House, 237 Regents Park Road N3 3LF London
Jungtinė Karalystė

Pagalbinės medžiagos yra kroskarmeliozės natrio druska, mikrokristalinė celiuliozė, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, laktozės monohidratas, magnio stearatas ir želatina, titano dioksidas (E171), raudonasis geležies oksidas (E172), spausdinimo rašalas (šelakas, propilenglikolis, titano dioksidas (E171).

NUEDEXTA išvaizda ir kiekis pakuotėje

Didelio tankio polietileno (DTPE) buteliukas su vaikų neatidaromu polipropileno dangteliu, kuriame yra 60 kietųjų kapsulių. Kiekvienas buteliukas supakuotas į dėžutę.

Tik NUEDEXTA 15 mg/9 mg: PVC/Aliuminio lizdinė plokštelė, kurioje yra 13 kietųjų kapsulių. Kiekviena lizdinė plokštelė supakuota į įmautę. Ši pakuotė skirta pirmoms 10 gydymo dienų.

Aprašymas:

 

 

NUEDEXTA 15 mg/9 mg yra 1-o dydžio plytos raudonumo želatinos kapsulė, ant kurios baltai

 

užrašyta „DMQ / 20-10“.

preparatas

NUEDEXTA 23 mg/9 mg yra 1-o dydžio plytos raudonumo želatinos kapsulė, nt kurios baltai

užrašyta „DMQ / 30-10“, apjuosta trimis baltomis juostelėmis.

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtasvaistinis{MMMM-mm}

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.euNeberegistruotas.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai