Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Odefsey (emtricitabine / rilpivirine hydrochloride...) – Pakuotės lapelis - J05AR19

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasOdefsey
ATC kodasJ05AR19
Sudėtisemtricitabine / rilpivirine hydrochloride / tenofovir alafenamide
GamintojasGilead Sciences International Ltd 

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės emtricitabinas/rilpivirinas/tenofoviras alafenamidas

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra Odefsey ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant Odefsey

3.Kaip vartoti Odefsey

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti Odefsey

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1.Kas yra Odefsey ir kam jis vartojamas

Odefsey yra antivirusinis vaistas, vartojamas žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) infekcijai gydyti. Tai yra viena tabletė, kurią sudaro trijų veikliųjų medžiagų derinys: emtricitabinas, rilpivirinas ir tenofoviras alafenamidas. Kiekviena iš šių veikliųjų medžiagų veikia trikdydama fermento, vadinamo „atvirkštine transkriptaze“, kuris yra būtinas virusui daugintis, veiklą.

Odefsey mažina ŽIV kiekį organizme. Tai sustiprins Jūsų imuninę sistemą ir sumažins su ŽIV infekcija susijusios ligos atsiradimo riziką.

Odefsey vartojamas suaugusiesiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams, sveriantiems mažiausiai 35 kg.

2. Kas žinotina prieš vartojant Odefsey

Odefsey vartoti negalima:

jeigu yra alergija emtricitabinui, rilpivirinui, tenofovirui alafenamidui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Jeigu šiuo metu vartojate bent vieną iš šių vaistų:

-karbamazepiną, okskarbazepiną, fenobarbitalį ir fenitoiną (vartojamus epilepsijai gydyti ir priepuoliams išvengti);

-rifabutinas, rifampicinas ir rifapentinas (vartojami tam tikroms bakterinėms infekcijoms, pvz., tuberkuliozei, gydyti);

-omeprazolas, dekslansoprazolas, lansoprazolas, rabeprazolas, pantoprazolas ir ezomeprazolas (vartojami skrandžio opoms, rėmeniui, rūgšties refliukso ligai išvengti ir gydyti);

-deksametazonas (kortikosteroidas, vartojamas uždegimui gydyti ir imuninei sistemai slopinti), kai vartojamas per burną arba suleidžiamas (išskyrus gydymą vienkartine doze);

-vaistus, kurių sudėtyje yra jonažolės (Hypericum perforatum) (žolinio vaisto, vartojamo depresijai ir nerimui gydyti).

Jeigu Jums tinka bent vienas iš šių punktų, Odefsey nevartokite ir nedelsdami pasakykite gydytojui.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kol vartojate Odefsey, gydytojas turi toliau Jus prižiūrėti.

Vartodami šį vaistą Jūs vis dar galite užkrėsti ŽIV kitus žmones, nors rizika dėl veiksmingo antiretrovirusinio gydymo yra sumažėjusi. Pasitarkite su gydytoju dėl atsargumo priemonių, kad neužkrėstumėte kitų žmonių. Šis vaistas nepagydo ŽIV infekcijos. Vartojant Odefsey Jums vis tiek gali išsivystyti infekcijos ar kitos ligos, susijusios su ŽIV infekcija.

Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Odefsey:

Jeigu sergate ar sirgote kepenų ligomis, įskaitant hepatitą (kepenų uždegimą). Pacientams, sergantiems kepenų ligomis, tarp jų ir lėtiniu hepatitu B ar C, gydomiems antiretrovirusiniais vaistais, yra didesnė sunkių ir net mirtinų kepenų komplikacijų išsivystymo rizika. Jeigu sergate hepatitu B, gydytojas atidžiai parinks Jums geriausią gydymo režimą.

Jeigu sergate hepatitu B, nustojus vartoti Odefsey, kepenų sutrikimai gali pasunkėti. Svarbu, kad nenustotumėte vartoti Odefsey nepasitarę su gydytoju: žr. 3 skyrių Nenustokite vartoti Odefsey.

Jeigu vartojate vaistus, galinčius sukelti gyvybei pavojingą širdies ritmo sutrikimą (torsades de pointes).

Kol vartojate Odefsey

Pradėję vartoti Odefsey, stebėkite, ar neatsiranda:

uždegimo ar infekcijos požymių;

sąnarių skausmo, sustingimo ar kaulų sutrikimų.

Jeigu pastebėjote bent vieną iš šių simptomų, nedelsdami pasakykite gydytojui. Daugiau informacijos pateikiama 4 skyriuje Galimas šalutinis poveikis.

Ateityje ilgą laiką Odefsey vartojantiems žmonėms gali atsirasti inkstų sutrikimų.

Vaikams ir paaugliams

Negalima skirti šio vaisto 11 metų ar jaunesniems arba sveriantiems mažiau nei 35 kg vaikams.

Odefsey vartojimas 11 metų ar jaunesniems arba sveriantiems mažiau nei 35 kg vaikams dar neištirtas.

Kiti vaistai ir Odefsey

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Odefsey gali sąveikauti su kitais vaistais. Todėl gali pakisti Odefsey ar kitų vaistų kiekis kraujyje. Dėl to Jūsų vartojami vaistai gali nebeveikti tinkamai arba gali pasunkėti šalutinis poveikis. Kai kuriais atvejais gydytojui gali reikėti pakoreguoti Jūsų vartojamą dozę arba patikrinti vaisto kiekį kraujyje.

Vaistai, kurių niekada negalima vartoti kartu su Odefsey:

-karbamazepinas, okskarbazepinas, fenobarbitalis ir fenitoinas (vartojami epilepsijai gydyti ir priepuoliams išvengti);

-rifabutinas, rifampicinas ir rifapentinas (vartojami tam tikroms bakterinėms infekcijoms, pvz., tuberkuliozei, gydyti);

-omeprazolas, dekslansoprazolas, lansoprazolas, rabeprazolas, pantoprazolas ir ezomeprazolas (vartojami skrandžio opoms, rėmeniui, rūgšties refliukso ligai išvengti ir gydyti);

-deksametazonas (kortikosteroidas, vartojamas uždegimui gydyti ir imuninei sistemai slopinti), kai vartojamas per burną arba suleidžiamas (išskyrus gydymą vienkartine doze);

-vaistai, kurių sudėtyje yra jonažolės (Hypericum perforatum) (žolinio vaisto, vartojamo depresijai ir nerimui gydyti).

Jeigu vartojate bent vieną iš šių vaistų, Odefsey nevartokite ir nedelsdami pasakykite gydytojui.

Kitų tipų vaistai:

Pasakykite gydytojui, jeigu vartojate bet kurį iš toliau nurodytų vaistų.

Vaistai, vartojami ŽIV gydyti.

Vaistai, kurių sudėtyje yra:

-tenofoviro alafenamido;

-tenofoviro dizoproksilio;

-lamivudino;

-adefoviro dipivoksilio.

Antibiotikai, vartojami bakterinėms infekcijoms gydyti, kurių sudėtyje yra:

-klaritromicino;

-eritromicino.

Šie vaistai gali padidinti rilpivirino (Odefsey komponento) kiekį kraujyje. Gydytojas skirs Jums kitą vaistą.

Priešgrybeliniai vaistai, vartojami grybelinėms infekcijoms gydyti:

-ketokonazolas;

-flukonazolas;

-itrakonazolas;

-pozakonazolas;

-vorikonazolas.

Šie vaistai gali padidinti rilpivirino ir tenofoviro alafenamido (Odefsey komponentų) kiekį kraujyje. Gydytojas skirs Jums kitą vaistą.

Antivirusiniai vaistai, vartojami hepatitui C gydyti, kurių sudėtyje yra:

- bocepreviro;

Šie vaistai gali sumažinti tenofoviro alafenamido (Odefsey komponento) kiekį kraujyje. Gydytojas skirs Jums kitą vaistą.

Vaistai, skirti skrandžio opoms, rėmeniui arba rūgšties refliuksui gydyti, tokie kaip:

-antacidiniai vaistai (aliuminio/magnio hidroksidas arba kalcio karbonatas);

-H2 antagonistai (famotidinas, cimetidinas, nizatidinas arba ranitidinas).

Šie vaistai gali sumažinti rilpivirino (Odefsey komponento) kiekį kraujyje. Jeigu vartojate bent vieną iš šių vaistų, gydytojas Jums skirs kitą vaistą arba rekomenduos, kaip ir kada vartoti

tą vaistą:

-Jeigu vartojate antacidinį vaistą, vartokite jį likus mažiausiai 2 valandoms iki Odefsey vartojimo arba praėjus mažiausiai 4 valandoms po Odefsey vartojimo.

-Jeigu vartojate H2 antagonistą, vartokite jį likus mažiausiai 12 valandų iki Odefsey vartojimo arba praėjus mažiausiai 4 valandoms po Odefsey vartojimo. Jei vartojate

Odefsey, H2 antagonistus galima vartoti tik kartą per parą. H2 antagonistų negalima vartoti du kartus per parą. Pasitarkite su gydytoju apie kitą dozavimo režimą (žr. „Kaip vartoti Odefsey“).

Ciklosporinas, vaistas, vartojamas organizmo imuninei sistemai silpninti:

šis vaistas gali padidinti rilpivirino ir tenofoviro alafenamido (Odefsey komponentų) kiekį kraujyje. Gydytojas skirs Jums kitą vaistą.

Metadonas, vaistas, vartojamas priklausomybei nuo opiatų gydyti, nes gydytojui gali reikėti keisti Jūsų vartojamą metadono dozę.

Dabigatrano eteksilatas, vaistas, skirtas širdies sutrikimams gydyti, nes gydytojui gali reikėti stebėti šio vaisto koncentraciją Jūsų kraujyje.

Jeigu vartojate bet kurį iš šių vaistų, pasakykite gydytojui. Nenutraukite gydymo prieš tai nepasitarę su gydytoju.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

Odefsey vartojimo laikotarpiu naudokite veiksmingą kontracepcijos metodą.

Jeigu esate nėščia, tai prieš vartodama bet kurį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Jeigu vartojote Odefsey nėštumo metu, gydytojas gali paprašyti reguliariai atlikti kraujo tyrimus ir kitus diagnostinius tyrimus, kad būtų stebimas Jūsų vaiko vystymasis. Vaikams, kurių motinos nėštumo metu vartojo nukleozidų atvirkštinės transkriptazės inhibitorius (NATI), šios apsaugos nuo ŽIV nauda buvo didesnė už šalutinio poveikio riziką.

Nežindykite gydymo Odefsey metu. Tai būtina dėl to, kad kai kurios veikliosios šio vaisto medžiagos patenka į gydomos moters pieną. Taip pat rekomenduojama nežindyti kūdikio, kad neperduotumėte viruso kūdikiui per pieną.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Vairuoti arba mechanizmų valdyti negalima, jei vartodami šį vaistą jaučiatės pavargę, mieguisti ar apsvaigę.

Odefsey sudėtyje yra laktozės

Jeigu netoleruojate laktozės ar kitų angliavandenių, pasakykite gydytojui. Odefsey sudėtyje yra laktozės monohidrato. Jeigu netoleruojate laktozės arba jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Jeigu Jums tinka bent vienas iš šių punktų, pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti

Odefsey.

3.Kaip vartoti Odefsey

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Rekomenduojama dozė yra:

Suaugusiesiems: po vieną tabletę per parą kartu su maistu.

12 metų ir vyresniems paaugliams, sveriantiems mažiausiai 35 kg: po vieną tabletę per parą su maistu.

Tabletės negalima kramtyti, smulkinti ar skaldyti.

Jeigu vartojate antacidinį vaistą, pvz., aliuminio/magnio hidroksidą arba kalcio karbonatą, vartokite jį likus mažiausiai 2 valandoms iki Odefsey vartojimo arba praėjus mažiausiai 4 valandoms po Odefsey vartojimo.

Jeigu vartojate H2 antagonistą, pvz., famotidiną, cimetidiną, nizatidiną ar ranitidiną, vartokite jį likus mažiausiai 12 valandų iki Odefsey vartojimo arba praėjus mažiausiai 4 valandoms po Odefsey vartojimo. Jei vartojate Odefsey, H2 antagonistus galima vartoti tik kartą per parą. H2 antagonistų negalima vartoti du kartus per parą. Pasitarkite su gydytoju apie kitą dozavimo režimą.

Ką daryti pavartojus per didelę Odefsey dozę?

Jeigu atsitiktinai išgėrėte didesnę už rekomenduojamą Odefsey dozę, Jums gali padidėti šio vaisto šalutinio poveikio pasireiškimo rizika (žr. 4 skyrių Galimas šalutinis poveikis).

Nedelsdami pasitarkite su gydytoju ar kreipkitės į artimiausią ligoninės priėmimo skyrių. Su savimi turėkite arba pasiimkite buteliuką su tabletėmis, kad galėtumėte lengvai paaiškinti, kokius vaistus Jūs vartojote.

Pamiršus pavartoti Odefsey

Svarbu nepraleisti nė vienos Odefsey dozės.

Jeigu praleidote dozę:

jeigu tai pastebėjote praėjus ne daugiau kaip 12 valandų nuo įprasto Odefsey vartojimo laiko, išgerkite tabletę kiek galima greičiau. Visada gerkite tabletę su maistu. Kitą vaisto dozę vartokite įprastu metu.

Jeigu tai pastebėjote praėjus 12 arba daugiau valandų nuo įprasto Odefsey vartojimo laiko, praleistosios dozės nevartokite. Palaukite ir suvartokite kitą dozę su maistu, įprastu laiku.

Jeigu per 4 valandas po to, kai išgėrėte Odefsey, vėmėte, turite suvartoti dar vieną tabletę su maistu. Jeigu vėmėte praėjus daugiau kaip 4 valandoms po to, kai išgėrėte Odefsey, dar vienos tabletės vartoti nereikia iki kitos dozės pagal įprastą vartojimo grafiką.

Nenustokite vartoti Odefsey

Nenustokite vartoti Odefsey prieš tai nepasitarę su gydytoju. Nustojus vartoti Odefsey, gali labai pasikeisti Jūsų organizmo atsakas į būsimą gydymą. Jei dėl kokios priežasties gydymas Odefsey nutraukiamas, pasitarkite su gydytoju prieš vėl pradėdami vartoti Odefsey tabletes.

Kai lieka nedaug Odefsey, įsigykite daugiau iš gydytojo arba vaistininko. Tai labai svarbu, nes net trumpą laiką nustojus vartoti šį vaistą, viruso kiekis gali pradėti didėti. Šią ligą gali tapti sunkiau išgydyti.

Jeigu sergate ir ŽIV infekcija, ir hepatitu B, labai svarbu nenutraukti gydymo Odefsey nepasitarus su gydytoju. Jums gali reikėti atlikti kraujo tyrimus kelis mėnesius po gydymo nutraukimo. Nerekomenduojama nutraukti gydymo pacientams, kuriems yra toli pažengusi kepenų liga ar cirozė, nes dėl to gali paūmėti hepatitas, kuris gali kelti pavojų gyvybei.

Nedelsdami pasakykite gydytojui apie naujus ar neįprastus simptomus, pasireiškusius nutraukus gydymą, ypač simptomus, kuriuos Jūs siejate su hepatito B infekcija.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Galimas sunkus šalutinis poveikis: nedelsdami pasakykite gydytojui

Bet kokie uždegimo arba infekcijos požymiai. Kai kuriems pacientams, sergantiems pažengusia ŽIV infekcija (AIDS) ir anksčiau sirgusiems oportunistinėmis infekcijomis (infekcijomis, pasireiškiančios žmonėms, kurių nusilpusi imuninė sistema), pradėjus ŽIV gydymą netrukus gali atsirasti ankstesnių infekcijų uždegimo požymių ir simptomų. Manoma, kad šie simptomai atsiranda gerėjant organizmo imuniniam atsakui, kuris leidžia organizmui kovoti su infekcijomis, kurios galbūt buvo organizme be pastebimų simptomų.

Pradėjus vartoti vaistus ŽIV infekcijai gydyti, taip pat gali pasireikšti autoimuniniai sutrikimai, kai imuninė sistema puola sveikus organizmo audinius. Autoimuniniai sutrikimai gali pasireikšti, nuo gydymo pradžios praėjus daug mėnesių. Stebėkite, ar nepasireiškė bet kokie infekcijos ar kiti simptomai, pavyzdžiui:

-raumenų silpnumas;

-silpnumas, prasidedantis plaštakose bei pėdose ir plintantis link liemens;

-palpitacijos, drebulys ar padidėjęs aktyvumas.

Jeigu pastebėjote bent vieną iš šių ar kitų uždegimo ar infekcijos simptomų, nedelsdami praneškite gydytojui.

Labai dažnas šalutinis poveikis

(gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių)

sutrikęs miegas (nemiga);

galvos skausmas;

galvos svaigimas;

pykinimas.

Tyrimai taip pat gali rodyti:

padidėjusį cholesterolio ir (arba) kasos amilazės (virškinimo fermento) aktyvumą kraujyje;

padidėjusį tam tikrų kepenų fermentų kiekį kraujyje.

Dažnas šalutinis poveikis

(gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10 žmonių)

sumažėjęs apetitas;

depresija;

nenormalūs sapnai;

miego sutrikimai;

prislėgta nuotaika;

mieguistumas;

nuovargis;

pilvo skausmas ar diskomfortas;

vėmimas;

pilvo pūtimas;

burnos džiūvimas;

dujų kaupimasis (meteorizmas);

viduriavimas;

išbėrimas.

Tyrimai taip pat gali rodyti:

sumažėjusį baltųjų kraujo ląstelių kiekį kraujyje (sumažėjus baltųjų kraujo ląstelių kiekiui kraujyje, gali padidėti polinkis į infekcijas);

sumažėjusį trombocitų (kraujo ląstelių, dalyvaujančių kraujo krešėjime) kiekį;

sumažėjusį hemoglobino kiekį kraujyje;

padidėjusį riebiųjų rūgščių (trigliceridų), bilirubino ar lipazės kiekį kraujyje.

Nedažnas šalutinis poveikis

(gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 žmonių)

uždegimo ar infekcijos požymiai ar simptomai;

sumažėjęs raudonųjų kraujo ląstelių skaičius (anemija);

sunkios odos reakcijos, įskaitant karščiavimo lydimą išbėrimą, patinimą ir kepenų sutrikimus;

virškinimo sutrikimai, pasireiškiantys diskomforto pojūčiu po valgio;

veido, lūpų, liežuvio arba ryklės patinimas (angioneurozinė edema);

niežulys (pruritus);

sąnarių skausmas (artralgija).

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui.

Kitas poveikis, kuris gali pasireikšti ŽIV gydymo metu

Toliau nurodyto šalutinio poveikio dažnis nežinomas (dažnis negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kaulų sutrikimai. Taikant kombinuotą antiretrovirusinį gydymą, pvz., Odefsey, kai kuriems pacientams gali atsirasti kaulų liga, vadinama kaulų nekroze (kaulų audinio irimas, atsiradęs sutrikus kraujo patekimui į kaulą). Tarp daugelio šios ligos rizikos veiksnių gali būti ilgalaikis tokio tipo vaisto vartojimas, kortikosteroidų vartojimas, alkoholio vartojimas, labai nusilpusi imuninė sistema ir antsvoris. Kaulų nekrozės požymiai yra šie:

-sąnarių sustingimas;

-sąnarių (ypač klubų, kelių ir pečių) gėla ir skausmas;

-judėjimo sutrikimas.

Jeigu pastebėjote bent vieną iš šių simptomų, pasakykite gydytojui.

Gydymo nuo ŽIV metu gali padidėti kūno masė ir lipidų bei gliukozės koncentracijos kraujyje. Tokie pokyčiai iš dalies gali būti susiję su sveikatos būklės pagerėjimu ir gyvenimo būdu, o lipidų pokyčiai kai kuriais atvejais yra susiję su vaistų nuo ŽIV vartojimu. Jūsų gydytojas tirs, ar neatsiranda tokių pokyčių.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.Kaip laikyti Odefsey

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės ir buteliuko po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Buteliuką laikyti sandarų.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Odefsey sudėtis

Veikliosios medžiagos yra emtricitabinas, rilpivirinas ir tenofoviras alafenamidas. Kiekvienoje Odefsey tabletėje yra 200 mg emtricitabino, 25 mg rilpivirino (rilpivirino hidrochlorido pavidalu) ir 25 mg tenofoviro alafenamido (tenofoviro alafenamido fumarato pavidalu)

Pagalbinės medžiagos yra

Tabletės užpildas:

kroskarmeliozės natrio druska, laktozė monohidratas, magnio stearatas, mikrokristalinė celiuliozė, polisorbatas 20, povidonas.

Plėvelė:

makrogolis, polivinilo alkoholis, talkas, titano dioksidas (E171), juodasis geležies oksidas (E172).

Odefsey išvaizda ir kiekis pakuotėje

Odefsey yra pilka, kapsulės formos plėvele dengta tabletė, vienoje tabletės pusėje įspausta „GSI“, kitoje tabletės pusėje – „255“. Odefsey tiekiamas buteliukuose po 30 tablečių ir pakuotėse, kuriose yra po 3 buteliukus, kiekviename iš jų yra po 30 tablečių. Kiekviename buteliuke yra silikagelio sausiklio, kurį reikia laikyti buteliuke, kad apsaugotų tabletes. Silikagelis yra atskirame paketėlyje arba dėžutėje; negalima jo praryti.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas:

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Jungtinė Karalystė

Gamintojas:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business and Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Airija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel.: +48 22 262 8702

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel.: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel. + 420 (0) 910 871 986

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf. + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel.: +48 22 262 8702

Tlf. + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel. + 43 (0) 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel. + 34 (0) 91 378 98 30

Tel. +48 22 262 8702

Prancūzija

Portugalija

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel. + 351 (0) 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Airija

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel. +353 (0) 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel. + 421 (0) 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel. + 39 (0) 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Jungtinė Karalystė

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Ltd.

Tel.: +48 22 262 8702

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas {MMMM m.-{mėnesio} mėn.}.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai