Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Optimark (gadoversetamide) – Preparato charakteristikų santrauka - V08CA06

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasOptimark
ATC kodasV08CA06
Sudėtisgadoversetamide
GamintojasMallinckrodt Deutschland GmbH

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Optimark 500 mikromol/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Optimark 500 mikromol/ml injekcinis tirpalas flakone

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Užpildytas švirkštas

1 ml yra 330,9 mg gadoversetamido, tai atitinka 500 mikromolių.

Kiekviename 10 ml švirkšte yra 3 309 mg gadoversetamido, tai atitinka 5 milimolius. Kiekviename 15 ml švirkšte yra 4 963,5 mg gadoversetamido, tai atitinka 7,5 milimolio. Kiekviename 20 ml švirkšte yra 6 618 mg gadoversetamido, tai atitinka 10 milimolių. Kiekviename 30 ml švirkšte yra 9 927 mg gadoversetamido, tai atitinka 15 milimolių.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas: 20 ml tirpalo yra 28,75 mg natrio.

30 ml tirpalo yra 43,13 mg natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

Flakonas

1 ml yra 330,9 mg gadoversetamido, tai atitinka 500 mikromolių.

Kiekviename 10 ml flakone yra 3 309 mg gadoversetamido, tai atitinka 5 milimolius. Kiekviename 15 ml flakone yra 4 963,5 mg gadoversetamido, tai atitinka 7,5 milimolio. Kiekviename 20 ml flakone yra 6 618 mg gadoversetamido, tai atitinka 10 milimolių.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas: 20 ml tirpalo yra 28,75 mg natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Užpildytas švirkštas

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte.

Flakonas

Injekcinis tirpalas flakone.

Skaidrus, bespalvis arba šviesiai geltonas tirpalas. pH: 6,0 – 7,5

Osmoliariškumas (37 °C temperatūroje): 1000 – 1200 mOsm/kg

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Šis vaistinis preparatas vartojamas tik diagnostikai.

Optimark yra skirtas vartoti centrinės nervų sistemos (CNS) ir kepenų magnetinio rezonanso tyrimo (MRT) metu. Jis sustiprina kontrastą ir palengvina židininių pažeidimų bei nenormalių CNS ir kepenų struktūrų stebėjimą ir padeda juos apibūdinti suaugusiems pacientams ir dvejų metų bei vyresniems vaikams su žinoma ar įtariama patologija.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Optimark turi būti skiriamas tik gydytojų, turinčių klinikinės MRT atlikimo patirties.

Kad būtų galima pradėti skubios medicininės pagalbos priemones nedelsiant, būtini vaistiniai preparatai (pvz., epinefrinas/adrenalinas, teofilinas, antihistamininiai vaistai, kortikosteroidai ir atropinas), endotrachėjinis vamzdelis ir dirbtinio kvėpavimo aparatas turi būti lengvai prieinami.

Dozavimas

Preparatas turi būti skiriamas kaip boliusinė periferinė injekcija į veną, skiriant 0,2 ml/kg (100 mikromol/kg) kūno svorio. Kad būtų užtikrinamas viso kontrastinės medžiagos kiekio

sušvirkštimas, po injekcijos turi būti sušvirkščiama 5 ml natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) injekcinio tirpalo. Vaizdo gavimo tyrimo procedūra turi būti atliekama per 1 valandą po kontrastinės medžiagos skyrimo.

Kartotinė dozė

Atliekant galvos MRT, esant rimtam klinikiniam įtarimui, kad pažeidimas yra nepaisant atliktos kontrastu sustiprintos MRT, skiriant vieną dozę kontrastinės medžiagos, arba jei norima tikslesnės informacijos apie pažeidimų kiekį, dydį ar išplitimą, kuri gali turėti įtakos paciento gydymui, pacientams su normalia inkstų funkcija gali būti skiriama antra boliusinė 0,2 ml/kg (100 µmol/kg) injekcija per 30 minučių po pirmos injekcijos, nes tai gali padidinti tyrimo diagnostines galimybes. Kartotinių dozių saugumas vaikams ir paaugliams (dvejų metų bei vyresniems), pacientams su inkstų funkcijos nepakankamumu bei senyviems pacientams neištirtas. Šioms pacientų grupėms kartotinės dozės vartoti nerekomenduojama.

Kai kurie duomenys apie kitas gadolinio kontrastines medžiagas rodo, kad papildomų kranialinių metastazių išryškinimui pacientams su nustatytomis pavienėmis rezekuojamomis metastazėmis MR tyrimas skiriant 300 µmol/kg kūno svorio dozę Optimark gali sąlygoti didesnį diagnostinį patikimumą.

Vaikų populiacija

Manoma, kad vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams dozės koreguoti nereikia. Optimark negalima vartoti naujagimiams, kurių amžius iki 4 savaičių (žr. 4.3 skyrių).

Optimark nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 2 metų amžiaus vaikams, nes saugumas, veiksmingumas ir nesubrendusių inkstų funkcijos įtaka šioje amžiaus grupėje neištirti.

Senyvo amžiaus asmenys (65 metų amžiaus ir vyresni)

Manoma, kad dozės koreguoti nereikia. Senyvo amžiaus pacientams skirti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimas

Optimark negalima vartoti pacientams, kuriems yra sunkaus laipsnio inkstų funkcijos sutrikimas (GFG < 30 ml/min/1,73 m2) ir (arba) ūminis inkstų pažeidimas, kuriems buvo atlikta kepenų transplantacija, arba perioperaciniu kepenų transplantacijos laikotarpiu (žr. 4.3 skyrių). Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (GFG 30–59 ml/min/1,73 m2), Optimark galima vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, dozė neturėtų viršyti 100 mikromolių/kg kūno masės (žr. 4.4 skyrių). Skenavimo metu negalima naudoti daugiau kaip vieną dozę. Informacijos apie pakartotinį dozės skyrimą nepakanka, todėl Optimark injekcijų negalima kartoti, kol nuo vienos injekcijos iki kitos nepraeis mažiausiai 7 dienos.

Vartojimo metodas

Preparatas turi būti skiriamas kaip boliusinė (iš karto suleidžiama) injekcija į periferinę veną. Kad būtų užtikrinamas viso kontrastinės medžiagos kiekio sušvirkštimas, po injekcijos turi būti sušvirkščiama

5 ml natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) injekcinio tirpalo. Rekomenduojamas lankstaus veninio kateterio

įvedimas, žr. 4.4 skyrių.

2-11 metų vaikams Optimark negali būti skiriamas automatiniu injektoriumi (žr. 4.4 skyrių).

Atsargumo priemonės prieš ruošiant ar vartojant šį vaistinį preparatą

Talpyklė ir tirpalas prieš vartojimą turi būti apžiūrimi, kaip nurodyta 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas gadoversetamidui, kitiems preparatams, sudėtyje turintiems gadolinio, arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Optimark negalima vartoti

pacientams su sunkiu inkstų funkcijos nepakankamumu (GFG <30ml/min /1,73m2) ir (arba) ūminiu inkstų pažeidimu,

pacientams, kuriems buvo atlikta kepenų transplantacija, arba

perioperaciniu kepenų transplantacijos laikotarpiu ir

jaunesniems kaip 4 savaičių amžiaus naujagimiams (žr. 4.4 skyrių).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kaip ir su bet kuria paramagnetine kontrastine medžiaga MRT sustiprinimas su gadoversetamidu gali pabloginti esamų pažeidimų stebėjimą. Kai kurie pažeidimai gali būti stebimi atliekant nesustiprintą, nekontrastinį MRT. Dėl to greta neturint nesustiprintos MRT nuotraukos, kontrastu sustiprintos nuotraukos turi būti interpretuojamos atsargiai.

Prieš tyrimą pacientams turi būti skiriama pakankama hidratacija.

Padidėjęs jautrumas

Alerginio pobūdžio ir kitos idiosinkrazinės reakcijos taip pat gali pasitaikyti su gadoversetamidu, kurios galėtų pasireikšti širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų ir odos reakcijų forma (žr. 4.8 skyrių). Dauguma šių reakcijų pasireiškia per pusę valandos nuo kontrastinės medžiagos skyrimo. Kaip ir su kitomis tos pačios klasės kontrastinėmis medžiagomis, retais atvejais gali pasitaikyti vėlyvosios (po valandų ar dienų) reakcijos; tačiau nė viena nebuvo pastebėta atliktuose klinikiniuose tyrimuose.

Jei atsiranda padidėjusio jautrumo reakcijos, kontrastinės medžiagos skyrimas turi būti nutrauktas nedelsiant ir, jei reikia, turi būti pradedamas intraveninis gydymas.

Tyrimo metu yra būtina gydytojo priežiūra ir rekomenduojamas lankstaus kateterio įvedimas į veną. Kad būtų galima pradėti skubios medicininės pagalbos priemones nedelsiant, būtini vaistiniai preparatai (pvz., epinefrinas/adrenalinas, teofilinas, antihistaminiai vaistai, kortikosteroidai ir atropinas), endotrachėjinis vamzdelis ir dirbtinio kvėpavimo aparatas turi būti lengvai prieinami. Padidėjusio jautrumo reakcijų rizika didėja šiais atvejais:

-pacientams su alergijos predispozicija

-pacientams, sergantiems bronchine astma; šiems pacientams yra padidėjusi bronchų spazmo rizika

-pacientams su buvusiomis reakcijomis į kontrastines medžiagas, įskaitant buvusias reakcijas į jodo turinčias kontrastines medžiagas.

Prieš skiriant kontrastinės medžiagos injekciją, pacientai turi būti paklausiami dėl alergijų (pvz. alergijų jūros gėrybėms ar vaistiniams preparatams, šienligės, dilgėlinės), ar yra turėję padidėjusio jautrumo reakcijų į kontrastines medžiagas ir ar serga bronchine astma. Galima pasvarstyti dėl premedikacijos su antihistamininiais vaistais ir (arba) kortikosteroidais galimybė.

Pacientai, vartojantys beta adrenoblokatorius

Reikia pastebėti, kad pacientai, vartojantys beta adrenoblokatorius, gali neatsakyti į dažniausiai skiriamą padidėjusio jautrumo reakcijų gydymą beta agonistais.

Pacientai, sergantys širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis

Šioje pacientų grupėje padidėjusio jautrumo reakcijos gali būti sunkios. Ypač pacientams su sunkiomis širdies ligomis (pvz. sunkus širdies nepakankamumas, koronarinė širdies liga) širdies ir kraujagyslių reakcijos gali pablogėti. Tačiau tai nebuvo įrodyta atliekant klinikinius tyrimus su

Optimark.

Centrinės nervų sistemos sutrikimai

Pacientams, sergantiems epilepsija ar galvos smegenų ligomis, tyrimo metu gali būti padidėjusi traukulių tikimybė. Dėl to būtinos atsargumo priemonės atliekant tyrimą šiems pacientams (pvz. paciento stebėjimas) ir turi būti prieinama įranga ir vaistiniai preparatai, reikalingi skubiam galimų traukulių gydymui.

Pacientai, kurių inkstų veikla sutrikusi

Prieš skiriant Optimark, visus pacientus reikia patikrinti, ar nėra inkstų funkcijos sutrikimų, atliekant laboratorinius tyrimus.

Buvo pranešimų apie nefrogeninę sisteminę fibrozę (NSF), susijusią su Optimark ir kai kurių gadolinio turinčių kontrastinių medžiagų skyrimu pacientams, kuriems pasireiškė ūmus arba lėtinis sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (GFG <30 ml/min/1,73 m2) ir (arba) ūminis inkstų pažeidimas. Šiems pacientams vartoti Optimark negalima (žr. 4.3 skyrių). Pacientams, kuriems buvo atlikta arba yra atliekama kepenų transplantacija, yra labai didelė rizika, nes ūmaus inkstų nepakankamumo išsivystymo dažnumas šioje grupėje yra didelis. Todėl Optimark draudžiama vartoti pacientams, kuriems buvo atlikta arba yra atliekama kepenų transplantacija, ir naujagimiams (žr. 4.3 skyrių). NSF atsiradimo rizika pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas

(GFG 30–59 ml/min/1,73 m2), nėra žinoma, todėl Optimark reikia vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas.

Gadoversetamidas yra pašalinamas atliekant dializęs. Hemodializė iš karto po Optimark paskyrimo pacientams gali būti naudinga šalinant Optimark iš organizmo. Nėra įrodymų, palaikančių hemodializės skyrimą pacientams, kuriems jau neatliekama hemodializė, norint išvengti ar gydyti

NSF.

Optimark vartojusiems pacientams, kuriems buvo inkstų funkcijos sutrikimas pradinio vertinimo metu, pasireiškė ūminis inkstų pažeidimas, kuriam gydyti prireikė dializės. Ūminio inkstų pažeidimo rizika gali padidėti, vartojant didesnę kontrastinės medžiagos dozę. Skirkite mažiausią įmanomą dozę, kurios pakanka atkurti vaizdui.

Vaikai ir paaugliai

Optimark negali būti skiriamas su automatiniu injektoriumi. 2-11 metų vaikams reikalinga dozė turi būti skiriama rankiniu būdu, kad būtų išvengta atsitiktinio perdozavimo.

Naujagimiai ir kūdikiai

Optimark vaikams iki dviejų metų amžiaus skirti negalima. Saugumas ir veiksmingumas šioje amžiaus grupėje tirti nebuvo.

Senyvo amžiaus pacientai

Kadangi senyvo amžiaus žmonių gadoversetamido inkstų klirensas gali būti sutrikęs, todėl 65 metų amžiaus ir vyresnius pacientus labai svarbu ištirti dėl inkstų funkcijos sutrikimo.

Natris

Šio vaisto iki 17 ml dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t.y. jis beveik neturi reikšmės. 10 ml ir 15 ml švirkštuose yra mažiau kaip 1 mmol natrio, t.y. jis beveik neturi reikšmės.

Didesnėse dozėse yra 1 mmol natrio ar daugiau; į tai būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

Užpildytas švirkštas

20 ml tirpalo yra 28,75 mg natrio.

30 ml tirpalo yra 43,13 mg natrio.

Flakonas

20 ml tirpalo yra 28,75 mg natrio.

Geležies ir cinko kiekis serume

Turi būti imamasi atsargumo priemonių, kadangi klinikinių tyrimų metu buvo stebėtas laikinas geležies ir cinko kiekio sumažėjimas kraujyje. To klinikinė reikšmė nežinoma.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta.

Optimark sąveikauja tiriant kalcio kiekio serume matavimo metodu, naudojant ortokrezolftaleino kompleksono (OCP) kolorimetrinį metodą. Tačiau gadoversetamido skyrimas nesukelia tikrojo kalcio kiekio sumažėjimo serume. Skyrus gadoversetamidą OCP metodas rodo klaidingai žemą kalcio kiekį plazmoje. Matavimo artefakto apimtis yra proporcinga gadoversetamido koncentracijai kraujyje ir pacientams su normaliu inkstų klirensu tikslios vertės gali būti gaunamos maždaug po 90 minučių po injekcijos. Pacientams su sutrikusia inkstų funkcija gadoversetamido klirensas bus sumažėjęs ir poveikis kalcio nustatymui OCP metodu bus ilgesnis. Gadoversetamidas neveikia kitų kalcio matavimo serume metodų, tokių kaip arsenazo III kolorimetrinis metodas, atominė absorbcijos spektroskopija ir indukciniu būdu sujungtos plazminės masės spektroskopija.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie gadoversetamido vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus

žmogui yra nežinomas. Optimark nėštumo metu vartoti negalima, nebent moters klinikinė būklė yra tokia, kad būtina vartoti gadoversetamidą.

Žindymas

Nežinoma, ar gadoversetamidas išsiskiria į motinos pieną. Nėra pakankamai informacijos apie tai, ar gadoversetamidas išsiskiria į gyvūnų pieną. Pavojaus žindomiems vaikams negalima atmesti. Žindymą reikia nutraukti ne mažiau kaip 24 valandoms po Optimark pavartojimo.

Vaisingumas

Įprastų toksinio poveikio reprodukcijai ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Klinikinių poveikio vaisingumui tyrimų neatlikta.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Optimark gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

Ambulatoriniai pacientai vairuodami ar valdydami mechanizmus turėtų prisiminti, kad nedažnai (nuo

≥1/1 000 iki <1/100) gali pasireikšti ūminis svaigulys (žr. 4.8 skyrių).

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Dauguma nepageidaujamų reakcijų buvo lengvos ar vidutinio sunkumo bei laikinos. Dažniausios nepageidaujamos reakcijos buvo skonio sutrikimas, karščio pojūtis, galvos skausmas ir svaigulys. Dauguma nepageidaujamų poveikių, stebėtų po gadoversetamido pavartojimo, buvo nervų sistemos nepageidaujami poveikiai, taip pat bendros nepageidaujamos reakcijos, virškinimo trakto sutrikimai ir (arba) odos ir poodinio audinio sutrikimai.

Pastebėtos sunkios nepageidaujamos reakcijos, tarp jų anafilaksinės reakcijos, širdies ir kraujagyslių sistemos reakcijos ir alerginiai kvėpavimo sistemos sutrikimai. Gydymas turi būti simptominis ir sunkios nepageidaujamos reakcijos atveju turi būti lengvai prieinami būtini vaistiniai preparatai ir skubios medicininės pagalbos įranga.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas

Toliau pateiktos nepageidaujamos reakcijos pastebėtos klinikiniuose tyrimuose ir po gadoversetamido pateikimo į rinką. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujami poveikiai pateikti mažėjančio sunkumo tvarka.

Organų sistemų

Dažni (nuo

Nedažni (nuo ≥1/1 000 iki

Reti

Labai reti

Dažnis nežinomas

klasės (MedDRA)

≥1/100 iki

<1/100)

(nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000)

(<1/10 000)

 

 

<1/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imuninės sistemos

 

Anafilaksinė reakcija

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metabolizmo ir

 

 

Sumažėjęs apetitas

 

 

mitybos sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psichikos sutrikimai

 

 

Nerimas, miego sutrikimas, sumišimas

 

 

 

 

ir sutrikusi orientacija

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvos

 

 

 

 

Nervų sistemos

skausmai,

Galvos svaigimas, hipestezija,

Traukuliai, tremoras, mieguistumas,

Sinkopė

 

sutrikimai

skonio jutimo

parestezija, parosmija

deginimo pojūtis

 

 

 

 

sutrikimas

 

 

 

 

Akių

 

 

Voko paraudimas, akies skausmas,

 

 

 

 

sutrikęs regėjimas, konjunktyvitas, akių

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

hiperemija

 

 

 

 

 

 

 

Ausų ir labirintų

 

 

Spengimas, galvos svaigulys

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Širdies plakimo pojūtis, pirmo laipsnio

 

 

Širdies sutrikimai

 

 

AV blokada, ekstrasistolės,

 

 

 

 

 

tachikardija, aritmija

 

 

Kraujagyslių

 

Veido ir kaklo paraudimas

Hipotenzija, hipertenzija

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvėpavimo

 

 

Dusulys, disfonija, rinorėja, gerklės

 

 

sistemos, krūtinės

 

Nosies užgulimas, gerklės

užgulimas, bronchų spazmas, kosulys,

 

 

ląstos ir tarpuplaučio

 

sudirginimas

gerklų / ryklės edema, faringitas,

 

 

sutrikimai

 

 

rinitas, čiaudulys

 

 

Virškinimo trakto

 

Pykinimas, viduriavimas

Padidėjęs seilėtekis, pilvo skausmas,

Vėmimas

 

sutrikimai

 

vidurių užkietėjimas, burnos sausumas

 

 

 

 

 

 

Odos ir poodinio

 

Niežulys, bėrimas

Dilgėlinė, šaltas prakaitas, eritema,

Periorbitinė edema

Nefrogeninė

 

 

sisteminė fibrozė

audinio sutrikimai

 

padidėjęs prakaitavimas

 

 

 

 

(NSF)

 

 

 

 

 

Organų sistemų

Dažni (nuo

Nedažni (nuo ≥1/1 000 iki

Reti

Labai reti

Dažnis nežinomas

klasės (MedDRA)

≥1/100 iki

<1/100)

(nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000)

(<1/10 000)

 

 

<1/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkstų ir šlapimo

 

 

Padidėjęs kreatinino kiekis kraujyje,

 

 

takų sutrikimai

 

 

hematurija

 

 

 

 

Diskomfortas krūtinės ląstoje,

Šalčio krėtimas, skausmas, veido

 

 

Bendrieji sutrikimai

 

skausmas krūtinės ląstoje,

edema, asteninės būklės, įskaitant

 

 

ir vartojimo vietos

Karščio pojūtis

šalčio pojūtis (įskaitant

asteniją, nuovargį ir bendrą

 

 

pažeidimai

 

periferinį šalimą), vartojimo

negalavimą, karščiavimas, periferinė

 

 

 

 

vietos reakcijos

edema, bendra bloga savijauta

 

 

 

 

 

Padidėjęs ALT kiekis, nenormalus

Elektrokardiogramoje

 

 

 

Nenormalus kalcio kiekis

šlapimo tyrimas, nenormalus elektrolitų

pailgėjęs QT

 

Tyrimai

 

kiekis šlapime, albuminas šlapime,

 

 

 

kraujyje

 

 

 

 

padidėjęs KFK kiekis, sumažėjęs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemoglobino kiekis

 

 

Pasireiškė vietinės reakcijos injekcijos vietoje, kurios gali sąlygoti vietinio sudirginimo tipo reakcijas.

Pastebėti nefrogeninės sisteminės fibrozės (NSF) atvejai, vartojant Optimark (žr. 4.4 skyrių). Skiriant kai kurias gadolinio turinčias kontrastines medžiagas pacientams, kuriems kitais atvejais nefrogeninės sisteminės fibrozės simptomų ar požymių nebuvo, nustatyti su gadoliniu susijusių odos plokštelių su histologiniu tyrimu patvirtintomis sklerozinėmis plokštelėmis atvejai.

Vaikų populiacija

Optimark buvo tirtas 2 metų ir vyresnių vaikų populiacijoje; nustatytas saugumo pobūdis buvo panašus kaip ir suaugusiųjų populiacijoje.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Gadoversetamidas tyrimų metu žmonėms buvo skiriamas dozėmis iki 700 mikromol/kg (septynis kartus didesnė dozė už terapinę). Perdozavimo klinikinių pasekmių nenustatyta. Ūmaus apsinuodijimo simptomai pacientams su normalia inkstų funkcija mažai tikėtini. Optimark galima pašalinti atliekant hemodializę. Tačiau neįrodyta, kad hemodializės atlikimas tinka, jei norima apsisaugoti nuo nefrogeninės sisteminės fibrozės (NSF).

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: MRT kontrastinė medžiaga, ATC kodas: V08CA06

Gadoversetamidas yra sudarytas iš gadolinio turinčio chelato, kuris turi paramagnetines savybes ir yra atsakingas už MRT kontrastą sustiprinantį poveikį, ir ligando versetamido.

MRT kontrastinės medžiagos tikslas yra sužadinti signalo intensyvumo pakitimus pažeidimo vietoje, taip palengvinant pažeidimo išskyrimą iš normalių aplinkinių struktūrų. Taigi, kontrastinės medžiagos naudojimas gali sumažinti pažeidimo aptikimo ir stebėjimo slenkstį. Gadolinio turinčios MRT kontrastinės medžiagos (gadolinio chelatai) yra sukurtos netiesiogiai veikti vietinėje magnetinėje aplinkoje keičiant protonų T1 (sukinio-tinklelio) ir T2 (sukinio-sukinio) relaksacijos laikus - esant

įprastai 100 mikromol/kg koncentracijai dominuoja T1 sutrumpėjimas, o T2 sutrumpėjimas nėra ryškus, naudojant T1 nulemtas sekas.

Gadoversetamidas, ekstraląstelinis gadolinio chelatas, po skyrimo į veną, greitai pasiskirsto ekstraląsteliniame skystyje (tarpe) ir daugiausia šalinamas glomerulų filtracijos būdu.

Dėl šių charakteristikų vaizdo gavimo laikas po kontrasto sušvirkštimo yra labai svarbus gaunant kepenų vaizdą. Tiriant metastazes kepenyse, signalo skirtumas tarp naviko ir aplinkinio kepenų audinio reikšmingai pagerėja per pirmąsias 90 sekundžių po ekstraląstelinės gadolinio kontrastinės medžiagos skyrimo. Dėl to greitas vaizdo sekų gavimas turi būti pradėtas per 20 sekundžių po kontrastinės medžiagos boliusinės injekcijos, kai medžiaga yra daugiausiai kepenų arterijose ir tuomet pakartotinai po 60 sekundžių po injekcijos, vartų venos fazės metu. Kadangi kepenų arterija ir vartų venos sistema yra atsakinga už atitinkamai maždaug 20% ir 80% kepenų kraujo tiekimo, ankstyvesni (kepenų arterijos fazė) vaizdai pateikia ryškiausius hipervaskuliarizuotų pažeidimų vaizdus, o vartų venos fazės vaizdai yra naudingi išryškinti hipovaskuliarizuotiems pažeidimams (dauguma metastatinių pažeidimų yra santykinai hipovaskuliarizuoti ir yra geriau stebimi vartų venos fazės metu, tai galima stebėti kaip mažesnio signalo intensyvumo židinius, lyginant su ryškiai kontrastu sustiprintomis kepenimis). Jei vaizdo gavimas yra pavėlinamas daugiau nei 3 minutes, hipo- ir

hipervaskuliarizuotų pažeidimų ryškumas gali sumažėti dėl kontrastinės medžiagos difuzijos į tiek kepenų parenchimos, tiek pažeidimo (pvz., metastazės) intersticinį tarpą, dėl ko pažeidimas tampa vienodo intensyvumo su normalia kepenų parenchima. Atidėti pokontrastiniai ar išlyginimo vaizdai (> 5 minutės po dozės skyrimo) pagelbėja pažeidimo apibūdinimui, pvz., metastazės centras gali kaupti kontrastą pažeidimo intersticiniame tarpe ir tapti didesnio intensyvumo nei normalios kepenys.

Šis sustiprinimo kontrastu pobūdžio skirtumas yra naudingas atliekant diferencinę diagnostiką remiantis pažeidimo apibūdinimu ir diagnostiniu patikimumu.

Smegenų navikų sustiprinimas naudojant gadolinio (ar jodo) turinčias kontrastines medžiagas priklauso nuo perėjimo per hematoencefalinį barjerą (HEB). Dėl to šios medžiagos buvo laikomos pakitusio HEB pralaidumo žymenimis. Esant pažeistam HEB gadoversetamido molekulės difunduoja į intersticinį tarpą, taip sukeldamos būdingą paramagnetinį poveikį T1 ir T2 vaizduose. Bendrai imant, MRT metu skiriama standartinė klinikinė 100 mikromol/kg kontrasto dozė reikšminagi pagerina pažeidimų nustatymą, jautrumą ir diagnostinį tikslumą.

5.2Farmakokinetinės savybės

Pasiskirstymas

Gadoversetamido farmakokinetika yra dviejų dalių atviro modelio. Esant 100 mikromol/kg dozei vidutinis pasiskirstymo pusinis laikas sveikiems asmenims, apskaičiuotas liekanų metodu, ištyrus 12 sveikų savanorių yra 13,3 ± 6,8 min. Vidutinis pasiskirstymo tūris esant 100 mikromol/kg dozei pacientams su normalia inkstų funkcija (tame tarpe sveiki asmenys ir pacientai su CNS ar kepenų patologija) buvo 158,7 ± 29,0 iki 214,3 (ribos 116,4 - 295,0) ml/kg. Šis pasiskirstymo tūris (apytiksliai 10-15 l esant 70 kg kūno svoriui) yra pastovus vaistiniam preparatui, kuris pasiskirsto tarpląsteliniame skystyje. Dozės lygis neturėjo jokio pastovaus poveikio pasiskirstymo tūriui nė viename atliktame tyrime. Gadoversetamidas in vitro nesijungia su baltymais.

Eliminacija

Pusinės eliminacijos laikas esant 100 mikromol/kg dozei svyruoja tarp 1,49 ± 0,15 val. sveikiems savanoriams ir 2,11 ± 0,62 val. pacientams su normalia inkstų funkcija (tame tarpe sveikiems asmenims ir pacientams su CNS ar kepenų patologija).

Vidutinis gadoversetamido plazmos klirensas sveikiems asmenims (111,0 ± 14,1 ml/min/1,73m² KPP) beveik nesiskiria nuo vidutinio inkstų klirenso. Panašūs rezultatai buvo gauti sveikiems asmenims ir pacientams su įvairiais kepenų, CNS ir inkstų sutrikimais, kur gadoversetamido inkstų klirensas buvo apytiksliai 95% bendro plazmos klirenso. Tokie rezultatai (inkstų klirenso ir bendro plazmos klirenso santykis artimas 1) rodo, kad gadoversetamidas yra daugiausiai šalinamas per inkstus.

Jokio sisteminio skirtumo jokiam kinetiniam parametrui priklausomai nuo dozės lygio (100 - 700 mikromol/kg) nebuvo. Dėl to šiose dozės ribose gadoversetamido kinetika yra linijinė.

Metabolizmas

Didžioji dozės dalis aptinkama šlapime nepakitusi, taigi, reikšmingo gadoversetamido metabolizmo žmonių organizme nevyksta.

Specifinės populiacijos

Lyties poveikis:

Dviejuose farmakokinetikos tyrimuose dalyvavo suaugę vyrai ir moterys. Jokių reikšmingų farmakokinetikos skirtumų priklausomai nuo lyties stebėta nebuvo.

Amžiaus poveikis:

Koregavus pagal kūno svorį, bendras gadoversetamido organizmo klirensas yra didesnis 2-11 metų amžiaus grupėje (143 ± 27,9 ml/val/kg), nei stebėtas 12-18 metų amžiaus grupėje(117 ± 26,1 ml/val/kg) ir dviejose suaugusiųjų populiacijose (atitinkamai 82,1 ± 16,8 ir 56,5 ± 9,7 ml/val/kg 19 – 64 metų ir ≥ 65 metų amžiaus grupėse).

Pusinis eliminacijos laikas 2-11 ir 12-18 metų amžiaus grupėse (atitinkamai 1,4 ± 0,3 ir 1,6± 0,3 h-1) yra trumpesnis nei stebėtas dviejose suaugusiųjų populiacijose (atitinkamai 1,9 ± 0,5 ir 2,5± 0,5 h-1 19

– 64 metų ir ≥ 65 metų amžiaus grupėse). Vyresnio amžiaus pacientų, kuriems buvo tirta farmakokinetika, skaičius buvo ribotas (virš 65 metų amžiaus, N = 3).

Inkstų funkcijos nepakankamumo poveikis

Gadoversetamido plazmos kiekiai, blogėjant inkstų funkcijai, didėja linijiniu būdu; pacientams su sunkiu inkstų funkcijos nepakankamumu (KrKl < 30 ml/min) tai sąlygoja net šešis kartus sumažėjusį gadoversetamido klirensą ir atitinkamai šešis kartu padidėjusį AUC ir t1/2. Kadangi gadoversetamidas yra skiriamas tik vienkartine doze, tai sąlygos ilgesnę ir didesnę ekspoziciją ribotą laiką. Nepaisant to po 72 valandų net ir pacientams su sunkiu inkstų nepakankamumu beveik visa dozė yra aptinkama šlapime, sveikų žmonių populiacijoje paskirtos 500 mikromol/kg dozės poveikio saugumui neturėjo. Nepaisant to, dėl paminėtų NSF atvejų, kurie gali būti susiję su inkstų funkcijos nepakankamumu skiriant kitas gadolinio turinčias kontrastines medžiagas ar gadoversetamidą, Optimark skirti šiems pacientams negalima.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įvertinus įprastinių ikiklinikinių farmakologinio saugumo tyrimų duomenis, buvo nustatyta, kad vaistas žmogui ūmaus toksinio poveikio, toksinio poveikio reprodukcijai, vietinės tolerancijos, antigeniškumo ir genotoksinio poveikio neturi. Kancerogeninio poveikio tyrimų neatlikta.

Kartotinos dozės toksinio poveikio tyrimai su žiurkėmis ir šunimis parodė vakuolizaciją tubulinėse inkstų ląstelėse bei įrodė šio poveikio grįžtamumą. Funkcijos pablogėjimo nebuvo stebėta.

Optimark eliminacija jaunesniems kaip 3 mėnesių šunims dėl nesubrendusios inkstų funkcijos buvo labai uždelsta, tai sąlygojo didelę Optimark sisteminę ekspoziciją. Nuo vienos savaitės amžiaus iki subrendimo kas savaitę skiriant dozes, nuo dviejų iki dvidešimties kartų viršijančias klinikinę dozę, nustatyta pernelyg didelė audinių mineralizacija, kuri sukėlė vietinį poveikį, pvz., opinį dermatitą, pablogėjusią kraujo apytaką ir kepenų disfunkciją.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Versetamidas

Kalcio hidroksidas

Kalcio chloridas dihidratas

Natrio hidroksidas ir (arba) druskos rūgštis pH sureguliavimui.

Injekcinis vanduo.

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl Optimark maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

Cheminis ir fizinis stabilumas buvo nustatytas 24 valandoms, esant iki 25 oC temperatūrai. Mikrobiologiniu požiūriu, atidarius preparatas turi būti sunaudotas iš karto. Jei nesunaudojamas iš karto, laikymo trukmė vartojimo metu ir laikymo sąlygos prieš vartojimą yra vartotojo atsakomybėje.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Užpildytas švirkštas

Švirkštus laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Flakonas

Flakonus laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Pirmą kartą atidaryto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Užpildytas švirkštas

Optimark yra tiekiamas užpildytuose švirkštuose, pagamintuose iš polipropileno. Švirkšto galiuko dangtelis ir pistonas yra pagaminti iš bromobutilo gumos.

Pakuočių dydžiai:

1 x 10 ml

10 x 10 ml

1 x 15 ml

10 x 15 ml

1 x 20 ml

10 x 20 ml

1 x 30 ml

10 x 30 ml

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Flakonas

Optimark yra tiekiamas flakonuose, pagamintuose iš bespalvio atsparaus borosilikato stiklo (EP I tipas). Flakonai yra užkimšti bromobutilo gumos kamščiais, aliumininiais dangtelių sandarikliais ir plastikiniais atlenkiamais dangteliais.

Pakuočių dydžiai:

1 x 10 ml

10 x 10 ml

1 x 15 ml

10 x 15 ml

1 x 20 ml

10 x 20 ml

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Optimark skirtas tik vienkartiniam naudojimui; bet kokia nesunaudota dalis turi būti išmetama.

Nenaudokite tirpalo, jei jo spalva pakitusi arba yra nuosėdų. Jei naudojama ne vienkartinė įranga, turi būti elgiamasi itin kruopščiai, kad būtų apsaugota nuo užteršimo valymo priemonėmis.

Užpildytas švirkštas

Užpildyti švirkštai:

Surinkimas ir apžiūrėjimas

Apžiūrėkite švirkštą dėl pratekėjimo požymių. Nenaudokite, jei yra pratekėjimas.

Po stūmoklio prisukimo prie švirkšto pistono, labai svarbu pasukti stūmoklį papildomą ½ apsisukimo, kad pilkas pistonas suktųsi laisvai.

Prieš naudojant švirkštą, nusukite pilką galiuko dangtelį ir išmeskite. Švirkštas dabar paruoštas adatos ar infuzijos sistemos prijungimui.

Po naudojimo išmeskite švirkštą ir nesunaudotą tirpalo dalį.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Nuplėšiamą užpildytų švirkštų žymėjimo etiketę reikia priklijuoti paciento ligos istorijoje, kad įrašas apie panaudotą gadolinio kontrastinę medžiagą būtų tikslus. Taip pat reikia įrašyti, kokia dozė buvo panaudota.

Jei naudojamos elektroninės paciento ligos istorijos, į paciento ligos istoriją reikia įrašyti preparato pavadinimą, serijos numerį ir dozę.

Flakonas

Optimark pritraukiamas į švirkštą ir suvartojamas iš karto.

Preparatas prieš vartojimą turi būti apžiūrimas, įsitikinant, kad visos kietos dalelės ištirpusios ir kad talpyklė bei uždoris nepažeisti. Jei lieka nuosėdų, flakoną reikia išmesti.

Po naudojimo išmeskite švirkštą ir nesunaudotą tirpalo dalį.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Nuplėšiamą flakonų žymėjimo etiketę reikia priklijuoti paciento ligos istorijoje, kad įrašas apie panaudotą gadolinio kontrastinę medžiagą būtų tikslus. Taip pat reikia įrašyti, kokia dozė buvo panaudota. Jei naudojamos elektroninės paciento ligos istorijos, į paciento ligos istoriją reikia įrašyti preparato pavadinimą, serijos numerį ir dozę.

7.REGISTRUOTOJAS

Guerbet

15, rue des Vanesses 93420 Villepinte

Prancūzija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

Užpildytas švirkštas

1 x 10 ml: EU/1/07/398/007

10 x 10 ml: EU/1/07/398/008

1 x 15 ml: EU/1/07/398/009

10 x 15 ml: EU/1/07/398/010

1 x 20 ml: EU/1/07/398/011

10 x 20 ml: EU/1/07/398/012

1 x 30 ml: EU/1/07/398/013

10 x 30 ml EU/1/07/398/014

Flakonas

1 x 10 ml: EU/1/07/398/001

10 x 10 ml: EU/1/07/398/002

1 x 15 ml: EU/1/07/398/003

10 x 15 ml: EU/1/07/398/004

1 x 20 ml: EU/1/07/398/005

10 x 20 ml: EU/1/07/398/006

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2007 m. liepos mėn. 23 d.

Paskutinio perregistravimo data 2012 m. birželio 15 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai