Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orphacol (cholic acid) – Preparato charakteristikų santrauka - A05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasOrphacol
ATC kodasA05AA03
Sudėtischolic acid
GamintojasLaboratoires CTRS

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Orphacol 50 mg kietos kapsulės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kapsulėje yra 50 mg cholio rūgšties.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas: laktozė (vienoje kapsulėje – 145,79 mg).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Kieta kapsulė (kapsulė).

Pailga, matinė, mėlynos ir baltos spalvos kapsulė.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Orphacol gydomi kūdikiai, vaikai ir paaugliai nuo 1 mėn. iki 18 metų ir suaugusieji, kurie dėl 3β- hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės ar 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumo turi įgimtų pirminės tulžies rūgšties sintezės sutrikimų.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą gali pradėti ir stebėti tik patyręs gastroenterologas/hepatologas arba, gydant vaikus, vaikų gastroenterologas/hepatologas.

Jeigu taikant cholio rūgšties monoterapiją, terapinis poveikis išlieka nepakankamas, reikėtų apsvarstyti kitas gydymo galimybes (žr. 4.4 skyrių). Pacientų būklę reikėtų tikrinti tokia tvarka: pirmaisiais metais – kas 3 mėnesius, vėlesnius trejus metus – kas 6 mėnesius, o vėliau – kasmet (žr. toliau).

Dozavimas

Kiekvienam pacientui skiriamą preparato dozę būtina koreguoti specializuotame skyriuje, atsižvelgiant į kraujyje ir (arba) šlapime esančios tulžies rūgšties chromatografines charakteristikas.

3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės trūkumas

Kūdikiams, vaikams, paaugliams ir suaugusiems skiriamo preparato paros dozė svyruoja nuo 5 iki 15 mg/kg. Visų amžiaus grupių pacientams skiriama mažiausia preparato dozė yra 50 mg, ir dozė koreguojama po 50 mg. Suaugusiesiems skiriama paros dozė neturėtų viršyti 500 mg.

4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumas

Kūdikiams, vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems skiriama preparato paros dozė svyruoja nuo 5 iki 15 mg/kg. Visose amžiaus grupėse mažiausiai dozė yra 50 mg. ir preparato dozė koreguojama po 50 mg. Suaugusiesiems skiriama paros dozė neturėtų viršyti 500 mg.

Paros dozę (jeigu ją sudaro daugiau kaip viena kapsulė) galima padalyti į kelias dalis, siekiant imituoti nepertraukiamą cholio rūgšties gamybą organizme ir sumažinti vienu kartu išgeriamų kapsulių skaičių.

Pradedant terapiją ir koreguojant preparato dozę reikėtų intensyviai (pirmaisiais metais – bent kas tris mėnesius, antraisiais metais – kas šešis mėnesius) stebėti tulžies rūgščių koncentraciją kraujo serume ir (arba) šlapime, naudojant tinkamus analizės metodus. Reikėtų nustatyti anomalių tulžies rūgščių metabolitų, sintetinamų esant 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės trūkumui (3β, 7α-dihidroksi- ir 3β, 7α, 12α-trihidroksi-5-cholio rūgščių) arba 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumui (3-okso-7α- hidroksi- ir 3-okso-7α, 12α-dihidroksi-4-cholio rūgščių), koncentraciją. Kiekvieno tyrimo metu reikėtų apsvarstyti, ar nereikėtų koreguoti preparato dozės. Reikėtų pasirinkti mažiausią cholio rūgšties dozę, kurią vartojant veiksmingai kuo labiau sumažėtų tulžies rūgščių metabolitų.

Pradedant gydymą Orphacol, pacientus, kurie anksčiau gydyti kitomis tulžies rūgštimis arba kitais cholio rūgšties preparatais, reikėtų tokiu pat būdu atidžiai stebėti. Atsižvelgiant į rezultatus, reikėtų koreguoti preparato dozę, kaip aprašyta pirmiau.

Kepenų veiklos parametrus taip pat reikėtų stebėti (geriau dažniau nei tulžies rūgščių koncentraciją kraujo serume ir (arba) šlapime). Tuo pat metu padidėjusi gama gliutamiltransferazės (GGT) ir alanino aminotransferazės (ALT) koncentracija kraujo serume ir (arba) normos ribas viršijanti tulžies rūgščių koncentracija kraujo serume gali būti perdozavimo požymis. Pradedant gydymą cholio rūgštimi, kartais laikinai padidėja transaminazių koncentracija; jeigu GGT koncentracija nepadidėjusi ir tulžies rūgščių koncentracija kraujo serume mažėja arba atitinka normos ribas, preparato dozės nereikia mažinti.

Pradėjus gydymą, ne rečiau kaip kasmet reikėtų matuoti tulžies rūgščių koncentraciją kraujo serume ir (arba) šlapime (naudojant tinkamus analizės metodus) ir kepenų veiklos parametrus ir, atsižvelgiant į rezultatus, koreguoti preparato dozę. Papildomus arba dažnesnius tyrimus reikėtų atlikti stebint terapijos poveikį paciento spartaus augimo laikotarpiu, pacientui sergant kitomis ligomis ir nėštumo laikotarpiu (žr. 4.6 skyrių).

Specialios populiacijos

Vyresnio amžiaus žmonėms (nuo 65 metų)

Vyresnio amžiaus pacientų gydymo patirties nėra. Cholio rūgšties dozę reikėtų koreguoti individualiai.

Inkstų veiklos sutrikimas

Duomenų apie inkstų veiklos sutrikimų turinčius pacientus nėra. Cholio rūgšties dozę reikėtų koreguoti individualiai.

Kepenų veiklos sutrikimas

Duomenų apie pacientus, kuriems nustatytas lengvas arba sunkus kepenų veiklos sutrikimas, susijęs su 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės ar 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumu, nedaug. Manoma, kad nustatant diagnozę, pacientams turėtų būti nustatytas tam tikro laipsnio kepenų veiklos sutrikimas, kuris cholio rūgšties terapijos metu pagerėja. Cholio rūgšties dozę reikėtų koreguoti individualiai.

Pacientų, kuriems nustatytas ne 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės ar 4-3-oksosteroid-5β- reduktazės trūkumo sukeliamas kepenų veiklos sutrikimas, gydymo patirties nėra, todėl negalima pateikti

rekomendacijų dėl preparato dozavimo. Kepenų veiklos sutrikimų turinčius pacientus reikėtų atidžiai stebėti.

Šeiminė hipertrigliceridemija

Manoma, kad pacientų, kuriems pirmą kartą nustatoma šeiminė hipertrigliceridemija arba kurių šeimos nariai sirgo ar serga šeimine hipertrigliceridemija, žarnynas turėtų prastai absorbuoti cholio rūgštį. Šeimine hipertrigliceridemija sergantiems pacientams skiriamą cholio rūgšties dozę reikės nustatyti ir koreguoti taip, kaip aprašyta, tačiau jiems gali prireikti skirti didesnę preparato dozę, gerokai viršijančią suaugusiems pacientams skiriamą didžiausią 500 mg paros dozę, kuri bus saugi.

Vaikams

Cholio rūgšties terapija taikoma kūdikiams nuo vieno mėn. bei vaikams ir paaugliams. Rekomendacijos dėl preparato dozavimo pateikiamos atsižvelgiant į tai, kaip preparatas vartojamas šioje populiacijoje. Kūdikiams nuo 1 mėn. iki 2 metų, vaikams ir paaugliams skiriama preparato paros dozė svyruoja nuo 5 iki 15 mg/kg ir ją būtina koreguoti individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno paciento duomenis.

Vartojimo metodas

Orphacol kapsules būtina vartoti su maistu maždaug tuo pačiu metu kiekvieną dieną, ryte ir (arba) vakare. Preparatą vartojant valgio metu, gali padidėti cholio rūgšties biologinis įsisavinamumas ir pagerėti preparato toleravimas. Reguliarus preparato vartojimas nustatytu laiku padeda pacientui arba slaugytojui laikytis gydymo nurodymų. Kapsulę reikia nuryti visą, nekramčius, užsigeriant vandeniu.

Šiuo preparatu gydant kūdikius ir vaikus, kurie negali nuryti kapsulių, kapsules galima atidaryti ir jų turinį sumaišyti su kūdikių pieno mišiniu arba sultimis. Daugiau informacijos pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas cholio rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Cholio rūgšties negalima vartoti kartu su fenobarbitaliu (žr. 4.5 skyrių).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jeigu per 3 mėn. nuo gydymo cholio rūgštimi pradžios kepenų ląstelių veikla nepagerėja (nustatoma matuojant protrombino laiką), gydymą cholio rūgštimi reikėtų nutraukti. Reikėtų stebėti, ar tuo pat metu nemažėja bendra tulžies rūgščių koncentracija šlapime. Esant aiškiems sunkaus kepenų nepakankamumo požymiams, gydymą preparatu reikėtų nutraukti dar anksčiau.

Šeiminė hipertrigliceridemija

Pacientų, kuriems pirmą kartą nustatoma šeiminė hipertrigliceridemija arba kurių šeimos nariai sirgo arba serga šeimine hipertrigliceridemija, žarnynas gali prastai absorbuoti cholio rūgštį. Tokiems pacientams skiriamą cholio rūgšties dozę reikėtų nustatyti ir koreguoti taip, kaip aprašyta, tačiau jiems gali prireikti skirti didesnę preparato dozę, gerokai viršijančią suaugusiems pacientams skiriamą didžiausią 500 mg paros dozę.

Pagalbinės medžiagos

Orphacol kapsulėse yra laktozės. Pacientams, kuriem nustatyti reti paveldimi sutrikimai – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės trūkumas arba gliukozės ir galaktozės absorbcijos sutrikimas, šio vaistinio preparato negalima vartoti.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Fenobarbitalis slopina cholio rūgšties veikimą. Cholio rūgštimi gydomiems pacientams, kuriems nustatytas 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės ar 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumas, fenobarbitalio vartoti negalima (žr. 4.3 skyrių). Jiems reikėtų vartoti pakaitines gydymo priemones.

Ciklosporinas keičia cholio rūgšties farmakokinetines savybes – slopindamas tulžies rūgščių įsisavinimą kepenyse ir jų sekreciją kepenyse, tulžies pūslėje ir latakuose – ir jos farmakodinamines savybes – slopindamas cholesterolio 7α-hidroksilazę. Šių medžiagų geriau nevartoti kartu. Jeigu kartu su cholio rūgštimi būtina vartoti ciklosporiną, reikėtų atidžiai stebėti tulžies rūgščių koncentraciją kraujo serume ir šlapime ir atsižvelgiant į rezultatus, koreguoti cholio rūgšties dozę.

Tulžies rūgščių sekvestrantai (cholestiraminas, kolestipolis, kolesevelamas) ir kai kurie antacidai (pvz., aliuminio hidroksidas) suriša tulžies rūgštis ir lemia jų pasišalinimą iš organizmo. Manoma, kad vartojant šiuos vaistinius preparatus mažėja cholio rūgšties poveikis. Tulžies rūgščių sekvestrantų ar antacidų dozę ir cholio rūgšties dozę būtina vartoti atskirai 5 val. intervalu, nepaisant to, kuris vaistinis preparatas vartojamas pirma.

Maisto poveikis cholio rūgšties biologiniam įsisavinamumui neištirtas. Cholio rūgštį vartojant valgio metu, teoriškai gali padidėti jos biologinis įsisavinamumas ir pagerėti preparato toleravimas.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys

Cholio rūgštimi gydomoms vaisingo amžiaus moterims ar jų partneriams naudoti kontracepcijos priemones nebūtina. Vos tik įtarusios, kad pastojo, vaisingo amžiaus moterys turėtų atlikti nėštumo tyrimą.

Nėštumas

Duomenų apie cholio rūgšties vartojimą nėštumo metu (mažiau kaip 20 nėštumo baigčių atvejai) nepakanka.

Preparatą vartojusioms nėščiosioms nepageidaujamų reakcijų į cholio rūgštį nenustatyta, ir jos pagimdė normalius, sveikus vaikus. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė (žr. 5.3 skyrių).

Itin svarbu, kad nėščiosios tęstų joms paskirtą terapiją nėštumo laikotarpiu. Atsargumo labui nėščiąsias ir jų negimusius vaikus reikėtų atidžiai stebėti.

Žindymas

Cholio rūgštis ir jos metabolitai išsiskiria į motinos pieną, bet skiriant Orphacol terapines dozes, kokio nors poveikio žindomiems naujagimiams/kūdikiams nesitikima. Orphacol gali būti vartojamas žindymo metu.

Vaisingumas

Duomenų apie cholio rūgšties poveikį vaisingumui nėra. Skiriant terapines preparato dozes, poveikio vaisingumui nesitikima.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Cholio rūgštis gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Lentelėje toliau pateikiamas literatūroje aprašomų cholio rūgštimi gydomiems pacientams pasireiškiančių nepageidaujamų reakcijų sąrašas. Šių reakcijų dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Virškinimo trakto sutrikimai

viduriavimas

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

padidėjusi transaminazių koncentracija

 

tulžies pūslės akmenys

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

niežulys

Gydymo Orphacol laikotarpiu pacientams pasireiškė niežulys ir (arba) jie pradėjo viduriuoti. Sumažinus preparato dozę, šios reakcijos susilpnėjo ir jos leidžia manyti, kad preparato galėjo būti perdozuota. Pacientus, kurie jaučia niežulį ir (arba) nuolat viduriuoja, reikėtų ištirti dėl galima perdozavimo, atliekant tulžies rūgščių koncentracijos kraujo serume ir (arba) šlapime tyrimą (žr. 4.9 skyrių).

Tulžies pūslės akmenų nustatyta pacientams, kuriems taikyta ilgalaikė terapija.

Vaikai

Daugiausia pateikiamos saugumo informacijos sukaupta gydant vaikus. Turimos literatūros nepakanka, kad būtų galima įvertinti, kuo skiriasi cholio rūgšties saugumas įvairių vaikų amžiaus grupių pacientams arba vaikams ir suaugusiesiems.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Gauta pranešimų apie kelis simptominio perdozavimo, įskaitant atsitiktinį perdozavimą, epizodus. Iš klinikinių požymių perdozavus preparato pasireiškė tik niežulys ir viduriavimas. Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta padidėjusi GGT transaminazių ir tulžies rūgščių koncentracija kraujo serume. Sumažinus preparato dozę, klinikiniai požymiai išnyko ir laboratoriniai parametrai normalizavosi.

Atsitiktinai perdozavus preparato, susinormalizavus klinikiniams požymiais ir (arba) nuo normos nukrypusiems biologiniams rodikliams, gydymą rekomenduojama preparato doze reikėtų tęsti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: Tulžies ir kepenų terapija, tulžies rūgščių preparatai, ATC kodas: A05AA03

Cholio rūgštis yra žmogaus organizme dominuojanti pirminė tulžies rūgštis. Pacientų, kuriems nustatytas įgimtas 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės ir 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumas, organizme pirminių tulžies rūgščių biosintezė yra ne tokia aktyvi arba ji visai nevyksta. Abi įgimtos ligos yra itin retos: Europoje 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės trūkumas nustatomas 3–5 pacientams 10 mln. gyventojų, o pacientų, kurių organizme trūksta 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės, yra dešimt kartų mažiau. Netaikant gydymo, kepenyse, kraujo serume ir šlapime dominuoja nefiziologiniai cholestatiniai ir

hepatotoksiniai tulžies rūgščių metabolitai. Gydymu siekiama atstatyti nuo tulžies rūgščių priklausomą tulžies ištekėjimo komponentą ir taip atkurti tulžies sekreciją bei toksiškų metabolitų pasišalinimą su tulžimi; slopinti toksiškų tulžies rūgščių metabolitų gamybą, sukeliant neigiamą grįžtamąjį poveikį cholesterolio 7α-hidroksilazei – tulžies rūgščių sintezę lėtinančiam fermentui; ir gerinti paciento mitybos būklę, koreguojant sutrikusį riebalų ir riebaluose tirpių vitaminų įsisavinimą žarnyne.

Literatūroje aprašoma klinikinė patirtis sukaupta gydant nedideles pacientų kohortas ir ištyrus pranešimus apie pavienius atvejus; dėl ligų retumo bendras pacientų skaičius yra nedidelis. Dėl šių ligų retumo taip pat nebuvo galimybės atlikti kontroliuojamus klinikinius tyrimus. Apskritai, literatūroje pateikiami maždaug 60 pacientų, kuriems nustatytas 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės trūkumas, gydymo cholio rūgštimi rezultatai. Sukaupti išsamūs ilgalaikiai cholio rūgšties monoterapija gydytų 14 pacientų, kurie buvo stebimi iki 12,9 metų, duomenys. Literatūroje aprašomi septyniems pacientams, kuriems buvo nustatytas 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumas, iki 14 metų taikyto gydymo cholio rūgštimi rezultatai. Pateikiami išsamūs 5 iš šių pacientų (iš kurių vienam buvo taikoma cholio rūgšties monoterapija) vidutinio laikotarpio arba ilgalaikiai duomenys. Nustatyta, kad taikant geriamųjų cholio rūgšties preparatų terapiją, galima atitolinti kepenų persodinimą arba jo išvengti; normalizuoti laboratorinius parametrus; pagerinti histologinius kepenų pakitimus ir reikšmingai susilpninti visus pacientui pasireiškiančius simptomus. Šlapimo masių spektrometrijos analizė rodo, kad taikant cholio rūgšties terapiją, šlapime yra cholio rūgšties ir gerokai sumažėja toksiškų tulžies rūgščių metabolitų koncentracija arba šie metabolitai visiškai pasišalina iš organizmo. Tai rodo, kad atkuriama veiksminga tulžies rūgščių sintezės grįžtamoji kontrolė ir medžiagų apykaitos pusiausvyra. Be to, cholio rūgšties koncentracija kraujyje atitiko normos ribas ir normalizavosi riebaluose tirpių vitaminų koncentracija.

Vaikų populiacija

Literatūroje aprašoma klinikinė patirtis sukaupta gydant pacientų populiaciją, kurią sudaro daugiausia kūdikiai nuo vieno mėn., vaikai ir paaugliai, kuriems nustatytas 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės arba 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumas. Tačiau bendras atvejų skaičius nedidelis.

Šio vaistinio preparato rinkodaros teisė suteikta „išimtinėmis sąlygomis“.

Tai reiškia, kad dėl ligos retumo ir dėl etinių priežasčių nebuvo įmanoma gauti visos informacijos apie šį vaistinį preparatą.

Europos vaistų agentūra kasmet peržiūrės visą naujai gautą informaciją ir jei reikės atnaujins šią PCS.

5.2Farmakokinetinės savybės

Dalis pirminės tulžies rūgšties cholio rūgšties absorbuojama klubinėje žarnoje. Likusią jos dalį žarnyno bakterijos, vykstant 7α-hidroksi grupės redukcijai, paverčia į deoksicholio rūgštį (3α, 12α-dihidroksi). Deoksicholio rūgštis yra antrinė tulžies rūgštis. Daugiau kaip 90 proc. pirminių ir antrinių tulžies rūgščių specifinio aktyviojo pernešėjo reabsorbuojama klubinėje žarnoje ir grąžinama į kepenis per vartų veną; likutis pašalinamas su išmatomis. Nedidelė tulžies rūgščių dalis pašalinama su šlapimu.

Orphacol farmakokinetinių tyrimų duomenų nėra.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Literatūroje pateikiami įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancegoriškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Tačiau atlikti tyrimai buvo ne tokie išsamūs kaip vaistų tyrimai, kadangi cholio rūgštis yra gyvūnų ir žmogaus organizme gaminama fiziologinė medžiaga.

Vidutinė pelėms mirtina į veną švirkščiama cholio rūgšties dozė (LD50) yra 350 mg/kg kūno svorio. Parenteraliniu būdu suvartota tokia dozė gali sukelti hemolizę ir širdies sustojimą. Peroraliniu būdu vartojama tulžies rūgštis ir druskos paprastai turi tik labai nedidelį toksinį poveikį. Vidutinė pelėms mirtina peroraliniu būdu skiriama preparato dozė yra 1 520 mg/kg. Atliekant kartotinių dozių tyrimus, dažnai pasireiškė šie cholio rūgšties sukeliami reiškiniai: sumažėjęs kūno svoris, viduriavimas ir kepenų pažeidimas padidėjus transaminazių koncentracijai. Atliekant kartotinių dozių tyrimus, kurių metu cholio rūgštis buvo vartojama kartu su cholesteroliu, nustatyta padidėjusi kepenų masė ir tulžies pūslės akmenys.

In vitro atliktų genotoksiškumo tyrimų rinkinyje reikšmingo mutageninio cholio rūgšties veikimo požymių nenustatyta. Atlikus tyrimus su gyvūnais, nustatyta, kad cholio rūgštis nesukelia jokio teratogeninio poveikio ar toksinio poveikio vaisiui.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulės turinys:

Laktozė monohidratas

Koloidinis bevandenis silicio dioksidas

Magnio stearatas

Kapsulės apvalkalas: Želatina

Titano dioksidas (E171) Indigokarminas (mėlynas) (E132).

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Polivinilchlorido ir aliuminio lizdinė plokštelė po 10 kapsulių.

Pakuotės dydžiai: 30, 60, 120.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vartojimas vaikams

Taip pat žr. 4.2 skyrių. Šiuo preparatu gydant kūdikius ir vaikus, kurie negali nuryti kapsulių, kapsules galima atidaryti ir jų turinį sumaišyti su kūdikių pieno mišiniu arba kūdikiams skirtomis obuolių ir apelsinų arba obuolių ir abrikosų sultimis. Preparatą galima vartoti ir su kitais maisto produktais, kaip antai vaisių kompotu ar jogurtu, tačiau duomenų apie jų suderinamumą ir skonį nėra.

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Laboratoires CTRS 63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt Prancūzija

8.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/870/001

EU/1/13/870/002

EU/1/13/870/003

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2013 m. rugsėjis mén. 13 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Naujausią išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu.

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Orphacol 250 mg kietos kapsulės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kapsulėje yra 250 mg cholio rūgšties.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas: laktozė (vienoje kapsulėje – 66,98 mg).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Kieta kapsulė (kapsulė).

Pailga, matinė, žalios ir baltos spalvos kapsulė.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Orphacol gydomi kūdikiai, vaikai ir paaugliai nuo 1 mėn. iki 18 metų ir suaugusieji, kurie dėl 3β- hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės ar 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumo turi įgimtų pirminės tulžies rūgšties sintezės sutrikimų.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą gali pradėti ir stebėti tik patyręs gastroenterologas/hepatologas arba, gydant vaikus, vaikų gastroenterologas/hepatologas.

Jeigu taikant cholio rūgšties monoterapiją, terapinis poveikis išlieka nepakankamas, reikėtų apsvarstyti kitas gydymo galimybes (žr. 4.4 skyrių). Pacientų būklę reikėtų tikrinti tokia tvarka: pirmaisiais metais – kas 3 mėnesius, vėlesnius trejus metus – kas 6 mėnesius, o vėliau – kasmet (žr. toliau).

Dozavimas

Kiekvienam pacientui skiriamą preparato dozę būtina koreguoti specializuotame skyriuje, atsižvelgiant į kraujyje ir (arba) šlapime esančios tulžies rūgšties chromatografines charakteristikas.

3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės trūkumas

Kūdikiams, vaikams, paaugliams ir suaugusiems skiriamo preparato paros dozė svyruoja nuo 5 iki 15 mg/kg. Visų amžiaus grupių pacientams skiriama mažiausia preparato dozė yra 50 mg, ir preparato dozė koreguojama po 50 mg. Suaugusiesiems skiriama paros dozė neturėtų viršyti 500 mg.

4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumas

Kūdikiams, vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems skiriama preparato paros dozė svyruoja nuo 5 iki 15 mg/kg. Visų amžiaus grupių pacientams skiriama mažiausia preparato dozė yra 50 mg, ir preparato dozė koreguojama po 50 mg. Visų amžiaus grupių pacientams skiriama mažiausia preparato dozė yra 50 mg, ir dozė koreguojama po 50 mg. Suaugusiesiems skiriama paros dozė neturėtų viršyti 500 mg.

Paros dozę (jeigu ją sudaro daugiau kaip viena kapsulė) galima padalyti į kelias dalis, siekiant imituoti nepertraukiamą cholio rūgšties gamybą organizme ir sumažinti vienu kartu išgeriamų kapsulių skaičių.

Pradedant terapiją ir koreguojant preparato dozę reikėtų intensyviai (pirmaisiais metais – bent kas tris mėnesius, antraisiais metais – kas šešis mėnesius) stebėti tulžies rūgščių koncentraciją kraujo serume ir (arba) šlapime, naudojant tinkamus analizės metodus. Reikėtų nustatyti anomalių tulžies rūgščių metabolitų, sintetinamų esant 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės trūkumui (3β, 7α-dihidroksi- ir 3β, 7α, 12α-trihidroksi-5-cholio rūgščių) arba 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumui (3-okso-7α- hidroksi- ir 3-okso-7α, 12α-dihidroksi-4-cholio rūgščių), koncentraciją. Kiekvieno tyrimo metu reikėtų apsvarstyti, ar nereikėtų koreguoti preparato dozės. Reikėtų pasirinkti mažiausią cholio rūgšties dozę, kurią vartojant veiksmingai kuo labiau sumažėtų tulžies rūgščių metabolitų.

Pradedant gydymą Orphacol, pacientus, kurie anksčiau gydyti kitomis tulžies rūgštimis arba kitais cholio rūgšties preparatais, reikėtų tokiu pat būdu atidžiai stebėti. Atsižvelgiant į rezultatus, reikėtų koreguoti preparato dozę, kaip aprašyta pirmiau.

Kepenų veiklos parametrus taip pat reikėtų stebėti (geriau dažniau nei tulžies rūgščių koncentraciją kraujo serume ir (arba) šlapime). Tuo pat metu padidėjusi gama gliutamiltransferazės (GGT) ir alanino aminotransferazės (ALT) koncentracija kraujo serume ir (arba) normos ribas viršijanti tulžies rūgščių koncentracija kraujo serume gali būti perdozavimo požymis. Pradedant gydymą cholio rūgštimi, kartais laikinai padidėja transaminazių koncentracija; jeigu GGT koncentracija nepadidėjusi ir tulžies rūgščių koncentracija kraujo serume mažėja arba atitinka normos ribas, preparato dozės nereikia mažinti.

Pradėjus gydymą, ne rečiau kaip kasmet reikėtų matuoti tulžies rūgščių koncentraciją kraujo serume ir (arba) šlapime (naudojant tinkamus analizės metodus) ir kepenų veiklos parametrus ir, atsižvelgiant į rezultatus, koreguoti preparato dozę. Papildomus arba dažnesnius tyrimus reikėtų atlikti stebint terapijos poveikį paciento spartaus augimo laikotarpiu, pacientui sergant kitomis ligomis ir nėštumo laikotarpiu (žr. 4.6 skyrių).

Specialiosios populiacijos

Vyresnio amžiaus žmonėms (nuo 65 metų)

Vyresnio amžiaus pacientų gydymo patirties nėra. Cholio rūgšties dozę reikėtų koreguoti individualiai.

Inkstų veiklos sutrikimas

Duomenų apie inkstų veiklos sutrikimų turinčius pacientus nėra. Cholio rūgšties dozę reikėtų koreguoti individualiai.

Kepenų veiklos sutrikimas

Duomenų apie pacientus, kuriems nustatytas lengvas arba sunkus kepenų veiklos sutrikimas, susijęs su 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės ar 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumu, nedaug. Manoma, kad nustatant diagnozę, pacientams turėtų būti nustatytas tam tikro laipsnio kepenų veiklos sutrikimas, kuris cholio rūgšties terapijos metu pagerėja. Cholio rūgšties dozę reikėtų koreguoti individualiai.

Pacientų, kuriems nustatytas ne 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės ar 4-3-oksosteroid-5β- reduktazės trūkumo sukeliamas kepenų veiklos sutrikimas, gydymo patirties nėra, todėl negalima pateikti

rekomendacijų dėl preparato dozavimo. Kepenų veiklos sutrikimų turinčius pacientus reikėtų atidžiai stebėti.

Šeiminė hipertrigliceridemija

Manoma, kad pacientų, kuriems pirmą kartą nustatoma šeimine hipertrigliceridemija arba kurių šeimos nariai sirgo ar serga šeimine hipertrigliceridemija, žarnynas prastai absorbuoja cholio rūgštį. Šeimine hipertrigliceridemija sergantiems pacientams skiriamą cholio rūgšties dozę reikės nustatyti ir koreguoti taip, kaip aprašyta, tačiau jiems gali prireikti skirti didesnę preparato dozę, gerokai viršijančią suaugusiems pacientams skiriamą didžiausią 500 mg paros dozę, kuri bus saugi.

Vaikams

Cholio rūgšties terapija taikoma kūdikiams nuo vieno mėn. bei vaikams ir paaugliams. Rekomendacijos dėl preparato dozavimo pateikiamos atsižvelgiant į tai, kaip preparatas vartojamas šioje populiacijoje. Kūdikiams nuo 1 mėn. iki 2 metų, vaikams ir paaugliams skiriama preparato paros dozė svyruoja nuo 5 iki 15 mg/kg ir ją būtina koreguoti individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno paciento duomenis.

Vartojimo metodas

Orphacol kapsules būtina vartoti su maistu maždaug tuo pačiu metu kiekvieną dieną, ryte ir (arba) vakare. Preparatą vartojant valgio metu, gali padidėti cholio rūgšties biologinis įsisavinamumas ir pagerėti preparato toleravimas. Reguliarus preparato vartojimas nustatytu laiku padeda pacientui arba slaugytojui laikytis gydymo nurodymų. Kapsulę reikia nuryti visą, nekramčius, užsigeriant vandeniu.

Šiuo preparatu gydant kūdikius ir vaikus, kurie negali nuryti kapsulių, kapsules galima atidaryti ir jų turinį sumaišyti su kūdikių pieno mišiniu arba sultimis. Daugiau informacijos pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas cholio rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Cholio rūgšties negalima vartoti kartu su fenobarbitaliu (žr. 4.5 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jeigu per 3 mėn. nuo gydymo cholio rūgštimi pradžios kepenų ląstelių veikla nepagerėja (nustatoma matuojant protrombino laiką), gydymą cholio rūgštimi reikėtų nutraukti. Reikėtų stebėti, ar tuo pat metu nemažėja bendra tulžies rūgščių koncentracija šlapime. Esant aiškiems sunkaus kepenų nepakankamumo požymiams, gydymą preparatu reikėtų nutraukti dar anksčiau.

Šeiminė hipertrigliceridemija

Pacientų, kuriems pirmą kartą nustatoma šeimine hipertrigliceridemija arba kurių šeimos nariai sirgo arba serga šeimine hipertrigliceridemija, žarnynas gali prastai absorbuoti cholio rūgštį. Tokiems pacientams skiriamą cholio rūgšties dozę reikėtų nustatyti ir koreguoti taip, kaip aprašyta, tačiau jiems gali prireikti skirti didesnę preparato dozę, gerokai viršijančią suaugusiems pacientams skiriamą didžiausią 500 mg paros dozę.

Pagalbinės medžiagos

Orphacol kapsulėse yra laktozės. Pacientams, kuriem nustatyti reti paveldimi sutrikimai – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės trūkumas arba gliukozės ir galaktozės absorbcijos sutrikimas, šio vaistinio preparato negalima vartoti.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Fenobarbitalis slopina cholio rūgšties veikimą. Cholio rūgštimi gydomiems pacientams, kuriems nustatytas 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės ar 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumas, fenobarbitalio vartoti negalima (žr. 4.3 skyrių). Jiems reikėtų vartoti pakaitines gydymo priemones.

Ciklosporinas keičia cholio rūgšties farmakokinetines savybes – slopindamas tulžies rūgščių įsisavinimą kepenyse ir jų sekreciją kepenyse, tulžies pūslėje ir latakuose – ir jos farmakodinamines savybes – slopindamas cholesterolio 7α-hidroksilazę. Šių medžiagų geriau nevartoti kartu. Jeigu kartu su cholio rūgštimi būtina vartoti ciklosporiną, reikėtų atidžiai stebėti tulžies rūgščių koncentraciją kraujo serume ir šlapime ir atsižvelgiant į rezultatus, koreguoti cholio rūgšties dozę.

Tulžies rūgščių sekvestrantai (cholestiraminas, kolestipolis, kolesevelamas) ir kai kurie antacidai (pvz., aliuminio hidroksidas) suriša tulžies rūgštis ir lemia jų pasišalinimą iš organizmo. Manoma, kad vartojant šiuos vaistinius preparatus mažėja cholio rūgšties poveikis. Tulžies rūgščių sekvestrantų ar antacidų dozę ir cholio rūgšties dozę būtina vartoti atskirai 5 val. intervalu, nepaisant to, kuris vaistinis preparatas vartojamas pirma.

Maisto poveikis cholio rūgšties biologiniam įsisavinamumui neištirtas. Cholio rūgštį vartojant valgio metu, teoriškai gali padidėti jos biologinis įsisavinamumas ir pagerėti preparato toleravimas.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys

Cholio rūgštimi gydomoms vaisingo amžiaus moterims ar jų partneriams naudoti kontracepcijos priemones nebūtina. Vos tik įtarusios, kad pastojo, vaisingo amžiaus moterys turėtų atlikti nėštumo tyrimą.

Nėštumas

Duomenų apie cholio rūgšties vartojimą nėštumo metu (mažiau kaip 20 nėštumo baigčių atvejai) nepakanka.

Preparatą vartojusioms nėščiosioms nepageidaujamų reakcijų į cholio rūgštį nenustatyta, ir jos pagimdė normalius, sveikus vaikus. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė (žr. 5.3 skyrių).

Itin svarbu, kad nėščiosios tęstų joms paskirtą terapiją nėštumo laikotarpiu. Atsargumo labui nėščiąsias ir jų negimusius vaikus reikėtų atidžiai stebėti.

Žindymas

Cholio rūgštis ir jos metabolitai išsiskiria į motinos pieną, bet skiriant Orphacol terapines dozes, kokio nors poveikio žindomiems naujagimiams/kūdikiams nesitikima. Orphacol gali būti vartojamas žindymo metu.

Vaisingumas

Duomenų apie cholio rūgšties poveikį vaisingumui nėra. Skiriant terapines preparato dozes, poveikio vaisingumui nesitikima.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Cholio rūgštis gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Lentelėje toliau pateikiamas literatūroje aprašomų cholio rūgštimi gydomiems pacientams pasireiškiančių nepageidaujamų reakcijų sąrašas. Šių reakcijų dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Virškinimo trakto sutrikimai

viduriavimas

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

padidėjusi transaminazių koncentracija

 

tulžies pūslės akmenys

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

niežulys

Gydymo Orphacol laikotarpiu pacientams pasireiškė niežulys ir (arba) jie pradėjo viduriuoti. Sumažinus preparato dozę, šios reakcijos susilpnėjo ir jos leidžia manyti, kad preparato galėjo būti perdozuota. Pacientus, kurie jaučia niežulį ir (arba) nuolat viduriuoja, reikėtų ištirti dėl galima perdozavimo, atliekant tulžies rūgščių koncentracijos kraujo serume ir (arba) šlapime tyrimą (žr. 4.9 skyrių).

Tulžies pūslės akmenų nustatyta pacientams, kuriems taikyta ilgalaikė terapija.

Vaikai

Daugiausia pateikiamos saugumo informacijos sukaupta gydant vaikus. Turimos literatūros nepakanka, kad būtų galima įvertinti, kuo skiriasi cholio rūgšties saugumas įvairių vaikų amžiaus grupių pacientams arba vaikams ir suaugusiesiems.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Gauta pranešimų apie kelis simptominio perdozavimo, įskaitant atsitiktinį perdozavimą, epizodus. Iš klinikinių požymių perdozavus preparato pasireiškė tik niežulys ir viduriavimas. Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta padidėjusi GGT transaminazių ir tulžies rūgščių koncentracija kraujo serume. Sumažinus preparato dozę, klinikiniai požymiai išnyko ir laboratoriniai parametrai normalizavosi.

Atsitiktinai perdozavus preparato, susinormalizavus klinikiniams požymiais ir (arba) nuo normos nukrypusiems biologiniams rodikliams, gydymą rekomenduojama preparato doze reikėtų tęsti.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: Tulžies ir kepenų terapija, tulžies rūgščių preparatai, ATC kodas: A05AA0

Cholio rūgštis yra žmogaus organizme dominuojanti pirminė tulžies rūgštis. Pacientų, kuriems nustatytas įgimtas 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės ir 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumas, organizme pirminių tulžies rūgščių biosintezė yra ne tokia aktyvi arba ji visai nevyksta. Abi įgimtos ligos yra itin retos: Europoje 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės trūkumas nustatomas 3–5 pacientams iš 10 mln. gyventojų, o pacientų, kurių organizme trūksta 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės, yra maždaug dešimt kartų mažiau. Netaikant gydymo, kepenyse, kraujo serume ir šlapime dominuoja nefiziologiniai

cholestatiniai ir hepatotoksiniai tulžies rūgščių metabolitai. Gydymu siekiama atstatyti nuo tulžies rūgščių priklausomą tulžies ištekėjimo komponentą ir taip atkurti tulžies sekreciją bei toksiškų metabolitų pasišalinimą su tulžimi; slopinti toksiškų tulžies rūgščių metabolitų gamybą, sukeliant neigiamą grįžtamąjį poveikį cholesterolio 7α-hidroksilazei – tulžies rūgščių sintezę lėtinančiam fermentui; ir gerinti paciento mitybos būklę, koreguojant sutrikusį riebalų ir riebaluose tirpių vitaminų įsisavinimą žarnyne.

Literatūroje aprašoma klinikinė patirtis sukaupta gydant nedideles pacientų kohortas ir ištyrus pranešimus apie pavienius atvejus; dėl ligų retumo bendras pacientų skaičius yra nedidelis. Dėl šių ligų retumo taip pat nebuvo galimybės atlikti kontroliuojamus klinikinius tyrimus. Apskritai, literatūroje pateikiami maždaug 60 pacientų, kuriems nustatytas 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės trūkumas, gydymo cholio rūgštimi rezultatai. Sukaupti išsamūs ilgalaikiai cholio rūgšties monoterapija gydytų 14 pacientų, kurie buvo stebimi iki 12,9 metų, duomenys. Literatūroje aprašomi septyniems pacientams, kuriems buvo nustatytas 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumas, iki 14 metų taikyto gydymo cholio rūgštimi rezultatai. Pateikiami išsamūs 5 iš šių pacientų (iš kurių vienam buvo taikoma cholio rūgšties monoterapija) vidutinio laikotarpio arba ilgalaikiai duomenys. Nustatyta, kad taikant geriamųjų cholio rūgšties preparatų terapiją, galima atitolinti kepenų persodinimą arba jo išvengti; normalizuoti laboratorinius parametrus; pagerinti histologinius kepenų pakitimus ir reikšmingai susilpninti visus pacientui pasireiškiančius simptomus. Šlapimo masių spektrometrijos analizė rodo, kad taikant cholio rūgšties terapiją, šlapime yra cholio rūgšties ir gerokai sumažėja toksiškų tulžies rūgščių metabolitų koncentracija arba šie metabolitai visiškai pasišalina iš organizmo. Tai rodo, kad atkuriama veiksminga tulžies rūgščių sintezės grįžtamoji kontrolė ir medžiagų apykaitos pusiausvyra. Be to, cholio rūgšties koncentracija kraujyje atitiko normos ribas ir normalizavosi riebaluose tirpių vitaminų koncentracija.

Vaikų populiacija

Literatūroje aprašoma klinikinė patirtis sukaupta gydant pacientų populiaciją, kurią sudaro daugiausia kūdikiai nuo vieno mėn., vaikai ir paaugliai, kuriems nustatytas 3β-hidroksi- 5-C27-steroid oksidoreduktazės arba 4-3-oksosteroid-5β-reduktazės trūkumas. Tačiau bendras atvejų skaičius nedidelis.

Šio vaistinio preparato rinkodaros teisė suteikta „išimtinėmis sąlygomis“.

Tai reiškia, kad dėl ligos retumo ir dėl etinių priežasčių nebuvo įmanoma gauti visos informacijos apie šį vaistinį preparatą.

Europos vaistų agentūra kasmet peržiūrės visą naujai gautą informaciją ir jei reikės atnaujins šią PCS.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Dalis pirminės tulžies rūgšties cholio rūgšties absorbuojama klubinėje žarnoje. Likusią jos dalį žarnyno bakterijos, vykstant 7α-hidroksi grupės redukcijai, paverčia į deoksicholio rūgštį (3α, 12α-dihidroksi). Deoksicholio rūgštis yra antrinė tulžies rūgštis. Daugiau kaip 90 proc. pirminių ir antrinių tulžies rūgščių specifinio aktyviojo pernešėjo reabsorbuojama klubinėje žarnoje ir grąžinama į kepenis per vartų veną; likutis pašalinamas su išmatomis. Nedidelė tulžies rūgščių dalis pašalinama su šlapimu.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Literatūroje pateikiami įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancegoriškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Tačiau atlikti tyrimai buvo ne tokie išsamūs kaip vaistų tyrimai, kadangi cholio rūgštis yra gyvūnų ir žmogaus organizme gaminama fiziologinė medžiaga.

Vidutinė pelėms mirtina į veną švirkščiama cholio rūgšties dozė (LD50) yra 350 mg/kg kūno svorio. Parenteraliniu būdu suvartota tokia dozė gali sukelti hemolizę ir širdies sustojimą. Peroraliniu būdu vartojama tulžies rūgštis ir druskos paprastai turi tik labai nedidelį toksinį poveikį. Vidutinė pelėms

mirtina peroraliniu būdu skiriama preparato dozė yra 1 520 mg/kg. Atliekant kartotinių dozių tyrimus, dažnai pasireiškė šie cholio rūgšties sukeliami reiškiniai: sumažėjęs kūno svoris, viduriavimas ir kepenų pažeidimas padidėjus transaminazių koncentracijai. Atliekant kartotinių dozių tyrimus, kurių metu cholio rūgštis buvo vartojama kartu su cholesteroliu, nustatyta padidėjusi kepenų masė ir tulžies pūslės akmenys.

In vitro atliktų genotoksiškumo tyrimų rinkinyje reikšmingo mutageninio cholio rūgšties veikimo požymių nenustatyta. Atlikus tyrimus su gyvūnais, nustatyta, kad cholio rūgštis nesukelia teratogeninio poveikio ar toksinio poveikio vaisiui.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulės turinys:

Laktozė monohidratas

Koloidinis bevandenis silicio dioksidas

Magnio stearatas

Kapsulės apvalkalas: Želatina

Titano dioksidas (E171) Indigokarminas (mėlynas) (E132) Geltonasis geležies oksidas (E172)

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Polivinilchlorido ir aliuminio lizdinė plokštelė po 10 kapsulių.

Pakuotės dydžiai: 30, 60, 120.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vartojimas vaikams

Taip pat žr. 4.2 skyrių. Šiuo preparatu gydant kūdikius ir vaikus, kurie negali nuryti kapsulių, kapsules galima atidaryti ir jų turinį sumaišyti su kūdikių pieno mišiniu arba kūdikiams skirtomis obuolių ir apelsinų arba obuolių ir abrikosų sultimis. Preparatą galima vartoti ir su kitais maisto produktais, kaip antai vaisių kompotu ar jogurtu, tačiau duomenų apie jų suderinamumą ir skonį nėra.

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Laboratoires CTRS 63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt Prancūzija

8. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/870/004

EU/1/13/870/005

EU/1/13/870/006

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2013 m. rugsėjis mén. 13 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Naujausią išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai