Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – ženklinimas - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasPaglitaz
ATC kodasA10BG03
Sudėtispioglitazone hydrochloride
GamintojasKrka, d.d., Novo mesto

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Paglitaz 15 mg tabletės

Pioglitazonas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKISpreparatas(-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 15 mg pioglitazono (hidrochlorido pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

vaistinis14 tablečių28 tabletės30 tablečiųTabletė

60 tablečių

56 Neberegistruotastabletės

90 tablečių

98 tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą p skaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per bu ną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS

(-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

preparatas

 

 

 

EU/1/11/721/001

 

 

14 tablečių:

 

 

28 tabletės:

EU/1/11/721/002

 

 

 

30 tablečių: EU/1/11/721/003

 

 

 

56 tabletės: EU/1/11/721/004

 

 

 

60 tablečių: EU/1/11/721/005

 

 

 

90 tablečių: EU/1/11/721/006

 

 

 

98 tabletės: EU/1/11/721/007

 

 

 

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKAvaistinis

 

14.

 

13.

SERIJOS NUMERIS, <DONACIJA IR PREPARATO KODAI>

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neberegistruotas

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

Paglitaz 15 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Paglitaz 15 mg tabletės

Pioglitazonas

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

preparatas

 

 

KRKA

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

vaistinis

 

 

SERIJOS NUMERIS,<DONACIJA IR PREPARATO KODAI>

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

KITA

 

 

 

Neberegistruotas

 

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Paglitaz 30 mg tabletės

 

Pioglitazonas

preparatas

 

Kiekvienoje tabletėje yra 30 mg pioglitazono (hidrochlorido pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

 

 

 

28 tabletės

 

vaistinis

 

Tabletė

 

 

 

14 tablečių

Neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

30 tablečių

 

 

 

 

 

56 tabletės

 

 

 

 

60 tablečių

 

 

 

 

90 tablečių

 

 

 

98 tabletės

 

 

 

 

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

Prieš vartojimą p skaitykite pakuotės lapelį.

 

 

Vartoti per

urną.

 

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

 

12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

 

 

 

 

preparatas

 

60 tablečių:

EU/1/11/721/012

 

14 tablečių:

EU/1/11/721/008

 

 

28 tabletės:

EU/1/11/721/009

 

 

 

30 tablečių: EU/1/11/721/010

 

 

 

56 tabletės: EU/1/11/721/011

 

 

13.SERIJOS NUMERIS, <DONACIJA IRvaistinisPREPARATO KODAI>Serija90 tablečių: EU/1/11/721/01398 tabletės: EU/1/11/721/014

Neberegistruotas

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Paglitaz 30 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Paglitaz 30 mg tabletės

Pioglitazonas

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

preparatas

 

 

KRKA

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

vaistinis

 

 

SERIJOS NUMERIS,<DONACIJA IR PREPARATO KODAI>

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

KITA

 

 

 

Neberegistruotas

 

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Paglitaz 45 mg tabletės

Pioglitazonas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKISpreparatas(-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 45 mg pioglitazono (hidrochlorido pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės monohidrato. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lap lyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJEvaistinis14 tablečių28 tabletės30 tablečių56 tabletėsTabletė

90 tablečių

60 Neberegistruotastablečių

98 tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą p rskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per bu ną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

 

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

preparatas

 

 

 

EU/1/11/721/015

 

 

 

14 tablečių:

 

 

 

28 tabletės:

EU/1/11/721/016

 

 

 

 

30 tablečių: EU/1/11/721/017

 

 

 

 

56 tabletės: EU/1/11/721/018

 

 

 

 

60 tablečių: EU/1/11/721/019

 

 

 

 

90 tablečių: EU/1/11/721/020

 

 

 

 

98 tabletės: EU/1/11/721/021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

vaistinis

 

SERIJOS NUMERIS, <DONACIJA IR PREPARATO KODAI>

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

Neberegistruotas

 

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

Paglitaz 45 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Paglitaz 45 mg tabletės

Pioglitazonas

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

preparatas

 

 

KRKA

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

vaistinis

 

 

SERIJOS NUMERIS,<DONACIJA IR PREPARATO KODAI>

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

KITA

 

 

 

Neberegistruotas

 

 

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai