Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Preparato charakteristikų santrauka - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasPanretin
ATC kodasL01XX22
Sudėtisalitretinoin
GamintojasEisai Ltd

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Panretin gelis, 0,1 %

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g gelio yra 1 mg alitretinoino (0,1 %)

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.VAISTO FORMA

Gelis

Skaidrus geltonas gelis

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Panretin gelis vartojamas vietiškai gydyti odos pažeidimams, kuriuos sukelia Kapoši sarkoma (KS), atsiradusi dėl AIDS; preparatas skiriamas tada, kai:

-nėra išopėjimo arba limfedemos;

-nereikia gydyti visceralinės KS;

-odos pažeidimai neturi įtakos sisteminiam antiretrovirusiniam gydymui;

-netaikoma radioterapija arba chemoterapija.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Gydymą Panretin turėtų pradėti ir prižiūrėti specialistai, turintys patirties KS gydymo srityje.

Vyrams

Pacientai Panretin turėtų gausiai tepti KS pažeistas odos vietas.

Dozavimas

Pacientai KS pažeistas vietas Panretin turėtų tepti du kartus per dieną. Jeigu reikia, dozę palaipsniui galima didinti iki trijų ar keturių kartų per dieną, atsižvelgiant į individualų toleravimą. Dozę didinti ne dažniau kaip kas dvi savaitės. Dozė turėtų būti pritaikoma kiekvienai pažeistai vietai atskirai. Jeigu kyla toksinė reakcija, tepimo dažnį galima mažinti kaip aprašyta toliau. Nėra duomenų apie Panretin veiksmingumą tepant rečiau kaip du kartus per dieną.

Vietinis odos sudirginimas matuojamas penkiais laipsniais, kaip parodyta 1 lentelėje. Gydymas koreguojamas atsižvelgiant į vietinio gydymo sukeltą toksinį odos sudirginimą, smulkiau apie tai žr. 2 lentelėje.

1 lentelė. Vietinio odos sudirginimo laipsniai

LAIPSNIS

KLINIKINIAI SIMPTOMAI

= Nėra sudirginimo

Nėra

=

Nežymus

Odos spalva – nuo rožinės iki raudonos

=

Vidutinis

Ryškiai raudona oda, galima edema

=

Ryškus

Labai raudona oda su edema, su pūslelėmis arba be jų

=

Labai ryškus

Labai raudona oda, pabrinkimas ir edema su pūslių formavimosi

 

 

 

požymiais ir nekroze arba be jų

2 lentelė. Gydymo koregavimas atsižvelgiant į toksiškumą

VIETINIS ODOS

 

SUDIRGINIMAS

GYDYMO YPATUMAI

(pagal 1 lentelės laipsnius)

 

0, 1 arba 2 laipsniai

Jokie veiksmai, išskyrus stebėjimą, nereikalingi.

3 laipsnis

Gydomąją dozę reikia sumažinta arba gydymą visai nutraukti.

 

Kai odos sudirginimas sumažėja iki 0 ar 1 laipsnio, dozė gali

 

būti padidinta iki dviejų kartų per dieną; didinant dozę kas 2

 

savaitės atsižvelgti į toleravimą.

4 laipsnis

Kaip ir esant 3 laipsnio sudirgimui. Tačiau gydymo nereikėtų

 

vėl pradėti, jeigu toksinis pažeidimas atsirado tepant gelį

 

rečiau negu 2 kartus per dieną.

Trukmė

Panretin patartina vartoti ne ilgiau kaip 12 savaičių.

Jei efekto nėra po 12 savaičių, gydymą reikia nutraukti. Gydymas gali būti tęsiamas tik tada, kai matomas pagerėjimas ir preparatas toleruojamas.

Bet kokio odos pažeidimo gydymas, kliniškai įvertintas kaip visiškai regresuojantis, turi būti nutrauktas.

Atsargumo priemonės, kurių turi būti laikomasi prieš paruošiant ar skiriant šį vaistinį preparatą

Prieš tepant gelį ir užtepus reikia nusiplauti rankas; pirštinių mūvėti nebūtina.

Prieš velkantis drabužius gelis turi džiūti 3–5 min. Reikia vengti stipriai priglundančių drabužių. Saugotis, kad gelio nepatektų ant sveikos odos aplink pažeistas vietas.

Gelio netepti ant akių arba arti akių ir gleivinių. Užtepus gelio mažiausiai 3 valandas tos vietos nešlapinti.

Moterims

Dėl klinikinių duomenų trūkumo preparato saugumas ir efektyvumas moterims nenustatytas; dėl AIDS atsiradusia Kapoši sarkoma moterys serga retai.

Vaikams

Panretin gelio saugumas ir veiksmingumas jaunesniems nei 18 metų amžiaus vaikams nebuvo nustatytas.

Duomenų nėra.

Panretin vartojimas jaunesniems nei 18 metų amžiaus vaikams ir paaugliams nebuvo patvirtintas.

Vyresnio amžiaus žmonėms

Nėra jokių specialių rekomendacijų vyresnio amžiaus žmonėms (vyresniems kaip 65 metų). Dėl AIDS atsiradusia Kapoši sarkoma tokio amžiaus žmonės serga nedažnai.

Kenksmingumas inkstams ir kepenims

Nėra duomenų apie tai, kad Panretin gelis darytų kokį kenksmingą poveikį žmonėms, sergantiems inkstų nepakankamumu arba kepenų ligomis. Farmakokinetinės studijos parodė, kad vartojant šį preparatą kiekybiškai nustatomos 9-cis-retinoinės rūgšties koncentracijos kraujo plazmoje ribos ir dažnis nekinta, palyginti su natūraliai susidarančia 9-cis-retinoine rūgštimi pacientų, negydytų Panretin geliu, kraujo plazmoje (žr. 5.2 sk.). Teoriškai pacientams, sergantiems inkstų nepakankamumu arba kepenų ligomis, dozės keisti nereikia, tačiau jie turėtų būti dažniau stebimi, o jeigu pajunta neigiamą poveikį, dozę reikia sumažinti arba visai nutraukti gydymą.

4.3Kontraindikacijos

padidėjęs jautrumas apskritai retinoidams, alitretinoinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai;

nėštumo ir žindymo laikotarpis (žr. 4.6 sk.);

šalia KS sukeltų odos pažeidimų esančių kitų odos pažeidimų gydymas.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Retinoidai siejami su fotosensibilizacija. Atliekant klinikines studijas nebuvo užregistruota nė vieno fotosensibilizacijos atvejo, tačiau pacientai turėtų saugoti gydomas vietas nuo saulės arba kitų ultravioletinių spindulių (žr. 5.3 sk.).

Patartina, kad kasdien vartojamo vitamino A dozė neviršytų rekomenduojamos normos.

Alitretinoinas gali pakenkti vaisiui, todėl vaisingo amžiaus moterys, gydydamosi Panretin geliu, ir dar vieną mėnesį po gydymo, turi naudotis patikimomis kontraceptinėmis priemonėmis (žr. 4.6 sk.).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nereikėtų tuo pačiu metu skirti kelių vietiškai vartojamų vaistų Panretin gydomiems KS sukeltiems odos pažeidimams gydyti. Tarp Panretin tepimų odą galima patepti neorganiniu aliejumi, kad nesausėtų ir neniežėtų. Tačiau to nereikėtų daryti 2 valandas prieš ir po Panretin vartojimo.

Nepatartina Panretin gelio vartoti kartu su preparatais, kuriuose yra N,N-dietil-m-toluamido (DEET), pagrindinio vabzdžius atbaidančių preparatų komponento. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad DEET, vartojamo kaip pagalbinės medžiagos, toksiškumas padidėja.

Pacientų, kuriems Panretin geliu buvo gydomi daugiau kaip 64 odos pažeidimai, kraujo plazmoje 9- cis-retinoinės rūgšties koncentracijos dydis ir dažnis buvo panašūs kaip ir pacientų, negydytų šiuo preparatu. Todėl vaisto sąveika su sisteminiais preparatais mažai tikėtina.

Nėra klinikinių įrodymų apie vaisto sąveiką su sisteminėmis antiretrovirusinėmis medžiagomis, įskaitant proteazių inhibitorius, makrolidų grupės antibiotikus ir imidazolių grupės preparatus, vartojamus grybeliams gydyti. Gali būti, kad sąveika su vaistais, kurie indukuoja CYP izoenzimus, gali sumažinti kraujyje esančio alitretinoino koncentraciją, o kartu gali būti neigiamas poveikis Panretin gelio veikimui.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys

Vaisingo amžiaus moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą gydymo metu ir paskui bent mėnesį.

Panretin vartojantys vyrai turi imtis atsargumo priemonių, užtikrinančių, kad jų partnerės nepastotų.

Nėštumas

Panretin neskirtinas nėštumo metu (žr. 4.3 skyrių), nes alitretinoinas gali pažeisti vaisių. Triušiams teratogeninis poveikis pasireiškė tada, kai maždaug 60 kartų buvo viršyta žmogaus, gydyto panreatino geliu, koncentracija kraujo plazmoje. Tačiau nėra tiksliai nustatyta, iki kokio lygio pakyla 9-cis- retinoinės rūgšties koncentracija moters, gydytos panreatino geliu, kraujo plazmoje, palyginti su lygiu, kuris būna natūraliai; tad alitretinoinas neturėtų būti skiriamas nėštumo metu.

Žindymas

Nežinoma, ar šis preparatas patenka į motinos pieną. Esant bazinei 9-cis-retinoines rūgšties koncentracijai kraujo plazmoje, jos koncentracija piene kūdikiui greičiausiai kelia minimalią riziką. Tačiau pradėjus vartoti Panretin gelį dėl galimų nepageidaujamų efektų žindymą reikėtų nutraukti ir nepradėti tol, kol vartojamas šis preparatas.

Reikėtų saugotis, kad naujagimis nesiliestų prie Panretin išteptų vietų. Nepatartina ŽIV infekuotai moteriai žindyti kūdikio, nes taip padidėja rizika užkrėsti naujagimį.

Vaisingumas

Specifinių vyrų arba moterų vaisingumo tyrimų neatlikta. Tačiau alitretinoinas yra teratogeniškas, todėl vyrai ir moterys turi imtis atsargumo priemonių, užtikrinančių, kad partnerės nepastotų.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Panretin gelis gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Nepageidaujamas poveikis, siejamas su Panretin gelio vartojimu, beveik visada būna tik aplikacijos vietose. Dermos pažeidimas tipiškai pasireiškia kaip eritema; jeigu gydymas tęsiamas toliau, eritema gali didėti ir atsirasti edema. Toksiškumas, pasireiškiantis intensyvia eritema, edema ir pūslėmis, gali būti gydymą ribojanti priežastis. 69,1 proc. tirtų pacientų, gydytų šiuo preparatu, kilo neigiamų reakcijų aplikacijos vietoje.

Kitos nepageidaujamos reakcijos aplikacijos vietoje aprašytos atliekant klinikines studijas, kurių metu buvo tiriami pacientai, sergantys KS, atsiradusia dėl AIDS. Nepageidaujamos reakcijos dažnio atžvilgiu klasifikuojamos taip: labai dažnos reakcijos (≥1/10), dažnos (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažnos (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), retos (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai retos (<1/10 000). Nepageidaujamos reakcijos apima konkrečius terminus, nurodytus skliausteliuose.

Kiekvienoje grupėje nepageidaujami poveikiai pateikti pagal jų sunkumo pobūdį.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Nedažni: limfadenopatija

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni: parestezija (gėlimas, dilgčiojimas)

Kraujagyslių sutrikimai

Dažni:

hemoragija (kraujavimas iš žaizdos ir aplink žaizdą), edema (edema, patinimas,

 

uždegimas), periferinė edema

Nedažni:

flebitas, kraujagyslių pažeidimas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Labai dažni:

odos pažeidimai (krešuliai, niežai, suerzinimas, nusidraskymas, drenavimas,

 

šlapiavimas), bėrimas (eritema, raudonė, žvynelinė, dirginimas, dermatitas),

 

niežėjimas (peršti, niežti)

Dažni:

odos opos, šlapiavimas, eksfoliacinis dermatitas (pleiskanojimas, odos lupimasis,

 

lupinėjimasis, atsisluoksniavimas), odos spalvos pokytis (ruda, hiperpigmentinė,

 

blyški), odos išsausėjimas

Nedažni:

celiulitas, pūslelinis bėrimas, makulopapulinis bėrimas, alerginė reakcija

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Labai dažni:

skausmas (deginimas, skausmas, jautrumas)

Nedažni:

infekcija, įskaitant bakterinę infekciją

Panretin gelio saugumas buvo įvertintas atliekant klinikines studijas, ištyrus daugiau kaip 469 pacientus, sergančius KS, atsiradusia dėl AIDS. Iš jų 439 buvo gydyti 0,1 proc. alitretinoinu.

Vaistų sukelto odos pažeidimų, odos išopėjimų, skausmo ir bėrimo dažniau būna pacientams, vartojantiems Panretin gelį 4 kartus per dieną; tepantiems rečiau tokių reiškinių būna mažiau. Tačiau padidinus dozę neatsiranda kitų vienodu dažniu kylančių nepageidaujamų reakcijų, pvz., pūslelinės, edemos, eksfoliacinio dermatito ir odos išsausėjimo.

Nedidelio/vidutinio bėrimo atvejų (neatsižvelgiant į priežastis) rečiau buvo pacientams, gydytiems šiuo preparatu mažiau negu 16 savaičių, palyginti su gydytais 16 ar daugiau savaičių (nedidelis – nuo 33 proc. iki 63 proc., vidutinis – nuo 29 proc. iki 43 proc.). Sunkaus odos bėrimo dažnis nepriklausė nuo gydymo trukmės (abiem atvejais – 10 proc.).

Toksinis odos pažeidimas, susijęs su Panretin gelio vartojimu, sumažinamas pakoregavus arba visai nutraukus gydymą (žr. 4.2 sk.).

Aprašytos tik dvi didelės nepageidaujamos reakcijos (tam pačiam pacientui – sepsis ir celiulitas).

Šalutinės reakcijos, siejamos su Panretin geliu, panašios į kitų vietiškai vartojamų vaistų sukeliamas šalutines reakcijas. Nepanašu, kad nepageidaujamas sisteminis poveikis, pastebimas vartojant Panretin gelį, būtų susijęs su geriamaisiais retinoidais, nes kiekybiškai nustatomos 9-cis-retinoinės rūgšties kraujo plazmoje lygis po šio preparato vartojimo buvo lyginamas su normaliu cirkuliuojančiu kiekiu, esančiu pacientų, negydytų Panretin geliu, kraujo plazmoje.

4.9Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

Sisteminis šalutinis poveikis ūmaus perdozavimo atveju vietiškai vartojant Panretin gelį neįmanomas.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė- kiti antinavikiniai preparatai, ATC kodas- LO1XX22

Manoma, kad alitretinoinas veikia netiesiogiai sąveikaudamas su retinoidiniais receptoriais, tačiau tikslus veikimo mechanizmas šiuo preparatu vietiškai gydant odos pažeidimus, kuriuos sukėlė KS, atsiradusi dėl AIDS, nežinomas. Alitretinoinas (9-cis-retinoinė rūgštis), normaliai žmogaus organizme esantis endogeninis hormonas, susijęs su vitaminu A, suriša ir aktyvina visus žinomus retinoidinių receptorių ląstelių viduje subtipus (RARα, RARß, RARγ, RXRα, RXRß, RXRγ). Suaktyvinti receptoriai veikia kaip transkripcijos faktorių ligandai, reguliuojantys specifinių genų ekspresiją. Genų ekspresijos reguliavimas alitretinoinu kontroliuoja ląstelių diferenciacijos ir proliferacijos procesus tiek normaliose, tiek ir neoplastinėse ląstelėje. Panretin gelio veiksmingumas KS sukeltiems odos pažeidimams gydyti gali būti susijęs su alitretinoino gebėjimu in vitro inhibuoti KS ląstelių augimą.

Panretin gelis veiksmingas tik vietiniam gydymui ir neturi reikšmės visceralinės KS profilaktikai bei gydymui.

KS sukeltų odos pažeidimų gydymo Panretin geliu duomenys gauti dviejų kontroliuojamų, daugiacentrių randomizuotų ir dvigubai „aklų“ paralelinių grupių III fazės klinikiniuose tyrimuose (3 lentelė). Gydymo atsakas buvo vertinamas pagal AIDS klinikinių tyrimų grupės (ACTG) kriterijus, skirtus KS atsakui į gydymą įvertinti. Duomenys įvertinti pagal AIDS klinikinių bandymų grupės (ACTG) KS pažeidimų vertinimo kriterijus. Pirmajame tyrime buvo įtraukta atviroji fazė (open label

phase), joje dalyvauti pasisiūlė patys pacientai. Antrasis tyrimas buvo atliekamas po atvirosios fazės (2a tyrimas), kurioje dalyvavo tik pacientai, atrinkti iš antrojo tyrimo.

3 lentelė: geriausias atsakas pagal ACTG kriterijus placebo kontroliuojamoje fazėje

 

1 studija (TID, QID)1

2 studija (BD)2

 

 

 

 

 

 

Panretin

Tirpiklis

Panretin

Tirpiklis

 

N= 134

N=134

N=62

N=72

 

 

 

 

 

Visiškas klinikinių

0,7

0,0

1,6

0,0

simptomų išnykimas

 

 

 

 

(CCR), %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalinis klinikinių

34,3

17,9

35,5

6,9

simptomų išnykimas

 

 

 

 

(PR), %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabili liga, %

50,0

59,0

43,5

58,3

 

 

 

 

 

Ligos progresavimas, %

14,9

23,1

19,4

34,7

 

 

 

 

 

Bendrasis atsakas, %

35,1

17,9

37,1

6,9

 

 

p = 0,002

 

p = 0,00003

1.Protokole apibrėžtas vartojimo režimas: tepama tris kartus per dieną (TID) didinant iki keturių kartų per dieną (QID) po dviejų savaičių; jeigu atsiranda šalutiniai toksiniai reiškiniai, dozė mažinama.

2.Protokole apibrėžtas vartojimo režimas: tepama du kartus per dieną (BD), jeigu atsiranda šalutiniai toksiniai reiškiniai, dozė mažinama.

1 stadijoje (N = 184) bendrasis atsako dažnis padidėjo iki 66,7 proc. 2a stadijoje (N = 99) bendrasis atsako dažnis padidėjo iki 56,1 proc.

1 stadijoje iš 110 pacientų 36 (33 proc.) liga recidyvavo dar tuo metu, kai visi dalyviai buvo aktyviai gydomi.

Reakcijų dažnis buvo analizuojamas tiek paciento kaip tiriamo vieneto, tiek ir viso tyrimo atžvilgiu. 4 lentelėje parodyta individualių odos pažeidimų reakcijų dažnis pacientams, 3 stadijoje gydytiems Panretin geliu.

4 lentelė: Reprezentacinių/indikacinių pažeidimų atsakas pacientams per 12 viengubai „aklos“ tyrimo fazės savaičių

 

Pacientai su nustatytu reprezentacinių/indikacinių pažeidimų atsaku

 

 

 

(CCR arba PR)

 

 

1 stadija

 

2 stadija

 

Reakcijų

Panretin

 

Tirpiklis

Panretin

 

Tirpiklis

skaičius

(N = 134)

 

(N = 134)

(N=62)

 

(N = 72)

Pažeidimai2,3

N %4

 

N %4

N %4

 

N %4

Mažiausiai

73 (54,5%)

 

42 (31,3%)

33 (53,2%)

 

21 (29,2%)

vienas

 

 

 

 

 

 

Mažiausiai

27 (20,1%)

 

8 (6,0%)

8 (12,9%)

 

2 (2,8%)

keturi

 

 

 

 

 

 

1.I tyrimas – taikoma 6 reprezentaciniams pažeidimams; II tyrimas – taikoma iki 8 reprezentacinių pažeidimų

2.Kiekvieno pažeidimo atsakas įvertintas individualiai.

3.Pažeidimų reakcija per pirmas 12 savaičių viengubai „aklos“ stadijos metu nepakito per paskutines 4 studijų savaites (1 stadijoje reakcijos patvirtinimas esant tam tikriems pažeidimams galimas tik po 12 savaičių).

4.Procentiškai apskaičiuotas pacientų su reaguojančiais odos pažeidimais skaičius pagal bendrąjį pacientų skaičių viengubai „aklos“ stadijos metu.

29 proc. pažeidimų iš dalies išnyko klinikiniai simptomai (PR), tačiau visiškas klinikinių simptomų išnykimas (CCR) nepasiektas per 12 gydymo savaičių; jiems klinikiniai simptomai visiškai išnyko pratęsus gydymą dar 12 savaičių. Iš viso tokie pacientai buvo gydyti 168 dienas. Rekomenduojama pradinį gydymą Panretin geliu tęsti iki 12 savaičių. Odos pažeidimus, tuo metu reaguojančius į gydymą, galima toliau gydyti su sąlyga, kad yra pagerėjimas arba nėra pablogėjimo ir pacientas preparatą toleruoja. Visiškai išnykus klinikiniams simptomams gydymas Panretin geliu turėtų būti nutraukiamas.

Nėra duomenų apie Panretin gelio veiksmingumą gydant komplikuotus odos pažeidimus (pvz., esant limfedemai).

5.2Farmakokinetinės savybės

Klinikinių studijų metu buvo tirta 9-cis-retinoinės rūgšties koncentracija kraujo plazmoje pacientams, turintiems odos pažeidimų, kuriuos sukėlė KS, atsiradusi dėl AIDS, ir 60 savaičių daug kartų vartojusiems Panretin gelį. Šiems pacientams gydyta iki 64 žaizdų (dažnis – 4–64, vidutiniškai 11,5 žaizdos), trukmė – iki 44 savaičių (dažnis – 2–44, vidutiniškai 15 savaičių). Pacientų, gydytų Panretin geliu, 9-cis-retinoinės rūgšties koncentracija kraujo plazmoje buvo panaši į koncentraciją pacientų, nevartojusių šio preparato, plazmoje.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Toksiškumas

Trys alitretinoino dozės (0,01, 0,05 arba 0,5 proc.) pagal vietiškai vartojamo gelio formulę 28 dienas buvo duodamos žiurkėms, siekiant nustatyti preparato toksiškumą. Aplikacijų vietoje buvo pastebėti tokie reiškiniai: eritema, epidermio sustorėjimas, pleiskanojimas ir raginio sluoksnio išnykimas.

Klinikinė patologija vertinta absoliučiu polimorfonuklearinių leukocitų, monocitų skaičiumi, procentiniu monocitų skaičiumi ir procentiniu limfocitų skaičiaus sumažėjimu žiurkėms, 29 dienas gavusioms alitretinoino. Klinikinė cheminė analizė parodė biologiškai svarbų vidurinio BUN ir šarminės fosfatazės kiekio padidėjimą patelių grupėje po 28 dienų. Serumo LDL abiejose grupėse, patinų ir patelių, padidėjo 29 dieną. Pirmąsias 14 dienų nebuvo jokių biologiškai svarbių kraujo ląstelių ar serumo cheminės sudėties skirtumų. Pastebėti vidutinio širdies - kūno svorio skirtumai buvo iš esmės priskirti terminalinio kūno svorio skirtumui. Žiurkių patelėms, gavusioms 0,5 proc. gelio, plazmos koncentracijos vidurkis buvo mažesnis už nustatomą ribą (5 nMol), o plazmos koncentracijos vidurkis patinams – apie 200 nMol. Skirtingai negu bandomųjų žiurkių, 9-cis-retinoinės rūgšties koncentracija pacientų, sergančių KS ir vartojančių Panretin gelį, plazmoje niekad neviršijo 0,638 ng/ml (2,13 nMol). Šis lygis yra maždaug 1/100 koncentracijos dalis, nustatyta žiurkių patinų plazmoje.

Genotoksiškumas

Genotoksinis alitretinoino potencialas nustatytas Ames testu, tiriant pelių mikrobranduolėlius in vivo, atliekant žmogaus limfocitų chromosomų aberacijos testą ir CHO ląstelių mutacijos testą. Šis medicininis preparatas buvo negenotoksiškas.

Karcinogenezė, mutagenezė, vaisingumo sutrikimai

Nebuvo atlikta tyrimų karcinogenetiniam alitretinoino poveikiui nustatyti. Tačiau buvo tiriamas mutageninis alitretinoino potencialas: gauti neigiami Ames testo, pelių mikrobranduolėlių tyrimo in vivo, žmogaus limfocitų chromosomų aberacijos testo ir CHO ląstelių mutacijos testo rezultatai.

Teratogeniškumas

Buvo atliekamas geriamosios dozės poveikio triušiams tyrimas. Alitretinoinas, skiriamas 35 kartus didesnėmis dozėmis negu didžiausia žmogui taikoma dozė, indukavo dideles malformacijas. Šios dozės triušių kraujyje buvo daugiau kaip 60 kartų didesnės negu pacientų, sergančių KS ir vartojančių Panretin gelį. Tiriant triušius nebuvo pastebėta jokių malformacijų skiriant vaistą per os 12 kartų didesnėmis dozėmis negu didžiausia žmogui taikoma dozė (dėl to koncentracija triušių kraujyje buvo 60 kartų didesnė negu pati didžiausia koncentracija plazmoje, nustatyta pacientams, vietiškai vartojantiems Panretin gelį). Tačiau buvo pastebėta, kad dažniau būna nesusiformavusio krūtinkaulio atvejų.

Fototoksiškumas

Alietretinoino fototoksinis potencialas buvo vertintas remiantis jo cheminėmis savybėmis ir tyrimų in vitro duomenimis. Rezultatai rodo, kad alitretinoinas sugeria UV spektro spindulius ir degraduoja į fotoizomerus (dažniausiai all-trans-retinoinę rūgštį. Alitretinoinas yra silpnas fotoiritantas, besijungiantis su histidinu ir fotopreteinu. Remiantis citologinių tyrimų in vitro duomenimis, alitretinoino fototoksinis potencialas mažas.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Etanolis

Makrogolis 400

Hidroksipropilceliuliozė

Butilhidroksitoluenas

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima. Gydant KS sukeltus odos pažeidimams reikia nevartoti kitų vietinių medikamentų. Panretin gelio negalima vartoti kartu su preparatais, kuriuose yra DEET.

6.3Tinkamumo laikas

Neatidarius: 3 metai

Pradėjus vartoti: praėjus 90 dienų po pirmo talpyklės atidarymo, talpyklę su preparato likučiais reikia išmesti.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. Laikyti gamintojo dėžutėje, saugoti nuo šviesos. Talpyklę laikyti sandariai uždarytą.

Patepus žaizdas talpyklę reikia sandariai uždaryti. Atidarytos Panretin gelio talpyklės turi būti laikomos ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje, nuo šviesos ir karščio apsaugotose vietose (pvz., nuo tiesioginių saulės spindulių).

6.5Pakuotė ir jos turinys

Panretin gelis fasuojamas į daugkartinio naudojimo 60 g aliuminines epoksidu padengtas talpykles. Dėžutėje būna viena gelio talpyklė.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Panretin gelyje yra alkoholio, tad jį reikia saugoti nuo atviros liepsnos.

7.REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

EU/1/00/149/001

9.PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA

Pirmojo registravimo data: 2000 m. spalio 11d.

Paskutiniojo perregistravimo data:

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Naujausią išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai