Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pedea (ibuprofen) – ženklinimas - C01EB16

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasPedea
ATC kodasC01EB16
Sudėtisibuprofen
GamintojasOrphan Europe S.A.R.L.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TEKSTAS ANT IŠORINĖS KARTONINĖS DĖŽUTĖS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Pedea 5 mg/ml injekcinis tirpalas

Ibuprofenas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename ml tirpalo yra 5 mg ibuprofeno.

Kiekvienoje 2 ml ampulėje yra 10 mg ibuprofeno.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: trometamolis, natrio chloridas, natrio hidroksidas, 25 % druskos rūgštis, injekcinis vanduo.

4.VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas 4 ampulės po 2 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti į veną trumpalaikės infuzijos būdu

Prieš vartojimą perskaitykite informacinį lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Kad nepatektų mikroorganizmų, preparatą reikia vartoti nedelsiant.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)

Atidarytoje ampulėje likusį nepanaudotą tirpalą privaloma sunaikinti. Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11.REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Prancūzija

12.REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

EU/1/04/284/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

STIKLINĖS AMPULĖS ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Pedea 5 mg/ml injekcijai Ibuprofenas

i.v.

2.VARTOJIMO METODAS

Žr. Inf. lapelį

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

10 mg / 2 ml

6.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai