Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pheburane (sodium phenylbutyrate) – Preparato charakteristikų santrauka - A16AX03

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasPheburane
ATC kodasA16AX03
Sudėtissodium phenylbutyrate
GamintojasLucane Pharma

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

PHEBURANE 483 mg/g granulės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename granulių grame yra 483 mg natrio fenilbutirato.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurių poveikis žinomas:

Granulėse, atitinkamai kiekvienam natrio fenilbutirato gramui, yra 124 mg (5,4 mmol) natrio ir 768 mg sacharozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Granulės.

Baltos arba beveik baltos granulės.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

PHEBURANE yra skiriamas kaip papildoma terapija nuolatiniam šlapalo ciklo sutrikimų, įskaitant karbamilfosfato sintetazės, ornitino transkarbamilazės arba argininsukcinato sintetazės sutrikimus, gydymui.

Jis skiriamas visiems pacientams, kuriems liga pasireiškia naujagimystės laikotarpiu (visiškas fermentų trūkumas, pasireiškiantis per pirmąsias 28 gyvenimo dienas). Jis taip pat skiriamas pacientams, kuriems liga pasireiškia vėliau (dalinis fermentų trūkumas, pasireiškiantis po pirmojo gyvenimo mėnesio), kurių anamnezėje yra užfiksuota hiperamoneminė encefalopatija.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Skiriant PHEBURANE, gydymą turi stebėti gydytojas, turintis šlapalo ciklo sutrikimų gydymo patirties.

Dozavimas

Paros dozė turi būti pritaikyta kiekvienam individualiai, atsižvelgiant į paciento baltymų toleravimą ir paros baltymų kiekį, reikalingą augimo bei vystymosi skatinimui.

Remiantis klinikine patirtimi, įprasta natrio fenilbutirato paros dozė yra:

450 – 600 mg/kg per parą naujagimiams, kūdikiams ir vaikams, sveriantiems mažiau nei 20 kg,

9,9 - 13,0 g/m2 per parą vaikams, sveriantiems daugiau nei 20 kg, paaugliams ir suaugusiems žmonėms.

Nėra nustatyta, ar didesnės nei 20 g per parą dozės vartojimas yra saugus ir efektyvus.

Gydymo kontrolė

Amoniako, arginino, nepakeičiamųjų aminorūgščių (ypač šakotosios grandinės aminorūgščių), karnitino ir serumo baltymų kiekiai plazmoje turi būti išlaikyti normos ribose. Glutamino kiekis plazmoje turi būti mažesnis nei 1000 µmol/l.

Mitybos kontrolė

PHEBURANE turi būti derinamas su baltymų, esančių maiste, apribojimu ir kai kuriais atvejais vartojamas kartu su nepakeičiamųjų aminorūgščių ir karnitino papildais.

Pacientams, kuriems naujagimystės laikotarpiu buvo diagnozuotas karbamilfosfato sintetazės arba ornitino transkarbamilazės nepakankamumas, reikalingas citrulino arba arginino papildas, dozuojamas po 0,17 g/kg per parą arba 3,8 g/m2 per parą.

Arginino papildas, dozuojamas po 0,4-0,7 g/kg per parą arba 8,8 - 15,4 g/m2 per parą, reikalingas pacientams, kuriems diagnozuotas argininsukcinato sintetazės nepakankamumas.

Jei papildomai reikia skirti kaloringą maisto papildą, rekomenduojama rinktis baltymų neturintį produktą.

Ypatingos populiacijos

Sutrikusi inkstų ir kepenų funkcija

Kadangi natrio fenilbutirato metabolizme ir šalinime dalyvauja kepenys ir inkstai, pacientams, kuriems nustatytas kepenų ar inkstų nepakankamumas, PHEBURANE turi būti vartojamas atsargiai.

Vartojimo metodas

PHEBURANE vartojamas per burną. Kadangi PHEBURANE lėtai tirpsta, jo negalima vartoti per gastrostomą ar nazogastrinį zondą.

Visa paros dozė padalinama į lygias dalis ir vartojama kiekvieno valgymo ar maitinimo metu

(pavyzdžiui, 4–6 kartus per parą mažiems vaikams). Granules galima tiesiog nuryti užsigeriant kokiu nors gėrimu (vandeniu, vaisių sultimis, kūdikių pieno mišiniu be baltymų) arba užbarstyti ant šaukšto tiršto maisto (bulvių košės ar obuolių tyrelės); šiuo atveju svarbu vaistą suvartoti nedelsiant, kol maistas dar užgožia vaisto skonį.

Prie vaisto pridedamas graduotas, 250 mg padalomis sužymėtas matavimo šaukštas, kuriuo galima pamatuoti iki 3 g natrio fenilbutirato.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Nėštumas.

Žindymas.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kliniškai svarbių elektrolitų kiekis:

PHEBURANE granulėse yra 124 mg (5,4 mmol) natrio gramui natrio fenilbutirato, atitinkančio 2,5 g (108 mmol) natrio 20 g natrio fenilbutirato, tai yra maksimali paros dozė. Todėl PHEBURANE privalu atsargiai skirti pacientams, kuriems yra stazinis širdies nepakankamumas ar sunkus inkstų nepakankamumas, ir klinikinių būklių, kurių metu būna natrio susilaikymas su edema.

Gydymo metu reikia nuolat stebėti kalio kiekį serume, nes fenilacetilglutamino šalinimas per inkstus gali sukelti kalio išskyrimą su šlapimu.

Bendrosios aplinkybės, į kurias reikėtų atsižvelgti

Net ir taikant gydymą kai kuriems pacientams gali pasireikšti ūminė hiperamoneminė encefalopatija.

PHEBURANE nerekomenduojama ūminei hiperamonemijai gydyti, nes ji priskiriama prie tų atvejų, kai pacientui būtina skubi medicininė pagalba.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas

Šiame vaistiniame preparate yra natrio. Į tai turi atsižvelgti pacientai, kurių dietoje yra kontroliuojamas natrio kiekis.

Šiame vaistiniame preparate yra sacharozės. Į tai turi atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Pacientai, kuriems yra retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės -galaktozės malabsorbcija arba sacharazės-izomaltazės stygius, šio vaistinio preparato neturi vartoti.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Tuo pačiu metu vartojamas probenecidas gali paveikti konjuguoto natrio fenilbutirato pašalinimą per inkstus. Buvo publikuota pranešimų apie hiperamonemiją, kurią sukėlė haloperidolis ir valproatas. Kortikosteroidai gali sukelti organizmo baltymų irimą, dėl ko gali padidėti amoniako kiekis plazmoje. Tuo atveju, kai šie vaistiniai preparatai turi būti vartojami kartu, rekomenduojama dažnesnė amoniako kiekio plazmoje kontrolė.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys / vyrų ir moterų kontracepcija

Vaisingo amžiaus moterys privalo naudoti veiksmingas kontracepcijos priemones.

Nėštumas

Reikiamų duomenų apie natrio fenilbutirato vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį natrio fenilbutirato poveikį reprodukcijai, t. y. poveikį embriono ar vaisiaus vystymuisi. Prenataliniu periodu žiurkių patelėms duotas fenilacetatas (aktyvusis fenilbutirato metabolitas) pažeidė palikuonių kortikalines piramidines ląsteles; dendritų skaičius buvo sumažėjęs, jie buvo ilgesni ir plonesni nei įprasta. Šių duomenų reikšmė nėščioms moterims nėra žinoma, todėl nėštumo metu vartoti PHEBURANE negalima (žr. 4.3 skyrių). Vaisingo amžiaus moterys privalo naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą.

Žindymas

Žiurkių jaunikliams po oda sušvirkštus dideles dozes fenilacetato (190 – 474 mg/kg), buvo pastebėta sumažėjusi neuronų proliferacija ir padidėjęs jų nykimas bei CNS mielino sumažėjimas. Vėlavo galvos smegenų sinapsių brendimas, sumažėjo funkcionuojančių nervinių galūnių skaičius galvos smegenyse, dėl to susilpnėjo smegenų augimas. Nėra nustatyta, ar fenilacetatas išsiskiria į motinos pieną, dėl to PHEBURANE vartoti žindymo metu yra draudžiama (žr. 4.3 skyrių).

Vaisingumas

Duomenų apie natrio fenilbutirato poveikį vaisingumui nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

PHEBURANE gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Natrio fenilbutirato klinikinių tyrimų metu 56 % pacientų atsirado mažiausiai po vieną nepageidaujamą reiškinį, iš šių nepageidaujamų reiškinių 78 %, manoma, buvo nesusiję su natrio fenilbutiratu.

Nepageidaujami poveikiai dažniausiai buvo susiję su lytine bei virškinimo trakto sistemomis.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos visos nepageidaujamos reakcijos išvardintos pagal organų sistemas klases ir dažnumą. Dažnumas apibrėžiamas taip: labai dažnos (≥1/10), dažnos (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažnos (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), retos (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai retos (<1/10

000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateiktos pagal jų sunkumą nuo sunkiausios iki lengviausios.

Organų sistemos klasė

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

Kraujo ir limfinės sistemos

Dažnos

mažakraujystė, trombocitopenija, leukopenija,

leukocitozė, trombocitozė

sutrikimai

 

Nedažnos

aplazinė anemija, ekchimozė

 

Metabolizmo ir mitybos

Dažnos

metabolinė acidozė, alkalozė, sumažėjęs apetitas

sutrikimai

 

 

Psichikos sutrikimai

Dažnos

depresija dirglumas

Nervų sistemos sutrikimai

Dažnos

sinkopė, galvos skausmas

Širdies sutrikimai

Dažnos

edema

Nedažnos

aritmija

 

 

Dažnos

pilvo skausmas, vėmimas, pykinimas, vidurių

Virškinimo trakto sutrikimai

užkietėjimas, dizgeuzija

 

Nedažnos

kasos uždegimas, pepsinė opa, kraujavimas iš

 

 

tiesiosios žarnos, gastritas

 

 

Odos ir poodinio audinio

Dažnos

išbėrimas, neįprastas odos kvapas

sutrikimai

 

 

Inkstų ir šlapimo takų

Dažnos

inkstų tubulinė acidozė

sutrikimai

 

 

Lytinės sistemos ir krūties

Labai dažnos

amenorėja, nereguliarios menstruacijos

sutrikimai

 

 

 

 

sumažėjęs kalio, albumino, bendras baltymų ir

 

 

fosfatų kiekis kraujyje; padidėjęs šarminės

Tyrimai

Dažnos

fosfatazės, transaminazių, bilirubino, šlapimo

 

 

rūgšties, chlorido, fosfatų ir natrio kiekis

 

 

kraujyje; padidėjęs svoris

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Užregistruotas galimas toksinės reakcijos į natrio fenibutiratą (450 mg/kg per parą) atvejis – 18 metų anoreksija sergančiai pacientei pasireiškė metabolinė encefalopatija, susijusi su laktatacidoze, didele hipokalemija, pancitopenija, periferine neuropatija ir pankreatitu. Sumažinus dozę jos būklė pagerėjo, tačiau pankreatito simptomai kartojosi, todėl galiausiai gydymas turėjo būti nutrauktas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Užfiksuotas vienas perdozavimo atvejis, kai 5 mėnesių kūdikiui atsitiktinai buvo duota 10 g (1370 mg/kg) vaisto. Pacientui pasireiškė viduriavimas, irzlumas ir metabolinė acidozė su hipokalemija. Pacientas pasveiko per 48 valandas, taikant simptominį gydymą.

Šie simptomai būdingi fenilacetato kaupimuisi: švirkščiant į veną iki 400 mg/kg per parą fenilacetato, pasireiškė nuo dozės priklausantis jo neurotoksiškumas. Dažniausia neurotoksiškumo išraiška buvo mieguistumas, nuovargis ir lengvas galvos svaigimas. Rečiau pasireiškia – suglumimas, galvos skausmas, skonio sutrikimas, prikurtimas, sutrikusi orientacija, sutrikusi atmintis ir jau esančios neuropatijos paūmėjimas.

Perdozavus vaisto, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas ir pradėtos taikyti palaikomosios priemonės. Gali būti naudinga taikyti hemodializę arba peritoninę dializę.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti virškinimo sistemą ir metabolizmą veikiantys produktai, ATC kodas –

A16AX03.

Veikimo mechanizmas ir farmakodinaminis poveikis

Natrio fenilbutiratas yra vaisto pirmtakas, kuris greitai metabolizuojasi į fenilacetatą. Fenilacetatas yra metaboliškai aktyvus junginys; jis jungiasi su glutaminu acetilinimo būdu ir sudaro fenilacetilglutaminą, kuris šalinamas pro inkstus. Pagal moliškumą fenilacetilglutaminas prilygsta karbamidui (abu turi po 2 molius azoto), todėl yra alternatyvus liekamojo azoto šalinimo transportas.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Remiantis fenilacetilglutamino šalinimo iš pacientų, turinčių šlapalo ciklo sutrikimų, tyrimais galima apskaičiuoti, kad suvartojus gramą natrio fenilbutirato, pasigamina nuo 0,12 iki 0,15 g fenilacetilglutamino azoto. Taigi natrio fenilbutiratas sumažina padidėjusį amoniako ir glutamino lygį pacientų, turinčių šlapalo ciklo sutrikimų, plazmoje. Svarbu, kad diagnozė būtų nustatyta anksti, o gydymas pradėtas nedelsiant, kad būtų pagerintos išgyvenimo galimybės ir klinikiniai rezultatai.

Iš pacientų, kuriems šis sutrikimas pasireiškė vėliau (įskaitant moteris, kurios yra ornitino transkarbamilazės trūkumo heterozigotės), kurių sveikatos būklė po hiperamoneminės encefalopatijos atsistatė ir kurie vėliau nuolat laikėsi mažai baltymų turinčių maisto produktų dietos ir buvo gydomi natrio fenilbutiratu, išgyveno 98 % pacientų. Daugumos tirtų pacientų intelektinio koeficiento tyrimų rezultatai svyravo nuo vidutinio lygio iki apatinės vidutinio lygio ribos (protinio atsilikimo). Gydymo fenilbutiratu laikotarpiu jų pažintinė funkcija iš esmės nepakito. Taikant gydymą, jau atsiradę neurologiniai sutrikimai tikriausiai neišnyks, o kai kurių pacientų neurologinė būklė gali toliau blogėti.

PHEBURANE gali tekti vartoti visą gyvenimą, nebent būtų nuspręsta atlikti ortotopinę kepenų transplantaciją.

Vaikų populiacija

Anksčiau šlapalo ciklo sutrikimai, pasireiškę naujagimiams, beveik visame pasaulyje buvo mirtini – pacientai mirdavo per pirmuosius gyvenimo metus net ir taikant peritoninę dializę bei gydant nepakeičiamosiomis aminorūgštimis bei jų analogais, neturinčiais azoto. Atliekant hemodializes, šalinant liekamąjį azotą kitais būdais (natrio fenilbutiratu, natrio benzoatu ir natrio fenilacetatu), ribojant dietos baltymus ir kai kuriais atvejais vartojant nepakeičiamųjų aminorūgščių papildą, išgyvenusių naujagimių, kuriems po gimimo (tačiau ne vėliau kaip per pirmąjį gyvenimo mėnesį) diagnozuotas šis sutrikimas, padaugėjo beveik iki 80 %; mirtis dažniausiai ištikdavo ūmios hiperamoneminės encefalopatijos metu. Pacientų, kurių liga prasidėjo naujagimystės periodu, dažnai buvo sulėtėjusi protinė raida.

Pacientų, kurių liga buvo diagnozuota nėštumo metu ir gydoma dar prieš bet kokį hiperamoneminės encefalopatijos pasireiškimą, išgyveno 100%, tačiau net ir šiems pacientams vėliau dažnai pasireiškė pažintinės funkcijos sutrikimai ar kiti neurologiniai trūkumai.

5.2Farmakokinetinės savybės

Yra žinoma, kad fenilbutiratas oksiduojasi į fenilacetatą, kuris kepenyse ir inkstuose fermentų pagalba jungiasi su glutaminu ir sudaro fenilacetilglutaminą. Fenilacetatas esterazių pagalba taip pat hidrolizuojamas kepenyse ir kraujyje.

Buvo palyginta fenilbutirato ir jo metabolitų koncentracija plazmoje ir šlapime normalių suaugusių nevalgiusių žmonių, suvartojusių vieną 5 g natrio fenilbutirato dozę, ir plazmoje bei šlapime pacientų, turinčių šlapalo ciklo sutrikimų, sergančių hemoglobinopatija ir ciroze bei vartojusių vieną arba keletą iki 20 g per parą dozių (nekontroliuojamieji tyrimai). Fenilbutirato bei jo metabolitų pasiskirstymas

buvo taip pat tirtas pacientams, sergantiems vėžiu, kuriems į veną buvo lašinama fenilbutirato (iki 2 g/m²) arba fenilacetato.

Absorbcija

Fenilbutiratas yra greitai absorbuojamas nevalgius. Po vienos išgertos 5 g natrio fenilbutirato dozės granulėmis, išmatuojamas fenilbutirato kiekis plazmoje nustatytas praėjus 15 minučių po medikamento suvartojimo. Vidutinis didžiausios koncentracijos susidarymo laikas buvo 1 val. o vidutinė didžiausia koncentracija – 195 µg/ml. Pusinės eliminacijos laikas buvo 0,8 val.

Maisto poveikis absorbcijai nėra žinomas.

Pasiskirstymas

Fenilbutirato pasiskirstymo tūris yra 0,2 l/kg.

Biotransformacija

Suvartojus vieną 5 g natrio fenilbutirato granulių dozę, išmatuojamas fenilacetato ir fenilacetilglutamino kiekis plazmoje nustatytas praėjus atitinkamai 30 ir 60 minučių po medikamento suvartojimo. Vidutinis didžiausios koncentracijos susidarymo laikas buvo atitinkamai 3,55 ir 3,23 val., o vidutinė didžiausia koncentracija – atitinkamai 45,3 ir 62,8 µg/ml. Pusinės eliminacijos laikas buvo atitinkamai 1,3 ir 2,4 val.

Tiriant fenilacetatą, vartojamą didelėmis dozėmis intraveniniu būdu, buvo nustatytos nelinijinės farmakokinetinės jo savybės, pasireiškiančios prisotinamu metabolizmu į fenilacetilglutaminą. Pakartotinos fenilacetato dozės įrodė pasišalinimo iš organizmo skatinimą.

Daugumai pacientų su šlapalo apykaitos sutrikimais arba hemoglobinopatijomis, gaunančių įvairias fenilbutirato dozes (300 – 650 mg/kg per parą iki 20 g/per parą) po nakties nevalgius plazmoje aptikti fenilacetato nebuvo galima. Jei paciento kepenų funkcija sutrikusi, fenilacetato virtimas fenilacetilglutaminu gali būti santykinai lėtesnis. Trijų (iš 6) pacientų, sergančių ciroze, kuriems buvo duota išgerti natrio fenilbutirato (20 g per parą trimis dozėmis), tolygus fenilacetato kiekis plazmoje buvo pasiektas trečią parą ir buvo penkis kartus didesnis nei po pirmos medikamento dozės.

Lyginant fenilbutirato ir fenilacetato farmakokinetinius parametrus tarp sveikų savanorių, buvo pastebėti skirtumai tarp lyčių (moterų plazmoje AUC ir Cmax buvo apytiksliai 30-50 % didesni), o lyginant fenilacetilglutamino farmakokinetinius parametrus skirtumo nebuvo pastebėta. Tai gali būti dėl natrio fenilbutirato lipofiliškumo ir dėl to atsiradusių pasiskirstymo tūrio skirtumų.

Eliminacija

Apytiksliai 80-100 % medicininio produkto pasišalina per inkstus per 24 valandas konjuguoto produkto fenilacetilglutamino pavidalu.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Du natrio fenilbutirato mutageniniai testai (Ames testas ir mikrobranduolių testas) buvo neigiami. Rezultatai rodo, kad atlikus Ames testą tiek su metaboliniu aktyvinimu, tiek be jo natrio fenilbutiratas neturi jokio mutageninio poveikio. Mikrobranduolių testo rezultatai rodo, kad natrio fenilbutiratas žiurkėms, kurioms buvo duodamos toksiškos ir netoksiškos medikamento dozės, neturėjo jokio klastogeninio poveikio (tyrimai atlikti praėjus 24 ir 48 valandoms po vienos sugirdytos nuo 878 iki 2800 mg/kg dozės).

Natrio fenilbutirato kancerogeninio poveikio ir poveikio vaisingumui tyrimų nebuvo atlikta.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Cukraus sferos (sacharozė ir kukurūzų krakmolas)

Hipromeliozė

Etilceliuliozė N7

Makrogolis 1500

Povidonas K25

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

Pirmą kartą atidarius, suvartoti per 45 paras.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

DTPE buteliukas, uždengtas vaikų sunkiai atidaromu uždoriu su drėgmę sugeriančia medžiaga, kuriame yra 174 g granulių.

Dėžutėje yra vienas buteliukas.

Kartu pridedamas graduotas matavimo šaukštas.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Jei granulės maišomos su tirštu maistu ar skysčiu, svarbu šį mišinį suvartoti nedelsiant.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Prancūzija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/822/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: Lie 31, 2013

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/ .

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai