Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Preparato charakteristikų santrauka - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasPlenadren
ATC kodasH02AB09
Sudėtishydrocortisone
GamintojasShire Services BVBA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Plenadren 5 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Plenadren 20 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Plenadren 5 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Kiekvienoje modifikuoto atpalaidavimo tabletėje yra 5 mg hidrokortizono.

Plenadren 20 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Kiekvienoje modifikuoto atpalaidavimo tabletėje yra 20 mg hidrokortizono.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Modifikuoto atpalaidavimo tabletė.

Plenadren 5 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Apvalios (8 mm diametro) išgaubtos rožinės tabletės.

Plenadren 20 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Apvalios (8 mm diametro) išgaubtos baltos tabletės.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Antinksčių nepakankamumu sergančių suaugusiųjų gydymas.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Plenadren skiriamas taikant palaikomąją terapiją. Pakaitinės terapijos geriamojo preparato dozes būtina pritaikyti individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno paciento klinikinį atsaką. Įprasta palaikomoji dozė – 20–30 mg per parą, vartojama kartą per parą iš ryto. Pacientams, kurių organizme vis dar gaminasi šiek tiek endogeninio kortizolio, gali pakakti mažesnės dozės. 40 mg yra didžiausia tirta palaikomoji dozė. Reikėtų vartoti kuo mažesnę palaikomąją dozę. Patiriant didelį fizinį ir (arba) psichologinį stresą, pacientams gali prireikti papildomos pakaitinės greito atpalaidavimo hidrokortizono tablečių dozės, ypač po pietų/vakare; taip pat žr. skyrių „Vartojimas sergant interkurentine liga“, kuriame aprašyta, kaip kitaip galima laikinai padidinti hidrokortizono dozę.

Perėjimas nuo gydymo geriamaisiais gliukokortikoidais prie gydymo Plenadren

Pereinant nuo įprastos pakaitinės terapijos tris kartus per parą vartojamu geriamuoju hidrokortizono preparatu prie gydymo Plenadren, pacientams galima skirti tokią pat bendrą paros dozę. Kadangi Plenadren paros dozės biologinis įsisavinamumas yra mažesnis nei įprastų tris kartus per parą vartojamų hidrokortizono tablečių (žr. 5.2 skyrių), reikia stebėti pacientų klinikinį atsaką, nes tolesnes vaisto dozes gali prireikti pritaikyti kiekvienam pacientui individualiai. Perėjimo nuo gydymo du kartus per parą vartojamomis hidrokortizono tabletėmis, kortizono acetatu arba sintetiniais gliukokortikoidais prie gydymo Plenadren tyrimų neatlikta, tačiau šiais atvejais rekomenduojama vartoti hidrokortizono dozę atitinkančią Plenadren paros dozę; tolesnes vaisto dozes gali prireikti pritaikyti kiekvienam pacientui individuliai.

Vartojimas sergant interkurentine liga

Sergant interkurentine liga, reikėtų nepamiršti ūminio antinksčių nepakankamumo pavojaus.

Susiklosčius sudėtingoms aplinkybėms, būtina nedelsiant didinti vaisto dozę, o geriamąjį hidrokortizono preparatą pakeisti parenteriniu būdu vartojamu, pageidautina, į veną leidžiamu, preparatu. Į veną leidžiamu hidrokortizonu tikslinga gydyti trumpalaikes ligas, pvz., sunkias infekcines ligas, ypač gastroenteritą, susijusį su vėmimu ir (arba) viduriavimu, bet kokios kilmės karščiavimu arba dideliu fiziniu stresu, pvz., patekus į sunkų nelaimingą atsitikimą ir atliekant operaciją su bendra nejautra (žr. 4.4 skyrių).

Esant ne tokioms sudėtingoms aplinkybėms, kai į veną leidžiamas hidrokortizonas nebūtinas, pvz., sergant nedidelio laipsnio infekcijomis, esant bet kokios kilmės karščiavimui ir stresą sukeliančioms aplinkybėms, pvz., atliekant nedideles chirurgines procedūras, reikia laikinai padidinti įprastą pakaitinio geriamojo preparato paros dozę; bendra paros dozė didinama du arba tris kartus per parą, 8± 2 val. intervalais, skiriant palaikomąją dozę (didinamas vaisto vartojimo kartų skaičius, bet ne rytinė dozė). Įgyvendinant klinikinių tyrimų programą, šis režimas taikytas daugiau kaip 300 interkurentinės ligos epizodų atveju. Gydytojas savo nuožiūra gydymą Plenadren gali pakeisti arba papildyti greito atpalaidavimo hidrokortizono tabletėmis. Hidrokortizono dozę padidinus vieną kartą, bendra kortizolio ekspozicija kraujo plazmoje padidėja ne proporcingai (žr. 5.2 skyrių). Pasibaigus interkurentinės ligos epizodui, pacientai vėl gali vartoti įprastą palaikomąją dozę.

Specialiosios populiacijos

Vyresnio amžiaus žmonėms

Jeigu dėl amžiaus paciento kūno svoris yra pernelyg mažas, rekomenduojama stebėti jo klinikinį atsaką, nes jam paskirtą vaisto dozę gali reikėti sumažinti (žr. 5.2 skyrių).

Turintiems inkstų veiklos sutrikimų

Pacientams, turintiems lengvų arba vidutinio sunkumo inkstų veiklos sutrikimų, skiriamos vaisto dozės koreguoti nereikia. Gydant sunkių inkstų veiklos sutrikimų turinčius pacientus, rekomenduojama stebėti jų klinikinį atsaką, nes jiems paskirtą vaisto dozę gali reikėti pakoreguoti (žr. 5.2 skyrių).

Turintiems kepenų veiklos sutrikimų

Esant lengvų arba vidutinio sunkumo kepenų veiklos sutrikimų, vaisto dozės koreguoti nereikia. Esant sunkiam kepenų veiklos sutrikimui, mažėja funkcionuojanti kepenų masė, o kartu ir hidrokortizono metabolizavimo pajėgumas. Todėl rekomenduojama stebėti klinikinį atsaką, nes paskirtą vaisto dozę gali reikėti pakoreguoti (žr. 5.2 skyrių).

Vaikų populiacija

Plenadren saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 18 metų dar neištirti. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Pacientams reikia nurodyti Plenadren vartoti per burną, užsigeriant stikline vandens, likus ne mažiau kaip 30 minučių iki pusryčių, geriau sėdint arba stovint, 6.00–8.00 val. ryto. Tabletę reikia išgerti visą, jos negalima dalyti į kelias dalis, kramtyti ar smulkinti. Jeigu vaistą reikia vartoti daugiau kaip kartą per parą, rytinę dozę reikia išgerti taip, kaip nurodyta, o vėliau vartojamas dozes galima vartoti su maistu arba be jo.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Ūminis antinksčių nepakankamumas

Ūminis antinksčių nepakankamumas gali pasireikšti pacientams, kuriems nustatytas antinksčių nepakankamumas, kurie vartoja nepakankamas paros dozes arba tais atvejais, kai yra padidėjęs

kortizolio poreikis. Reiškiniai nustatyti Plenadren gydomiems pacientams. Pacientams, kuriems yra

ūminis antinksčių nepakankamumas, gali pasireikšti antinksčių krizė. Todėl pacientus reikia informuoti apie ūminio antinksčių nepakankamumo ir antinksčių krizės požymius bei simptomus ir būtinybę kreiptis neatidėliotinos medicininės pagalbos.

Esant antinksčių krizei, pacientams reikia kartu su natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) infuziniu tirpalu parenteriniu būdu, pageidautina, leidžiant į veną, vartoti didelę hidrokortizono dozę pagal esamas gydymo rekomendacijas.

Gretutinės infekcijos

Sergant laikinomis ligomis, pvz., nedidelio laipsnio infekcija, esant bet kokios kilmės karščiavimui, susiklosčius stresą sukeliančioms aplinkybėms, pvz., atliekant nedideles chirurgines procedūras, būtina laikinai padidinti pakaitinio vaisto paros dozę (žr. 4.2 skyrių, „Vartojimas sergant interkurentine liga“). Pacientą būtina išsamiai informuoti, ką daryti susiklosčius šioms aplinkybėms ir patarti nedelsiant kreiptis pagalbos į gydytoją, jeigu sveikatos būklė staiga pablogėtų, ypač, jeigu pasireikštų gastroenteritas, prasidėtų vėmimas ir (arba) viduriavimas, dėl kurių organizmas netenka skysčių ir druskų ir nepakankamai įsisavinami geriamieji hidrokortizono preparatai.

Dėl galimos sąveikos su antiretrovirusiniais vaistiniais preparatais ir sergant infekcija padidėjusios hidrokortizono dozės, antinksčių nepakankamumu ir gretutine retrovirusine infekcija, pvz., ŽIV, sergantiems pacientams skiriamą vaisto dozę reikia atsargiai pakoreguoti.

Mokslinėse ataskaitose nepateikiama duomenų, kurie patvirtintų, kad hidrokortizonas, vartojamas tokiomis dozėmis, kurios skiriamos taikant antinksčių nepakankamumu sergančių pacientų pakaitinę terapiją, turi imunosupresinį poveikį. Todėl nėra pagrindo manyti, kad pakaitinės terapijos hidrokortizono dozės pasunkins kokią nors sisteminę infekciją ar pablogins tokios infekcijos pasekmes. Taip pat nėra pagrindo manyti, kad taikant antinksčių nepakankamumo pakaitinę terapiją skiriamos hidrokortizono dozės gali susilpninti reakciją į vakcinas ir padidinti sisteminės infekcijos riziką skiepijantis vakcinomis su gyvais organizmais.

Skrandžio ištuštėjimo ir motorikos sutrikimai

Dėl sutrikusio kortizolio poveikio rizikos modifikuoto atpalaidavimo tabletės nerekomenduojamos pacientams, kurių virškinimo trakto motorika padidėjusi, t. y. sergantiems lėtiniu viduriavimu. Duomenų apie pacientus, kuriems nustatyta sulėtėjusio skrandžio ištuštėjimo ar sumažėjusios motorikos liga/sutrikimas, nėra. Šiomis ligomis sergančių pacientų klinikinį atsaką reikia stebėti.

Didesnių nei įprastai hidrokortizono dozių vartojimas

Didelės (suprafiziologinės) hidrokortizono dozės gali sukelti kraujo spaudimo padidėjimą, druskų ir vandens sulaikymą organizme ir padidėjusį kalio išsiskyrimą. Ilgalaikis gydymas didesnėmis nei fiziologinės hidrokortizono dozėmis gali sukelti į Kušingo sindromą panašius klinikinius požymius, didesnį nutukimą, pilvinį nutukimą, hipertenziją ir diabetą, todėl gali padidėti sergamumo širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis ir mirtingumo dėl jų rizika.

Senyvas amžius ir nedidelis kūno masės indeksas yra žinomi farmakologinėmis dozėmis vartojamų gliukokortikoidų sukeliamų nepageidaujamų reakcijų – osteoporozės, odos suplonėjimo, cukrinio diabeto, hipertenzijos ir padidėjusio jautrumo infekcijoms – rizikos veiksniai.

Visi gliukokortikoidai didina kalcio išsiskyrimą ir lėtina kaulinio audinio remodeliavimą. Nustatyta, kad antinksčių nepakankamumu sergančių pacientų, kuriems taikoma ilgalaikė pakaitinė terapija gliukokortikoidais, kaulų mineralinis tankis sumažėjęs.

Ilgalaikis didelių gliukokortikoidų dozių vartojimas gali sukelti posteriorinę subkapsulinę kataraktą ir glaukomą, kurios gali pažeisti optinius nervus. Tokio poveikio nenustatyta pacientams, kuriems taikyta pakaitinė terapija gliukokortikoidais tokiomis dozėmis, kurios skiriamos gydant antinksčių nepakankamumą.

Vartojant sisteminio poveikio gliukokortikoidus gali pasireikšti nepageidaujamos psichikos reakcijos. Tai gali nutikti pradedant gydymą ir koreguojant vaisto dozę. Vartojant didesnes vaisto dozes, tokių nepageidaujamų reakcijų rizika gali padidėti. Dauguma reakcijų išnyksta sumažinus dozę, nors gali prireikti ir specialaus gydymo.

Skydliaukės veikla

Reikėtų stebėti, ar nesutrikusi antinksčių nepakankamumu sergančių pacientų skydliaukės veikla, kadangi ir hipotireozė, ir hipertiroidizmas gali turėti didelės įtakos vartojamo hidrokortizono poveikiui.

Pirminiu antinksčių nepakankamumu sergantiems pacientams taikomą gydymą dažnai būtina papildyti mineralkortikoidu.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Toliau aprašyta hidrokortizono sąveika nustatyta vartojant terapines gliukokortikoidų dozes.

Stiprūs CYP 3A4 induktoriai, kaip antai fenitoinas, rifabutinas, karbamazepinas, barbitūratai, rifampicinas, paprastoji jonažolė ir ne tokie stiprūs induktoriai, kaip antai antiretrovirusiniai vaistiniai preparatai efavirenzas ir nevirapinas gali sustiprinti kortizolio metabolinį klirensą, sutrumpinti skilimo pusperiodį ir kartu sumažinti apytakoje esančio kortizolio koncentraciją bei paskatinti jo kiekio svyravimus (dėl trumpesnio skilimo pusperiodžio). Dėl to gali reikėti pakoreguoti hidrokortizono dozę.

Stiprūs CYP 3A4 inhibitoriai, kaip antai ketokonazolas, itrakonazolas, pozakonazolas, vorikonazolas eritromicinas, telitromicinas, klaritromicinas, ritonaviras ir greipfrutų sultys gali slopinti hidrokortizono metabolizmą ir taip padidinti jo koncentraciją kraujyje. Taikant ilgalaikį profilaktinį gydymą kuriuo nors iš šių antibiotikų, reikėtų apsvarstyti galimybę pakoreguoti hidrokortizono dozę.

3–4 dienas po gydymo mifepristonu kortikosteroidų poveikis gali būti silpnesnis.

Pacientų, vartojančių vaistinius preparatus, kurie veikia skrandžio ištuštėjimą ir motoriką, klinikinį atsaką reikia stebėti (žr. 4.4 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Plenadren galima vartoti nėštumo metu. Duomenų, patvirtinančių, kad antinksčių nepakankamumu sergančioms nėščiosioms taikoma pakaitinė terapija hidrokortizonu susijusi su nepalankiomis pasekmėmis motinai ir (arba) vaisiui, nėra. Nėštumo metu negydomas antinksčių nepakankamumas siejamas su pasekmėmis motinai ir vaisiui, todėl svarbu, kad nėštumo metu gydymas būtų tęsiamas.

Su gyvūnais atlikti poveikio reprodukcijai tyrimai parodė, kad gliukokortikoidai gali sukelti vaisiaus anomalijas ir turėti toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių).

Reikia atidžiai stebėti hidrokortizono dozės poveikį antinksčių nepakankamumu sergančioms nėščiosioms. Vaistą rekomenduojama dozuoti atsižvelgiant į pavienių pacienčių klinikinį atsaką.

Žindymas

Hidrokortizonas išsiskiria į motinos pieną. Plenadren gali būti vartojamas žindymo metu. Taikant pakaitinę terapiją skiriamos hidrokortizono dozės neturėtų turėti kliniškai reikšmingo poveikio vaikui. Moterų, ilgą laiką didelėmis dozėmis vartojančių sisteminio poveikio gliukokortikoidus, kūdikiams gali kilti antinksčių supresijos rizika.

Vaisingumas

Nustatyta, kad vaikų gimstamumas tarp antinksčių nepakankamumu sergančių pacientų yra mažesnis ir tai tikriausiai lemia jų pagrindinė liga, tačiau duomenų, patvirtinančių, kad pakaitinės terapijos dozėmis vartojamas hidrokortizonas turės įtakos vaisingumui, nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Plenadren gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai. Gauta pranešimų apie nuovargį ir trumpalaikio galvos svaigimo epizodus.

Negydomas ir nepakankamai kompensuojamas antinksčių nepakankamumas gali turėti įtakos gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo charakteristikų santrauka

Taikant pakaitinę terapiją hidrokortizonas skiriamas siekiant normalizuoti kortizolio koncentraciją. Todėl nepageidaujamų reakcijų charakteristikos gydant antinksčių nepakankamumą nepanašios į nepageidaujamų reakcijų charakteristikas gydant kitas ligas, kai reikia vartoti gerokai didesnes geriamųjų arba parenteriniu būdu vartojamų gliukokortikoidų dozes.

Apskritai, 12 savaičių trukmės tyrimo metu vartojamų Plenadren kartą per parą vartojamų modifikuoto atpalaidavimo tablečių ir tris kartus per parą vartojamų hidrokortizono tablečių sukeliamų nepageidaujamų reakcijų dažnis ir pobūdis buvo panašūs. Perėjus nuo gydymo įprastomis tris kartus per parą vartojamomis hidrokortizono tabletėmis prie gydymo vieną kartą per parą vartojamomis modifikuoto atpalaidavimo tabletėmis iš pradžių (iki aštuonių savaičių) maždaug vienam iš penkių pacientų buvo padidėjęs nepageidaujamų reakcijų dažnis. Nors šios nepageidaujamos reakcijos (pilvo skausmas, viduriavimas, pykinimas ir nuovargis) yra lengvos arba vidutinio sunkumo, laikinos ir tęsiasi neilgą laiką, joms pasireiškus gali prireikti pakoreguoti vaisto dozę arba paskirti papildomų vaistinių preparatų, kuriuos reikėtų vartoti kartu su hidrokortizonu (žr. 4.2 skyrių). Nuovargis priskirtas prie labai dažnų nepageidaujamų reakcijų.

Glaustas nepageidaujamų reakcijų sąrašas

Klinikinių tyrimų metu modifikuoto atpalaidavimo hidrokortizonu gydyta 80 pacientų (sukaupta 173 pacientų metų duomenų). Šių tyrimų metu ir poregistracinio sekimo metu nustatytos nepageidaujamos reakcijos išvardytos pagal organų sistemų klases ir dažnį vadovaujantis tokia sistema:

labai dažnos (≥ 1/10); dažnos (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10).

MedDRA organų sistemų klasė

Nepageidaujamų reakcijų dažnis

 

Labai dažnos

Dažnos

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos

 

 

svaigimas,

 

 

galvos skausmas

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Viduriavimas

Viršutinės pilvo dalies

 

 

skausmas,

 

 

pykinimas

 

 

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

 

Niežintis

 

 

išbėrimas

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

 

Sąnarių skausmai

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos

Nuovargis

 

pažeidimai

 

 

Toliau nurodytos nepageidaujamos reakcijos nustatytos didesnėmis dozėmis vartojant kitus vaistinius preparatus su hidrokortizonu, kurie paskirti pagal kitas, o ne antinksčių nepakankamumo pakaitinės terapijos indikacijas (jų dažnis nežinomas).

Imuninės sistemos sutrikimai

Infekcijos (tuberkuliozės, grybelinių ir virusinių infekcijų, įskaitant herpes viruso infekciją) suaktyvinimas.

Endokrininiai sutrikimai

Gliukozės netoleravimo arba cukrinio diabeto paskatinimas.

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Natrio ir vandens susilaikymas organizme ir polinkis į edemą, hipertenzija, hipokalemija.

Psichikos sutrikimai

Euforija ir psichozė, nemiga.

Akių sutrikimai

Padidėjęs intraokulinis spaudimas ir katarakta.

Virškinimo trakto sutrikimai

Dispepsija ir su esama skrandžio opa susijusios būklės pablogėjimas.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Į Kušingo sindromo požymius panašūs simptomai, strijos, echomozės, aknė ir padidėjęs plaukuotumas, sutrikęs žaizdų gijimas.

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Osteoporozė su spontaniniais kaulų lūžiais.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Pranešimų apie ūminį toksinį poveikį ir (arba) mirties atvejus perdozavus hidrokortizono gaunama nedaug. Priešnuodžio nėra. Simptomai gali būti įvairūs – nuo jaudinimosi / nervų sistemos sujaudinimo iki manijos ar psichozės. Prie perdozavimo požymių priskiriami padidėjęs kraujospūdis, padidėjęs gliukozės kiekis kraujo plazmoje ir hipokalemija. Ilgalaikio apsinuodijimo sukeltų reakcijų gydyti gali nereikėti, jei pacientas neserga liga, dėl kurios jo organizmas gali tapti neįprastai jautrus neigiamam hidrokortizono poveikiui. Tokiu atveju esant būtinybei reikia pradėti simptominį gydymą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – sisteminio poveikio kortikosteroidai, gliukokortikoidai, ATC kodas – H02AB09.

Farmakodinaminis poveikis

Hidrokortizonas yra gliukokortikoidas ir sintetinė endogeninio kortizolio forma. Gliukokortikoidai yra tarpiniam metabolizmui, imuninės sistemos veiklai, raumenų ir skeleto sistemos ir jungiamajam audiniui bei smegenims svarbūs steroidai. Kortizolis yra pagrindinis gliukokortikoidas, kurį išskiria antinksčių žievė.

Natūralūs gliukokortikoidai (hidrokortizonas ir kortizolis), kurie taip pat turi druskų sulaikymo organizme savybių, vartojami taikant pakaitinę terapiją antinksčių nepakankamumu sergantiems

pacientams gydyti. Dėl stipraus priešuždegiminio poveikio jie taip pat vartojami daugelio organų sistemų veiklos sutrikimams gydyti. Gliukokortikoidai turi stiprų ir įvairų poveikį metabolizmui. Be to, jie keičia organizmo imuninės sistemos atsaką į įvairius dirgiklius.

Klinikinis veiksmingumas

Atliktas pagrindinis atsitiktinės atrankos, dviejų laikotarpių, 12 savaičių trukmės pereinamasis (angl. crossover), daugiacentris tyrimas, kuriame dalyvavo 64 pirminiu antinksčių nepakankamumu sergantys pacientai, iš kurių 11 taip pat sirgo cukriniu diabetu, o dar 11 – hipertenzija. Tyrimo metu kartą per parą vartojamos modifikuoto atpalaidavimo tabletės buvo lyginamos su įprastomis tris kartus per parą vartojamomis tabletėmis, naudojant tą pačią hidrokortizono paros dozę (20–40 mg).

Vartojant kartą per parą vartojamas modifikuoto atpalaidavimo tabletes, kortizolio ekspozicija pirmas keturias valandas nuo tabletės išgėrimo ryte buvo didesnė nei vartojant tris kartus per parą vartojamas įprastas tabletes, tačiau jo ekspozicija vėlyvą popietę / vakare ir per 24 val. (1 diagrama) buvo mažesnė.

1 diagrama. Pirminiu antinksčių nepakankamumu sergantiems pacientams (n=62) nustatyta vidutinė kortizolio koncentracija kraujo serume pagal paros laiką, išgėrus vieną ir kelias Plenadren ir tris kartus per parą vartojamų hidrokortizono preparatų dozes.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Išgėrus hidrokortizono, jis greitai ir gerai įsisavinamas virškinimo trakte, o jo absorbcija išgėrus 20 mg dozę (tabletes) yra didesnė nei 95 %. Pagal biofarmacinių vaistų klasifikacijos sistemą (angl. biopharmaceutical classification system, BCS) hidrokortizonas yra II klasės veiklioji medžiaga, kurios

žarnyno pralaidumas didelis, o tirpimo greitis nedidelis, ypač vartojant didesnes dozes. Modifikuoto atpalaidavimo tabletę gaubia išorinis sluoksnis, kuris užtikrina greitą vaisto atpalaidavimą, o jos pagrindą sudaro pailginto atpalaidavimo medžiagos. Greitai atpalaiduojanti tabletės dalis užtikrina greitą absorbcijos pradžią, o pailginto atpalaidavimo dalis užtikrina ilgesnį kortizolio buvimą kraujo plazmoje. Modifikuoto atpalaidavimo tabletės biologinis įsisavinimas (AUC0-24h) yra 20 % mažesnis nei tris kartus per parą įprastomis tabletėmis vartojamos tokios pat hidrokortizono paros dozės. Padidinus geriamojo preparato dozę, bendra kortizolio ekspozicija kraujo plazmoje padidėjo ne proporcingai. Hidrokortizono modifikuoto atpalaidavimo preparatų dozę padidinus nuo 5 iki 20 mg, jo ekspozicija padidėjo tris kartus.

Suvalgius maisto hidrokortizono absorbcijos greitis sumažėjo, todėl laikas iki didžiausios jo koncentracijos kraujo plazmoje susidarymo pailgėjo nuo vidutiniškai mažiau nei valandos iki 2,5 val. Kita vertus, 20 mg tabletės absorbcija ir biologinis įsisavinimas pavalgius buvo maždaug 30 % didesni nei nepavalgius, ir nenustatyta jokių absorbcijos sutrikimų ar dozės iškrovimo poveikio.

Pasiskirstymas

Kraujo plazmoje kortizolis jungiasi su kortikosteroidus surišančiu globulinu (dar vadinamu transkortinu) ir albuminu. Jis jungiasi su baltymais maždaug 90 %.

Eliminacija

Nustatyta, kad skilimo pusperiodis yra maždaug 1,5 val. po to, kai suvartojamas intraveninis hidrokortizono preparatas arba tabletės. Kortizolio skilimo pusperiodis suvartojus Plenadren buvo maždaug 3 val. ir preparato atpalaidavimas buvo kontroliuojamas. Šis skilimo pusperiodis panašus į endogeninio kortizolio farmakokinetiką, kuris taip pat priklauso nuo sekrecijos.

Hidrokortizonas (kortizolis) yra lipofilinis vaistas, kuris visiškai pašalinamas iš organizmo vykstant metabolizmui, esant nedideliam klirensui ir atitinkamai mažam žarnyno ir kepenų ekstrakcijos santykiui.

Hidrokortizonas visiškai pašalinamas iš organizmo jį metabolizuojant I ir II tipo fermentams 11ßHSD ir CYP 3A4 kepenyse ir periferiniame audinyje. CYP 3A4 dalyvauja kortizolio klirense susidarant 6β- hidroksikortizoliui, kuris išsiskiria su šlapimu. Manoma, kad kortizolis per membranas transportuojamas daugiausia vykstant pasyviai difuzijai, todėl klirensas per inkstus ir tulžį nereikšmingas.

Specialiosios populiacijos

Pacientai, kurių inkstų veikla sutrikusi

Nedidelis kortizolio kiekis išsiskiria su šlapimu nepakitęs (<0,5 % paros kiekio), o tai reiškia, kad kortizolis visiškai pasišalina iš organizmo vykstant metabolizmui. Kadangi sunkūs inkstų veiklos sutrikimai gali turėti įtakos vaistiniams preparatams, kurie visiškai pasišalina iš organizmo vykstant metabolizmui, gali prireikti pakoreguoti vaisto dozę.

Pacientai, kurių kepenų veikla sutrikusi

Tyrimų su pacientais, turinčiais kepenų veiklos sutrikimų, neatlikta, tačiau, literatūroje pateikiamais duomenimis apie hidrokortizoną, esant lengvų ir vidutinio sunkumo kepenų veiklos sutrikimų, vaisto dozės koreguoti nereikia. Esant sunkiam kepenų veiklos sutrikimui, mažėja funkcionuojanti kepenų masė, o kartu ir hidrokortizono metabolizavimo pajėgumas. Todėl dozę gali prireikti pritaikyti kiekvienam pacientui individualiai.

Vaikų populiacija

Farmakokinetinių duomenų gydant vaikus ar paauglius nėra.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Iš bandymų su gyvūnais matyti, kad iki gimimo vartojamos didelės gliukokortikoidų dozės gali sukelti apsigimimus (skeltą gomurį, netaisyklingą skeleto išsivystymą). Tyrimai su gyvūnais taip pat atskleidė, kad iki gimimo vartojamos didelės (bet mažesnės nei teratogeniškos) gliukokortikoidų dozės gali būti susijusios su padidėjusia vaisiaus augimo gimdoje sulėtėjimo, širdies ir kraujagyslių sistemos ligų suaugus ir ilgalaikių gliukokortikoidų receptorių tankio, neuromediatorių apykaitos ir elgesio pokyčių rizika.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės branduolys

Hipromeliozė

Mikrokristalinė celiuliozė

Pregelifikuotas krakmolas (kukurūzų)

Koloidinis bevandenis silicio dioksidas

Magnio stearatas

Plenadren 5 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Tabletės apvalkalas

Makrogolis (3350)

Polivinilo alkoholis

Talkas

Titano dioksidas(E171)

Raudonasis geležies oksidas (E172)

Geltonasis geležies oksidas (E172)

Juodasis geležies oksidas (E172)

Plenadren 20 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Tabletės apvalkalas

Makrogolis (3350)

Polivinilo alkoholis

Talkas

Titano dioksidas (E171)

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Polipropileno (PP) dangteliu užsuktas didelio tankio polietileno (DTPE) buteliukas, kuriame yra 50 modifikuoto atpalaidavimo tablečių.

Dėžutė, kurioje yra 1 buteliukas su 50 modifikuoto atpalaidavimo tablečių.

Sudėtinės pakuotės, kuriose yra 100 (2 x 50), 150 (3 x 50) ir 300 (6 x 50) modifikuoto atpalaidavimo tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

Plenadren 5 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

EU/1/11/715/001

EU/1/11/715/003

EU/1/11/715/004

EU/1/11/715/005

Plenadren 20 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

EU/1/11/715/002

EU/1/11/715/006

EU/1/11/715/007

EU/1/11/715/008

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2011 m. lapkričio 3 d.

Paskutinio perregistravimo data 2016 m. rugpjūčio 8 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai