Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prandin (repaglinide) – Preparato charakteristikų santrauka - A10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasPrandin
ATC kodasA10BX02
Sudėtisrepaglinide
GamintojasNovo Nordisk A/S

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Prandin 0,5 mg tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 0,5 mg repaglinido.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Tabletė.

Repaglinido tabletės yra baltos spalvos, apvalios, išgaubtos ir su išgraviruotu Novo Nordisk logo (Apis jaučiu).

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Repaglinidas yra skiriamas suaugusiesiems, sergantiesiems 2 tipo cukriniu diabetu, kuomet hiperglikemija negali būti gerai kontroliuojama dietinėmis, svorio sumažinimo ir fizinio aktyvumo priemonėmis. Repaglinidas taip pat gali būti skiriamas kartu su metforminu gydant suaugusiuosius, sergančiuosius 2 tipo cukriniu diabetu, kuomet reikiamam gliukozės kiekiui palaikyti nepakanka vien metformino.

Gydymą reikia pradėti kartu su dietinėmis ir fizinio aktyvumo priemonėmis gliukozės kiekiui sumažinti priklausomai nuo suvalgyto maisto.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Repaglinidas yra skiriamas prieš valgį, dozė koreguojama individualiai optimaliai glikemijos kontrolei pasiekti. Be įprastinio gliukozės kiekio kraujyje ir/arba šlapime stebėjimo, kurį atlieka pats pacientas, gliukozės kiekį kraujyje pacientui periodiškai turi tirti ir gydytojas – taip galima nustatyti minimalią efektyvią vaisto dozę. Gydomojo poveikio pacientui įvertinimui svarbu atlikti ir glikozilinto hemoglobino kiekio tyrimą. Ligonį reikia periodiškai stebėti, kad būtų nustatytas nepakankamas gliukozės kiekio sumažėjimas kraujyje skiriant maksimalią vaisto dozę (pvz.: pirminis gydymo neefektyvumas) ir nustatytas atitinkamo gliukozės kiekį kraujyje mažinančio poveikio efektyvumo sumažėjimas praėjus pradiniam gydymo periodui (antrinis gydymo neefektyvumas).

Trumpalaikio repaglinido vartojimo gali pakakti esant praeinantiems sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu būklės pablogėjimams, kurie paprastai būdavo kontroliuojami dietinėmis priemonėmis.

Pradinė dozė

Dozes nustato gydytojas priklausomai nuo paciento būklės.

Rekomenduojama pradinė dozė yra 0,5 mg. Prieš keičiant dozę reikia daryti vienos-dviejų savaičių pertrauką (nustatant pagal gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimą).

Pacientams, kurie anksčiau buvo gydyti kitu geriamuoju priešdiabetiniu vaistiniu preparatu, rekomenduojama pradinė dozė yra 1 mg.

Palaikomasis gydymas

Rekomenduojama maksimali vienkartinė dozė yra 4 mg, išgeriant vaistą pagrindinių valgymų metu. Visa maksimali paros dozė neturėtų viršyti 16 mg.

Ypatingos populiacijos

Senyvi pacientai

Klinikinių tyrimų vyresniems nei 75 metų amžiaus pacientams nebuvo atlikta.

Pacientai, kurių inkstai yra pažeisti

Repaglinidui nedaro įtakos inkstų sutrikimai (žr. 5.2 skyrių).

Aštuoni procentai repaglinido dozės yra išskiriama per inkstus, bendras plazmos klirensas pacientams, kurių inkstų funkcija yra sutrikusi, nėra sumažėjęs. Kadangi pacientams, sergantiems inkstų funkcijos sutrikimu, jautrumas insulinui yra padidėjęs, jiems koreguoti vaisto dozę reikia atsargiai.

Pacientai, kurių kepenys yra pažeistos

Klinikinių tyrimų kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams atlikta nebuvo.

Nusilpę ar blogos mitybos pacientai

Išsekusiems ar prastai besimaitinantiems pacientams pradinė ir palaikomoji vaisto dozės turi būti mažesnės, taip pat reikia atsargiai koreguoti vaisto dozę, kad būtų išvengta hipoglikemijos.

Pacientai, gydomi kitais geriamaisiais priešdiabetiniais vaistiniais preparatais

Pacientams, kurie yra gydomi kitais geriamaisiais priešdiabetiniais vaistiniais preparatais, gydymas iš karto gali būti keičiamas repaglinidu. Tačiau nėra tikslių dozių atitikmenų tarp repaglinido ir kitų geriamųjų priešdiabetinių vaistinių preparatų. Tokiems pacientams maksimali pradinė repaglinido dozė yra 1 mg, vaistą skiriant prieš pagrindinius valgymus.

Jeigu gliukozės kiekis kraujyje nėra pakankamai kontroliuojamas skiriant vien metforminą, kartu galima skirti ir repaglinidą. Tokiu atveju skiriama tokia pati metformino dozė ir papildomai skiriamas repaglinidas. Pradinė repaglinido dozė yra 0,5 mg, išgeriama prieš pagrindinius valgymus; dozė yra koreguojama pagal gliukozės kiekį kraujyje, taip pat kaip ir monoterapijos atveju.

Vaikų populiacija

Repaglinido vartojimo saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų amžiaus neištirtas. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Repaglinidas turėtų būti vartojamas prieš pagrindinius valgymus.

Dozės paprastai vartojamos 15 minučių prieš valgį, tačiau laikas gali svyruoti nuo suvartojimo iškart prieš valgį iki 30 minučių iki valgymo pradžios (pvz., valgant 2, 3 ar 4 kartus per dieną). Pacientams, kurie praleidžia valgymą (ar valgo papildomai), turi būti paaiškinta, kaip praleisti (ar pridėti) vaisto dozę pagal valgymų kiekį.

Vartojimo kartu su kitomis veikliosiosmis medžiagomis atveju dozavimui nustatyti reikia remtis 4.4 ir 4.5 skyriais.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas repaglinidui arba kuriai nors pagalbinei medžiagai (išvardytos 6.1 skyriuje).

1 tipo cukrinis diabetas , C-peptidas neigiamas.

Diabetinė ketoacidozė su koma arba be jos.

Sunkūs kepenų funkcijos sutrikimai.

Kartu vartojamas gemfibrozilas (žr. 4.5 skyrių).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendros

Repaglinidas turėtų būti skiriamas tik esant blogai kontroliuojamai gliukozės koncentracijai kraujyje ir išliekant diabeto simptomams, nepriklausomai nuo atitinkamų dietos, fizinio aktyvumo ir svorio sumažinimo priemonių.

Net jeigu paciento glikemijos kontrolė yra stabili, gydant geriamuoju priešdiabetiniu vaistiniu preparatu, streso, pvz.: karščiavimo, traumos, infekcijos, chirurginių intervencijų atveju, ji gali tapti nestabili. Tokiais atvejais gali reikti nutraukti repaglinido vartojimą ir laikinai skirti gydymą insulinu.

Hipoglikemija

Repaglinidas, kaip ir kiti insulino sekreciją stimuliuojantys vaistai, gali sukelti hipoglikemiją.

Derinimas su insulino sekreciją stimuliuojančiais vaistais

Geriamųjų priešdiabetinių vaistinių preparatų gliukozės kiekį kraujyje mažinantis poveikis su laiku daugeliui pacientų silpnėja. Tai gali būti dėl cukrinio diabeto eigos progresavimo ar dėl sumažėjusio organizmo atsako į vaistinį preparatą. Šis poveikis yra vertinamas kaip antrinis neefektyvumas ir skiriasi nuo pirminio neefektyvumo, kuomet vaistinis preparatas yra neefektyvus skiriant jį pacientui pirmą kartą. Prieš priskiriant pacientą vaisto antrinio neefektyvumo grupei, reikia koreguoti dozę ir atsižvelgti į dietinių ir fizinio aktyvumo priemonių taikymą.

Repaglinidas veikia stipriai susijungdamas ir trumpai veikdamas beta ląsteles. Repaglinido vartojimas antrinio insulino sekreciją stimuliuojančių vaistų neefektyvumo atveju klinikiniuose tyrimuose tirtas nebuvo. Tyrimai, tiriantys vaisto poveikį derinant jį su kitais insulino sekreciją stimuliuojančiais vaistais, nebuvo atlikti.

Derinimas su Neutraliu Protamino Hagedorn (NPH) insulinu ir tiazolidinedionais

Tyrimų, vertinančių kombinuotą gydymą kartu su NPH insulinu ar tiazolidinedionais, atlikta nebuvo. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į naudos ir rizikos santykį, lyginant su kitu kombinuotu gydymu.

Derinimas su metforminu

Skiriant vaistą kartu su metforminu yra didesnė hipoglikemijos rizika.

Ūminis koronarinis sindromas

Vartojant repaglinido gali padažnėti ūminio koronarinio sindromo (pvz. miokardo infarkto) atvejų, žr. 4.8 ir 5.1 skyrius.

Vartojimas kartu

Repaglinidą turi vartoti atsargiai arba jo nevartoti tie pacientai, kurie vartoja vaistinius preparatus, turinčius įtakos repaglinido metabolizmui (žr. 4.5 skyrių). Jei būtina vartoti šiuos preparatus kartu, reikia nuolatos atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir klinikinę būseną.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kai kurie vaistiniai preparatai veikia repaglinido metabolizmą. Gydytojas turėtų atsižvelgti į galimą tarpusavio sąveiką:

In vitro duomenys rodo, kad daugiausiai repaglinido metabolizuoja CYP2C8, tačiau ir CYP3A4. Tyrimų su sveikais savanoriais duomenys patvirtina, kad CYP2C8 yra svarbiausias repaglinido metabolizme dalyvaujantis fermentas, o CYP3A4 nėra toks svarbus, tačiau santykinė jo reikšmė gali padidėti, jei CYP2C8 slopinamas. Todėl repaglinido metabolizmą ir su tuo susijusį klirensą gali sutrikdyti medžiagos, kurios slopina arba aktyvina šiuos citochromo P-450 fermentus. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas, jei kartu su repaglinidu yra vartojami tiek CYP2C8, tiek 3A4 inhibitoriai.

Remiantis in vitro duomenimis, repaglinidas yra organinių anijonų pernešimo baltymo OATP1B1 substratas kepenyse. Medžiagos, aktyvuojančios OATP1B1 gali padidinti repaglinido koncentraciją plazmoje, kaip tai yra vartojant ciklosporiną (žr. žemiau).

Toliau išvardintos medžiagos gali sustiprinti ir/arba prailginti hipoglikeminį repaglinido poveikį: gemfibrozilas, klaritromicinas, itrakonazolis, ketokonazolis, trimetoprimas, ciklosporinas, deferasiroksas, klopidogrelis, kitos priešdiabetinės medžiagos, monoaminoksidazės inhibitoriai (MAOI), neselektyvūs beta-blokatoriai, angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitoriai, salicilatai, nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai, oktreotidas, alkoholis ir anaboliniai steroidai.

Kartu skiriant CYP2C8 inhibitorių gemfibrozilą (600 mg 2 kartus per parą) ir repaglinidą (vienkartinė dozė 0,25 mg), sveikiems savanoriams, buvo stebimas repaglinido AUC padidėjimas 8,1 karto ir Cmax 2,4 karto. Skiriant kartu su gemfibrozilu, repaglinido pusinės eliminacijos periodas pailgėjo nuo 1,3 iki 3,7 valandų, todėl galimai sustiprėjo ir pailgėjo repaglinido gliukozės kiekį kraujyje mažinantis poveikis, o koncentracija plazmoje 7-ą valandą buvo didesnė 28,6 karto. Todėl vartoti kartu gemfibrozilo ir repaglinido negalima (žr. 4.3 skyrių).

Trimetoprimas (160 mg 2 kartus per parą), vidutinio stiprumo CYP2C8 inhibitorius, skirtas kartu su repaglinidu (vienkartinė dozė 0,25 mg), padidino repaglinido AUC, Cmax ir t1/2 (atitinkamai 1,6, 1,4 ir 1,2 karto), tačiau statistiškai reikšmingo poveikio gliukozės kiekiui kraujyje nesukėlė. Šis farmakodinaminio efekto trūkumas buvo pastebėtas su mažesne nei gydomąja repaglinido doze. Kadangi saugumo profilis, kai dozės viršija 0,25 mg repaglinidui ir 320 mg trimetoprimui nenustatytas, reikia vengti vartoti kartu trimetoprimo su repaglinidu. Jei būtina vartoti kartu šiuos preparatus, reikia nuolatos atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir klinikinę būseną (žr. 4.4 skyrių).

Rifampicinas, stiprus CYP3A4, o taip pat ir CYP2C8 induktorius, repaglinido metabolizmą ir aktyvina, ir slopina. Septynias dienas rifampicinu (600 mg) gydytiems pacientams septintą dieną kartu paskyrus ir repaglinido (vienkartinė dozė 4 mg), AUC sumažėjo 50% (kombinuotas indukcijos ir inhibicijos poveikis). Repaglinido išgėrus po 24 val. po paskutinės rifampicino dozės, repaglinido AUC sumažėjo 80% (tik indukcijos poveikis). Todėl rifampicino vartojant kartu su repaglinidu gali reikėti koreguoti repaglinido dozę. Dozė koreguojama nuolatos atidžiai stebint gliukozės koncentraciją kraujyje gydymo rifampicinu pradžioje (ūminis slopinimas), gydymo eigoje (mišrus slopinimas ir aktyvinimas), nutraukiant gydymą (tik aktyvinimas) ir maždaug dvi savaites baigus gydymą rifampicinu, kol baigiasi aktyvinantis rifampicino poveikis. Negalima išskirti, kad ir kiti induktoriai, tokie kaip fenitoinas, karbamazepinas, fenobarbitalis, jonažolė, gali turėti panašų poveikį.

Su sveikais žmonėmis ištirtas ketokonazolio, stipraus ir konkurencinio CYP3A4 inhibitorių prototipo, poveikis repaglinido farmakokinetikai. Kartu su repaglinidu (vienkartinė dozė 4 mg) skirtas ketokonazolis (200 mg) padidino repaglinido (AUC ir Cmax) 1,2 karto, o gliukozės koncentracija kraujyje pakito mažiau nei 8%. Su sveikais savanoriais taip pat tirtas kartu skiriamo itrakonazolio (100 mg), CYP3A4 inhibitoriaus, poveikis. Repaglinido AUC padidėjo 1,4 karto, o gliukozės kiekis žymiai nepakito. Tiriant vaistų tarpusavio sąveiką sveikiems savanoriams, kartu skirtas klaritromicinas (250 mg), stiprus CYP3A4 inhibitorius, nedaug padidino repaglinido AUC (1,4 karto) bei Cmax (1,7 karto) ir 1,5 karto padidino insulino vidutinį didėjantį AUC serume, o didžiausią koncentraciją - 1,6 karto. Tikslus šios sąveikos mechanizmas nežinomas.

Klinikiniame tyrime su sveikais savanoriais, repaglinido (vienkartinė dozė 0,25 mg) ir ciklosporino (kartotinė dozė 100 mg) vartojimas kartu padidino repaglinido AUC ir Cmax atitinkamai 2,5 ir 1,8 karto. Kadangi nebuvo tirta vaistų sąveika, vartojant didesnes nei 0,25 mg repaglinido dozes, reikėtų vengti kartu vartoti repaglinidą ir ciklosporiną. Jei šių vaistų vartojimas kartu yra būtinas, reikia atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir ligos eigą (žr. skyrių 4.4).

Sąveikos tyrime su sveikais savanoriais, deferasirokso (30 mg/kg/per parą, 4 dienas), vidutinio stiprumo CYP2C8 ir CYP3A4 inhibitoriaus, bei repaglinido (vienkartinė dozė, 0,5 mg) vartojimas kartu 2,3 karto (PI 90% [2,03-2,63]), palyginus su kontrole, padidino repaglinido sisteminę ekspoziciją (AUC), 1,6 karto (PI 90% [1,42-1,84]) - Cmax bei nežymiai, tačiau reikšmingai mažino gliukozės kiekį kraujyje. Kadangi sąveika, vartojant didesnes, negu 0,5 mg repaglinido dozes, neištirta, reikėtų vengti vartoti deferasirokso kartu su repaglinidu. Jeigu paaiškėja, kad repaglinido ir deferasirokso derinį vartoti būtina, reikėtų atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje (žr. 4.4 skyrių)..

Sąveikos tyrime su sveikais savanoriais vartojant kartu CYP2C8 inhibitorių klopidogrelį (300 mg įsotinamąją dozę), repaglinido ekspozicija (AUC0-∞) padidėjo 5,1 karto, o skiriant toliau (75 mg dozę kartą per parą) repaglinido ekspozicija (AUC0-∞) padidėjo 3,9 karto. Taip pat buvo stebėtas nedidelis, bet reikšmingas gliukozės koncentracijos kraujyje reikšmių sumažėjimas. Kadangi kombinuoto gydymo saugumo profilis šiems pacientams nebuvo nustatytas, reikia vengti vartoti kartu klopidogrelio su repaglinidu. Jei būtina vartoti kartu šiuos preparatus, reikia nuolatos atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir klinikinę būseną (žr. 4.4 skyrių).

Beta-blokuojantys vaistiniai preparatai gali slėpti hipoglikemijos simptomus.

Kitų CYP3A4 substratų, tokių kaip cimetidinas, nifedipinas, estrogenas ar simvastatinas, vartojimas kartu su repaglinidu neturėjo didelės įtakos pastarojo farmakokinetikos rodikliams.

Repaglinidas neturėjo jokio kliniškai reikšmingo poveikio farmakokinetinėms digoksino, teofilino ar varfarino savybėms, esant pastoviai koncentracijai ir skiriant juos sveikiems savanoriams. Todėl, skiriant šiuos junginius kartu su repaglinidu, dozės koreguoti nebūtina.

Medžiagos, galinčios sumažinti hipoglikeminį repaglinido poveikį:

geriamieji kontraceptikai, rifampicinas, barbitūratai, karbamazepinas, tiazidai, kortikosteroidai, danazolas, skydliaukės hormonai ir simpatomimetikai.

Jeigu pacientui, gydomam repaglinidu, šie vaistai yra paskiriami ar nutraukiamas jų vartojimas, pacientas turi būti kruopščiai stebimas dėl galimų glikemijos kontrolės pokyčių.

Vartojant repaglinidą kartu su kitais vaistais, kurie taip pat yra daugiausiai išskiriami su tulžimi, reikia pagalvoti apie galimą tarpusavio sąveiką.

Vaikų populiacija

Vaikams ir paaugliams sąveikos tyrimų neatlikta.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Nėra atlikta tyrimų apie repaglinido vartojimą nėščioms moterims. Repaglinido turi būti vengiama vartoti nėštumo laikotarpiu.

Žindymas

Tyrimų su žindančiomis moterimis neatlikta. Repaglinido negalima vartoti žindymo laikotarpiu.

Vaisingumas

Duomenys iš tyrimų su gyvūnais, kurių metu buvo tirtas poveikis embrionui/vaisiui ir jauniklių vystymuisi, taip pat išskyrimas į pieną, aprašyti 5.3 skyriuje.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Prandin gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus tiesiogiai neveikia, tačiau gali sukelti hipoglikemiją.

Pacientus reikia įspėti laikytis atsargumo priemonių, kad vairuojant būtų išvengta hipoglikemijos. Tai yra ypač svarbu tiems, kuriems būna mažiau ar visai nebūna įspėjamųjų gresiančios hipoglikemijos simptomų, arba hipoglikemijos epizodai yra dažni. Esant tokioms aplinkybėms, reikia aptarti ar iš vis galima vairuoti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Nepageidaujamos reakcijos, apie kurias dažniausiai pranešama, yra gliukozės kiekio kraujyje pokyčiai, t.y. hipoglikemija. Šių reakcijų atsiradimas priklauso nuo individualių veiksnių, tokių, kaip mitybos įpročiai, dozės, fizinis aktyvumas bei stresas.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Remiantis repaglinido ir kitų hipoglikeminių vaistinių preparatų vartojimo patirtimi, stebėtos toliau išvardytos nepageidaujamos reakcijos. Dažniai yra apibūdinami taip: dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10); nedažni (nuo ≥1/1000 iki <1/100); reti (nuo ≥1/10000 iki <1/1000); labai reti (<1/10000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Imuninės sistemos sutrikimai

Alerginės reakcijos*

Labai reti

 

 

 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Hipoglikemija

Dažni

 

 

 

 

Hipoglikeminė koma ir

Dažnis nežinomas

 

hipoglikeminė būklė be

 

 

sąmonės

 

 

 

 

Akių sutrikimai

Refrakcijos sutrikimai*

Labai reti

 

 

 

Širdies sutrikimai

Širdies ir kraujagyslių ligos

Reti

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Pilvo skausmas, diarėja

Dažni

 

 

 

 

Vėmimas, vidurių

Labai reti

 

užkietėjimas

 

 

 

 

 

Pykinimas

Dažnis nežinomas

 

 

 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų

Nenormali kepenų veikla,

Labai reti

sutrikimai

padidėjęs kepenų fermentų

 

 

aktyvumas*

 

 

 

 

Odos ir poodinio audinio

Padidėjęs jautrumas*

Dažnis nežinomas

sutrikimai

 

 

* Žr. žemiau skyriuje Atrinktų nepageidaujamų reakcijų į vaistą aprašymas.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų į vaistą aprašymas

Alerginės reakcijos

Generalizuotos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., anafilaksinės reakcijos), arba imunologinės reakcijos, pvz., vaskulitas.

Refrakcijos sutrikimai

Žinoma, kad gliukozės kiekio kraujyje pokyčiai gali sukelti laikinus regėjimo sutrikimus, ypač gydymo pradžioje. Pradėjus gydymą repaglinidu, apie tokius atvejus pranešta tik keletą kartų. Klinikinių tyrimų metų dėl šių atvejų nutraukti gydymo repaglinidu nereikėjo.

Nenormali kepenų veikla, padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas

Gydant repaglinidu, stebėti pavieniai kepenų fermentų aktyvumo padidėjimo atvejai. Daugeliu atvejų šie pokyčiai buvo lengvi, greitai praeinantys ir tik keliems pacientams dėl padidėjusio kepenų fermentų aktyvumo teko nutraukti gydymą. Labai retai pranešta apie keletą sunkių kepenų funkcijos sutrikimo atvejų.

Padidėjęs jautrumas

Padidėjusio odos jautrumo reakcijos gali pasireikšti eritema, niežuliu, bėrimu ir dilgėline. Nėra priežasties įtarti galimą kryžminę alergiją su sulfonilkarbamidu, kadangi cheminė struktūra yra skirtinga.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Repaglinidas buvo skiriamas kas savaitę didinant dozes nuo 4 iki 20 mg keturis kartus per dieną

6 savaites. Jokių problemų dėl saugumo neiškilo. Kadangi šiame tyrime hipoglikemijos buvo išvengta padidinus suvartojamų kalorijų kiekį, reliatyvus perdozavimas gali sustiprinti gliukozės kiekį mažinantį poveikį ir pasireikšti hipoglikemijos simptomai (galvos svaigimas, prakaitavimas, drebulys, galvos skausmas, kt.). Jeigu šie simptomai pasireiškia, reikia imtis atitinkamų priemonių mažam gliukozės kiekiui kraujyje koreguoti (valgomi angliavandeniai). Sunkesnė hipoglikemija su traukuliais, sąmonės netekimu ar koma turi būti gydoma į veną leidžiant gliukozę.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: vaistai, vartojami sergant diabetu, kiti gliukozės kiekį kraujyje mažinantys vaistai, išskyrus insulinus, ATC kodas: A10B X02.

Veikimo mechanizmas

Repaglinidas yra trumpo veikimo geriamas insulino sekreciją stimuliuojantis vaistas. Repaglinidas stipriai sumažina gliukozės kiekį kraujyje, stimuliuodamas insulino išsiskyrimą kasoje, ir efektas priklauso nuo kasos salelių beta ląstelių funkcijos.

Repaglinidas uždaro nuo ATF priklausomus kalio kanalus beta ląstelių membranoje, veikiant specifiniam baltymui, kuris skiriasi nuo kitų sekreciją stimuliuojančių. Dėl to įvyksta beta ląstelių depoliarizacija, ir atsidaro kalcio kanalai. Tai sukelia padidėjusį kalcio patekimą į ląstelę, dėl ko yra skatinama insulino sekrecija iš beta ląstelės.

Farmakodinaminis poveikis

Sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu pacientams, insulinotropinis atsakas į maistą pasireiškia per 30 minučių po repaglinido dozės išgėrimo. Tai sukelia gliukozės kiekį kraujyje mažinantį poveikį visu valgymo laikotarpiu. Padidėjęs insulino kiekis neišlieka nustojus valgyti. Repaglinido kiekis kraujo plazmoje mažėja greitai ir, praėjus 4 valandoms po jo suvartojimo, sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu plazmoje koncentracija lieka maža.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Vartojant nuo 0,5 iki 4 mg repaglinido dozes, sergantiesiems 2 tipo cukriniu diabetu pacientams stebėtas nuo dozės priklausomas gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimas.

Remiantis klinikinių tyrimų rezultatais, optimaliausia repaglinidą dozuoti priklausomai nuo pagrindinių valgymų.

Dozė paprastai yra išgeriama per 15 minučių pradėjus valgyti, bet šis laikas gali skirtis: vaistas gali būti geriamas tik pradedant valgyti ar net 30 minučių prieš valgį.

Vienas epidemiologinis tyrimas parodė, kad pacientams, gydytiems repaglinidu, padidėjo ūminio koronarinio sindromo rizika lyginant su sulfonilšlapalu gydytais pacientais (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Repaglinidas yra greitai absorbuojamas iš virškinamojo trakto, todėl greitai didėja aktyvios medžiagos koncentracija kraujo plazmoje. Didžiausia koncentracija kraujo plazmoje susidaro per valandą po suvartojimo. Pasiekusi maksimalią, koncentracija greitai mažėja.

Repaglinido farmakokinetika yra apibūdinama vidutiniu biologiniu pasisavinimu – 63% (CV 11%).

Repaglinidą skiriant 0, 15 ar 30 minučių prieš valgį arba nevalgius, kliniškai reikšmingų repaglinido farmakokinetikos skirtumų nestebėta.

Klinikinių tyrimų metu plazmoje nustatytas didelis (60%) repaglinido koncentracijos kintamumas tarp atskirų individų. Kintamumas atskiro individo plazmoje yra nedidelis ar vidutinis (35%), tačiau, kadangi repaglinido dozė turi būti titruojama pagal klinikinį atsaką, efektyvumas dėl šio kintamumo neturėtų mažėti.

Pasiskirstymas

Repaglinido farmakokinetikai būdingas mažas pasiskirstymo tūris – 30 l (atitinkantis pasiskirstymą intraląsteliniame skystyje) ir labai geras rišimasis su plazmos baltymais žmogaus organizme (daugiau kaip 98%).

Eliminacija

Repaglinidas greitai, per 4-6 valandas pašalinamas iš kraujo. Pusinės eliminacijos iš kraujo plazmos laikas yra maždaug viena valanda.

Repaglinidas yra beveik pilnai metabolizuojamas ir metabolitų, pasižyminčių kliniškai reikšmingu hipoglikeminiu poveikiu, nebuvo nustatyta.

Repaglinido metabolitai yra šalinami daugiausia su tulžimi. Nedidelė dalis (mažiau kaip 8%) paskirtos dozės nustatoma šlapime, daugiausia metabolitų pavidalu. Mažiau kaip 1% repaglinido aptinkama išmatose.

Ypatingos populiacijos

Repaglinido ekspozicija yra didesnė pacientams, sergantiems kepenų funkcijos nepakankamumu bei

vyresnio amžiaus 2 tipo diabetu sergantiems pacientams. Po vienkartinės 2 mg vaisto dozės (4 mg dozės sergantiesiems kepenų funkcijos nepakankamumu) AUC (SD) buvo 31,4 ng/ml x val. (28,3) sveikiems savanoriams, 304,9 ng/ml x val. (228,0) sergantiesiems kepenų funkcijos nepakankamumu ir 117,9 ng/ml x val. (83,8) vyresnio amžiaus 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Praėjus 5 gydymo repaglinidu dienoms (po 2 mg vaisto tris kartus per parą) pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos nepakankamumu (kreatinino klirensas 20-39 ml/min.) stebėtas žymus (2 kartus) AUC ir skilimo pusperiodžio (t1/2) padidėjimas, lyginant su normalios inkstų funkcijos pacientų.

Vaikų populiacija

Duomenų nėra.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastinių neklinikinių farmakologinių saugumo, toksinio kartotinių dozių poveikio, genotoksinio bei kancerogeninio poveikio tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia.

Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė, kad repaglinidas nėra teratogeniškas. Embriotoksiškumas, nenormalus embrionų bei atsivestų jauniklių galūnių vystymasis buvo nustatytas žiurkių patelėms, kurioms buvo skiriamos didelės dozės paskutinio vaikingumo etapo metu bei žindymo laikotarpiu. Repaglinido buvo nustatyta gyvūnų piene.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Mikrokristalinė celiuliozė (E460)

Bevandenis kalcio vandenilio fosfatas

Kukurūzų krakmolas

Kalio polakrilinas

Povidonas (polividonas)

Glicerolis 85%

Magnio stearatas

Megluminas

Poloksameras

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

5 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Lizdinio lakšto pakuotėje (aliuminis/aliuminis) yra 30, 90, 120 arba 270 tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Specialių reikalavimų nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

Novo Nordisk A/S,

Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd,

Danija.

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/00/162/003-005, EU/1/00/162/021

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2001 m. sausio mėn. 29 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2008 m. liepos mėn. 23 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Prandin 1 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 1 mg repaglinido.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletė.

Repaglinido tabletės yra geltonos spalvos, apvalios, išgaubtos ir su išgraviruotu Novo Nordisk logo (Apis jaučiu).

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Repaglinidas yra skiriamas suaugusiesiems, sergantiesiems 2 tipo cukriniu diabetu, kuomet hiperglikemija negali būti gerai kontroliuojama dietinėmis, svorio sumažinimo ir fizinio aktyvumo priemonėmis. Repaglinidas taip pat gali būti skiriamas kartu su metforminu gydant suaugusiuosius, sergančiuosius 2 tipo cukriniu diabetu, kuomet reikiamam gliukozės kiekiui palaikyti nepakanka vien metformino.

Gydymą reikia pradėti kartu su dietinėmis ir fizinio aktyvumo priemonėmis gliukozės kiekiui sumažinti priklausomai nuo suvalgyto maisto.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Repaglinidas yra skiriamas prieš valgį, dozė koreguojama individualiai optimaliai glikemijos kontrolei pasiekti. Be įprastinio gliukozės kiekio kraujyje ir/arba šlapime stebėjimo, kurį atlieka pats pacientas, gliukozės kiekį kraujyje pacientui periodiškai turi tirti ir gydytojas – taip galima nustatyti minimalią efektyvią vaisto dozę. Gydomojo poveikio pacientui įvertinimui svarbu atlikti ir glikozilinto hemoglobino kiekio tyrimą. Ligonį reikia periodiškai stebėti, kad būtų nustatytas nepakankamas gliukozės kiekio sumažėjimas kraujyje skiriant maksimalią vaisto dozę (pvz.: pirminis gydymo neefektyvumas) ir nustatytas atitinkamo gliukozės kiekį kraujyje mažinančio poveikio efektyvumo sumažėjimas praėjus pradiniam gydymo periodui (antrinis gydymo neefektyvumas).

Trumpalaikio repaglinido vartojimo gali pakakti esant praeinantiems sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu būklės pablogėjimams, kurie paprastai būdavo kontroliuojami dietinėmis priemonėmis.

Pradinė dozė

Dozes nustato gydytojas priklausomai nuo paciento būklės.

Rekomenduojama pradinė dozė yra 0,5 mg. Prieš keičiant dozę reikia daryti vienos-dviejų savaičių pertrauką (nustatant pagal gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimą).

Pacientams, kurie anksčiau buvo gydyti kitu geriamuoju priešdiabetiniu vaistiniu preparatu, rekomenduojama pradinė dozė yra 1 mg.

Palaikomasis gydymas

Rekomenduojama maksimali vienkartinė dozė yra 4 mg, išgeriant vaistą pagrindinių valgymų metu. Visa maksimali paros dozė neturėtų viršyti 16 mg.

Ypatingos populiacijos

Senyvi pacientai

Klinikinių tyrimų vyresniems nei 75 metų amžiaus pacientams nebuvo atlikta.

Pacientai, kurių inkstai yra pažeisti

Repaglinidui nedaro įtakos inkstų sutrikimai (žr. 5.2 skyrių).

Aštuoni procentai repaglinido dozės yra išskiriama per inkstus, bendras plazmos klirensas pacientams, kurių inkstų funkcija yra sutrikusi, nėra sumažėjęs. Kadangi pacientams, sergantiems inkstų funkcijos sutrikimu, jautrumas insulinui yra padidėjęs, jiems koreguoti vaisto dozę reikia atsargiai.

Pacientai, kurių kepenys yra pažeistos

Klinikinių tyrimų kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams atlikta nebuvo.

Nusilpę ar blogos mitybos pacientai

Išsekusiems ar prastai besimaitinantiems pacientams pradinė ir palaikomoji vaisto dozės turi būti mažesnės, taip pat reikia atsargiai koreguoti vaisto dozę, kad būtų išvengta hipoglikemijos.

Pacientai, gydomi kitais geriamaisiais priešdiabetiniais vaistiniais preparatais

Pacientams, kurie yra gydomi kitais geriamaisiais priešdiabetiniais vaistiniais preparatais, gydymas iš karto gali būti keičiamas repaglinidu. Tačiau nėra tikslių dozių atitikmenų tarp repaglinido ir kitų geriamųjų priešdiabetinių vaistinių preparatų. Tokiems pacientams maksimali pradinė repaglinido dozė yra 1 mg, vaistą skiriant prieš pagrindinius valgymus.

Jeigu gliukozės kiekis kraujyje nėra pakankamai kontroliuojamas skiriant vien metforminą, kartu galima skirti ir repaglinidą. Tokiu atveju skiriama tokia pati metformino dozė ir papildomai skiriamas repaglinidas. Pradinė repaglinido dozė yra 0,5 mg, išgeriama prieš pagrindinius valgymus; dozė yra koreguojama pagal gliukozės kiekį kraujyje, taip pat kaip ir monoterapijos atveju.

Vaikų populiacija

Repaglinido vartojimo saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų amžiaus neištirtas. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Repaglinidas turėtų būti vartojamas prieš pagrindinius valgymus.

Dozės paprastai vartojamos 15 minučių prieš valgį, tačiau laikas gali svyruoti nuo suvartojimo iškart prieš valgį iki 30 minučių iki valgymo pradžios (pvz., valgant 2, 3 ar 4 kartus per dieną). Pacientams, kurie praleidžia valgymą (ar valgo papildomai), turi būti paaiškinta, kaip praleisti (ar pridėti) vaisto dozę pagal valgymų kiekį.

Vartojimo kartu su kitomis veikliosiosmis medžiagomis atveju dozavimui nustatyti reikia remtis 4.4 ir 4.5 skyriais.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas repaglinidui arba kuriai nors pagalbinei medžiagai (išvardytos 6.1 skyriuje).

1 tipo cukrinis diabetas, C-peptidas neigiamas.

Diabetinė ketoacidozė su koma arba be jos.

Sunkūs kepenų funkcijos sutrikimai.

Kartu vartojamas gemfibrozilas (žr. 4.5 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendros

Repaglinidas turėtų būti skiriamas tik esant blogai kontroliuojamai gliukozės koncentracijai kraujyje ir išliekant diabeto simptomams, nepriklausomai nuo atitinkamų dietos, fizinio aktyvumo ir svorio sumažinimo priemonių.

Net jeigu paciento glikemijos kontrolė yra stabili, gydant geriamuoju priešdiabetiniu vaistiniu preparatu, streso, pvz.: karščiavimo, traumos, infekcijos, chirurginių intervencijų atveju, ji gali tapti nestabili. Tokiais atvejais gali reikti nutraukti repaglinido vartojimą ir laikinai skirti gydymą insulinu.

Hipoglikemija

Repaglinidas, kaip ir kiti insulino sekreciją stimuliuojantys vaistai, gali sukelti hipoglikemiją.

Derinimas su insulino sekreciją stimuliuojančiais vaistais

Geriamųjų priešdiabetinių vaistinių preparatų gliukozės kiekį kraujyje mažinantis poveikis su laiku daugeliui pacientų silpnėja. Tai gali būti dėl cukrinio diabeto eigos progresavimo ar dėl sumažėjusio organizmo atsako į vaistinį preparatą. Šis poveikis yra vertinamas kaip antrinis neefektyvumas ir skiriasi nuo pirminio neefektyvumo, kuomet vaistinis preparatas yra neefektyvus skiriant jį pacientui pirmą kartą. Prieš priskiriant pacientą vaisto antrinio neefektyvumo grupei, reikia koreguoti dozę ir atsižvelgti į dietinių ir fizinio aktyvumo priemonių taikymą.

Repaglinidas veikia stipriai susijungdamas ir trumpai veikdamas beta ląsteles. Repaglinido vartojimas antrinio insulino sekreciją stimuliuojančių vaistų neefektyvumo atveju klinikiniuose tyrimuose tirtas nebuvo. Tyrimai, tiriantys vaisto poveikį derinant jį su kitais insulino sekreciją stimuliuojančiais vaistais, nebuvo atlikti.

Derinimas su Neutraliu Protamino Hagedorn (NPH) insulinu ir tiazolidinedionais

Tyrimų, vertinančių kombinuotą gydymą kartu su NPH insulinu ar tiazolidinedionais, atlikta nebuvo. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į naudos ir rizikos santykį, lyginant su kitu kombinuotu gydymu.

Derinimas su metforminu

Skiriant vaistą kartu su metforminu yra didesnė hipoglikemijos rizika.

Ūminis koronarinis sindromas

Vartojant repaglinido gali padažnėti ūminio koronarinio sindromo (pvz. miokardo infarkto) atvejų, žr. 4.8 ir 5.1 skyrius.

Vartojimas kartu

Repaglinidą turi vartoti atsargiai arba jo nevartoti tie pacientai, kurie vartoja vaistinius preparatus, turinčius įtakos repaglinido metabolizmui (žr. 4.5 skyrių). Jei būtina vartoti šiuos preparatus kartu, reikia nuolatos atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir klinikinę būseną.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kai kurie vaistiniai preparatai veikia repaglinido metabolizmą. Gydytojas turėtų atsižvelgti į galimą tarpusavio sąveiką:

In vitro duomenys rodo, kad daugiausiai repaglinido metabolizuoja CYP2C8, tačiau ir CYP3A4. Tyrimų su sveikais savanoriais duomenys patvirtina, kad CYP2C8 yra svarbiausias repaglinido metabolizme dalyvaujantis fermentas, o CYP3A4 nėra toks svarbus, tačiau santykinė jo reikšmė gali padidėti, jei CYP2C8 slopinamas. Todėl repaglinido metabolizmą ir su tuo susijusį klirensą gali sutrikdyti medžiagos, kurios slopina arba aktyvina šiuos citochromo P-450 fermentus. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas, jei kartu su repaglinidu yra vartojami tiek CYP2C8, tiek 3A4 inhibitoriai.

Remiantis in vitro duomenimis, repaglinidas yra organinių anijonų pernešimo baltymo OATP1B1 substratas kepenyse. Medžiagos, aktyvuojančios OATP1B1 gali padidinti repaglinido koncentraciją plazmoje, kaip tai yra vartojant ciklosporiną (žr. žemiau).

Toliau išvardintos medžiagos gali sustiprinti ir/arba prailginti hipoglikeminį repaglinido poveikį: gemfibrozilas, klaritromicinas, itrakonazolis, ketokonazolis, trimetoprimas, ciklosporinas, deferasiroksas, klopidogrelis, kitos priešdiabetinės medžiagos, monoaminoksidazės inhibitoriai (MAOI), neselektyvūs beta-blokatoriai, angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitoriai, salicilatai, nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai, oktreotidas, alkoholis ir anaboliniai steroidai.

Kartu skiriant CYP2C8 inhibitorių gemfibrozilą (600 mg 2 kartus per parą) ir repaglinidą (vienkartinė dozė 0,25 mg), sveikiems savanoriams, buvo stebimas repaglinido AUC padidėjimas 8,1 karto ir Cmax 2,4 karto. Skiriant kartu su gemfibrozilu, repaglinido pusinės eliminacijos periodas pailgėjo nuo 1,3 iki 3,7 valandų, todėl galimai sustiprėjo ir pailgėjo repaglinido gliukozės kiekį kraujyje mažinantis poveikis, o koncentracija plazmoje 7-ą valandą buvo didesnė 28,6 karto. Todėl vartoti kartu gemfibrozilo ir repaglinido negalima (žr. 4.3 skyrių).

Trimetoprimas (160 mg 2 kartus per parą), vidutinio stiprumo CYP2C8 inhibitorius, skirtas kartu su repaglinidu (vienkartinė dozė 0,25 mg), nedaug padidino repaglinido AUC, Cmax ir t1/2 (atitinkamai 1,6, 1,4 ir 1,2 karto), tačiau statistiškai reikšmingo poveikio gliukozės kiekiui kraujyje nesukėlė. Šis farmakodinaminio efekto trūkumas buvo pastebėtas su mažesne nei gydomąja repaglinido doze. Kadangi saugumo profilis, kai dozės viršija 0,25 mg repaglinidui ir 320 mg trimetoprimui nenustatytas, reikia vengti vartoti kartu trimetoprimo su repaglinidu. Jei būtina vartoti kartu šiuos preparatus, reikia nuolatos atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir klinikinę būseną (žr. 4.4 skyrių).

Rifampicinas, stiprus CYP3A4, o taip pat ir CYP2C8 induktorius, repaglinido metabolizmą ir aktyvina, ir slopina. Septynias dienas rifampicinu (600 mg) gydytiems pacientams septintą dieną kartu paskyrus ir repaglinido (vienkartinė dozė 4 mg), AUC sumažėjo 50% (kombinuotas indukcijos ir inhibicijos poveikis). Repaglinido išgėrus po 24 val. po paskutinės rifampicino dozės, repaglinido AUC sumažėjo 80% (tik indukcijos poveikis). Todėl rifampicino vartojant kartu su repaglinidu gali reikėti koreguoti repaglinido dozę. Dozė koreguojama nuolatos atidžiai stebint gliukozės koncentraciją kraujyje gydymo rifampicinu pradžioje (ūminis slopinimas), gydymo eigoje (mišrus slopinimas ir aktyvinimas), nutraukiant gydymą (tik aktyvinimas) ir maždaug dvi savaites baigus gydymą rifampicinu, kol baigiasi aktyvinantis rifampicino poveikis. Negalima išskirti, kad ir kiti induktoriai, tokie kaip fenitoinas, karbamazepinas, fenobarbitalis, jonažolė, gali turėti panašų poveikį.

Su sveikais žmonėmis ištirtas ketokonazolio, stipraus ir konkurencinio CYP3A4 inhibitorių prototipo, poveikis repaglinido farmakokinetikai. Kartu su repaglinidu (vienkartinė dozė 4 mg) skirtas ketokonazolis (200 mg) padidino repaglinido (AUC ir Cmax )1,2 karto, o gliukozės koncentracija kraujyje pakito mažiau nei 8%. Su sveikais savanoriais taip pat tirtas kartu skiriamo itrakonazolio (100 mg), CYP3A4 inhibitoriaus, poveikis. Repaglinido AUC padidėjo 1,4 karto, o gliukozės kiekis žymiai nepakito. Tiriant vaistų tarpusavio sąveiką sveikiems savanoriams, kartu skirtas klaritromicinas (250 mg), stiprus CYP3A4 inhibitorius, nedaug padidino repaglinido AUC (1,4 karto) bei Cmax (1,7 karto) ir 1,5 karto padidino insulino vidutinį didėjantį AUC serume, o didžiausią koncentraciją - 1,6 karto. Tikslus šios sąveikos mechanizmas nežinomas.

Klinikiniame tyrime su sveikais savanoriais, repaglinido (vienkartinė dozė 0,25 mg) ir ciklosporino (kartotinė dozė 100 mg) vartojimas kartu padidino repaglinido AUC ir Cmax atitinkamai 2,5 ir 1,8 karto. Kadangi nebuvo tirta vaistų sąveika, vartojant didesnes nei 0,25 mg repaglinido dozes, reikėtų vengti kartu vartoti repaglinidą ir ciklosporiną. Jei šių vaistų vartojimas kartu yra būtinas, reikia atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir ligos eigą (žr. skyrių 4.4).

Sąveikos tyrime su sveikais savanoriais, deferasirokso (30 mg/kg/per parą, 4 dienas), vidutinio stiprumo CYP2C8 ir CYP3A4 inhibitoriaus, bei repaglinido (vienkartinė dozė, 0,5 mg) vartojimas kartu 2,3 karto (PI 90% [2,03-2,63]), palyginus su kontrole, padidino repaglinido sisteminę ekspoziciją (AUC), 1,6 karto (PI 90% [1,42-1,84]) - Cmax bei nežymiai, tačiau reikšmingai mažino gliukozės kiekį kraujyje. Kadangi sąveika, vartojant didesnes, negu 0,5 mg repaglinido dozes, neištirta, reikėtų vengti vartoti deferasirokso kartu su repaglinidu. Jeigu paaiškėja, kad repaglinido ir deferasirokso derinį vartoti būtina, reikėtų atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje (žr. 4.4 skyrių).

Sąveikos tyrime su sveikais savanoriais vartojant kartu CYP2C8 inhibitorių klopidogrelį (300 mg įsotinamąją dozę), repaglinido ekspozicija (AUC0-∞) padidėjo 5,1 karto, o skiriant toliau (75 mg dozę kartą per parą) repaglinido ekspozicija (AUC0-∞) padidėjo 3,9 karto. Taip pat buvo stebėtas nedidelis, bet reikšmingas gliukozės koncentracijos kraujyje reikšmių sumažėjimas. Kadangi kombinuoto gydymo saugumo profilis šiems pacientams nebuvo nustatytas, reikia vengti vartoti kartu klopidogrelio su repaglinidu. Jei būtina vartoti kartu šiuos preparatus, reikia nuolatos atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir klinikinę būseną (žr. 4.4 skyrių).

Beta-blokuojantys vaistiniai preparatai gali slėpti hipoglikemijos simptomus.

Kitų CYP3A4 substratų, tokių kaip cimetidinas, nifedipinas, estrogenas ar simvastatinas, vartojimas kartu su repaglinidu neturėjo didelės įtakos pastarojo farmakokinetikos rodikliams.

Repaglinidas neturėjo jokio kliniškai reikšmingo poveikio farmakokinetinėms digoksino, teofilino ar varfarino savybėms, esant pastoviai koncentracijai ir skiriant juos sveikiems savanoriams. Todėl, skiriant šiuos junginius kartu su repaglinidu, dozės koreguoti nebūtina.

Medžiagos, galinčios sumažinti hipoglikeminį repaglinido poveikį:

geriamieji kontraceptikai, rifampicinas, barbitūratai, karbamazepinas, tiazidai, kortikosteroidai, danazolas, skydliaukės hormonai ir simpatomimetikai.

Jeigu pacientui, gydomam repaglinidu, šie vaistai yra paskiriami ar nutraukiamas jų vartojimas, pacientas turi būti kruopščiai stebimas dėl galimų glikemijos kontrolės pokyčių.

Vartojant repaglinidą kartu su kitais vaistais, kurie taip pat yra daugiausiai išskiriami su tulžimi, reikia pagalvoti apie galimą tarpusavio sąveiką.

Vaikų populiacija

Vaikams ir paaugliams sąveikos tyrimų neatlikta.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Nėra atlikta tyrimų apie repaglinido vartojimą nėščioms moterims. Repaglinido turi būti vengiama vartoti nėštumo metu ir negalima vartoti žindymo laikotarpiu.

Žindymas

Tyrimų su žindančiomis moterimis neatlikta. Repaglinido negalima vartoti žindymo laikotarpiu.

Vaisingumas

Duomenys iš tyrimų su gyvūnais, kurių metu buvo tirtas poveikis embrionui/vaisiui ir jauniklių vystymuisi, taip pat išskyrimas į pieną, aprašyti 5.3 skyriuje.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Prandin gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus tiesiogiai neveikia, tačiau gali sukelti hipoglikemiją.

Pacientus reikia įspėti laikytis atsargumo priemonių, kad vairuojant būtų išvengta hipoglikemijos. Tai yra ypač svarbu tiems, kuriems būna mažiau ar visai nebūna įspėjamųjų gresiančios hipoglikemijos simptomų, arba hipoglikemijos epizodai yra dažni. Esant tokioms aplinkybėms, reikia aptarti ar iš vis galima vairuoti.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Nepageidaujamos reakcijos, apie kurias dažniausiai pranešama, yra gliukozės kiekio kraujyje pokyčiai, t.y. hipoglikemija. Šių reakcijų atsiradimas priklauso nuo individualių veiksnių, tokių, kaip mitybos įpročiai, dozės, fizinis aktyvumas bei stresas.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Remiantis repaglinido ir kitų hipoglikeminių vaistinių preparatų vartojimo patirtimi, stebėtos toliau išvardytos nepageidaujamos reakcijos. Poveikio dažnis apibūdinamas: dažnai (nuo ≥1/100 iki <1/10); nedažnai (nuo ≥1/1000 iki <1/100); retai (nuo ≥1/10000 iki <1/1000); labai retai (<1/10000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Imuninės sistemos sutrikimai

Alerginės reakcijos*

Labai reti

 

 

 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Hipoglikemija

Dažni

 

 

 

 

Hipoglikeminė koma ir

Dažnis nežinomas

 

hipoglikeminė būklė be

 

 

sąmonės

 

 

 

 

Akių sutrikimai

Refrakcijos sutrikimai*

Labai reti

 

 

 

Širdies sutrikimai

Širdies ir kraujagyslių ligos

Reti

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Pilvo skausmas, diarėja

Dažni

 

 

 

 

Vėmimas, vidurių

Labai reti

 

užkietėjimas

 

 

 

 

 

Pykinimas

Dažnis nežinomas

 

 

 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų

Nenormali kepenų veikla,

Labai reti

sutrikimai

padidėjęs kepenų fermentų

 

 

aktyvumas*

 

 

 

 

Odos ir poodinio audinio

Padidėjęs jautrumas*

Dažnis nežinomas

sutrikimai

 

 

* Žr. žemiau skyriuje Atrinktų nepageidaujamų reakcijų į vaistą aprašymas.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų į vaistą aprašymas

Alerginės reakcijos

Generalizuotos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., anafilaksinės reakcijos), arba imunologinės reakcijos, pvz., vaskulitas.

Refrakcijos sutrikimai

Žinoma, kad gliukozės kiekio kraujyje pokyčiai gali sukelti laikinus regėjimo sutrikimus, ypač gydymo pradžioje. Pradėjus gydymą repaglinidu, apie tokius atvejus pranešta tik keletą kartų. Klinkinių tyrimų metų dėl šių atvejų nutraukti gydymo repaglinidu nereikėjo.

Nenormali kepenų veikla, padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas

Gydant repaglinidu, stebėti pavieniai kepenų fermentų aktyvumo padidėjimo atvejai. Daugeliu atvejų šie pokyčiai buvo lengvi, greitai praeinantys ir tik keliems pacientams dėl padidėjusio kepenų fermentų aktyvumo teko nutraukti gydymą. Labai retai pranešta apie keletą sunkių kepenų funkcijos sutrikimo atvejų.

Padidėjęs jautrumas

Padidėjusio odos jautrumo reakcijos gali pasireikšti eritema, niežuliu, bėrimu ir dilgėline. Nėra priežasties įtarti galimą kryžminę alergiją su sulfonilkarbamido preparatais, kadangi cheminė struktūra yra skirtinga.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Repaglinidas buvo skiriamas kas savaitę didinant dozes nuo 4 iki 20 mg keturis kartus per dieną 6 savaites. Jokių problemų dėl saugumo neiškilo. Kadangi šiame tyrime hipoglikemijos buvo išvengta padidinus suvartojamų kalorijų kiekį, reliatyvus perdozavimas gali sustiprinti gliukozės kiekį mažinantį poveikį ir pasireikšti hipoglikemijos simptomai (galvos svaigimas, prakaitavimas, drebulys, galvos skausmas, kt). Jeigu šie simptomai pasireiškia, reikia imtis atitinkamų priemonių mažam gliukozės kiekiui kraujyje koreguoti (valgomi angliavandeniai). Sunkesnė hipoglikemija su traukuliais, sąmonės netekimu ar koma turi būti gydoma į veną leidžiant gliukozę.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: vaistai, vartojami sergant diabetu, kiti gliukozės kiekį kraujyje mažinantys vaistai, išskyrus insulinus, ATC kodas: A10B X02.

Veikimo mechanizmas

Repaglinidas yra trumpo veikimo geriamas insulino sekreciją stimuliuojantis vaistas. Repaglinidas stipriai sumažina gliukozės kiekį kraujyje stimuliuodamas insulino išsiskyrimą kasoje, ir efektas priklauso nuo kasos salelių beta ląstelių funkcijos.

Repaglinidas uždaro nuo ATF priklausomus kalio kanalus beta ląstelių membranoje, veikiant specifiniam baltymui, kuris skiriasi nuo kitų sekreciją stimuliuojančių. Dėl to įvyksta beta ląstelių depoliarizacija, ir atsidaro kalcio kanalai. Tai sukelia padidėjusį kalcio patekimą į ląstelę, dėl ko yra skatinama insulino sekrecija iš beta ląstelės.

Farmakodinaminis poveikis

Sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu pacientams, insulinotropinis atsakas į maistą pasireiškia per 30 minučių po repaglinido dozės išgėrimo. Tai sukelia gliukozės kiekį kraujyje mažinantį poveikį visu valgymo laikotarpiu. Padidėjęs insulino kiekis neišlieka nustojus valgyti. Repaglinido kiekis kraujo plazmoje mažėja greitai ir, praėjus 4 valandoms po jo suvartojimo, sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu plazmoje koncentracija lieka maža.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Vartojant nuo 0,5 iki 4 mg repaglinido dozes, sergantiesiems 2 tipo cukriniu diabetu pacientams stebėtas nuo dozės priklausomas gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimas.

Remiantis klinikinių tyrimų rezultatais, optimaliausia repaglinidą dozuoti priklausomai nuo pagrindinių valgymų.

Dozė paprastai yra išgeriama per 15 minučių pradėjus valgyti, bet šis laikas gali skirtis: vaistas gali būti geriamas tik pradedant valgyti ar net 30 minučių prieš valgį.

Vienas epidemiologinis tyrimas parodė, kad pacientams, gydytiems repaglinidu, padidėjo ūminio koronarinio sindromo rizika lyginant su sulfonilkarbamidu gydytais pacientais (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius).

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Repaglinidas yra greitai absorbuojamas iš virškinamojo trakto, todėl greitai didėja aktyvios medžiagos koncentracija kraujo plazmoje. Didžiausia koncentracija kraujo plazmoje susidaro per valandą po suvartojimo. Pasiekusi maksimalią, koncentracija greitai mažėja.

Repaglinidą skiriant 0, 15 ar 30 minučių prieš valgį arba nevalgius, kliniškai reikšmingų repaglinido farmakokinetikos skirtumų nestebėta.

Klinikinių tyrimų metu plazmoje nustatytas didelis (60%) repaglinido koncentracijos kintamumas tarp atskirų individų. Kintamumas atskiro individo plazmoje yra nedidelis ar vidutinis (35%), tačiau, kadangi repaglinido dozė turi būti titruojama pagal klinikinį atsaką, efektyvumas dėl šio kintamumo neturėtų mažėti.

Pasiskirstymas

Repaglinido farmakokinetikai būdingas mažas pasiskirstymo tūris – 30 l (atitinkantis pasiskirstymą intraląsteliniame skystyje) ir labai geras rišimasis su plazmos baltymais žmogaus organizme (daugiau kaip 98%) labai geras rišimasis su plazmos baltymais žmogaus organizme (daugiau kaip 98%).

Eliminacija

Repaglinidas greitai, per 4-6 valandas pašalinamas iš kraujo. Pusinės eliminacijos iš kraujo plazmos laikas yra maždaug viena valanda.

Repaglinidas yra beveik pilnai metabolizuojamas ir metabolitų, pasižyminčių kliniškai reikšmingu hipoglikeminiu poveikiu, nebuvo nustatyta.

Repaglinido metabolitai yra šalinami daugiausia su tulžimi. Nedidelė dalis (mažiau kaip 8%) paskirtos dozės nustatoma šlapime, daugiausia metabolitų pavidalu. Mažiau kaip 1% repaglinido aptinkama išmatose.

Ypatingos populiacijos

Repaglinido ekspozicija yra didesnė pacientams, sergantiems kepenų funkcijos nepakankamumu bei vyresnio amžiaus 2 tipo diabetu sergantiems pacientams. Po vienkartinės 2 mg vaisto dozės (4 mg

dozės sergantiesiems kepenų funkcijos nepakankamumu) AUC (SD) buvo 31,4 ng/ml x val. (28,3) sveikiems savanoriams, 304,9 ng/ml x val. (228,0) sergantiesiems kepenų funkcijos nepakankamumu ir 117,9 ng/ml x val. (83,8) vyresnio amžiaus 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Praėjus 5 gydymo repaglinidu dienoms (po 2 mg vaisto tris kartus per parą) pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos nepakankamumu (kreatinino klirensas 20-39 ml/min.) stebėtas žymus (2 kartus) AUC ir skilimo pusperiodžio (t1/2) padidėjimas, lyginant su normalios inkstų funkcijos pacientų.

Vaikų populiacija

Duomenų nėra.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastinių neklinikinių farmakologinių saugumo, toksinio kartotinių dozių poveikio, genotoksinio bei kancerogeninio poveikio tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia.

Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė, kad repaglinidas nėra teratogeniškas. Embriotoksiškumas, nenormalus embrionų bei atsivestų jauniklių galūnių vystymasis buvo nustatytas žiurkių patelėms, kurioms buvo skiriamos didelės dozės paskutinio vaikingumo etapo metu bei žindymo laikotarpiu. Repaglinido nustatyta gyvūnų piene.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Mikrokristalinė celiuliozė (E460)

Bevandenis kalcio vandenilio fosfatas

Kukurūzų krakmolas

Kalio polakrilinas

Povidonas (polividonas)

Glicerolis 85%

Magnio stearatas

Megluminas

Poloksameras

Geltonas geležies oksidas (E172)

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

5 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Lizdinio lakšto pakuotėje (aliuminis/aliuminis) yra 30, 90, 120 arba 270 tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Specialių reikalavimų nėra.

7. REGISTRUOTOJASTURĖTOJAS

Novo Nordisk A/S,

Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd,

Danija.

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/00/162/009-011, EU/1/00/162/020

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1998 m. sausio mėn. 29 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2008 m. liepos mėn. 23 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Prandin 2 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 2 mg repaglinido.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Tabletė.

Repaglinido tabletės yra persiko spalvos, apvalios, išgaubtos ir su išgraviruotu Novo Nordisk logo (Apis jaučiu).

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Repaglinidas yra skiriamas suaugusiesiems, sergantiesiems 2 tipo cukriniu diabetu (nuo insulino nepriklausomu cukriniu diabetu), kuomet hiperglikemija negali būti gerai kontroliuojama dietinėmis, svorio sumažinimo ir fizinio aktyvumo priemonėmis. Repaglinidas taip pat gali būti skiriamas kartu su metforminu gydant suaugusiuosius, sergančiuosius 2 tipo cukriniu diabetu, kuomet reikiamam gliukozės kiekiui palaikyti nepakanka vien metformino.

Gydymą reikia pradėti kartu su dietinėmis ir fizinio aktyvumo priemonėmis gliukozės kiekiui sumažinti priklausomai nuo suvalgyto maisto.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Repaglinidas yra skiriamas prieš valgį, dozė koreguojama individualiai optimaliai glikemijos kontrolei pasiekti. Be įprastinio gliukozės kiekio kraujyje ir/arba šlapime stebėjimo, kurį atlieka pats pacientas, gliukozės kiekį kraujyje pacientui periodiškai turi tirti ir gydytojas – taip galima nustatyti minimalią efektyvią vaisto dozę. Gydomojo poveikio pacientui įvertinimui svarbu atlikti ir glikozilinto hemoglobino kiekio tyrimą. Ligonį reikia periodiškai stebėti, kad būtų nustatytas nepakankamas gliukozės kiekio sumažėjimas kraujyje skiriant maksimalią vaisto dozę (pvz.: pirminis gydymo neefektyvumas) ir nustatytas atitinkamo gliukozės kiekį kraujyje mažinančio poveikio efektyvumo sumažėjimas praėjus pradiniam gydymo periodui (antrinis gydymo neefektyvumas).

Trumpalaikio repaglinido vartojimo gali pakakti esant praeinantiems sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu būklės pablogėjimams, kurie paprastai būdavo kontroliuojami dietinėmis priemonėmis.

Pradinė dozė

Dozes nustato gydytojas priklausomai nuo paciento būklės.

Rekomenduojama pradinė dozė yra 0,5 mg. Prieš keičiant dozę reikia daryti vienos-dviejų savaičių pertrauką (nustatant pagal gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimą).

Pacientams, kurie anksčiau buvo gydyti kitu geriamuoju priešdiabetiniu vaistiniu preparatu, rekomenduojama pradinė dozė yra 1 mg.

Palaikomasis gydymas

Rekomenduojama maksimali vienkartinė dozė yra 4 mg, išgeriant vaistą pagrindinių valgymų metu. Visa maksimali paros dozė neturėtų viršyti 16 mg.

Ypatingos populiacijos

Senyvi pacientai

Klinikinių tyrimų vyresniems nei 75 metų amžiaus pacientams nebuvo atlikta.

Pacientai, kurių inkstai yra pažeisti

Repaglinidui nedaro įtakos inkstų sutrikimai (žr. 5.2 skyrių).

Aštuoni procentai repaglinido dozės yra išskiriama per inkstus, bendras plazmos klirensas pacientams, kurių inkstų funkcija yra sutrikusi, nėra sumažėjęs. Kadangi pacientams, sergantiems inkstų funkcijos sutrikimu, jautrumas insulinui yra padidėjęs, jiems koreguoti vaisto dozę reikia atsargiai.

Pacientai, kurių kepenys yra pažeistos

Klinikinių tyrimų kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams atlikta nebuvo.

Nusilpę ar blogos mitybos pacientai

Išsekusiems ar prastai besimaitinantiems pacientams pradinė ir palaikomoji vaisto dozės turi būti mažesnės, taip pat reikia atsargiai koreguoti vaisto dozę, kad būtų išvengta hipoglikemijos.

Pacientai, gydomi kitais geriamaisiais priešdiabetiniais vaistiniais preparatais

Pacientams, kurie yra gydomi kitais geriamaisiais priešdiabetiniais vaistiniais preparatais, gydymas iš karto gali būti keičiamas repaglinidu. Tačiau nėra tikslių dozių atitikmenų tarp repaglinido ir kitų geriamųjų priešdiabetinių vaistinių preparatų. Tokiems pacientams maksimali pradinė repaglinido dozė yra 1 mg, vaistą skiriant prieš pagrindinius valgymus.

Jeigu gliukozės kiekis kraujyje nėra pakankamai kontroliuojamas skiriant vien metforminą, kartu galima skirti ir repaglinidą. Tokiu atveju skiriama tokia pati metformino dozė ir papildomai skiriamas repaglinidas. Pradinė repaglinido dozė yra 0,5 mg, išgeriama prieš pagrindinius valgymus; dozė yra koreguojama pagal gliukozės kiekį kraujyje, taip pat kaip ir monoterapijos atveju.

Vaikų populiacija

Repaglinido vartojimo saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų amžiaus neištirtas. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Repaglinidas turėtų būti vartojamas prieš pagrindinius valgymus.

Vaistas paprastai vartojamas 15 minučių prieš valgį, tačiau laikas gali svyruoti nuo suvartojimo iškart prieš valgį iki 30 minučių iki valgymo pradžios (pvz., valgant 2, 3 ar 4 kartus per dieną). Pacientams, kurie praleidžia valgymą (ar valgo papildomai), turi būti paaiškinta, kaip praleisti (ar pridėti) vaisto dozę pagal valgymų kiekį.

Vartojimo kartu su kitomis veikliosiosmis medžiagomis atveju dozavimui nustatyti reikia remtis 4.4 ir 4.5 skyriais.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas repaglinidui arba kuriai nors pagalbinei medžiagai (išvardytos 6.1 skyriuje).

1 tipo cukrinis diabetas , C-peptidas neigiamas.

Diabetinė ketoacidozė su koma arba be jos.

Sunkūs kepenų funkcijos sutrikimai.

Kartu vartojamas gemfibrozilas (žr. 4.5 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendros

Repaglinidas turėtų būti skiriamas tik esant blogai kontroliuojamai gliukozės koncentracijai kraujyje ir išliekant diabeto simptomams, nepriklausomai nuo atitinkamų dietos, fizinio aktyvumo ir svorio sumažinimo priemonių.

Net jeigu paciento glikemijos kontrolė yra stabili, gydant geriamuoju priešdiabetiniu vaistiniu preparatu, streso, pvz.: karščiavimo, traumos, infekcijos, chirurginių intervencijų atveju, ji gali tapti nestabili. Tokiais atvejais gali reikti nutraukti repaglinido vartojimą ir laikinai skirti gydymą insulinu.

Hipoglikemija

Repaglinidas, kaip ir kiti insulino sekreciją stimuliuojantys vaistai, gali sukelti hipoglikemiją.

Derinimas su insulino sekreciją stimuliuojančiais vaistais

Geriamųjų priešdiabetinių vaistinių produktų gliukozės kiekį kraujyje mažinantis poveikis su laiku daugeliui pacientų silpnėja. Tai gali būti dėl cukrinio diabeto eigos progresavimo ar dėl sumažėjusio organizmo atsako į vaistinį preparatą. Šis poveikis yra vertinamas kaip antrinis neefektyvumas ir skiriasi nuo pirminio neefektyvumo, kuomet vaistinis preparatas yra neefektyvus skiriant jį pacientui pirmą kartą. Prieš priskiriant pacientą vaisto antrinio neefektyvumo grupei, reikia koreguoti dozę ir atsižvelgti į dietinių ir fizinio aktyvumo priemonių taikymą.

Repaglinidas veikia stipriai susijungdamas ir trumpai veikdamas beta ląsteles. Repaglinido vartojimas antrinio insulino sekreciją stimuliuojančių vaistų neefektyvumo atveju klinikiniuose tyrimuose tirtas nebuvo. Tyrimai, tiriantys vaisto poveikį derinant jį su kitais insulino sekreciją stimuliuojančiais vaistais, nebuvo atlikti.

Derinimas su Neutraliu Protamino Hagedorn (NPH) insulinu ir tiazolidinedionais

Tyrimų, vertinančių kombinuotą gydymą kartu su NPH insulinu ar tiazolidinedionais, atlikta nebuvo. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į naudos ir rizikos santykį, lyginant su kitu kombinuotu gydymu.

Derinimas su metforminu

Skiriant vaistą kartu su metforminu yra didesnė hipoglikemijos rizika.

Ūminis koronarinis sindromas

Vartojant repaglinido gali padažnėti ūminio koronarinio sindromo (pvz. miokardo infarkto) atvejų, žr. 4.8 ir 5.1 skyrius.

Vartojimas kartu

Repaglinidą turi vartoti atsargiai arba jo nevartoti tie pacientai, kurie vartoja vaistinius preparatus, turinčius įtakos repaglinido metabolizmui (žr. 4.5 skyrių). Jei būtina vartoti šiuos preparatus kartu, reikia nuolatos atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir klinikinę būseną.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kai kurie vaistiniai preparatai veikia repaglinido metabolizmą. Gydytojas turėtų atsižvelgti į galimą tarpusavio sąveiką:

In vitro duomenys rodo, kad daugiausiai repaglinido metabolizuoja CYP2C8, tačiau ir CYP3A4. Tyrimų su sveikais savanoriais duomenys patvirtina, kad CYP2C8 yra svarbiausias repaglinido metabolizme dalyvaujantis fermentas, o CYP3A4 nėra toks svarbus, tačiau santykinė jo reikšmė gali padidėti, jei CYP2C8 slopinamas. Todėl repaglinido metabolizmą ir su tuo susijusį klirensą gali sutrikdyti medžiagos, kurios slopina arba aktyvina šiuos citochromo P-450 fermentus. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas, jei kartu su repaglinidu yra vartojami tiek CYP2C8, tiek 3A4 inhibitoriai.

Remiantis in vitro duomenimis, repaglinidas yra organinių anijonų pernešimo baltymo OATP1B1 substratas kepenyse. Medžiagos , aktyvuojančios OATP1B1 gali padidinti repaglinido koncentraciją plazmoje, kaip tai yra vartojant ciklosporiną (žr. žemiau).

Toliau išvardintos medžiagos gali sustiprinti ir/arba prailginti hipoglikeminį repaglinido poveikį: gemfibrozilas, klaritromicinas, itrakonazolis, ketokonazolis, trimetoprimas, ciklosporinas, deferasiroksas, klopidogrelis, kitos priešdiabetinės medžiagos, monoaminoksidazės inhibitoriai (MAOI), neselektyvūs beta-blokatoriai, angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitoriai, salicilatai, nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai, oktreotidas, alkoholis ir anaboliniai steroidai.

Kartu skiriant CYP2C8 inhibitorių gemfibrozilą (600 mg 2 kartus per parą) ir repaglinidą (vienkartinė dozė 0,25 mg), sveikiems savanoriams, buvo stebimas repaglinido AUC padidėjimas 8,1 karto ir Cmax 2,4 karto. Skiriant kartu su gemfibrozilu, repaglinido pusinės eliminacijos periodas pailgėjo nuo 1,3 iki 3,7 valandų, todėl galimai sustiprėjo ir pailgėjo repaglinido gliukozės kiekį kraujyje mažinantis poveikis, o koncentracija plazmoje 7-ą valandą buvo didesnė 28,6 karto. Todėl vartoti kartu gemfibrozilo ir repaglinido negalima (žr. 4.3 skyrių).

Trimetoprimas (160 mg 2 kartus per parą), vidutinio stiprumo CYP2C8 inhibitorius, skirtas kartu su repaglinidu (vienkartinė dozė 0,25 mg), nedaug padidino repaglinido AUC, Cmax ir t1/2 (atitinkamai 1,6, 1,4 ir 1,2 karto), tačiau statistiškai reikšmingo poveikio gliukozės kiekiui kraujyje nesukėlė. Šis farmakodinaminio efekto trūkumas buvo pastebėtas su mažesne nei gydomąja repaglinido doze. Kadangi saugumo profilis, kai dozės viršija 0,25 mg repaglinidui ir 320 mg trimetoprimui nenustatytas, reikia vengti vartoti kartu trimetoprimo su repaglinidu. Jei būtina vartoti kartu šiuos preparatus, reikia nuolatos atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir klinikinę būseną (žr. 4.4 skyrių).

Rifampicinas, stiprus CYP3A4, o taip pat ir CYP2C8 induktorius, repaglinido metabolizmą ir aktyvina, ir slopina. Septynias dienas rifampicinu (600 mg) gydytiems pacientams septintą dieną kartu paskyrus ir repaglinido (vienkartinė dozė 4 mg), AUC sumažėjo 50% (kombinuotas indukcijos ir inhibicijos poveikis). Repaglinido išgėrus po 24 val. po paskutinės rifampicino dozės, repaglinido AUC sumažėjo 80% (tik indukcijos poveikis). Todėl rifampicino vartojant kartu su repaglinidu gali reikėti koreguoti repaglinido dozę. Dozė koreguojama nuolatos atidžiai stebint gliukozės koncentraciją kraujyje gydymo rifampicinu pradžioje (ūminis slopinimas), gydymo eigoje (mišrus slopinimas ir aktyvinimas), nutraukiant gydymą (tik aktyvinimas) ir maždaug dvi savaites baigus gydymą rifampicinu, kol baigiasi aktyvinantis rifampicino poveikis. Negalima išskirti, kad ir kiti induktoriai, tokie kaip fenitoinas, karbamazepinas, fenobarbitalis, jonažolė, gali turėti panašų poveikį.

Su sveikais žmonėmis ištirtas ketokonazolio, stipraus ir konkurencinio CYP3A4 inhibitorių prototipo, poveikis repaglinido farmakokinetikai. Kartu su repaglinidu (vienkartinė dozė 4 mg) skirtas ketokonazolis (200 mg) padidino repaglinido (AUC ir Cmax) 1,2 karto, o gliukozės koncentracija kraujyje pakito mažiau nei 8 %. Su sveikais savanoriais taip pat tirtas kartu skiriamo itrakonazolio (100 mg), CYP3A4 inhibitoriaus, poveikis. Repaglinido AUC padidėjo 1,4 karto, o gliukozės kiekis žymiai nepakito. Tiriant vaistų tarpusavio sąveiką sveikiems savanoriams, kartu skirtas klaritromicinas (250 mg), stiprus CYP3A4 inhibitorius, nedaug padidino repaglinido AUC (1,4 karto) bei Cmax (1,7 karto) ir 1,5 karto padidino insulino vidutinį didėjantį AUC serume, o didžiausią koncentraciją - 1,6 karto. Tikslus šios sąveikos mechanizmas nežinomas.

Klinikiniame tyrime su sveikais savanoriais, repaglinido (vienkartinė dozė 0,25 mg) ir ciklosporino (kartotinė dozė 100 mg) vartojimas kartu padidino repaglinido AUC ir Cmax atitinkamai 2,5 ir 1,8 karto. Kadangi nebuvo tirta vaistų sąveika, vartojant didesnes nei 0,25 mg repaglinido dozes, reikėtų vengti kartu vartoti repaglinidą ir ciklosporiną. Jei šių vaistų vartojimas kartu yra būtinas, reikia atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir ligos eigą (žr. skyrių 4.4).

Sąveikos tyrime su sveikais savanoriais, deferasirokso (30 mg/kg/per parą, 4 dienas), vidutinio stiprumo CYP2C8 ir CYP3A4 inhibitoriaus, bei repaglinido (vienkartinė dozė, 0,5 mg) vartojimas kartu 2,3 karto (PI 90% [2,03-2,63]), palyginus su kontrole, padidino repaglinido sisteminę ekspoziciją (AUC), 1,6 karto (PI 90% [1,42-1,84]) - Cmax bei nežymiai, tačiau reikšmingai mažino gliukozės kiekį kraujyje. Kadangi sąveika, vartojant didesnes, negu 0,5 mg repaglinido dozes, neištirta, reikėtų vengti vartoti deferasirokso kartu su repaglinidu. Jeigu paaiškėja, kad repaglinido ir deferasirokso derinį vartoti būtina, reikėtų atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje (žr. 4.4 skyrių).

Sąveikos tyrime su sveikais savanoriais vartojant kartu CYP2C8 inhibitorių klopidogrelį (300 mg įsotinamąją dozę), repaglinido ekspozicija (AUC0-∞) padidėjo 5,1 karto, o skiriant toliau (75 mg dozę kartą per parą) repaglinido ekspozicija (AUC0-∞) padidėjo 3,9 karto. Taip pat buvo stebėtas nedidelis, bet reikšmingas gliukozės koncentracijos kraujyje reikšmių sumažėjimas. Kadangi kombinuoto gydymo saugumo profilis šiems pacientams nebuvo nustatytas, reikia vengti vartoti kartu klopidogrelio su repaglinidu. Jei būtina vartoti kartu šiuos preparatus, reikia nuolatos atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir klinikinę būseną (žr. 4.4 skyrių).

Beta-blokuojantys vaistiniai preparatai gali slėpti hipoglikemijos simptomus.

Kitų CYP3A4 substratų, tokių kaip cimetidinas, nifedipinas, estrogenas ar simvastatinas, vartojimas kartu su repaglinidu neturėjo didelės įtakos pastarojo farmakokinetikos rodikliams.

Repaglinidas neturėjo jokio kliniškai reikšmingo poveikio farmakokinetinėms digoksino, teofilino ar varfarino savybėms, esant pastoviai koncentracijai ir skiriant juos sveikiems savanoriams. Todėl, skiriant šiuos junginius kartu su repaglinidu, dozės koreguoti nebūtina.

Medžiagos, galinčios sumažinti hipoglikeminį repaglinido poveikį:

geriamieji kontraceptikai, rifampicinas, barbitūratai, karbamazepinas, tiazidai, kortikosteroidai, danazolas, skydliaukės hormonai ir simpatomimetikai.

Jeigu pacientui, gydomam repaglinidu, šie vaistai yra paskiriami ar nutraukiamas jų vartojimas, pacientas turi būti kruopščiai stebimas dėl galimų glikemijos kontrolės pokyčių.

Vartojant repaglinidą kartu su kitais vaistais, kurie taip pat yra daugiausiai išskiriami su tulžimi, reikia pagalvoti apie galimą tarpusavio sąveiką.

Vaikų populiacija

Vaikams sąveikos tyrimų neatlikta.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Nėra atlikta tyrimų apie repaglinido vartojimą nėščioms moterims. Repaglinido turi būti vengiama vartoti nėštumo laikotarpiu.

Žindymas

Tyrimų su žindančiomis moterimis neatlikta. Repaglinido negalima vartoti žindymo laikotarpiu.

Vaisingumas

Duomenys iš tyrimų su gyvūnais, kurių metu buvo tirtas poveikis embrionui/vaisiui ir jauniklių vystymuisi, taip pat išskyrimas į pieną, aprašyti 5.3 skyriuje.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Prandin gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus tiesiogiai neveikia, tačiau gali sukelti hipoglikemiją.

Pacientus reikia įspėti laikytis atsargumo priemonių, kad vairuojant būtų išvengta hipoglikemijos. Tai yra ypač svarbu tiems, kuriems būna mažiau ar visai nebūna įspėjamųjų gresiančios hipoglikemijos simptomų, arba hipoglikemijos epizodai yra dažni. Esant tokioms aplinkybėms, reikia aptarti ar iš vis galima vairuoti.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Nepageidaujamos reakcijos, apie kurias dažniausiai pranešama, yra gliukozės kiekio kraujyje pokyčiai, t.y. hipoglikemija. Šių reakcijų atsiradimas priklauso nuo individualių veiksnių, tokių, kaip mitybos įpročiai, dozės, fizinis aktyvumas bei stresas.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Remiantis repaglinido ir kitų hipoglikeminių vaistinių produktų vartojimo patirtimi, stebėtos toliau išvardintos nepageidaujamos reakcijos. Dažniai yra apibūdinami taip: dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10); nedažni (nuo ≥1/1000 iki <1/100); reti (nuo ≥1/10000 iki <1/1000); labai reti (<1/10000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Imuninės sistemos sutrikimai

Alerginės reakcijos*

Labai reti

 

 

 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Hipoglikemija

Dažni

 

 

 

 

Hipoglikeminė koma ir

Dažnis nežinomas

 

hipoglikeminė būklė be

 

 

sąmonės

 

 

 

 

Akių sutrikimai

Refrakcijos sutrikimai*

Labai reti

 

 

 

Širdies sutrikimai

Širdies ir kraujagyslių ligos

Reti

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Pilvo skausmas, diarėja

Dažni

 

 

 

 

Vėmimas, vidurių

Labai reti

 

užkietėjimas

 

 

 

 

 

Pykinimas

Dažnis nežinomas

 

 

 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų

Nenormali kepenų veikla,

Labai reti

sutrikimai

padidėjęs kepenų fermentų

 

 

aktyvumas*

 

 

 

 

Odos ir poodinio audinio

Padidėjęs jautrumas*

Dažnis nežinomas

sutrikimai

 

 

* Žr. žemiau skyriuje Atrinktų nepageidaujamų reakcijų į vaistą aprašymas.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų į vaistą aprašymas

Alerginės reakcijos

Generalizuotos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., anafilaksinės reakcijos), arba imunologinės reakcijos, pvz., vaskulitas.

Refrakcijos sutrikimai

Žinoma, kad gliukozės kiekio kraujyje pokyčiai gali sukelti laikinus regėjimo sutrikimus, o ypač gydymo pradžioje. Pradėjus gydymą repaglinidu, apie tokius atvejus pranešta tik keletą kartų. Klinkinių tyrimų metų dėl šių atvejų nutraukti gydymo repaglinidu nereikėjo.

Nenormali kepenų veikla, padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas

Gydant repaglinidu, stebėti pavieniai kepenų fermentų aktyvumo padidėjimo atvejai. Daugeliu atvejų šie pokyčiai buvo lengvi ir greitai praeinantys ir tik keliems pacientams dėl padidėjusio kepenų fermentų aktyvumo teko nutraukti gydymą. Labai retais atvejais pranešta keletas sunkių kepenų funkcijos sutrikimų.

Padidėjęs jautrumas

Padidėjusio odos jautrumo reakcijos gali pasireikšti eritema, niežuliu, bėrimu ir dilgėline. Nėra priežasties įtarti galimą kryžminę alergiją su sulfonilkarbamidu, kadangi cheminė struktūra yra skirtinga.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Repaglinidas buvo skiriamas kas savaitę didinant dozes nuo 4 iki 20 mg keturis kartus per dieną 6 savaites. Jokių problemų dėl saugumo neiškilo. Kadangi šiame tyrime hipoglikemijos buvo išvengta padidinus suvartojamų kalorijų kiekį, reliatyvus perdozavimas gali sustiprinti gliukozės kiekį mažinantį poveikį ir pasireikšti hipoglikemijos simptomai (galvos svaigimas, prakaitavimas, drebulys, galvos skausmas, kt). Jeigu šie simptomai pasireiškia, reikia imtis atitinkamų priemonių mažam gliukozės kiekiui kraujyje koreguoti (valgomi angliavandeniai). Sunkesnė hipoglikemija su traukuliais, sąmonės netekimu ar koma turi būti gydoma į veną leidžiant gliukozę.

5.FARMAKOLOGINĖS Savybės

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: vaistai, vartojami sergant diabetu, kiti gliukozės kiekį kraujyje mažinantys vaistai, išskyrus insulinus, ATC kodas: A10B X02.

Veikimo mechanizmas

Repaglinidas yra naujas trumpo veikimo geriamas insulino sekreciją stimuliuojantis vaistas. Repaglinidas stipriai sumažina gliukozės kiekį kraujyje stimuliuodamas insulino išsiskyrimą kasoje, ir efektas priklauso nuo kasos salelių beta ląstelių funkcijos.

Repaglinidas uždaro nuo ATF priklausomus kalio kanalus beta ląstelių membranoje, veikiant specifiniam baltymui, kuris skiriasi nuo kitų sekreciją stimuliuojančių. Dėl to įvyksta beta ląstelių depoliarizacija, ir atsidaro kalcio kanalai. Tai sukelia padidėjusį kalcio patekimą į ląstelę, dėl ko yra skatinama insulino sekrecija iš beta ląstelės.

Farmakodinaminis poveikis

Sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu pacientams, insulinotropinis atsakas į maistą pasireiškia per 30 minučių po repaglinido dozės išgėrimo. Tai sukelia gliukozės kiekį kraujyje mažinantį poveikį visu valgymo laikotarpiu. Padidėjęs insulino kiekis neišlieka nustojus valgyti. Repaglinido kiekis kraujo plazmoje mažėja greitai ir, praėjus 4 valandoms po jo suvartojimo, sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu plazmoje koncentracija lieka maža.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Vartojant nuo 0,5 iki 4 mg repaglinido dozes, sergantiesiems 2 tipo cukriniu diabetu pacientams stebėtas nuo dozės priklausomas gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimas.

Remiantis klinikinių tyrimų rezultatais, optimaliausia repaglinidą dozuoti priklausomai nuo pagrindinių valgymų.

Dozė paprastai yra išgeriama per 15 minučių pradėjus valgyti, bet šis laikas gali skirtis: vaistas gali būti geriamas tik pradedant valgyti ar net 30 minučių prieš valgį.

Vienas epidemiologinis tyrimas parodė, kad pacientams, gydytiems repaglinidu, padidėjo ūminio koronarinio sindromo rizika lyginant su sulfonilkarbamidu gydytais pacientais (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius).

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Repaglinidas yra greitai absorbuojamas iš virškinamojo trakto, todėl greitai didėja aktyvios medžiagos koncentracija kraujo plazmoje. Didžiausia koncentracija kraujo plazmoje susidaro per valandą po suvartojimo. Pasiekusi maksimalią, koncentracija greitai mažėja.

Repaglinido farmakokinetika yra apibūdinama vidutiniu biologiniu pasisavinimu – 63% (CV 11%).

Repaglinidą skiriant 0, 15 ar 30 minučių prieš valgį arba nevalgius, kliniškai reikšmingų repaglinido farmakokinetikos skirtumų nestebėta.

Klinikinių tyrimų metu plazmoje nustatytas didelis (60%) repaglinido koncentracijos kintamumas tarp atskirų individų. Kintamumas atskiro individo plazmoje yra nedidelis ar vidutinis (35%), tačiau, kadangi repaglinido dozė turi būti titruojama pagal klinikinį atsaką, efektyvumas dėl šio kintamumo neturėtų mažėti.

Pasiskirstymas

Repaglinido farmakokinetikai būdingas mažas pasiskirstymo tūris – 30 l (atitinkantis pasiskirstymą intraląsteliniame skystyje) ir labai geras rišimasis su plazmos baltymais žmogaus organizme (daugiau kaip 98%).

Eliminacija

Repaglinidas greitai, per 4-6 valandas pašalinamas iš kraujo. Pusinės eliminacijos iš kraujo plazmos laikas yra maždaug viena valanda.

Repaglinidas yra beveik pilnai metabolizuojamas ir metabolitų, pasižyminčių kliniškai reikšmingu hipoglikeminiu poveikiu, nebuvo nustatyta.

Repaglinido metabolitai yra šalinami daugiausia su tulžimi. Nedidelė dalis (mažiau kaip 8%) paskirtos dozės nustatoma šlapime, daugiausia metabolitų pavidalu. Mažiau kaip 1% repaglinido aptinkama išmatose.

Ypatingos populiacijos

Repaglinido ekspozicija yra didesnė pacientams, sergantiems kepenų funkcijos nepakankamumu bei

vyresnio amžiaus 2 tipo diabetu sergantiems pacientams. Po vienkartinės 2 mg vaisto dozės (4 mg dozės sergantiesiems kepenų funkcijos nepakankamumu) AUC (SD) buvo 31,4 ng/ml x val. (28,3) sveikiems savanoriams, 304,9 ng/ml x val. (228,0) sergantiesiems kepenų funkcijos nepakankamumu ir 117,9 ng/ml x val. (83,8) vyresnio amžiaus 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Praėjus 5 gydymo repaglinidu dienoms (po 2 mg vaisto tris kartus per parą) pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos nepakankamumu (kreatinino klirensas 20-39 ml/min.) stebėtas žymus (2 kartus) AUC ir skilimo pusperiodžio (t1/2) padidėjimas, lyginant su normalios inkstų funkcijos pacientų.

Vaikų populiacija

Duomenų nėra.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastinių neklinikinių farmakologinių saugumo, toksinio kartotinių dozių poveikio, genotoksinio bei kancerogeninio poveikio tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia.

Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė, kad repaglinidas nėra teratogeniškas. Embriotoksiškumas, nenormalus embrionų bei atsivestų jauniklių galūnių vystymasis buvo nustatytas žiurkių patelėms, kurioms buvo skiriamos didelės dozės paskutinio vaikingumo etapo metu bei žindymo laikotarpiu. Repaglinido nustatyta gyvūnų piene.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Mikrokristalinė celiuliozė (E460)

Bevandenis kalcio vandenilio fosfatas

Kukurūzų krakmolas

Kalio polakrilinas

Povidonas (polividonas)

Glicerolis 85%

Magnio stearatas

Megluminas

Poloksameras

Raudonas geležies oksidas (E172)

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

5 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti gamintojo pakuotėje , kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Lizdinio lakšto pakuotėje (aliuminis/aliuminis) yra 30, 90, 120 arba 270 tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Specialių reikalavimų nėra.

7. REGISTRUOTOJASTURĖTOJAS

Novo Nordisk A/S,

Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd,

Danija.

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/00/162/015-017, EU/1/00/162/019

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA DATA

Registravimo data: 2001 m. sausio mėn. 29 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2008 m. liepos mėn. 23 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai