Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pregabalin Zentiva (pregabalin) – Preparato charakteristikų santrauka - N03AX16

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasPregabalin Zentiva
ATC kodasN03AX16
Sudėtispregabalin
GamintojasZentiva, k.s.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Pregabalin Zentiva 25 mg kietosios kapsulės

Pregabalin Zentiva 50 mg kietosios kapsulės

Pregabalin Zentiva 75 mg kietosios kapsulės

Pregabalin Zentiva 100 mg kietosios kapsulės

Pregabalin Zentiva 150 mg kietosios kapsulės

Pregabalin Zentiva 200 mg kietosios kapsulės

Pregabalin Zentiva 225 mg kietosios kapsulės

Pregabalin Zentiva 300 mg kietosios kapsulės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Pregabalin Zentiva 25 mg kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 25 mg pregabalino (Pregabalinum).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 47,57 mg laktozės monohidrato.

Pregabalin Zentiva 50 mg kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 50 mg pregabalino (Pregabalinum).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 5 mg laktozės monohidrato.

Pregabalin Zentiva 75 mg kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 75 mg pregabalino (Pregabalinum).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 7,5 mg laktozės monohidrato.

Pregabalin Zentiva 100 mg kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 100 mg pregabalino (Pregabalinum).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 10 mg laktozės monohidrato.

Pregabalin Zentiva 150 mg kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 150 mg pregabalino (Pregabalinum).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 15 mg laktozės monohidrato.

Pregabalin Zentiva 200 mg kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 200 mg pregabalino (Pregabalinum).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg laktozės monohidrato.

Pregabalin Zentiva 225 mg kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 225 mg pregabalino (Pregabalinum).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 22,5 mg laktozės monohidrato.

Pregabalin Zentiva 300 mg kietosios kapsulės

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 300 mg pregabalino (Pregabalinum).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 30 mg laktozės monohidrato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Kietoji kapsulė

Pregabalin Zentiva 25 mg kietosios kapsulės

Šviesiai pilko dangtelio ir šviesiai pilko korpuso, maždaug 15,9 mm ilgio kietoji želatininė kapsulė su įspaudu „25“, kapsulės viduje yra beveik baltų miltelių.

Pregabalin Zentiva 50 mg kietosios kapsulės

Šviesiai pilko dangtelio ir šviesiai pilko korpuso, maždaug 14,3 mm ilgio kietoji želatininė kapsulė su įspaudu „50“, kapsulės viduje yra beveik baltų miltelių.

Pregabalin Zentiva 75 mg kietosios kapsulės

Raudono dangtelio ir šviesiai pilko korpuso, maždaug 14,3 mm ilgio kietoji želatininė kapsulė su įspaudu „75“, kapsulės viduje yra beveik baltų miltelių.

Pregabalin Zentiva 100 mg kietosios kapsulės

Raudono dangtelio ir raudono korpuso, maždaug 15,9 mm ilgio kietoji želatininė kapsulė su įspaudu „100“, kapsulės viduje yra beveik baltų miltelių.

Pregabalin Zentiva 150 mg kietosios kapsulės

Šviesiai pilko dangtelio ir šviesiai pilko korpuso, maždaug 18 mm ilgio kietoji želatininė kapsulė su įspaudu „150“, kapsulės viduje yra beveik baltų miltelių.

Pregabalin Zentiva 200 mg kietosios kapsulės

Kūno spalvos nepermatomo dangtelio ir kūno spalvos nepermatomo korpuso, maždaug 19,4 mm ilgio kietoji želatininė kapsulė su įspaudu „200“, kapsulės viduje yra beveik baltų miltelių.

Pregabalin Zentiva 225 mg kietosios kapsulės

Kūno spalvos nepermatomo dangtelio ir šviesiai pilko korpuso, maždaug 19,4 mm ilgio kietoji želatininė kapsulė su įspaudu „225“, kapsulės viduje yra beveik baltų miltelių.

Pregabalin Zentiva 300 mg kietosios kapsulės

Raudono dangtelio ir šviesiai pilko korpuso, maždaug 21,7 mm ilgio kietoji želatininė kapsulė su įspaudu „300“, kapsulės viduje yra beveik baltų miltelių.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Epilepsija

Pregabalin Zentiva skiriamas papildomai gydyti suaugusius pacientus, kuriems yra dalinių traukulių su antrine generalizacija arba be jos.

Generalizuotas nerimo sutrikimas

Pregabalin Zentiva skiriamas gydyti generalizuoto nerimo sutrikimą (GNS) suaugusiesiems.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Paros dozė yra 150-600 mg, dozę reikia padalyti ir suvartoti per du arba tris kartus.

Epilepsija

Gydymą pregabalinu galima pradėti 150 mg paros doze, dozę reikia padalyti ir suvartoti per du arba tris kartus. Atsižvelgiant į individualų paciento atsaką į gydymą ir vaistinio preparato toleravimą, po savaitės dozę galima padidinti iki 300 mg per parą. Dar po vienos savaitės dozę galima padidinti iki didžiausios – 600 mg paros dozės.

Generalizuotas nerimo sutrikimas

Paros dozė yra 150-600 mg, dozę reikia padalyti ir suvartoti per du arba tris kartus. Reikia reguliariai iš naujo įvertinti gydymo būtinybę. Gydymą pregabalinu galima pradėti 150 mg paros doze. Atsižvelgiant į individualų paciento atsaką į gydymą ir vaistinio preparato toleravimą, po savaitės dozę galima padidinti iki 300 mg per parą. Po vienos savaitės dozę galima padidinti iki

450 mg per parą. Dar po vienos savaitės dozę galima padidinti iki didžiausios – 600 mg paros dozės.

Pregabalino vartojimo nutraukimas

Remiantis turimais klinikinės patirties duomenimis, jeigu pregabalino vartojimą reikia nutraukti, nepriklausomai nuo indikacijos, rekomenduojama tai daryti palaipsniui, ne greičiau kaip per savaitę (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pregabalinas iš sisteminės kraujotakos pirmiausiai šalinamas per inkstus, nepakitusia forma. Kadangi pregabalino klirensas yra tiesiogiai proporcingas kreatinino klirensui (žr. 5.2 skyrių), pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, reikia individualiai mažinti dozę, remiantis kreatinino klirensu (CLcr), kaip nurodyta 1 lentelėje, sudarytoje pagal šią formulę:

CLcr (ml/min) =

1,23 × [140 – amžius (metais)] × svoris (kg)

(× 0,85 moterims)

kreatinino koncentracija serume (µmol/l)

 

 

Iš kraujo plazmos pregabalinas efektyviai šalinamas hemodializės metu (50 % vaistinio preparato per 4 valandas). Pacientams, kurie gydomi hemodializėmis, pregabalino paros dozę reikia parinkti atsižvelgiant į inkstų funkciją. Kartu su paros doze, papildomą dozę reikia skirti iškart po kiekvienos 4 valandų hemodializės (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Pregabalino dozės keitimas atsižvelgiant į inkstų funkciją

Kreatinino klirensas

Visa pregabalino paros dozė*

Dozavimo režimas

(CLcr) (ml/min)

 

 

 

 

Pradinė dozė (mg per

Didžiausia dozė (mg

 

 

parą)

per parą)

 

≥ 60

BID arba TID

30–< 60

BID arba TID

15–< 30

25–50

Vieną kartą per parą arba

 

 

 

BID

< 15

Vieną kartą per parą

Papildoma dozė po hemodializės (mg)

 

 

 

Vienkartinė dozė+

TID = paros dozė suvartojama per tris kartus.

 

 

BID = paros dozė suvartojama per du kartus.

 

 

* Visą paros dozę (mg per parą) reikia padalyti, kaip nurodyta pagal dozavimo režimą, kad gautume vieną dozę (mg).

+ Papildoma dozė – tai papildoma vienkartinė dozė.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Vaikų populiacija

Pregabalino saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 12 metų vaikams ir paaugliams (12–17 metų) neištirti. Turimi duomenys pateikiami 4.8, 5.1 ir 5.2 skyriuose, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Senyvi pacientai

Senyviems pacientams dėl sutrikusios inkstų funkcijos gali prireikti mažinti pregabalino dozę (žr. 5.2 skyrių).

Vartojimo metodas

Pregabalin Zentiva galima vartoti su maistu arba be maisto.

Pregabalin Zentiva galima vartoti tik per burną.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Cukriniu diabetu sergantys pacientai

Remiantis turimais klinikinės patirties duomenimis, kai kuriems cukriniu diabetu sergantiems pacientams, kurie vartodami pregabalino priaugo svorio, gali prireikti keisti hipoglikeminius vaistinius preparatus.

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Po vaistinio preparato pateikimo į rinką gauta pranešimų apie padidėjusio jautrumo reakcijų atvejus, įskaitant angioneurozinę edemą. Jeigu pasireiškia angioneurozinės edemos simptomai, pavyzdžiui, veido patinimas, patinimas aplink burną arba viršutinių kvėpavimo takų patinimas, reikia nedelsiant nutraukti pregabalino vartojimą.

Svaigulys, mieguistumas, sąmonės netekimas, sumišimas ir psichikos sutrikimas

Gydymas pregabalinu susijęs su svaiguliu ir mieguistumu, dėl tokio poveikio senyvi pacientai gali dažniau netyčia susižaloti (pargriūti). Be to, po vaistinio preparato pateikimo į rinką gauta pranešimų apie sąmonės netekimo, sumišimo ir psichikos sutrikimo atvejus. Todėl pacientams reikia patarti būti atsargiems, kol jie pripras prie galimo šio vaistinio preparato sukeliamo poveikio.

Su rega susijęs poveikis

Kontroliuojamųjų tyrimų duomenimis, miglotas matymas, kuris daugeliu atvejų išnykdavo toliau vartojant vaistinio preparato, dažniau nustatytas pregabalinu gydytiems pacientams, nei vartojusiems placebo. Klinikinių tyrimų metu atliktų oftalmologinių tyrimų duomenimis, regėjimo aštrumas sumažėjo ir regėjimo lauko pokyčių dažniau atsirado pregabalinu gydytiems pacientams, nei vartojusiems placebo. Akių dugno pokyčių dažniau atsirado placebo vartojusiems pacientams (žr. 5.1 skyrių).

Po vaistinio preparato pateikimo į rinką taip pat gauta pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas susijusias su regėjimu, įskaitant apakimą, miglotą matymą arba kitokius regėjimo aštrumo pokyčius, kurių dauguma buvo laikini.

Nutraukus pregabalino vartojimą, šie regėjimo sutrikimo simptomai išnyksta arba palengvėja.

Inkstų nepakankamumas

Gauta pranešimų apie inkstų nepakankamumo atvejus, kai kuriais atvejais nutraukus pregabalino vartojimą, ši nepageidaujama reakcija išnyko.

Kartu vartojamų vaistinių preparatų nuo epilepsijos vartojimo nutraukimas

Nepakanka duomenų, kad būtų galima nutraukti kartu vartojamus vaistinius preparatus nuo epilepsijos ir gydyti vien tik pregabalinu, kai jį skiriant papildomai su kitais vaistiniais preparatais nuo epilepsijos traukuliai jau nesikartoja.

Nutraukimo simptomai

Nutraukus trumpalaikį ir ilgalaikį gydymą pregabalinu, kai kuriems pacientams pasireiškė nutraukimo simptomų. Toliau minimi fizinę priklausomybę primenantys reiškiniai: nemiga, galvos skausmas, pykinimas, nerimas, viduriavimas, gripo sindromas, nervingumas, depresija, skausmas, traukuliai, pernelyg stiprus prakaitavimas ir svaigulys. Pacientą reikia informuoti apie tai prieš pradedant gydymą.

Vartojant pregabalino arba netrukus po pregabalino vartojimo nutraukimo gali pasireikšti traukuliai, įskaitant epilepsinę būklę ir grand mal tipo traukulius.

Duomenys rodo, kad ilgalaikio gydymo nutraukimo simptomų pasireiškimo dažnis ir sunkumas gali priklausyti nuo pregabalino dozės.

Stazinis širdies nepakankamumas

Po vaistinio preparato pateikimo į rinką gauta pranešimų, kad kai kuriems pregabalino vartojusiems pacientams pasireiškė stazinis širdies nepakankamumas. Šių reakcijų dažniau pasireiškia pregabalinu malšinant neuropatinį skausmą senyviems pacientams, kurių širdies ir kraujagyslių sistema sutrikusi. Tokius pacientus gydyti pregabalinu reikia atsargiai. Nutraukus pregabalino vartojimą, reakcija gali išnykti.

Nepageidaujamos reakcijos pacientams, patyrusiems stuburo smegenų traumą

Gydant stuburo smegenų traumos sukeltą centrinį neuropatinį skausmą, dažniau pasireiškė bendrų nepageidaujamų reakcijų, centrinės nervų sistemos nepageidaujamų reakcijų ir ypač mieguistumas. Tai galima paaiškinti kartu vartojamų vaistinių preparatų (pvz., miorelaksantų), kurie būtini esant minėtai būklei, adityviu veikimu.

Mintys apie savižudybę ir savižudiškas elgesys

Gauta pranešimų apie pacientams, kurie buvo gydomi antiepilepsiniais vaistiniais preparatais pagal

įvairias indikacijas, pasireiškusias mintis apie savižudybę ir bandymus nusižudyti. Atsitiktinių imčių placebu kontroliuotų antiepilepsinių vaistinių preparatų tyrimų metaanalizės duomenys taip pat parodė šiek tiek padidėjusią minčių apie savižudybę ir bandymo nusižudyti riziką. Šios rizikos mechanizmas nežinomas, ir remiantis turimais duomenimis negalima atmesti padidėjusios rizikos galimybės, vartojant pregabalino.

Taigi pacientai turi būti stebimi dėl minčių apie savižudybę ir bandymo nusižudyti požymių ir turi būti apsvarstytas atitinkamas gydymas. Pacientus (ir jų globėjus) reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją patarimo, jeigu pasireiškia minčių apie savižudybę arba bandymo nusižudyti požymių.

Pablogėjusi apatinės virškinimo trakto dalies funkcija

Po vaistinio preparato pateikimo į rinką gauta pranešimų apie reiškinius, susijusius su pablogėjusia apatinės virškinimo trakto dalies funkcija (pvz., žarnų obstrukciją, paralyžinį žarnų nepraeinamumą, vidurių užkietėjimą), pregabalino vartojant kartu su vaistiniais preparatais, kurie gali sukelti vidurių užkietėjimą, pavyzdžiui, opioidiniais analgetikais. Jeigu pregabalino numatoma vartoti kartu su opioidais, reikia apgalvoti priemones, kurios padėtų išvengti vidurių užkietėjimo (ypač moterims ir senyviems pacientams).

Netinkamas vartojimas, piktnaudžiavimo galimybės arba priklausomybė

Gauta pranešimų apie netinkamo vartojimo, piktnaudžiavimo ir priklausomybės vaistiniam preparatui atvejus. Pacientus, kurie anksčiau piktnaudžiavo kokiomis nors medžiagomis, gydyti reikia atsargiai ir stebėti, ar jiems nepasireiškia netinkamo vartojimo, piktnaudžiavimo arba priklausomybės pregabalinui simptomų (gauta pranešimų apie tolerancijos vaistiniam preparatui išsivystymą, dozės didinimo, vaistinio preparato reikalavimo atvejus).

Encefalopatija

Gauta pranešimų apie encefalopatijos atvejus, dažniausiai pacientams, kuriems buvo gretutinių būklių, kurios gali pagreitinti encefalopatijos atsiradimą.

Laktozės netoleravimas

Pregabalin Zentiva sudėtyje yra laktozės monohidrato. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kadangi pregabalinas daugiausia išsiskiria nepakitęs su šlapimu, o žmogaus organizme metabolizuojamas tik nedidelis jo kiekis (< 2 % pavartotos dozės aptinkama šlapime metabolitų pavidalu), neslopina kitų vaistinių preparatų metabolizmo in vitro ir nesijungia su kraujo plazmos baltymais, todėl nepanašu, kad jis sąveikautų su kitais vaistiniais preparatais, ar šie paveiktų jo farmakokinetiką.

Tyrimai in vivo ir farmakokinetikos populiacijoje analizė

Atitinkamai tiriant in vivo nepastebėta kliniškai reikšmingos farmakokinetinės sąveikos tarp pregabalino ir fenitoino, karbamazepino, valproinės rūgšties, lamotrigino, gabapentino, lorazepamo, oksikodono arba etanolio. Populiacijos farmakokinetikos tyrimai rodo, kad geriamieji vaistiniai preparatai nuo cukrinio diabeto, diuretikai, insulinas, fenobarbitalis, tiagabinas ir topiramatas nedaro kliniškai reikšmingo poveikio pregabalino klirensui.

Geriamieji kontraceptikai, noretisteronas ir (arba) etinilestradiolis

Kartu vartojami pregabalinas ir geriamieji kontraceptikai, kurių sudėtyje yra noretisterono ir (arba) etinilestradiolio, nedaro įtakos vienas kito farmakokinetikai, esant pusiausvyrinei koncentracijai.

Centrinę nervų sistemą veikiantys vaistiniai preparatai

Pregabalinas gali sustiprinti etanolio ir lorazepamo poveikį. Klinikinių kontroliuojamų tyrimų duomenimis, kartotinės geriamo pregabalino dozės, vartojamos kartu su oksikodonu, lorazepamu arba etanoliu, nedaro kliniškai reikšmingo poveikio kvėpavimui. Po vaistinio preparato pateikimo į rinką, gauta pranešimų apie pacientams, vartojusiems pregabalino ir kitų centrinę nervų sistemą (CNS) slopinančių vaistinių preparatų, pasireiškusius kvėpavimo nepakankamumo ir komos atvejus. Pregabalinas, manoma, sustiprina oksikodono sukeliamą pažintinės ir bendrosios motorinės funkcijų sutrikimą.

Sąveika ir senyvi pacientai

Farmakodinaminės sąveikos tyrimai su senyvais savanoriais neatlikti. Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingos moterys / vyrų ir moterų kontracepcija

Galima rizika žmogui nežinoma, todėl vaisingos moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą.

Nėštumas

Reikiamų duomenų apie pregabalino vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas.

Pregabalino nėštumo metu vartoti negalima, išskyrus neabejotinai būtinus atvejus (jei laukiama nauda motinai aiškiai persveria galimą riziką vaisiui).

Žindymas

Pregabalino išsiskiria į motinos pieną (žr. 5.2 skyrių). Pregabalino poveikis naujagimiams ir kūdikiams nežinomas. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti gydymą pregabalinu.

Vaisingumas

Klinikinių tyrimų duomenų apie pregabalino poveikį moters vaisingumui nėra.

Klinikinio tyrimo pregabalino poveikiui spermos judrumui ištirti metu sveiki tiriamieji vyrai vartojo 600 mg pregabalino dozes per parą. Po 3 gydymo mėnesių poveikio spermos judrumui nebuvo. Vaisingumo tyrimai su žiurkių patelėmis parodė nepageidaujamą poveikį reprodukcijai. Vaisingumo tyrimai su žiurkių patinais parodė nepageidaujamą poveikį reprodukcijai ir vystymuisi. Klinikinė šių reiškinių reikšmė nežinoma (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Pregabalinas gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai arba vidutiniškai. Pregabalinas gali sukelti svaigulį ir mieguistumą, todėl gali daryti poveikį gebėjimui vairuoti arba valdyti mechanizmus.

Pacientus reikia informuoti, kad nevairuotų automobilio, nevaldytų sudėtingų mechanizmų arba nedirbtų kitų pavojingų darbų tol, kol nepaaiškės, ar šis vaistinis preparatas veikia jų gebėjimą vykdyti tokią veiklą.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Pregabalino klinikinių tyrimų programoje dalyvavo daugiau kaip 8 900 pacientų, vartojusių pregabalino. Iš jų daugiau kaip 5 600 pacientų dalyvavo dvigubai aklu būdu atliktuose placebu kontroliuojamuose tyrimuose. Nepagedaujamos reakcijos apie kurias pranešta dažniausiai buvo svaigulys ir mieguistumas. Nepageidaujamos reakcijos paprastai buvo lengvos ir vidutinio stiprumo.

Visų kontroliuojamųjų tyrimų metu dėl nepageidaujamų reakcijų tyrimą turėjo nutraukti 12 % pacientų, vartojusių pregabalino, ir 5 % pacientų, vartojusių placebo. Dažniausios nepageidaujamos reakcijos, dėl kurių buvo nutrauktas pregabalino vartojimas, buvo svaigulys ir mieguistumas. Visos nepageidaujamos reakcijos, kurios pasireiškė dažniau nei placebo vartojusiems ir daugiau nei vienam pacientui, išvardytos toliau esančioje 2 lentelėje pagal organų sistemų klases ir dažnį: labai dažnos (≥ 1/10), dažnos (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnos (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), retos (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai retos (< 1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujami poveikiai pateikiami mažėjančio sunkumo tvarka.

Išvardytos nepageidaujamos reakcijos taip pat gali būti susijusios su gretutine liga ir (arba) kartu vartojamais vaistiniais preparatais.

Gydant stuburo smegenų traumos sukeltą centrinį neuropatinį skausmą, dažniau pasireiškė bendrų nepageidaujamų reakcijų, centrinės nervų sistemos nepageidaujamų reakcijų ir ypač mieguistumas (žr. 4.4 skyrių).

Po vaistinio preparato pateikimo į rinką nustatytos papildomos reakcijos išvardytos toliau kursyvu.

2 lentelė. Pregabalino sukeliamos nepageidaujamos reakcijos

Organų sistemų klasės

Nepageidaujamos reakcijos

Infekcijos ir infestacijos

 

Dažnos

Nazofaringitas

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Nedažni

Neutropenija

Imuninės sistemos sutrikimai

Nedažni

Padidėjęs jautrumas

Reti

Angioneurozinė edema, alerginė reakcija

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Dažni

Apetito padidėjimas

Nedažni

Anoreksija, hipoglikemija

Psichikos sutrikimai

 

Dažni

Euforinė nuotaika, sumišimas, dirglumas, orientacijos sutrikimas,

 

nemiga, lytinio potraukio sumažėjimas

 

Nedažni

Reti

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Akių sutrikimai

Dažni

Nedažni

Reti

Ausų ir labirintų sutrikimai

Dažni

Nedažni

Širdies sutrikimai

Nedažni

Reti

Kraujagyslių sutrikimai

Nedažni

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Nedažni

Reti

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni

Nedažni

Reti

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Nedažni

Haliucinacijos, panikos priepuolis, nerimastingumas, sujaudinimas, depresija, prislėgta nuotaika, pakili nuotaika, agresija, nuotaikų kaita, asmenybės jausmo netekimas, sunkumas rasti tinkamus žodžius, neįprasti sapnai, lytinio potraukio padidėjimas, orgazmo nebuvimas, apatija

Dizinhibicija

Svaigulys, mieguistumas, galvos skausmas

Ataksija, koordinacijos sutrikimas, drebulys, artikuliuotos kalbos sutrikimas, amnezija, atminties sutrikimas, dėmesio sutrikimas, parestezija, hipestezija, sedacija, pusiausvyros sutrikimas, letargija

Apalpimas, stuporas, mioklonija, sąmonės netekimas, padidėjęs psichomotorinis aktyvumas, diskinezija, pozicinis svaigulys, intencinis (veiksmo) drebulys, nistagmas, pažinimo sutrikimas, psichikos sutrikimas, kalbos sutrikimas, hiporefleksija, hiperestezija, deginimo pojūtis, skonio netekimas, negalavimas

Traukuliai, uoslės sutrikimas, hipokinezija, rašymo sutrikimas

Miglotas matymas, dvejinimasis akyse

Periferinio regėjimo nebuvimas, regėjimo sutrikimas, akies patinimas, regėjimo lauko defektas, regėjimo aštrumo sumažėjimas, akies skausmas, regėjimo silpnumas, fotopsija, akies džiūvimas, sustiprėjęs ašarojimas, akies dirginimas

Apakimas, keratitas, oscilopsija, regėjimo sodrumo pojūčio sutrikimas, vyzdžio išsiplėtimas, žvairumas, regėjimo ryškumas

Galvos sukimasis (vertigo)

Padidėjęs klausos aštrumas

Tachikardija, I laipsnio atrioventrikulinė blokada, sinusinė bradikardija, stazinis širdies nepakankamumas

QT pailgėjimas, sinusinė tachikardija, sinusinė aritmija

Hipotenzija, hipertenzija, kraujo samplūdis į veidą, paraudimas, galūnių atšalimas

Dusulys, kraujavimas iš nosies, kosulys, nosies paburkimas, rinitas, knarkimas, nosies džiūvimas

Plaučių edema, spaudimo pojūtis gerklėje

Vėmimas, pykinimas, vidurių užkietėjimas, viduriavimas, dujų kaupimasis virškinimo trakte, pilvo išsipūtimas, burnos džiūvimas Gastroezofaginio refliukso liga, smarkesnis seilėtekis, burnos hipestezija

Ascitas, pankreatitas, liežuvio patinimas, rijimo sutrikimas

Papulinis išbėrimas, dilgėlinė, pernelyg stiprus prakaitavimas, niežėjimas

Reti

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Dažni

Nedažni

Reti

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Nedažni Reti

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Dažni

Nedažni

Reti

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Dažni

Nedažni

Tyrimai

Dažni

Nedažni

Stivenso-Džonsono (Stevens-Johnson) sindromas, šaltas prakaitas

Raumenų mėšlungis, sąnarių skausmas, nugaros skausmas, galūnių skausmas, kaklo spazmas

Sąnarių patinimas, raumenų skausmas, raumenų trūkčiojimas, kaklo skausmas, raumenų sąstingis

Rabdomiolizė

Šlapimo nelaikymas, šlapinimosi sutrikimas

Inkstų nepakankamumas, oligurija, šlapimo susilaikymas

Erekcijos sutrikimas

Lytinės funkcijos sutrikimas, uždelsta ejakuliacija, dismenorėja, krūtų skausmas

Amenorėja, išskyros iš krūties, krūtų padidėjimas, ginekomastija

Periferinė edema, edema, eisenos sutrikimas, pargriuvimas, apsvaigimo pojūtis, negalavimas, nuovargis

Generalizuota edema, veido edema, spaudimo pojūtis krūtinėje, skausmas, karščiavimas, troškulys, šaltkrėtis, astenija

Svorio padidėjimas

Kreatinfosfokinazės, alaninaminotransferazės, aspartato aminotransferazės koncentracijos kraujyje padidėjimas, gliukozės koncentracijos kraujyje padidėjimas, trombocitų kiekio kraujyje sumažėjimas, kreatinino koncentracijos kraujyje padidėjimas, kalio koncentracijos kraujyje sumažėjimas, svorio sumažėjimas

Reti

Leukocitų kiekio kraujyje sumažėjimas

Nutraukus trumpalaikį ir ilgalaikį gydymą pregabalinu, kai kuriems pacientams pasireiškė nutraukimo simptomų. Toliau minimos fizinę priklausomybę primenančios reakcijos: nemiga, galvos skausmas, pykinimas, nerimas, viduriavimas, gripo sindromas, traukuliai, nervingumas, depresija, skausmas, pernelyg stiprus prakaitavimas ir svaigulys. Pacientą reikia informuoti apie tai prieš pradedant gydymą.

Duomenys rodo, kad ilgalaikio vartojimo nutraukimo simptomų pasireiškimo dažnis ir sunkumas gali priklausyti nuo pregabalino dozės.

Vaikų populiacija

Pregabalino saugumo pobūdis, stebėtas dviejuose vaikų tyrimuose (farmakokinetikos ir toleravimo tyrime, n = 65; 1 metų trukmės atvirajame saugumo stebėjimo tyrime, n = 54), buvo panašus kaip ir stebėtas suaugusiųjų tyrimuose (žr. 4.2, 5.1 ir 5.2 skyrius).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Remiantis po vaistinio preparato pateikimo į rinką gautais duomenimis, perdozavus pregabalino, nepageidaujamos reakcijos apie kurias pranešta dažniausiai buvo mieguistumas, sumišimo būklė, sujaudinimas ir nerimastingumas.

Taip pat gauta pranešimų apie traukulius.

Retais atvejais buvo pranešta apie komos atvejus.

Perdozavus pregabalino, reikia gydyti bendromis palaikomosiomis priemonėmis ir, jeigu reikia, dialize (žr. 1 lentelę 4.2 skyriuje).

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antiepilepsiniai preparatai, kiti antiepilepsiniai preparatai. ATC kodas – N03AX16.

Veiklioji medžiaga pregabalinas yra gama aminosviesto rūgšties analogas ((S)-3-(aminometil)-5- metilheksanoinė rūgštis).

Veikimo mechanizmas

Pregabalinas jungiasi prie įtampos reguliuojamų kalcio kanalų pagalbinio subvieneto (α2 – δ baltymo) centrinėje nervų sistemoje.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Epilepsija

Papildomas gydymas

Atlikti 3 kontroliuojamieji 12 savaičių trukmės klinikiniai pregabalino tyrimai, kurių metu vaistinis preparatas buvo vartojamas du kartus per parą (BID) arba tris kartus per parą (TID). Apskritai vaistinio preparato saugumas ir veiksmingumas jį dozuojant BID ir TID buvo panašus.

Traukuliai suretėjo pirmąją gydymo savaitę.

Vaikų populiacija

Pregabalino, kaip papildomo jaunesnių nei 12 metų vaikų ir paauglių epilepsijos gydymo, veiksmingumas ir saugumas neištirti. Nepageidaujami reiškiniai, stebėti farmakokinetikos ir toleravimo tyrime, kuriame dalyvavusių pacientų amžius buvo nuo 3 mėnesių iki 16 metų (n = 65), buvo panašūs kaip ir stebėtieji suaugusiųjų populiacijoje. 1 metų trukmės atvirojo saugumo stebėjimo tyrimo, kuriame dalyvavo 54 epilepsija sergantys pacientai nuo 3 mėnesių iki 16 metų amžiaus, rezultatai rodo, kad nepageidaujami karščiavimo ir viršutinių kvėpavimo takų infekcijos reiškiniai buvo stebimi dažniau nei suaugusiųjų tyrimuose (žr. 4.2, 4.8 ir 5.2 skyrius).

Monoterapija (pacientams, kuriems liga diagnozuota pirmą kartą)

Atliktas 1 kontroliuojamasis 56 savaičių trukmės klinikinis pregabalino tyrimas, kurio metu buvo vartota vaistinio preparato dozė BID. Pregabalinas nepasiekė ne mažesnio veiksmingumo už lamotriginą rodiklio pagal 6 mėnesių laikotarpį be priepuolių. Pregabalino ir lamotrigino saugumas buvo panašūs ir abu vaistiniai preparatai buvo gerai toleruojami.

Generalizuotas nerimo sutrikimas

Atlikti 6 kontroliuojamieji 4-6 savaičių trukmės pregabalino tyrimai, 8 savaičių trukmės tyrimas su senyvais žmonėmis ir ilgalaikis atkryčio profilaktikos tyrimas, kurio metu dvigubai aklu būdu parinkti pacientai 6 mėnesius dalyvavo atkryčio profilaktikos fazėje.

Pirmą savaitę stebėtas GNS simptomų palengvėjimas pagal Hamiltono nerimo vertinimo skalę

(angl. Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A)).

Kontroliuojamųjų klinikinių tyrimų (4-8 savaičių trukmės) duomenimis, 52 % pregabalinu gydytų

pacientų ir 38 % placebo vartojusių pacientų pagal HAM-A skalę galutinio įvertinimo metu nustatytas mažiausiai 50 % pagerėjimas, lyginant su būkle, buvusia prieš tyrimą. Kontroliuojamųjų tyrimų duomenimis, miglotas matymas, kuris daugeliu atvejų išnykdavo toliau vartojant vaistinį preparatą, nustatytas dažniau pregabalinu gydytiems pacientams, nei vartojusiems placebo.

Kontroliuojamųjų tyrimų metu oftalmologiniai tyrimai (įskaitant regėjimo aštrumo nustatymą, įprastinį regėjimo lauko tyrimą ir akių dugno apžiūrą per išplėstus vyzdžius) atlikti 3 600 pacientų. Regėjimo aštrumas sumažėjo 6,5 % pregabalinu gydytų pacientų ir 4,8 % placebo vartojusių pacientų. Regėjimo lauko pokyčių nustatyta 12,4 % pregabalinu gydytų pacientų ir 11,7 % placebo vartojusių pacientų. Akių dugno pokyčių nustatyta 1,7 % pregabalinu gydytų pacientų ir 2,1 % placebo vartojusių pacientų

5.2Farmakokinetinės savybės

Pregabalino pusiausvyrinės koncentracijos farmakokinetika yra tokia pati ir sveikų savanorių, ir epilepsija sergančių pacientų, kurie vartoja antiepilepsinius vaistinius preparatus, ir pacientų, kuriuos vargina lėtiniai skausmai, organizme.

Absorbcija

Nevalgius išgertas pregabalinas greitai absorbuojasi, didžiausia koncentracija susidaro po vienos valandos suvartojus ir vienkartinę, ir vartojant kartotines dozes. Išgerto pregabalino bioprieinamumas yra ≥ 90 % ir nepriklauso nuo dozės. Geriant kartotines dozes, pusiausvyrinė koncentracija susidaro tarp 24 ir 48 valandų. Su maistu vartojamo pregabalino absorbcijos greitis sulėtėja, dėl to maždaug 25-30 % sumažėja Cmax ir maždaug 2,5 valandos prailgėja tmax. Tačiau pregabalino vartojant su maistu absorbcijos apimties pakitimas nėra kliniškai reikšmingas.

Pasiskirstymas

Ikiklinikinių tyrimų duomenimis, pelių, žiurkių ir beždžionių organizmuose pregabalinas prasiskverbia iš kraujo per smegenų barjerą. Nustatyta, kad pregabalinas prasiskverbia per žiurkių placentą ir patenka į žindančių žiurkių pieną. Tariamasis išgerto pregabalino pasiskirstymo tūris žmonių organizme yra maždaug 0,56 l/kg. Pregabalinas nesijungia su plazmos baltymais.

Biotransformacija

Pregabalino žmonių organizme metabolizuojama labai nedaug. Radioizotopais pažymėjus pregabalino dozę buvo nustatyta, kad maždaug 98 % radioaktyvumo išsiskiria su šlapimu nepakitusio pregabalino pavidalu.

N-metilinto pregabalino darinys, kuris yra svarbiausias pregabalino metabolitas šlapime, sudaro maždaug 0,9 % suvartotos dozės. Ikiklinikiniais tyrimais nėra nustatyta, kad pregabalino S- enantiomeras racemizuojasi į R-enantiomerą.

Eliminacija

Pregabalinas iš sisteminės kraujotakos pirmiausiai šalinamas per inkstus nepakitusio vaistinio preparato pavidalu. Pregabalino vidutinis pusinės eliminacijos laikas yra 6,3 valandos. Pregabalino plazmos klirensas ir inkstų klirensas yra tiesiogiai proporcingi kreatinino klirensui (žr. 5.2 skyrių, poskyrį „Inkstų funkcijos sutrikimas“).

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, ir tiems, kuriems atliekama hemodializė, reikia koreguoti dozę (žr. 4.2 skyrių, 1 lentelę).

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Rekomenduojamomis paros dozėmis vartojamo pregabalino farmakokinetika yra tiesinė. Farmakokinetikos pokyčiai skirtingų asmenų organizme yra nedideli (< 20 %). Kartotinių dozių farmakokinetiką galima nuspėti remiantis duomenimis atlikus vienkartinės dozės tyrimus. Todėl įprastine tvarka tirti pregabalino koncentracijos plazmoje nereikia.

Lytis

Klinikinių tyrimų duomenimis, lytis kliniškai svarbios įtakos pregabalino plazmos koncentracijai neturi.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pregabalino klirensas yra tiesiogiai proporcingas kreatinino klirensui. Be to, pregabalinas efektyviai šalinamas iš plazmos hemodializės metu (po 4-os hemodializės pregabalino koncentracija plazmoje sumažėja maždaug 50 %). Kadangi, išsiskyrimas per inkstus yra pagrindinis šalinimo būdas, pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, reikia sumažinti dozę, o po hemodializės ją padidinti (žr. 4.2 skyrių, 1 lentelę).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Specialių farmakokinetikos tyrimų su pacientais, kurių kepenų funkcija sutrikusi, neatlikta. Pregabalinas nežymiai metabolizuojamas ir daugiausia išskiriamas su šlapimu nepakitusio vaistinio preparato pavidalu, todėl manoma, kad pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, pregabalino koncentracija plazmoje labai nepakis.

Vaikų populiacija

Pregabalino farmakokinetika buvo įvertinta atliekant farmakokinetikos ir toleravimo tyrimą ir ištyrus epilepsija sergančius vaikus (amžiaus grupės: 1–23 mėnesiai, 2–6 metai, 7–11 metų ir 12–16 metų), vartojusius 2,5 mg/kg, 5 mg/kg, 10 mg/kg ir 15 mg/kg kūno svorio per parą dozes.

Vaikams išgėrus pregabalino nevalgius, apskritai, laikas, per kurį pasiekiama didžiausia koncentracija plazmoje, buvo panašus visose amžiaus grupėse – nuo 0,5 val. iki 2 val. po dozės suvartojimo.

Didinant dozę, pregabalino Cmax ir AUC rodikliai didėjo linijiniu būdu kiekvienoje amžiaus grupėje. Vaikų, sveriančių mažiau nei 30 kg, AUC buvo 30% mažesnis dėl šiems pacientams 43% padidėjusio pagal kūno svorį koreguoto klirenso, palygti su pacientais, sveriančiais ≥ 30 kg.

Vaikams iki 6 metų pregabalino galutinės pusinės eliminacijos laikas buvo 3–4 val., o 7 metų ir vyresniems vaikams – 4–6 val.

Populiacijos farmakokinetikos analizė parodė, kad kreatinino klirensas buvo reikšmingas išgerto pregabalino klirenso kovariantas, o kūno svoris buvo reikšmingas išgerto pregabalino tariamo pasiskirstymo tūrio kovariantas ir šie ryšiai vaikų ir suaugusių populiacijose buvo panašūs.

Jaunesniems nei 3 mėnesių pacientams pregabalino farmakokinetika nebuvo tirta (žr. 4.2, 4.8 ir 5.1 skyrius).

Senyvi pacientai

Manoma, kad pregabalino klirensas mažėja senstant. Išgerto pregabalino klirenso sumažėjimas atitinka kreatinino klirenso mažėjimą senstant. Pregabalino dozę gali prireikti mažinti pacientams, kurių inkstų funkcija senstant susilpnėja (žr. 4.2 skyrių, 1 lentelę).

Žindančios motinos

150 mg pregabalino, skiriamo kas 12 valandų (300 mg paros dozė), farmakokinetika buvo įvertinta ištyrus 10 žindančių moterų, praėjus mažiausiai 12 savaičių po gimdymo. Žindymas neturėjo poveikio pregabalino farmakokinetikai arba turėjo tik nedidelį poveikį. Pregabalinas išsiskyrė į moters pieną, kur nusistovėjus pusiausvyrinei koncentracijai vidutinė jo koncentracija sudarė maždaug 76% moters plazmoje nustatomos koncentracijos. Apskaičiuota dozė naujagimiui, gaunama su motinos pienu (skaičiuojant, kad vidutiniškai pieno per parą suvartojama 150 ml/kg), kai motina vartoja 300 mg per parą arba didžiausią 600 mg dozę per parą, atitinkamai yra 0,31 mg/kg arba 0,62 mg/kg per parą. Šios apskaičiuotosios dozės sudaro maždaug 7% bendros motinos suvartotos paros dozės, skaičiuojant mg/kg.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastinių farmakologinių saugumo tyrimų su gyvūnais duomenimis, pregabalinas gerai toleruojamas duodant kliniškai veiksmingas dozes. Kartotinių dozių toksinio poveikio tyrimų su žiurkėmis ir beždžionėmis duomenimis, pasireiškė poveikis CNS, įskaitant aktyvumo sumažėjimą, aktyvumo padidėjimą ir ataksiją. Padažnėjusi tinklainės atrofija dažniausiai buvo stebima senesnėms žiurkėms albinosėms po ilgalaikės pregabalino ekspozicijos, kuri 5 ar daugiau kartų didesnės už vidutinę žmogaus organizmo ekspoziciją vartojant didžiausią rekomenduojamą gydomąją dozę.

Pregabalinas neveikia teratogeniškai pelių, žiurkių ar triušių. Toksinis poveikis žiurkių ir triušių patelių vaisiams pasireiškė tik tada, kai gyvūnų organizmo ekspozicija buvo pakankamai didesnė nei žmogaus organizmo ekspozicija. Prenatalinių ir postnatalinių toksinio poveikio tyrimų duomenimis, žiurkių palikuonims toksinis poveikis pasireiškė tada, kai jų organizmo ekspozicija buvo daugiau negu 2 kartais didesnė nei didžiausia rekomenduojama žmogui.

Nepageidaujamas poveikis žiurkių patinų ir patelių vislumui pastebėtas tik tada, kai ekspozicija pakankamai viršijo gydomąją ekspoziciją. Nepageidaujamas poveikis žiurkių patinų reprodukcijos organams ir spermos rodmenims buvo grįžtamas ir pasireiškė tik tada, kai ekspozicija pakankamai viršijo gydomąją ekspoziciją, arba buvo susijęs su savaiminiais degeneraciniais žiurkių patinų reprodukcijos organų procesais. Todėl manoma, kad tokio poveikio klinikinė reikšmė yra maža arba jis neturi klinikinės reikšmės.

Atlikus seriją tyrimų in vitro ir in vivo, nustatyta, kad pregabalinas genotoksinio poveikio neturi.

Su žiurkėmis ir pelėmis atlikti dvejų metų trukmės pregabalino kancerogeninio poveikio tyrimai. Žiurkėms, kurioms vaistinio preparato ekspozicija buvo iki 24 kartų didesnė už vidutinę žmogaus organizmo ekspoziciją vartojant didžiausią rekomenduojamą gydomąją 600 mg per parą dozę, auglių nenustatyta. Pelėms, kurioms vaistinio preparato ekspozicija buvo maždaug tokia pati, kaip ir vidutinė žmogaus ekspozicija, augliai nebuvo nustatyti dažniau, tačiau esant didesnei ekspozicijai padažnėjo hemangiosarkomų. Pregabalino sukeliamų auglių pelėms ne genotoksinis atsiradimo mechanizmas susijęs su trombocitų pakitimais ir su endotelio ląstelių proliferacija. Trumpalaikių ir nedaugelio ilgalaikių klinikinių tyrimų duomenimis, žiurkėms ir žmonėms minėti trombocitų pakitimai nepasireiškė. Nėra įrodymų, leidžiančių daryti prielaidą apie riziką žmonės.

Toksinio poveikio pobūdis nesubrendusioms ir suaugusioms žiurkėms kokybiniu požiūriu buvo toks pat. Tačiau jauniklės žiurkės yra jautresnės. Esant terapinei ekspozicijai pasireiškė padidėjusio CNS aktyvumo klinikiniai požymiai, bruksizmas ir kai kurie augimo pokyčiai (trumpalaikis svorio augimo sulėtėjimas). Poveikis rujos ciklui buvo stebimas esant 5 kartus didesnei ekspozicijai už terapinę

žmogaus organizme. 1-2 savaites po ekspozicijos, esant 2 kartus didesnei už gydomąją žmogaus organizme ekspozicijai, jauniklėms žiurkėms buvo susilpnėjęs atsakas į gąsdinantį garsą. Praėjus devynioms savaitėms po ekspozicijos toks poveikis daugiau nebepasireiškė.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulių turinys

Laktozė monohidratas

Pregelifikuotas kukurūzų krakmolas

Talkas

Kapsulių apvalkalas

Pregabalin Zentiva 25 mg kietosios kapsulės

Kapsulės dangtelis ir korpusas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Titano dioksidas (E 171)

-Želatina

Rašalas

-Šelakas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Polietilenglikolis

Pregabalin Zentiva 50 mg kietosios kapsulės

Kapsulės dangtelis ir korpusas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Titano dioksidas (E 171)

-Želatina

Rašalas

-Šelakas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Propilenglikolis

-Stiprus amoniako tirpalas

-Kalio hidroksidas

Pregabalin Zentiva 75 mg kietosios kapsulės

Kapsulės dangtelis

-Raudonasis geležies oksidas (E 172)

-Geltonasis geležies oksidas (E 172)

-Titano dioksidas (E 171)

-Želatina

Kapsulės korpusas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Titano dioksidas (E 171)

-Želatina

Rašalas

-Šelakas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Polietilenglikolis

Pregabalin Zentiva 100 mg kietosios kapsulės

Kapsulės dangtelis ir korpusas

-Raudonasis geležies oksidas (E 172)

-Geltonasis geležies oksidas (E 172)

-Titano dioksidas (E 171)

-Želatina

Rašalas

-Šelakas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Polietilenglikolis

Pregabalin Zentiva 150 mg kietosios kapsulės

Kapsulės dangtelis ir korpusas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Titano dioksidas (E 171)

-Želatina

Rašalas

-Šelakas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Polietilenglikolis

Pregabalin Zentiva 200 mg kietosios kapsulės

Kapsulės dangtelis ir korpusas

-Raudonasis geležies oksidas (E 172)

-Geltonasis geležies oksidas (E 172)

-Titano dioksidas (E 171)

-Želatina

Rašalas

-Šelakas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Polietilenglikolis

Pregabalin Zentiva 225 mg kietosios kapsulės

Kapsulės dangtelis

-Raudonasis geležies oksidas (E 172)

-Geltonasis geležies oksidas (E 172)

-Titano dioksidas (E 171)

-Želatina

Kapsulės korpusas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Titano dioksidas (E 171)

-Želatina

Rašalas

-Šelakas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Polietilenglikolis

Pregabalin Zentiva 300 mg kietosios kapsulės

Kapsulės dangtelis

-Raudonasis geležies oksidas (E 172)

-Geltonasis geležies oksidas (E 172)

-Titano dioksidas (E 171)

-Želatina

Kapsulės korpusas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Titano dioksidas (E 171)

-Želatina

Rašalas

-Šelakas

-Juodasis geležies oksidas (E 172)

-Polietilenglikolis

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Pirminėje pakuotėje Pregabalin Zentiva 25 mg kietosios kapsulės tiekiamos alu/alu (OPA/alu/PVC/alu) lizdinėmis plokštelėmis.

Pirminėje pakuotėje Pregabalin Zentiva 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg ir 300 mg kietosios kapsulės tiekiamos PVC/alu lizdinėmis plokštelėmis.

Pregabalin Zentiva 25 mg ir 50 mg tiekiamas pakuotėmis po 14, 21, 56, 84 arba 100 kietųjų kapsulių. Pregabalin Zentiva 75 mg, 150 mg, 225 mg ir 300 mg tiekiamas pakuotėmis po 14, 56 ir 100 kietųjų kapsulių.

Pregabalin Zentiva 100 mg, 200 mg tiekiamas pakuotėmis po 21, 84 ir 100 kietųjų kapsulių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 102 37 Praha 10

Čekija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

Pregabalin Zentiva 25 mg kietosios kapsulės

EU/1/15/1021/001

EU/1/15/1021/002

EU/1/15/1021/003

EU/1/15/1021/004

EU/1/15/1021/005

Pregabalin Zentiva 50 mg kietosios kapsulės

EU/1/15/1021/006

EU/1/15/1021/007

EU/1/15/1021/008

EU/1/15/1021/009

EU/1/15/1021/010

Pregabalin Zentiva 75 mg kietosios kapsulės

EU/1/15/1021/011

EU/1/15/1021/012

EU/1/15/1021/013

Pregabalin Zentiva 100 mg kietosios kapsulės

EU/1/15/1021/014

EU/1/15/1021/015

EU/1/15/1021/016

Pregabalin Zentiva 150 mg kietosios kapsulės

EU/1/15/1021/017

EU/1/15/1021/018

EU/1/15/1021/019

Pregabalin Zentiva 200 mg kietosios kapsulės

EU/1/15/1021/020

EU/1/15/1021/021

EU/1/15/1021/022

Pregabalin Zentiva 225 mg kietosios kapsulės

EU/1/15/1021/023

EU/1/15/1021/024

EU/1/15/1021/025

Pregabalin Zentiva 300 mg kietosios kapsulės

EU/1/15/1021/026

EU/1/15/1021/027

EU/1/15/1021/028

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2015 m. liepos 17 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai