Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – ženklinimas - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasQuixidar
ATC kodasB01AX05
Sudėtisfondaparinux sodium
GamintojasGlaxo Group Ltd.

4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGAIR JOS KIEKIS

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injekcinis tirpalas Fondaparinukso natris

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Viename užpildytame švirkšte (0,3 ml) yra 1,5 mg fondaparinuksoneberegistruotasnatrio.
Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis, natrio hidroksidas.
Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema.
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ

5.VARTOJIMO METODASpreparatasIR BŪDAS

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

7.VaistinisKITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOSInjekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema.

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)

11.

 

 

neberegistruotas

REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Glaxo Group Ltd

 

 

Greenford

 

 

Middlesex

 

 

UB6 0NN

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

12.

REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

 

EU/1/02/207/005 – 2 užpildyti švirkštai

 

EU/1/02/207/006 – 7 užpildyti švirkštai

 

EU/1/02/207/007 – 10 užpildytų švirkštų

 

EU/1/02/207/008 – 20 užpildytų švirkštų

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija {skaičius}

 

 

 

 

 

 

14.

 

preparatas

 

ĮSIGIJIMO TVARKA

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

Vaistinis

 

 

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1.

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injekcinis tirpalas

 

fondaparinukso Na

 

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

2.

VARTOJIMO METODAS

 

 

 

 

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Tinka iki [metai, mėnuo]

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija {skaičius}

 

neberegistruotas

 

 

 

5.

KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

 

 

Vaistinis

preparatas

 

 

 

 

4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
2. VEIKLIOJI MEDŽIAGAIR JOS KIEKIS
Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injekcinis tirpalas Fondaparinukso natris
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Viename užpildytame švirkšte (0,5 ml) yra 2,5 mg fondaparinuksoneberegistruotasnatrio.
Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis, natrio hidroksidas.
Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema.
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ

5.VARTOJIMO METODASpreparatasIR BŪDAS

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

7. VaistinisKITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOSInjekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema.

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)

11.

 

 

neberegistruotas

REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Glaxo Group Ltd

 

 

Greenford

 

 

Middlesex

 

 

UB6 0NN

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

12.

REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

 

EU/1/02/207/001 – 2 užpildyti švirkštai

 

EU/1/02/207/002 – 7 užpildyti švirkštai

 

EU/1/02/207/003 – 10 užpildytų švirkštų

 

EU/1/02/207/004 – 20 užpildytų švirkštų

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija {skaičius}

 

 

 

 

 

 

14.

 

preparatas

 

ĮSIGIJIMO TVARKA

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

Vaistinis

 

 

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1.

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injekcinis tirpalas

fondaparinukso Na

 

s.c./i.v.

 

 

 

2.

VARTOJIMO METODAS

 

 

3.

TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki [metai, mėnuo]

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

Serija {skaičius}

 

 

neberegistruotas

5.

KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

 

Vaistinis

preparatas

 

 

4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
2. VEIKLIOJI MEDŽIAGAIR JOS KIEKIS
Quixidar 5 mg/0,4 ml injekcinis tirpalas Fondaparinukso natris
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Viename užpildytame švirkšte (0,4 ml) yra 5 mg fondaparinuksoneberegistruotasnatrio.
Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis, natrio hidroksidas.
Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema.
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ

5.VARTOJIMO METODASpreparatasIR BŪDAS

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

7. VaistinisKITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKASInjekcinis tirpalas, 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO

11. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Jungtinė Karalystė

PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA) neberegistruotas

12.REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

EU/1/02/207/009 – 2 užpildyti švirkštai

EU/1/02/207/010 – 7 užpildyti švirkštai

EU/1/02/207/011 – 10 užpildytš švirkštų

EU/1/02/207/018 – 20 užpildytų švirkštų

13.SERIJOS NUMERIS

Serija {skaičius}

preparatas

 

 

 

14.

ĮSIGIJIMO TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

Vaistinis

 

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1.

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Quixidar 5 mg/0,4 ml injekcinis tirpalas

 

fondaparinukso Na

 

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

2.

VARTOJIMO METODAS

 

 

 

 

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Tinka iki [metai, mėnuo]

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija {skaičius}

 

neberegistruotas

 

 

 

5.

KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

 

 

Vaistinis

preparatas

 

 

 

 

4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injekcinis tirpalas Fondaparinukso natris
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Viename užpildytame švirkšte (0,6 ml) yra 7,5 mg fondaparinuksoneberegistruotasnatrio.
Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis, natrio hidroksidas.
Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema.
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ

5.VARTOJIMO METODASpreparatasIR BŪDAS

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

7. VaistinisKITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOSInjekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema.

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)

 

 

 

 

11.

 

 

neberegistruotas

REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Glaxo Group Ltd

 

 

Greenford

 

 

Middlesex

 

 

UB6 0NN

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

12.

REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

 

EU/1/02/207/012 – 2 užpildyti švirkštai

 

EU/1/02/207/013 – 7 užpildyti švirkštai

 

EU/1/02/207/014 – 10 užpildytų švirkštų

 

EU/1/02/207/019 – 20 užpildytų švirkštų

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija {skaičius}

 

 

 

 

 

 

14.

 

preparatas

 

ĮSIGIJIMO TVARKA

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

Vaistinis

 

 

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1.

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injekcinis tirpalas

 

fondaparinukso Na

 

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

2.

VARTOJIMO METODAS

 

 

 

 

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

Tinka iki [metai, mėnuo]

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija {skaičius}

 

neberegistruotas

 

 

 

5.

KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

 

 

Vaistinis

preparatas

 

 

 

 

4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS
Quixidar 10 mg/0,8 ml injekcinis tirpalas Fondaparinukso natris
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Viename užpildytame švirkšte (0,8 ml) yra 10 mg fondaparinuksoneberegistruotasnatrio.
Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis, natrio hidroksidas.
Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkšti su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 7 užpildyti švirkšti su automatine saugos sistema.
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ

5.VARTOJIMO METODASpreparatasIR BŪDAS

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

7. VaistinisKITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOSInjekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema.

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)

 

 

 

 

11.

 

 

neberegistruotas

REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Glaxo Group Ltd

 

 

Greenford

 

 

Middlesex

 

 

UB6 0NN

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

12.

REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS

 

EU/1/02/207/015 – 2 užpildyti švirkštai

 

EU/1/02/207/016 – 7 užpildyti švirkštai

 

EU/1/02/207/017 – 10 užpildytų švirkštų

 

EU/1/02/207/020 – 20 užpildytų švirkštų

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija {skaičius}

 

 

 

 

 

 

14.

 

preparatas

 

ĮSIGIJIMO TVARKA

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

Vaistinis

 

 

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1.

VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Quixidar 10 mg/0,8 ml injekcinis tirpalas

fondaparinukso Na

 

s.c.

 

 

 

 

2.

VARTOJIMO METODAS

 

 

3.

TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki [metai, mėnuo]

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

Serija {skaičius}

 

 

neberegistruotas

5.

KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

 

Vaistinis

preparatas

 

 

 

 

neberegistruotas

 

B. INFORMACINIS LAPELIS

Vaistinis

preparatas

 

 

 

(preparatas nuo kraujo krešėjimo).
Lapelio turinys

1. Kas yra Quixidar ir nuo ko jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Quixidar

3. Kaip vartoti Quixidar

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Quixidar

6. Kita informacija

INFORMACINIS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injekcinis tirpalas

Fondaparinukso natris

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą atidžiai perskaitykiteneberegistruotasvisą informacinį lapelį.

Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas tik Jums. Kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu atrodo, kad jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.

Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

1. KAS YRA QUIXIDAR IR NUO KO JIS VARTOJAMAS?

Quixidar yra vaistas, kuris padeda apsisaugoti nuo kraujo krešulių atsiradimo kraujagyslėse

Quixidar sudėtyje yra sintetinė medžiaga, kuri vadinama fondaparinukso natriu. Ji stabdo Xa

krešėjimo faktoriaus veiklą kraujyje ir taip apsaugo nuo nepageidaujamo kraujo krešulių (trombozės) susiformavimo kraujagyslėse.

Quixidar yra vartojama:

siekiant išvengti kraujo krešulių susidarymo kojų ar plaučių kraujagyslėse po ortopedinės (pvz., klubo ar kelio) arba pilvo operacijos;

siekiant išvengti krešulių susidarymo, jei dėl ūminės ligos judrumas yra ar neseniai buvo apribotas.

2.KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT QUIXIDARpreparatas

Quixidar vartoti draudžiama:

jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) fondaparinukso natriui arba kuriai nors pagalbinei Quixidar medžiagai;

jei labai kraujuojama;

jei sergama bakterijų sukelta širdies liga;

jei sergama labai sunkia inkstų liga.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

→ PasakykiteVaistinissavo gydytojui, jei manote, kad kuris nors iš išvardytų teiginių Jums tinka. Jei taip, Jums negalima vartoti Quixidar.

Prieš Jums pradedant vartoti Quixidar, Jūsų gydytojas turi žinoti:

jeigu Jums yra didesnė nekontroliuojamo kraujavimo (hemoragijos) rizika dėl:

·skrandžio opos,

·krešėjimo sutrikimo,

·neseniai buvusio kraujavimo į kaukolės ertmę (intrakranijinio kraujavimo),

·neseniai buvusios galvos, nugaros smegenų ar akių operacijos;

3. KAIP VARTOTI QUIXIDAR

→ pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

jeigu Jūs sergate sunkia kepenų liga;

jeigu Jūs sergate inkstų liga;

jeigu Jums yra 75 ar daugiau metų;

jeigu Jūsų svoris mažesnis negu 50 kg.

arba vaistininką.

neberegistruotas

→ Pasakykite savo gydytojui, jei kuris nors iš išvardytų teiginių Jums tinka.

Vaikai

Vaikų ir jaunesnių negu 17 metų paauglių gydymas Quixidar netirtas.

Kitų vaistų vartojimas

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų,

įskaitant vaistus, kuriuos pirkote be recepto. Kai kurie kiti vaistai gali daryti įtaką Quixidar poveikiui, taip pat ir Quixidar gali pakeisti kitų vaistų veikimą.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėščioms moterims Quixidar skiriamas tik būtinu atveju. Quixidar gydomoms žindyvėms žindyti nerekomenduojama. Jeigu Jūs esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, arba žindote kūdikį:

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Quixidar medžiagas

Vienoje šio preparato dozėje yra mažiau negu 23 mg natrio, taigi galima sakyti, kad preparatas yra benatris.

Quixidar visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją

Jei Jūs sergate inkstų liga, dozė gali būti sumažinta iki 1,5 mg kartą per parą.

Kaip vartojamas Quixidar

Įprastinė dienos dozė yra preparatas2,5 mg vieną kartą per parą, injekuojant kiekvieną dieną maždaug tuo pačiu metu.

Quixidar švirkščiama po oda į apatinės pilvo srities odos raukšlę. Švirkštai yra iš karto užpildyti Jums reikiama doze. Yra skirtingi švirkštai 2,5 mg ir 1,5 mg dozėmis. Nuoseklią vartojimo instrukciją žiūrėkite kitoje lapelio pusėje.

Quixidar negalima švirkšti į raumenis.

Kiek laiko Quixidar turėtų būti vartojamas

Jei susileisite per daug Quixidar

GydytiVaistinisQuixidar reikia visą gydytojo nurodytą laiką, kadangi medikamentas apsaugo nuo pavojingos būklės atsiradimo.

Kadangi galimas dažnesnis kraujavimas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoja arba vaistininką.

Pamiršus pavartoti Quixidar

Susileiskite dozę iškart, kai tik prisiminsite. Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

Jei kyla abejonių kaip elgtis, reikia kreiptis į gydytoją arba vaistininką.

Nenutraukite Quixidar vartojimo be gydytojo nurodymo

Jei Jūs nutrauksite gydymą anksčiau, negu nurodė gydytojas, kojų ar plaučių venose dažniau gali atsirasti kraujo krešulių. Prieš nutraukiant reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Quixidar, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.

Dažnas šalutinis poveikis

Gali atsirasti daugiau negu 1 iš 100 žmonių, gydomų Quixidar.

kraujavimas (pavyzdžiui, iš operacinės žaizdos, iš skrandžio opos, iš nosies, iš dantenų);

anemija (raudonųjų kraujų ląstelių (eritrocitų) skaičiaus sumažėjimas).

Nedažnas šalutinis poveikis

Gali atsirasti mažiau negu 1 iš 100 žmonių, gydomų Quixidar.

kraujosruvos ar patinimas (edema);

bloga savijauta (pykinimas ar vėmimas);

skausmas krūtinėje;

oro trūkumas;

bėrimas arba odos niežėjimas;

išskyros iš žaizdos po operacijos;

karščiavimas;

trombocitų (kraujo ląstelių, kurios būtinos tam, kad sukrešėtų kraujas) kiekio sumažėjimas ar padidėjimas;

kai kurių kepenų fermentų aktyvumo padidėjimas.neberegistruotas

Retas šalutinis poveikis

Gali atsirasti mažiau kaip 1 iš 1000 žmonių, gydomų Quixidar.

alerginė reakcija;

vidinis kraujavimas į smegenis ar pilvą;

nerimas arba sumišimas;

galvos skausmas;

apalpimas arba svaigulys, žemas kraujo spaudimas;

mieguistumas ar nuovargis;

karščio pylimas;

kosulys;

kojų ar skrandžio skausmai;

viduriavimas arba vidurių užkietėjimas;

virškinimo sutrikimas;

žaizdos infekcija;

bilirubino (kepenyse gaminama medžiaga) kiekio padidėjimas kraujyje;

kalio lygio sumažėjimas kraujyje.preparatas

JeiguVaistinispasireiškė šalutinis poveikis

→ Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu pasireiškia stiprus arba keliantis nerimą šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje nepaminėtas šalutinis poveikis.

5. KAIP LAIKYTI QUIXIDAR

• Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

• Negalima užšaldyti.

• Quixidar nebūtina laikyti šaldytuve.

Negalima vartoti Quixidar:

ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus;

Quixidar sudėtyje nėra gyvūninės kilmės medžiagų.

jeigu pastebėjote, kad tirpale yra nuosėdų ar pakito tirpalo spalva;

pastebėjus švirkšto pažeidimą;

atidarius švirkštą ir tuoj pat jo nepanaudojus.

Panaudotų švirkštų tvarkymas

Vaistų likučių ir švirkštų negalima mesti į kanalizaciją arba kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip naikinti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Visa tai padės apsaugoti aplinką.

6.KITA INFORMACIJA

Quixidar sudėtyje yra

neberegistruotas

Veiklioji medžiaga yra fondaparinukso natris. Viename užpildytame švirkšte (0,3 ml) yra 1,5

 

mg fondaparinukso netrio druskos.

 

Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis ir natrio

 

hidroksidas (pastarosios dvi medžiagos vartojamos pH koregavimui).

Kaip atrodo Quixidar ir jo pakuotės turinys

Quixidar yra skaidrus ir bespalvis injekcinis tirpalas. Jis tiekiamas vienkartiniais užpildytais švirkštais su įmontuota automatine saugos sistema, kuri po injekcijos padeda apsisaugoti nuo įsidūrimo adata. Quixidar tiekiamas pakuotėmis, kurių kiekvienoje yra 2, 7, 10 arba 20 užpildytų švirkštų (gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės).

Registravimo liudijimo turėtojas ir Gamintojas

Registravimo liudijimo turpreparatasėtojas:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Jungtinė Karalystė

Gamintojas:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l‘Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Prancūzija

Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas

Naujausią išsamią informaciją apie šį vaistą galite rasti Europos vaistų agentūros (EMEA) tinklalapyje: http://www.emea.europa.eu/

Vaistinis

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайнЕООД Тел.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

estonia@gsk.com

GlaxoSmithKline Eesti OÜpreparatas

Tel: + 372 6676 900

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

LaboratoireVaistinisGlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 530 3700

Luxembourg/Luxemburg

Magyarország

GlaxoSmithKline s.a./n.v. Belgique/Belgienneberegistruotas Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00

gqq41253@glaxowellcome.co.uk

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 89 95 01

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Vaistinis

preparatas

 

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0) 8 638 93 00 info.produkt@gsk.com

Sverigeneberegistruotas

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

A paveikslas
B paveikslas
Saugaus švirkšto dalys:
1 Kieta adatos apsauga

2Dangtelis

3Stūmoklis

4Pirštų laikiklis

5Apsauginė mova

Pasirinkite vietą apatinėje pilvo dalyje, mažiausiai 5 cm žemiau bambos (A paveikslas).

Keiskite kairiąją ir dešiniąją apatinės pilvo dalies puses kiekvienos injekcijos metu. Tai padės sumažinti nemalonius

pojūčius injekcijos vietoje.

 

Švirkštas PRIEŠ VARTOJIMĄ

Švirkštas PO VARTOJIMO

NUOSEKLŪS NURODYMAI, KAIP VARTOTI QUIXIDAR

Vartojimo taisyklės

 

1.

Kruopščiai nusiplaukite rankas su muilu bei vandeniu ir nusausinkite jas rankšluosčiu..

 

 

neberegistruotas

2.

Išimkite švirkštą iš kartoninės dėžutės ir patikrinkite, ar:

nesibaigė tinkamumo laikas;

 

tirpalas skaidrus, bespalvis ir be krislelių;

 

švirkštas neatidarytas ir nepažeistas.

 

3. Patogiai atsisėskite arba atsigulkite.

 

 

preparatas

 

Jei injekuotiVaistinisapatinėje pilvo dalyje neįmanoma, pasitarkite su savo slaugytoju ar gydytoju.

4. Nuvalykite injekcijos vietą spiritu sudrėkintu vatos tamponu.

5. Tvirtai laikykite švirkštą vienoje rankoje.

Nutraukdami pašalinkite dangtelį, kuris dengia stūmoklį (B paveikslas).

Išmeskite stūmoklio dangtelį.

6. Pašalinkite adatos apsaugą

iš pradžių ją pasukdami, po to nutraukdami tiesia linija nuo švirkšto korpuso (C paveikslas).

Išmeskite adatos apsaugą.

Svarbu

Prieš injekciją nelieskite adatos ir neleiskite jai paliesti jokio paviršiaus.

Normalu, jei šiame švirkšte pastebėsite mažą oro

Panaudoto švirkšto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite švirkštą laikydamiesi gydytojo ar vaistininko nurodymų.

burbuliuką. Nebandykite pašalinti šio oro burbulo prieš

 

injekuodami – jei bandysite tai daryti, galite netekti

C paveikslas

dalies vaisto.

 

 

 

 

 

7. Švelniai sužnybkite nuvalytą odą, kad susidarytų

 

 

raukšlė.

Laikykite raukšlę nykščiu ir smiliumi visos injekcijos

 

metu (D paveikslas).

 

 

 

 

 

 

D paveikslas

8. Tvirtai laikykite švirkštą pirštais.

 

 

Reikiamu kampu suleiskite visą adatą į odos raukšlę

 

 

(E paveikslas).

 

 

 

 

 

 

E paveikslas

 

 

neberegistruotas

9. Suleiskite VISĄ švirkšto turinį nuspausdami stūmoklį

 

kiek įmanoma giliau. Tai aktyvins automatinę adatos

 

 

apsaugos sistemą (F paveikslas).

 

 

 

 

 

F paveikslas

10. Atleiskite stūmoklį

, ir adata automatiškai išsitrauks iš

 

odos ir sugrįš į apsaugos rankovę, kur liks nuolatos uždaryta

 

(G paveikslas).

preparatas

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

G paveikslas

 

 

 

Quixidar yra vaistas, kuris padeda apsisaugoti nuo kraujo krešulių atsiradimo kraujagyslėse

 

INFORMACINIS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

 

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injekcinis tirpalas

 

Fondaparinukso natris

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.

Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas tik Jums. Kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti

net tokiu atveju, jeigu atrodo, kad jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.

Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis

 

poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Lapelio turinys

 

1.

Kas yra Quixidar ir nuo ko jis vartojamas

 

2.

Kas žinotina prieš vartojant Quixidar

 

3.

Kaip vartoti Quixidar

 

4.

Galimas šalutinis poveikis

 

5.

Kaip laikyti Quixidar

 

6.

Kita informacija

 

1.

KAS YRA QUIXIDAR IR NUO KO JIS VARTOJAMAS?

 

 

neberegistruotas

(preparatas nuo kraujo krešėjimo).

Quixidar sudėtyje yra sintetinė medžiaga, kuri vadinama fondaparinukso natriu. Ji stabdo Xa krešėjimo faktoriaus veiklą kraujyje ir taip apsaugo nuo nepageidaujamo kraujo krešulių (trombozės) susiformavimo kraujagyslėse.

Quixidar yra vartojama:

siekiant išvengti kraujo krešulių susidarymo kojų ar plaučių kraujagyslėse po ortopedinės klubo, kelio ar pilvo operacijos;

siekiant išvengti krešulių susidarymo, jei dėl ūminės ligos judrumas yra ar neseniai buvo apribotas;

gydyti tam tikroms širdies priepuolio rūšims ir sunkiai krūtinės anginai (kai skausmas yra atsiradęs dėl susiaurėjusių širdį maitinančių kraujagyslių).

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT QUIXIDARpreparatas

Quixidar vartoti draudžiama:

jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) fondaparinukso natriui arba bet kuriai pagalbinei Quixidar medžiagai;

jei labai kraujuojama;

jei sergama bakterijų sukelta širdies liga;

jei sergama labai sunkia inkstų liga.Vaistinis

Pasakykite savo gydytojui, jei manote, kad kuris nors iš išvardytų teiginių Jums tinka. Jei taip, Jums negalima vartoti Quixidar.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Prieš Jums pradedant vartoti Quixidar, Jūsų gydytojas turi žinoti:

jeigu Jums yra didesnė nekontroliuojamo kraujavimo (hemoragijos) rizika dėl: · skrandžio opos,

 

· krešėjimo sutrikimo,

 

 

· neseniai buvusio kraujavimo į smegenis (intrakranijinio kraujavimo),

· neseniai buvusios galvos, nugaros smegenų ar akių operacijos;

jeigu Jūs sergate sunkia kepenų liga;

neberegistruotas

jeigu Jūs sergate inkstų liga;

3.

KAIP VARTOTI QUIXIDAR

jeigu Jums yra 75 ar daugiau metų;

 

jeigu Jūsų svoris mažesnis negu 50 kg.

 

Pasakykite savo gydytojui, jei kuris nors iš išvardytų teiginių Jums tinka.

Vaikai

Vaikų ir jaunesnių negu 17 metų paauglių gydymas Quixidar netirtas.

Kitų vaistų vartojimas

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų,

įskaitant vaistus, kuriuos pirkote be recepto. Kai kurie kiti vaistiniai preparatai gali turėti įtakos Quixidar poveikiui, taip pat ir Quixidar gali pakeisti kitų vaistų veikimą.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėščioms moterims Quixidar skiriamas tik būtinu atveju. Quixidar gydomoms žindyvėms žindyti nerekomenduojama. Jei Jūs esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, arba žindote kūdikį:

pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Quixidar medžiagas

Vienoje šio preparato dozėje yra mažiau negu 23 mg natrio, taigi galima sakyti, kad preparatas yra benatris.

Quixidar visada vartokite tiksliaipreparatastaip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Įprastinė dienos dozė yra 2,5 mg vieną kartą per parą, injekuojant kiekvieną dieną maždaug tuo pačiu metu.

Jei Jūs sergate inkstų liga, dozė gali būti sumažinta iki 1,5 mg kartą per parą.

Kaip vartojamas Quixidar

Quixidar švirkščiama po oda į apatinės pilvo srities odos raukšlę. Švirkštai yra iš karto užpildyti Jums reikiama doze. Yra skirtingi švirkštai 2,5 mg ir 1,5 mg dozėmis. Nuoseklią vartojimo instrukciją žiūrėkite kitoje lapelio pusėje. Kai kuriems širdies priepuoliams gydyti pirmąją vaisto dozę medikai gali skirti į veną (intraveniškai).

Quixidar negalima švirkšti į raumenis.

KiekVaistinislaiko Quixidar turėtų būti vartojamas

Gydyti Quixidar reikia visą gydytojo nurodytą laiką, kadangi medikamentas apsaugo nuo pavojingos būklės atsiradimo.

Jei susileisite per daug Quixidar

Kadangi galimas dažnesnis kraujavimas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoja arba vaistininką.

Pamiršus pavartoti Quixidar

Susileiskite dozę iškart, kai tik prisiminsite. Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

Jei kyla abejonių kaip elgtis, reikia kreiptis į gydytoją arba vaistininką.

Nenutraukite Quixidar vartojimo be gydytojo nurodymo

Jei Jūs nutrauksite gydymą anksčiau, negu nurodė gydytojas, kojų ar plaučių venose dažniau gali atsirasti kraujo krešulių. Prieš nutraukiant reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Dažnas šalutinis poveikis

Quixidar, kaip ir kiti vaistai gali sukelti šalutinį poveikį,neberegistruotasnors jis pasireiškia ne visiems.

Gali atsirasti daugiau negu 1 iš 100 žmonių, gydomų Quixidar.

• kraujavimas (pavyzdžiui, iš operacinės žaizdos, iš skrandžio opos, iš nosies, iš dantenų);

• anemija (raudonųjų kraujų ląstelių skaičiaus sumažėjimas).

Nedažnas šalutinis poveikis

Gali atsirasti mažiau negu 1 iš 100 žmonių, gydomų Quixidar.

kraujosruvos ar patinimas (edema);

bloga savijauta (pykinimas ar vėmimas);

skausmas krūtinėje;

oro trūkumas;

bėrimas arba odos niežėjimas;

išskyros iš žaizdos po operacijos;

karščiavimas;

trombocitų (kraujo ląstelių, kurios būtinos tam, kad sukrešėtų kraujas) kiekio sumažėjimas ar padidėjimas;

kai kurių kepenų fermentų aktyvumo padidėjimas.

Retas šalutinis poveikis

Gali atsirasti mažiau kaip 1 iš 1 000 žmonių, gydomų Quixidar.

alerginė reakcija;

vidinis kraujavimas į smegenis ar pilvą;

nerimas arba sumišimas;

galvos skausmas;

apalpimas arba svaigulys, žemas kraujo spaudimas;

mieguistumas ar nuovargis;

karščio pylimas;

kosulys;

kojų ar skrandžio skausmai;

viduriavimas arba vidurių užkietėjimas;

virškinimo sutrikimas;

žaizdos infekcija;

bilirubino (kepenyse gaminama medžiaga) kiekio padidėjimas kraujyje;

kalio lygio sumažėjimas kraujyje.preparatas

 

Vaistinis

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu pasireiškia stiprus arba keliantis nerimą

šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje nepaminėtas šalutinis poveikis.

5.

KAIP LAIKYTI QUIXIDAR

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Negalima užšaldyti.

Quixidar nebūtina laikyti šaldytuve.

Negalima vartoti Quixidar:

ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus;

jeigu pastebėjote, kad tirpale yra nuosėdų ar pakito tirpalo spalva;

Quixidar tiekiamas pakuotėmis, kurių kiekvienoje yra 2,neberegistruotas7, 10 arba 20 užpildytų švirkštų (gali būti

pastebėjus švirkšto pažeidimą;

atidarius švirkštą ir tuoj pat jo nepanaudojus.

Panaudotų švirkštų tvarkymas:

Vaistų likučių ir švirkštų negalima mesti į kanalizaciją arba kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip naikinti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Visa tai padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Quixidar sudėtyje yra

• Veiklioji medžiaga yra fondaparinukso natris. Viename užpildytame švirkšte (0,5 ml) yra 2,5 mg fondaparinukso netrio druskos.

• Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis ir natrio hidroksidas (pastarosios dvi medžiagos vartojamos pH koregavimui).

Quixidar sudėtyje nėra gyvūninės kilmės medžiagų.

Kaip atrodo Quixidar ir jo pakuotės turinys

Quixidar yra skaidrus ir bespalvis injekcinis tirpalas. Jis tiekiamas vienkartiniais užpildytais švirkštais

su įmontuota automatine saugos sistema, kuri po injekcijos padeda apsisaugoti nuo įsidūrimo adata. tiekiamos ne visų dydžių pakuotpreparatasės).

Registravimo liudijimo turėtojas ir Gamintojas

Registravimo liudijimo turėtojas:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Jungtinė Karalystė

Gamintojas:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l‘Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Prancūzija

Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas

Naujausią išsamią informaciją apie šį vaistą galite rasti Europos vaistų agentūros (EMEA) tinklalapyje:Vaistinishttp://www.emea.europa.eu/.

Daugiau informacijos apie šį vaistą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

Belgique/België/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

 

neberegistruotas

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайнЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Тел.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

 

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

gsk.czmail@gsk.com

 

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

info@glaxosmithkline.dk

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Commercial Sp. z.o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

GlaxoSmithKline, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 34 902 202 700

Tel: + 351 21 412 95 00

es-ci@gsk.com

FI.PT@gsk.com

France

România

Vaistinis

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKlinepreparatasGlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

 

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

gqq41253@glaxowellcome.co.uk

Ísland

Slovenská republika

GlaxoSmithKline ehf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 530 3700

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

medical.x.si@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

 

 

neberegistruotas

 

Sverige

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 89 95 01

 

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

 

 

info.produkt@gsk.com

Latvija

 

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 7312687

 

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

 

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

 

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

 

 

info.lt@gsk.com

 

 

 

Vaistinis

preparatas

 

 

 

 

A paveikslas
B paveikslas
Saugaus švirkšto dalys:
1 Kieta adatos apsauga

2Dangtelis

3Stūmoklis

4Pirštų laikiklis

5Apsauginė mova

Pasirinkite vietą apatinėje pilvo dalyje, mažiausiai 5 cm žemiau bambos (A paveikslas).

Keiskite kairiąją ir dešiniąją apatinės pilvo dalies puses kiekvienos injekcijos metu. Tai padės sumažinti nemalonius

pojūčius injekcijos vietoje.

 

Švirkštas PRIEŠ VARTOJIMĄ

Švirkštas PO VARTOJIMO

NUOSEKLŪS NURODYMAI, KAIP VARTOTI QUIXIDAR

Vartojimo taisyklės

 

1.

Kruopščiai nusiplaukite rankas su muilu bei vandeniu ir nusausinkite jas rankšluosčiu..

 

 

neberegistruotas

2.

Išimkite švirkštą iš kartoninės dėžutės ir patikrinkite, ar:

nesibaigė tinkamumo laikas;

 

tirpalas skaidrus, bespalvis ir be krislelių;

 

švirkštas neatidarytas ir nepažeistas.

 

3. Patogiai atsisėskite arba atsigulkite.

 

 

preparatas

 

Jei injekuotiVaistinisapatinėje pilvo dalyje neįmanoma, pasitarkite su savo slaugytoju ar gydytoju.

4. Nuvalykite injekcijos vietą spiritu sudrėkintu vatos tamponu.

5. Tvirtai laikykite švirkštą vienoje rankoje.

Nutraukdami pašalinkite dangtelį, kuris dengia stūmoklį (B paveikslas).

Išmeskite stūmoklio dangtelį.

6. Pašalinkite adatos apsaugą iš pradžių ją pasukdami, po to nutraukdami tiesia linija nuo švirkšto korpuso (C paveikslas).

Išmeskite adatos apsaugą.

Svarbu

Prieš injekciją nelieskite adatos ir neleiskite jai paliesti jokio paviršiaus.

Normalu, jei šiame švirkšte pastebėsite mažą oro

Panaudoto švirkšto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite švirkštą laikydamiesi gydytojo ar vaistininko nurodymų.

burbuliuką. Nebandykite pašalinti šio oro burbulo prieš

 

injekuodami – jei bandysite tai daryti, galite netekti

C paveikslas

dalies vaisto.

 

 

 

 

 

7. Švelniai sužnybkite nuvalytą odą, kad susidarytų

 

 

raukšlė. Laikykite raukšlę nykščiu ir smiliumi visos injekcijos

 

metu (D paveikslas).

 

 

 

 

 

 

D paveikslas

8. Tvirtai laikykite švirkštą pirštais.

 

 

Reikiamu kampu suleiskite visą adatą į odos raukšlę

 

 

(E paveikslas).

 

 

 

 

 

 

E paveikslas

 

 

neberegistruotas

9. Suleiskite visą švirkšto turinį nuspausdami stūmoklį

 

kiek įmanoma giliau. Tai aktyvins automatinę adatos

 

 

apsaugos sistemą (F paveikslas).

 

 

 

 

 

F paveikslas

10. Atleiskite stūmoklį, ir adata automatiškai išsitrauks iš

 

odos ir sugrįš į apsaugos rankovę, kur liks nuolatos uždaryta

 

(G paveikslas).

preparatas

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

G paveikslas

 

 

 

Quixidar yra vaistas, kuris padeda apsisaugoti nuo kraujo krešulių atsiradimo kraujagyslėse

 

INFORMACINIS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

 

Quixidar 5 mg/0,4 ml injekcinis tirpalas

 

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injekcinis tirpalas

 

Quixidar 10 mg/0,8 ml injekcinis tirpalas

 

Fondaparinukso natris

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.

Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas tik Jums. Kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti

net tokiu atveju, jeigu atrodo, kad jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.

Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis

 

poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Lapelio turinys

 

1.

Kas yra Quixidar ir nuo ko jis vartojamas

 

2.

Kas žinotina prieš vartojant Quixidar

 

3.

Kaip vartoti Quixidar

 

4.

Galimas šalutinis poveikis

 

5.

Kaip laikyti Quixidar

 

6.

Kita informacija

 

1.

KAS YRA QUIXIDAR IR NUO KO JIS VARTOJAMAS?

(preparatas nuo kraujo krešėjimo).

neberegistruotas

susiformavimo kraujagyslėse.

Quixidar sudėtyje yra sintetinpreparatasė medžiaga, kuri vadinama fondaparinukso natriu. Ji stabdo Xa krešėjimo faktoriaus veiklą kraujyje ir taip apsaugo nuo nepageidaujamo kraujo krešulių (trombozės)

Quixidar yra vartojamas pacientų, kurių kojų kraujagyslėse (giliųjų venų trombozė) ir/ar plaučių kraujagyslėse (plaučių embolija) yra krešulių, gydymui.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT QUIXIDAR

Quixidar vartoti draudžiama:

jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) fondaparinukso natriui arba kuriai nors pagalbinei Quixidar medžiagai;

jei labai kraujuojama;

jei sergama bakterijų sukelta širdies liga;

jei sergama labai sunkia inkstų liga.

PriešVaistinisJums pradedant vartoti Quixidar, Jūsų gydytojas turi žinoti:

Pasakykite savo gydytojui, jei manote, kad kuris nors iš išvardytų teiginių Jums tinka. Jei taip,

Jums negalima vartoti Quixidar.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

jeigu Jums yra didesnė nekontroliuojamo kraujavimo (hemoragijos) rizika dėl:

·skrandžio opos,

·krešėjimo sutrikimo,

·neseniai buvusio kraujavimo į smegenis (intrakranijinio kraujavimo),

·neseniai buvusios galvos, nugaros smegenų ar akių operacijos;

jeigu Jūs sergate sunkia kepenų liga;

→ pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

jeigu Jūs sergate inkstų liga;

jeigu Jums yra 75 ar daugiau metų;

Pasakykite savo gydytojui, jei kuris nors iš išvardytų teiginių Jums tinka.

Vaikai

neberegistruotas

Vaikų ir jaunesnių negu 17 metų paauglių gydymas Quixidar netirtas.

Kitų vaistų vartojimas

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų,

įskaitant vaistus, kuriuos pirkote be recepto. Kai kurie kiti vaistiniai preparatai gali turėti įtakos Quixidar poveikiui, taip pat ir Quixidar gali pakeisti kitų vaistų veikimą.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėščioms moterims Quixidar skiriamas tik būtinu atveju. Quixidar gydomoms žindyvėms žindyti nerekomenduojama. Jeigu Jūs esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, arba žindote kūdikį:

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Quixidar medžiagas

Vienoje šio preparato dozėje yra mažiau negu 23 mg natrio, taigi galima sakyti, kad preparatas yra benatris.

3. KAIP VARTOTI QUIXIDAR

Quixidar visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Jūsų svoris

Įprastinė dozė

Mažesnis negu 50 kg

5 mg vieną kartą per parą

Nuo 50 kg iki 100 kg

7,5 mg vieną kartą per parą

Didesnis negu 100 kg

10 mg vieną kartą per parą. Paros dozė gali būti

 

sumažinta iki 7,5 mg kartą per parą, jeigu Jūs

 

sergate vidutinio sunkumo inkstų liga.

Injekuoti reikia kiekvieną dieną maždaug tuo pačiu metu.

Kaip vartojamas Quixidar

Quixidar švirkščiama po oda į apatinės pilvo srities odos raukšlę. Švirkštai yra iš karto užpildyti

 

Jums reikiama doze. Yra skirtingi švirkštai 5 mg, 7,5 mg ir 10 mg dozėmis. Nuoseklią

vartojimo instrukciją žiūrėkite kitoje lapelio pusėje.

Quixidar negalima švirkšti į raumenis.

 

preparatas

KiekVaistinislaiko Quixidar turėtų būti vartojamas

Gydyti Quixidar reikia visą gydytojo nurodytą laiką, kadangi medikamentas apsaugo nuo pavojingos būklės atsiradimo.

Jei susileisite per daug Quixidar

Kadangi galimas dažnesnis kraujavimas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoja arba vaistininką.

Pamiršus pavartoti Quixidar

Susileiskite dozę iškart, kai tik prisiminsite. Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

Jei kyla abejonių kaip elgtis, reikia kreiptis į gydytoją arba vaistininką.

Nenutraukite Quixidar vartojimo be gydytojo nurodymo

Jei Jūs nutrauksite gydymą anksčiau, negu nurodė gydytojas, kraujo krešulys gali būti būti gydomas netinkamai ir kojų ar plaučių venose dažniau gali atsirasti naujų kraujo krešulių. Prieš nutraukiant reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Dažnas šalutinis poveikis

Quixidar, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikįneberegistruotas, nors jis pasireiškia ne visiems.

Gali atsirasti daugiau negu 1 iš 100 žmonių, gydomų Quixidar.

kraujavimas (pavyzdžiui, iš operacinės žaizdos, iš skrandžio opos, iš nosies, mėlynės).

Nedažnas šalutinis poveikis

Gali atsirasti mažiau negu 1 iš 100 žmonių, gydomų Quixidar.

patinimas (edema);

galvos skausmas;

skausmas;

bloga savijauta (pykinimas ar vėmimas);

raudonųjų kraujo kūnelių sumažėjimas (anemija);

trombocitų (kraujo ląstelių, kurios būtinos tam, kad sukrešėtų kraujas) kiekio sumažėjimas;

kai kurių kepenų fermentų aktyvumo padidėjimas.

Retas šalutinis poveikis

Gali atsirasti mažiau kaip 1 iš 1000 žmonių, gydomų Quixidar.

alerginė reakcija;

vidinis kraujavimas į smegenis, kepenis ar pilvą;

išbėrimas;

svaigulys;

skausmas ir patinimas injekcijos vietoje;

trombocitų (kraujo ląstelių, kurios būtinos tam, kad sukrešėtų kraujas) kiekio padidėjimas;

padidėjęs nebaltyminio azoto kiekis.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis

→ Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu pasireiškia stiprus arba keliantis nerimą šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje nepaminėtas šalutinis poveikis.

Panaudotų švirkštų tvarkymas:

5.

KAIP LAIKYTI QUIXIDAR

 

preparatas

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Negalima užšaldyti.

 

Quixidar nebūtina laikyti šaldytuve.

Negalima vartoti Quixidar:

ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus;

jeigu pastebėjote, kad tirpale yra drumzlių ar pakito tirpalo spalva;

pastebėjus švirkšto pažeidimą;

atidarius švirkštą ir tuoj pat jo nepanaudojus.

 

Vaistinis

 

Vaistų likučių ir švirkštų negalima mesti į kanalizaciją arba kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip naikinti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Visa tai padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Quixidar sudėtyje yra

neberegistruotas

Veiklioji (-sios) medžiaga (-os) yra:

5 mg fondaparinukso natrio 0,4 ml injekcinio tirpalo;

7,5 mg fondaparinukso natrio 0,6 ml injekcinio tirpalo

10 mg fondaparinukso natrio 0,8 ml injekcinio tirpalo.

Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis ir natrio hidroksidas (pastarosios svi medžiagos vartojamos pH koregavimui).

Quixidar sudėtyje nėra gyvūninės kilmės medžiagų.

Kaip atrodo Quixidar ir jo pakuotės turinys

Quixidar yra skadrus ir bespalvis arba gelsvas injekcinis tirpalas. Jis tiekiamas užpildytais švirkštais su įmontuota automatine saugos sistema, kuri po injekcijos padeda apsisaugoti nuo įsidūrimo adata. Quixidar tiekiamas pakuotėmis, kurių kiekvienoje yra 2, 7, 10 arba 20 užpildytų švirkštų (gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės).

Registravimo liudijimo turėtojas ir Gamintojas

Registravimo liudijimo turėtojas

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Jungtinė Karalystė

Gamintojas

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Prancūzija

Informacinis lapelis paskutinpreparatasį kartą patvirtintas

Naujausią išsamią informaciją apie šį vaistą galite rasti Europos vaistų agentūros (EMEA) tinklalapyje: http://www.emea.europa.eu/

Vaistinis

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайнЕООД Тел.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

estonia@gsk.com

GlaxoSmithKline Eesti OÜpreparatas

Tel: + 372 6676 900

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

LaboratoireVaistinisGlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 530 3700

Luxembourg/Luxemburg

Magyarország

GlaxoSmithKline s.a./n.v. Belgique/Belgienneberegistruotas Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00

gqq41253@glaxowellcome.co.uk

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 89 95 01

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Vaistinis

preparatas

 

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0) 8 638 93 00 info.produkt@gsk.com

Sverigeneberegistruotas

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

A paveikslas
B paveikslas
Saugaus švirkšto dalys:
1 Kieta adatos apsauga

2Dangtelis

3Stūmoklis

4Pirštų laikiklis

5Apsauginė mova

Pasirinkite vietą apatinėje pilvo dalyje, mažiausiai 5 cm žemiau bambos (A paveikslas).

Keiskite kairiąją ir dešiniąją apatinės pilvo dalies puses kiekvienos injekcijos metu. Tai padės sumažinti nemalonius

pojūčius injekcijos vietoje.

 

Švirkštas PRIEŠ VARTOJIMĄ

Švirkštas PO VARTOJIMO

NUOSEKLŪS NURODYMAI, KAIP VARTOTI QUIXIDAR

Vartojimo taisyklės

 

1.

Kruopščiai nusiplaukite rankas su muilu bei vandeniu ir nusausinkite jas rankšluosčiu..

 

 

neberegistruotas

2.

Išimkite švirkštą iš kartoninės dėžutės ir patikrinkite, ar:

nesibaigė tinkamumo laikas;

 

tirpalas skaidrus, bespalvis ir be krislelių;

 

švirkštas neatidarytas ir nepažeistas.

 

3. Patogiai atsisėskite arba atsigulkite.

 

 

preparatas

 

Jei injekuotiVaistinisapatinėje pilvo dalyje neįmanoma, pasitarkite su savo slaugytoju ar gydytoju.

4. Nuvalykite injekcijos vietą spiritu sudrėkintu vatos tamponu.

5. Tvirtai laikykite švirkštą vienoje rankoje.

Nutraukdami pašalinkite dangtelį, kuris dengia stūmoklį (B paveikslas).

Išmeskite stūmoklio dangtelį.

6. Pašalinkite adatos apsaugą iš pradžių ją pasukdami, po to nutraukdami tiesia linija nuo švirkšto korpuso (C paveikslas).

Išmeskite adatos apsaugą.

Svarbu

Prieš injekciją nelieskite adatos ir neleiskite jai paliesti jokio paviršiaus.

Normalu, jei šiame švirkšte pastebėsite mažą oro

Panaudoto švirkšto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite švirkštą laikydamiesi gydytojo ar vaistininko nurodymų.

burbuliuką. Nebandykite pašalinti šio oro burbulo prieš

 

injekuodami – jei bandysite tai daryti, galite netekti

C paveikslas

dalies vaisto.

 

 

 

 

 

7. Švelniai sužnybkite nuvalytą odą, kad susidarytų

 

 

raukšlė. Laikykite raukšlę nykščiu ir smiliumi visos injekcijos

 

metu (D paveikslas).

 

 

 

 

 

 

D paveikslas

8. Tvirtai laikykite švirkštą pirštais.

 

 

Reikiamu kampu suleiskite visą adatą į odos raukšlę

 

 

(E paveikslas).

 

 

 

 

 

 

E paveikslas

 

 

neberegistruotas

9. Suleiskite visą švirkšto turinį nuspausdami stūmoklį

 

kiek įmanoma giliau. Tai aktyvins automatinę adatos

 

 

apsaugos sistemą (F paveikslas).

 

 

 

 

 

F paveikslas

10. Atleiskite stūmoklį, ir adata automatiškai išsitrauks iš

 

odos ir sugrįš į apsaugos rankovę, kur liks nuolatos uždaryta

 

(G paveikslas).

preparatas

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

G paveikslas

 

 

 

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai