Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – ženklinimas - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasRanexa (Latixa)
ATC kodasC01EB18
Sudėtisranolazine
GamintojasMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė su lizdinėmis plokštelėmis arba kartono dėžutė su DTPE buteliuku ir buteliuko etikete.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ranexa 375 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Ranolazinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 375 mg ranolazino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

60 pailginto atpalaidavimo tablečių

100 pailginto atpalaidavimo tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Nuryti visą. Negalima kramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Liuksemburgas

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/462/001 60 tablečių lizdinių plokštelių pakuotėje EU/1/08/462/002 60 tablečių buteliuke

EU/1/08/462/007 30 tablečių lizdinių plokštelių pakuotėje EU/1/08/462/008 100 tablečių lizdinių plokštelių pakuotėje

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Atidaryti čia

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Ranexa 375 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

PVC/PVDC/aliuminio folijos lizdinės plokštelės

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ranexa 375 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Ranolazinas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Menarini International O. L. S.A.

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė su lizdinėmis plokštelėmis arba kartono dėžutė su DTPE buteliuku ir buteliuko etikete.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ranexa 500 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Ranolazinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 500 mg ranolazino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

60 pailginto atpalaidavimo tablečių

100 pailginto atpalaidavimo tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Nuryti visą. Negalima kramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Liuksemburgas

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/462/003 60 tablečių lizdinių plokštelių pakuotėje EU/1/08/462/004 60 tablečių buteliuke

EU/1/08/462/009 30 tablečių lizdinių plokštelių pakuotėje EU/1/08/462/010 100 tablečių lizdinių plokštelių pakuotėje

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Atidaryti čia

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Ranexa 500 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

PVC/PVDC/aliuminio folijos lizdinės plokštelės

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ranexa 500 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Ranolazinas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Menarini International O. L. S.A.

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

Kartono dėžutė su lizdinėmis plokštelėmis arba kartono dėžutė su DTPE buteliuku ir buteliuko etikete.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ranexa 750 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Ranolazinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 750 mg ranolazino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Yra dažiklio E102 ir laktozės, išsamesnę informaciją rasite pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 pailginto atpalaidavimo tablečių

60 pailginto atpalaidavimo tablečių

100 pailginto atpalaidavimo tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Nuryti visą. Negalima kramtyti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Liuksemburgas

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/462/005 60 tablečių lizdinių plokštelių pakuotėje EU/1/08/462/006 60 tablečių buteliuke

EU/1/08/462/011 30 tablečių lizdinių plokštelių pakuotėje EU/1/08/462/012 100 tablečių lizdinių plokštelių pakuotėje

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Atidaryti čia

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Ranexa 750 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

PVC/PVDC/aliuminio folijos lizdinės plokštelės

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Ranexa 750 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Ranolazinas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Menarini International O. L. S.A.

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KITA

IŠTRAUKITE

 

 

 

Ranexa® paciento įspėjamoji kortelė

Ranexa vartojimo metu

 

(visuomet šią kortelę turėkite su savimi)

Negerkite greipfrutų sulčių Ranexa

Informacija pacientui

vartojimo metu.

Kreipkitės į gydytoją, jei jaučiatės

Šioje kortelėje yra svarbi informacija apie

apsvaigęs arba liguistas, arba pradėjęs

vartoti Ranexa pasijutote sergantis,

vaisto saugumą, kurią jūs turite žinoti prieš

arba atsirado neįprastų simptomų.

pradėdami vartoti Ranexa ir jos vartojimo

 

metu.

 

 

Ranexa vartojimo laikas:

Parodykite šią kortelę bet kuriam jus

 

gydančiam gydytojui.

Pradžia………………………

 

 

Prieš Ranexa vartojimą

 

Prieš pradėdami vartoti Ranexa, pasakykite

 

gydytojui, jei:

Daugiau informacijos rasite perskaitę

 

sutrikusi inkstų veikla,

Ranexa pakuotės lapelį.

 

sutrikusi kepenų veikla,

Įsitikinkite, kad kreipdamiesi į

 

anksčiau pasitaikė ar dabar nustatyti

sveikatos priežiūros specialistą turite

 

elektrokardiogramos (EKG) pakitimai,

 

su savimi visų kitų vaistų, kuriuos jūs

vartojate vaistus nuo epilepsijos, nuo

vartojate, sąrašą.

 

bakterijų ar grybelių sukeltų ligų, ŽIV

 

 

 

infekcijos, depresijos ar dėl širdies

 

 

ritmo sutrikimų,

 

vartojate vaistus, kurių sudėtyje yra

Paciento pavardė………………………..

 

jonažolių,

 

 

vartojate vaistus alergijai gydyti,

 

vartojate cholesterolio kiekį

Gydytojo pavardė………………………..

 

mažinančius vaistus,

 

 

vartojate vaistus mažinančius

transplantuoto organo atmetimo riziką. Gydytojo telefono Nr.………………….

IŠTRAUKITE

Ranexa® paciento įspėjamoji kortelė

(informacija sveikatos priežiūros specialistams)

Šią kortelę turintis pacientas vartoja vaistą Ranexa krūtinės anginos simptomų gydymui.

Prieš skirdami šiam pacientui vartoti bet kokį kitą vaistą, perskaitykite Ranexa preparato charakteristikų santrauką, nes būtina atsižvelgti į galimą vaistų sąveiką.

Ranexa draudžiama skirti vartoti pacientams, kurie:

vartoja stiprius CYP3A4 inhibitorius (pvz., itrakonazolį, ketokonazolį, vorikonazolį, pozakonazolį, ŽIV proteazių inhibitorius, klaritromiciną, telitromiciną, nefazodoną),

geria I a klasės (pvz., chinidiną) ar III klasės (pvz.: dofetilidą, sotalolį) ar kitus antiaritminius vaistus, išskyrus amjodaroną.

Ranexa dozę gali prireikti sumažinti vartojant kartu su:

vidutinio stiprumo CYP3A4 inhibitoriais (pvz.: diltiazemu, eritromicinu, flukonazoliu),

P-glikoproteino inhibitoriais (pvz.: ciklosporinu, verapamiliu).

Reikia laikytis atsargumo, kai Ranexa skiriama vartoti pacientams, kurie:

vartoja kai kuriuos kitus vaistus, išvardytus preparato charakteristikų santraukoje,

turi kitų rizikos faktorių, išvardytų preparato charakteristikų santraukoje.

Pasakykite pacientui apie galimą bet kurią paskirto vartoti vaisto sąveiką ir nurodykite kreiptis į savo gydytoją atsiradus galvos sukimuisi, pykinimui arba vėmimui. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, perskaitykite Ranexa preparato charakteristikų santrauką.

Medicininei informacijai: Nemokamas telefonas: xxxx-xxx-xxxx

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai