Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Pakuotės lapelis - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasRanexa (Latixa)
ATC kodasC01EB18
Sudėtisranolazine
GamintojasMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Ranexa 375 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Ranexa 500 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Ranexa 750 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Ranolazinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Be šio lapelio dėžutėje Jūs taip pat rasite Įspėjamąją paciento kortelę, kurioje pateikta svarbi informacija apie saugumą, kurią turite žinoti prieš pradėdami vartoti Ranexa ir vartodami Ranexa.

-Neišmeskite šio lapelio ir Įspėjamosios paciento kortelės, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Visada parodykite Įspėjamąją paciento kortelę visiems gydantiems gydytojams, įskaitant gydytojus, kurie gydo kitas nei krūtinės angina ligas.

-Įsitikinkite, kad bet kurio vizito pas sveikatos priežiūros specialistą metu turėsite visų kitų vartojamų vaistų sąrašą.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra Ranexa ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant Ranexa

3.Kaip vartoti Ranexa

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti Ranexa

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1.Kas yra RANEXA ir kam jis vartojamas

Ranexa yra vaistas, vartojamas kartu su kitais vaistais krūtinės anginai, tai yra krūtinės skausmui ar nemaloniems pojūčiams, kuriuos jaučiate bet kurioje viršutinėje Jūsų kūno dalyje, tarp kaklo ir viršutinės pilvo dalies, dažnai atsirandantiems dėl fizinio krūvio arba per didelės įtampos, gydyti.

Pasitarkite su gydytoju, jeigu Jūsų sveikata nepagerėjo arba jaučiatės blogiau.

2. Kas žinotina prieš vartojant RANEXA

Ranexa vartoti negalima

-jeigu yra alergija ranolazinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

-jeigu sergate sunkiu inkstų veiklos sutrikimu.

-jeigu sergate vidutiniu ar sunkiu kepenų veiklos sutrikimu.

-jeigu vartojate tam tikrus vaistus, skirtus gydyti bakterinę infekciją (klaritromiciną, telitromiciną), grybelinę infekciją (itrakonazolą, ketokonazolą, vorikonazolą, pozakonazolą), ŽIV infekciją (proteazių inhibitorius), depresiją (nefazodoną) arba širdies ritmo sutrikimus (pvz., kvinidiną, dofetilidą ar sotalolį).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš pradėdami vartoti Ranexa, pasitarkite su gydytoju,

-jeigu sergate lengvu ar vidutiniu inkstų veiklos sutrikimu;

-jeigu sergate lengvu kepenų veiklos sutrikimu;

-jeigu Jums kada buvo užrašyta pakitusi elektrokardiograma (EKG);

-jeigu esate senyvo amžiaus;

-jeigu Jūsų svoris mažas (60 kg ar mažesnis);

-jeigu sergate širdies nepakankamumu.

Gydytojas gali nutarti Jums skirti mažesnę dozę ar imtis kitų atsargumo priemonių, jeigu Jums tinka bet kuri iš aukščiau išvardytų aplinkybių.

Kiti vaistai ir Ranexa

Jeigu vartojate Ranexa, nevartokite šių vaistų:

-tam tikrų vaistų, skirtų gydyti bakterinę infekciją (klaritromicino, telitromicino), grybelinę infekciją (itrakonazolo, ketokonazolo, vorikonazolo, pozakonazolo), ŽIV infekciją (proteazių inhibitorių), depresiją (nefazodono) arba širdies ritmo sutrikimus (pvz., kvinidino, dofetilido ar sotalolio).

Prieš vartojant Ranexa pasakykite gydytojui, jeigu vartojate:

-tam tikrus vaistus, skirtus gydyti bakterinę (eritromicinas) arba grybelinę infekciją (flukanazolą), skirtus apsisaugoti nuo transplantuoto organo atmetimo reakcijos (ciklosopriną), arba tabletes nuo širdies ligos, pvz., diltiazemą ar verapamilį. Šie vaistai gali sąlygoti Ranexa šalutinio poveikio, pvz., galvos svaigimo, pykinimo ar vėmimo padažnėjimą (žr. 4 skyrių). Gydytojas gali nuspręsti skirti Jums mažesnę dozę.

-vaistus epilepsijai ar kitam neurologiniam sutrikimui gydyti (pvz., fenitoiną, karbamazepiną ar fenobarbitalį), rifampiciną infekcijai (pvz., tuberkuliozei) gydyti arba vaistinio augalo paprastosios jonažolės preparatą, nes šie vaistai gali sumažinti Ranexa veiksmingumą.

-vaistus širdies ligoms gydyti, kurių sudėtyje yra digoksino arba metoprololio, kadangi Ranexa vartojimo metu gydytojui gali prireikti pakeisti jų dozę.

-tam tikrus vaistus, skirtus gydyti alergiją (pvz., terfenadiną, astemizolą, mizolastiną), širdies ritmo sutrikimus (pvz., dizopiramidą, prokainamidą) ir depresiją (pvz., imipraminą, doksepiną, amitriptiliną), kadangi šie vaistai gali paveikti Jūsų EKG.

-tam tikrus vaistus, skirtus gydyti depresiją (bupropioną), psichozę, ŽIV infekciją (efavirenzą) arba vėžį (ciklofosfamidą).

-tam tikrus vaistus, skirtus padidėjusiai cholesterolio koncentacijai kraujyje mažinti (pvz.: simvastatiną, lovastatiną, atorvastatiną). Šie vaistai gali sukelti raumenų skausmą ir pažeidimą. Jums vartojant Ranexa gydytojas gali nuspręsti pakeisti šių vaistų dozę.

-tam tikrus vaistus, vartojamus apsaugai nuo persodinto organo atmetimo (pvz., takrolimuzą, ciklosporiną, sirolimuzą, everolimuzą), nes Jūsų gydytojas gali nuspręsti pakeisti jų dozę, kai kartu vartojate Ranexa.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Ranexa vartojimas su maistu ir gėrimais

Ranexa galima vartoti su maistu ar be jo. Gydymo Ranexa metu negalima gerti greipfrutų sulčių.

Nėštumas

Jei esate nėščia, Ranexa vartoti negalima, nebent Jūsų gydytojas nurodė kitaip.

Žindymo laikotarpis

Jeigu žindote, Ranexa vartoti negalima. Jeigu žindote, pasitarkite su gydytoju.

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Ranexa poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Pasitarkite su gydytoju dėl vairavimo ir mechanizmų valdymo.

Ranexa gali sukelti šalutinį poveikį – galvos svaigimą (dažnai), neryškų matymą (nedažnai), minčių susipainiojimo būseną (nedažnai), haliucinacijas (nedažnai), daiktų dvejinimąsi (nedažnai), koordinacijos sutrikimą (retai) tai gali paveikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus. Jeigu pajutote šiuos simptomus, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, kol jie visiškai nepraeis.

Ranexa

750 mg pailginto atpalaidavimo tablečių sudėtyje yra azo dažiklio E102. Šis dažiklis gali sukelti alergines reakcijas.

Ranexa 750 mg pailginto atpalaidavimo tabletėse yra laktozės monohidrato. Jeigu jūsų gydytojas jums sakė, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, pavyzdžiui, laktozės, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3.Kaip vartoti RANEXA

Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Nurykite visą tabletę užgerdami vandeniu. Nesmulkinkite, nečiulpkite ir nekramtykite tabletės, bei nelaužkite jų per pusę, kadangi tai gali paveikti vaisto atpalaidavimą iš tabletės į Jūsų organizmą.

Pradinė dozė suaugusiems yra viena 375 mg tabletė du kartus per dieną. Po 2−4 savaičių jūsų gydytojas gali padidinti dozę, kad būtų pasiektas reikalingas poveikis. Didžiausia Ranexa dozė yra 750 mg du kartus per parą.

Svarbu pranešti gydytojui, jei pajutote šalutinį poveikį – galvos svaigimą, pykinimą ar vėmimą. Gydytojas gali sumažinti dozę arba, jei to nepakanka, nutraukti gydymą Ranexa.

Vartojimas vaikams ir paaugliams

Vaikams ir paaugliams iki 18 metų Ranexa vartoti negalima.

Ką daryti pavartojus per didelę Ranexa dozę?

Jei atsitiktinai išgėrėte per daug Ranexa tablečių arba suvartojote didesnę dozę, nei buvo gydytojo rekomenduota, nedelsiant praneškite apie tai savo gydytojui. Jei negalite susisiekti su savo gydytoju, kreipkitės į artimiausią ligoninės priėmimo skyrių. Kartu pasiimkite likusias tabletes, pakuotę ir dėžutę, kad ligoninės personalas galėtų lengvai suprasti, ką jūs išgėrėte.

Pamiršus pavartoti Ranexa

Jei užmiršote išgerti vaistų dozę, išgerkite ją, kai tik prisimenate, išskyrus tada, kai netoli (mažiau kaip 6 valandos) laikas gerti kitą dozę. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Jei atsiranda bet kuris iš toliau išvardytų angioedemos simptomų – ši būklė yra reta, tačiau gali būti sunki – nutraukite Ranexa vartojimą ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją:

veido, liežuvio ar gerklės patinimas

rijimo sunkumas

dilgėlinė arba apsunkintas kvėpavimas

Praneškite gydytojui, jei pajutote dažną šalutinį poveikį –galvos svaigimą, pykinimą ar vėmimą. Gydytojas gali sumažinti dozę arba nutraukti gydymą Ranexa.

Kitas šalutinis poveikis, kurį galite patirti:

Dažnas šalutinis poveikis (pasireiškia 1–10 asmenų iš 100) yra:

Vidurių užkietėjimas

Galvos svaigimas

Galvos skausmas

Pykinimas, vėmimas

Nuovargio jutimas

Nedažnas šalutinis poveikis (pasireiškia 1–10 asmenų iš 1000) yra: Jutimo sutrikimas

Nerimas, miego sutrikimas, minčių susipainiojimas, haliucinacijos Neryškus matymas, regėjimo sutrikimas

Jutimų pokyčiai (lietimo ar skonio), drebulys, nuovargis ar vangumas, mieguistumas ar apsnūdimas, alpimo jausmas ar alpimas, svaigulys atsistojus

Tamsus šlapimas, kraujas šlapime, pasunkėjęs šlapinimasis Dehidracija (skysčių netekimas)

Kvėpavimo sunkumas, kosulys, kraujavimas iš nosies Daiktų dvejinimasis

Padidėjęs prakaitavimas, niežulys Patinimo ar išpurtimo jutimas Karščio pylimas, žemas kraujospūdis

Medžiagos vadinamos kreatininu ar šlapalo kiekio padidėjimas kraujyje, trombocitų ar baltųjų kraujo kūnelių padidėjimas kraujyje, EKG (širdies veiklos užrašymo) pokyčiai

Sąnarių patinimas, galūnių skausmas Apetito praradimas ir (ar) svorio netekimas Mėšlungis

Skambėjimas ausyse ir (ar) svaigimo jausmas

Skrandžio skausmas ar nemalonus pojūtis, virškinimo sutrikimas, burnos sausumas ar vidurių pūtimas

Retas šalutinis poveikis (pasireiškia 1–10 asmenų iš 10 000) yra: Šlapimo susilaikymas

Nenormalūs laboratoriniai kepenų tyrimai Ūminis inkstų nepakankamumas

Uoslės pokyčiai, burnos ar lūpų tirpimas, klausos sutrikimas Šaltas prakaitas, išbėrimas

Sutrikusi koordinacija

Kraujospūdžio sumažėjimas atsistojus Sąmonės sutrikimas ar praradimas Dezorientacija

Rankų ir kojų šalimas Dilgėlinė, alerginė odos reakcija Impotencija

Negalėjimas eiti dėl sutrikusios pusiausvyros Kasos ar žarnų uždegimas

Atminties praradimas Gerklės užgulimas

Sumažėjęs natrio kiekis kraujyje (hiponatremija), galintis sukelti nuovargį ir sumišimą, raumenų trūkčiojimą, mėšlungį ir komą

Taip pat buvo pranešimų apie raumenų silpnumą.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.Kaip laikyti RANEXA

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kiekvienos lizdinės tablečių plokštelės, dėžutės ir buteliuko nurodytam tinkamumo laikui „Tinka iki“ pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

Ranexa sudėtis

Ranexa veiklioji medžiaga yra ranolazinas. Kiekvienoje tabletėje yra 375 mg, 500 mg, arba 750 mg ranolazino.

Pagalbinės medžiagos yra: hipromeliozė, magnio stearatas, metakrilinės rūgšties – etilakrilato kopolimeras, mikrokristalinė celiuliozė, natrio hidroksidas, titano dioksidas ir karnauba vaškas.

Priklausomai nuo tabletės stiprumo, jos apvalkale yra:

375 mg tabletė: makrogolio, polisorbato 80, Indigokarmino (E132)

500 mg tabletė:makrogolio, talko, dalinai hidrolizuoto polivinilo alkoholio, geležies raudonojo oksido (E172), geležies geltonojo oksido (E172),

750 mg tabletė: glicerolio triacetato, laktozės monohidrato, briliantinio mėlio FCF (E133) ir Tartrazino (E102)

Ranexa išvaizda ir kiekis pakuotėje

Ranexa pailginto atpalaidavimo tabletės yra ovalios formos tabletės. 375 mg tabletės yra blyškiai mėlynos ir su įspaudu 375 vienoje pusėje. 500 mg tabletės yra šviesiai oranžinės ir su įspaudu 500 vienoje pusėje. 750 mg tabletės yra blyškiai žalios ir su įspaudu 750 vienoje pusėje.

Ranexa tiekiamas kartono dėžutėse, kuriose yra 30, 60, arba 100 tablečių lizdinėse plokštelėse arba po 60 tablečių plastikiniuose buteliukuose. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Liuksemburgas

Gamintojas

Fine Foods N.T.M. SpA

Via dell’Artigianato 8/10

24041 Brembate (BG)

Italija

arba

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Straβe 7-13

01097 Dresden

Vokietija

arba

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Vokietija

arba

Fine Foods N.T.M. SpA

Via R. Follereau 25

24027 Nembro (BG)

Italija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Menarini Benelux NV/SA

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

BALTIC”

 

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

Menarini Benelux NV/SA

ЕООД

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

тел.: +359 2 96 55 365

 

Česká republika

Magyarország

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

s.r.o.

Tel.: +36 23501301

Tel: +420 267199333

 

Danmark

Malta

Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS

Menarini International Operations Luxembourg

Tlf: +4548 217 110

S.A.

 

Tel: +352 264976

Deutschland

Nederland

Berlin-Chemie AG

Menarini Benelux NV/SA

Tel: +49 (0) 30 67070

Tel: +32 (0)2 721 4545

Eesti

Norge

Berlin-Chemie Menarini Eesti

Menarini International Operations Luxembourg

Tel: +372 667 5001

S.A.

 

Tlf: +352 264976

Ελλάδα

Österreich

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Pharma GmbH.

Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Polska

Laboratorios Menarini S.A.

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel.: +48 22 566 21 00

France

Portugal

MENARINI France

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

România

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +40 211 232 34 32

Ireland

Slovenija

A. Menarini Pharmaceuticals Ltd

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +353 1 284 6744

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Slovenská republika

Menarini International Operations Luxembourg

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

S.A.

Tel: +421 2 544 30 730

Sími: +352 264976

 

Italia

Suomi/Finland

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

s.r.l.

Puh/Tel: +358 403 000 760

Tel: +39-055 56801

 

Κύπρος

Sverige

MENARINI HELLAS AE

Menarini International Operations Luxembourg

Τηλ: +30 210 8316111-13

S.A.

 

Tel: +352 264976

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

A. Menarini Farmaceutica Internazionale S.R.L.

Tel: +371 67103210

Tel: +44 (0)1628 856400

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas .

Naujausią išsamią informaciją apie šį vaistą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai