Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapilysin (reteplase) – Preparato charakteristikų santrauka - B01AD08

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasRapilysin
ATC kodasB01AD08
Sudėtisreteplase
GamintojasActavis Group PTC ehf

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Rapilysin 10 V milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui.

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 flakone yra 10 V* reteplazės**/0,56 g miltelių.

1 užpildytame švirkšte yra 10 ml injekcinio vandens.

1 ml paruošto tirpalo yra 1 V reteplazės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

*Reteplazės aktyvumas išreikštas vienetais (V), nustatytais pagal specifinį reteplazei standartą ir nelygintinais su kitų trombolizinių preparatų vienetais.

**Rekombinacinis plazminogeno aktyvatorius, kurį pagal rekombinacinės DNR technologiją pagamina Escherichia coli.

3.VAISTO FORMA

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui.

Balti milteliai ir skaidrus bespalvis skystis (injekcinis vanduo).

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Rapilysin skiriama trombolizei sukelti per 12 valandų nuo ūminio miokardo infarkto (ŪMI) simptomų pradžios, kai įtariamas miokardo infarktas, lydimas išliekančio pakilusio ST segmento arba neseniai įvykusios Hiso pluošto kairiosios šakos blokados.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydyti reteplaze reikia pradėti kaip įmanoma greičiau po ŪMI simptomų atsiradimo pradžios.

Rapilysin turi skirti gydytojai, turintys gydymo tromboliziniais preparatais patirties ir įrangą jų vartojimui kontroliuoti.

Dozavimas

Rapilysin dozavimas

Rapilysin švirkščiama dvigubo boliuso būdu: iš pradžių iš karto suleidžiama 10 V dozė, po 30 minučių – antra 10 V dozė.

Kiekvieną kartą vaisto į veną sušvirkščiama iš lėto, per 2 minutes. Reikia įsitikinti, kad per klaidą vaisto nebūtų sušvirkšta šalia venos.

Hepariną ir acetilsalicilo rūgštį reikia skirti prieš Rapilysin vartojimą ir po jo, kad būtų sumažinta trombozės pasikartojimo rizika.

Heparino dozavimas

Rekomenduojamas heparino dozavimas: 5000 TV sušvirkščiama boliuso būdu prieš reteplazės vartojimą, vėliau, po antrosios reteplazės injekcijos, pradedama lašinti po 1000 TV per valandą.

Hepariną reikėtų vartoti mažiausiai 24 valandas, pageidautina 48 – 72 valandas, siekiant kad aPTT (dalinis aktyvintas tromboplastino laikas, DATL) būtų 1,5 – 2 kartus ilgesnis už normalų.

Acetilsalicilo rūgšties dozavimas

Pradinė acetilsalicilo rūgšties dozė, kuri skiriama prieš trombolizę, turėtų būti mažiausiai 250 mg (250 – 350 mg), vėliau skiriant po 75 – 150 mg per parą bent iki išleidžiant iš ligoninės.

Vaikų populiacija

Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Reteplazė tiekiama išdžiovintos šalčiu medžiagos pavidalu flakonais. Liofilizatas tirpinamas pridėtame švirkšte esančiu tirpikliu (žr. 6.6. skyrių).

Pageidautina, kad Rapilysin būtų švirkščiama per intraveninę kaniulę (adatą), kuri skirta vien tik Rapilysin injekcijai. Kitų vaistinių preparatų per Rapilysin skirtą intraveninę kaniulę negalima švirkšti nei tuo pat metu, nei prieš Rapilysin injekciją, nei po jos. Tai taikoma visiems preparatams, įskaitant hepariną ir acetilsalicilo rūgštį, kurių, siekiant sumažinti trombozės pasikartojimo riziką, reikia skirti prieš reteplazės vartojimą ir po jo.

Tiems pacientams, kuriems tenka naudoti tą pačią intraveninę kaniulę, ją (įskaitant Y pavidalo) prieš Rapilysin injekciją ir po jos privalu kruopščiai praplauti 0,9 % natrio chlorido arba 5 % gliukozės tirpalu.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Kadangi gydymas tromboliziniais vaistiniais preparatais didina kraujavimo riziką, reteplazė kontraindikuojama, kai yra:

-žinoma, kad pacientas serga hemoragine diateze;

-tuo pat metu gydoma geriamaisiais antikoaguliantais (pvz., varfarino natriu);

-kaukolės viduje navikas, arterijų ir venų anomalija arba aneurizma;

-navikas, didinantis kraujavimo pavojų;

-buvęs smegenų kraujagyslių pažeidimas;

-neseniai (< 10 dienų) atliktas ilgai trukęs ir stiprus išorinis širdies masažas;

-sunki nekontroliuojama hipertenzija;

-aktyvi pepsinė opa;

-vartų venų hipertenzija (stemplės venų išsiplėtimas);

-labai sutrikusi kepenų arba inkstų funkcija;

-ūminis pankreatitas, perikarditas, bakterinis endokarditas;

-per 3 pastaruosius mėnesius buvęs sunkus kraujavimas, sunki trauma arba operacija (pvz., vainikinių širdies arterijų šuntavimas, intrakranijinė arba intraspinalinė operacija arba trauma), gimdymas, organo biopsija, ankstesnė kraujagyslių, kurių negalima užspausti, punkcija.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kiekvieną pacientą, kurį numatoma gydyti retaplaze, būtina atidžiai ištirti. Informacija apie preparato nesuderinamumus pateikiama 6.2 skyriuje

Kraujavimas

Dažniausia komplikacija, kuri pasitaiko gydant reteplaze, yra kraujavimas. Šis pavojus nuo reteplazės gali didėti, todėl reikėtų apsvarstyti, ar jis nėra didesnis negu laukiama nauda, kai yra šios sąlygos:

-sergama smegenų kraujagyslių liga;

-prieš gydymą sistolinis kraujospūdis > 160 mmHg;

-neseniai (per pastarąsias 10 dienų) kraujavo iš skrandžio ir žarnų arba lyties ir šlapimo organų;

-didelė trombo atsiradimo kairiojoje širdies pusėje rizika, pvz., yra mitralinė stenozė kartu su prieširdžių virpėjimu;

-sepsinis tromboflebitas arba užsikimšusi arterijos ir venos jungties kaniulė labai infekuotoje vietoje;

-pacientui daugiau nei 75 metai;

-bet kokios kitos aplinkybės, kurioms esant kraujavimas būtų labai pavojingas arba ypač sunkus dėl jo atsiradimo vietos.

Kartu vartojamo heparino antikoaguliacinis poveikis gali taip pat skatinti kraujavimo atsiradimą. Kadangi gydant reteplaze tirpsta fibrinas, gali pradėti kraujuoti iš neseniai punktuotų vietų. Todėl vartojant trombolizinius vaistus, reikia atidžiai stebėti visas galimas kraujavimo vietas (tarp jų kateterio įstatymo, arterijų ir venų punkcijos, pjūvio vietas ir adatos dūrių vietas). Gydant reteplaze reikėtų vengti vartoti kietų kateterių, į raumenis leisti vaistų ar atlikti kitokių nebūtinų procedūrų.

Preparato atsargiai skirtina, kai vartojami kiti hemostazę veikiantys vaistiniai preparatai, pvz., heparinas, mažos molekulinės masės heparinai, heparinoidai, geriamieji antikoaguliantai ir kiti nei acetilsalicilo rūgštis trombocitų agregaciją slopinantys vaistai, pvz., dipiridamolis, tiklopidinas, klopidogrelis ar glikoproteininiai trombocitų IIb/IIIa receptorių antagonistai.

Jei atsirastų sunkus kraujavimas, ypač į smegenis, reikia tuoj pat liautis kartu vartoti heparino. Be to, jei stipriai kraujuoti pradeda prieš antrąją reteplazės injekciją, jos antrą kartą reikėtų nebešvirkšti. Tačiau papildyti krešėjimo faktorių atsargas nebūtina, nes reteplazės pusinės eliminacijos periodas palyginti trumpas. Daugumai pacientų atsiradusį kraujavimą gali pavykti sustabdyti nustojus vartoti trombolizinius vaisinius preparatus ir antikoaguliantus, skiriant plazmos pakaitalų ir rankomis užspaudžiant pažeistą kraujagyslę. Jei kraujuoti pradeda per 4 valandas po heparino vartojimo, reikėtų apsvarstyti, ar nevertėtų skirti protamino. Pacientams, kuriems šios konservatyvaus gydymo priemonės nepadeda, gerai apsvarsčius gali būti skiriama transfuzinių preparatų. Galima perpilti krioprecipitato, fibrinogeno, šviežios šaldytos plazmos ir trombocitų masės, po kiekvienos infuzijos įvertinant klinikinių ir laboratorinių tyrimų duomenis. Lašinant krioprecipitato arba fibrinogeno pageidautina pasiekti, kad fibrinogeno koncentracija būtų 1 g/l.

Šiuo metu apie reteplazės skyrimą pacientams, kurių prieš gydymą tromboliziniais vaistiniais preparatais diastolinis kraujospūdis > 100 mmHg, duomenų turima nepakankamai.

Aritmijos

Vainikinių širdies arterijų trombolizė gali sukelti su reperfuzija susijusias aritmijas. Būtina reteplazės vartojimo metu turėti antiaritminių priemonių bradikardijai ir (arba) skilvelių tachiaritmijoms (pvz., skilvelių tachikardijai ar virpėjimui) gydyti.

Kartotinis vartojimas

Kadangi šiuo metu kartotinio reteplazės vartojimo patirties nėra, ją kartotinai vartoti nerekomenduojama. Tačiau, kad prieš reteplazės molekulę atsirastų antikūnų, nenustatyta. Jei kiltų anafilaktoinė reakcija, vaisto švirkšti reikia tuoj pat nustoti ir taikyti atitinkamą gydymą.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tarp reteplazės ir vaistinių preparatų, kurių dažniausiai skiriama pacientų ŪMI gydyti, tyrimų neatlikta. Klinikinių tyrimų retrospekcinės analizės jokių kliniškai reikšmingų sąveikų, kai ūminiam miokardo infarktui gydyti kartu vartota reteplazė ir kiti vaistiniai preparatai, neatskleidė. Heparinas, vitamino K antagonistai ir vaistiniai preparatai, kurie keičia trombocitų funkciją (pvz., acetilsalicilo rūgštis, dipiridamolis ir abciksimabas), vartojami prieš gydymą reteplaze, jo metu ir po jo, gali didinti kraujavimo riziką.

Į šį poveikį reikėtų atkreipti dėmesį, ypač tuo metu, kai plazmoje esti mažai fibrinogeno (maždaug per 2 dienas po ŪMI gydymo fibrinoliziniais vaistiniais preparatais).

Dėl informacijos apie preparato nesuderinamumą žr. 4.2 skyrių.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Atitinkamų duomenų apie reteplazės vartojimą nėščioms moterims nėra. Vieninteliai turimi reikšmingi eksperimentų su gyvūnais duomenys – tai poveikio triušėms tyrimai, kurių metu nustatyti kraujavimai iš makšties ir su jais susiję abortai (žr. 5.3 skyrių). Apie galimą pavojų moterims nežinoma.

Rapilysin nereikėtų skirti nėščioms moterims, nebent atsirastų jų gyvybei grėsmingų aplinkybių.

Vaisingumas

Ar reteplazės patenka į motinos pieną, nežinoma. Pirmosiomis 24 valandomis po trombolizinių vaistinių preparatų vartojimo žindyvės pienas kūdikiui maitinti netinka.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenys neaktualūs.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Kaip pranešama, gydant reteplaze dažniausia nepageidaujama reakcija yra kraujavimas, daugiausia injekcijos vietoje. Taip pat gali pasitaikyti injekcijos vietos lokalių reakcijų.

Vartojant reteplazės, kaip ir kitų trombolizinių preparatų, kaip miokardo infarkto ir (arba) trombolizinių preparatų vartojimo pasekmė, dažnai aprašoma pasikartojanti išemija/krūtinės angina, hipotenzija ir širdies funkcijos nepakankamumas/plaučių edema.

Kraujavimas

Dažniausia nepageidaujama reakcija, susijusi su reteplazės vartojimu, yra kraujavimas:

Pranešimai apie intrakranijinį kraujavimą, dėl kurio dauguma pacientų miršta, kelia ypatingą susirūpinimą.

Kai prieš reteplazės vartojimą trombolizei sukelti sistolinis kraujospūdis buvo didesnis nei 160 mmHg, padidėjo kraujavimo į smegenis pavojus. Intrakranijinio kraujavimo ir mirtino intrakranijinio kraujavimo pavojus didėja, ilgėjant paciento amžiui. Perpilti kraujo prireikė labai retai. Neretai pranešama apie pacientų, kuriems buvo insultas (įskaitant intrakranijinį kraujavimą) ir kitų sunkių kraujavimo epizodų, mirtį ir nuolatinę negalią.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnas (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), retas (nuo ≥ 1/10000 iki < 1/1000), labai retas

(< 1/10000) ir nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis).

Organų sistemų klasė

Dažnis

Reteplazės nepageidaujamas poveikis

Imuninės sistemos

Nedažni

Padidėjusio jautrumo (pvz., alerginės )

sutrikimai

 

reakcijos1

 

 

 

Labai reti

Sunkios anafilaksinės/anafilaktoidinės

 

 

 

 

reakcijos1

Nervų sistemos

Nedažni

Kraujavimas į smegenis2

sutrikimai

Labai reti

Su nervų sistema susiję nepageidaujami

 

 

 

 

 

 

 

reiškiniai (pvz., epilepsijos priepuolis,

 

 

 

 

traukuliai, afazija, kalbos sutrikimas,

 

 

 

 

delyras, ūminis smegenų sindromas,

 

 

 

 

susijaudinimas, sumišimas, depresija,

 

 

 

 

psichozė).

Širdies sutrikimai

 

Labai dažni

Pasikartojanti išemija / krūtinės angina,

 

 

 

 

hipotenzija ir širdies funkcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

nepakankamumas / plaučių edema

 

 

 

Dažni

Aritmijos (pvz., AV blokada,

 

 

 

 

prieširdžių virpėjimas / plazdėjimas,

 

 

 

 

skilvelinė tachikardija / virpėjimas,

 

 

 

 

elektromechaninė disociacija (EMD),

 

 

 

 

širdies sustojimas, kardiogeninis šokas

 

 

 

 

ir kartotinis infarktas (reinfarktas);

 

 

 

Nedažni

Mitralinė regurgitacija, plaučių

 

 

 

 

embolija, sisteminė kitų organų

 

 

 

 

embolija / smegenų embolija ir skilvelių

 

 

 

 

pertvaros defektas.

Kraujagyslių

Dažni

Virškinimo trakto hemoragija

sutrikimai

 

(hematemezė, melena), dantenų ar lyties

 

 

 

 

ir šlapimo organų kraujavimas

 

 

 

Nedažni

Hemoperikardas, reptroperitoninis

 

 

 

 

kraujavimas, smegenų hemoragija,

 

 

 

 

epistaksė, atsikosėjimas krauju, akies

 

 

 

 

hemoragija ir ekchimozė

Bendrieji sutrikimai ir

Labai dažni

Injekcijos vietos hemoragija (pvz.,

vartojimo vietos

 

hematoma), injekcijos vietos reakcija,

pažeidimai

 

pvz., deginimo pojūtis

Sužeidimai,

Dažnis nežinomas

Riebalinė embolija, galinti susijusiuose

apsinuodijimai ir

organuose gali sukelti atitinkamas

procedūrų

pasekmes 4

komplikacijos

 

1.Turimi duomenys apie reteplazės poveikį nerodo, kad šių padidėjusio jautrumo reakcijų atsiradimas susijęs su antikūnais.

2.Išeminiai arba hemoraginiai smegenų kraujotakos sutrikimo reiškiniai gali skatinti arba sukelti kraujavimą į smegenis.

3.Kaip ir vartojant kitų trombolizinių preparatų aprašomi šie kardiovaskuliniai reiškiniai, kurie yra arba miokardo infarkto ir (arba) trombolizinių vaistinių preparatų vartojimo pasekmė. Šie reiškiniai gali būti grėsmingi gyvybei ir nuo jų pacientai gali mirti.

4.Pranešimai apie šį reiškinį priskiriami trombolizinių vaistinių preparatų terapinei klasei.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema

4.9Perdozavimas

Perdozavimo atveju galima tikėtis, kad išseks fibrinogeno ir kitų krešėjimo komponentų (pvz., V krešėjimo faktoriaus) atsargos ir kaip to pasekmė – atsiras kraujavimo pavojus.

Papildomos informacijos žr. 4.4 skyrių, „Kraujavimas“.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antitrombozinis vaistas, ATC kodas – B01AD07

Veikimo mechanizmas

Reteplazė – tai rekombinacinis plazminogeno aktyvatorius, kuris katalizuoja endogeninio plazminogeno virtimą plazminu. Ši plazminogenolizė pirmiausia vyksta ten, kur yra fibrino. Plazminas savo ruožtu ardydamas fibriną, svarbiausią trombų matricos sudedamąją dalį, sukelia trombolizinį poveikį.

Reteplazė (10+10 V), priklausomai nuo dozės, sumažina fibrinogeno koncentraciją plazmoje apie 60 – 80 %. Fibrinogeno koncentracija tampa vėl normali per 2 dienas. Kaip ir nuo kitų plazminogeno aktyvatorių tuomet kyla atoveiksmio reakcija, dėl kurios fibrinogeno koncentracija 9 dienų laikotarpiu tampa didžiausia ir išlieka padidėjusi iki 18 dienų.

Sumažėjusios plazminogeno ir 2-antiplazmino koncentracijos plazmoje per 1-3 dienas sunormalėja. V krešėjimo faktoriaus, VIII trombo susidarymo faktoriaus, 2-makroglobulino ir C1-esterazės inhibitoriaus tik šiek tiek sumažėja ir per 1-2 dienas jų koncentracija vėl esti normali. Plazminogeno aktyvatoriaus inhibitoriaus 1 (PAI-1) aktyvumas gali būti sumažėjęs beveik iki nulio, bet greitai, per 2 valandas vėl tampa normalus, rodydamas esančią atoveiksmio reakciją. Trombolizės metu padidėja protrombino aktyvavimo fragmento 1 koncentracija ir padaugėja trombino - antitrombino III kompleksų; tai rodo trombino gaminimąsi, kurio klinikinė reikšmė nežinoma.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Platus lyginamasis mirtingumo tyrimas (INJECT), apėmęs maždaug 6000 pacientų, parodė, kad reteplazė, palyginti su streptokinaze, reikšmingiau sumažino širdies funkcijos nepakankamumo (antrinio efektyvumo kriterijaus) atvejų dažnį ir maždaug vienodai veiksmingai sumažino mirtingumą (pirminį efektyvumo kriterijų). Dviejų klinikinių bandymų (RAPID I ir II) metu, kurių svarbiausias tikslas buvo vainikinių širdies arterijų atsikimšimas, su reteplaze buvo susijęs greitesnis ankstyvas

atsikimšimas (pirminis efektyvumo kriterijus), taip pat retesnis širdies funkcijos nepakankamumas (antrinis efektyvumo kriterijus) negu vartojant alteplazę (3 valandų ir “pagreitinto” dozavimo režimais). Klinikinis apie 15000 pacientų gydymo tyrimas, kai lygintas reteplazės poveikis su pagreitinto dozavimo režimu vartotos alteplazės poveikiu (GUSTO III) (atsitiktinai parenkant reteplazę arba alteplazę 2:1 santykiu) ir vertinta pagal pagrindinį kriterijų – mirtingumą per 30 dienų (reteplazė: 7,47 %, alteplazė: 7,23 %, p=0,61) arba pagal kompleksinį kriterijų – mirtingumą per 30 dienų ir nemirtiną negalią dėl insulto (reteplazė: 7,89 %, alteplazė: 7,88 %, p=0,99), kaip matyti iš rezultatų, statistiškai patikimo skirtumo neparodė. Bendras insultų dažnis buvo 1,64 % reteplazę vartojusiųjų grupėje ir 1,79 % - alteplaze gydytųjų grupėje. Reteplazę vartojusiųjų grupėje 49,4 % šių insultų buvo mirtini ir 27,1 % sukėlė negalią. Alteplazę vartojusių grupėje mirtini insultai ištiko

33,0 % pacientų ir 39,8 % sukėlė negalią.

5.2Farmakokinetinės savybės

Eliminacija

Pacientams po ūminio miokardo infarkto sušvirkštus į veną 10 + 10 V preparato, reteplazės antigenas pasiskirsto plazmoje ir, esant klirenso greičiui 121 25 ml/min., jo dominantinis pusinės eliminacijos periodas (t1/2 ) yra 18 5 min., o galutinis pusinės eliminacijos periodas (t1/2 ) – 5,5 val. 12,5 min. Reteplazės aktyvumas plazmoje nyksta 283 101 ml/min. greičiu, dėl to dominantinis pusinis

aktyvumo išnykimas (t1/2 ) yra 14,6 6,7 min., o galutinis (t1/2 ) – 1,6 val. 39 min. Tik maži reteplazės kiekiai buvo imunologiškai aptinkami šlapime. Tikslių duomenų apie reteplazės eliminacijos iš žmogaus organizmo būdus neturima, ir kepenų arba inkstų funkcijos nepakankamumo reikšmė nežinoma. Eksperimentai su žiurkėmis rodo, kad pagrindiniai organai, kur reteplazė aktyviai įsiurbiama ir suardoma lizosomose, yra kepenys ir inkstai.

Papildomi žmogaus plazmos pavyzdžių in vitro tyrimai leidžia manyti, kad reteplazės inaktyvavimui plazmoje taip pat turi reikšmės jos kompleksų su C1-inaktyatoriumi, 2-antiplazminu ir 2- antitripsinu susidarymas. Šių inhibitorių reteplazę inaktyvuojantis poveikis mažėja tokia seka: C1- inaktyvatorius > 2-antiplazminas > 2-antitripsinas.

Reteplazės pusinės eliminacijos periodas pacientams, kuriuos ištiko ŪMI, palyginti su sveikų savanorių, buvo pailgėjęs. Negalima atmesti prielaidos, kad pacientams, kuriems yra miokardo infarktas ir labai sutrikusi kepenų bei inkstų funkcija, papildomai pailgės pusinis aktyvumo mažėjimo periodas, bet jokių klinikinių reteplazės farmakokinetikos šių pacientų organizme duomenų neturima. Eksperimentų su gyvūnais duomenys rodo, kad esant labai sutrikusiai inkstų funkcijai, kai yra labai didelė kreatinino ir šlapalo koncentracija serume, tikėtina, kad reteplazės pusinės eliminacijos periodas pailgės. Šiek tiek sutrikusi inkstų funkcija reteplazės farmakokinetinėms savybėms reikšmingo poveikio nedaro.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ūminis toksiškumas tirtas žiurkėms, triušiams ir beždžionėms. Poūmis toksiškumas tirtas žiurkėms, šunims ir beždžionėms. Po vienkartinių didelių reteplazės dozių žiurkėms ir triušiams vyraujantis ūmus simptomas – tuoj po injekcijos atsirandanti trumpalaikė apatija. Beždžionėms pavianams sedacinis poveikis buvo įvairus – nuo lengvos apatijos iki sąmonės netekimo būsenos, kurią sukelia laikinas, nuo dozės priklausomas kraujospūdžio sumažėjimas. Injekcijos vietoje padidėjo kraujavimas.

Poūmio toksiškumo tyrimai jokių netikėtų nepageidaujamų reiškinių neatskleidė. Kartotinės žmogaus peptidinės reteplazės dozės šunims skatina kilti imunines - alergines reakcijas. Atlikus pilną testų rinkinį in vitro ir in vivo, kai esti skirtingi galutiniai genetiniai tikslai, reteplazės genotoksiškumo nenustatyta.

Toksiškumo reprodukcijai tyrimai atlikti su žiurkėmis (toksinis poveikis vaisingumui ir gemalui, taip pat vaisiui, įskaitant ir vadą) ir triušėmis (toksinio poveikio gemalui ir vaisiui tyrimai, tik nuo dozės priklausantys duomenys). Žiurkėms, rūšiai, kuri nejautri farmakologiniam reteplazės poveikiui, jokio nepageidaujamo poveikio vaisingumui, gemalo ir vaisiaus raidai, taip pat palikuonims nebuvo. Triušėms pastebėtas kraujavimas iš makšties ir persileidimai, galbūt susiję su pailgėjusia hemostaze,

bet vaisių apsigimimų nenustatyta. Reteplazės toksinio poveikio vaisiui ir atsivestiems jaunikliams tyrimų neatlikta.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Miltelių:

Traneksamo rūgštis

Dikalio vandenilio fosfatas

Fosfato rūgštis

Sacharozė

Polisorbatas 80

Tirpiklio:

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su heparinu ir (arba) acetilsalicilo rūgštimi.

Kadangi nesuderinamumo tyrimų nėra, šio vaistinio preparato maišyti su kitais vaistiniais preparatais draudžiama.

Heparinas ir Rapilysin tirpale nesuderinami. Taip pat gali būti kitų nesuderinamumų. Į injekcinį tirpalą kitų vaistinių preparatų dėti negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Parduodamos pakuotės tinkamumo laikas: 3 metai.

Paruošto preparato tinkamumo laikas:

Įrodyta, kad po veikliosios medžiagos ištirpinimo injekciniame vandenyje, esant nuo 2 ° iki 30 °C temperatūrai, chemiškai ir fiziškai išlieka stabilus ir tinkamas vartoti 8 valandas. Mikrobiologiniu požiūriu preparatą reikia suvartoti tuoj pat. Jei paruoštas tirpalas tuoj pat nesuvartojamas, už tolesnį jo tinkamumo laiką ir laikymo iki vartojimo sąlygas atsako vartotojas.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Po praskiedimo paruošto vaistinio preparato laikymo sąlygos nurodytos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Kiekvienoje pakuotėje yra:

2 bespalvio stiklo flakonai (I tipo) su guminiais (butilo) uždoriais ir nuimamais aliuminio dangteliais, kuriuose yra po 0,56 mg miltelių.

2 užpildyti vienkartinio naudojimo borosilikatiniai I tipo stiklo švirkštai , su brombutilo stūmoklio kamščiu ir brombutilo gumos galiuko dangteliu, kuriuose yra po 10 ml tirpiklio.

2 smailiagaliai tirpalo ruošimo įtaisai,

2 adatos 19 G1.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Gauta pranešimų, kad kai kurie užpildyti stiklo švirkštai (įskaitant Rapilysin) nesuderinami su tam tikrais sujungėjais, kai adatos naudoti nereikia. Todėl prieš vartojimą reikia apsidrausti, kad stiklo švirkštas ir vaisto suleidimo į veną sistema būtų suderinami. Nesuderinamumo atveju gali būti naudojamas adapteris, kuris tuoj pat po vaisto suleidimo kartu su stiklo švirkštu pašalinamas.

Visą laiką būtina laikytis aseptikos.

1.Nuimti apsauginį užspaudžiamąjį dangtelį nuo Rapilysin 10 V flakono ir spiritu suvilgytu tamponu nuvalyti guminį uždorį.

2.Atidaryti įpakavimą, kuriame yra smailiagalis įtaisas tirpalui ruošti ir nuo šio įtaiso nuimti abu apsauginius dangtelius.

3.Per guminį uždorį įstatyti tirpalo ruošimo įtaiso smaigalį į Rapilysin 10 V flakoną.

4.Išimti iš įpakavimo 10 ml švirkštą. Nuimti nuo švirkšto smaigalio dangtelį. Įstatyti švirkštą į tirpalo ruošimo įtaisą ir perpilti 10 ml tirpiklio į Rapilysin 10 V flakoną.

5.Flakoną, kai prie jo dar pritvirtintas tirpalo ruošimo įtaisas ir švirkštas, švelniai pasukioti, kol Rapilysin 10 V milteliai ištirps. NEPURTYTI.

6.Kai preparatas ištirpsta, susidaro skaidrus, bespalvis tirpalas. Jei tirpalas nėra skaidrus ir bespalvis, jį reikia sunaikinti kaip netinkamą.

7.Vėl įtraukti į švirkštą 10 ml tirpalo, kuriame yra 10 V Rapilysin. Šiek tiek tirpalo gali likti flakone.

8.Atskirti švirkštą nuo tirpalo ruošimo įtaiso. Dabar dozė paruošta švirkšti į veną.

9.Paruoštą tirpalą būtina tuoj pat suvartoti. Paruošus tirpalą būtina apžiūrėti. Galima švirkšti tik skaidrius, bespalvius tirpalus. Jei tirpalas nėra skaidrus ir bespalvis, jis vartoti netinka.

10.Per Rapilysin injekcijai skirtą intraveninę kaniulę jokių kitų vaistinių preparatų negalima švirkšti nei tuo pat metu, nei prieš Rapilysin injekciją, nei po jos. Tai taikoma visiems preparatams, įskaitant hepariną ir acetilsalicilo rūgštį, kurių reikia skirti prieš reteplazės vartojimą ir po jo, kad sumažėtų trombozės kartojimosi rizika.

11.Tiems pacientams, kuriems tenka naudoti tą pačią intraveninę kaniulę, ją (įskaitant ir Y pavidalo) prieš Rapilysin injekciją ir po jos privalu kruopščiai praplauti 0,9 % natrio chlorido arba 5 % gliukozės tirpalu (žr. 4.2 skyrių „Dozavimas ir vartojimo metodas).

Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti:

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Islandija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/018/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 1996 m. rugpjūčio 29 d.

Paskutinio perregistravimo data 2006 m. rugpjūčio 29 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai