Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasagiline Mylan (rasagiline tartrate) – ženklinimas - N04BD02

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasRasagiline Mylan
ATC kodasN04BD02
Sudėtisrasagiline tartrate
GamintojasMylan S.A.S.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ LIZDINĖMS PLOKŠTELĖMS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Rasagiline Mylan 1 mg tabletės

Razagilinas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra razagilino tartrato, atitinkančio 1 mg razagilino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Tabletė

7 tabletės

10 tablečių

28 tabletės

30 tablečių

100 tablečių

112 tablečių

7 x 1 tabletės

10 x 1 tablečių

28 x 1 tabletės

30 x 1 tablečių

100 x 1 tablečių

112 x 1 tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaityti pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Mylan S.A.S.

117, Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Prancūzija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/16/1090/001 (7 tabletės – OPA / Al / PVC / Al)

EU/1/16/1090/002 (10 tablečių – OPA / Al / PVC / Al)

EU/1/16/1090/003 (28 tabletės – OPA / Al / PVC / Al)

EU/1/16/1090/004 (30 tablečių – OPA / Al / PVC / Al)

EU/1/16/1090/005 (100 tablečių – OPA / Al / PVC / Al)

EU/1/16/1090/006 (112 tablečių – OPA / Al / PVC / Al)

EU/1/16/1090/007 (7 tabletės – PVC / PVDC / Al)

EU/1/16/1090/008 (10 tablečių – PVC / PVDC / Al)

EU/1/16/1090/009 (28 tabletės – PVC / PVDC / Al)

EU/1/16/1090/010 (30 tablečių – PVC / PVDC / Al)

EU/1/16/1090/011 (100 tablečių – PVC / PVDC / Al)

EU/1/16/1090/012 (112 tablečių – PVC / PVDC / Al)

EU/1/16/1090/013 (7 x 1 tabletės – PVC / PVDC / Al)

EU/1/16/1090/014 (10 x 1 tablečių – PVC / PVDC / Al)

EU/1/16/1090/015 (28 x 1 tabletės – PVC / PVDC / Al)

EU/1/16/1090/016 (30 x 1 tablečių – PVC / PVDC / Al)

EU/1/16/1090/017 (100 x 1 tablečių – PVC / PVDC / Al)

EU/1/16/1090/018 (112 x 1 tablečių – PVC / PVDC / Al)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Rasagiline Mylan

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Rasagiline Mylan 1 mg tabletės

Razagilinas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Mylan S.A.S.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai