Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refixia (nonacog beta pegol) – ženklinimas - B02BD04

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasRefixia
ATC kodasB02BD04
Sudėtisnonacog beta pegol
GamintojasNovo Nordisk A/S

Straipsnio turinys

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Išorinė dėžutė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Refixia 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

nonacogum beta pegolum

(rekombinantinis IX krešėjimo faktorius)

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Milteliai: 500 TV nonakogo beta pegolo (ištirpinus maždaug 125 TV/ml)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Milteliai:

natrio chloridas, histidinas, sacharozė, polisorbatas 80, manitolis, natrio hidroksidas, vandenilio chlorido rūgštis

Tirpiklis: histidinas, injekcinis vanduo, natrio hidroksidas, vandenilio chlorido rūgštis

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Pakuotėje yra: 1 flakonas su milteliais, 4 ml tirpiklio užpildytame švirkšte, 1 stūmoklio strypelis ir 1 flakono adapteris

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Ištirpinus leisti į veną

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITI SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Galima laikyti kambario temperatūroje (iki 30 °C) ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Palaikius kambario temperatūroje, pakartotinai dėti į šaldytuvą negalima.

Išėmimo iš šaldytuvo data: ____________

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/17/1193/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Refixia 500 TV

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Flakonas

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Refixia 500 TV milteliai injekciniam tirpalui

nonacogum beta pegolum

i.v.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

500 TV

6.KITA

Novo Nordisk A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Refixia 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

nonacogum beta pegolum

(rekombinantinis IX krešėjimo faktorius)

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Milteliai: 1000 TV nonakogo beta pegolo (ištirpinus maždaug 250 TV/ml)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Milteliai:

natrio chloridas, histidinas, sacharozė, polisorbatas 80, manitolis, natrio hidroksidas, vandenilio chlorido rūgštis

Tirpiklis: histidinas, injekcinis vanduo, natrio hidroksidas, vandenilio chlorido rūgštis

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Pakuotėje yra: 1 flakonas su milteliais, 4 ml tirpiklio užpildytame švirkšte, 1 stūmoklio strypelis ir 1 flakono adapteris.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Ištirpinus leisti į veną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITI SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Galima laikyti kambario temperatūroje (iki 30 °C) ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Palaikius kambario temperatūroje, pakartotinai dėti į šaldytuvą negalima.

Išėmino iš šaldytuvo data: ____________

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/17/1193/002

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Refixia 1000 TV

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Flakonas

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Refixia 1000 TV milteliai injekciniam tirpalui

nonacogum beta pegolum

i.v.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1000 TV

6.KITA

Novo Nordisk A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Refixia 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

nonacogum beta pegolum

(rekombinantinis IX krešėjimo faktorius)

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Milteliai: 2000 TV nonakogo beta pegolo (ištirpinus maždaug 500 TV/ml)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Milteliai:

natrio chloridas, histidinas, sacharozė, polisorbatas 80, manitolis, natrio hidroksidas, vandenilio chlorido rūgštis,

Tirpiklis: histidinas, injekcinis vanduo, natrio hidroksidas, vandenilio chlorido rūgštis

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Pakuotėje yra: 1 flakonas su milteliais, 4 ml tirpiklio užpildytame švirkšte, 1 stūmoklio strypelis ir 1 flakono adapteris.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Ištirpinus leisti į veną

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITI SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Galima laikyti kambario temperatūroje (iki 30 °C) ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Palaikius kambario temperatūroje, pakartotinai dėti į šaldytuvą negalima.

Išėmino iš šaldytuvo data: ____________

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/17/1193/003

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Refixia 2000 TV

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Flakonas

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Refixia 2000 TV milteliai injekciniam tirpalui

nonacogum beta pegolum

i.v.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2000 TV

6.KITA

Novo Nordisk A/S

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Užpildytas švirkštas

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Tirpiklis, skirtas Refixia

Histidino tirpalas

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

4 ml

6.KITA

Novo Nordisk A/S

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai